data linia rodzaj zmiana uwagi
1967.01.01. ZMIANY TARYFOWE
RODZAJ BILETU BILET NORMALNY BILET ULGOWY
BILETY JEDNORAZOWE
Bilet jednorazowy (tramwaje). 0,50 zł 0,20 zł
Bilet jednorazowy (tramwaje - taryfa nocna po godz. 23.00). 1,00 zł ---
Bilet jednorazowy bagażowy (tramwaje). 1,00 zł ---
Bilet jednorazowy (trolejbusy). 0,60 zł 0,20 zł
Bilet jednorazowy (trolejbusy - taryfa nocna po godz. 23.00). 1,20 zł ---
Bilet jednorazowy bagażowy (trolejbusy). 1,20 zł ---
Bilet jednorazowy (autobusy). 0,80 zł 0,20 zł
Bilet jednorazowy (autobusy - taryfa nocna po godz. 23.00). 1,60 zł ---
Bilet jednorazowy (autobusy - linie podmiejskie). 2,00 zł
(do 7 km)
3,00 zł
(8-11 km)
4,00 zł
(12-16 km)
1,00 zł
(do 7 km)
1,50 zł
(8-11 km)
2,00 zł
(12-16 km)
Bilet jednorazowy (autobusy - linie pospieszne). 2,00 zł
3,00 zł
4,00 zł
5,00 zł
---
Bilet jednorazowy (autobusy - linie specjalne). 2,00 zł ---
Bilet jednorazowy bagażowy (autobusy). 1,60 zł ---
Bilet jednorazowy bagażowy (autobusy - linie podmiejskie). 3,00 zł ---
Bilet jednorazowy bagażowy (autobusy - linie pospieszne). 2,00 zł ---
Bilet jednorazowy bagażowy (autobusy - linie sezonowe i specjalne). 3,00 zł ---
BILETY OKRESOWE
Karta pracownicza (tramwaje, trolejbusy, autobusy) 10,50 zł ---
Bilet miesięczny imienny na jedną linię tramwajową. - 12,00 zł
Bilet miesięczny imienny na jedną linię trolejbusową. - 15,00 zł
Bilet miesięczny imienny na jedną linię autobusową. - 18,00 zł
Bilet miesięczny imienny na dwie linie tramwajowe. - 15,00 zł
Bilet miesięczny imienny na dwie linie trolejbusowe. - 18,00 zł
Bilet miesięczny imienny na dwie linie autobusowe. - 24,00 zł
Bilet miesięczny imienny na dwie linie (kombinowany). - 24,00 zł
Bilet miesięczny imienny na trzy linie tramwajowe. - 18,00 zł
Bilet miesięczny imienny na trzy linie autobusowe. - 30,00 zł
Bilet miesięczny imienny na trzy linie (kombinowany). - 30,00 zł
Bilet miesięczny imienny na wszystkie linie. 105,00 zł
(ważne w dzień)
115,50 zł
(ważne także w nocy)
36,00 zł
(ważne w dzień)
39,60 zł
(ważne także w nocy)
Bilet miesięczny na okaziciela na wszystkie linie. 150,00 zł
(ważne w dzień)
165,50 zł
(ważne także w nocy)
---
OPŁATY KARNE
Brak ważnego biletu. 50,00 zł
(linie tramwajowe, trolejbusowe, autobusowe zwykłe i nocne)
100,00 zł
(linie autobusowe podmiejskie, pospieszne, sezonowe i specjalne)
---
Uprawnieni do biletów ulgowych:
• 1) dzieci od 3 do 7 lat;
• 2) szeregowi i podoficerowie Wojska Polskiego (w umundurowaniu);
• 3) renciści i inwalidzi za okazaniem uprawniającej legitymacji;
• 4) młodzież szkolna uczelni warszawskich;
• 5) młodzież akademicka wyższych uczelni warszawskich posiadająca legitymacje oznakowane niebieskim paskiem lub bez paska.

Uprawnieni do ulgowych kart pracowniczych oraz ulgowych biletów miesięcznych:
• 1) osoby zatrudnione w instytucjach, zakładach pracy oraz studenci i młodzież uczęszczająca do szkół w przypadku, jeżeli odległość od miejsca zamieszkania do miejsca pracy, uczelni czy szkoły przekracza 1,5 km;
• 2) uczniowie szkół podstawowych i licealnych;
• 3) uczestnicy Młodzieżowych Domów Kultury.

Uprawnieni do przejazdów bezpłatnych:
• 1) posłowie na Sejm i radni WRN oraz członkowie Prezydium Dzielnicowych Rad Narodowych;
• 2) członkowie Milicji Obywatelskiej, umundurowani szeregowi i podoficerowie wojska polskiego i armii sprzymierzonych;
• 3) dzieci na ręku do lat trzech;
• 4) ociemniali i ich przewodnicy.
Zmiana opłaty za bilety jednorazowe na liniach wybiegających poza granice administracyjne Warszawy. Likwidacja abonamentów 10-przejazdowych (normalnych i ulgowych) - ważne były tylko do 14 stycznia 1967 r. Likwidacja wszystkich liniowych miesięcznych biletów normalnych (pozostają jedynie na wszystkie linie (imienne i na okaziciela)).

[DURNmsW 1966, nr 29, 15 XI 1966, str. 4-5;
MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 73/66;
EW 1966, nr 297, 14 XII 1966, str. 5;
EW 1967, nr 2, 2 I 1967, str. 5]
1967.01.02. MZK zapowiedziały odstąpienie od "błędnej zasady zakazującej dublowania linii tramwajowych i autobusowych w sytuacji, gdy przepełnione i powolne tramwaje nie są w stanie dobrze obsługiwać pasażerów".
1967.01.02. 16 linia tramwajowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII.

(Stara trasa: KOŁO – Obozowa – Młynarska – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Goworka – Spacerowa – Gagarina – Czerniakowska – Powsińska – SADYBA.)
Realizacja planu zmniejszenia nadmiernego obciążenia przez tramwaje ul. Marszałkowskiej (co było powodem częstych awarii kabli i podstacji zasilających) wraz z jednoczesnym wyłączeniem z użytkowania zakrętu tramwajowego al. Solidarności - pl. Bankowy z Woli na Mokotów. Zastąpienie linii tramwajowej w Śródmieściu przez nową linię autobusową, zaś na peryferiach tymczasowo przez dwie linie tramwajowe szczytowe (do czasu wprowadzenia planowanego nowego układu komunikacyjnego).

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 74/66;
EW 1966, nr 310, 29 XII 1966, str. 5;
EW 1966, nr 311, 30 XII 1966, str. 5]
20
BIS
linia tramwajowa zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni robocze) KOŁO – Obozowa – Młynarska – aleja Solidarności – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – PLAC NARUTOWICZA.
33
BIS
linia tramwajowa zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni robocze) SŁUŻEWIEC – Marynarska – Wołoska – Woronicza – Puławska – Goworka – Spacerowa – Gagarina – Czerniakowska – Powsińska – Wiertnicza – WILANÓW.
166 linia autobusowa zwykła stała MŁYNÓW – Płocka (powrót: Płocka – Gostyńska – Obozowa – MŁYNÓW.) – Górczewska – Leszno – Okopowa – aleja Solidarności (powrót: aleja Solidarności – Leszno) – plac Bankowy – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Książęca – Czerniakowska – Zagórna – Solec – Czerniakowska – ZAGÓRNA (powrót: ZAGÓRNA – Czerniakowska – Książęca).
180 linia autobusowa zwykła stała ZAMENHOFA – Lewartowskiego – Stawki – Andersa (powrót: Andersa – Nowolipki – Zamenhofa – ZAMENHOFA.) – plac Bankowy – Marszałkowska – PLAC KONSTYTUCJI. Uruchomienie linii wspomagającej przeciążony ruch tramwajowy w ciągu ulicy Marszałkowskiej. Obsługa przez 5 autobusów (wszystkie całodzienne) z zajedni "Inflancka".

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 74/66;
EW 1966, nr 310, 29 XII 1966, str. 5]
K linia autobusowa pospieszna stała DEOTYMY – Brożka – Ciołka (powrót: Ciołka – Ożarowska – Deotymy – DEOTYMY.) – Górczewska – Leszno – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – Francuska – Paryska – WERSALSKA.
Przystanki: DEOTYMY, BROŻKA, CIOŁKA, PŁOCKA-SZPITAL, MŁYNARSKA, LESZNO, RONDO DASZYŃSKIEGO, PL. ZAWISZY, DW. CENTRALNY, CENTRUM, MUZEUM NARODOWE, RONDO WASZYNGTONA, OBROŃCÓW, WERSALSKA.
Uruchomienie linii pospiesznej łączącej ze Śródmieściem Koło i Saską Kępę. Obsługa przez 12 autobusów (8 całodziennych i 4 dodatki) z zajezdni "Inflancka".

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 74/66;
EW 1966, nr 311, 30 XII 1966, str. 5]
1967.01.03. Wszystkie linie tramwajowe, których trasa prowadziła przez ul. Marszałkowską obsługiwane były przez wozy szybkobieżne 13N. Przed likwidacją linii 16 obciążenie ulicy wynosiło 72 wozy/h, po likwidacji 64 wozy/h. Rozpoczęto łączenie wozów 13N w składy dwuwagonowe. [EW 1967, nr 7, 7/8 I 1967, str. 5]
1967.01.10. 114 linia autobusowa zwykła stała PLAC TRZECH KRZYŻY – Aleje Ujazdowskie – aleja Wyzwolenia – plac Zbawiciela – Nowowiejska – Waryńskiego – plac Konstytucji – Śniadeckich – Nowowiejska – aleja Niepodległości (powrót: aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela) – Madalińskiego – Wołoska – Racławicka – Żwirki i Wigury – 17 Stycznia – SEKUNDOWA.

(Stara trasa: PLAC TRZECH KRZYŻY – ... – Nowowiejska – aleja Niepodległości – Madalińskiego – Wołoska – Racławicka (powrót: Racławicka – Odyńca – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela) – ... – SEKUNDOWA.)
Przywrócenie dwukierunkowego przejazdu przez ul. Wołoską.

[EW 1967, nr 9, 10 I 1967, str. 5]
117 linia autobusowa zwykła stała WERSALSKA – Paryska – Francuska – aleja i most Poniatowskiego – Aleje Jerozolimskie – Krucza – Mokotowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Madalińskiego – Wołoska – WOŁOSKA.

(Stara trasa: WERSALSKA – ... – Puławska – Madalińskiego – Wołoska – WOŁOSKA (powrót: WOŁOSKA – Odyńca – aleja Niepodległości – Madalińskiego).)
604 linia autobusowa nocna zwykła stała WERSALSKA – Paryska – Francuska – aleja i most Poniatowskiego – Aleje Jerozolimskie – Krucza – Mokotowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Madalińskiego – Wołoska – WOŁOSKA.

(Stara trasa: WERSALSKA – ... – Puławska – Madalińskiego – Wołoska – WOŁOSKA (powrót: WOŁOSKA – Odyńca – aleja Niepodległości – Madalińskiego).)
1967.01.12. 159 linia autobusowa zwykła stała DEOTYMY – Brożka – Ciołka (powrót: Ciołka – Ożarowska – Deotymy – DEOTYMY.) – Górczewska – Olbrachta – Redutowa – Wolska – Kasprzaka – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Bitwy Warszawskiej 1920 roku – BASENY SZCZĘŚLIWICKIE.

(Stara trasa: REDUTOWA – Redutowa – ... – BASENY SZCZĘŚLIWICKIE.)
Wydłużenie trasy w rejon Koła. Obsługa przez 8 autobusów z zajezdni "Redutowa".

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 1/67;
EW 1967, nr 9, 10 I 1967, str. 5]
359 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni robocze) REDUTOWA – Redutowa – Wolska – Kasprzaka – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU.

(Stara trasa: REDUTOWA – ... – Grójecka – PLAC NARUTOWICZA.)
Przedłużenie trasy na terenie Ochoty. Obsługa przez 6 autobusów z zajezdni "Redutowa".

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 1/67;
EW 1967, nr 9, 10 I 1967, str. 5]
B linia autobusowa pospieszna stała REDUTOWA – Olbrachta – Górczewska – Płocka – Wolska – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Bagatela – Belwederska (powrót: Belwederska – Zawrotna – Spacerowa – Klonowa – plac Unii Lubelskiej) – Chełmska – CHEŁMSKA.
Przystanki: REDUTOWA, JANA OLBRACHTA (→CHEŁMSKA), CIOŁKA, PŁOCKA SZPITAL, DT WOLA, OKOPOWA, KINO "FEMINA", PL. BANKOWY, ŚWIĘTOKRZYSKA, CENTRUM, PL. KONSTYTUCJI, PL. UNII LUBELSKIEJ, SPACEROWA, DOLNA, ZAKRZEWSKA (NŻ), CHEŁMSKA.

(Stara trasa: KSIĘCIA JANUSZA – Górczewska – ... – CHEŁMSKA.)
Korekta trasy na terenie Koła. Obsługa przez 15 autobusów.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 1/67;
EW 1967, nr 9, 10 I 1967, str. 5]
F linia autobusowa pospieszna stała CMENTARZ WOLSKI (pętla na ul. Sieradzkiej) – Wolska – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – Targowa – Zamoyskiego – Grochowska – Płowiecka – Czecha – Kajki – KAJKI (KINO WRZOS).
Przystanki: CMENTARZ WOLSKI, REDUTA WOLSKA, BEMA, DT WOLA, OKOPOWA, KINO "FEMINA", PL. BANKOWY, DW. WILEŃSKI, AL. ZIELENIECKA, GOCŁAWSKA, MIĘDZYBORSKA (NŻ), WIATRACZNA, PL. SZEMBEKA, GOCŁAWEK, PŁOWIECKA, EDISONA (NŻ), TRAKT LUBELSKI, TRAWIASTA, KAJKI, ODRODZENIA (NŻ), KINO WRZOS.
Likwidacja przystanku ZĄBKOWSKA.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 1/67]
H linia autobusowa pospieszna stała MALOWNICZA – aleja Krakowska (powrót: aleja Krakowska – Rękodzielnicza – Skibicka – Malownicza – MALOWNICZA.) – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – 11 Listopada – Inżynierska (powrót: Inżynierska – Wileńska – Targowa) – Dąbrowszczaków – plac Hallera – Jagiellońska – Modlińska – DĄBRÓWKA SZLACHECKA.
Przystanki: MALOWNICZA, CYPRYSOWA (NŻ), KRAKOWIAKÓW, HYNKA, 1 SIERPNIA (NŻ), DICKENSA, BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R., KINO OCHOTA, PL. NARUTOWICZA, PL. ZAWISZY, DW. CENTRALNY, CENTRUM, MUZEUM NARODOWE, RONDO WASZYNGTONA, AL. ZIELENIECKA, DW. WILEŃSKI, INŻYNIERSKA, DĄBROWSZCZAKÓW, PL. HALLERA (NŻ), RONDO STARZYŃSKIEGO, ŚLIWICE, ŻERAŃ FSO, PŁOCHOCIŃSKA, EKSPRESOWA (NŻ), SĄSIEDZKA, KLASYKÓW, MEHOFFERA (NŻ), DĄBRÓWKA SZLACHECKA.

(Stara trasa: MALOWNICZA – ... – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – ... – DĄBRÓWKA SZLACHECKA.)
Skierowanie trasy przez osiedla Nowej Pragi. Likwidacja przystanku ZĄBKOWSKA. Obsługa przez 20 autobusów z zajezdni "Inflancka".

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 1/67;
EW 1967, nr 9, 10 I 1967, str. 5]
H
BIS
linia autobusowa pospieszna okresowa szczytowa (kursuje w dni powszednie) LIKWIDACJA LINII.

(Stara trasa: MALOWNICZA – aleja Krakowska (powrót: aleja Krakowska – Rękodzielnicza – Skibicka – Malownicza – MALOWNICZA.) – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – PLAC HALLERA.
Przystanki: MALOWNICZA, CYPRYSOWA (NŻ), KRAKOWIAKÓW, HYNKA, 1 SIERPNIA (NŻ), DICKENSA, BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R., KINO OCHOTA, PL. NARUTOWICZA, PL. ZAWISZY, DW. CENTRALNY, CENTRUM, MUZEUM NARODOWE, RONDO WASZYNGTONA, AL. ZIELENIECKA, ZĄBKOWSKA, DW. WILEŃSKI, PL. HALLERA.)
Przejęcie taboru przez linię H.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 1/67;
EW 1967, nr 9, 10 I 1967, str. 5]
150 linia autobusowa zwykła stała TRZECH BUDRYSÓW – Dickensa – Białobrzeska – Sękocińska – Słupecka – plac Narutowicza (powrót: plac Narutowicza – Barska – Białobrzeska) – Grójecka – plac Zawiszy – Towarowa – Srebrna – Twarda – Prosta – Świętokrzyska (powrót: Świętokrzyska – aleja Jana Pawła II – Sienna – Twarda) – Kopernika – Tamka – Dobra – MARIENSZTAT (powrót: MARIENSZTAT – Dobra – Sowia – Furmańska – Karowa – Dobra).

(Stara trasa: TRZECH BUDRYSÓW – ... – Świętokrzyska (powrót: Świętokrzyska – aleja Jana Pawła II – Sienna – Twarda) – Kopernika – Tamka – Dobra – MARIENSZTAT (powrót: MARIENSZTAT – Dobra – Sowia – Furmańska – Karowa – Dobra – Solec – Ludna – Książęca – plac Trzech Krzyży – Nowy Świat – Świętokrzyska).)
Przywrócenie dwukierunkowego przejazdu przez ul. Tamka.

[EW 1967, nr 9, 10 I 1967, str. 5]
155 linia autobusowa zwykła stała KSIĘCIA JANUSZA – Górczewska – Płocka – Wolska – Skierniewicka – Siedmiogrodzka – Grzybowska – aleja Jana Pawła II – Świętokrzyska (powrót: Świętokrzyska – Prosta – Żelazna – Grzybowska) – Kopernika – Tamka – Dobra – Solec – aleja 3 Maja – PKP POWIŚLE.

(Stara trasa: KSIĘCIA JANUSZA – ... – Świętokrzyska (powrót: Świętokrzyska – Prosta – Żelazna – Grzybowska) – Kopernika – Tamka – Dobra (powrót: Dobra – Karowa – Krakowskie Przedmieście – Świętokrzyska) – Solec – ... – PKP POWIŚLE.)
615 linia autobusowa nocna zwykła stała KOŁO – Obozowa – Młynarska – Wolska – Skierniewicka – Siedmiogrodzka – Grzybowska – aleja Jana Pawła II – Świętokrzyska (powrót: Świętokrzyska – Prosta – Żelazna – Grzybowska) – Kopernika – Tamka – Dobra – Solec – aleja 3 Maja – PKP POWIŚLE.

(Stara trasa: KOŁO – ... – Świętokrzyska (powrót: Świętokrzyska – Prosta – Żelazna – Grzybowska) – Kopernika – Tamka – Dobra (powrót: Dobra – Karowa – Krakowskie Przedmieście – Świętokrzyska) – Solec – ... – PKP POWIŚLE.)
1967.01.15. ZMIANY OBSŁUGOWE:
• linia 122 - przeniesienie z zajezdni "Inflancka" do zajezdni "Redutowa" (6 brygad - 4 całodzienne i 2 dodatki);
• linia 125 - przeniesienie z zajezdni "Redutowa" do zajezdni "Woronicza" (13 brygad - 9 całodziennych i 4 dodatki);
• linia 144 - skierowanie do obsługi wyłącznie autobusów przegubowych (11 brygad - 8 całodziennych i 3 dodatki);
• linia 158 - przeniesienie z zajezdni "Woronicza" do zajezdni "Redutowa" (8 brygad - 6 całodziennych i 2 dodatki).
[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 1/67]
1967.01.16. 305 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni powszednie) LIKWIDACJA LINII.

(Stara trasa: STARE BEMOWO – Kaliskiego – Lazurowa – Szeligowska – Połczyńska – Wolska – Kasprzaka – Prosta – Świętokrzyska – Emilii Plater – EMILII PLATER (DWORZEC ŚRÓDMIEŚCIE).)
Likwidacja linii w związku ze skierowaniem do obsługi linii 105 wyłącznie autobusów przegubowych. Obsługiwać ją odtąd miało 12 wozów (8 całodziennych i 4 dodatki) z zajezdni "Redutowa".

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 1/67;
EW 1967, nr 9, 10 I 1967, str. 5]
100P linia autobusowa zwykła stała PLAC UNII LUBELSKIEJ – Polna – Nowowiejska – aleja Niepodległości – Koszykowa – Raszyńska – plac Zawiszy – Towarowa – Srebrna – Twarda – aleja Jana Pawła II – Nowolipki – Andersa – plac Bankowy – Senatorska – plac Teatralny – Wierzbowa – plac Piłsudskiego – Królewska – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – aleja Szucha – PLAC UNII LUBELSKIEJ.

(Stara trasa: PLAC UNII LUBELSKIEJ – ... – aleja Niepodległości – Chałubińskiego – Aleje Jerozolimskie – plac Zawiszy – ... – PLAC UNII LUBELSKIEJ.)
Przywrócenie dwukierunkowego ruchu na ul. Koszykowej.

[EW 1967, nr 13, 14/15 I 1967, str. 5]
163 linia autobusowa zwykła stała NOWE GÓRCE – Konarskiego – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Kasprzaka – Towarowa – plac Zawiszy – Raszyńska – Koszykowa – aleja Niepodległości – Narbutta – Boboli – Rakowiecka – RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (przystanek na ul. Łowickiej przy ul. Rakowieckiej) (powrót: RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (przystanek na ul. Łowickiej przy ul. Rakowieckiej) – Łowicka – Narbutta).

(Stara trasa: NOWE GÓRCE – Konarskiego – ... – plac Zawiszy – Koszykowa – aleja Niepodległości (powrót: aleja Niepodległości – Chałubińskiego – Aleje Jerozolimskie – plac Zawiszy) – ... – RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (przystanek na ul. Rakowieckiej przy ul. Łowickiej).)
612 linia autobusowa nocna zwykła stała SAPERSKA – Elbląska – Powązkowska – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Raszyńska – Koszykowa – Piękna – Myśliwiecka – Łazienkowska – Czerniakowska – CHEŁMSKA.

(Stara trasa: SAPERSKA – ... – plac Zawiszy – Koszykowa (powrót: Koszykowa – Chałubińskiego – Aleje Jerozolimskie – plac Zawiszy) – Piękna – ... – CHEŁMSKA.)
1967.01.22. PKP linia autobusowa specjalna (pospieszna) DWORZEC GŁÓWNY – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Zamoyskiego – Lubelska – DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA).
Przystanki: DW. GŁÓWNY, DW. ŚRÓDMIEŚCIE (CENTRALNY), PKP POWIŚLE, AL. ZIELENIECKA, DW. WSCHODNI (LUBELSKA).
Uruchomienie kursującej tylko 22 stycznia specjalnej linii autobusowej z powodu remontu kolejowego tunelu średnicowego i zamknięcia ruchu pociągów pasażerskich (podmiejskich i dalekobieżnych) na tej trasie. Autobusy kursowały w godz. 0.00 - 22.00.

[EW 1967, nr 17, 19 I 1967, str. 5]
1967.01.26.
1967.01.27.
OBJAZD KRÓTKOTERMINOWY Wyłączenie ruchu tramwajowego na Marywilskiej w dniach 26-27 stycznia w godz. 8.00 - 13.30 w związku z robotami torowymi.


1. PELCOWIZNA – Wysockiego – ... – KOŁO.

3bis. PELCOWIZNA – Wysockiego – ... – WIATRACZNA.

Z. PELCOWIZNA – Wysockiego – Marywilska – ŻERAŃ WSCHODNI (pętla na ul. Marywilskiej).
[EW 1967, nr 23, 26 I 1967, str. 5]
1967.01.29. ZMIANY OBSŁUGOWE:
• linia 180 - przeniesienie z zajezdni "Inflancka" do zajezdni "Chełmska" (12 brygad).
[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 3/67]
1967.01.29. 180 linia autobusowa zwykła stała ZAMENHOFA – Lewartowskiego – Stawki – Andersa (powrót: Andersa – Nowolipki – Zamenhofa – ZAMENHOFA.) – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Narbutta – Sandomierska – SANDOMIERSKA (powrót: SANDOMIERSKA – Madalińskiego – Puławska).

(Stara trasa: ZAMENHOFA – ... – Marszałkowska – PLAC KONSTYTUCJI.)
Przedłużenie trasy do Górnego Mokotowa w celu rozszerzenia "odciążonego" odcinka trasy tramwajowej. Obsługa przez 12 autobusów marki "Jelcz" z zajezdni "Chełmska".

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 3/67;
EW 1967, nr 23, 26 I 1967, str. 5]
1967.02.06. PUSTELNIK linia mikrobusowa podmiejska zwykła stała DWORZEC WILEŃSKI – aleja Solidarności – Radzymińska – Ząbki: Radzymińska – Marki: Piłsudskiego – MARKI (PUSTELNIK II). Uruchomienie linii przez MPT (w porozumieniu z Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Markach) na razie w fazie eksperymentu. Obsługa przez 9-osobowe wozy. Linia ma na celu zabrać tych pasażerów, którzy nie zdążą wsiąść do kolejki lub dostać się do autobusów PKS ("chodzi o pasażerów, którym się spieszy i lubią jeździć bez tłoku"). Taryfa - 10 zł/os. Mikrobus rusza, gdy przynajmniej 6 osób jest w pojeździe.

[EW 1967, nr 31, 4/5 II 1967, str. 5]
1967.02.08. Wprowadzenie obsługi bezkonduktorskiej na liniach 110, 121, 142 (zajezdnia "Inflancka") oraz 113, 124 i 146 (zajezdnia "Woronicza"). Jednocześnie przywrócono obsługę konduktorską na linii 131 ze względu na obsługę w godzinach wieczornych linii podmiejskiej 205. [MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 4/67;
EW 1967, nr 33, 7 II 1967, str. 3]
1967.02.08. 124 linia autobusowa zwykła stała MALOWNICZA – Malownicza – aleja Krakowska (powrót: aleja Krakowska – Rękodzielnicza – Buńczuk – Malownicza – MALOWNICZA.) – Na Skraju – PALUCH (SCHRONISKO).

(Stara trasa: MALOWNICZA – aleja Krakowska (powrót: aleja Krakowska – Rękodzielnicza – Skibicka – Malownicza – MALOWNICZA.) – Na Skraju – PALUCH (SCHRONISKO).)
Przesunięcie przystanków krańcowych na Malowniczej między ul. Długopolską i Skibicką.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 4/67]
130 linia autobusowa zwykła stała MALOWNICZA – Malownicza – aleja Krakowska (powrót: aleja Krakowska – Rękodzielnicza – Buńczuk – Malownicza – MALOWNICZA.) – Raszyn: aleja Krakowska – RASZYN (KOŚCIÓŁ).

(Stara trasa: MALOWNICZA – aleja Krakowska (powrót: aleja Krakowska – Rękodzielnicza – Skibicka – Malownicza – MALOWNICZA.) – Raszyn: aleja Krakowska – RASZYN (KOŚCIÓŁ).)
206 linia autobusowa podmiejska zwykła stała MALOWNICZA – Malownicza – aleja Krakowska (powrót: aleja Krakowska – Rękodzielnicza – Buńczuk – Malownicza – MALOWNICZA.) – Raszyn: aleja Krakowska – Falenty: aleja Krakowska – aleja Hrabska – FALENTY (OŚRODEK SZKOLENIOWO-ROLNICZY).

(Stara trasa: MALOWNICZA – aleja Krakowska (powrót: aleja Krakowska – Rękodzielnicza – Skibicka – Malownicza – MALOWNICZA.) – Raszyn: aleja Krakowska – ... – FALENTY (OŚRODEK SZKOLENIOWO-ROLNICZY).)
E linia autobusowa pospieszna stała OSIEDLE WRZECIONO – Lindego – Marymoncka (powrót: Marymoncka – Przy Agorze – Marymoncka (boczna jezdnia) – OSIEDLE WRZECIONO.) – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Malczewskiego – Joliot-Curie – Woronicza – Spartańska – SPARTAŃSKA (INSTYTUT REUMATOLOGII).
Przystanki: OSIEDLE WRZECIONO, SZPITAL BIELAŃSKI, AWF, PODLEŚNA, ŻEROMSKIEGO, POTOCKA, POPIEŁUSZKI, RONDO BABKA, STAWKI, KINO FEMINA, TWARDA, DW. CENTRALNY, NOWOWIEJSKA, SGH, RACŁAWICKA, ODYŃCA, POLSKIE RADIO, WORONICZA, ZAJEZDNIA WORONICZA, INSTYTUT REUMATOLOGII.

(Stara trasa: OSIEDLE WRZECIONO – ... – Woronicza – ZAJEZDNIA WORONICZA.

(W godzinach szczytu: ... – Woronicza – Spartańska – SPARTAŃSKA (INSTYTUT REUMATOLOGII).).)
Wydłużenie trasy wszystkich kursów do pętli przed Instytutem Reumatologicznym na ul. Spartańskiej.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 4/67;
EW 1967, nr 33, 7 II 1967, str. 3]
1967.02.09. PUSTELNIK linia mikrobusowa podmiejska zwykła stała DWORZEC WILEŃSKI – aleja Solidarności – Radzymińska – Ząbki: Radzymińska – Marki: Piłsudskiego – MARKI (PUSTELNIK II). Zwiększenie ilości wozów i obniżenie taryfy - odcinek z Dworca Wileńskiego do Drewnicy kosztował 5 zł, do Marek 7 zł, a do Pustelnika 9 zł.

[EW 1967, nr 35, 9 II 1967, str. 5]
1967.03.05. 28 linia tramwajowa zwykła stała MŁOCINY – Pułkowa – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – Międzyparkowa – Słomińskiego – most Gdański – Starzyńskiego – Jagiellońska – ŻERAŃ FSO. Uruchomienie linii w celu poprawy komunikacji Żerania z resztą miasta.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 6/67;
EW 1967, nr 54, 3 III 1967, str. 5]
29 linia tramwajowa zwykła stała POTOCKA – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA.

(Stara trasa: MŁOCINY – Pułkowa – Marymoncka – Słowackiego – ... – BANACHA.)
Skrócenie trasy w związku z ponownym uruchomieniem linii 28.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 6/67;
EW 1967, nr 54, 3 III 1967, str. 5]
51 linia trolejbusowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII.

(Stara trasa: DWORZEC GDAŃSKI – Bonifraterska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Traugutta – Kredytowa – Jasna – Zgoda – Krucza (powrót: Krucza – Szpitalna – plac Powstańców Warszawy – Mazowiecka – Traugutta) – Piękna – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – PLAC UNII LUBELSKIEJ (powrót: PLAC UNII LUBELSKIEJ – aleja Szucha – Aleje Ujazdowskie).)
Likwidacja trasy trolejbusowej do pl. Unii Lubelskiej jako pierwszy etap wycofania z Warszawy trakcji trolejbusowej. Pierwotnie kasacja odcinka sieci miała zostać przeprowadzona we wrześniu 1966 roku, została jednak opóźniona po licznych protestach pasażerów wspartych publikacjami prasowymi "Życia Warszawy". Przejęcie taboru przez linie 53 i nową 53bis, a odcinka trasy do pl. Unii Lubelskiej przez linię autobusową 116.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 6/67;
EW 1967, nr 54, 3 III 1967, str. 5]
53
BIS
linia trolejbusowa zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni powszednie) DWORZEC GDAŃSKI – Bonifraterska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Traugutta – Kredytowa – Jasna – Zgoda – Krucza (powrót: Krucza – Szpitalna – plac Powstańców Warszawy – Mazowiecka – Traugutta) – Piękna – Myśliwiecka – ŁAZIENKOWSKA.
116 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – Muranowska – Bonifraterska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – PLAC UNII LUBELSKIEJ (powrót: PLAC UNII LUBELSKIEJ – aleja Szucha – Aleje Ujazdowskie).

(Stara trasa: PLAC WILSONA – ... – Nowy Świat – PLAC TRZECH KRZYŻY.)
55 linia trolejbusowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII.

(Stara trasa: ŁAZIENKOWSKA – Łazienkowska – Myśliwiecka – Piękna – Koszykowa – aleja Niepodległości – Odyńca – KAZIMIERZOWSKA (powrót: KAZIMIERZOWSKA – Ursynowska – aleja Niepodległości).)
Przekształcenie linii w okresową wraz z wycofaniem z Mokotowa.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 6/67;
EW 1967, nr 54, 3 III 1967, str. 5]
52
BIS
linia trolejbusowa zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni powszednie) PLAC ZAWISZY – Koszykowa – Piękna – Myśliwiecka – ŁAZIENKOWSKA.
1967.03.12.
1967.03.13.
PKP linia autobusowa specjalna (pospieszna) DWORZEC ZACHODNI (stara pętla) – Kopińska – Białobrzeska – Sękocińska – Słupecka – plac Narutowicza (powrót: plac Narutowicza – Barska – Szczęśliwicka – Kopińska) – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Lubelska – DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA).
Przystanki: DW. ZACHODNI, PL. ZAWISZY, DW. ŚRÓDMIEŚCIE (CENTRALNY), PKP POWIŚLE, DW. WSCHODNI (LUBELSKA).
Uruchomienie linii z powodu remontu kolejowego tunelu średnicowego i zamknięcia ruchu pociągów pasażerskich na tej trasie.
Kursuje w dniach: 12 III w godz. 19-24, i 13 III w godz. 5-24.

[EW 1967, nr 58, 8 III 1967, str. 1]
1967.03.19. ZMIANY OBSŁUGOWE:
• linia 114 - przeniesienie z zajezdni "Redutowa" do zajezdni "Woronicza" (8 brygad).
[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 7/67]
1967.03.19. Wprowadzenie obsługi bezkonduktorskiej na liniach 104, 139, 151, 164 (zajezdnia "Woronicza"), 133, 152, 153, 156, 161, 165 (zajezdnia "Inflancka") oraz 145 (zajezdnia "Redutowa"). [MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 7/67]
1967.03.19. 101 linia autobusowa zwykła stała PLAC TRZECH KRZYŻY – Książęca – Ludna – Wioślarska – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – 11 Listopada – Inżynierska (powrót: Inżynierska – Wileńska – Targowa) – Dąbrowszczaków – Szymanowskiego – NAMYSŁOWSKA (powrót: NAMYSŁOWSKA – Szanajcy – Dąbrowszczaków).

(Stara trasa: PLAC TRZECH KRZYŻY – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – ... – NAMYSŁOWSKA.)
Skierowanie przez rejon Powiśla w związku z ograniczeniem ruchu na wiadukcie mostu Poniatowskiego i zwężeniem przejazdu do 3 metrów - trasy pozostają jako stałe.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 7/67;
EW 1967, nr 67, 18/19 III 1967, str. 5]
111 linia autobusowa zwykła stała ZAMENHOFA – Zamenhofa – Nowolipki (powrót: Zamenhofa – Anielewicza – jezdnia przed pomnikiem Bohaterów Getta – Lewartowskiego – ZAMENHOFA.) – Andersa – plac Bankowy – Senatorska – Wierzbowa – plac Piłsudskiego (powrót: plac Piłsudskiego – Moliera – plac Teatralny – Senatorska) – Królewska – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Książęca – Ludna – Wioślarska – most i aleja Poniatowskiego – aleja Waszyngtona – Saska – Brazylijska – Międzynarodowa – ZWYCIĘZCÓW.

(Stara trasa: ZAMENHOFA – ... – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – ... – ZWYCIĘZCÓW.)
328 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni powszednie) WIŚLICKA – Pruszkowska – Żwirki i Wigury – Raszyńska – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Emilii Plater – EMILII PLATER (ŚWIĘTOKRZYSKA). Uruchomienie linii okresowej wspomagającej linię 128 na najbardziej obciążonym odcinku. Obsługa przez 4 autobusy z zajezdni "Woronicza".

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 7/67;
EW 1967, nr 66, 17 III 1967, str. 5]
366 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni powszednie) MŁYNÓW – Płocka (powrót: Płocka – Obozowa – Gostyńska – MŁYNÓW.) – Górczewska – Leszno – Okopowa – aleja Solidarności (powrót: aleja Solidarności – Leszno) – plac Bankowy – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Nowy Świat – PLAC TRZECH KRZYŻY. Uruchomienie linii okresowej wspomagającej linię 166 na najbardziej obciążonym odcinku. Obsługa przez 6 autobusów z zajezdni "Inflancka".

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 7/67;
EW 1967, nr 66, 17 III 1967, str. 5]
J linia autobusowa pospieszna stała ALEJA REYMONTA – Żeromskiego – Perzyńskiego – Broniewskiego – Krasińskiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Waszyngtona – Grenadierów – Ostrobramska – ZAMIENIECKA.
Przystanki: AL. REYMONTA, BIELANY-RATUSZ (NŻ), PERZYŃSKIEGO, MAGIERA, SADY ŻOLIBORSKIE, POPIEŁUSZKI, PL. WILSONA, PL. INWALIDÓW (NŻ), DW. GDAŃSKI, PL. BANKOWY, ŚWIĘTOKRZYSKA, CENTRUM, MUZEUM NARODOWE, RONDO WASZYNGTONA, GRENADIERÓW, RAWAR, ZAMIENIECKA.
Uruchomienie linii łączącej ze Śródmieściem nowe osiedla na Żoliborzu (Wawrzyszew, Piaski) oraz na Grochowie (os. Ostrobramska). Obsługa przez 15 autobusów z zajezdni "Inflancka".

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 7/67;
EW 1967, nr 66, 17 III 1967, str. 5]
1967.04.02. 153 linia autobusowa zwykła stała SZATKOWNIKÓW – Cyrulików – aleja Chruściela – Paderewskiego – Czwartaków – MOKRY ŁUG.

(Stara trasa: PKP REMBERTÓW – Cyrulików – ... – ALEJA SZTANDARÓW.)
Przedłużenie trasy do osiedli wschodniej części Rembertowa. Obsługa przez 3 autobusy z zajezdni "Inflancka".

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 9/67;
EW 1967, nr 78, 31 III 1967, str. 5]
166 linia autobusowa zwykła stała MŁYNÓW – Płocka (powrót: Płocka – Gostyńska – Obozowa – MŁYNÓW.) – Wolska – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Książęca – Czerniakowska – Zagórna – Solec – Czerniakowska – ZAGÓRNA (powrót: ZAGÓRNA – Czerniakowska – Książęca).

(Stara trasa: MŁYNÓW – Płocka (powrót: Płocka – Gostyńska – Obozowa – MŁYNÓW.) – Górczewska – Leszno – Okopowa – aleja Solidarności (powrót: aleja Solidarności – Leszno) – plac Bankowy – ... – ZAGÓRNA.)
Wprowadzenie tras objazdowych na terenie Woli związane z przebudową ul. Leszno.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 9/67;
EW 1967, nr 78, 31 III 1967, str. 5]
366 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni powszednie) MŁYNÓW – Płocka (powrót: Płocka – Gostyńska – Obozowa – MŁYNÓW.) – Wolska – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Nowy Świat – PLAC TRZECH KRZYŻY.

(Stara trasa: MŁYNÓW – Płocka (powrót: Płocka – Gostyńska – Obozowa – MŁYNÓW.) – Górczewska – Leszno – Okopowa – aleja Solidarności (powrót: aleja Solidarności – Leszno) – plac Bankowy – ... – PLAC TRZECH KRZYŻY.)
K linia autobusowa pospieszna stała DEOTYMY – Brożka – Ciołka (powrót: Ciołka – Ożarowska – Deotymy – DEOTYMY.) – Górczewska – Płocka – Wolska – aleja Solidarności – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – Francuska – Paryska – WERSALSKA.
Przystanki: DEOTYMY, BROŻKA, CIOŁKA, PŁOCKA-SZPITAL, DT WOLA, OKOPOWA, RONDO DASZYŃSKIEGO, PL. ZAWISZY, DW. CENTRALNY, CENTRUM, MUZEUM NARODOWE, RONDO WASZYNGTONA, OBROŃCÓW, WERSALSKA.

(Stara trasa: DEOTYMY – ... – Górczewska – Leszno – Okopowa – Towarowa – ... – WERSALSKA.
Przystanki: DEOTYMY, ..., PŁOCKA-SZPITAL, MŁYNARSKA, LESZNO, RONDO DASZYŃSKIEGO, ..., WERSALSKA.)
1967.04.06. ZMIANY OBSŁUGOWE:
• linia 116 - przeniesienie z zajezdni "Inflancka" do zajezdni "Redutowa" (10 brygad obsługiwanych autobusami przegubowymi).
[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 10/67]
1967.04.09. E linia autobusowa pospieszna stała HUTA – Kasprowicza – Nocznickiego – Zgrupowania Armii Krajowej "Kampinos" (powrót: Zgrupowania Armii Krajowej "Kampinos" – jezdnia wzdłuż budynków dyrekcji huty – HUTA.) – Marymoncka – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Malczewskiego – Joliot-Curie – Woronicza – Spartańska – SPARTAŃSKA (INSTYTUT REUMATOLOGII).
Przystanki: HUTA, ZAJEZDNIA ŻOLIBORZ (NŻ), PROZY, PRZY AGORZE, SZPITAL BIELAŃSKI, AWF, PODLEŚNA, ŻEROMSKIEGO, POTOCKA, POPIEŁUSZKI, RONDO BABKA, STAWKI, KINO FEMINA, TWARDA, DW. CENTRALNY, NOWOWIEJSKA, SGH, RACŁAWICKA, ODYŃCA, POLSKIE RADIO, WORONICZA, ZAJEZDNIA WORONICZA, INSTYTUT REUMATOLOGII.

(Stara trasa: OSIEDLE WRZECIONO – Lindego – Marymoncka (powrót: Marymoncka – Przy Agorze – Marymoncka (boczna jezdnia) – OSIEDLE WRZECIONO.) – Słowackiego – ... – SPARTAŃSKA.)
Przedłużenie trasy do Huty "Warszawa". Obsługa przez 17 dziennych i 4 nocne brygady z zajezdni "Inflancka".

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 11/67;
EW 1967, nr 84, 7 IV 1967, str. 5]
E
NOCNY
linia autobusowa nocna pospieszna stała HUTA – Kasprowicza – Nocznickiego – Zgrupowania Armii Krajowej "Kampinos" (powrót: Zgrupowania Armii Krajowej "Kampinos" – jezdnia wzdłuż budynków dyrekcji huty – HUTA.) – Marymoncka – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Świętokrzyska – Emilii Plater – Aleje Jerozolimskie – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Malczewskiego – Joliot-Curie – Woronicza – Racjonalizacji – Konstruktorska – Postępu – Cybernetyki – Obrzeżna – BOKSERSKA (stara pętla).
Przystanki: HUTA, ZAJEZDNIA ŻOLIBORZ (NŻ), PROZY, PRZY AGORZE, SZPITAL BIELAŃSKI, AWF, PODLEŚNA, ŻEROMSKIEGO, POTOCKA, POPIEŁUSZKI, RONDO BABKA, STAWKI, KINO FEMINA, TWARDA, DW. CENTRALNY, NOWOWIEJSKA, SGH, RACŁAWICKA, ODYŃCA, POLSKIE RADIO, WORONICZA, ZAJEZDNIA WORONICZA, POSTĘPU (NŻ), CYBERNETYKI, BOKSERSKA.

(Stara trasa: OSIEDLE WRZECIONO – Lindego – Marymoncka (powrót: Marymoncka – Przy Agorze – Marymoncka (boczna jezdnia) – OSIEDLE WRZECIONO.) – Słowackiego – ... – BOKSERSKA (stara pętla).)
1967.04.22. W linia autobusowa sezonowa pospieszna okresowa (kursuje w dni wyścigów konnych) PLAC DEFILAD – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej (powrót: plac Unii Lubelskiej – Polna – Nowowiejska – Chałubińskiego – Aleje Jerozolimskie – Emilii Plater – jezdnia południowa PKiN – PLAC DEFILAD.) – Puławska – aleja Wyścigowa – teren Wyścigów Konnych – WYŚCIGI.
Przystanki: PL. DEFILAD, DW. CENTRALNY (→PL. DEFILAD), CHAŁUBIŃSKIEGO/NOWOGRODZKA (→PL. DEFILAD), PL. UNII LUBELSKIEJ, WYŚCIGI.
Uruchomienie linii w związku z rozpoczęciem sezonu wyścigowego.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 14/67;
EW 1967, nr 97, 22/23 IV 1967, str. 5]
1967.04.23. Wprowadzenie obsługi bezkonduktorskiej na liniach 130 i 131 (zajezdnia "Woronicza"). [MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 15/67;
EW 1967, nr 97, 22/23 IV 1967, str. 5]
1967.04.23. Z linia tramwajowa sezonowa zwykła (kursuje w dni świąteczne) MŁOCINY – Pułkowa – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Goworka – Spacerowa – Gagarina – Czerniakowska – Powsińska – Wiertnicza – WILANÓW. Wznowienie kursowania linii w celu poprawy obsługi komunikacyjnej rejonów Wilanowa i Młocin. Obsługa wyłącznie przez tramwaje typu 13N (10 wozów z zajezdni "Żoliborz" oraz 2 z zajezdni "Mokotów").

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 15/67;
EW 1967, nr 97, 22/23 IV 1967, str. 5]
1967.04.30. BIAŁOBRZEGI linia autobusowa sezonowa pospieszna okresowa (kursuje w dni świąteczne) PLAC DEFILAD – jezdnia północna PKiN – Emilii Plater – Świętokrzyska – Marszałkowska (powrót: Marszałkowska – PLAC DEFILAD.) – plac Bankowy – Andersa – Muranowska – Bonifraterska – Międzyparkowa – Słomińskiego (powrót: Słomińskiego – Dawidowskiego – Andersa) – most Gdański – Starzyńskiego – Jagiellońska – Modlińska – Jabłonna: Modlińska – Zegrzyńska – Legionowo: Warszawska – Zegrzyńska – Michałów-Reginów: Warszawska – Nieporęt: Warszawska – Zegrze Południowe: Warszawska – Zegrze PKP (pętla) – Warszawska – Nieporęt: Warszawska – Zegrzyńska – aleja Wojska Polskiego – Białobrzegi: aleja Wojska Polskiego – BIAŁOBRZEGI.
Przystanki: PL. DEFILAD, PL. BANKOWY (NŻ), RONDO STARZYŃSKIEGO, ŻERAŃ FSO (NŻ), PŁOCHOCIŃSKA (NŻ), JABŁONNA (NŻ), LEGIONOWO, ZEGRZE (DROGA DO NIEPORĘTU) (NŻ), ZEGRZE (PLAŻA) (NŻ), ZEGRZE PKP, ZEGRZE (PLAŻA) (NŻ), ZEGRZE (DROGA DO NIEPORĘTU) (NŻ), NIEPORĘT (ALBATROS) (NŻ), BIAŁOBRZEGI (PLAŻA), BIAŁOBRZEGI (CAMPING), BIAŁOBRZEGI (HOTEL), BIAŁOBRZEGI.
Uruchomienie linii sezonowych. Wprowadzenie dodatkowych przystanków "dla wysiadających" zlokalizowanych w Śródmieściu. Obsługa przez zajezdnie: "Redutowa" (linia "Białobrzegi" - autobusy przegubowe, linia "Powsin" - autobusy marki "Jelcz"), "Inflancka" (linia "Magdalenka" - autobusy marki "Jelcz") oraz "Woronicza" (linia "Struga" - autobusy przegubowe).

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 16/67;
EW 1967, nr 101, 27 IV 1967, str. 5]
MAGDALENKA linia autobusowa sezonowa pospieszna okresowa (kursuje w dni świąteczne) PLAC DEFILAD – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie (powrót: Aleje Jerozolimskie – Emilii Plater – jezdnia południowa PKiN – PLAC DEFILAD.) – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – aleja Krakowska – Raszyn: aleja Krakowska – Falenty: aleja Krakowska – Janki: aleja Krakowska – Nowy Sękocin: aleja Krakowska – Stary Sękocin: aleja Krakowska – Sękocin Las: aleja Krakowska – Słoneczna – Magdalenka: Słoneczna – MAGDALENKA.
Przystanki: PL. DEFILAD, DW. CENTRALNY (→PL. DEFILAD), DW. CENTRALNY (→PL. DEFILAD), PL. NARUTOWICZA, BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU, HYNKA, OKĘCIE, RASZYN, JANKI, SĘKOCIN NOWY, SĘKOCIN STARY, SĘKOCIN LAS, MAGDALENKA.
POWSIN linia autobusowa sezonowa pospieszna okresowa (kursuje w dni świąteczne) PLAC DEFILAD – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Bagatela – Belwederska (powrót: Belwederska – Zawrotna – Spacerowa – Klonowa – plac Unii Lubelskiej – Polna – Nowowiejska – Chałubińskiego – Aleje Jerozolimskie – Emilii Plater – jezdnia południowa PKiN – PLAC DEFILAD.) – Sobieskiego – aleja Wilanowska – Przyczółkowa – Przyczółkowa (osiedle Powsin) – Przekorna – Opieńki – POWSIN (PARK KULTURY).
Przystanki: PL. DEFILAD, DW. CENTRALNY (→PL. DEFILAD), CHAŁUBIŃSKIEGO/NOWOGRODZKA (→PL. DEFILAD), PL. UNII LUBELSKIEJ, WILANÓW (NŻ), POWSIN (PARK KULTURY).

(Stara trasa: PLAC DEFILAD – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej (powrót: plac Unii Lubelskiej – Polna – Nowowiejska – Chałubińskiego – aleja Jana Pawła II – Złota – Emilii Plater – jezdnia południowa PKiN – PLAC DEFILAD.) – Puławska – aleja Wilanowska – ... – POWSIN (PARK KULTURY).)
STRUGA linia autobusowa sezonowa pospieszna okresowa (kursuje w dni świąteczne) PLAC DEFILAD – Marszałkowska – plac Bankowy – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – Radzymińska – Ząbki: Radzymińska – Marki: Piłsudskiego – STRUGA.
1967.04.30.
1967.05.01.
MOSTY linia tramwajowa specjalna (zwykła) DWORZEC WSCHODNI – Kijowska – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI. Uruchomienie specjalnej linii tramwajowej w związku z obchodami Święta Pracy. Jednocześnie zawieszono kursowanie linii 30. Obsługa przez 24 składy trójwagonowe (po 12 w każdym kierunku).

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 13/67;
EW 1967, nr 103/104, 29 IV/1 V 1967, str. 7]
1967.05.01. WIATRACZNA

NOWY ŚWIAT
linia autobusowa specjalna (zwykła) WIATRACZNA – aleja Waszyngtona – aleja i most Poniatowskiego – Aleje Jerozolimskie – RONDO DE GAULLE'A. Uruchomienie specjalnych linii autobusowych w związku z obchodami Święta Pracy i wyłączeniem ruchu tramwajowego na moście Poniatowskiego i w Al. Jerozolimskich oraz ruchu trolejbusowego w al. Niepodległości. Kursy od godz. 8.15 do zakończenia pochodu pierwoszomajowego. Obsługa przez odpowiednio: 14 autobusów przegubowych z zajezdni "Inflancka" (linia "Wiatraczna"), 14 autobusów przegubowych z zajezdni "Redutowa" (linia "Al. Zieleniecka") oraz 8 autobusów przegubowych z zajezdni "Woronicza" (linia "Kazimierzowska").

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 13/67;
EW 1967, nr 103/104, 29 IV/1 V 1967, str. 7]
AL. ZIELENIECKA

NOWY ŚWIAT
linia autobusowa specjalna (zwykła) ALEJA ZIELENIECKA – aleja Zieleniecka – aleja i most Poniatowskiego – Aleje Jerozolimskie – RONDO DE GAULLE'A.
KAZIMIERZOWSKA

NOWOGRODZKA
linia autobusowa specjalna (zwykła) KAZIMIERZOWSKA – Ursynowska – aleja Niepodległości (powró: aleja Niepodległości – Odyńca – KAZIMIERZOWSKA.) – Chałubińskiego – NOWOGRODZKA.
1967.05.02. 122 linia autobusowa zwykła stała POWĄZKI (SYBILLI) – Powązkowska – Duchnicka – Przasnyska – Rydygiera – Matysiakówny – Broniewskiego – Krasińskiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – Muranowska – Bonifraterska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – NOWY ŚWIAT (powrót: NOWY ŚWIAT – Świętokrzyska – Kopernika – Krakowskie Przedmieście).

(Stara trasa: SAPERSKA – Elbląska – Krasińskiego – ... – NOWY ŚWIAT.)
Wycofanie z ul. Elbląskiej i skierowanie do nowej pętli przy zbiegu ulic Powązkowskiej i Sybilli. Skierowanie linii 122 na trasę objazdową w związku z przebudową ul. Krasińskiego.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 17/67]
612 linia autobusowa nocna zwykła stała POWĄZKI (SYBILLI) – Powązkowska – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Raszyńska – Koszykowa – Piękna – Myśliwiecka – Łazienkowska – Czerniakowska – CHEŁMSKA.

(Stara trasa: SAPERSKA – Elbląska – Powązkowska – ... – CHEŁMSKA.)
1967.05.07. CHOJNÓW linia autobusowa sezonowa pospieszna okresowa (kursuje w dni świąteczne) PLAC DEFILAD – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej (powrót: plac Unii Lubelskiej – Polna – Nowowiejska – Chałubińskiego – Aleje Jerozolimskie – Emilii Plater – jezdnia południowa PKiN – PLAC DEFILAD.) – Puławska – Mysiadło: Puławska – Piaseczno: Puławska – Kościuszki – 17 Stycznia – Asfaltowa – Żabieniec: Asfaltowa – Chojnów: Asfaltowa – CHOJNÓW.
Przystanki: PL. DEFILAD, DW. CENTRALNY (→PL. DEFILAD), CHAŁUBIŃSKIEGO/NOWOGRODZKA (→PL. DEFILAD), PL. UNII LUBELSKIEJ, PARK DRESZERA, WILANOWSKA, PYRY, DĄBRÓWKA, IWICZNA, PIASECZNO, ŻABIENIEC, STEFANÓW, CHOJNÓW.

(Stara trasa: PLAC DEFILAD – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej (powrót: plac Unii Lubelskiej – Polna – Nowowiejska – Chałubińskiego – aleja Jana Pawła II – Złota – Emilii Plater – jezdnia południowa PKiN – PLAC DEFILAD.) – Puławska – ... – CHOJNÓW.)
Uruchomienie linii wraz z kolejną modyfikacją trasy i uruchomieniem dodatkowego przystanku "dla wysiadających" zlokalizowanego na ul. Emilii Plater (wraz z liniami 112 i 158). Obsługa przez autobusy z zajezdni "Łazienkowska".

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 18/67]
1967.05.07. PALMIRY linia autobusowa specjalna (pospieszna) PLAC DEFILAD – jezdnia północna PKiN – Emilii Plater – Świętokrzyska – Marszałkowska (powrót: Marszałkowska – PLAC DEFILAD.) – plac Bankowy – Andersa – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – plac Wilsona – Słowackiego – Marymoncka – Pułkowa – Łomianki: Warszawska – Kiełpin: Warszawska – Dziekanów Leśny: Warszawska – Kolejowa – Pieńków: Kolejowa – Palmiry: Kusocińskiego – droga przez Palmiry – PALMIRY.
Przystanki: PL. DEFILAD, PL. BANKOWY (NŻ), PL. WILSONA, DZIEKANÓW (NŻ), ŁOMNA, PALMIRY.
Uruchomienie kursującej tylko 7 maja linii autobusowej na wniosek Wydziału Kultury PDRN Warszawa-Śródmieście. Opłata za przejazd: 8 zł (odcinek pl. Defilad - Palmiry) lub 6 zł (odcinek pl. Wilsona - Palmiry). Obsługa przez 10 autobusów marki "Jelcz" z zajezdni "Inflancka".

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 18/67]
1967.05.10. WYŚCIG POKOJU linia autobusowa specjalna Trasa w godz. 13.00-15.30: PLAC DEFILAD – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie (powrót: Aleje Jerozolimskie – Emilii Plater – jezdnia południowa PKiN – PLAC DEFILAD.) – most i aleja Poniatowskiego – Francuska – LIPSKA (powrót: LIPSKA – Francuska – Zwycięzców – Saska – Walecznych – Francuska – aleja i most Poniatowskiego).

Trasa po godz. 15.30: PLAC DEFILAD – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie (powrót: Aleje Jerozolimskie – Emilii Plater – jezdnia południowa PKiN – PLAC DEFILAD.) – most i aleja Poniatowskiego – RONDO WASZYNGTONA.
Uruchomienie kursującej tylko 10 maja specjalnej linii autobusowej w związku z Wyścigiem Pokoju. Do obsługi linii skierowano wszystkie brygady linii 158 oraz 5 brygad wycofanych z linii 115. Kursy od godz. 13. Opłata za przejazd 2 zł.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 19/67;
EW 1967, nr 111, 9 V 1967, str. 3]
1967.05.13. MZK uzyskały zgodę na budowę awaryjnej pętli tramwajowej na ul. Spacerowej ze względu na likwidację odcinka trasy tramwajowej przez ul. Rakowiecką (na odcinku od Puławskiej do al. Niepodległości).
1967.05.14. 115 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Lubelska – Zamoyskiego – Grochowska – Gocławska – Mińska (powrót: Mińska – Grochowska) – Podskarbińska – Dwernickiego – Szaserów – Garwolińska – Grochowska – Płowiecka – Czecha – Kajki – KAJKI (KINO WRZOS).

(Stara trasa: DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – ... – Podskarbińska – Dwernickiego – Wiatraczna – Grochowska – Płowiecka – ... – KAJKI (KINO WRZOS).)
Wprowadzenie tras objazdowych w związku z przebudową ul. Wiatracznej.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 20/67;
EW 1967, nr 115, 13/14 V 1967, str. 5]
611 linia autobusowa nocna zwykła stała NOWE GÓRCE – Konarskiego – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – Targowa – Zamoyskiego – Grochowska – Podskarbińska – Dwernickiego – Szaserów – Garwolińska – Szklanych Domów – Wspólna Droga – OSIEDLE MŁODYCH (powrót: OSIEDLE MŁODYCH – Szaserów).

(Stara trasa: NOWE GÓRCE – ... – Zamoyskiego – Grochowska – Zakole – Wiatraczna (powrót: Wiatraczna – Grochowska) – Szaserów – ... – OSIEDLE MŁODYCH.)
142 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Żeromskiego – Przybyszewskiego – Kasprowicza – Nocznickiego – Wólczyńska – Opłotek – PLACÓWKA.

(Stara trasa: PLAC WILSONA – ... – Żeromskiego – Wólczyńska – ... – PLACÓWKA.)
Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z pracami drogowymi na ul. Wólczyńskiej.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 20/67;
EW 1967, nr 115, 13/14 V 1967, str. 5]
1967.05.15. Zreorganizowano położenie przystanków w okolicy zbiegu Wolskiej i Młynarskiej; skasowano przystanek na ul. Młynarskiej przed Wolską (w kierunku Centrum), na Wolskiej przed Młynarską (w kierunku Woli i Koła) oraz u zbiegu Wolskiej i Karolkowej (w obu kierunkach). W ich miejsce otwarto nowe przystanki w obu kierunkach przed PDT "Wola". Cała operacja wykonana była m. in. w celu wyeliminowania niekorzystnego układu energetycznego spowodowanego częstym zatrzymywaniem się wozów na krótkim odcinku trasy. [EW 1967, nr 115, 13/14 V 1967, str. 5]
1967.05.20. BIAŁOBRZEGI linia autobusowa sezonowa pospieszna okresowa (kursuje w dni przed-świąteczne w godz. 13 - 21.30 oraz w dni świąteczne) W dni przedświąteczne: PLAC DEFILAD – jezdnia północna PKiN – Emilii Plater – Świętokrzyska – Marszałkowska (powrót: Marszałkowska – PLAC DEFILAD.) – plac Bankowy – Andersa – Muranowska – Bonifraterska – Międzyparkowa – Słomińskiego (powrót: Słomińskiego – Dawidowskiego – Andersa) – most Gdański – Starzyńskiego – Jagiellońska – Modlińska – Jabłonna: Modlińska – Zegrzyńska – Legionowo: Warszawska – Zegrzyńska – Michałów-Reginów: Warszawska – Nieporęt: Warszawska – Zegrze Południowe: Warszawska – Zegrze PKP (pętla) – Warszawska – Nieporęt: Warszawska – Zegrzyńska – aleja Wojska Polskiego – Białobrzegi: aleja Wojska Polskiego – BIAŁOBRZEGI.
Przystanki: PL. DEFILAD, PL. BANKOWY (NŻ), DW. GDAŃSKI (NŻ), RONDO STARZYŃSKIEGO, ŻERAŃ FSO (NŻ), PŁOCHOCIŃSKA (NŻ), JABŁONNA (NŻ), LEGIONOWO, ZEGRZE (DROGA DO NIEPORĘTU) (NŻ), ZEGRZE (PLAŻA) (NŻ), ZEGRZE PKP, ZEGRZE (PLAŻA) (NŻ), ZEGRZE (DROGA DO NIEPORĘTU) (NŻ), NIEPORĘT (ALBATROS) (NŻ), BIAŁOBRZEGI (PLAŻA), BIAŁOBRZEGI (CAMPING), BIAŁOBRZEGI (HOTEL), BIAŁOBRZEGI.

W dni świąteczne: PLAC DEFILAD – jezdnia północna PKiN – Emilii Plater – Świętokrzyska – Marszałkowska (powrót: Marszałkowska – PLAC DEFILAD.) – plac Bankowy – Andersa – Muranowska – Bonifraterska – Międzyparkowa – Słomińskiego (powrót: Słomińskiego – Dawidowskiego – Andersa) – most Gdański – Starzyńskiego – Jagiellońska – Modlińska – Płochocińska – Rembelszczyzna: Jana Kazimierza – Stanisławów: Jana Kazimierza – Nieporęt: Jana Kazimierza – Zegrzyńska – aleja Wojska Polskiego – Białobrzegi: aleja Wojska Polskiego – BIAŁOBRZEGI.
Przystanki: PL. DEFILAD, PL. BANKOWY (NŻ), DW. GDAŃSKI (NŻ), RONDO STARZYŃSKIEGO, ŻERAŃ FSO (NŻ), PŁOCHOCIŃSKA (NŻ), REMBELSZCZYZNA (NŻ), NIEPORĘT (KOŚCIÓŁ) (NŻ), NIEPORĘT (ALBATROS) (NŻ), BIAŁOBRZEGI (PLAŻA), BIAŁOBRZEGI (CAMPING), BIAŁOBRZEGI (HOTEL), BIAŁOBRZEGI.
Uruchomienie kursowania w dni przedświąteczne wraz ze zmianą trasy kursów świątecznych w związku z uruchomieniem linii ZEGRZE.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 23/67;
EW 1967, nr 115, 13/14 V 1967, str. 5]
1967.05.21. ZMIANY OBSŁUGOWE:
• linia 123 - przeniesienie z zajezdni "Redutowa" do zajezdni "Woronicza" (8 brygad);
• linia 133 - przeniesienie z zajezdni "Inflancka" do zajezdni "Redutowa" (3 brygady);
• linia 165 - przeniesienie z zajezdni "Inflancka" do zajezdni "Redutowa" (2 brygady);
• linia 366 - przeniesienie z zajezdni "Inflancka" do zajezdni "Chełmska" (6 brygad).
[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 22/67]
1967.05.21. 169 linia autobusowa zwykła stała WILEŃSKA – Targowa – 11 Listopada (powrót: 11 Listopada – Ratuszowa – Inżynierska – WILEŃSKA.) – Odrowąża – Wysockiego – Ogińskiego – Białołęcka – Rembielińska – Annopol – ODLEWNICZA. Uruchomienie linii łączącej tereny Żerania Wschodniego i osady Bródno z centrum Pragi. Obsługa przez 7 autobusów z zajezdni "Redutowa".

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 22/67;
EW 1967, nr 115, 13/14 V 1967, str. 5]
L linia autobusowa pospieszna stała SEKUNDOWA – 17 Stycznia – Żwirki i Wigury – Raszyńska – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – plac Bankowy – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – Radzymińska – ZACISZE (MŁODZIEŃCZA).
Przystanki: SEKUNDOWA, DRZEWIECKIEGO (NŻ), 17 STYCZNIA, SASANKI, LEŻAJSKA (NŻ), RAKOWIEC, UNIWERSYTET MEDYCZNY, POMNIK LOTNIKA, RASZYŃSKA, PL. ZAWISZY, DW. CENTRALNY, CENTRUM, ŚWIĘTOKRZYSKA, PL. BANKOWY, DW. WILEŃSKI, SZWEDZKA (NŻ), PIOTRA SKARGI, JÓRSKIEGO, ZACISZE (MŁODZIEŃCZA).
Uruchomienie linii pospiesznej łączącej Pragę i Śródmieście z lotniskiem. Obsługa przez 17 autobusów z zajezdni "Inflancka".

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 22/67;
EW 1967, nr 115, 13/14 V 1967, str. 5]
D linia autobusowa pospieszna stała PLAC HALLERA – Dąbrowszczaków – Inżynierska – Wileńska – Targowa (powrót: Targowa – 11 Listopada – Inżynierska) – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – Kapucyńska – Miodowa (powrót: Miodowa – Senatorska – Nowy Przejazd – aleja Solidarności) – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Świętokrzyska – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Woronicza – Wołoska – Rzymowskiego – Cybernetyki – Obrzeżna – BOKSERSKA (stara pętla).
Przystanki: PL. HALLERA, DĄBROWSZCZAKÓW, INŻYNIERSKA, DW. WILEŃSKI, PL. ZAMKOWY, NOWY ŚWIAT, ŚWIĘTOKRZYSKA, CENTRUM, DW. CENTRALNY, NOWOWIEJSKA, SGH, RACŁAWICKA, ODYŃCA, SAMOCHODOWA, WORONICZA, DOMANIEWSKA (NŻ), RZYMOWSKIEGO, OBRZEŻNA OSIEDLE, BOKSERSKA.

(Stara trasa: PLAC HALLERA – ... – aleja Niepodległości – Odyńca – Racławicka – Żwirki i Wigury – 17 STYCZNIA.
Przystanki: PL. HALLERA, ..., ODYŃCA, WOŁOSKA, RAKOWIEC, BALEYA (NŻ), HYNKA, 17 STYCZNIA.)
Wycofanie z Okęcia w związku z uruchomieniem linii L i skierowanie do Służewca Przemysłowego. Obsługa przez 17 autobusów z zajezdni "Inflancka".

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 22/67;
EW 1967, nr 115, 13/14 V 1967, str. 5]
POWSIN linia autobusowa sezonowa pospieszna okresowa (kursuje w dni świąteczne) PLAC DEFILAD – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej (powrót: plac Unii Lubelskiej – Polna – Nowowiejska – Chałubińskiego – Aleje Jerozolimskie – Emilii Plater – jezdnia południowa PKiN – PLAC DEFILAD.) – Puławska – aleja Wilanowska – Przyczółkowa – Przyczółkowa (osiedle Powsin) – Przekorna – Opieńki – POWSIN (PARK KULTURY).
Przystanki: PL. DEFILAD, DW. CENTRALNY (→PL. DEFILAD), CHAŁUBIŃSKIEGO/NOWOGRODZKA (→PL. DEFILAD), PL. UNII LUBELSKIEJ, WILANÓW (NŻ), POWSIN (PARK KULTURY).

(Stara trasa: PLAC DEFILAD – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Bagatela – Belwederska (powrót: Belwederska – Zawrotna – Spacerowa – Klonowa – plac Unii Lubelskiej – Polna – Nowowiejska – Chałubińskiego – Aleje Jerozolimskie – Emilii Plater – jezdnia południowa PKiN – PLAC DEFILAD.) – Sobieskiego – aleja Wilanowska – Przyczółkowa – ... – POWSIN (PARK KULTURY).)
Zmiana trasy w związku ze skierowaniem na trasę wyłącznie autobusów przegubowych.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 23/67;
EW 1967, nr 115, 13/14 V 1967, str. 5]
ŚWIDRY WIELKIE linia autobusowa sezonowa zwykła okresowa (kursuje w dni świąteczne) PLAC DEFILAD – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie (powrót: Aleje Jerozolimskie – Emilii Plater – jezdnia południowa PKiN – PLAC DEFILAD.) – most i aleja Poniatowskiego – Francuska – Paryska – Wersalska – Wał Miedzeszyński – Józefów: aleja Nadwiślańska – Otwock: Mieszka I – OTWOCK (ŚWIDRY WIELKIE).

(Stara trasa: PLAC DEFILAD – ... – most i aleja Poniatowskiego – Jakubowska – Wał Miedzeszyński – ... – OTWOCK (ŚWIDRY WIELKIE).)
Uruchomienie kolejnych linii sezonowych. Obsługa przez zajezdnie: "Redutowa" (linia "Zegrze") oraz "Inflancka" (linia "Świdry Wielkie").

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 23/67;
EW 1967, nr 115, 13/14 V 1967, str. 5]
ZEGRZE linia autobusowa sezonowa pospieszna okresowa (kursuje w dni świąteczne) PLAC DEFILAD – jezdnia północna PKiN – Emilii Plater – Świętokrzyska – Marszałkowska (powrót: Marszałkowska – PLAC DEFILAD.) – plac Bankowy – Andersa – Muranowska – Bonifraterska – Międzyparkowa – Słomińskiego (powrót: Słomińskiego – Dawidowskiego – Andersa) – most Gdański – Starzyńskiego – Jagiellońska – Modlińska – Jabłonna: Modlińska – Zegrzyńska – Legionowo: Warszawska – Zegrzyńska – Michałów-Reginów: Warszawska – Zegrze Południowe: Warszawska – ZEGRZE PKP.
Przystanki: PL. DEFILAD, PL. BANKOWY (NŻ), DW. GDAŃSKI (NŻ), RONDO STARZYŃSKIEGO, ŻERAŃ FSO (NŻ), PŁOCHOCIŃSKA (NŻ), JABŁONNA (NŻ), LEGIONOWO, ZEGRZE (DROGA DO NIEPORĘTU) (NŻ), ZEGRZE (PLAŻA) (NŻ), ZEGRZE PKP.
1967.05.28. Oddano do użytku prowizoryczny Dworzec Centralny znajdujący się na miejscu dawnego Dworca Śródmieście (między al. Jana Pawła II i ul. Emilii Plater). Oddzielono w ten sposób ruch podmiejski (Dworzec Śródmieście) od ruchu dalekobieżnego (Dworzec Centralny). [EW 1967, nr 125, 26 V 1967, str. 1, 5]
1967.05.28. 141 linia autobusowa zwykła stała WILANOWSKA (pętla na ul. Puławskiej) – Puławska – aleja Lotników – Marynarska – Postępu – Cybernetyki – Obrzeżna – Bokserska – Kłobucka – KŁOBUCKA (d. WYCZÓŁKI).

(Stara trasa: WILANOWSKA (pętla na ul. Puławskiej) – ... – aleja Lotników – Rzymowskiego – Cybernetyki – Obrzeżna – ... – KŁOBUCKA (d. WYCZÓŁKI).)
Korekta trasy w celu dogodniejszej obsługi zakładów przemysłowych Służewca położonych w rejonie ulic Postępu i Cybernetyki. Obsługa przez 6 autobusów z zajezdni "Woronicza".

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 25/67;
EW 1967, nr 126, 27/28 V 1967, str. 5]
1967.06.01. Na pl. Bankowym (wtedy Dzierżyńskiego) uruchomiono nowy, zbiorczy przystanek autobusowy dla pojazdów jadących w kierunku Mokotowa.
1967.06.04. MZK wprowadziły nowe zasady wsiadania i wysiadania w wozach tramwajowych; w przypadku wozów dwudrzwiowych wejście odbywało się przez tylne drzwi, zaś wyjście przez przednie. W przypadku wozów trzydrzwiowych na wejście przeznaczono drzwi środkowe, na wyjście zaś - przednie i tylnie. [MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 26/67;
EW 1967, nr 121, 20/21 V 1967, str. 7]
1967.06.11. 180 linia autobusowa zwykła stała ZAMENHOFA – Lewartowskiego – Stawki – Andersa (powrót: Andersa – Nowolipki – Zamenhofa – ZAMENHOFA.) – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Narbutta – Kazimierzowska – KAZIMIERZOWSKA / MADALIŃSKIEGO (powrót: KAZIMIERZOWSKA / MADALIŃSKIEGO – Madalińskiego – Puławska).

(Stara trasa: ZAMENHOFA – ... – Puławska – Narbutta – SANDOMIERSKA (powrót: SANDOMIERSKA – Madalińskiego – Puławska).)
Modyfikacja przebiegu mokotowskiego odcinka tras.

[EW 1967, nr 138, 10/11 VI 1967, str. 5]
317 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni powszednie) WERSALSKA – Paryska – aleja Stanów Zjednoczonych – Saska – Zwycięzców – Francuska – aleja i most Poniatowskiego – Aleje Jerozolimskie – Krucza – Mokotowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Narbutta – Kazimierzowska – KAZIMIERZOWSKA / MADALIŃSKIEGO (powrót: KAZIMIERZOWSKA / MADALIŃSKIEGO – Madalińskiego – Puławska).

(Stara trasa: WERSALSKA – ... – Puławska – Narbutta – SANDOMIERSKA (powrót: SANDOMIERSKA – Madalińskiego – Puławska).)
1967.06.18. PALMIRY linia autobusowa specjalna (pospieszna) PLAC WILSONA – Słowackiego – Marymoncka – Pułkowa – Łomianki: Warszawska – Kiełpin: Warszawska – Dziekanów Leśny: Warszawska – Kolejowa – Pieńków: Kolejowa – Palmiry: Kusocińskiego – droga przez Palmiry – PALMIRY.
Przystanki: PL. WILSONA, DZIEKANÓW (NŻ), ŁOMNA, PALMIRY.
Uruchomienie kursującej tylko 18 czerwca linii autobusowej w związku z obchodami 27-tej rocznicy pierwszych egzekucji dokonanych przez hitlerowców na polskich żołnierzach w lasach palmirskich. Cena biletu - 6 zł (powrotny 12 zł). Kursy od godz. 8.00 co 10 minut. Obsługa przez 8 autobusów marki "Jelcz" z zajezdni "Inflancka".

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 30/67;
EW 1967, nr 140, 13 VI 1967, str. 5]
1967.06.21. 145 linia autobusowa zwykła stała ODROWĄŻA / ŚW. WINCENTEGO – Odrowąża – Matki Teresy z Kalkuty – Ogińskiego – Nadwiślańska – Goworowska [odcinek nieistniejący] – Bartnicza – Wysockiego (powrót: Wysockiego – Odrowąża) – Białołęcka [odcinek nieistniejący] – Ogińskiego – Białołęcka [odcinek nieistniejący] – Białołęcka – BIAŁOŁĘKA (KANAŁ) (stara pętla).

(Stara trasa: ODROWĄŻA / ŚW. WINCENTEGO – Odrowąża – Wysockiego – Białołęcka [odcinek nieistniejący] – ... – BIAŁOŁĘKA (KANAŁ) (stara pętla).)
Jednokierunkowe skierowanie na trasy objazdowe w związku z robotami torowymi na ul. Wysockiego.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 31/67]
169 linia autobusowa zwykła stała WILEŃSKA – Targowa – 11 Listopada (powrót: 11 Listopada – Ratuszowa – Inżynierska – Wileńska – WILEŃSKA.) – Odrowąża – Matki Teresy z Kalkuty – Ogińskiego – Nadwiślańska – Goworowska [odcinek nieistniejący] – Bartnicza – Wysockiego (powrót: Wysockiego – Odrowąża) – Białołęcka [odcinek nieistniejący] – Ogińskiego – Białołęcka [odcinek nieistniejący] – Rembielińska – Annopol – ODLEWNICZA.

(Stara trasa: WILEŃSKA – ... – Odrowąża – Wysockiego – Białołęcka [odcinek nieistniejący] – ... – ODLEWNICZA.)
616 linia autobusowa nocna zwykła stała ZAPLECZE – Płochocińska – Marywilska – Wysockiego – Odrowąża (powrót: Odrowąża – Matki Teresy z Kalkuty – Ogińskiego – Nadwiślańska – Goworowska [odcinek nieistniejący] – Bartnicza – Wysockiego) – 11 Listopada – Ratuszowa – Inżynierska – Wileńska – Targowa – Ząbkowska – Radzymińska – Łomżyńska – OTWOCKA (powrót: OTWOCKA – Siedlecka – Folwarczna – Radzymińska – Ząbkowska).

(Stara trasa: ZAPLECZE – ... – Wysockiego – Odrowąża – 11 Listopada – ... – OTWOCKA.)
1967.06.24. WIANKI linia tramwajowa specjalna (zwykła) ALEJA ZIELENIECKA – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – ALEJA ZIELENIECKA. Uruchomienie specjalnej linii tramwajowej w związku z organizowaną przez Wojewódzką Komisję Związków Zawodowych imprezą "Wianki na Wiśle". Jednocześnie zawieszono kursowanie linii 30. Obsługa przez 24 składy trójwagonowe (po 12 w każdym kierunku).

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 29/67;
EW 1967, nr 150, 24/25 VI 1967, str. 5]
150
BIS
linia autobusowa specjalna (zwykła) RONDO ONZ – Świętokrzyska – Kopernika – Tamka – Dobra – MARIENSZTAT (powrót: MARIENSZTAT – Dobra – Sowia – Furmańska – Karowa – Dobra). Uruchomienie specjalnych linii autobusowych w związku z organizowaną przez Wojewódzką Komisję Związków Zawodowych imprezą "Wianki na Wiśle". Linie kursowały 24 czerwca od godz. 15.00 do godz. 1.00. Obsługa przez 12 autobusów z zajezdni "Inflancka" i 6 z zajezdni "Łazienkowska" (linia 150bis) oraz przez 12 autobusów z zajezdni "Redutowa" i 8 z zajezdni "Chełmska" (linia 155bis).

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 29/67;
EW 1967, nr 150, 24/25 VI 1967, str. 5]
155
BIS
linia autobusowa specjalna (zwykła) RONDO ONZ – Świętokrzyska – Kopernika – Tamka – Dobra – Solec – aleja 3 Maja – PKP POWIŚLE.
1967.06.30. A
NOCNY
linia autobusowa nocna pospieszna stała LIKWIDACJA LINII.

(Stara trasa: KASPROWICZA / OCZAPOWSKIEGO – Kasprowicza – Przybyszewskiego – Żeromskiego – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WILANOWSKA (pętla na ul. Puławskiej).
Przystanki: KASPROWICZA, SCHROEGERA (NŻ), PRZYBYSZEWSKIEGO, BIELANY-RATUSZ (NŻ), POTOCKA, PL. WILSONA, PL. INWALIDÓW (NŻ), DW. GDAŃSKI, PL. BANKOWY, ŚWIĘTOKRZYSKA, CENTRUM, PL. KONSTYTUCJI, PL. UNII LUBELSKIEJ, DWORKOWA, PARK DRESZERA, KRÓLIKARNIA (NŻ), DWORZEC POŁUDNIOWY.)
Przekształcenie w linie zwykłe zatrzymujące się na każdym przystanku.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 35/67;
EW 1967, nr 154, 29 VI 1967, str. 5]
619 linia autobusowa nocna zwykła stała KASPROWICZA / OCZAPOWSKIEGO – Kasprowicza – Przybyszewskiego – Żeromskiego – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WILANOWSKA (pętla na ul. Puławskiej).
C
NOCNY
linia autobusowa nocna pospieszna stała LIKWIDACJA LINII.

(Stara trasa: ORZESZKOWEJ – Opaczewska – Grójecka (powrót: Grójecka – Bitwy Warszawskiej 1920 r. – Białobrzeska – Opaczewska) – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Waszyngtona – Grochowska – Płowiecka – Błękitna – Widoczna (powrót: Widoczna – Płowiecka) – Szpotańskiego – Patriotów – Bysławska – FALENICA.
Przystanki: ORZESZKOWEJ, BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU, KINO OCHOTA, PL. NARUTOWICZA, PL. ZAWISZY, DW. CENTRALNY, CENTRUM, MUZEUM NARODOWE, RONDO WASZYNGTONA, GRENADIERÓW, WIATRACZNA, PL. SZEMBEKA, GOCŁAWEK, MARSA, EDISONA (NŻ), TRAKT LUBELSKI, PKP WAWER, SOLIDNA (NŻ), PKP ANIN, PKP MIĘDZYLESIE, BORKÓW (NŻ), MONTAŻOWA, POMOLOGICZNA (NŻ), PKP RADOŚĆ, SZACHOWA, PRASOWA (NŻ), PKP FALENICA, FALENICA.)
620 linia autobusowa nocna zwykła stała ORZESZKOWEJ – Opaczewska – Grójecka (powrót: Grójecka – Bitwy Warszawskiej 1920 r. – Białobrzeska – Opaczewska) – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – Waszyngtona – Grochowska – Płowiecka – Błękitna – Widoczna (powrót: Widoczna – Płowiecka) – PKP WAWER.
DH
NOCNY
linia autobusowa nocna pospieszna stała LIKWIDACJA LINII.

(Stara trasa: 17 STYCZNIA – Żwirki i Wigury – Raszyńska – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – Świętokrzyska – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – Miodowa – Senatorska – Nowy Przejazd – aleja Solidarności (powrót: aleja Solidarności – Kapucyńska – Miodowa) – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – Targowa – 11 Listopada – Inżynierska (powrót: Inżynierska – Wileńska – Targowa – aleja Solidarności) – Dąbrowszczaków – plac Hallera – Jagiellońska – Modlińska – DĄBRÓWKA SZLACHECKA.
Przystanki: 17 STYCZNIA, HYNKA, BALEYA (NŻ), RAKOWIEC, KS. TROJDENA, POMNIK LOTNIKA (NŻ), RASZYŃSKA, PL. ZAWISZY, DW. CENTRALNY, CENTRUM, ŚWIĘTOKRZYSKA, NOWY ŚWIAT, PL. ZAMKOWY, DW. WILEŃSKI, INŻYNIERSKA, DĄBROWSZCZAKÓW, PL. HALLERA, RONDO STARZYŃSKIEGO, ŚLIWICE, ŻERAŃ FSO, PŁOCHOCIŃSKA, EKSPRESOWA (NŻ), SĄSIEDZKA, KLASYKÓW, MEHOFFERA (NŻ), DĄBRÓWKA SZLACHECKA.)
621 linia autobusowa nocna zwykła stała 17 STYCZNIA – Żwirki i Wigury – Raszyńska – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – Świętokrzyska – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – Miodowa – Senatorska – Nowy Przejazd – aleja Solidarności (powrót: aleja Solidarności – Kapucyńska – Miodowa) – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – Targowa – 11 Listopada – Inżynierska (powrót: Inżynierska – Wileńska – Targowa – aleja Solidarności) – Dąbrowszczaków – plac Hallera – Jagiellońska – Modlińska – DĄBRÓWKA SZLACHECKA.
E
NOCNY
linia autobusowa nocna pospieszna stała LIKWIDACJA LINII.

(Stara trasa: HUTA – Kasprowicza – Nocznickiego – Zgrupowania Armii Krajowej "Kampinos" (powrót: Zgrupowania Armii Krajowej "Kampinos" – jezdnia wzdłuż budynków dyrekcji huty – HUTA.) – Marymoncka – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Świętokrzyska – Emilii Plater – Aleje Jerozolimskie – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Malczewskiego – Joliot-Curie – Woronicza – Racjonalizacji – Konstruktorska – Postępu – Cybernetyki – Obrzeżna – BOKSERSKA (stara pętla).
Przystanki: HUTA, ZAJEZDNIA ŻOLIBORZ (NŻ), PROZY, PRZY AGORZE, SZPITAL BIELAŃSKI, AWF, PODLEŚNA, ŻEROMSKIEGO, POTOCKA, POPIEŁUSZKI, RONDO BABKA, STAWKI, KINO FEMINA, TWARDA, DW. CENTRALNY, NOWOWIEJSKA, SGH, RACŁAWICKA, ODYŃCA, POLSKIE RADIO, WORONICZA, ZAJEZDNIA WORONICZA, POSTĘPU (NŻ), CYBERNETYKI, BOKSERSKA.)
622 linia autobusowa nocna zwykła stała HUTA – Kasprowicza – Nocznickiego – Zgrupowania Armii Krajowej "Kampinos" (powrót: Zgrupowania Armii Krajowej "Kampinos" – jezdnia wzdłuż budynków dyrekcji huty – HUTA.) – Marymoncka – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Malczewskiego – Joliot-Curie – Woronicza – Racjonalizacji – Konstruktorska – Postępu – Cybernetyki – Obrzeżna – BOKSERSKA (stara pętla).
1967.07.01. ZMIANY TARYFOWE
RODZAJ BILETU BILET NORMALNY BILET ULGOWY
BILETY JEDNORAZOWE
Bilet jednorazowy (tramwaje). 1,00 zł 0,50 zł
Bilet jednorazowy (trolejbusy). 1,00 zł 0,50 zł
Bilet jednorazowy bagażowy (tramwaje, trolejbusy). 2,00 zł ---
Bilet jednorazowy (autobusy). 1,50 zł 0,50 zł
Bilet jednorazowy (autobusy nocne). 3,00 zł ---
Bilet jednorazowy (autobusy - linie podmiejskie). 2,00 zł
(do 7 km)
3,00 zł
(8-11 km)
4,00 zł
(12-16 km)
5,00 zł
(16-21 km)
---
Bilet jednorazowy (autobusy - linie pospieszne). 3,00 zł
(do 7,5 km)
4,00 zł
(7,5-10 km)
5,00 zł
(10-12,5 km)
---
Bilet jednorazowy (autobusy - linie specjalne). 3,00 zł
(do 7,5 km)
4,00 zł
(7,5-10 km)
5,00 zł
(10-12,5 km)
---
Bilet jednorazowy bagażowy (autobusy). 3,00 zł ---
BILETY ABONAMENTOWE
Bilet abonamentowy 16-przejazdowy (autobusy pospieszne i peryferyjne) 30,00 zł
(na odcinkach, na których obowiązuje opłata 2,00 zł)
45,00 zł
(na odcinkach, na których obowiązuje opłata 3,00 zł)
60,00 zł
(na odcinkach, na których obowiązuje opłata 4,00 zł)
75,00 zł
(na odcinkach, na których obowiązuje opłata 5,00 zł)
---
BILETY OKRESOWE
Bilet miesięczny imienny na wszystkie linie dzienne. 200 zł 100 zł
Bilet miesięczny trasowany na jedną linię tramwajową lub trolejbusową. --- 25 zł
Bilet miesięczny trasowany na dwie linie tramwajowe lub trolejbusowe. --- 40 zł
Bilet miesięczny trasowany na trzy linie tramwajowe lub trolejbusowe. --- 50 zł
Bilet miesięczny trasowany na jedną linię autobusową. --- 30 zł
Bilet miesięczny trasowany na dwie linie autobusowe. --- 50 zł
Bilet miesięczny trasowany na jedną linię tramwajową lub trolejbusową oraz jedną linię autobusową. --- 45 zł
Bilet miesięczny trasowany na dwie linie tramwajowe lub trolejbusowe oraz jednej autobusowej albo dwóch linii autobusowych oraz jedną tramwajową lub trolejbusową. --- 50 zł
Bilet miesięczny na okaziciela na wszystkie linie. 300 zł ---
Karta miesięczna 52-przejazdowa na linie peryferyjne. 25 zł
(do 5 km)
5 zł
(za każdy następny 1 km)
---
Bilet kwartalny imienny na wszystkie linie dzienne. 570 zł ---
Bilet kwartalny na okaziciela na wszystkie linie dzienne. 855 zł ---
Bilet roczny imienny na wszystkie linie dzienne. 2160 zł ---
Bilet roczny na okaziciela na wszystkie linie dzienne. 3240 zł ---
OPŁATY KARNE
Brak ważnego biletu. 50 zł
(linie tramwajowe, trolejbusowe, autobusowe zwykłe i nocne)
100 zł
(linie autobusowe podmiejskie, pospieszne, sezonowe i specjalne)
---
Uprawnieni do jednorazowych biletów ulgowych:
• 1) studenci wyższych uczelni na podstawie ważnych legitymacji wystawionych przez właściwą uczelnię z oznaczonym terminem ważności;
• 2) wojskowi służby czynnej od szeregowca do kaprala włącznie;
• 3) dzieci od lat trzech do lat siedmiu;
• 4) emeryci i renciści na podstawie aktualnego odcinka renty łącznie z dowodem osobistym.

Uprawnieni do miesięcznych biletów ulgowych na linie normalne dzienne i kart na linie peryferyjne:
• 1) pracownicy uspołecznionych zakładów pracy;
• 2) pracownicy nieuspołecznionych zakładów pracy objęci ubezpieczeniem społecznym z tytułu zatrudnienia;
• 3) studenci wyższych uczelni oraz uczniowie szkół;
• 4) rodzice lub opiekunowie dzieci upośledzonych, uczęszczających do szkół specjalnych.

Uprawnieni do przejazdów bezpłatnych:
• 1) posłowie na Sejm PRL (na wszystkich liniach);
• 2) dzieci do lat trzech (na wszystkich liniach);
• 3) pracownicy i emeryci Miejskich Zakładów Komunikacyjnych oraz członkowie ich rodzin zgodnie z obowiązującym układem zbiorowym pracy (na wszystkich liniach);
• 4) radni Stołecznej Rady Narodowej i radni Dzielnicowych Rad Narodowych m. st. Warszawy, na podstawie biletów wystawionych przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne (na liniach normalnych i peryferyjnych);
• 5) umundurowani funkcjonariusze MO, WSW oraz członkowie ORMO umundurowani lub z opaską na rękawie (tylko w czasie wykonywania służby) - od szeregowca do starszego sierżanta włącznie (na liniach normalnych i peryferyjnych).
Wprowadzenie nowych wzorów biletów jednorazowych:

Wprowadzenie nowego systemu taryfowo-biletowego.

[DURNmsW 1967, nr 10, 1 VII 1967, str. 3-4;
MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 33/67;
EW 1967, nr 136, 8 VI 1967, str. 5]
1967.07.01. 113 linia autobusowa zwykła stała WIATRACZNA – Grochowska – Płowiecka – Trakt Lubelski – Wał Miedzeszyński – BŁOTA.

(Stara trasa: RONDO WASZYNGTONA – Jakubowska – Wał Miedzeszyński – ... – BŁOTA.)
Skierowanie nową trasą przez Trakt Lubelski (połączenie osiedla Zastów oraz zachodniej części Nowego Wawra) do ronda Wiatraczna. Obsługa przez 5 autobusów z zajezdni "Woronicza".

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 35/67;
EW 1967, nr 154, 29 VI 1967, str. 5]
118 linia autobusowa zwykła stała PLAC KONSTYTUCJI – Piękna – Aleje Ujazdowskie (powrót: Aleje Ujazdowskie – aleja Wyzwolenia – plac Zbawiciela – PLAC KONSTYTUCJI.) – plac Trzech Krzyży – Książęca – Ludna – Solec – Dobra – Karowa – Wybrzeże Kościuszkowskie – Wybrzeże Gdańskie – Wybrzeże Gdyńskie – Krasińskiego – plac Wilsona – Mickiewicza – Potocka – Gwiaździsta – GWIAŹDZISTA.

(Stara trasa: PLAC KONSTYTUCJI – ... – Solec – Dobra – Tamka – Wybrzeże Kościuszkowskie – ... – GWIAŹDZISTA.)
Skierowanie linii przez północną część Powiśla.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 35/67;
EW 1967, nr 154, 29 VI 1967, str. 5]
162 linia autobusowa zwykła stała PODCHORĄŻYCH – Czerniakowska – Szwoleżerów – Myśliwiecka – Rozbrat – Kruczkowskiego – aleja 3 Maja – Solec – Dobra (powrót: Dobra – Czerwonego Krzyża – Kruczkowskiego) – Karowa – Wybrzeże Kościuszkowskie – Nowy Zjazd – most Śląsko-Dąbrowski (powrót: most Śląsko-Dąbrowski – Grodzka – Wybrzeże Kościuszkowskie) – aleja Solidarności – Targowa – 11 Listopada – Letnia – Szwedzka – SZWEDZKA / LETNIA (powrót: SZWEDZKA / LETNIA – 11 Listopada – Ratuszowa – Inżynierska – Wileńska – Targowa).

(Stara trasa: PODCHORĄŻYCH – ... – Rozbrat – Kruczkowskiego – aleja 3 Maja – Solec – Dobra (powrót: Dobra – Czerwonego Krzyża – Kruczkowskiego) – Tamka – Wybrzeże Kościuszkowskie – ... – SZWEDZKA / LETNIA.)
130 linia autobusowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII.

(Stara trasa: MALOWNICZA – aleja Krakowska (powrót: aleja Krakowska – Rękodzielnicza – Buńczuk – Malownicza – MALOWNICZA.) – Raszyn: aleja Krakowska – RASZYN (KOŚCIÓŁ).)
Zmiana oznaczenia linii w związku z jej faktycznie podmiejskim charakterem.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 35/67]
207 linia autobusowa podmiejska zwykła stała MALOWNICZA – aleja Krakowska (powrót: aleja Krakowska – Rękodzielnicza – Buńczuk – Malownicza – MALOWNICZA.) – Raszyn: aleja Krakowska – RASZYN (KOŚCIÓŁ).
1967.07.02. 13 linia tramwajowa zwykła stała KOŁO – Obozowa – Młynarska – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – Targowa – Kijowska – aleja Tysiąclecia – Kawęczyńska – KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA.

(Stara trasa: KOŁO – ... – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI (stara pętla).)
Otwarcie nowej trasy łączącej istniejącą trasę do Dworca Wschodniego nowym torowiskiem wzdłuż projektowanej al. Tysiąclecia z trasą do bazyliki na Kawęczyńskiej.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 35/67;
EW 1967, nr 154, 29 VI 1967, str. 5]
18 linia tramwajowa zwykła stała KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA – Kawęczyńska – aleja Tysiąclecia – Kijowska – Targowa – aleja Zieleniecka – aleja i most Poniatowskiego – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – Wołoska – Marynarska – SŁUŻEWIEC.

(Stara trasa: DWORZEC WSCHODNI (stara pętla) – Kijowska – ... – SŁUŻEWIEC.)
1967.07.05. ZMIANY OBSŁUGOWE:
• linia 152 - przeniesienie z zajezdni "Inflancka" do zajezdni "Redutowa" (4 brygady).
[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 36/67]
1967.07.05. 152 linia autobusowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – Modlińska – Klasyków – Bohaterów – Wałuszewska – Żyrardowska – Zegarynki – Ciupagi – BIAŁOŁĘKA DWORSKA.

(Stara trasa: ŻERAŃ FSO – Modlińska – Klasyków – BOHATERÓW.)
Przedłużenie trasy do wschodniej części osiedla Białołęka Dworska. Obsługa przez 4 autobusy z zajezdni "Redutowa".

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 36/67;
EW 1967, nr 159, 5 VII 1967, str. 5]
1967.07.09. 100L linia autobusowa zwykła stała PLAC UNII LUBELSKIEJ – aleja Szucha – Aleje Ujazdowskie – plac Trzech Krzyży – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – Królewska – plac Piłsudskiego – Moliera – plac Teatralny – Senatorska – plac Bankowy – Andersa – Nowolipki – aleja Jana Pawła II – Sienna – Twarda – Srebrna – Towarowa – plac Zawiszy – Raszyńska – Koszykowa – aleja Niepodległości – Nowowiejska – Polna – Waryńskiego – Boya – PLAC UNII LUBELSKIEJ.

(Stara trasa: PLAC UNII LUBELSKIEJ – ... – aleja Niepodległości – Nowowiejska – Polna – PLAC UNII LUBELSKIEJ.)
Oddanie do użytku południowej części jezdni ul. Waryńskiego (odcinek od ul. Polnej do ul. Puławskiej). Jednoczesne zamknięcie jednego kierunku ul. Puławskiej na odcinku od placu Unii Lubelskiej do zbiegu z ul. Waryńskiego z powodu przebudowy.

[KW 1967, nr 161, 7 VII 1967, str. 1, 5]
117 linia autobusowa zwykła stała WERSALSKA – Paryska – Francuska – aleja i most Poniatowskiego – Aleje Jerozolimskie – Krucza – Mokotowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Boya – Waryńskiego – Puławska (powrót: Puławska – plac Unii Lubelskiej) – Madalińskiego – Wołoska – WOŁOSKA.

(Stara trasa: WERSALSKA – ... – plac Unii Lubelskiej – Puławska – ... – WOŁOSKA.)
125 linia autobusowa zwykła stała RYNEK NOWEGO MIASTA – Freta – Zakroczymska – Konwiktorska – Bonifraterska – plac Krasińskich – Długa – Kilińskiego – Podwale – plac Zamkowy – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – aleja Szucha – plac Unii Lubelskiej – Boya – Waryńskiego – Puławska (powrót: Puławska – plac Unii Lubelskiej) – Puławska – Dąbrowskiego – DĄBROWSKIEGO / ŁOWICKA (powrót: DĄBROWSKIEGO / ŁOWICKA – Łowicka – Madalińskiego – aleja Niepodległości – Dąbrowskiego).

(Stara trasa: RYNEK NOWEGO MIASTA – ... – plac Unii Lubelskiej – Puławska – ... – DĄBROWSKIEGO / ŁOWICKA.)
144 linia autobusowa zwykła stała PLAC ZAMKOWY – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – aleja Szucha – plac Unii Lubelskiej – Boya – Waryńskiego – Puławska (powrót: Puławska – plac Unii Lubelskiej) – Puławska – Malczewskiego – Joliot-Curie – BASZTY (powrót: BASZTY – Bytnara – Joliot-Curie – Malczewskiego).

(Stara trasa: PLAC ZAMKOWY – ... – plac Unii Lubelskiej – Puławska – ... – BASZTY.)
180 linia autobusowa zwykła stała ZAMENHOFA – Lewartowskiego – Stawki – Andersa (powrót: Andersa – Nowolipki – Zamenhofa – ZAMENHOFA.) – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Boya – Waryńskiego – Puławska – Narbutta – Kazimierzowska – KAZIMIERZOWSKA / MADALIŃSKIEGO (powrót: KAZIMIERZOWSKA / MADALIŃSKIEGO – Madalińskiego – Puławska – plac Unii Lubelskiej).

(Stara trasa: ZAMENHOFA – ... – plac Unii Lubelskiej – Puławska – ... – KAZIMIERZOWSKA / MADALIŃSKIEGO.)
317 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni powszednie) WERSALSKA – Paryska – aleja Stanów Zjednoczonych – Saska – Zwycięzców – Francuska – aleja i most Poniatowskiego – Aleje Jerozolimskie – Krucza – Mokotowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Boya – Waryńskiego – Puławska – Narbutta – Kazimierzowska – KAZIMIERZOWSKA / MADALIŃSKIEGO (powrót: KAZIMIERZOWSKA / MADALIŃSKIEGO – Madalińskiego – Puławska – plac Unii Lubelskiej).

(Stara trasa: WERSALSKA – ... – plac Unii Lubelskiej – Puławska – ... KAZIMIERZOWSKA / MADALIŃSKIEGO.)
325 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni powszednie) PLAC ZAMKOWY – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – aleja Szucha – plac Unii Lubelskiej – Boya – Waryńskiego – Puławska (powrót: Puławska – plac Unii Lubelskiej) – Puławska – Dąbrowskiego – DĄBROWSKIEGO / ŁOWICKA (powrót: DĄBROWSKIEGO / ŁOWICKA – Łowicka – Madalińskiego – aleja Niepodległości – Dąbrowskiego).

(Stara trasa: PLAC ZAMKOWY – ... – plac Unii Lubelskiej – Puławska – ... – DĄBROWSKIEGO / ŁOWICKA.)
603 linia autobusowa nocna zwykła stała PLAC ZAWISZY – Grójecka – plac Narutowicza – Filtrowa – aleja Niepodległości – Nowowiejska (powrót: Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa) – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Boya – Waryńskiego – Puławska (powrót: Puławska – plac Unii Lubelskiej) – WYŚCIGI.

(Stara trasa: PLAC ZAWISZY – ... – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI.)
604 linia autobusowa nocna zwykła stała WERSALSKA – Paryska – Francuska – aleja i most Poniatowskiego – Aleje Jerozolimskie – Krucza – Mokotowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Boya – Waryńskiego – Puławska (powrót: Puławska – plac Unii Lubelskiej) – Madalińskiego – Wołoska – WOŁOSKA.

(Stara trasa: WERSALSKA – ... – plac Unii Lubelskiej – Puławska – ... – WOŁOSKA.)
618 linia autobusowa nocna zwykła stała RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (przystanek na ul. Rakowieckiej przy ul. Łowickiej) – Rakowiecka – Puławska – plac Unii Lubelskiej – Bagatela – Belwederska (powrót: Belwederska – Zawrotna – Spacerowa – Klonowa – plac Unii Lubelskiej – Boya – Waryńskiego – Puławska – Rakowiecka – Łowicka – Narbutta – Boboli – Rakowiecka – RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (przystanek na ul. Rakowieckiej przy ul. Łowickiej).) – Gagarina – Czerniakowska – Powsińska – Wiertnicza – WILANÓW.

(Stara trasa: RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (przystanek na ul. Rakowieckiej przy ul. Łowickiej) – ... – Puławska – – plac Unii Lubelskiej – ... – WOŁOSKA.)
619 linia autobusowa nocna zwykła stała KASPROWICZA / OCZAPOWSKIEGO – Kasprowicza – Przybyszewskiego – Żeromskiego – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Boya – Waryńskiego – Puławska (powrót: Puławska – plac Unii Lubelskiej) – WILANOWSKA (pętla na ul. Puławskiej).

(Stara trasa: KASPROWICZA / OCZAPOWSKIEGO – ... – plac Unii Lubelskiej – Puławska – ... WILANOWSKA (pętla na ul. Puławskiej).)
A linia autobusowa pospieszna stała KASPROWICZA / OCZAPOWSKIEGO – Kasprowicza – Przybyszewskiego – Żeromskiego – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Boya – Waryńskiego – Puławska (powrót: Puławska – plac Unii Lubelskiej) – WILANOWSKA (pętla na ul. Puławskiej).
Przystanki: KASPROWICZA, SCHROEGERA (NŻ), PRZYBYSZEWSKIEGO, BIELANY-RATUSZ (NŻ), POTOCKA, PL. WILSONA, PL. INWALIDÓW (NŻ), DW. GDAŃSKI, PL. BANKOWY, ŚWIĘTOKRZYSKA, CENTRUM, PL. KONSTYTUCJI, PL. UNII LUBELSKIEJ, DWORKOWA, PARK DRESZERA, KRÓLIKARNIA (NŻ), DWORZEC POŁUDNIOWY.

(Stara trasa: KASPROWICZA / OCZAPOWSKIEGO – ... – plac Unii Lubelskiej – Puławska – ... – WILANOWSKA (pętla na ul. Puławskiej).)
W linia autobusowa sezonowa pospieszna okresowa (kursuje w dni wyścigów konnych) PLAC DEFILAD – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Boya – Waryńskiego – Puławska (powrót: Puławska – plac Unii Lubelskiej – Polna – Nowowiejska – Chałubińskiego – Aleje Jerozolimskie – Emilii Plater – PLAC DEFILAD.) – aleja Wyścigowa – teren Wyścigów Konnych – WYŚCIGI.
Przystanki: PL. DEFILAD, DW. CENTRALNY (→PL. DEFILAD), CHAŁUBIŃSKIEGO/NOWOGRODZKA (→PL. DEFILAD), PL. UNII LUBELSKIEJ, WYŚCIGI.

(Stara trasa: PLAC DEFILAD – ... – plac Unii Lubelskiej – Puławska – ... – WYŚCIGI.)
CHOJNÓW linia autobusowa sezonowa pospieszna okresowa (kursuje w dni świąteczne) PLAC DEFILAD – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Boya – Waryńskiego – Puławska (powrót: Puławska – plac Unii Lubelskiej – Polna – Nowowiejska – Chałubińskiego – Aleje Jerozolimskie – Emilii Plater – jezdnia południowa PKiN – PLAC DEFILAD.) – Mysiadło: Puławska – Piaseczno: Puławska – Kościuszki – 17 Stycznia – Asfaltowa – Żabieniec: Asfaltowa – Chojnów: Asfaltowa – CHOJNÓW.
Przystanki: PL. DEFILAD, DW. CENTRALNY (→PL. DEFILAD), CHAŁUBIŃSKIEGO/NOWOGRODZKA (→PL. DEFILAD), PL. UNII LUBELSKIEJ, PARK DRESZERA, WILANOWSKA, PYRY, DĄBRÓWKA, IWICZNA, PIASECZNO, ŻABIENIEC, STEFANÓW, CHOJNÓW.

(Stara trasa: PLAC DEFILAD – ... – plac Unii Lubelskiej – Puławska – ... – CHOJNÓW.)
POWSIN linia autobusowa sezonowa pospieszna okresowa (kursuje w dni świąteczne) PLAC DEFILAD – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Boya – Waryńskiego – Puławska (powrót: Puławska – plac Unii Lubelskiej – Polna – Nowowiejska – Chałubińskiego – Aleje Jerozolimskie – Emilii Plater – jezdnia południowa PKiN – PLAC DEFILAD.) – aleja Wilanowska – Przyczółkowa – Przyczółkowa (osiedle Powsin) – Przekorna – Opieńki – POWSIN (PARK KULTURY).
Przystanki: PL. DEFILAD, DW. CENTRALNY (→PL. DEFILAD), CHAŁUBIŃSKIEGO/NOWOGRODZKA (→PL. DEFILAD), PL. UNII LUBELSKIEJ, WILANÓW (NŻ), POWSIN (PARK KULTURY).

(Stara trasa: PLAC DEFILAD – ... – plac Unii Lubelskiej – Puławska – ... – POWSIN (PARK KULTURY).)
206
BIS
linia autobusowa podmiejska zwykła stała MALOWNICZA – aleja Krakowska (powrót: aleja Krakowska – Rękodzielnicza – Buńczuk – Malownicza – MALOWNICZA.)Raszyn: aleja Krakowska – Falenty: aleja Krakowska – Janki: aleja Krakowska – JANKI. Uruchomienie linii łączącej Janki z przystankiem przesiadkowym na Okęciu. Linia miała charakter tymczasowy do czasu ukończenia przebudowy drogi Falenty - Janki (i połączenia z linią 206). Obsługa przez 1 autobus z zajezdni "Inflancka".

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 36/67;
EW 1967, nr 159, 5 VII 1967, str. 5]
1967.07.16. 204 linia autobusowa podmiejska zwykła stała PKP WAWER – Widoczna – Błękitna – Czecha (powrót: Czecha – Widoczna) – Wesoła: Trakt Brzeski – Sulejówek: Trakt Brzeski – SULEJÓWEK (ZAKRĘT).

(Stara trasa: KAJKI / CZECHA – Czecha – ... – SULEJÓWEK (ZAKRĘT).)
Przedłużenie trasy w celu polepszenia możliwości przesiadki do autobusów jadących do centrum Pragi. Obsługa przez 1 autobus z zajezdni "Inflancka".

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 38/67;
EW 1967, nr 169, 17 VII 1967, str. 5]
1967.07.29.
ok. godz. 6.30.
145 linia autobusowa zwykła stała ODROWĄŻA / ŚW. WINCENTEGO – Odrowąża – Wysockiego (powrót: Wysockiego – Bartnicza – Goworowska [odcinek nieistniejący] – Nadwiślańska – Ogińskiego – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża) – Białołęcka [odcinek nieistniejący] – Ogińskiego – Białołęcka [odcinek nieistniejący] – Białołęcka – BIAŁOŁĘKA (KANAŁ) (stara pętla).

(Stara trasa: ODROWĄŻA / ŚW. WINCENTEGO – Odrowąża – Matki Teresy z Kalkuty – Ogińskiego – Nadwiślańska – Goworowska [odcinek nieistniejący] – Bartnicza – Wysockiego (powrót: Wysockiego – Odrowąża) – Białołęcka [odcinek nieistniejący] – ... – BIAŁOŁĘKA (KANAŁ) (stara pętla).)
Zmiana tras objazdowych w związku z kolejnym etapem robót torowych na ul. Wysockiego.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 40/67]
169 linia autobusowa zwykła stała WILEŃSKA – Targowa – 11 Listopada (powrót: 11 Listopada – Ratuszowa – Inżynierska – Wileńska – WILEŃSKA.) – Odrowąża – Wysockiego (powrót: Wysockiego – Bartnicza – Goworowska [odcinek nieistniejący] – Nadwiślańska – Ogińskiego – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża) – Białołęcka [odcinek nieistniejący] – Ogińskiego – Białołęcka [odcinek nieistniejący] – Rembielińska – Annopol – ODLEWNICZA.

(Stara trasa: WILEŃSKA – ... – Odrowąża – Matki Teresy z Kalkuty – Ogińskiego – Nadwiślańska – Goworowska [odcinek nieistniejący] – Bartnicza – Wysockiego (powrót: Wysockiego – Odrowąża) – Białołęcka [odcinek nieistniejący] – ... – ODLEWNICZA.)
616 linia autobusowa nocna zwykła stała ZAPLECZE – Płochocińska – Marywilska – Wysockiego – Bartnicza – Goworowska [odcinek nieistniejący] – Nadwiślańska – Ogińskiego – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża (powrót: Odrowąża – Wysockiego) – 11 Listopada – Ratuszowa – Inżynierska – Wileńska – Targowa – Ząbkowska – Radzymińska – Łomżyńska – OTWOCKA (powrót: OTWOCKA – Siedlecka – Folwarczna – Radzymińska – Ząbkowska).

(Stara trasa: ZAPLECZE – ... – Wysockiego – Odrowąża (powrót: Odrowąża – Matki Teresy z Kalkuty – Ogińskiego – Nadwiślańska – Goworowska [odcinek nieistniejący] – Bartnicza – Wysockiego) – 11 Listopada – ... – OTWOCKA.)
1967.07.30. ZMIANY OBSŁUGOWE:
• linia 137 - przeniesienie z zajezdni "Woronicza" do zajezdni "Łazienkowska" (tylko 2 brygady dodatkowe);
• linia 149 - przeniesienie z zajezdni "Woronicza" do zajezdni "Redutowa" (5 brygad);
• linia 328 - przeniesienie z zajezdni "Woronicza" do zajezdni "Inflancką" (4 brygady);
• linia 601 - przeniesienie z zajezdni "Woronicza" do zajezdni "Inflancką" (2 brygady);
• linia 607 - przeniesienie z zajezdni "Woronicza" do zajezdni "Inflancką" (4 brygady).
[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 41/67]
1967.07. Na linii 9 pojawili się pierwsi konduktorzy-rewidenci. Elementem charakterystycznym była żółta opaska z czarnym napisem "MZK" - stąd wzięło się popularne określenie "kanar". Jednocześnie MZK poinformowały o zamiarze stopniowego wycofania "Krabów" (automatów do sprzedaży biletów). Były one bowiem niezbyt udane technicznie i nagminnie niszczone przez wandali wrzucających szkiełka bądź zagraniczne monety. Uzyskiwały dziennie niewielki utarg przy wysokich kosztach eksploatacji. [KW 1967, nr 164, 11 VII 1967, str. 3]
1967.07. Zakończono budowę trzeciego toru w rejonie Dworca Wileńskiego dla tramwajów jadących w kierunku północnym. 15 lipca oddano do użytku tunel pieszy pod ul. Targową. Jednocześnie zlikwidowano przejście naziemne i odtąd do przystanków tramwajowych można się było dostać tylko z poziomu tunelu. [KW 1967, nr 167, 14 VII 1967, str. 5]
1967.08.07. MZK za pośrednictwem prasy informują o planie likwidacji przestarzałych i zbędnych tras tramwajowych: na Powązki, przez ul. Żelazną, do Cmentarza Bródnowskiego przez ul. św. Wincentego, od Pelcowizny do Żerania Wschodniego, od Dworca Południowego do Wyścigów oraz przez ul. Nowowiejską, Krzywickiego i Filtrową.
1967.08.07.
1967.08.11.
OBJAZD KRÓTKOTERMINOWY Wyłączenie ruchu tramwajowego na odcinku Sadyba - Powsińska - Wiertnicza - Wilanów w dniach 7-11 sierpnia w związku z przebudową podstacji zasilającej na Sadybie. Obsługa linii Z przez 4 autobusy z zajezdni "Chełmska".


2. CMENTARZ BRÓDNOWSKI – ... – Powsińska – SADYBA.

33. POTOCKA – ... – Czerniakowska – PLAC BERNARDYŃSKI.

33bis. SŁUŻEWIEC – ... – Czerniakowska – PLAC BERNARDYŃSKI.

Z. PLAC BERNARDYŃSKI – Czerniakowska – Powsińska – Wiertnicza – WILANÓW.
[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 42/67;
EW 1967, nr 185, 4 VIII 1967, str. 5]
1967.08.13. STADION WKS "GWARDIA" linia autobusowa specjalna (zwykła) PLAC DEFILAD – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie (powrót: Aleje Jerozolimskie – Emilii Plater – jezdnia południowa PKiN – PLAC DEFILAD.) – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Odyńca – Racławicka – RAKOWIEC.
Przystanki: PL. DEFILAD, DW. CENTRALNY, NOWOWIEJSKA, SGH, STADION WKS "GWARDIA".
Uruchomienie kursującej tylko 13 sierpnia linii autobusowej w związku z meczem piłkarskim o mistrzostwo I ligi rozgrywanym na stadionie "Gwardii". Opłata za przejazd - 3 zł. Obsługa przez 4 autobusy marki "Jelcz" z zajezdni "Inflancka".

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 43/67;
EW 1967, nr 192, 12/13 VIII 1967, str. 5]
1967.08.20. BIAŁOBRZEGI linia autobusowa sezonowa pospieszna okresowa (kursuje w dni świąteczne) PLAC DEFILAD – jezdnia północna PKiN – Emilii Plater – Świętokrzyska – Marszałkowska (powrót: Marszałkowska – PLAC DEFILAD.) – plac Bankowy – Andersa – Muranowska – Bonifraterska – Międzyparkowa – Słomińskiego (powrót: Słomińskiego – Dawidowskiego – Andersa) – most Gdański – Starzyńskiego – Jagiellońska – Modlińska – Jabłonna: Modlińska – Zegrzyńska – Legionowo: Warszawska – Zegrzyńska – Michałów-Reginów: Warszawska – Nieporęt: Warszawska – Zegrze Południowe: Warszawska – Zegrze PKP (pętla) – Warszawska – Nieporęt: Warszawska – Zegrzyńska – aleja Wojska Polskiego – Białobrzegi: aleja Wojska Polskiego – BIAŁOBRZEGI.
Przystanki: PL. DEFILAD, PL. BANKOWY (NŻ), DW. GDAŃSKI (NŻ), RONDO STARZYŃSKIEGO, ŻERAŃ FSO (NŻ), PŁOCHOCIŃSKA (NŻ), JABŁONNA (NŻ), LEGIONOWO, ZEGRZE (DROGA DO NIEPORĘTU) (NŻ), ZEGRZE (PLAŻA) (NŻ), ZEGRZE PKP, ZEGRZE (PLAŻA) (NŻ), ZEGRZE (DROGA DO NIEPORĘTU) (NŻ), NIEPORĘT (ALBATROS) (NŻ), BIAŁOBRZEGI (PLAŻA), BIAŁOBRZEGI (CAMPING), BIAŁOBRZEGI (HOTEL), BIAŁOBRZEGI.
Zmiana trasy w związku z zawieszeniem kursowania linii ZEGRZE wraz z likwidacją kursów przedświątecznych.

[EW 1967, nr 198, 19/20 VIII 1967, str. 5]
ZEGRZE linia autobusowa sezonowa pospieszna okresowa (kursuje w dni świąteczne) SEZONOWE ZAWIESZENIE KURSOWANIA.

(Stała trasa: PLAC DEFILAD – jezdnia północna PKiN – Emilii Plater – Świętokrzyska – Marszałkowska (powrót: Marszałkowska – PLAC DEFILAD.) – plac Bankowy – Andersa – Muranowska – Bonifraterska – Międzyparkowa – Słomińskiego (powrót: Słomińskiego – Dawidowskiego – Andersa) – most Gdański – Starzyńskiego – Jagiellońska – Modlińska – Jabłonna: Modlińska – Zegrzyńska – Legionowo: Warszawska – Zegrzyńska – Michałów-Reginów: Warszawska – Zegrze Południowe: Warszawska – ZEGRZE PKP.
Przystanki: PL. DEFILAD, PL. BANKOWY (NŻ), DW. GDAŃSKI (NŻ), RONDO STARZYŃSKIEGO, ŻERAŃ FSO (NŻ), PŁOCHOCIŃSKA (NŻ), JABŁONNA (NŻ), LEGIONOWO, ZEGRZE (DROGA DO NIEPORĘTU) (NŻ), ZEGRZE (PLAŻA) (NŻ), ZEGRZE PKP.)
Koniec sezonu.

[EW 1967, nr 198, 19/20 VIII 1967, str. 5]
1967.09.01. 10 linia tramwajowa zwykła stała CMENTARZ WOLSKI – Wolska – aleja Prymasa Tysiąclecia – Kasprzaka – Prosta – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Boboli – Wołoska – Marynarska – SŁUŻEWIEC.

(Stara trasa: CMENTARZ WOLSKI – ... – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Puławska – WILANOWSKA.)
Uruchomienie połączenia tramwajowego między Służewcem Przemysłowym a centrum miasta, biegnącym od istniejącego odcinka na ulicy Komarowa (dawniej i obecnie: Wołoskiej) tą ulicą, a następnie ulicami: św. A. Boboli (noszącą w drugiej połowie XX wieku imię Chodkiewicza) oraz Rakowiecką do starej pętli przy SGH. Likwidacja odcinka trasy tramwajowej w ciągu ulicy Rakowieckiej - między ul. Puławską a aleją Niepodległości - i zastąpienie jej komunikacją autobusową.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 45/67;
EW 1967, nr 205, 28 VIII 1967, str. 5]
12 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Boboli – Wołoska – Marynarska – SŁUŻEWIEC.

(Stara trasa: ŻERAŃ FSO – ... – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Puławska – Woronicza – Wołoska – ... – SŁUŻEWIEC.)
14 linia tramwajowa zwykła stała BANACHA – Banacha – Grójecka – plac Narutowicza – Filtrowa – Krzywickiego – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Goworka – Spacerowa – Gagarina – Czerniakowska – Powsińska – Wiertnicza – WILANÓW.

(Stara trasa: BANACHA – ... – Nowowiejska – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Puławska – WILANOWSKA.)
23 linia tramwajowa zwykła stała WILANOWSKA – Puławska – plac Unii Lubelskiej – Marszałkowska – plac Zbawiciela – plac Konstytucji – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Waszyngtona – Grochowska – GOCŁAWEK.

(Stara trasa: KIELECKA – Rakowiecka – Puławska – ... – GOCŁAWEK.)
33 linia tramwajowa zwykła stała POTOCKA – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Boboli – Wołoska – Woronicza – Puławska – WILANOWSKA.

(Stara trasa: POTOCKA – ... – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Puławska – Goworka – Spacerowa – Gagarina – Czerniakowska – Powsińska – Wiertnicza – WILANÓW.)
33
BIS
linia tramwajowa zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni robocze) LIKWIDACJA LINII.

(Stara trasa: SŁUŻEWIEC – Marynarska – Wołoska – Woronicza – Puławska – Goworka – Spacerowa – Gagarina – Czerniakowska – Powsińska – Wiertnicza – WILANÓW.)
112 linia autobusowa zwykła stała WOLNOŚĆ – Nowolipki – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Boya – Waryńskiego – Puławska (powrót: Puławska – plac Unii Lubelskiej) – Rakowiecka – aleja Niepodległości – Odyńca – WOŁOSKA.

(Stara trasa: WOLNOŚĆ – ... – Marszałkowska – Świętokrzyska – Emilii Plater – Aleje Jerozolimskie – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – ... – WOŁOSKA.)
1967.09.03. DOŻYNKI linia tramwajowa specjalna (zwykła) ALEJA ZIELENIECKA – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – ALEJA ZIELENIECKA. Jednodniowa zmiana trasy i oznaczenia linii 30 związana z obchodami Dożynek na Stadionie Dziesięciolecia. Kursy w godz. 4-24. Obsługa przez 24 składy potrójne (po 12 w każdym kierunku).

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 47/67;
EW 1967, nr 210, 2/3 IX 1967, str. 5]
1967.09.10. ZMIANY OBSŁUGOWE:
• linia 128 - przeniesienie z zajezdni "Woronicza" do zajezdni "Redutowa" (8 brygad);
• linia 138 - przeniesienie z zajezdni "Redutowa" do zajezdni "Woronicza" (10 brygad);
• linia 169 - przeniesienie z zajezdni "Redutowa" do zajezdni "Woronicza" (7 brygad);
• linia 325 - przeniesienie z zajezdni "Woronicza" do zajezdni "Redutowa" (9 brygad).
[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 48/67]
1967.09.17. 163 linia autobusowa zwykła stała NOWE GÓRCE – Konarskiego – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Kasprzaka – Towarowa – plac Zawiszy – Raszyńska – Koszykowa – aleja Niepodległości – Narbutta – Łowicka – RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (przystanek na ul. Rakowieckiej przy ul. Łowickiej) (powrót: RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (przystanek na ul. Rakowieckiej przy ul. Łowickiej) – Rakowiecka – aleja Niepodległości).

(Stara trasa: NOWE GÓRCE – ... – aleja Niepodległości – Narbutta – Boboli – Rakowiecka – RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (przystanek na ul. Łowickiej przy ul. Rakowieckiej) (powrót: RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (przystanek na ul. Łowickiej przy ul. Rakowieckiej) – Łowicka – Narbutta).)
Korekta dojazdu do pętli przy ul. Rakowieckiej w związku z wprowadzeniem jednego kierunku ruchu na ul. Boboli, Narbutta i Rakowieckiej.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 50/67;
EW 1967, nr 222, 16/17 IX 1967, str. 5]
618 linia autobusowa nocna zwykła stała RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (przystanek na ul. Rakowieckiej przy ul. Łowickiej) – Rakowiecka – Puławska – plac Unii Lubelskiej – Bagatela – Belwederska (powrót: Belwederska – Zawrotna – Spacerowa – Klonowa – plac Unii Lubelskiej – Boya – Waryńskiego – Puławska – Rakowiecka – aleja Niepodległości – Narbutta – Łowicka – RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (przystanek na ul. Rakowieckiej przy ul. Łowickiej).) – Gagarina – Czerniakowska – Powsińska – Wiertnicza – WILANÓW.

(Stara trasa: RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (przystanek na ul. Rakowieckiej przy ul. Łowickiej) – Rakowiecka – Puławska – plac Unii Lubelskiej – Bagatela – Belwederska (powrót: Belwederska – Zawrotna – Spacerowa – Klonowa – plac Unii Lubelskiej – Boya – Waryńskiego – Puławska – Rakowiecka – Łowicka – Narbutta – Boboli – Rakowiecka – RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (przystanek na ul. Rakowieckiej przy ul. Łowickiej).) – Gagarina – ... – WILANÓW.)
ŚWIDRY WIELKIE linia autobusowa sezonowa zwykła okresowa (kursuje w dni świąteczne) SEZONOWE ZAWIESZENIE KURSOWANIA.

(Stała trasa: PLAC DEFILAD – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie (powrót: Aleje Jerozolimskie – Emilii Plater – jezdnia południowa PKiN – PLAC DEFILAD.) – most i aleja Poniatowskiego – Francuska – Paryska – Wersalska – Wał Miedzeszyński – Józefów: aleja Nadwiślańska – Otwock: Mieszka I – OTWOCK (ŚWIDRY WIELKIE).)
Koniec sezonu.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 50/67;
EW 1967, nr 221, 15 IX 1967, str. 5]
1967.09.17. STADION X-LECIA linia autobusowa specjalna (zwykła) PLAC DEFILAD – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie (powrót: Aleje Jerozolimskie – Emilii Plater – jezdnia południowa PKiN – PLAC DEFILAD.) – most i aleja Poniatowskiego – RONDO WASZYNGTONA.
Przystanki: PL DEFILAD, MUZEUM NARODOWE, RONDO WASZYNGTONA.
Uruchomienie kursującej tylko 17 września linii autobusowej w związku z meczem piłkarskim Polska - Francja. Opłata za przejazd - 3 zł.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 50/67;
EW 1967, nr 221, 15 IX 1967, str. 5]
1967.09.24. POWSIN linia autobusowa sezonowa pospieszna okresowa (kursuje w dni świąteczne) SEZONOWE ZAWIESZENIE KURSOWANIA.

(Stała trasa: PLAC DEFILAD – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Boya – Waryńskiego – Puławska (powrót: Puławska – plac Unii Lubelskiej – Polna – Nowowiejska – Chałubińskiego – Aleje Jerozolimskie – Emilii Plater – jezdnia południowa PKiN – PLAC DEFILAD.) – aleja Wilanowska – Przyczółkowa – Przyczółkowa (osiedle Powsin) – Przekorna – Opieńki – POWSIN (PARK KULTURY).
Przystanki: PL. DEFILAD, DW. CENTRALNY (→PL. DEFILAD), CHAŁUBIŃSKIEGO/NOWOGRODZKA (→PL. DEFILAD), PL. UNII LUBELSKIEJ, WILANÓW (NŻ), POWSIN (PARK KULTURY).)
Koniec sezonu.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 51/67;
EW 1967, nr 228, 23/24 IX 1967, str. 5]
1967.09.24. LOTNISKO GOCŁAW linia autobusowa specjalna (zwykła) PLAC DEFILAD – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie (powrót: Aleje Jerozolimskie – Emilii Plater – jezdnia południowa PKiN – PLAC DEFILAD.) – most i aleja Poniatowskiego – Francuska – Paryska – Wersalska – Wał Miedzeszyński – LOTNISKO GOCŁAW.
Przystanki: PL. DEFILAD, MUZEUM NARODOWE, SOLEC, RONDO WASZYNGTONA, OBROŃCÓW, LOTNISKO GOCŁAW.
Uruchomienie kursującej tylko 24 września linii autobusowej w związku z pokazami lotniczymi odbywającymi się na lotnisku Gocław z okazji 40-lecia Aeroklubu Warszawskiego. Kursy od 9.30 do zakończenia pokazów. Cena biletu - 3 zł. Obsługa przez 7 autobusów przegubowych z zajezdni "Inflancka" oraz 8 autobusów przegubowych z zajezdni "Redutowa".

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 51/67;
EW 1967, nr 228, 23/24 IX 1967, str. 5]
1967.09.30. BIAŁOBRZEGI linia autobusowa sezonowa pospieszna okresowa (kursuje w dni świąteczne) SEZONOWE ZAWIESZENIE KURSOWANIA.

(Stała trasa: PLAC DEFILAD – jezdnia północna PKiN – Emilii Plater – Świętokrzyska – Marszałkowska (powrót: Marszałkowska – PLAC DEFILAD.) – plac Bankowy – Andersa – Muranowska – Bonifraterska – Międzyparkowa – Słomińskiego (powrót: Słomińskiego – Dawidowskiego – Andersa) – most Gdański – Starzyńskiego – Jagiellońska – Modlińska – Jabłonna: Modlińska – Zegrzyńska – Legionowo: Warszawska – Zegrzyńska – Michałów-Reginów: Warszawska – Nieporęt: Warszawska – Zegrze Południowe: Warszawska – Zegrze PKP (pętla) – Warszawska – Nieporęt: Warszawska – Zegrzyńska – aleja Wojska Polskiego – Białobrzegi: aleja Wojska Polskiego – BIAŁOBRZEGI.
Przystanki: PL. DEFILAD, PL. BANKOWY (NŻ), DW. GDAŃSKI (NŻ), RONDO STARZYŃSKIEGO, ŻERAŃ FSO (NŻ), PŁOCHOCIŃSKA (NŻ), JABŁONNA (NŻ), LEGIONOWO, ZEGRZE (DROGA DO NIEPORĘTU) (NŻ), ZEGRZE (PLAŻA) (NŻ), ZEGRZE PKP, ZEGRZE (PLAŻA) (NŻ), ZEGRZE (DROGA DO NIEPORĘTU) (NŻ), NIEPORĘT (ALBATROS) (NŻ), BIAŁOBRZEGI (PLAŻA), BIAŁOBRZEGI (CAMPING), BIAŁOBRZEGI (HOTEL), BIAŁOBRZEGI.)
Koniec sezonu.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 52/67;
EW 1967, nr 233, 29 IX 1967, str. 7]
1967.09. W ramach zaplanowanej akcji likwidacji skrętów linii komunikacyjnych na newralgicznych skrzyżowaniach w Śródmieściu (mającej na celu usprawnienie przejazdów komunikacyjnych) zapowiedziano m. in. likwidację niektórych rozjazdów tramwajowych oraz budowę szeregu pętli awaryjnych na obrzeżu Śródmieścia (m. in. w rejonie... zbiegu ulic Puławskiej i Goworka).
1967.10.01. 167 linia autobusowa zwykła stała OPACZEWSKA – Grójecka (powrót: Grójecka – Bitwy Warszawskiej 1920 roku – Białobrzeska – OPACZEWSKA.) – plac Narutowicza – Filtrowa – Krzywickiego – Nowowiejska – aleja Niepodległości – Narbutta – Łowicka – RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (przystanek na ul. Rakowieckiej przy ul. Łowickiej) (powrót: RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (przystanek na ul. Rakowieckiej przy ul. Łowickiej) – Rakowiecka – aleja Niepodległości). Uruchomienie linii łączącej Ochotę z Mokotowem z pominięciem Śródmieścia jako rekompensaty za zmianę trasy linii tramwajowej 14 miesiąc wcześniej. Obsługa przez 8 autobusów z zajezdni "Woronicza".

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 53/67;
EW 1967, nr 233, 29 IX 1967, str. 7]
Z linia tramwajowa sezonowa zwykła (kursuje w dni świąteczne) ZAWIESZENIE KURSOWANIA.

(Stała trasa: MŁOCINY – Pułkowa – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Goworka – Spacerowa – Gagarina – Czerniakowska – Powsińska – Wiertnicza – WILANÓW.)
Zawieszenie linii po zakończeniu sezonu letnich urlopów. Kursowania linii w latach następnych nie wznowiono.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 52/67]
PUSTELNIK linia mikrobusowa podmiejska zwykła stała DWORZEC WILEŃSKI – aleja Solidarności – Radzymińska – Ząbki: Radzymińska – Marki: Piłsudskiego – MARKI (PUSTELNIK II).

(Wybrane kursy: ... – Marki: Piłsudskiego – STRUGA.)
Zwiększenie ilości wozów obsługujących linię do sześciu. Wprowadzenie wydłużenia w zależności od zapotrzebowania co czwartego-piątego kursu do Strugi.

[EW 1967, nr 233, 29 IX 1967, str. 7]
1967.10.03. 112 linia autobusowa zwykła stała WOLNOŚĆ – Nowolipki – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – aleja Armii Ludowej – Waryńskiego – Puławska (powrót: Puławska – plac Unii Lubelskiej – Marszałkowska) – Rakowiecka – aleja Niepodległości – Odyńca – WOŁOSKA.

(Stara trasa: WOLNOŚĆ – ... – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Boya – Waryńskiego – Puławska (powrót: Puławska – plac Unii Lubelskiej) – Rakowiecka – ... – WOŁOSKA.)
Korekta trasy w celu zmniejszenia liczby przejazdów autobusów miejskich przez ul. Boya.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 54/67]
117 linia autobusowa zwykła stała WERSALSKA – Paryska – Francuska – aleja i most Poniatowskiego – Aleje Jerozolimskie – Krucza – Mokotowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – aleja Armii Ludowej – Waryńskiego – Puławska (powrót: Puławska – plac Unii Lubelskiej – Marszałkowska) – Madalińskiego – Wołoska – WOŁOSKA.

(Stara trasa: WERSALSKA – ... – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Boya – Waryńskiego – Puławska (powrót: Puławska – plac Unii Lubelskiej) – Madalińskiego – ... – WOŁOSKA.)
180 linia autobusowa zwykła stała ZAMENHOFA – Lewartowskiego – Stawki – Andersa (powrót: Andersa – Nowolipki – Zamenhofa – ZAMENHOFA.) – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – aleja Armii Ludowej – Waryńskiego – Puławska – Narbutta – Kazimierzowska – KAZIMIERZOWSKA / MADALIŃSKIEGO (powrót: KAZIMIERZOWSKA / MADALIŃSKIEGO – Madalińskiego – Puławska – plac Unii Lubelskiej – Marszałkowska).

(Stara trasa: ZAMENHOFA – ... – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Boya – Waryńskiego – Puławska – Narbutta – Kazimierzowska – KAZIMIERZOWSKA / MADALIŃSKIEGO (powrót: KAZIMIERZOWSKA / MADALIŃSKIEGO – Madalińskiego – Puławska – plac Unii Lubelskiej).)
317 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni robocze) WERSALSKA – Paryska – aleja Stanów Zjednoczonych – Saska – Zwycięzców – Francuska – aleja i most Poniatowskiego – Aleje Jerozolimskie – Krucza – Mokotowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – aleja Armii Ludowej – Waryńskiego – Puławska – Narbutta – Kazimierzowska – KAZIMIERZOWSKA / MADALIŃSKIEGO (powrót: KAZIMIERZOWSKA / MADALIŃSKIEGO – Madalińskiego – Puławska – plac Unii Lubelskiej – Marszałkowska).

(Stara trasa: WERSALSKA – ... – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Boya – Waryńskiego – Puławska – Narbutta – Kazimierzowska – KAZIMIERZOWSKA / MADALIŃSKIEGO (powrót: KAZIMIERZOWSKA / MADALIŃSKIEGO – Madalińskiego – Puławska – plac Unii Lubelskiej).)
A linia autobusowa pospieszna stała KASPROWICZA / OCZAPOWSKIEGO – Kasprowicza – Przybyszewskiego – Żeromskiego – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – aleja Armii Ludowej – Waryńskiego – Puławska (powrót: Puławska – plac Unii Lubelskiej – Marszałkowska) – WILANOWSKA (pętla na ul. Puławskiej).
Przystanki: KASPROWICZA, SCHROEGERA (NŻ), PRZYBYSZEWSKIEGO, BIELANY-RATUSZ (NŻ), POTOCKA, PL. WILSONA, PL. INWALIDÓW (NŻ), DW. GDAŃSKI, PL. BANKOWY, ŚWIĘTOKRZYSKA, CENTRUM, PL. KONSTYTUCJI, PL. UNII LUBELSKIEJ, DWORKOWA, PARK DRESZERA, KRÓLIKARNIA (NŻ), DWORZEC POŁUDNIOWY.

(Stara trasa: KASPROWICZA / OCZAPOWSKIEGO – ... – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Boya – Waryńskiego – Puławska (powrót: Puławska – plac Unii Lubelskiej) – WILANOWSKA (pętla na ul. Puławskiej).)
1967.10.16. CHOJNÓW linia autobusowa sezonowa pospieszna okresowa (kursuje w dni świąteczne) SEZONOWE ZAWIESZENIE KURSOWANIA.

(Stała trasa: PLAC DEFILAD – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Boya – Waryńskiego – Puławska (powrót: Puławska – plac Unii Lubelskiej – Polna – Nowowiejska – Chałubińskiego – Aleje Jerozolimskie – Emilii Plater – PLAC DEFILAD.) – Mysiadło: Puławska – Piaseczno: Puławska – Kościuszki – 17 Stycznia – Asfaltowa – Żabieniec: Asfaltowa – Chojnów: Asfaltowa – CHOJNÓW.
Przystanki: PL. DEFILAD, DW. CENTRALNY (→PL. DEFILAD), CHAŁUBIŃSKIEGO/NOWOGRODZKA (→PL. DEFILAD), PL. UNII LUBELSKIEJ, PARK DRESZERA, WILANOWSKA, PYRY, DĄBRÓWKA, IWICZNA, PIASECZNO, ŻABIENIEC, STEFANÓW, CHOJNÓW.)
Koniec sezonu.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 56/67;
EW 1967, nr 246, 14/15 X 1967, str. 5]
MAGDALENKA linia autobusowa sezonowa pospieszna okresowa (kursuje w dni świąteczne) SEZONOWE ZAWIESZENIE KURSOWANIA.

(Stała trasa: PLAC DEFILAD – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie (powrót: Aleje Jerozolimskie – Emilii Plater – jezdnia południowa PKiN – PLAC DEFILAD.) – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – aleja Krakowska – Raszyn: aleja Krakowska – Falenty: aleja Krakowska – Janki: aleja Krakowska – Nowy Sękocin: aleja Krakowska – Stary Sękocin: aleja Krakowska – Sękocin Las: aleja Krakowska – Słoneczna – Magdalenka: Słoneczna – MAGDALENKA.
Przystanki: PL. DEFILAD, DW. CENTRALNY (→PL. DEFILAD), DW. CENTRALNY (→PL. DEFILAD), PL. NARUTOWICZA, BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU, HYNKA, OKĘCIE, RASZYN, JANKI, SĘKOCIN NOWY, SĘKOCIN STARY, SĘKOCIN LAS, MAGDALENKA.)
STRUGA linia autobusowa sezonowa pospieszna okresowa (kursuje w dni świąteczne) SEZONOWE ZAWIESZENIE KURSOWANIA.

(Stała trasa: PLAC DEFILAD – jezdnia północna PKiN – Emilii Plater – Świętokrzyska – Marszałkowska (powrót: Marszałkowska – PLAC DEFILAD.) – plac Bankowy – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – Radzymińska – Ząbki: Radzymińska – Marki: Piłsudskiego – MARKI (STRUGA).
Przystanki: PL. DEFILAD, PL. BANKOWY, DW. WILEŃSKI, SZWEDZKA (NŻ), PIOTRA SKARGI, MŁODZIEŃCZA, DREWNICA, MARKI (STACJA KOLEJKI), MARKI (GRN), PUSTELNIK I, PUSTELNIK II, PUSTELNIK II (MAŁA), STRUGA (STACJA KOLEJKI), STRUGA (LAS).)
1967.11.01. PL. DEFILAD

POWĄZKI
(CMENTARZ WOJSKOWY)
linia autobusowa cmentarna pospieszna PLAC DEFILAD – jezdnia północna PKiN – Emilii Plater – Świętokrzyska – Marszałkowska (powrót: Marszałkowska – PLAC DEFILAD.) – plac Bankowy – aleja Solidarności – aleja Jana Pawła II – Dzika – Okopowa (powrót: Okopowa – aleja Solidarności) – aleja Jana Pawła II – Popiełuszki – Krasińskiego – Powązkowska – POWĄZKI (CMENTARZ WOJSKOWY) (powrót: POWĄZKI (CMENTARZ WOJSKOWY) – Powązkowska – Sybilli – Dolnośląska – Saperska – Elbląska – Krasińskiego – Broniewskiego – aleja Jana Pawła II).
Przystanki: PL. DEFILAD, PL. BANKOWY, KINO FEMINA, RONDO RADOSŁAWA, PL. GRUNWALDZKI (→PL. DEFILAD), POPIEŁUSZKI (→POWĄZKI), SADY ŻOLIBORSKIE, POWĄZKI (CMENTARZ WOJSKOWY).
Uruchomienie linii cmentarnych. Więcej szczegółów znajduje się TUTAJ.
PL. DEFILAD

POWĄZKI
(OSTROROGA)
linia autobusowa cmentarna pospieszna PLAC DEFILAD – jezdnia północna PKiN – Emilii Plater (powrót: Emilii Plater – jezdnia południowa PKiN – PLAC DEFILAD.) – Świętokrzyska – aleja Jana Pawła II – aleja Solidarności – Wolska – Płocka – Ostroroga – POWĄZKI (OSTROROGA) (powrót: POWĄZKI (OSTROROGA) – Wawrzyszewska – Obozowa – Płocka).
Przystanki: PL. DEFILAD, KINO FEMINA, OKOPOWA, PŁOCKA, POWĄZKI (OSTROROGA).
PL. DEFILAD

CMENTARZ BRÓDNOWSKI
(ŚW. WINCENTEGO)
linia autobusowa cmentarna pospieszna PLAC DEFILAD – jezdnia północna PKiN – Emilii Plater – Świętokrzyska – Marszałkowska (powrót: Marszałkowska – PLAC DEFILAD.) – plac Bankowy – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – Radzymińska – Jórskiego – Samarytanka – Gilarska – św. Wincentego – CMENTARZ BRÓDNOWSKI (ŚW. WINCENTEGO) (powrót: CMENTARZ BRÓDNOWSKI (ŚW. WINCENTEGO) – św. Wincentego – Borzymowska – Trocka – Radzymińska – aleja Solidarności).
Przystanki: PL. DEFILAD, PL. BANKOWY, DW. WILEŃSKI, CMENTARZ BRÓDNOWSKI (ŚW. WINCENTEGO).
PL. DEFILAD

CMENTARZ BRÓDNOWSKI
(ODROWĄŻA)
linia autobusowa cmentarna pospieszna PLAC DEFILAD – jezdnia północna PKiN – Emilii Plater – Świętokrzyska – Marszałkowska (powrót: Marszałkowska – PLAC DEFILAD.) – plac Bankowy – Andersa – Muranowska – Bonifraterska – Słomińskiego (powrót: Słomińskiego – Dawidowskiego – Andersa) – most Gdański – Starzyńskiego – Jagiellońska – Pożarowa – CMENTARZ BRÓDNOWSKI (ODROWĄŻA) (powrót: CMENTARZ BRÓDNOWSKI (ODROWĄŻA) – Odrowąża – 11 Listopada – Starzyńskiego).
Przystanki: PL. DEFILAD. PL. BANKOWY, DWORZEC GDAŃSKI, RONDO STARZYŃSKIEGO, CMENTARZ BRÓDNOWSKI (ODROWĄŻA).
PL. NARUTOWICZA

POWĄZKI
(CMENTARZ WOJSKOWY)
linia autobusowa cmentarna pospieszna PLAC NARUTOWICZA – Grójecka – plac Zawiszy – Towarowa – aleja Solidarności – aleja Jana Pawła II – Dzika – Okopowa (powrót: Okopowa – Towarowa) – aleja Jana Pawła II – Popiełuszki – Krasińskiego – Powązkowska – POWĄZKI (CMENTARZ WOJSKOWY) (powrót: POWĄZKI (CMENTARZ WOJSKOWY) – Powązkowska – Sybilli – Dolnośląska – Saperska – Elbląska – Krasińskiego – Broniewskiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II).
Przystanki: PL. NARUTOWICZA, PL. ZAWISZY, OKOPOWA, KINO FEMINA, RONDO RADOSŁAWA, PL. GRUNWALDZKI (→PL. DEFILAD), POPIEŁUSZKI (→POWĄZKI), SADY ŻOLIBORSKIE, POWĄZKI (CMENTARZ WOJSKOWY).
PL. NARUTOWICZA

POWĄZKI
(OSTROROGA)
linia autobusowa cmentarna pospieszna PLAC NARUTOWICZA – Grójecka – plac Zawiszy – Towarowa – Okopowa – aleja Solidarności – Wolska – Płocka – Ostroroga – POWĄZKI (OSTROROGA) (powrót: POWĄZKI (OSTROROGA) – Wawrzyszewska – Obozowa – Płocka).
Przystanki: PL. NARUTOWICZA, PL. ZAWISZY, OKOPOWA, PŁOCKA, POWĄZKI (OSTROROGA).
PL. NARUTOWICZA

CMENTARZ BRÓDNOWSKI
(ŚW. WINCENTEGO)
linia autobusowa cmentarna pospieszna PLAC NARUTOWICZA – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – aleja Solidarności – Radzymińska – Jórskiego – Samarytanka – Gilarska – św. Wincentego – CMENTARZ BRÓDNOWSKI (ŚW. WINCENTEGO) (powrót: CMENTARZ BRÓDNOWSKI (ŚW. WINCENTEGO) – św. Wincentego – Borzymowska – Trocka – Radzymińska – aleja Solidarności).
Przystanki: PL. NARUTOWICZA, PL. ZAWISZY, DW. CENTRALNY, CENTRUM, MUZEUM NARODOWE, RONDO WASZYNGTONA, AL. ZIELENIECKA, DW. WILEŃSKI, CMENTARZ BRÓDNOWSKI (ŚW. WINCENTEGO).
PL. TRZECH KRZYŻY

CMENTARZ BRÓDNOWSKI
(ŚW. WINCENTEGO)
linia autobusowa cmentarna pospieszna PLAC TRZECH KRZYŻY – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – aleja Solidarności – Radzymińska – Jórskiego – Samarytanka – Gilarska – św. Wincentego – CMENTARZ BRÓDNOWSKI (ŚW. WINCENTEGO) (powrót: CMENTARZ BRÓDNOWSKI (ŚW. WINCENTEGO) – św. Wincentego – Borzymowska – Trocka – Radzymińska – aleja Solidarności).
Przystanki: PL. TRZECH KRZYŻY, MUZEUM NARODOWE, RONDO WASZYNGTONA, AL. ZIELENIECKA, DW. WILEŃSKI, CMENTARZ BRÓDNOWSKI (ŚW. WINCENTEGO).
WIATRACZNA

POWĄZKI
(CMENTARZ WOJSKOWY)
linia autobusowa cmentarna pospieszna WIATRACZNA – aleja Waszyngtona – aleja i most Poniatowskiego – Aleje Jerozolimskie – aleja Jana Pawła II – Dzika – Okopowa (powrót: Okopowa – aleja Solidarności – aleja Jana Pawła II) – aleja Jana Pawła II – Popiełuszki – Krasińskiego – Powązkowska – POWĄZKI (CMENTARZ WOJSKOWY) (powrót: POWĄZKI (CMENTARZ WOJSKOWY) – Powązkowska – Sybilli – Dolnośląska – Saperska – Elbląska – Krasińskiego – Broniewskiego – aleja Jana Pawła II).
Przystanki: WIATRACZNA, RONDO WASZYNGTONA, MUZEUM NARODOWE, CENTRUM, DW. CENTRALNY, KINO FEMINA, RONDO RADOSŁAWA, PL. GRUNWALDZKI (→WIATRACZNA), POPIEŁUSZKI (→POWĄZKI), SADY ŻOLIBORSKIE, POWĄZKI (CMENTARZ WOJSKOWY).
WIATRACZNA

CMENTARZ BRÓDNOWSKI
(ŚW. WINCENTEGO)
linia autobusowa cmentarna pospieszna WIATRACZNA – Grochowska – Zamoyskiego – Targowa – aleja Solidarności – Radzymińska – Jórskiego – Samarytanka – Gilarska – św. Wincentego – CMENTARZ BRÓDNOWSKI (ŚW. WINCENTEGO) (powrót: CMENTARZ BRÓDNOWSKI (ŚW. WINCENTEGO) – św. Wincentego – Borzymowska – Trocka – Radzymińska – aleja Solidarności).
Przystanki: WIATRACZNA, MIĘDZYBORSKA, GOCŁAWSKA, AL. ZIELENIECKA, DW. WILEŃSKI, CMENTARZ BRÓDNOWSKI (ŚW. WINCENTEGO).
POWĄZKI
(CMENTARZ WOJSKOWY)

CMENTARZ BRÓDNOWSKI
(ODROWĄŻA)
linia autobusowa cmentarna pospieszna POWĄZKI (CMENTARZ WOJSKOWY) – Powązkowska – Sybilli – Dolnośląska – Saperska – Elbląska – Krasińskiego – Broniewskiego – aleja Jana Pawła II (powrót: aleja Jana Pawła II – Popiełuszki – Krasińskiego – Powązkowska – POWĄZKI (CMENTARZ WOJSKOWY).) – Słomińskiego – most Gdański – Starzyńskiego – Szwedzka – aleja Solidarności – Radzymińska – Jórskiego – Samarytanka – Gilarska – św. Wincentego – CMENTARZ BRÓDNOWSKI (ŚW. WINCENTEGO) (powrót: CMENTARZ BRÓDNOWSKI (ŚW. WINCENTEGO) – św. Wincentego – Borzymowska – Trocka – Radzymińska – aleja Solidarności).
Przystanki: POWĄZKI (CM. WOJSKOWY), SADY ŻOLIBORSKIE, POPIEŁUSZKI (→POWĄZKI), PL. GRUNWALDZKI (→CM. BRÓDNOWSKI), RONDO RADOSŁAWA, DWORZEC GDAŃSKI, RONDO STARZYŃSKIEGO, CMENTARZ BRÓDNOWSKI (ŚW. WINCENTEGO).
PL. WILSONA

PALMIRY
linia autobusowa cmentarna pospieszna PLAC WILSONA – Słowackiego – Marymoncka – Pułkowa – Łomianki: Warszawska – Kiełpin: Warszawska – Dziekanów Leśny: Warszawska – Kolejowa – Pieńków: Kolejowa – Palmiry: Kusocińskiego – droga przez Palmiry – PALMIRY.
Przystanki: PL. WILSONA, DZIEKANÓW, ŁOMNA, PALMIRY.
1967.11.06. W linia autobusowa sezonowa pospieszna okresowa (kursuje w dni wyścigów konnych) SEZONOWE ZAWIESZENIE KURSOWANIA.

(Stała trasa: PLAC DEFILAD – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Boya – Waryńskiego – Puławska (powrót: Puławska – plac Unii Lubelskiej – Polna – Nowowiejska – Chałubińskiego – Aleje Jerozolimskie – Emilii Plater – PLAC DEFILAD.) – aleja Wyścigowa – teren Wyścigów Konnych – WYŚCIGI.)
Koniec sezonu.
1967.11.06.
godz. 9.00
112 linia autobusowa zwykła stała WOLNOŚĆ – Nowolipki – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – Waryńskiego – Puławska (powrót: Puławska – plac Unii Lubelskiej – Marszałkowska – plac Zbawiciela – plac Konstytucji) – Rakowiecka – aleja Niepodległości – Odyńca – WOŁOSKA.

(Stara trasa: WOLNOŚĆ – ... – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – aleja Armii Ludowej – Waryńskiego – Puławska (powrót: Puławska – plac Unii Lubelskiej – Marszałkowska) – Rakowiecka – ... – WOŁOSKA.)
Otwarcie północnego odcinka ul. Waryńskiego - wprowadzenie nowej organizacji ruchu (ulica Marszałkowska stała się we fragmencie ulicą jednokierunkową w kierunku północnym, Waryńskiego - jednokierunkową w kierunku południowym). Zakończenie przebudowy ul. Puławskiej na odcinku od placu Unii Lubelskiej do zbiegu z ul. Waryńskiego.

[EW 1967, nr 264, 6 XI 1967, str. 1, 5]
125 linia autobusowa zwykła stała RYNEK NOWEGO MIASTA – Freta – Zakroczymska – Konwiktorska – Bonifraterska – plac Krasińskich – Długa – Kilińskiego – Podwale – plac Zamkowy – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – aleja Szucha – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Dąbrowskiego – DĄBROWSKIEGO / ŁOWICKA (powrót: DĄBROWSKIEGO / ŁOWICKA – Łowicka – Madalińskiego – aleja Niepodległości – Dąbrowskiego).

(Stara trasa: RYNEK NOWEGO MIASTA – ... – plac Unii Lubelskiej – Boya – Waryńskiego – Puławska (powrót: Puławska – plac Unii Lubelskiej) – Puławska – ... – DĄBROWSKIEGO / ŁOWICKA.)
144 linia autobusowa zwykła stała PLAC ZAMKOWY – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – aleja Szucha – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Malczewskiego – Joliot-Curie – BASZTY (powrót: BASZTY – Bytnara – Joliot-Curie – Malczewskiego).

(Stara trasa: PLAC ZAMKOWY – ... – plac Unii Lubelskiej – Boya – Waryńskiego – Puławska (powrót: Puławska – plac Unii Lubelskiej) – Puławska – ... – BASZTY.)
180 linia autobusowa zwykła stała ZAMENHOFA – Lewartowskiego – Stawki – Andersa (powrót: Andersa – Nowolipki – Zamenhofa – ZAMENHOFA.) – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – Waryńskiego – Puławska – Narbutta – Kazimierzowska – KAZIMIERZOWSKA / MADALIŃSKIEGO (powrót: KAZIMIERZOWSKA / MADALIŃSKIEGO – Madalińskiego – Puławska – plac Unii Lubelskiej – Marszałkowska – plac Zbawiciela – plac Konstytucji).

(Stara trasa: ZAMENHOFA – ... – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – aleja Armii Ludowej – Waryńskiego – Puławska (powrót: Puławska – plac Unii Lubelskiej – Marszałkowska) – ... – KAZIMIERZOWSKA / MADALIŃSKIEGO.)
325 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni powszednie) PLAC ZAMKOWY – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – aleja Szucha – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Dąbrowskiego – DĄBROWSKIEGO / ŁOWICKA (powrót: DĄBROWSKIEGO / ŁOWICKA – Łowicka – Madalińskiego – aleja Niepodległości – Dąbrowskiego).

(Stara trasa: PLAC ZAMKOWY – ... – plac Unii Lubelskiej – Boya – Waryńskiego – Puławska (powrót: Puławska – plac Unii Lubelskiej) – Puławska – ... – DĄBROWSKIEGO / ŁOWICKA.)
603 linia autobusowa nocna zwykła stała PLAC ZAWISZY – Grójecka – plac Narutowicza – Filtrowa – aleja Niepodległości – Nowowiejska – Waryńskiego – Puławska (powrót: Puławska – plac Unii Lubelskiej – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa) – WYŚCIGI.

(Stara trasa: PLAC ZAWISZY – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Boya – Waryńskiego – Puławska (powrót: Puławska – plac Unii Lubelskiej) – WYŚCIGI.)
604 linia autobusowa nocna zwykła stała WERSALSKA – Paryska – Francuska – aleja i most Poniatowskiego – Aleje Jerozolimskie – Krucza – Mokotowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – aleja Armii Ludowej – Waryńskiego – Puławska (powrót: plac Unii Lubelskiej – Marszałkowska – plac Zbawiciela) – Madalińskiego – Wołoska – WOŁOSKA.

(Stara trasa: WERSALSKA – ... – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Boya – Waryńskiego – Puławska (powrót: Puławska – plac Unii Lubelskiej) – ... – WOŁOSKA.)
607 linia autobusowa nocna zwykła stała HUTA – Zgrupowania Armii Krajowej "Kampinos" – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – Waryńskiego – Boya – PLAC UNII LUBELSKIEJ (powrót: PLAC UNII LUBELSKIEJ – Marszałkowska – plac Zbawiciela – plac Konstytucji).

(Stara trasa: HUTA – ... – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – PLAC UNII LUBELSKIEJ.)
618 linia autobusowa nocna zwykła stała RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (przystanek na ul. Rakowieckiej przy ul. Łowickiej) – Rakowiecka (powrót: Rakowiecka – Łowicka – Narbutta – Boboli – Rakowiecka – RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (przystanek na ul. Rakowieckiej przy ul. Łowickiej).) – Puławska – plac Unii Lubelskiej – Bagatela – Belwederska (powrót: Belwederska – Zawrotna – Spacerowa – Klonowa – plac Unii Lubelskiej) – Gagarina – Czerniakowska – Powsińska – Wiertnicza – WILANÓW.

(Stara trasa: RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (przystanek na ul. Rakowieckiej przy ul. Łowickiej) – ... – Puławska – plac Unii Lubelskiej – ... – WILANÓW.)
619 linia autobusowa nocna zwykła stała KASPROWICZA / OCZAPOWSKIEGO – Kasprowicza – Przybyszewskiego – Żeromskiego – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – Waryńskiego – Puławska (powrót: Puławska – plac Unii Lubelskiej – Marszałkowska – plac Zbawiciela – plac Konstytucji) – WILANOWSKA (pętla na ul. Puławskiej).

(Stara trasa: KASPROWICZA / OCZAPOWSKIEGO – ... – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Boya – Waryńskiego – Puławska (powrót: Puławska – plac Unii Lubelskiej) – WILANOWSKA (pętla na ul. Puławskiej).)
A linia autobusowa pospieszna stała KASPROWICZA / OCZAPOWSKIEGO – Kasprowicza – Przybyszewskiego – Żeromskiego – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – Waryńskiego – Puławska (powrót: Puławska – plac Unii Lubelskiej – Marszałkowska – plac Zbawiciela – plac Konstytucji) – WILANOWSKA (pętla na ul. Puławskiej).
Przystanki: KASPROWICZA, SCHROEGERA (NŻ), PRZYBYSZEWSKIEGO, BIELANY-RATUSZ (NŻ), POTOCKA, PL. WILSONA, PL. INWALIDÓW (NŻ), DW. GDAŃSKI, PL. BANKOWY, ŚWIĘTOKRZYSKA, CENTRUM, PL. KONSTYTUCJI, PL. UNII LUBELSKIEJ, DWORKOWA, PARK DRESZERA, KRÓLIKARNIA (NŻ), DWORZEC POŁUDNIOWY.

(Stara trasa: KASPROWICZA / OCZAPOWSKIEGO – ... – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – aleja Armii Ludowej – Waryńskiego – Puławska (powrót: Puławska – plac Unii Lubelskiej – Marszałkowska) – WILANOWSKA (pętla na ul. Puławskiej).)
B linia autobusowa pospieszna stała REDUTOWA – Olbrachta – Górczewska – Płocka – Wolska – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – Waryńskiego – Boya – plac Unii Lubelskiej – Bagatela – Belwederska (powrót: Belwederska – Zawrotna – Spacerowa – Klonowa – plac Unii Lubelskiej – Marszałkowska – plac Zbawiciela – plac Konstytucji) – Chełmska – CHEŁMSKA.

Przystanki: REDUTOWA, JANA OLBRACHTA (→CHEŁMSKA), CIOŁKA, PŁOCKA SZPITAL, DT WOLA, OKOPOWA, KINO "FEMINA", PL. BANKOWY, ŚWIĘTOKRZYSKA, CENTRUM, PL. KONSTYTUCJI, PL. UNII LUBELSKIEJ, SPACEROWA, DOLNA, ZAKRZEWSKA (NŻ), CHEŁMSKA.
(Stara trasa: REDUTOWA – ... – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Bagatela – Belwederska (powrót: Belwederska – Zawrotna – Spacerowa – Klonowa – plac Unii Lubelskiej) – Chełmska – CHEŁMSKA.)
1967.11.06. Po otwarciu jezdni ul. Waryńskiego i reorganizacji ruchu przemieszczono część przystanków w okolicy tzw. pl. Puławskiego (obszaru między zbiegiem Puławskiej z Rakowiecką i Puławskiej z Waryńskiego); skasowano przystanki w ul. Goworka (w obu kierunkach) w zamian otwierając nowy przystanek na Puławskiej u wylotu Skolimowskiej (w kierunku Centrum). Skasowano również przystanek u zbiegu Marszałkowskiej z Litewską (w kierunku Centrum) otwierając nowy u wylotu Marszałkowskiej z pl. Unii Lubelskiej. [EW 1967, nr 264, 6 XI 1967, str. 1, 5]
1967.11.10. 128 linia autobusowa zwykła stała SANOCKA – Pruszkowska – Żwirki i Wigury (powrót: Żwirki i Wigury – Księcia Trojdena – Sanocka – SANOCKA.) – Raszyńska – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Książęca – Ludna – Solec – Dobra – MARIENSZTAT (powrót: MARIENSZTAT – Mariensztat – Sowia – Furmańska – Karowa – Dobra).

(Stara trasa: WIŚLICKA – Pruszkowska – Zbarska – Żwirki i Wigury – Raszyńska – ... – MARIENSZTAT.)
Korekta tras na terenie Rakowca.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 60/67]
328 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni robocze) SANOCKA – Pruszkowska – Żwirki i Wigury (powrót: Żwirki i Wigury – Księcia Trojdena – Sanocka – SANOCKA.) – Raszyńska – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Emilii Plater – EMILII PLATER (ŚWIĘTOKRZYSKA).

(Stara trasa: WIŚLICKA – Pruszkowska – Zbarska – Żwirki i Wigury – Raszyńska – ... – EMILII PLATER (ŚWIĘTOKRZYSKA).)
1967.11.26. 154 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC ZACHODNI (stara pętla) – Kopińska – Białobrzeska – Sękocińska – Słupecka – plac Narutowicza (powrót: plac Narutowicza – Barska – Szczęśliwicka – Kopińska) – Grójecka – aleja Krakowska – Hynka – Żwirki i Wigury – 17 Stycznia – Wirażowa – GORZKIEWKI.

(Stara trasa: DWORZEC ZACHODNI (stara pętla) – ... – 17 Stycznia – Wirażowa – PKP OKĘCIE.)
Przedłużenie trasy do osiedla Gorzkiewki. Ze względu na wąską jezdnię ul. Wirażowej na nowym odcinku trasy wprowadzono zasadę, że autobus wyruszał z przystanku PKP Okęcie dopiero po wyjechaniu od strony pętli GORZKIEWKI poprzedniej brygady. Obsługa przez 6 autobusów z zajezdni "Woronicza".

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 63/67;
EW 1967, nr 282, 27 XI 1967, str. 5]
354 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni powszednie) DWORZEC ZACHODNI (stara pętla) – Kopińska – Białobrzeska – Sękocińska – Słupecka – plac Narutowicza (powrót: plac Narutowicza – Barska – Szczęśliwicka – Kopińska) – Grójecka – aleja Krakowska – Hynka – Żwirki i Wigury – 17 Stycznia – Wirażowa – PKP OKĘCIE. Uruchomienie linii pomocniczej. Obsługa przez 5 autobusów z zajezdni "Woronicza".

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 63/67;
EW 1967, nr 282, 27 XI 1967, str. 5]
1967.12.10. ZMIANY OBSŁUGOWE:
• linia 128 - przeniesienie z zajezdni "Redutowa" do zajezdni "Łazienkowska" (10 brygad);
• linia 143 - przeniesienie z zajezdni "Łazienkowska" do zajezdni "Redutowa" (7 brygad obsługiwanych autobusami przegubowymi).
[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 64/67]
1967.12.10. 136 linia autobusowa zwykła stała EMILII PLATER (DWORZEC ŚRÓDMIEŚCIE) – Emilii Plater – Aleje Jerozolimskie – plac Zawiszy – Raszyńska – Żwirki i Wigury – Sasanki – Marynarska – Postępu – Cybernetyki – Obrzeżna – BOKSERSKA (stara pętla).

(Stara trasa: EMILII PLATER (ŚWIĘTOKRZYSKA) – Emilii Plater – Aleje Jerozolimskie – ... – BOKSERSKA (stara pętla).)
Przeniesienie przystanku krańcowego z uwagi na konieczność uporządkowania lokalizacji przystanków w ciągu ul. Emilii Plater. Obsługa przez 11 autobusów przegubowych z zajezdni "Woronicza".

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 64/67;
EW 1967, nr 293, 9/10 XII 1967, str. 5]
328 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni powszednie) LIKWIDACJA LINII.

(Stara trasa: WIŚLICKA – Pruszkowska – Żwirki i Wigury – Raszyńska – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Emilii Plater – EMILII PLATER (ŚWIĘTOKRZYSKA).)
Zmiana oznaczenia związana z wydłużeniem trasy. Obsługa nowej linii przez 8 autobusów przegubowych z zajezdni "Redutowa".

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 64/67;
EW 1967, nr 293, 9/10 XII 1967, str. 5]
336 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni powszednie) EMILII PLATER (DWORZEC ŚRÓDMIEŚCIE) – Emilii Plater – Aleje Jerozolimskie – plac Zawiszy – Raszyńska – Żwirki i Wigury – 17 STYCZNIA.
1967.12.17.
ok. godz. 10.00.
127 linia autobusowa zwykła stała WIATRACZNA – Grochowska – Płowiecka – Marsa – Chełmżyńska – KAWĘCZYN.

(Stara trasa: WIATRACZNA – ... – Chełmżyńska – STELMACHÓW.)
Przedłużenie trasy do osiedla Kawęczyn (pętli przy ogrodach działkowych przy granicy miasta). Obsługa przez 4 autobusy z zajezdni "Woronicza".

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 64/67;
EW 1967, nr 299, 16/17 XII 1967, str. 5]
1967.12.18. 327 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni powszednie) WIATRACZNA – Grochowska – Płowiecka – Marsa – Chełmżyńska – STELMACHÓW. Uruchomienie linii pomocniczej. Obsługa przez 3 autobusy z zajezdni "Woronicza".

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 64/67;
EW 1967, nr 299, 16/17 XII 1967, str. 5]
1967.12.20. Rozpoczęto wydawanie nowych mundurów i płaszczy pracownikom służby ruchu MZK. "Mają kolor stalowoniebieski, na ubiór składają się: sam mundur z koszulą, kurtka z podpinką, czapka lub beret, czarny krawat oraz buty. Nowe mundury otrzymają ci, którzy zgodnie z przepisami znosili już mundury starego typu - dotyczy to dwóch tysięcy pracowników." [EW 1967, nr 301, 19 XII 1967, str. 1]
1967.12.31. ZMIANY OBSŁUGOWE:
• linia 180 - przeniesienie z zajezdni "Chełmska" do zajezdni "Inflancka" (13 brygad).
[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 69/67]
1967.12.31. 130 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC GŁÓWNY – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Puławska (powrót: Puławska – Madalińskiego – Sandomierska – Rakowiecka) – Dolna – Konduktorska – PIASECZYŃSKA (powrót: PIASECZYŃSKA – Dolna). Uruchomienie linii łączącej Śródmieście z Sielcami przez Mokotów. Obsługa przez 8 autobusów z zajezdni "Chełmska".

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 69/67;
EW 1967, nr 308, 28 XII 1967, str. 5]
DOKŁADNE DATY ZMIAN NIEZNANE
1967?.??.??.
(VII-XII)
205 linia autobusowa podmiejska zwykła stała WILANOWSKA (pętla na ul. Puławskiej) – Puławska – Mysiadło: Puławska – IWICZNA. Wprowadzenie kursowania także w dni świąteczne.
1967.??.??.
(I-XII)
614 linia autobusowa nocna zwykła stała KSIĘCIA JANUSZA – Górczewska – Olbrachta – Redutowa – Wolska – Połczyńska – Dźwigowa – Globusowa – Chrobrego – Kleszczowa – Łopuszańska – aleja Krakowska – 17 Stycznia – PKP OKĘCIE.

(Stara trasa: ZAJEZDNIA REDUTOWA – Redutowa – ... – PKP OKĘCIE.)
Wydłużenie trasy w rejon Ulrychowa.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
DURNmSW - Dziennik Urzędowy Rady Narodowej m. st. Warszawy
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.

 

SPIS TRAS (stan na koniec grudnia 1967 r.)

SCHEMAT KOMUNIKACJI DZIENNEJ (stan na koniec grudnia 1967 r.)

SCHEMAT KOMUNIKACJI NOCNEJ (stan na koniec grudnia 1967 r.)

POWRÓT DO SPISU LAT


KONTAKT: trasbus@o2.pl.