data linia rodzaj zmiana uwagi
1933.01.03. A
EXTRA
linia tramwajowa nocna zwykła stała Jeden kurs: MŁYNARSKA – Wolska – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – aleja Krakowska – OKĘCIE (ZAKŁADY LOTNICZE)

Jeden kurs: ZAJEZDNIA RAKOWIEC – Opaczewska – Grójecka – aleja Krakowska – OKĘCIE (ZAKŁADY LOTNICZE).
Uruchomienie linii głównie dla pracowników wieczornej, nocnej i porannej zmiany zakładów lotniczych na Okęciu oraz pracowników zajezdni tramwajowej RAKOWIEC.

[Sprawozdanie Tramwajów Miejskich 1932/1933, str. 5]
GROCHÓW linia tramwajowa nocna zwykła stała Jeden kurs o godz. 1.00: DWORZEC GŁÓWNY – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Zamoyskiego – Grochowska – GROCHOWSKA / PODSKARBIŃSKA. Uruchomienie tytułem próby jednego nocnego kursu tramwajowego łączącego Śródmieście z Grochowem w związku z posulatami Towarzystwa Przyjaciół Grochowa. Tramwaj wracając z Grochowa kursował przez Aleje Jerozolimskie i ul. Grójecką i Opaczewską do zajezdni "Rakowiec".

[PZ 1933, nr 001, 1 I 1933, str. 7;
Sprawozdanie Tramwajów Miejskich 1932/1933, str. 5]
1933.01.06. PL. ZAMKOWY

BIELANY
linia autobusowa zwykła stała (Społeczna Komunikacja Autobusowa) PLAC ZAMKOWY – Podwale – Freta – Zakroczymska – Krajewskiego – Zajączka – Śmiała – aleja Wojska Polskiego – Czarnieckiego – Krasińskiego – plac Wilsona – Słowackiego – Marymoncka – MARYMONCKA / ALEJA ZJEDNOCZENIA.

(Niektóre kursy: ... – Marymoncka – BIELANY CIWF.)
Wydłużenie części kursów do Akademii Wychowania Fizycznego (wówczas Centralnego Instytutu W.F.).
1933.01.15. GROCHÓW linia tramwajowa nocna zwykła stała DWORZEC GŁÓWNY – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Zamoyskiego – Grochowska – WIATRACZNA.
(Stara trasa: DWORZEC GŁÓWNY – ... – Grochowska – GROCHOWSKA / PODSKARBIŃSKA.)
Przedłużenie trasy na terenie Grochowa.

[Sprawozdanie Tramwajów Miejskich 1932/1933, str. 5]
1933.01.16. POWĄZKOWSKA

IZABELIN
linia autobusowa zwykła stała (Społeczna Komunikacja Autobusowa) POWĄZKOWSKA / OKOPOWA – Powązkowska – Księżycowa – Radiowa (Gać, ob. Radiowo) – Mościska – Laski – Izabelin – IZABELIN (POCZTA). Uruchomienie linii Społecznej Komunikacji Autobusowej, łączącej osiedla położone wzdłuż obecnej ul. Powązkowskiej oraz rejon Radiowa i Izabelina z punktem przesiadkowym przy skrzyżowaniu ulic Powązkowskiej i Okopowej. Kurs co 60 minut.

[NCD 1933, nr 019, 17 I 1933, str. 4]
1933.01.22. 30 linia tramwajowa nocna zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Ustronie – Felińskiego – Mierosławskiego – Mickiewicza (powrót: Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – PLAC WILSONA.) – Zajączka – Krajewskiego – Szymanowska – Sierakowska – plac Muranowski – Nalewki – Bielańska – plac Teatralny – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE (POMNIK MICKIEWICZA).
(Stara trasa: PLAC WILSONA – ... – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – PLAC TRZECH KRZYŻY.)
Skrócenie śródmiejskiego odcinka trasy.

[Sprawozdanie Tramwajów Miejskich 1932/1933, str. 5]
1933.01.23. D linia autobusowa zwykła stała OKOPOWA – Dzielna – Smocza – Nowolipki – Przejazd – Rymarska – plac Bankowy – Przechodnia – plac Żelaznej Bramy – Graniczna – PLAC GRZYBOWSKI.
(Stara trasa: OKOPOWA – ... – Nowolipki – Świętojerska – Nowiniarska – Franciszkańska – Bonifraterska – Żoliborska – PLAC BRONI.)
Zmiana trasy w celu stworzenia połączenia rejonu Nalewek ze Śródmieściem.

[PZ 1933, nr 022, 22 I 1933, str. 9]
E linia autobusowa zwykła stała ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI / NOWOWIEJSKA – aleja Niepodległości – Koszykowa – Poznańska – Wspólna – plac Trzech Krzyży – Wiejska – Górnośląska – Myśliwiecka – Szwoleżerów – CZERNIAKOWSKA.
(Stara trasa: KOSZYKOWA / ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI – Koszykowa – Emilii Plater – Wspólna – plac Trzech Krzyży – Wiejska – Górnośląska – Myśliwiecka – Szwoleżerów – CZERNIAKOWSKA.)
Skierowanie przez bardziej zaludnioną ul. Poznańską w celu poprawy dojazdu do hal targowych.

[PZ 1933, nr 019, 19 I 1933, str. 9;
PZ 1933, nr 022, 22 I 1933, str. 9]
1933.01.26. PL. ZAMKOWY

MŁOCINY
linia autobusowa zwykła stała (Społeczna Komunikacja Autobusowa) PLAC ZAMKOWY – Podwale – Freta – Zakroczymska – Krajewskiego – Zajączka – Śmiała – aleja Wojska Polskiego – Czarnieckiego – Krasińskiego – plac Wilsona – Słowackiego – Marymoncka – MŁOCINY. Uruchomienie linii Społecznej Komunikacji Autobusowej, łączącej Młociny z centrum miasta. Kurs co 60 minut. Opłata - 60 gr.

[NCD 1933, nr 030, 27 I 1933, str. 4]
1933.02.01. ZMIANA TARYFY BILETOWEJ "Dziennik Zarządu m. st. Warszawy" 1933, nr 005, 26 I 1933, str. 4.

"Dyrekcja Tramwajów i Autobusów m. st. Warszawy zawiadamia, że, stosownie do uchwały Magistratu m. st. Warszawy z dn. 9 I 1933 r., poczynając od dnia 1 lutego r. b. będą wprowadzone - tytułem próby - bilety miesięczne tramwajowe.
Bilety powyższe będą ważne tylko na ten miesiąc kalendarzowy, na który zostały wykupione.
Cena biletu normalnego wynosić będzie zł. 31,50.
Cena biletu ulgowego wynosić będzie zł. 19,-
Bilety, ważne również w nocy, będą droższe o 10%.
Osoby, pragnące nabyć bilety miesięczne, winny złożyć w Wydziale Ruchu Tramwajów Miejskich w Warszawie (ul. Młynarska 2) fotografię o wymiarach: 45 mm szerok. i 50 mm dług. w celu otrzymania odpowiedniej legitymacji. Posiadacze legitymacyj będą mogli wykupywać bilety na następne miesiące w niżej wymienionych miejscach sprzedaży:
      Wydział Ruchu Tramwajów M. - ul. Młynarska 2.
      "Orbis" - ul. Marszałkowska 98.
      "Orbis" - ul. Królewska 10.
      "Orbis" - ul. Nalewki 8.
      "Orbis" - ul. Wierzbowa 11.
      "Orbis" - ul. Marszałkowska 153.
      "Icar" - Hotel Europejski.
      "Francopol" - ul. Mazowiecka 9.
      Wagon-Lits-COOK - ul. Krakowskie Przedmieście 42/44.
      Wagon-Lits-COOK - ul. Nalewki 28/30.
Bilety ulgowe będą sprzedawane wyłącznie w Wydz. Ruchu Tramwajów Miejskich.
Sprzedaż biletów miesięcznych rozpoczynać się będzie w dniu 27 każdego miesiąca i kończyć:
      w Wydziale Ruchu Tramwajów Miejskich - w dn. 15 miesiąca, na jaki bilet został wydany.
      we wszystkich pozostałych miejscach sprzedaży - w dn. 10 miesiąca, na jaki bilet został wydany.
Bilet ważny jest od dnia wykupienia.
Pasażerów, korzystających z biletów miesięcznych, obowiązują przepisy o warunkach sprzedaży i korzystania z biletów okresowych. Przepisy te wywieszone są w miejscach sprzedaży biletów oraz w wozach tramwajowych i wręczane będą przy wydawaniu legitymacyj."
1933.02.06. D linia autobusowa zwykła stała SMOCZA / DZIELNA – Smocza – Nowolipki – Przejazd – Rymarska – plac Bankowy – Przechodnia – plac Żelaznej Bramy – Graniczna – plac Grzybowski – Twarda – MARIAŃSKA.
(Stara trasa: OKOPOWA – Dzielna – Smocza – ... – Graniczna – PLAC GRZYBOWSKI.)
Korekta końcowych odcinków trasy w związku z brakiem frekwencji na ul. Dzielnej.

[PZ 1933, nr 036, 5 II 1933, str. 7]
E linia autobusowa zwykła stała ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI / NOWOWIEJSKA – aleja Niepodległości – Koszykowa – Poznańska – Wspólna – plac Trzech Krzyży – Wiejska – Górnośląska – Myśliwiecka – Szwoleżerów – AGRYKOLA (KOSZARY I PUŁKU UŁANÓW).
(Stara trasa: ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI / NOWOWIEJSKA – ... – Szwoleżerów – CZERNIAKOWSKA.)
Skrócenie trasy w rejonie Powiśla celem "zgęszczenia ruchu".

[PZ 1933, nr 036, 5 II 1933, str. 7]
1933.02.27. E linia autobusowa zwykła stała ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI / NOWOWIEJSKA – Nowowiejska – plac Politechniki – Lwowska – Poznańska (powrót: Poznańska – Koszykowa – aleja Niepodległości – ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI / NOWOWIEJSKA.) – Wspólna – plac Trzech Krzyży – Wiejska – Górnośląska – Myśliwiecka – Szwoleżerów – CZERNIAKOWSKA.
(Stara trasa: ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI / NOWOWIEJSKA – aleja Niepodległości – Koszykowa – Poznańska – Wspólna – plac Trzech Krzyży – Wiejska – Górnośląska – Myśliwiecka – Szwoleżerów – AGRYKOLA (KOSZARY I PUŁKU UŁANÓW).)
Wprowadzenie objazdu dookoła Politechniki wraz z przywróceniem starej trasy na Powiślu w związku z wystąpieniami instytucyj wojskowych, mających swoją siedzibę na krańcu ul. Agrykola, dyrekcji wodociągów i kanalizacji oraz okolicznych szkół.

[NCD 1933, nr 064, 28 II 1933, str. 4;
PZ 1933, nr 58, 27 II 1933, str. 3]
1933.05.??. PL. ZAMKOWY

ŁOMIANKI
linia autobusowa zwykła stała (Społeczna Komunikacja Autobusowa) PLAC ZAMKOWY – Podwale – Freta – Zakroczymska – Krajewskiego – Zajączka – Śmiała – aleja Wojska Polskiego – Czarnieckiego – Krasińskiego – plac Wilsona – Słowackiego – Marymoncka – Buraków – ŁOMIANKI.
(Stara trasa: PLAC ZAMKOWY – ... – Marymoncka – MŁOCINY.)
Przedłużenie trasy do Łomianek. Kurs co 60 minut. Opłata - 1 zł.

[NCD 1933, nr 167, 5 VI 1933, str. 2;
NCD 1933, nr 178, 15 VI 1933, str. 5]
1933.05.28. 23 linia tramwajowa zwykła stała PLAC KRASIŃSKICH – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Zamoyskiego – Grochowska – GOCŁAWEK. Uruchomienie linii jako alternatywnego połączenia Grochowa ze Śródmieściem.

[NCD 1933, nr 155, 24 V 1933, str. 2;
NCD 1933, nr 159, 28 V 1933, str. 2]
1933.07.17. ZMIANA TARYFY BILETOWEJ "Dziennik Zarządu m. st. Warszawy" 1933, nr 057, 15 VII 1933, str. 4.

"Dyrekcja Tramwajów i Autobusów m. st. Warszawy podaje do wiadomości, że - stosownie do uchwały Magistratu m. st. Warszawy z dnia 10 VII 1933 r. - od dnia 17 lipca r. b. cena tramwajowego biletu korespondencyjnego zostaje obniżona o 10 gr., tj. do 30 gr."
1933.07.17. A
BIS
linia autobusowa zwykła stała RYNEK STAREGO MIASTA – Świętojańska – plac Zamkowy – Krakowskie Przedmieście – Trębacka – Moliera – plac Teatralny – Wierzbowa – plac Saski – plac Małachowskiego – Kredytowa – Jasna – Zgoda – Bracka – plac Trzech Krzyży – Mokotowska – PLAC ZBAWICIELA.
(Stara trasa: RYNEK STAREGO MIASTA – Świętojańska – plac Zamkowy – Senatorska – plac Teatralny – Wierzbowa – ... – PLAC ZBAWICIELA.)
Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z rozpoczęciem robót brukarskich na ul. Miodowej.

[NCD 1933, nr 210, 16 VII 1933, str. 2]
1933.08.10. 8 linia tramwajowa zwykła stała (Kursy po godz. 19.00: POWĄZKI (IV BRAMA) – Powązkowska – ...)

POWĄZKI (ELBLĄSKA) – Powązkowska – Dzika – Dzielna – Karmelicka – Leszno – Solna – plac Mirowski – plac Żelaznej Bramy – Graniczna – plac Grzybowski – Twarda – Srebrna – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – GRÓJECKA / OPACZEWSKA.
(Stara trasa: POWĄZKI (ELBLĄSKA) – Powązkowska – Dzika – ... – Graniczna – Królewska – Marszałkowska – Złota – Srebrna – ... – GRÓJECKA / OPACZEWSKA.)
Skrócenie trasy wybranych kursów ze względu na nikła frekwencję wraz z jednoczesnym skierowaniem przez rejon pl. Grzybowskiego w celu zastąpienia likwidowanej linii 22.

[NCD 1933, nr 205, 11 VII 1933, str. 2;
NCD 1933, nr 235, 10 VIII 1933, str. 6]
15 linia tramwajowa zwykła stała MARYMONT – Marii Kazimiery – Potocka – Słowackiego – Ustronie – Felińskiego – Mierosławskiego – Mickiewicza – Zajączka – Krajewskiego – Szymanowska – Sierakowska – plac Muranowski – Nalewki – Leszno – Żelazna – Wolska – Skierniewicka – DWORSKA.

(Kursy po godz. 19.00: ... – Wolska – MŁYNARSKA.)
Skrócenie trasy kursów wieczornych ze względu na nikłą frekwencję.

[NCD 1933, nr 205, 11 VII 1933, str. 2]
22 linia tramwajowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII.
(Stara trasa: PLAC NARUTOWICZA – Grójecka – plac Zawiszy – Towarowa – Srebrna – Twarda – plac Grzybowski – Graniczna – plac Żelaznej Bramy – Przechodnia – plac Bankowy – Senatorska – plac Teatralny – Bielańska – Nalewki – Franciszkańska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI.)
Przejęcie połączenia przez linię tramwajową 8 (na ul. Twardej) i linie autobusowe C i D (na terenie Śródmieścia).

[NCD 1933, nr 205, 11 VII 1933, str. 2;
NCD 1933, nr 235, 10 VIII 1933, str. 6]
D linia autobusowa zwykła stała SMOCZA / DZIELNA – Smocza – Nowolipki – Przejazd – Rymarska – plac Bankowy – Przechodnia – plac Żelaznej Bramy – Graniczna – plac Grzybowski – Twarda – TWARDA / ŻELAZNA.
(Stara trasa: SMOCZA / DZIELNA – ... – Twarda – MARIAŃSKA.)
Przedłużenie trasy na terenie Śródmieścia.

[NCD 1933, nr 235, 10 VIII 1933, str. 6]
1933.08.23. "Nowiny Codzienne" 1933, nr 248, 23 VIII 1933, str. 1.

"Poczynając od dziś, tramwaje miejskie uruchamiają specjalne wagony, przeznaczone dla młodzieży szkolnej. Będą to wagony przyczepne, ze specjalnemi napisami.
Wagony szkolne wyruszać będą na linji 2 o g. 7.23 od ul. Chełmskiej, na linji Nr. 7 o godz. 7.22 od ul. Radzymińskiej, linji Nr. 9 - godz. 7.18 od ul. Górczewskiej, linji Nr. 12 - godz. 7.29 od dworca Wschodniego, linji Nr. 14 - godz. 7.16 od Żoliborza i Nr. 15 - godz. 7 rano od Marymontu. Wagony szkolne linji Nr. 17 ruszać będą z Żoliborza o g. 7.11 i z pl. Narutowicza o g. 7.19. Nr. 21 z Pelcowizny - o godz. 7.09 i z Woli o g. 7.14. Nr 24 z Gocławka - o g. 7.03 i Nr. 25 od Bazyliki o godz. 7.28.
Specjalne wagony szkolne zapewnią młodzieży miejsce w tramwajach i uchronią ją od tłoczenia się w wozach."
1933.08.31. A
BIS
linia autobusowa zwykła stała RYNEK STAREGO MIASTA – Świętojańska – plac Zamkowy – Senatorska – plac Teatralny – Wierzbowa – plac Saski – plac Małachowskiego – Kredytowa – Jasna – Zgoda – Bracka – plac Trzech Krzyży – Mokotowska – PLAC ZBAWICIELA.
(Stara trasa: RYNEK STAREGO MIASTA – Świętojańska – plac Zamkowy – Krakowskie Przedmieście – Trębacka – Moliera – plac Teatralny – Wierzbowa – ... – PLAC ZBAWICIELA.)
Przywrócenie trasy podstawowej po zakończeniu robót brukarskich na ul. Miodowej.

[NCD 1933, nr 256, 31 VIII 1933, str. 6]
1933.09.02. Otwarcie kolejowej linii średnicowej, na którą składały się most kolejowy, tunel oraz prowizoryczny Dworzec Główny.
1933.10.22. ZAJEZDNIA RAKOWIEC

OPACZEWSKA
linia tramwajowa zwykła stała ZAJEZDNIA RAKOWIEC – Opaczewska – OPACZEWSKA / GRÓJECKA. Przekształcenie z linii służbowo-pasażerskiej w linię dostępną dla wszystkich pasażerów ze względu na wzrost frekwencji. Kurs co 10 minut. Cena biletu: 5 gr.

[DZmsW 1933, nr 077, 21 X 1933, str. 2;
NCD 1933, nr 308, 21 X 1933, str. 2]
1933.10.22.
godz. 11.00.
B linia tramwajowa podmiejska zwykła stała ULRYCHÓW – księcia Janusza – Obozowa – Szosa Forteczna – BOERNEROWO. Uruchomienie linii - otwarcie wybudowanej w ciągu 17 miesięcy trasy łączącej Ulrychów z osiedlem Radiostacja w Babicach (w 1936 r. przemianowanym na Boernerowo).

[DZmsW 1933, nr 077, 21 X 1933, str. 2;
NCD 1933, nr 308, 21 X 1933, str. 2]
K linia tramwajowa zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni robocze) ULRYCHÓW – księcia Janusza – KOŁO. Uruchomienie dodatkowej linii szczytowej obsługującej odcinek miejski. Kurs co 10 minut. Cena biletu: 5 gr.

[DZmsW 1933, nr 077, 21 X 1933, str. 2;
NCD 1933, nr 308, 21 X 1933, str. 2]
1933.10.26.
godz. 12.30.
6A linia tramwajowa zwykła stała PLAC NARUTOWICZA – Grójecka – plac Zawiszy – Towarowa – Srebrna – Złota – Marszałkowska – Królewska – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Wileńska – Konopacka – 11 Listopada – św. Wincentego – CMENTARZ BRÓDNOWSKI. Uruchomienie linii jako wariantu linii 6 - otwarcie nowej trasy przez ul. św. Wincentego.

[DZmsW 1933, nr 078, 25 X 1933, str. 3;
NCD 1933, nr 308, 21 X 1933, str. 2]
1933.11.01.
1933.11.02.
POWĄZKI
(IV BRAMA)

PL. UNII LUBELSKIEJ
linia tramwajowa cmentarna zwykła POWĄZKI (IV BRAMA) – Powązkowska – Dzika – Muranowska – plac Muranowski – Nalewki – Bielańska – plac Teatralny – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – PLAC UNII LUBELSKIEJ. Uruchomienie linii cmentarnych. Więcej szczegółów znajduje się TUTAJ.

[NCD 1933, nr 318, 31 X 1933, str. 2]
ODROWĄŻA

PL. KRASIŃSKICH
linia tramwajowa cmentarna zwykła ODROWĄŻA – Odrowąża – 11 Listopada – Konopacka – Wileńska – Targowa – Zygmuntowska – most Kierbedzia – Nowy Zjazd – Krakowskie Przedmieście – Miodowa – PLAC KRASIŃSKICH.
ODROWĄŻA

PL. TEATRALNY
linia tramwajowa cmentarna zwykła ODROWĄŻA – Odrowąża – 11 Listopada – Konopacka – Wileńska – Targowa – Zygmuntowska – most Kierbedzia – Nowy Zjazd – Krakowskie Przedmieście – Trębacka – Moliera – PLAC TEATRALNY.
ODROWĄŻA

PL. NARUTOWICZA
linia tramwajowa cmentarna zwykła ODROWĄŻA – Odrowąża – 11 Listopada – Konopacka – Wileńska – Targowa – aleja Zieleniecka – aleja i most Poniatowskiego – Aleje Jerozolimskie – plac Zawiszy – Grójecka – PLAC NARUTOWICZA.
CM. BRÓDNOWSKI

PL. KRASIŃSKICH
linia tramwajowa cmentarna zwykła CMENTARZ BRÓDNOWSKI – św. Wincentego – 11 Listopada – Konopacka – Wileńska – Targowa – Zygmuntowska – most Kierbedzia – Nowy Zjazd – Krakowskie Przedmieście – Miodowa – PLAC KRASIŃSKICH.
CM. BRÓDNOWSKI

PL. TEATRALNY
linia tramwajowa cmentarna zwykła CMENTARZ BRÓDNOWSKI – św. Wincentego – 11 Listopada – Konopacka – Wileńska – Targowa – Zygmuntowska – most Kierbedzia – Nowy Zjazd – Krakowskie Przedmieście – Trębacka – Moliera – PLAC TEATRALNY.
CM. BRÓDNOWSKI

PL. NARUTOWICZA
linia tramwajowa cmentarna zwykła CMENTARZ BRÓDNOWSKI – św. Wincentego – 11 Listopada – Konopacka – Wileńska – Targowa – aleja Zieleniecka – aleja i most Poniatowskiego – Aleje Jerozolimskie – plac Zawiszy – Grójecka – PLAC NARUTOWICZA.
1933.11.04.
godz. 12.00.
15A linia tramwajowa zwykła stała TWARDOWSKA – Marymoncka – Słowackiego – Toeplitza – Felińskiego – Mierosławskiego – Mickiewicza – Zajączka – Krajewskiego – Szymanowska – Sierakowska – plac Muranowski – Nalewki – Leszno – Żelazna – Wolska – Skierniewicka – DWORSKA.

(Kursy po godz. 19.00: ... – Wolska – MŁYNARSKA.)
Uruchomienie linii jako wariantu linii 15 - otwarcie nowej trasy na Bielany.

[DZmsW 1933, nr 080, 4 XI 1933, str. 4;
NCD 1933, nr 321, 3 XI 1933, str. 2]
1933.11.06. E linia autobusowa zwykła stała POLITECHNIKA – Lwowska – Poznańska (powrót: Poznańska – Piękna – Koszykowa – aleja Niepodległości – Nowowiejska – POLITECHNIKA.) – Wspólna – plac Trzech Krzyży – Wiejska – Górnośląska – Myśliwiecka – Szwoleżerów – 29 Listopada – CZERNIAKOWSKA (powrót: CZERNIAKOWSKA – Szwoleżerów – Myśliwiecka).
(Stara trasa: NOWOWIEJSKA / ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI – Nowowiejska – plac Politechniki – Lwowska – Poznańska (powrót: Poznańska – Piękna – Koszykowa – aleja Niepodległości – NOWOWIEJSKA / ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI.) – Wspólna – plac Trzech Krzyży – Wiejska – Górnośląska – Myśliwiecka – Szwoleżerów – CZERNIAKOWSKA.)
Korekta trasy na terenie Czerniakowa wraz z przeniesieniem końcowego przystanku w Śródmieściu.
1933.11.12. K linia tramwajowa zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni robocze) LIKWIDACJA LINII.
(Stara trasa: ULRYCHÓW – księcia Janusza – KOŁO.)
Niewielka frekwencja.

[NCD 1933, nr 329, 11 XI 1933, str. 2]
1933.12.06. 9 linia tramwajowa zwykła stała ULRYCHÓW – Górczewska – Leszno – Tłomackie – Bielańska – plac Teatralny – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Rakowiecka – RAKOWIECKA.
(Stara trasa: ULRYCHÓW – ... – Bagatela – PLAC UNII LUBELSKIEJ.)
Przedłużenie trasy na terenie Mokotowa.

[NCD 1933, nr 353, 5 XII 1933, str. 4]
1933.12.15. Otwarto nową stację kolejową MIĘDZYLESIE. [NCD 1933, nr 369, 21 XII 1933, str. 5]
1933.12.23. PL. NARUTOWICZA

RASZYN
linia autobusowa zwykła stała (Społeczna Komunikacja Autobusowa) PLAC NARUTOWICZA – Grójecka – aleja Krakowska – Raszyn – RASZYN (RYNEK).

PLAC NARUTOWICZA – Grójecka – aleja Krakowska – [...] – OKĘCIE (LOTNISKO).
Uruchomienie linii Społecznej Komunikacji Autobusowej, łączącej Ochotę z Raszynem, zaś częścią kursów z nowym lotniskiem na Okęciu. Częstotliwośc kursowania 30 minut. Cena biletu - 60 groszy.

[NCD 1933, nr 373, 28 XII 1933, str. 5;
NCD 1933, nr 374, 29 XII 1933, str. 4]
1933.12.24. CZERNIAKÓW linia tramwajowa nocna zwykła stała PLAC TEATRALNY – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Książęca – Czerniakowska – PLAC BERNARDYŃSKI. Uruchomienie nocnych linii tramwajowej w celu ułatwienia powrotu do domu bawiących się w śródmiejskich lokalach rozrywkowych mieszkańców przedmieść.

[NCD 1933, nr 370, 22 XII 1933, str. 5]
GOCŁAWEK linia tramwajowa nocna zwykła stała PLAC TEATRALNY – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Zamoyskiego – Grochowska – GOCŁAWEK.
PELCOWIZNA linia tramwajowa nocna zwykła stała PLAC TEATRALNY – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Wileńska – Konopacka – 11 Listopada – Odrowąża – Białołęcka – Poborzańska – Wysockiego – PELCOWIZNA.
DOKŁADNE DATY ZMIAN NIEZNANE
1933.??.??.
(I-XII)
AL. ZIELENIECKA

TERESPOLSKA
linia autobusowa zwykła okresowa (kursuje w dni robocze w godz. 7.00 - 17.00 oraz w soboty do godz. 15.00) (Społeczna Komunikacja Autobusowa) LIKWIDACJA LINII.
(Stara trasa: ALEJA ZIELENIECKA – Zamoyskiego – Grochowska – Mińska – Terespolska – TERESPOLSKA (BOCZNICA KOLEJOWA).)
Likwidacja jednej z najbardziej deficytowych linii.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
ABC - ABC [1926-1934]
ABCNC - ABC Nowiny Codzienne [1935-1939]
CZAS - Czas [1848-1939]
DW - Dobry Wieczór [1929-1932]
DWKC - Dobry Wieczór-Kurier Czerwony [1932-1939]
DZmsW - Dziennik Zarządu m. st. Warszawy [1916-1939]
DD - Dzień Dobry [1931-1939]
EP - Express Poranny [1922-1939]
GP2G - Gazeta Poranna 2 Grosze [1912-1929]
GPW - Gazeta Poranna Warszawska [1925-1928]
GOW - Goniec Warszawski [1935-1939]
GW - Gazeta Warszawska [1771-1925, 1928-1935]
KC5G - Kurier Codzienny 5 Groszy [1932-1939]
KC - Kurier Czerwony [1925-1932]
KIiT - Kurier Informacyjny i Telegraficzny [1922-1925]
KP - Kurier Polski [1898-1939]
KPR - Kurier Poranny [1877-1939]
KW - Kurier Warszawski [1821-1939]
NC - Nowiny Codzienne [1922]
NCD - Nowiny Codzienne [1932-1934]
WDN - Warszawski Dziennik Narodowy [1935-1939]
WW - Wieczór Warszawski [1928-1939]
WIEK - Wiek [1873-1906]
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.

 

SPIS TRAS (stan na koniec grudnia 1933 r.)

SCHEMAT KOMUNIKACJI (stan na koniec grudnia 1933 r.)

POWRÓT DO SPISU LATKONTAKT: trasbus@o2.pl.