DATA LINIA RODZAJ LINII ZMIANA UWAGI
1886.05.19.Zobacz schemat
linia tramwajowa zwykła stała
(konna)
POWĄZKI (II BRAMA) – Powązkowska – Dzika – Muranowska – plac Muranowski – Nalewki – Świętojerska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Długa – Wąska – Podwale – plac Zamkowy – Krakowskie Przedmieście – Królewska – Marszałkowska – Żurawia – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – PLAC UNII LUBELSKIEJ.

(Stara trasa: POWĄZKI (II BRAMA) – ... – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – ... – PLAC UNII LUBELSKIEJ.)
Oddanie do użytku toru tymczasowego w ulicy Żurawiej na czas budowy sieci kanalizacyjnej w ciągu Nowego Światu.

[GW nr 109, 17 V 1886, str. 2;
KC nr 134, 16 V 1886, str. 2;
KW nr 133a, 15 V 1886, str. 2]
linia tramwajowa zwykła stała
(konna)
MŁYNARSKA – Wolska – Chłodna – Żelazna – Leszno – Tłomackie – Bielańska – plac Teatralny – Focha – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Królewska – Marszałkowska – Żurawia – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – PLAC UNII LUBELSKIEJ.

(Stara trasa: MŁYNARSKA – ... – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – ... – PLAC UNII LUBELSKIEJ.)
linia tramwajowa zwykła stała
(konna)
NALEWKI – Świętojerska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Długa – Kilińskiego – Podwale – plac Zamkowy – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – ŚWIĘTOKRZYSKA (północny skraj placu budowy).

(Stara trasa: NALEWKI – ... – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – PLAC TRZECH KRZYŻY.)
Pozostawienie jednej linii obsługującej Nowy Świat. Tymczasowy podział na dwie linie: czerwoną oraz "purpurową" (opisywaną także jako "mocno czerwoną").

[GW nr 109, 17 V 1886, str. 2;
GW nr 111, 20 V 1886, str. 2;
KW nr 133a, 15 V 1886, str. 2]
linia tramwajowa zwykła stała
(konna)
WARECKA (południowy skraj placu budowy) – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – PLAC UNII LUBELSKIEJ.
1886.05.29.Zobacz schemat
linia tramwajowa zwykła stała
(konna)
NALEWKI – Świętojerska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Długa – Kilińskiego – Podwale – plac Zamkowy – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – ŚWIĘTOKRZYSKA (północny skraj placu budowy). Zmiana umiejscowienia tymczasowego krańca w miarę postępów w budowie kanalizacji w ul. Nowy Świat.

[KW nr 144a, 26 V 1883, str. 2]
linia tramwajowa zwykła stała
(konna)
CHMIELNA (południowy skraj placu budowy) – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – PLAC UNII LUBELSKIEJ.

(Stara trasa: WARECKA (południowy skraj placu budowy) – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – ... – PLAC UNII LUBELSKIEJ.)
1886.06. PL. KRASIŃSKICH

BIELANY
linia omnibusowa zwykła stała
(sezonowa)
PLAC KRASIŃSKICH – Nowiniarska – Bonifraterska – Muranowska – plac Muranowski – Pokorna – Felińskiego – Ustronie – Marymoncka – Gdańska – Leśna – Podleśna – BIELANY (powrót: BIELANY – Podleśna – Marymoncka). Uruchomienie linii sezonowej. Kursy z Bielan co 4 godziny poczynając od godz. 8.00, kursy z pl. Krasińkskich co 4 godziny poczynając od godz. 10.00.

[KC nr 164, 16 VI 1886, str. 4]
MOKOTÓW

WIERZBNO
linia omnibusowa zwykła stała
(sezonowa)
PLAC UNII LUBELSKIEJ – Puławska – WIERZBNO. Uruchomienie linii sezonowej. Kursy co godzinę poczynając od godz. 7.00.

[KC nr 164, 16 VI 1886, str. 4]
1886.06.19.Zobacz schemat
linia tramwajowa zwykła stała
(konna)
NALEWKI – Świętojerska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Długa – Kilińskiego – Podwale – plac Zamkowy – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – WARECKA (północny skraj placu budowy).

(Stara trasa: NALEWKI – ... – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – ŚWIĘTOKRZYSKA (północny skraj placu budowy).)
Przeniesienie tymczasowego krańca linii "czerwonej" w rejon zbiegu ul. Nowy Świat i ul. Wareckiej. Likwidacja linii "purpurowej" w związku z rozszerzeniem zasięgu robót.

[KW nr 165a, 19 VI 1883, str. 2]
linia tramwajowa zwykła stała
(konna)
LIKWIDACJA LINII.

(Stara trasa: CHMIELNA (południowy skraj placu budowy) – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – PLAC UNII LUBELSKIEJ.)
1886.07.25.Zobacz schemat
linia tramwajowa zwykła stała
(konna)
NALEWKI – Świętojerska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Długa – Kilińskiego – Podwale – plac Zamkowy – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – NOWY ŚWIAT [w połowie drogi między ul. Warecką i Chmielną] (północny skraj placu budowy).

(Stara trasa: NALEWKI – ... – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – WARECKA (północny skraj placu budowy).)
Zmiana umiejscowienia tymczasowego krańca.

[KW nr 201a, 23 VII 1883, str. 1]
1886.08.02.Zobacz schemat
linia tramwajowa zwykła stała
(konna)
NALEWKI – Świętojerska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Długa – Kilińskiego – Podwale – plac Zamkowy – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – CHMIELNA (północny skraj placu budowy).

(Stara trasa: NALEWKI – ... – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – NOWY ŚWIAT [w połowie drogi między ul. Warecką i Chmielną] (północny skraj placu budowy).)
Zmiana umiejscowienia tymczasowego krańca.

[KW nr 211, 2 VIII 1883, str. 3]
1886.08.19.Zobacz schemat
linia tramwajowa zwykła stała
(konna)
NALEWKI – Świętojerska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Długa – Kilińskiego – Podwale – plac Zamkowy – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – SMOLNA (północny skraj placu budowy).

(Stara trasa: NALEWKI – ... – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – CHMIELNA (północny skraj placu budowy).)
Zmiana umiejscowienia tymczasowego krańca.

[KW nr 228b, 19 VIII 1883, str. 3]
1886.08. "Na słupkach oznaczających przystanki kolei konnej zaprowadzone zostały strzałki koloru czerwonego, oznajmiające kierunek biegu tramwaju a zarazem wskazujące przy którym słupku wagon zatrzymuje się t. j. po prawej lub lewej stronie. Dotychczasowy brak tego udogodnienia dla publiczności, narażał nieraz na wyczekiwanie daremne przy przystanku po lewej stronie, gdyż idący tramwaj po prawej stronie zatrzymywał się przy następnym słupku.
Udogodnienie jednak dotąd to zaprowadzone zostało tylko na ulicach węższych."
[KPR nr 234, 24 VIII 1886, str. 3]
1886.09.28.Zobacz schemat
linia tramwajowa zwykła stała
(konna)
POWĄZKI (II BRAMA) – Powązkowska – Dzika – Muranowska – plac Muranowski – Nalewki – Świętojerska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Długa – Kilińskiego – Podwale – plac Zamkowy – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – PLAC UNII LUBELSKIEJ.

(Stara trasa: POWĄZKI (II BRAMA) – ... – Krakowskie Przedmieście – Królewska – Marszałkowska – Żurawia – plac Trzech Krzyży – ... – PLAC UNII LUBELSKIEJ.)
Ponowne uruchomienie regularnego ruchu tramwajowego w ciągu Nowego Światu - likwidacja toru tymczasowego w ciągu ulicy Żurawiej - z opóźnieniem wynikającym z zapadnięciem się gruntu tuż po zakończeniu prac.

[KW nr 264b, 24 IX 1886, str. 6;
KW nr 267, 27 IX 1886, str. 4;
KW nr 268b, 28 IX 1886, str. 3]
linia tramwajowa zwykła stała
(konna)
MŁYNARSKA – Wolska – Chłodna – Żelazna – Leszno – Tłomackie – Bielańska – plac Teatralny – Focha – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – PLAC UNII LUBELSKIEJ.

(Stara trasa: MŁYNARSKA – ... – Krakowskie Przedmieście – Królewska – Marszałkowska – Żurawia – plac Trzech Krzyży – ... – PLAC UNII LUBELSKIEJ.)
linia tramwajowa zwykła stała
(konna)
NALEWKI – Świętojerska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Długa – Kilińskiego – Podwale – plac Zamkowy – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – PLAC TRZECH KRZYŻY.

(Stara trasa: NALEWKI – ... – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – SMOLNA (północny skraj placu budowy).)
ok. 1886.10.03.

linia tramwajowa zwykła stała
(konna)
POWĄZKI (II BRAMA) – Powązkowska – Dzika – Muranowska – plac Muranowski – Nalewki – Świętojerska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Długa – Kilińskiego – Podwale – plac Zamkowy – Krakowskie Przedmieście – Królewska – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – PLAC UNII LUBELSKIEJ. Wydzielenie części kursów linii "białej" i "niebieskiej" i skierowanie częściowo poprzednią trasą objazdową przez ul. Marszałkowską na wniosek pasażerów.

[KC nr 274, 4 X 1886, str. 3]


linia tramwajowa zwykła stała
(konna)
MŁYNARSKA – Wolska – Chłodna – Żelazna – Leszno – Tłomackie – Bielańska – plac Teatralny – Focha – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Królewska – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – PLAC UNII LUBELSKIEJ.
jesień 1886. PL. KRASIŃSKICH

BIELANY
linia omnibusowa zwykła stała
(sezonowa)
ZAWIESZENIE KURSOWANIA.

(Stara trasa: PLAC KRASIŃSKICH – Nowiniarska – Bonifraterska – Muranowska – plac Muranowski – Pokorna – Felińskiego – Ustronie – Marymoncka – Gdańska – Leśna – Podleśna – BIELANY (powrót: BIELANY – Podleśna – Marymoncka)..)
Zawieszenie kursów po zakończeniu sezonu.
MOKOTÓW

WIERZBNO
linia omnibusowa zwykła stała
(sezonowa)
ZAWIESZENIE KURSOWANIA.

(Stara trasa: PLAC UNII LUBELSKIEJ – Puławska – WIERZBNO.)
1886.10. "Towarzystwo kolei konnej udzieliło pozwolenie panu Gustawowi Chwatowi na umieszczenie wszelkiego rodzaju reklam na biletach tramwajowych. W tym celu bilety będą dwa razy niż obecnie większemi." [SŁ nr 229, 14 X 1886, str. 3]
1886.??.??. linia tramwajowa zwykła stała
(konna)
LIKWIDACJA LINII.

(Stara trasa: DWORZEC TERESPOLSKI – Kijowska – Targowa – Zygmuntowska – most Kierbedzia – Nowy Zjazd – Krakowskie Przedmieście – Królewska – plac Grzybowski – Twarda – Sienna – plac Witkowskiego – Towarowa – TOWAROWA.)
Likwidacja linii - brak informacji o niej we wszelkich źródłach począwszy od początku roku 1886.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:


ABC - ABC [1926-1934]
ABCNC - ABC Nowiny Codzienne [1935-1939]
CZAS - Czas [1848-1939]
DW - Dobry Wieczór [1929-1932]
DWKC - Dobry Wieczór-Kurier Czerwony [1932-1939]
DoW - Doniesienia Warszawskie [1879-1882]
DP - Dziennik Polski [1913-1915]
DzW - Dziennik Warszawski [1864-1914]
DZmsW - Dziennik Zarządu m. st. Warszawy [1916-1939]
DZ - Dzień [1908-1915]
DD - Dzień Dobry [1906-1906, 1931-1939]
DZIŚ - Dziś [1931-1931]
EPR - Echo Pragi [1916-1918]
EW - Echo Warszawskie [1924-1926]
EK - Ekonomista [1878-1883]
EPO - Epoka [1926-1929]
EP - Express Poranny [1922-1939]
GC - Gazeta Codzienna [1831-1861]
GD - Gazeta Dwugroszowa [1911-1912]
GP - Gazeta Polska [1861-1905]
GP2G - Gazeta Poranna 2 Grosze [1912-1929]
GPW - Gazeta Poranna Warszawska [1925-1928]
GSW - Gazeta Sądowa Warszawska [1873-1939]
- Głos [1917-1918]
GŁW - Głos Warszawski [1908-1914]
GŁW - Głos Wieczorny [1917-1918]
GOP - Goniec Poranny [1901-1918]
GOW - Goniec Warszawski [1935-1939]
GOWC - Goniec Wieczorny [1901-1918]
GW - Gazeta Warszawska [1771-1925, 1928-1935]
HA - Hasło [1907-1908]
KO - Korrespondent [1834-1839]
KWK - Kronika Wiadomości Krajowych i Zagranicznych [1856-1860]
KC - Kurier Codzienny [1865-1905]
KC5G - Kurier Codzienny 5 Groszy [1932-1939]
KCZ - Kurier Czerwony [1925-1932]
KIiT - Kurier Informacyjny i Telegraficzny [1922-1925]
KP - Kurier Polski [1898-1939]
KPR - Kurier Poranny [1877-1939]
KW - Kurier Warszawski [1821-1939]
LU - Ludzkość [1906-1907]
NA - Naród [1906-1907]
NWC - Naród-Wiadomości Codzienne [1910-1913]
NG - Nowa Gazeta [1906-1918]
NW - Nowiny [1877-1884]
NC - Nowiny Codzienne [1922]
NCD - Nowiny Codzienne [1932-1934]
NKP - Nowy Kurier Polski [1926-1926]
PW - Przegląd Wieczorny [1915-1930]
- Słowo [1882-1919]
TI - Tygodnik Ilustrowany [1859-1939]
WDN - Warszawski Dziennik Narodowy [1935-1939]
WGP - Warszawska Gazeta Policyjna [1845-1868]
WC - Wiadomości Codzienne [1908-1910]
WWA - Wiadomości Warszawskie [1929-1930]
WW - Wieczór Warszawski [1928-1939]
WIEK - Wiek [1873-1906]
ZD - Z Dnia na Dzień [1906-1906]
ZR - Złoty Róg [1906-1906]


 


SPIS TRAS (stan na koniec grudnia 1886 r.)


SCHEMAT KOMUNIKACJI (stan na koniec grudnia 1886 r.)


POWRÓT DO SPISU LAT

KONTAKT: trasbus@o2.pl.