Nazwy ulic podawane są według następującego schematu:
• do roku 1944 według nazewnictwa obowiązującego 1 września 1939 r.;
• od roku 1945 według nazewnictwa dzisiejszego za wyjątkiem ulic już nieistniejących.KONTAKT: trasbus@o2.pl.