1882

Wydawca: Litografia Artystyczna W. Główczewski.

¬ródło: CBN POLONA.
1886

Wydawca: Kartografičeskoe Zavedenie A. Il'ina.

¬ródło: CBN POLONA.
1887

Wydawca: Zakład Litograficzny Feliksa Kasprzykiewicza.

¬ródło: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie.


1890

Wydawca: Wydział Pomiarów Zarz±du Budowy Kanalizacyi i Wodoci±gów.

¬ródło: CBN POLONA.
1891

Wydawca: Zakład Litograficzny Feliksa Kasprzykiewicza.

¬ródło: CBN POLONA.
1892

Wydawca: Litografia Ottona Flecka.

¬ródło: CBN POLONA.


1892

Wydawca: Russkaâ Knižnaâ Torgovlâ A. A. Flegontova.

¬ródło: CBN POLONA.
1893

Wydawca: Redakcja "Wędrowca".

¬ródło: CBN POLONA.
1895

Wydawca: Zakład Litograficzny Feliksa Kasprzykiewicza.

¬ródło: MAPSTER.


1896

Wydawca: Litografia Ottona Flecka.

¬ródło: CBN POLONA.
1896

Wydawca: Zakład Litograficzny E. Skowrońskiego.

¬ródło: CBN POLONA.
1896

Wydawca: Litografia Ottona Flecka.

¬ródło: CBN POLONA.


1899

Wydawca: Warszawskie Towarzystwo Akcyjne Artystyczno-Wydawnicze.

¬ródło: CBN POLONA.
1899

Wydawca: Zakład Litograficzny Feliksa Kasprzykiewicza.

¬ródło: CBN POLONA.
1899

Wydawca: Izdatel'stvo Russkoj Knižnoj Torgovli A. A. Flegontova.

¬ródło: CBN POLONA.


1899

Wydawca: Zakłady Graficzne B. Wierzbicki.

¬ródło: CBN POLONA.
1900

Wydawca: nieznany.

¬ródło: MAPSTER.
1901

Wydawca: Zakład Litograficzny Feliksa Kasprzykiewicza.

¬ródło: CBN POLONA.


1903

Wydawca: Zakład Litograficzny Feliksa Kasprzykiewicza.

¬ródło: CBN POLONA.
1903

Wydawca: Zakład Litograficzny Feliksa Kasprzykiewicza.

¬ródło: CBN POLONA.
1903

Wydawca: Z. Ordęga.

¬ródło: CBN POLONA.


1904

Wydawca: Zakłady Graficzne "Technograf".

¬ródło: CBN POLONA.
1904

Wydawca: Towarzystwo DoraĽnej Pomocy Lekarskiej.

¬ródło: CBN POLONA.
1904

Wydawca: Z. Ordęga.

¬ródło: kolekcja Marcina Kozłowskiego.


1904

Wydawca: Z. Ordęga.

¬ródło: CBN POLONA.
1905

Wydawca: Zakład Litograficzny Feliksa Kasprzykiewicza.

¬ródło: MAPSTER.
1907

Wydawca: Zakład Litograficzny Feliksa Kasprzykiewicza.

¬ródło: CBN POLONA.


1908

Wydawca: Warszawskie Laboratorium Chemiczne.

¬ródło: CBN POLONA.
1908

Wydawca: Zakład Litograficzny Feliksa Kasprzykiewicza.

¬ródło: CBN POLONA.
1908

Wydawca: A. Holzmann.

¬ródło: CBN POLONA.


1909

Wydawca: Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego.

¬ródło: CBN POLONA.
1909

Wydawca: Zakład Litograficzny Feliksa Kasprzykiewicza.

¬ródło: CBN POLONA.
1910

Wydawca: Warszawskie Laboratorium Chemiczne.

¬ródło: CBN POLONA.


1910

Wydawca: Towarzystwo DoraĽnej Pomocy Lekarskiej.

¬ródło: CBN POLONA.
1911

Wydawca: Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego.

¬ródło: CBN POLONA.
1912

Wydawca: Towarzystwo DoraĽnej Pomocy Lekarskiej.

¬ródło: CBN POLONA.


1912

Wydawca: Redakcja "Adresy Warszawy".

¬ródło: CBN POLONA.
1912

Wydawca: M. Ostaszewska.

¬ródło: MAPSTER.
1914

Wydawca: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze.

¬ródło: CBN POLONA.


1915

Wydawca: Pharus Verlag.

¬ródło: CBN POLONA.
1915

Wydawca: Verlag R. Erdmann & K.o.

¬ródło: CBN POLONA.
1915

Wydawca: Fr. Karpowicz.

¬ródło: CBN POLONA.


1915

Wydawca: Kart. Abt. des stellv. Generalstabes der Armee.

¬ródło: MAPSTER.
1917

Wydawca: Zakład Litograficzny Feliksa Kasprzykiewicza.

¬ródło: CBN POLONA.
1917

Wydawca: Biuro Pomiarów przy Sekcyi Wodoci±gów i Kanalizacyi Miasta Stołecznego Warszawy.

¬ródło: MAPSTER.


1917

Wydawca: Kart. Abt. des stellv. Generalstabes der Armee.

¬ródło: MAPSTER.
1918

Wydawca: Zakład Litograficzny Feliksa Kasprzykiewicza.

¬ródło: CBN POLONA.
1918

Wydawca: Zakład Litograficzny Feliksa Kasprzykiewicza.

¬ródło: CBN POLONA.


1918

Wydawca: Towarzystwo DoraĽnej Pomocy Lekarskiej.

¬ródło: CBN POLONA.
1919

Wydawca: Księgarnia S. Fabijańskiego.

¬ródło: CBN POLONA.
1919

Wydawca: Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy.

¬ródło: CBN POLONA.


1919

Wydawca: Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy.

¬ródło: CBN POLONA.
1919

Wydawca: Księgarnia J. Czerneckiego.

¬ródło: CBN POLONA.
1919

Wydawca: Mieczysław Majcher.

¬ródło: CBN POLONA.


1919

Wydawca: Zakład Litograficzny Feliksa Kasprzykiewicza.

¬ródło: CBN POLONA.
1920

Wydawca: Zakład Litograficzny Feliksa Kasprzykiewicza.

¬ródło: CBN POLONA.
1920

Wydawca: Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy.

¬ródło: MAPSTER.


1920

Wydawca: Pharus Verlag.

¬ródło: MAPSTER.
1920

Wydawca: Księgarnia M. Ostaszewskiej i S-ki.

¬ródło: CBN POLONA.
1922

Wydawca: Wydawnictwo M. Arcta.

¬ródło: CBN POLONA.


1922

Wydawca: Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych "Ruch".

¬ródło: CBN POLONA.
1922

Wydawca: Warszawska Agencja Wydawnicza.

¬ródło: CBN POLONA.
1923

Wydawca: Zakład Sztuki Graficznej "Towarzystwo Technograf".

¬ródło: CBN POLONA.


1924

Wydawca: Wojskowy Instytut Geograficzny.

¬ródło: CBN POLONA.
1924

Wydawca: Wojskowy Instytut Geograficzny.

¬ródło: MAPSTER.
1925

Wydawca: Warszawska Agencja Wydawnicza.

¬ródło: CBN POLONA.


1926

Wydawca: Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych "Ruch".

¬ródło: CBN POLONA.
1926

Wydawca: Zakład Sztuki Graficznej "Towarzystwo Technograf".

¬ródło: kolekcja Marcina Kozłowskiego.
1927

Wydawca: Wydawnictwo Agencji Reklamy Nowoczesnej ARNO.

¬ródło: CBN POLONA.


1928

Wydawca: Zakład Sztuki Graficznej "Towarzystwo Technograf".

¬ródło: CBN POLONA.
1928

Wydawca: "Ruch".

¬ródło: CBN POLONA.
1929

Wydawca: Polski Touring-Klub.

¬ródło: CBN POLONA.


1930

Wydawca: Wydawnictwo "HAWU".

¬ródło: CBN POLONA.
1930

Wydawca: Zakład Litograficzny Feliksa Kasprzykiewicza.

¬ródło: CBN POLONA.
1930

Wydawca: Zakład Litograficzny Feliksa Kasprzykiewicza.

¬ródło: CBN POLONA.


1930

Wydawca: Zakład Litograficzny Feliksa Kasprzykiewicza.

¬ródło: CBN POLONA.
1930

Wydawca: M. Orłowicz.

¬ródło: MAPSTER.
1930

Wydawca: Zakład Litograficzny Feliksa Kasprzykiewicza.

¬ródło: CBN POLONA.


1931

Wydawca: Wydawnictwo Księgarni Robotniczej.

¬ródło: CBN POLONA.
1932

Wydawca: Zakład Litograficzny Feliksa Kasprzykiewicza.

¬ródło: CBN POLONA.
1932

Wydawca: Wydawnictwo "HAWU".


1932

Wydawca: Wydawnictwo "HAWU".

¬ródło: CBN POLONA.
1932

Wydawca: J. Staniszewski.

¬ródło: CBN POLONA.
1932

Wydawca: Sztab Generalny Armii Czerwonej.

¬ródło: MAPSTER.


1933

Wydawca: Wydawnictwo "HAWU".

¬ródło: CBN POLONA.
1933

Wydawca: Magistrat m. st. Warszawy.

¬ródło: CBN POLONA.
1933

Wydawca: Trzaska, Evert i Michalski.

¬ródło: CBN POLONA.


1934

Wydawca: Zwi±zek Propagandy Turystycznej m. st. Warszawy.

¬ródło: CBN POLONA.
1934

Wydawca: Samopomoc Inwalidzka Sp. z o. o.

¬ródło: MAPSTER.
1935

Wydawca: Ksi±żnica-Atlas.

¬ródło: CBN POLONA.


1935

Wydawca: Wydawnictwo "HAWU".

¬ródło: CBN POLONA.
1935

Wydawca: Zarz±d Miejski w m. st. Warszawie.

¬ródło: CBN POLONA.
1935

Wydawca: Zarz±d Miejski w m. st. Warszawie.

¬ródło: MAPSTER.


1935

Wydawca: Instytut Kartograficzny im. E. Romera.

¬ródło: MAPSTER.
1936

Wydawca: Wydawnictwo "HAWU".

¬ródło: CBN POLONA.
1936

Wydawca: Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów w Warszawie.

¬ródło: kolekcja Marcina Kozłowskiego.


1937

Wydawca: Zakład Kartograficzny W. Cukrzyński, S. Goliński i S-ka.

¬ródło: CBN POLONA.
1938

Wydawca: Wydawnictwo "HAWU".

¬ródło: CBN POLONA.
1938

Wydawca: Zarz±d Miejski w m. st. Warszawie.

¬ródło: CBN POLONA.


1938

Wydawca: Zarz±d Miejski w m. st. Warszawie.

¬ródło: CBN POLONA.
1938

Wydawca: Pracownia Planu Ogólnego Działu Regulacji i Pom. Zarz±du Miejskiego w m. st. Warszawie.
1938

Wydawca: A. Chmieliński.

¬ródło: kolekcja Marcina Kozłowskiego.


1938

Wydawca: nieznany.

¬ródło: MAPSTER.
1938

Wydawca: Zwi±zek Nauczycielstwa Polskiego.

¬ródło: kolekcja Marcina Kozłowskiego.
1939

Wydawca: Wydawnictwo "¦wit".

¬ródło: CBN POLONA.


1939

Wydawca: IV Mil.-Geo.

¬ródło: MAPSTER.
1940

Wydawca: A. Chmieliński.

¬ródło: CBN POLONA.
1941

Wydawca: Zakłady Graficzne B. Wierzbicki.

¬ródło: CBN POLONA.


1941

Wydawca: Wydawnictwo Polskie.
1941

Wydawca: Buchverlag Deutscher Osten G.m.b.H.

¬ródło: kolekcja Marcina Kozłowskiego.
1941

Wydawca: Buchverlag Deutscher Osten G.m.b.H.

¬ródło: MAPSTER.


1942

Wydawca: Buchverlag Deutscher Osten G.m.b.H.
1943

Wydawca: Wojskowe Biuro O¶wiaty i Propagandy (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie).

¬ródło: CBN POLONA.
1943

Wydawca: Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens.

¬ródło: MAPSTER.


1943

Wydawca: Geograph. Anst.v.Wagner & Debes, Leipzig.

¬ródło: MAPSTER.
1945

Wydawca: Zarz±d Miejski.

¬ródło: CBN POLONA.
1945

Wydawca: Zarz±d Miejski.

¬ródło: CBN POLONA.


1946

Wydawca: Zwi±zek Zawodowy Pracowników Niewidomych R.P.

¬ródło: CBN POLONA.
1946

Wydawca: Pfeiffer i Mrozowski.

¬ródło: CBN POLONA.
1948

Wydawca: Wydawnictwo "Prasa Wojskowa".

¬ródło: MAPSTER.


1948

Wydawca: Główny Urz±d Pomiarów Kraju.

¬ródło: MAPSTER.
1950

Wydawca: Wydawnictwo "Prasa Wojskowa".

¬ródło: CBN POLONA.
1955

Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.


1956

Wydawca: RSW "Prasa".
1958

Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
1959

Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.


1961

Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
1962

Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
1963

Wydawca: Wydawnictwo
"Sport i Turystyka".


1963

Wydawca: Wydawnictwo
"Sport i Turystyka".
1963

Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
1964

Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.


1965

Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
1966

Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
1967

Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.


1968

Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
1969

Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
1970

Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.


1970

Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
1971

Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
1971

Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.


1972

Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
1972

Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
1973

Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.


1973

Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
1974

Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
1975

Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.


1975

Wydawca: Wydawnictwo
"Sport i Turystyka".
1976

Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
1977

Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.


1978

Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
1978

Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
1979

Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.


1980

Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
1980

Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
1981

Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.


1982

Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
1982

Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
1983

Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.


1983

Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
1984

Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
1986

Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.


1986

Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
1987

Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
1987

Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.


1989

Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
1990

Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
1991

Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.


1993

Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
KONTAKT: trasbus@o2.pl.