data linia rodzaj zmiana uwagi
1927.01.14. ZMIANA TARYFY BILETOWEJ "Dziennik Zarządu m. st. Warszawy" 1927, nr 002, 11 I 1927, str. 3;
"Polska Zbrojna" 1927, nr 013, 14 I 1927, str. 8.

"Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie zawiadamia, że na zasadzie uchwały Rady Miejskiej z dnia 16 XII 1926 r., oraz decyzji Pana Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 31 XII 1926 r. od dnia 14 stycznia r. b. tramwajowa taryfa ulgowa będzie stosowana w sposób następujący:
      w   d n i   p o w s z e d n i e :
      1) do godziny 8-ej rano pozostaje nadal bez żadnych zmian obecna taryfa ulgowa, a mianowicie:
            10 groszy za bilet jednorazowy ulgowy dla osób posiadających prawo do ulg,
            15 groszy za bilet korespondencyjny ulgowy dla osób posiadających prawo do ulg,
            100 groszy za abonament poranny 10-przejazdowy dla wszystkich;
      2) po godzinie 8-ej rano pasażerowie, mający prawo do ulg, z wyjątkiem młodzieży szkolnej, opłacać będą:
            15 groszy za bilet jednorazowy ulgowy,
            20 groszy za bilet korespondencyjny ulgowy,
            130 groszy za bilet 10-przejazdowy ulgowy,
zaś młodzież szkolna, posiadająca ostemplowane przez Dyrekcję Tramwajów matrykuły i legitymacje studenckie, oraz osoby, posiadające dowody oznaczone tramwajowym stemplem studenckim, opłacać będą:
            10 groszy za bilet jednorazowy,
            20 groszy za bilet korespondencyjny,
            100 groszy za bilet 10-przejazdowy.
      w   n i e d z i e l e   i   ś w i ę t a :
      1) "poranne abonamenty ulgowe" w cenie Zł. 1 - za 10 przejazdów są nieważne dla ogółu pasażerów, z wyjątkiem młodzieży szkolnej;
      2) osoby posiadające prawo do ulg płacą w ciągu całego dnia:
            15 groszy za bilet jednorazowy ulgowy,
            20 groszy za bilet korespondencyjny ulgowy,
            130 groszy za bilet 10-przejazdowy ulgowy;
      3) młodzież szkolna płaci, jak w dni powszednie.
Cena biletów ulgowych na I kwartał:
      imiennego zł. 45.50
      imiennego dziennego i nocnego zł. 50.-
      bezimiennego zł. 68.25
      bezimiennego dziennego i nocnego zł. 75.-
      inwalidzkiego zł. 45.50
Opłaty normalne za przejazd w dzień i w nocy pozostają bez zmiany."
1927.02.13. 20 linia tramwajowa nocna zwykła stała MŁYNARSKA – Wolska – Chłodna – Żelazna – Leszno – Tłomackie – Bielańska – plac Teatralny – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Królewska – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – PLAC UNII LUBELSKIEJ.
(Stara trasa: PLAC KERCELEGO – Chłodna – ... – PLAC UNII LUBELSKIEJ.)
Przedłużenie trasy do krańca przed zajezdnią MŁYNARSKA.

[PZ 1927, nr 042, 12 II 1927, str. 7]
1927.05.02. 30 linia tramwajowa nocna zwykła stała PLAC MURANOWSKI – Muranowska – Dzika – Dzielna – Karmelicka – Leszno – Solna – Chłodna – Żelazna – Złota – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Nowy Świat – PLAC TRZECH KRZYŻY. Uruchomienie na okres letni linii tramwajowej nocnej łączącej główne punkty Śródmieścia. Kursy co 11 minut.

[DZmsW 1927, nr 049, 29 IV 1927, str. 4;
PZ 1927, nr 117, 1 V 1927, str. 11;
Sprawozdanie Tramwajów Miejskich 1927/1928, str. 4]
1927.05.26. ZMIANA TARYFY BILETOWEJ "Dziennik Zarządu m. st. Warszawy" 1927, nr 057, 27 V 1927, str. 4;
"Polska Zbrojna" 1927, nr 141, 25 V 1927, str. 6.

"Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie podaje do wiadomości, że, stosownie do uchwały Rady Miejskiej z dnia 10 marca r. b., zatwierdzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pismem z dnia 11 maja r. b., Nr 59.1988/27, ulgowa taryfa tramwajowa będzie od dnia 26 maja r. b. uproszczona przez skasowanie jednorazowych biletów ulgowych po 10 i 15 groszy, oraz ulgowych korespondencyjnych po 15 i 20 groszy.
Pasażerowie, posiadający prawo do ulg, będą mogli z nich korzystać tylko w abonamencie:
      po zł. 1 - za 10 przejazdów (młodzież szkolna, posiadająca ostemplowane przez Dyrekcję Tramwajów matrykuły i legitymacje studenckie, osoby posiadające dowody, oznaczone tramwajowym stemplem studenckim, oraz wszyscy pasażerowie - w dni powszednie do godz. 8-ej rano),
      i po zł. 1.30 - za 10 przejazdów (wszyscy pozostali, posiadający prawo do ulg)."
1927.09.28. 25 linia tramwajowa zwykła stała PLAC NARUTOWICZA – Filtrowa – Sucha – Nowowiejska – Śniadeckich – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Ząbkowska – ZAJEZDNIA PRAGA.
(Stara trasa: PLAC NARUTOWICZA – ... – Ząbkowska – Kawęczyńska – KAWĘCZYŃSKA BAZYLIKA.)
Skrócenie trasy z powodu robót kanalizacyjnych w rejonie ul. Kawęczyńskiej.

[PZ 1927, nr 264, 27 IX 1927, str. 7;
Sprawozdanie Tramwajów Miejskich 1927/1928, str. 4]
1927.10.02.
godz. 10.30.
3 linia tramwajowa zwykła stała PLAC KRASIŃSKICH – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Królewska – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Rakowiecka – RAKOWIECKA.
(Stara trasa: PLAC KRASIŃSKICH – ... – Marszałkowska – PLAC UNII LUBELSKIEJ.)
Przedłużenie linii - otwarcie nowej trasy przez ul. Rakowiecką.

[PZ 1927, nr 270, 3 X 1927, str. 3;
Sprawozdanie Tramwajów Miejskich 1927/1928, str. 4]
1927.10.10. Rozpoczęcie budowy trasy tramwajowej na ul. Powsińskiej (od pl. Bernardyńskiego do Sadyby). [PZ 1927, nr 280, 13 X 1927, str. 7]
1927.11.09. 30 linia tramwajowa nocna zwykła stała ZAWIESZENIE KURSOWANIA.
(Stara trasa: PLAC MURANOWSKI – Muranowska – Dzika – Dzielna – Karmelicka – Leszno – Solna – Chłodna – Żelazna – Złota – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Nowy Świat – PLAC TRZECH KRZYŻY.)
Wprowadzenie zimowego rozkładu jazdy.

[PZ 1927, nr 304, 6 XI 1927, str. 8]
1927.11.21. 1 linia tramwajowa zwykła stała POWĄZKI (IV BRAMA) – Powązkowska – Dzika – Muranowska – plac Muranowski – Nalewki – Franciszkańska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – PLAC UNII LUBELSKIEJ.
(Stara trasa: POWĄZKI (IV BRAMA) – ... – Bagatela – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WIERZBNO.)
Czasowe skrócenie tras z powodu budowy kanału na ul. Puławskiej.

[DZmsW 1927, nr 102, 20 XI 1927, str. 3;
PZ 1927, nr 318, 20 XI 1927, str. 10;
PZ 1927, nr 320, 22 XI 1927, str. 8]
19 linia tramwajowa zwykła stała CMENTARZ ŻYDOWSKI – Gęsia – Nalewki – Bielańska – plac Teatralny – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – PLAC UNII LUBELSKIEJ.
(Stara trasa: CMENTARZ ŻYDOWSKI – ... – Bagatela – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WIERZBNO.)
1927.11.26. 1 linia tramwajowa zwykła stała POWĄZKI (IV BRAMA) – Powązkowska – Dzika – Muranowska – plac Muranowski – Nalewki – Franciszkańska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – plac Unii Lubelskiej – Puławska – PUŁAWSKA / MADALIŃSKIEGO.
(Stara trasa: POWĄZKI (IV BRAMA) – ... – Bagatela – PLAC UNII LUBELSKIEJ.)
Przywrócenie ruchu tramwajowego na odcinku ul. Puławskiej w związku z zakończeniem budowy tymczasowej zwrotnicy przy ul. Madalińskiego.

[PZ 1927, nr 324, 26 XI 1927, str. 7;
Sprawozdanie Tramwajów Miejskich 1927/1928, str. 4]
19 linia tramwajowa zwykła stała CMENTARZ ŻYDOWSKI – Gęsia – Nalewki – Bielańska – plac Teatralny – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – PUŁAWSKA / MADALIŃSKIEGO.
(Stara trasa: CMENTARZ ŻYDOWSKI – ... – Marszałkowska – PLAC UNII LUBELSKIEJ.)
1927.12.18. 25 linia tramwajowa zwykła stała PLAC NARUTOWICZA – Filtrowa – Sucha – Nowowiejska – Śniadeckich – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Ząbkowska – Kawęczyńska – KAWĘCZYŃSKA BAZYLIKA.
(Stara trasa: PLAC NARUTOWICZA – ... – Ząbkowska – ZAJEZDNIA PRAGA.)
Zakończenie prac kanalizacyjnych.

[Sprawozdanie Tramwajów Miejskich 1927/1928, str. 4]
1927.12.18.
godz. 11.00.
2 linia tramwajowa zwykła stała PLAC MURANOWSKI – Muranowska – Dzika – Dzielna – Karmelicka – Leszno – Solna – plac Mirowski – plac Żelaznej Bramy – Graniczna – Królewska – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Książęca – Czerniakowska – WÓJTÓWKA.
(Stara trasa: PLAC MURANOWSKI – ... – Czerniakowska – PLAC BERNARDYŃSKI.)
Skrócenie trasy - otwarcie nowej trasy na Sadybę i uruchomienie linii 2A. Kursy co 18 minut.

[DZmsW 1927, nr 109, 19 XII 1927, str. 4;
PZ 1927, nr 345, 17 XII 1927, str. 8;
PZ 1927, nr 347, 19 XII 1927, str. 3;
Sprawozdanie Tramwajów Miejskich 1927/1928, str. 4]
2A linia tramwajowa zwykła stała PLAC MURANOWSKI – Muranowska – Dzika – Dzielna – Karmelicka – Leszno – Solna – plac Mirowski – plac Żelaznej Bramy – Graniczna – Królewska – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Książęca – Czerniakowska – Powsińska – CZERNIAKÓW MIASTO OGRÓD. Uruchomienie linii w związku z otwarciem nowej trasy na Sadybę. Kursy co 18 minut.

[DZmsW 1927, nr 109, 19 XII 1927, str. 4;
PZ 1927, nr 345, 17 XII 1927, str. 8;
PZ 1927, nr 347, 19 XII 1927, str. 3;
Sprawozdanie Tramwajów Miejskich 1927/1928, str. 4]
DOKŁADNE DATY ZMIAN NIEZNANE
1927.??.??. 6 linia tramwajowa zwykła stała TOWAROWA – Towarowa – Srebrna – Złota – Marszałkowska – Królewska – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Wileńska – WILEŃSKA.
(Stara trasa: TOWAROWA – ... – Targowa – Wileńska – Konopacka – 11 Listopada – ROGATKI BRÓDNOWSKIE.)
Kolejne skrócenie trasy do ul. Wileńskiej.

[WTE, t. 2., str. 71.]

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
ABC - ABC [1926-1934]
ABCNC - ABC Nowiny Codzienne [1935-1939]
CZAS - Czas [1848-1939]
DW - Dobry Wieczór [1929-1932]
DWKC - Dobry Wieczór-Kurier Czerwony [1932-1939]
DZmsW - Dziennik Zarządu m. st. Warszawy [1916-1939]
DD - Dzień Dobry [1931-1939]
EP - Express Poranny [1922-1939]
GP2G - Gazeta Poranna 2 Grosze [1912-1929]
GPW - Gazeta Poranna Warszawska [1925-1928]
GOW - Goniec Warszawski [1935-1939]
GW - Gazeta Warszawska [1771-1925, 1928-1935]
KC5G - Kurier Codzienny 5 Groszy [1932-1939]
KC - Kurier Czerwony [1925-1932]
KIiT - Kurier Informacyjny i Telegraficzny [1922-1925]
KP - Kurier Polski [1898-1939]
KPR - Kurier Poranny [1877-1939]
KW - Kurier Warszawski [1821-1939]
NC - Nowiny Codzienne [1922]
NCD - Nowiny Codzienne [1932-1934]
PZ - Polska Zbrojna [1921-1939]
WDN - Warszawski Dziennik Narodowy [1935-1939]
WW - Wieczór Warszawski [1928-1939]
WIEK - Wiek [1873-1906]
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.

 

SPIS TRAS (stan na koniec grudnia 1927 r.)

SCHEMAT KOMUNIKACJI (stan na koniec grudnia 1927 r.)

POWRÓT DO SPISU LATKONTAKT: trasbus@o2.pl.