DATA LINIA RODZAJ LINII ZMIANA UWAGI
1885.01.13. "Władze policyjne zwróciły uwagę na nieprawidłowy rozkład jazdy tramwajów warszawskich i wynikającą stąd niewygodę dla publiczności; że zaś podług zawartego z towarzystwem belgijskiem kontraktu, magistratowi miasta służy prawo zatwierdzania ostatecznego rozkładu jazdy tramwajów i określenia biegu powozów we wszystkich kierunkach - zatem municypalność zwróciła się z interwencyą do zarządu kolei i obecnie zatwierdziła poprawiony rozkład jazdy, który tu dla informacyi czytelników naszych podajemy:

Linie tramwajów Czas wyjścia na linię minut Czas powrotu wagonu do depo minut Czas trwania kursu minut Ilość kursujących wagonów
1) od rogatki Mokotowskiej za Wolską 7-30 9-20 120 12
2) od rogatki Mokotowskiej do placu Zamkowego 7-40 10-20 80 8
3) z Powązek do rogatki Mokotowskiej 8-35 8-55 120 10
4) z Powązek do stacyi towarowej kolei Wiedeńskiej 7-41 9-54 112 8
5) od skweru Nalewkowskiego i Ś-to Jerskiej do p. Aleks. 7-30 10-36 60 8
6) od Muranowa do stacyi pasażerskiej kolei Wiedeńs. 7-30 10-22 65 13
7) od Muranowa do Maryańskiej 7-40 9-26 56 4
8) od banhofu Terespolskiego do placu Zamkowego 7-30 10-28 56 8
9) od banhofu Petersburskiego do placu Zamkowego 7-30 10-16 48 4

W dnie świąteczne i niedziele liczba wagonów zwiększa się w miarę potrzeby.
Tramwaje na linii plac Muranowski - Maryańska, jako służące do komunikacyi dwóch dzielnic przez ludność żydowską zamieszkałych, nie kursują w piątki wieczorem i w soboty."
[KC nr 13, 13 I 1885, str. 4]
1885.01.13.Zobacz schemat
linia tramwajowa zwykła okresowa
(kursuje od poniedziałku do piątku oraz w niedziele)
(konna)
PL. MURANOWSKI – Nalewki – Bielańska – Senatorska – plac Bankowy – Przechodnia – plac Żelaznej Bramy – Graniczna – plac Grzybowski – Twarda – GRZYBÓW. Likwidacja kursowania w piątki wieczorem oraz w soboty przez cały dzień ze względu na przeznaczenie linii dla ludności żydowskiej.

[KC nr 13, 13 I 1885, str. 4]
linia tramwajowa zwykła stała
(konna)
LIKWIDACJA LINII.

(Stara trasa: NALEWKI – Świętojerska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Długa – Kilińskiego – Podwale – plac Zamkowy – Krakowskie Przedmieście – Królewska – Marszałkowska – DWORZEC WIEDEŃSKI.)
Likwidacja linii najprawdopodobniej z powodu niewystarczającej frekwencji.

[KC nr 13, 13 I 1885, str. 4;
KW nr 328a, 27 XI 1885, str. 3]
linia tramwajowa zwykła stała
(konna)
LIKWIDACJA LINII.

(Stara trasa: KARMELICKA – Leszno – Bielańska – plac Teatralny – Focha – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – PLAC TRZECH KRZYŻY.)
Włączenie wozów obsługujących linię do linii "niebieskiej".

[KC nr 13, 13 I 1885, str. 4]
1885.04.11.Zobacz schemat
linia tramwajowa zwykła stała
(konna)
PLAC TEATRALNY – Focha – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – PLAC UNII LUBELSKIEJ. Uruchomienie linii tramwajowej obsługującej Śródmieście.

[KW nr 99b, 11 IV 1885, str. 3]
1885.05.17. "Kurier Warszawski" informuje o planie budowy tymczasowej zastępczej linii tramwaju konnego na ul. Mazowieckiej, pl. Wareckim, ul. Szpitalnej i Brackiej w związku z planowaną budową kanału na Nowym Świecie. [KW nr 139b, 21 V 1885, str. 3]
1885.05.26. PL. KRASIŃSKICH

BIELANY
linia omnibusowa zwykła stała
(sezonowa)
PLAC KRASIŃSKICH – Nowiniarska – Bonifraterska – Muranowska – plac Muranowski – Pokorna – Felińskiego – Ustronie – Marymoncka – Gdańska – Leśna – Podleśna – BIELANY (powrót: BIELANY – Podleśna – Marymoncka). Uruchomienie linii sezonowej. Opłata za bilet - 30 kop.

[KPR nr 159, 10 VI 1885, str. 2;
KW nr 144a, 27 V 1885, str. 1]
1885.05.28. MOKOTÓW

WIERZBNO
linia omnibusowa zwykła stała
(sezonowa)
PLAC UNII LUBELSKIEJ – Puławska – WIERZBNO. Uruchomienie sezonowej linii omnibusowej łączącej Wierzbno z Warszawą.

[KW nr 113a, 25 IV 1885, str. 2]
1885.08.03.
1885.08.07.
OBJAZD KRÓTKOTERMINOWY Wprowadzenie tras objazdowych w związku z robotami kanalizacyjnymi na Krakowskim Przedmieściu.

ZIELONA.       KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE / KRÓLEWSKA – Królewska – ... – PLAC UNII LUBELSKIEJ.

POMARAŃCZOWA.       POWĄZKI (II BRAMA) – ... – Bielańska – Senatorska – plac Bankowy – Przechodnia – plac Żelaznej Bramy – Graniczna – plac Grzybowski – ... – TOWAROWA.
[KPR nr 211, 1 VIII 1885, str. 6;
KW nr 212, 3 VIII 1885, str. 3-4]
1885.08.03.Zobacz schemat
linia tramwajowa zwykła stała
(konna)
MŁYNARSKA – Wolska – Chłodna – Żelazna – Leszno – Bielańska – PLAC TEATRALNY. Uruchomienie nowej linii tramwajowej pokrywającej się z fragmentem trasy linii "niebieskiej".

[KC nr 214, 5 VIII 1885, str. 4;
KW nr 218, 9 VIII 1885, str. 1]
1885.08.20?. WOLA

PRAGA
linia omnibusowa zwykła stała MŁYNARSKA – Wolska – Chłodna – [plac Mirowski?] – [...] – plac Zamkowy – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – [...] – PRAGA. Uruchomienie linii omnibusowej mającej konkurować z tramwajami.

[KW nr 234b, 25 VIII 1885, str. 3]
1885.09.05. WYSTAWA OGRODNICZA linia tramwajowa specjalna
(zwykła)
(konna)
PLAC ZAMKOWY – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – PLAC UNII LUBELSKIEJ. Uruchomienie specjalnej linii tramwajowej ułatwiającej dojazd na wystawę ogrodniczą w Al. Ujazdowskich.

[GW nr 196, 5 IX 1885, str. 2;
KW nr 251b, 11 IX 1885, str. 3]
1885.09.19. WYSTAWA OGRODNICZA linia tramwajowa specjalna
(zwykła)
(konna)
LIKWIDACJA LINII.

(Stara trasa: PLAC ZAMKOWY – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – PLAC UNII LUBELSKIEJ.)
Zakończenie funkcjonowania wystawy ogrodniczej w Al. Ujazdowskich.

[KW nr 260, 20 IX 1885, str. 2]
1885.09.28. OBJAZD KRÓTKOTERMINOWY Wprowadzenie tras objazdowych w związku z kolejnym etapem robót kanalizacyjnych na Krakowskim Przedmieściu i zbliżaniem się plac budowy do Nowego Światu. Na starej trasie pozostała jedynie linia "czerwona" korzystająca z pojedynczego prowizorycznego toru wybudowanego z lewej strony placu budowy. Kurs wewnętrzny linii "białej" liczony był od placu Muranowskiego do dworca Wiedeńskiego, kurs wewnętrzny linii "niebieskiej" liczony był od zbiegu ul. Leszno i Karmelickiej do dworca Wiedeńskiego.

BIAŁA.       POWĄZKI (II BRAMA) – ... – plac Muranowski – Nalewki – Bielańska – Senatorska – plac Bankowy – Przechodnia – plac Żelaznej Bramy – Graniczna – plac Grzybowski – Bagno – Świętokrzyska – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – PLAC UNII LUBELSKIEJ.

NIEBIESKA.       MŁYNARSKA – ... – Bielańska – Senatorska – plac Bankowy – Przechodnia – plac Żelaznej Bramy – Graniczna – plac Grzybowski – Bagno – Świętokrzyska – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – PLAC UNII LUBELSKIEJ.
[GP nr 214, 29 IX 1885, str. 2;
KPR nr 270, 29 IX 1885, str. 3]
1885.09.28. linia tramwajowa zwykła stała
(konna)
ZAWIESZENIE KURSOWANIA.

(Stara trasa: PLAC TEATRALNY – Focha – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – PLAC UNII LUBELSKIEJ.)
Zawieszenie kursowania w związku z wprowadzeniem zimowego rozkładu jazdy.
jesień 1885. PL. KRASIŃSKICH

BIELANY
linia omnibusowa zwykła stała
(sezonowa)
ZAWIESZENIE KURSOWANIA.

(Stara trasa: PLAC KRASIŃSKICH – Nowiniarska – Bonifraterska – Muranowska – plac Muranowski – Pokorna – Felińskiego – Ustronie – Marymoncka – Gdańska – Leśna – Podleśna – BIELANY (powrót: BIELANY – Podleśna – Marymoncka).)
Zawieszenie kursów po zakończeniu sezonu.
MOKOTÓW

WIERZBNO
linia omnibusowa zwykła stała
(sezonowa)
ZAWIESZENIE KURSOWANIA.

(Stara trasa: PLAC UNII LUBELSKIEJ – Puławska – WIERZBNO.)
1885.10.13. Otwarto ruch na tymczasowym pojedynczym torze na ul. Nowy Świat (na odcinku od pomnika Kopernika do pl. Trzech Krzyży). Tory zaopatrzone w kilka mijanek położone były z lewej strony ulicy. [KW nr 283b, 13 X 1885, str. 3]
1885.11.01.
1885.11.02.
POWĄZKI

PL. ZAMKOWY
linia tramwajowa zwykła cmentarna
(konna)
POWĄZKI (PLAC BRONI) – Dzika – Muranowska – plac Muranowski – Nalewki – Świętojerska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Długa – Kilińskiego – Podwale – Krakowskie Przedmieście – PLAC ZAMKOWY. Uruchomienie dwóch linii tramwajowych łączących Powązki z placami Zamkowym i Teatralnym.

[KW nr 301b, 31 X 1885, str. 3]
POWĄZKI

PL. TEATRALNY
linia tramwajowa zwykła cmentarna
(konna)
POWĄZKI (PLAC BRONI) – Dzika – Muranowska – plac Muranowski – Nalewki – Bielańska – PLAC TEATRALNY.
1885.11.03.Zobacz schemat
linia tramwajowa zwykła stała
(konna)
DWORZEC TERESPOLSKI – Kijowska – Targowa – Zygmuntowska – most Kierbedzia – Nowy Zjazd – Krakowskie Przedmieście – Królewska – plac Grzybowski – Twarda – Sienna – plac Witkowskiego – Towarowa – TOWAROWA. Uruchomienie tytułem próby nowej linii tramwajowej łączącej Dworzec Terespolski (ob. Wschodni) ze stacją towarową kolei wiedeńskiej. Linię podzielono na cztery sekcje wyznaczone przez następujące przystanki: Dworzec Terespolski, most Kierbedzia (strona praska), pl. Zamkowy, pl. Grzybowski, Dworzec Towarowy, co przekładało się na następujące kursy: Dw. Terespolski - pl. Zamkowy, pl. Zamkowy - Towarowa oraz kurs wewnętrzny: przystanek na Pradze przed mostem Kierbedzia - pl. Grzybowski. Podobnie jak przy pozostałych liniach przejeżdżający więcej niż dwie sekcje wnosił opłatę podwójną.

[GP nr 245, 4 XI 1885, str. 3;
KC nr 304, 3 XI 1885, str. 4;
KPR nr 301, 30 X 1885, str. 6;
KW nr 300b, 30 X 1885, str. 4;
SŁ nr 243, 2 XI 1885, str. 3]
1885.11.10.
1885.11.15.
OBJAZD KRÓTKOTERMINOWY Wprowadzenie tras objazdowych w związku z robotami kanalizacyjnymi na Krakowskim Przedmieściu.

ZIELONA.       KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE / KRÓLEWSKA – Królewska – ... – PLAC UNII LUBELSKIEJ.

POMARAŃCZOWA.       POWĄZKI (II BRAMA) – ... – Bielańska – Senatorska – plac Bankowy – Przechodnia – plac Żelaznej Bramy – Graniczna – plac Grzybowski – ... – TOWAROWA (DWORZEC TOWAROWY).

NIEBIESKO-POMARAŃCZOWA.       DWORZEC TERESPOLSKI – ... – Krakowskie Przedmieście – PLAC ZAMKOWY.
[KW nr 212, 3 VIII 1885, str. 3-4]

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:


ABC - ABC [1926-1934]
ABCNC - ABC Nowiny Codzienne [1935-1939]
CZAS - Czas [1848-1939]
DW - Dobry Wieczór [1929-1932]
DWKC - Dobry Wieczór-Kurier Czerwony [1932-1939]
DoW - Doniesienia Warszawskie [1879-1882]
DP - Dziennik Polski [1913-1915]
DzW - Dziennik Warszawski [1864-1914]
DZmsW - Dziennik Zarządu m. st. Warszawy [1916-1939]
DZ - Dzień [1908-1915]
DD - Dzień Dobry [1906-1906, 1931-1939]
DZIŚ - Dziś [1931-1931]
EPR - Echo Pragi [1916-1918]
EW - Echo Warszawskie [1924-1926]
EK - Ekonomista [1878-1883]
EPO - Epoka [1926-1929]
EP - Express Poranny [1922-1939]
GC - Gazeta Codzienna [1831-1861]
GD - Gazeta Dwugroszowa [1911-1912]
GP - Gazeta Polska [1861-1905]
GP2G - Gazeta Poranna 2 Grosze [1912-1929]
GPW - Gazeta Poranna Warszawska [1925-1928]
GSW - Gazeta Sądowa Warszawska [1873-1939]
- Głos [1917-1918]
GŁW - Głos Warszawski [1908-1914]
GŁW - Głos Wieczorny [1917-1918]
GOP - Goniec Poranny [1901-1918]
GOW - Goniec Warszawski [1935-1939]
GOWC - Goniec Wieczorny [1901-1918]
GW - Gazeta Warszawska [1771-1925, 1928-1935]
HA - Hasło [1907-1908]
KO - Korrespondent [1834-1839]
KWK - Kronika Wiadomości Krajowych i Zagranicznych [1856-1860]
KC - Kurier Codzienny [1865-1905]
KC5G - Kurier Codzienny 5 Groszy [1932-1939]
KCZ - Kurier Czerwony [1925-1932]
KIiT - Kurier Informacyjny i Telegraficzny [1922-1925]
KP - Kurier Polski [1898-1939]
KPR - Kurier Poranny [1877-1939]
KW - Kurier Warszawski [1821-1939]
LU - Ludzkość [1906-1907]
NA - Naród [1906-1907]
NWC - Naród-Wiadomości Codzienne [1910-1913]
NG - Nowa Gazeta [1906-1918]
NW - Nowiny [1877-1884]
NC - Nowiny Codzienne [1922]
NCD - Nowiny Codzienne [1932-1934]
NKP - Nowy Kurier Polski [1926-1926]
PW - Przegląd Wieczorny [1915-1930]
- Słowo [1882-1919]
TI - Tygodnik Ilustrowany [1859-1939]
WDN - Warszawski Dziennik Narodowy [1935-1939]
WGP - Warszawska Gazeta Policyjna [1845-1868]
WC - Wiadomości Codzienne [1908-1910]
WWA - Wiadomości Warszawskie [1929-1930]
WW - Wieczór Warszawski [1928-1939]
WIEK - Wiek [1873-1906]
ZD - Z Dnia na Dzień [1906-1906]
ZR - Złoty Róg [1906-1906]


 


SPIS TRAS (stan na koniec grudnia 1885 r.)


SCHEMAT KOMUNIKACJI (stan na koniec grudnia 1885 r.)


POWRÓT DO SPISU LAT

KONTAKT: trasbus@o2.pl.