4 TRASBUS - historia warszawskiej komunikacji miejskiej.data linia rodzaj zmiana uwagi
1923.01.01. 5 linia tramwajowa zwykła stała DWORSKA – Skierniewicka – Wolska – Chłodna – plac Mirowski – plac Żelaznej Bramy – Przechodnia – plac Bankowy – Senatorska – plac Teatralny – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI.
(Stara trasa: DWORSKA – ... – Zygmuntowska – Targowa – Wileńska – Konopacka – Strzelecka – Szwedzka – Stalowa – STALOWA.)
Ponowne skierowanie do Dworca Wschodniego w związku ze zmniejszoną frekwencją od czasu ostatniej zmiany trasy.

[DZmsW 1924, nr 051/052, 26 VII 1924, str. 4;
PZ 1923, nr 001, 1 I 1923, str. 9]
6 linia tramwajowa zwykła stała TOWAROWA – Towarowa – Srebrna – Złota – Marszałkowska – Królewska – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Wileńska – WILEŃSKA.
(Stara trasa: TOWAROWA – ... – Zygmuntowska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI.)
Korekta trasy - skierowanie w północną część Starej Pragi.

[PZ 1923, nr 001, 1 I 1923, str. 9]
1923.01.19. ZMIANA TARYFY BILETOWEJ "Polska Zbrojna" 1923, nr 019, 19 I 1923, str. 8.

"Dyrekcja Tramwajów Miejskich zawiadamia niniejszem, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 17-go stycznia, od dnia 19 stycznia r. b. obowiązuje następująca taryfa:
      w   t r a m w a j a c h :
            za jednorazowy przejazd w dzień mk. 250
            za jednorazowy przejazd w dzień po cenie ulgowej mk. 120
            za jednorazowy przejazd w nocy mk. 500
            za bilet abonamentowy na 10-krotne przejazdy:
                        normalny mk. 2250
                        ulgowy mk. 1080
                        poranny mk. 1500
      w   a u t o b u s a c h :
            za jednorazowy przejazd po cenie normalnej mk. 250
            za jednorazowy przejazd po cenie ulgowej mk. 120
            z wyjątkiem skrónej linji na Nowe Bródno, na której obowiązywać będzie opłata mk. 200 - względnie 100 - za jednorazowy przejazd.

Cenę biletów kwartalnych podwyższa się w tym samym stosunku.
Bilety terminowe, wykupione już na I-szy kwartał, ważne są nadal bez dodatkowej opłaty.
Ogłoszenie o terminie ważności biletów abonamentowych, wykupionych przed podwyższeniem taryfy, naklejone są na drzwiach wagonów tramwajowych."
1923.01.25. ZMIANA TARYFY BILETOWEJ "Dziennik Zarządu m. st. Warszawy" 1923, nr 010, 3 II 1923, str. 8.

"Dyrekcja Tramwajów Miejskich zawiadamia niniejszem, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej podwyższa się od dnia 25 stycznia r. b. taryfę do norm następujących:
      w   t r a m w a j a c h :
            za jednorazowy bilet normalny dzienny mk. 300
            za jednorazowy bilet ulgowy dzienny mk. 150
            za jednorazowy bilet nocny mk. 600
            za jednorazowy bilet bagażowy dzienny mk. 300
            za jednorazowy bilet bagażowy nocny mk. 600
      w   a u t o b u s a c h :
            za jednorazowy bilet normalny mk. 500
            za jednorazowy bilet ulgowy mk. 200

Wskutek zmiany taryfy, wydane na kwartał 1-szy bilety terminowe:
1) tramwajowe ważne będą bez dodatkowej opłaty do d. 12 marca r. b. włącznie
2) autobusowe ważne będą bez dodatkowej opłaty do d. 8 marca r. b. włącznie.
Bilety abonamentowe normalne serji "B" oraz ulgowe serji "Z", znajdujące się w posiadaniu pasażerów, tracą swoją ważność z d. 30 stycznia r. b. i bezwzględnie ważność ich po tym terminie nie będzie prolongowana."
1923.02.05. 12 linia tramwajowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI – Kijowska – Targowa – Zygmuntowska – most Kierbedzia – Nowy Zjazd – Krakowskie Przedmieście – Królewska – Marszałkowska – PLAC ZBAWICIELA. Uruchomienie nowej linii łączącej Pragę ze Śródmieściem (i przywracającej bezpośrednie połączenie Dworca Głównego z Dworcem Wschodnim po zmianie trasy linii 6).

[DZmsW 1923, nr 011/012, 7 II 1923, str. 12;
PZ 1923, nr 035, 5 II 1923, str. 3]
22 linia tramwajowa zwykła stała TOWAROWA – Towarowa – Srebrna – Twarda – plac Grzybowski – Graniczna – plac Żelaznej Bramy – Przechodnia – plac Bankowy – Senatorska – plac Teatralny – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI.
(Stara trasa: TOWAROWA – ... – plac Grzybowski – Królewska – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – ... – DWORZEC WSCHODNI.)
Korekta trasy w związku z uruchomieniem linii 12.

[DZmsW 1923, nr 011/012, 7 II 1923, str. 12;
PZ 1923, nr 035, 5 II 1923, str. 3]
1923.02.10. PL. TEATRALNY

POLITECHNIKA
linia tramwajowa specjalna (nocna zwykła) PLAC TEATRALNY – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – Śniadeckich – POLITECHNIKA. Jednorazowe uruchomienie specjalnej nocnej linii tramwajowej w związku z odbywającymi się zabawami: balem maskowym artystów teatrów miejskich, balem na Politechnice oraz wielką zabawą maskową na rzecz pogotowia Ratunkowego odbywającą się w salach kina "Palace", przy ul. Chmielnej 9. Kursy w godz. 23.00 - 7.00. Częstotliwość kursów: 12 minut.

[PZ 1923, nr 040, 10 II 1923, str. 7]
1923.02.16. ZMIANA TARYFY BILETOWEJ "Dziennik Zarządu m. st. Warszawy" 1923, nr 014/015, 16 II 1923, str. 11-12.

"Dyrekcja Tramwajów Miejskich zawiadamia niniejszem, że zgodnie z uchwałą Komisji Specjalnej z d. 13 b. m. od dnia 16 lutego r. b. podwyższa się taryfę:
      t r a m w a j o w ą :
            za jednorazowy bilet normalny dzienny mk. 500
            za jednorazowy bilet ulgowy dzienny mk. 250
            za jednorazowy bilet nocny mk. 1000
      a u t o b u s o w ą :
            za jednorazowy bilet normalny mk. 700
            za jednorazowy bilet ulgowy mk. 300

Opłata za przewóz bagażu równa się cenie normalnego biletu tramwajowego względnie autobusowego.
Wskutek zmiany taryfy bilety terminowe, wydane na I kwartał, ważne będą bez dodatkowej opłaty:
            1) w tramwajach do d. 2 marca włącznie
            2) w autobusach do d. 28 lutego włącznie.
Bilety abonamentowe normalne serji "A" oraz ulgowe serji "Y", znajdujące się w posiadaniu pasażerów, ważne są do d. 20 lutego włącznie i po tym terminie bezwzględnie przyjmowane nie będą.
Od d. 16-go b. m. konduktorzy będą sprzedawać bilety na 10-krotne przejazdy normalne serji "C" i ulgowe serji "Z" podwójnie perforowane z ustępstwem 10% (zamiast jak dotychczas z ustępstwem 5%)."
1923.02.26. ZMIANA TARYFY BILETOWEJ "Dziennik Zarządu m. st. Warszawy" 1923, nr 017, 26 II 1923, str. 8;
"Polska Zbrojna" 1923, nr 054, 24 II 1923, str. 8.

"Dyrekcja Tramwajów Miejskich zawiadamia, że wobec podwyższenia taryfy w d. 25 stycznia oraz w d. 16-ym lutego r. b. bilety terminowe tramwajowe, wydane na kwartał I r. b., ważne są do d. 2 marca r. b. włącznie, a bilety autobusowe do d. 28-go b. m.
Posiadacze biletów terminowych, pragnący korzystać z tych biletów do końca 1-go kwartału, winni wnieść dodatkową opłatę w wysokości:
            Mk. 56,000 do biletu tramwajowego normalnego imiennego,
            Mk. 83,000 do biletu tramwajowego normalnego bezimiennego,
            Mk. 48,000 do biletu tramwajowego ulgowego bezimiennego,
            Mk. 28,000 do biletu tramwajowego inwalidzkiego,
            Mk. 41,000 do biletu autobusowego normalnego imiennego,
            Mk. 25,000 do biletu autobusowego ulgowego imiennego.
Dopłaty te, poczynając od d. 26 lutego przyjmowane będą:
1) do tramwajowych biletów normalnych imiennych:
      a) przez biuro sprzedaży biletów kolejowych T-wa "Orbis" - Widok Nr 10 lub Hotel Angielski,
      b) przez Stację Miejską P. K. P. - Nowo-Miodowa Nr. 4;
2) do wszelkiego rodzaju biletów tramwajowych - w biurze Dyrekcji Tramwajów przy ul. Młynarskiej Nr. 2 - w dni powszednie od godziny 9-ej rano do 2-ej po poł., w soboty do godziny 12-ej w południe;
3) do biletów autobusowych - w biurze przy ul. Inżynierskiej Nr. 6 na Pradze.
UWAGA. Dopłaty do biletów tramwajowych ulgowych przyjmuje tylko biuro Dyrekcji Tramwajów przy ul. Młynarskiej."
1923.03.15. ZMIANA TARYFY BILETOWEJ "Dziennik Zarządu m. st. Warszawy" 1923, nr 023, 15 III 1923, str. 8.

"Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie zawiadamia niniejszem, że zgodnie z uchwałą Komisji Specjalnej Rady Miejskiej z d. 12 b. m. od dnia 15-go marca r. b. podwyższa się taryfę:
      t r a m w a j o w ą :
            za jednorazowy bilet normalny dzienny mk. 600
            za jednorazowy bilet ulgowy dzienny mk. 300
            za jednorazowy bilet nocny mk. 1200
      a u t o b u s o w ą :
            za jednorazowy bilet normalny mk. 800
            za jednorazowy bilet ulgowy mk. 400

Bilety terminowe, ważne są do d. 1 kwietnia bez dodatkowej opłaty.
Bilety abonamentowe normalne serji "C" oraz ulgowe serji "Z" podwójnie perforowane, znajdujące się w posiadaniu pasażerów, ważne są do d. 19 marca włącznie i po tym terminie bezwzględnie przyjmowane nie będą.
Od d. 15-go b. m. konduktorzy będą sprzedawać bilety na 10-krotne przejazdy normalne serji "D" i ulgowe serji "Y" podwójnie perforowane z ustępstwem 10%."
1923.03.26. ZMIANA TARYFY BILETOWEJ "Dziennik Zarządu m. st. Warszawy" 1923, nr 026, 25 III 1923, str. 8.

"Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie zawiadamia niniejszem, że sprzedaż biletów terminowych na kwartał 2-gi 1923 roku rozpocznie się w poniedziałek d. 26-go b. m.:
      1) w biurze Tramwajów przy ul. Młynarskiej,
      2) na Stacji Miejskiej Kolei Państwowych przy ul. Miodowej Nr. 3,
      3) w Polskiem Biurze Podróży "Orbis" przy ul. Widok Nr. 8 i w Hotelu Angielskim.
Cena normalnego biletu tramwajowego imiennego wynosi na kwartał 2-gi r. b. mk. 210,000, ulgowego imiennego mk. 120,000.
Bilety ulgowe i bezimienne nabywać można wyłącznie w biurze Tramwajów.
Osoby, życzące sobie nabyć bilety, ważne na wszystkie linje, zarówno dzienne, jak i nocne, dopłacają 10% ceny biletu."
1923.04.10. Rozpoczęto budowę drugiej pary szyn na ul. Puławskiej. [PZ 1923, nr 107, 21 IV 1923, str. 6]
1923.04.23. ZMIANA TARYFY BILETOWEJ "Dziennik Zarządu m. st. Warszawy" 1923, nr 031-032, 21 IV 1923, str. 12.

"Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie zawiadamia, że stosownie do uchwały Rady Miejskiej z d. 19 b. m. od d. 23 kwietnia r. b. obowiązuje taryfa:
      w   t r a m w a j a c h :
            za jednorazowy bilet normalny dzienny mk. 1000
            za jednorazowy bilet ulgowy dzienny mk. 500
            za jednorazowy bilet nocny mk. 2000
            za 10 przejazdów - w godzinach od rozpoczęcia ruchu dziennego do godziny 8-ej rano (po cenie ulgowej) mk. 6000
            za bilet kwartalny normalny mk. 350,000
            za bilet kwartalny ulgowy mk. 200,000
      w   a u t o b u s a c h :
            za jednorazowy bilet normalny mk. 1000
            za jednorazowy bilet ulgowy mk. 500
            za bilet kwartalny normalny mk. 175,000
            za bilet kwartalny ulgowy mk. 100,000

Bilety terminowe, wykupione już na II-gi kwartał, ważne są do d. 1 lipca r. b. bez dodatkowej opłaty.
Bilety abonamentowe normalne serji "D" i "A"" oraz ulgowe serji "Y" podwójnie perforowane, znajdujące się w posiadaniu pasażerów, ważne są do d. 27 kwietnia włącznie.
Od dn. 23-go kwietnia konduktorzy będą sprzedawać bilety na 10-krotne przejazdy normalne serji "B" i ulgowe serji "Z" raz perforowane - z ustępstwem 10% oraz ulgowe ranne serji "X" koloru różowego raz perforowane."
1923.05.06. 10 linia tramwajowa nocna zwykła stała WILEŃSKA – Wileńska – Targowa – Zygmuntowska – most Kierbedzia – Nowy Zjazd – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – PLAC UNII LUBELSKIEJ.
(Stara trasa: WILEŃSKA – ... – Marszałkowska – PLAC ZBAWICIELA.)
Ponowne przedłużenie tras do pl. Unii Lubelskiej.

[PZ 1923, nr 121, 5 V 1923, str. 6]
20 linia tramwajowa nocna zwykła stała PLAC KERCELEGO – Chłodna – Żelazna – Leszno – Tłomackie – Bielańska – plac Teatralny – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Królewska – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – PLAC UNII LUBELSKIEJ.
(Stara trasa: PLAC KERCELEGO – ... – Marszałkowska – PLAC ZBAWICIELA.)
1923.05.15. Tramwaje linii 1 i 19 rozpoczęły kursowanie po drugim (świeżo zbudowanym) torze na ul. Puławskiej. [PZ 1923, nr 131, 15 V 1923, str. 6]
1922.05.20.
1922.05.21.
PL. ZAMKOWY

BIELANY
linia autobusowa specjalna (pospieszna) PLAC ZAMKOWY – Podwale – Kilińskiego – Długa – plac Krasińskich – Nowiniarska – Świętojerska – Nalewki – plac Muranowski – Pokorna – przejazd przez tory kolejowe – Felińskiego – Słowackiego – Marymoncka – BIELANY.
Przystanki: PL. ZAMKOWY, BIELANY.
Jednorazowe uruchomienie dodatkowej linii autobusowej z okazji Zielonych Świątek. Koszt biletu: 5000 marek.

[PZ 1923, nr 135, 19 V 1923, str. 6]
1923.05.28. Rozpoczęto budowę torowiska tramwajowego na ul. Gęsiej (między ul. Smoczą i Okopową). [PZ 1923, nr 144, 29 V 1923, str. 6]
1923.06.25. ZMIANA TARYFY BILETOWEJ "Dziennik Zarządu m. st. Warszawy" 1923, nr 045, 26 VI 1923, str. 8.

"Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie zawiadamia, że sprzedaż biletów terminowych na kwartał 3-ci r. b. rozpocznie się w poniedziałek, d. 25-go b. m.:
      1) w biurze Tramwajów przy ul. Młynarskiej,
      2) na Stacji Miejskiej Kolei Państwowych przy ul. Miodowej Nr. 3,
      3) w Polskiem Biurze Podróży "Orbis" przy ul. Widok 8, Wierzbowej 6 i Nalewki 8.
Cena normalnego biletu tramwajowego imiennego wynosi na kwartał 3-ci r. b. mk. 350,000, a ulgowego imiennego - mk. 200,000.
Bilety ulgowe i bezimienne nabywać można wyłącznie w biurze Tramwajów.
Bilety ważne zarówno w dzień jak i w nocy droższe są o 10%."
1923.06.25. ZMIANA UPRAWNIEŃ "Dziennik Zarządu m. st. Warszawy" 1923, nr 046, 30 VI 1923, str. 8.

"Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie zawiadamia, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z d. 2 czerwca 1921 r. młodzieży szkolnej wszystkich zakładów naukowych (wyższych i średnich) od d. 1 lipca do d. 31 sierpnia r. b. nie przysługuje prawo korzystania z taryfy ulgowej przy przejazdach tramwajami zarówno w dni powszednie jak i świąteczne."
1923.07.09. ZMIANA TARYFY BILETOWEJ "Dziennik Zarządu m. st. Warszawy" 1923, nr 049, 9 VII 1923, str. 7-8;
"Polska Zbrojna" 1923, nr 184, 8 VII 1923, str. 8.

"Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie zawiadamia, że stosownie do uchwały Rady Miejskiej z dn. 4 b. m. i uchwały Magistratu z dn. 7-go b. m. od dn. 9 lipca r. b. obowiązuje następująca taryfa:
      w   t r a m w a j a c h :
            za jednorazowy przejazd w dzień mk. 1,500
            za jednorazowy przejazd w dzień po cenie ulgowej mk. 800
            za jednorazowy przejazd w nocy mk. 3,000
            za bilet kwartalny normalny imienny mk. 525,000
            za bilet kwartalny normalny bezimienny mk. 787,500
            za bilet kwartalny ulgowy imienny mk. 300,000
            za bilet kwartalny ulgowy bezimienny mk. 450,000
            za bilet abonamentowy na 10-krotne przejazdy normalny mk. 13,500
            za bilet abonamentowy na 10-krotne przejazdy ulgowy mk. 7,200
            za bilet abonamentowy na 10-krotne przejazdy ulgowy poranny mk. 9,000
      w   a u t o b u s a c h :
            za jednorazowy przejazd po cenie normalnej mk. 1,500
            za jednorazowy przejazd po cenie ulgowej mk. 800
            za bilet kwartalny normalny imienny mk. 262,500
            za bilet kwartalny normalny bezimienny mk. 393,800
            za bilet kwartalny ulgowy imienny mk. 150,000
            za bilet kwartalny ulgowy bezimienny mk. 225,000
Bilety terminowe, wykupione już na III-gi kwartał, ważne są do d. 30.IX r. b. bez dodatkowej opłaty.
Bilety abonamentowe normalne serji "B", "C" i "D", ulgowe serji "Z", oraz poranne serji "X", raz perforowane, znajdujące się w posiadaniu pasażerów, ważne są do d. 13-go lipca r. b. włącznie.
Od dn. 9-go lipca konduktorzy będą sprzedawać bilety na 10-krotne przejazdy normalne serji "E" i ulgowe serji "Y" i poranne ulgowe różowe serji "W" raz perforowane."
1923.07.22. 19 linia tramwajowa zwykła stała CMENTARZ ŻYDOWSKI – Gęsia – Nalewki – Bielańska – plac Teatralny – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – PUŁAWSKA / DOLNA.
(Stara trasa: SMOCZA / GĘSIA – Gęsia – Nalewki – ... – PUŁAWSKA / DOLNA.)
Otwarcie nowego torowiska na ul. Gęsiej (na odcinku od ul. Smoczej do ul. Okopowej).

[DZmsW 1924, nr 051/052, 26 VII 1924, str. 4;
PZ 1923, nr 196, 20 VII 1923, str. 6]
1923.08.04. ZMIANA TARYFY BILETOWEJ "Dziennik Zarządu m. st. Warszawy" 1923, nr 055, 2 VIII 1923, str. 4;
"Polska Zbrojna" 1923, nr 210, 3 VIII 1923, str. 8.

"Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie zawiadamia, że stosownie do uchwały Rady Miejskiej z dn. 4 b. m. i uchwały Magistratu z dn. 31-go z. m. od dnia 4-go sierpnia r. b. obowiązuje następująca taryfa:
      w   t r a m w a j a c h :
            za jednorazowy przejazd w dzień mk. 2,000
            za jednorazowy przejazd w dzień po cenie ulgowej mk. 1,000
            za jednorazowy przejazd w nocy mk. 4,000
            za bilet kwartalny normalny imienny mk. 700,000
            za bilet kwartalny normalny bezimienny mk. 1,050,000
            za bilet kwartalny ulgowy imienny mk. 400,000
            za bilet kwartalny ulgowy bezimienny mk. 600,000
            za bilet abonamentowy na 10-krotne przejazdy normalny mk. 18,000
            za bilet abonamentowy na 10-krotne przejazdy ulgowy mk. 9,000
            za bilet abonamentowy na 10-krotne przejazdy ulgowy poranny mk. 12,000
      w   a u t o b u s a c h :
            za jednorazowy przejazd po cenie normalnej mk. 2,000
            za jednorazowy przejazd po cenie ulgowej mk. 1,000
            za bilet kwartalny normalny imienny mk. 350,000
            za bilet kwartalny normalny bezimienny mk. 525,000
            za bilet kwartalny ulgowy imienny mk. 200,000
            za bilet kwartalny ulgowy bezimienny mk. 300,000
Bilety terminowe, wykupione już na III-gi kwartał, ważne są do d. 30.IX r. b. bez dodatkowej opłaty.
Bilety abonamentowe normalne serji "E", ulgowe (żółte) serji "Y", oraz poranne (różowe) serji "W", raz perforowane, znajdujące się w posiadaniu pasażerów, ważne są do d. 15-go sierpnia r. b. włącznie.
Od dn. 4 sierpnia konduktorzy będą sprzedawać bilety na 10-krotne przejazdy normalne serji "F" raz perforowane, ulgowe serji "Z" dwa razy perforowane i poranne ulgowe różowe serji "U" raz perforowane."
1923.08. Dyrekcja Trawajów Miejskich informuje o planowanej budowie tymczasowego torowiska na ul. Chmielnej w związku z budową tunelu linii średnicowej i zamknięciem Alej Jerozolimskich. [PZ 1923, nr 217, 10 VIII 1923, str. 6]
1923.08.17. ZMIANA TARYFY BILETOWEJ "Dziennik Zarządu m. st. Warszawy" 1923, nr 060, 21 VIII 1923, str. 3-4.

"Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie zawiadamia, że stosownie do uchwały Rady Miejskiej z dn. 4 z. m. i uchwały Magistratu z dn. 14-go b. m. od dnia 17-go sierpnia r. b. obowiązuje następująca taryfa:
      w   t r a m w a j a c h :
            za jednorazowy przejazd w dzień mk. 2,500
            za jednorazowy przejazd w dzień po cenie ulgowej mk. 1,300
            za jednorazowy przejazd w nocy mk. 5,000
            za bilet kwartalny normalny imienny mk. 875,000
            za bilet kwartalny normalny bezimienny mk. 1,312,500
            za bilet kwartalny ulgowy imienny mk. 500,000
            za bilet kwartalny ulgowy bezimienny mk. 750,000
            za bilet abonamentowy na 10-krotne przejazdy normalny mk. 22,500
            za bilet abonamentowy na 10-krotne przejazdy ulgowy mk. 11,700
            za bilet abonamentowy na 10-krotne przejazdy ulgowy poranny mk. 15,000
      w   a u t o b u s a c h :
            za jednorazowy przejazd po cenie normalnej mk. 2,500
            za jednorazowy przejazd po cenie ulgowej mk. 1,300
            za bilet kwartalny normalny imienny mk. 437,500
            za bilet kwartalny normalny bezimienny mk. 656,300
            za bilet kwartalny ulgowy imienny mk. 250,000
            za bilet kwartalny ulgowy bezimienny mk. 375,000
Bilety terminowe, wykupione już na III-gi kwartał, ważne są do d. 30.IX r. b. bez dodatkowej opłaty.
Bilety abonamentowe normalne serji "F", ulgowe serji "Z" dwa razy perforowane, oraz poranne ulgowe serji "U" (różowe) raz perforowane, znajdujące się w posiadaniu pasażerów, ważne są do d. 26-go sierpnia r. b. włącznie.
Od dn. 17 sierpnia konduktorzy będą sprzedawać bilety na 10-krotne przejazdy normalne serji "A" raz perforowane, ulgowe serji "Y" dwa razy perforowane i poranne ulgowe (różowe) serji "T" raz perforowane."
1923.08.26.
godz. 10.30.
A linia tramwajowa podmiejska zwykła stała OPACZEWSKA / GRÓJECKA – Grójecka – aleja Krakowska – OKĘCIE (ZAKŁADY LOTNICZE). Uruchomienie linii - otwarcie pierwszej linii podmiejskiej łączącej miasto z zakładami "Polskie Zakłady Skoda S.A." produkującym silniki lotnicze. Eksperymentalnie wprowadzono jednosobową obsługę - sprzedażą biletów zajmował się motorniczy. Kursy co 60 minut.

[DZmsW 1923, nr 065, 5 IX 1923, str. 4;
PZ 1923, nr 232, 25 VIII 1923, str. 6;
PZ 1923, nr 234, 27 VIII 1923, str. 4]
1923.08.27. ZMIANA TARYFY BILETOWEJ "Dziennik Zarządu m. st. Warszawy" 1924, nr 054/055, 2 VIII 1924, str. 7;
"Polska Zbrojna" 1923, nr 233, 26 VIII 1923, str. 7.

"Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie zawiadamia, że stosownie do uchwały Rady Miejskiej z dn. 4 z. m. i uchwały Magistratu z dn. 24-go b. m. od dnia 27-go sierpnia r. b. obowiązuje następująca taryfa:
      w   t r a m w a j a c h :
            za jednorazowy przejazd w dzień mk. 3,500
            za jednorazowy przejazd w dzień po cenie ulgowej mk. 1,800
            za jednorazowy przejazd w nocy mk. 7,000
            za bilet kwartalny normalny imienny mk. 1,225,000
            za bilet kwartalny normalny bezimienny mk. 1,837,500
            za bilet kwartalny ulgowy imienny mk. 700,000
            za bilet kwartalny ulgowy bezimienny mk. 1,050,000
            za bilet abonamentowy na 10-krotne przejazdy normalny mk. 31,500
            za bilet abonamentowy na 10-krotne przejazdy ulgowy mk. 16,200
            za bilet abonamentowy na 10-krotne przejazdy ulgowy poranny mk. 21,000
      w   a u t o b u s a c h :
            za jednorazowy przejazd po cenie normalnej mk. 3,500
            za jednorazowy przejazd po cenie ulgowej mk. 1,800
            za bilet kwartalny normalny imienny mk. 612,500
            za bilet kwartalny normalny bezimienny mk. 918,800
            za bilet kwartalny ulgowy imienny mk. 350,000
            za bilet kwartalny ulgowy bezimienny mk. 525,000
Bilety terminowe, wykupione już na III-gi kwartał, ważne są do d. 30 września r. b. bez dodatkowej opłaty.
Bilety abonamentowe normalne serji "A" raz perforowane, ulgowe serji "Y" dwa razy perforowane, oraz poranne ulgowe serji "T" raz perforowane, znajdujące się w posiadaniu pasażerów, ważne są do d. 5-go września r. b. włącznie.
Od dn. 27 sierpnia konduktorzy będą sprzedawać bilety na 10-krotne przejazdy normalne serji "C" raz perforowane, ulgowe serji "Z" raz perforowane i poranne ulgowe serji "X" raz perforowane."
1923.09.02. ZMIANA TARYFY BILETOWEJ "Dziennik Zarządu m. st. Warszawy" 1923, nr 064, 1 IX 1923, str. 4;
"Polska Zbrojna" 1923, nr 239, 1 IX 1923, str. 8.

"Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie zawiadamia, że stosownie do uchwały Rady Miejskiej z dn. 4 lipca r. b. i uchwały Magistratu z dn. 31-go sierpnia r. b. od dn. 2-go września r. b. obowiązuje następująca taryfa:
      w   t r a m w a j a c h :
            za jednorazowy przejazd w dzień mk. 4,000
            za jednorazowy przejazd w dzień po cenie ulgowej mk. 2,000
            za jednorazowy przejazd w nocy mk. 8,000
            za bilet abonamentowy na 10-krotne przejazdy normalny mk. 36,000
            za bilet abonamentowy na 10-krotne przejazdy ulgowy mk. 18,000
            za bilet abonamentowy na 10-krotne przejazdy ulgowy poranny mk. 24,000
      w   a u t o b u s a c h :
            za jednorazowy przejazd po cenie normalnej mk. 4,000
            za jednorazowy przejazd po cenie ulgowej mk. 2,000
Cenę biletów kwartalnych podwyzsza się w tym samym stosunku. Bilety terminowe, wykupione już na III-gi kwartał, ważne są do d. 30.IX r. b. bez dodatkowej opłaty.
Znajdujące się w posiadaniu pasażerów bilety abonamentowe:
      1) normalne serji "A" raz perforowane - ważne są do d. 5-go września r. b. włącznie
      2) ulgowe serji "Y" dwa razy perforowane - ważne są do d. 5-go września r. b. włącznie
      3) poranne ulgowe serji "T" raz perforowane - ważne są do d. 5-go września r. b. włącznie
      4) normalne serji "C" raz perforowane - ważne są do d. 11-go września r. b. włącznie
      5) ulgowe serji "Z" raz perforowane - ważne są do d. 11-go września r. b. włącznie
      6) poranne ulgowe ser. "X" raz perforowane - ważne są do d. 11-go września r. b. włącznie
Od d. 2 września konduktorzy będą sprzedawać bilety na 10-krotne przejazdy:
      normalne serji "E" raz perforowane
      ulgowe serji "Y" raz perforowane
      poranne serji "W" raz perforowane."
1923.09. Dyrekcja Trawajów Miejskich informuje o rezygnacji z budowy tymczasowego torowiska tramwajowego na ul. Chmielnej (w związku z budową kolejowej trasy średnicowej i zamknięciem ruchu w Al. Jerozolimskich) ze względu na niewystarczającą szerokość ulicy. Rozważane było wybudowanie prowizorycznego torowiska na ul. Żurawiej. [PZ 1923, nr 246, 8 IX 1923, str. 6]
1923.09.16. ZMIANA TARYFY BILETOWEJ "Dziennik Zarządu m. st. Warszawy" 1923, nr 069, 17 IX 1923, str. 3-4;
"Polska Zbrojna" 1923, nr 252, 15 IX 1923, str. 7.

"Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie zawiadamia, że stosownie do uchwały Rady Miejskiej z dn. 4 lipca r. b. i uchwały Magistratu z dn. 14-go b. m. od dn. 16 września r. b. obowiązuje następująca taryfa:
      w   t r a m w a j a c h :
            za jednorazowy przejazd w dzień mk. 5,000
            za jednorazowy przejazd w dzień po cenie ulgowej mk. 2,500
            za jednorazowy przejazd w nocy mk. 10,000
            za bilet abonamentowy na 10-krotne przejazdy normalny mk. 45,000
            za bilet abonamentowy na 10-krotne przejazdy ulgowy mk. 22,500
            za bilet abonamentowy na 10-krotne przejazdy ulgowy poranny mk. 30,000
      w   a u t o b u s a c h :
            za jednorazowy przejazd po cenie normalnej mk. 5,000
            za jednorazowy przejazd po cenie ulgowej mk. 2,500
Cenę biletów kwartalnych podwyzsza się w tym samym stosunku. Bilety terminowe, wykupione już na III-gi kwartał, ważne są do dn. 30 września r. b. bez dodatkowej opłaty.
Znajdujące się w posiadaniu pasażerów bilety abonamentowe:
      1) normalne serji "E" raz perforowane z datą 2.IX.1923 r. (stempel fiołkowy) - ważne są do d. 25-go września r. b. włącznie
      2) ulgowe serji "Y" raz perforowane z datą 2.IX.1923 r. (stempel fiołkowy) - ważne są do d. 25-go września r. b. włącznie
      3) poranne serji "W" raz perforowane z datą 2.IX.1923 r. (stempel fiołkowy) - ważne są do d. 25-go września r. b. włącznie
Posiadacze niewykorzystanych biletów abonamentowych mogą otrzymać po 25 września zwrot kosztów nieużytych kuponów w biurze Tramwajów przy ul. Młynarskiej.
Od d. 16 września r.b. konduktorzy będą sprzedawać bilety abonamentowe powyżej wymienionych seryj, lecz opatrzone datą "16 września" (stempel czerwony)."
1923.09.25. ZMIANA TARYFY BILETOWEJ "Dziennik Zarządu m. st. Warszawy" 1923, nr 071, 25 IX 1923, str. 4;
"Polska Zbrojna" 1923, nr 260, 23 IX 1923, str. 8.

"Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie zawiadamia, że sprzedaż biletów terminowych na kw. IV rozpocznie się w poniedziałek, d. 25-go b. m.:
      1) w biurze Tramwajów przy ul. Młynarskiej 2,
      2) na Stacji Miejskiej Kolei Państwowych przy ul. Miodowej 3,
      3) w Polskiem Biurze Podróży "Orbis": przy ul. Widok 8, Wierzbowej 6 i Nalewki 8.
Na zasadzie uchwały Magistratu z dn. 21 b. m. cena normalnego biletu tramwajowego wynosi na kw. IV Mk. 2,100,000, a ulgowego imiennego - mk. 1,200,000.
Bilety ulgowe i bezimienne nabywać można wyłącznie w biurze Tramwajów.
Bilety ważne zarówno w dzień jak i w nocy droższe są o 10%."
1923.10.03. 14 linia tramwajowa zwykła stała ZAJEZDNIA MURANÓW – Sierakowska – plac Muranowski – Nalewki – Bielańska – Senatorska – plac Bankowy – Przechodnia – plac Żelaznej Bramy – Graniczna – Królewska – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – PLAC UNII LUBELSKIEJ.
(Stara trasa: DWORZEC GDAŃSKI – Sierakowska – ... – PLAC UNII LUBELSKIEJ.)
Czasowe skrócenie tras w związku z robotami torowymi na pętli przy Dworcu Gdańskim.

[PZ 1923, nr 271, 4 X 1923, str. 6]
17 linia tramwajowa zwykła stała ZAJEZDNIA MURANÓW – Sierakowska – plac Muranowski – Nalewki – Bielańska – plac Teatralny – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Królewska – Marszałkowska – Śniadeckich – POLITECHNIKA.
(Stara trasa: DWORZEC GDAŃSKI – Sierakowska – ... – POLITECHNIKA.)
1923.10.05. ZMIANA TARYFY BILETOWEJ "Dziennik Zarządu m. st. Warszawy" 1923, nr 075, 6 X 1923, str. 8;
"Polska Zbrojna" 1923, nr 271, 4 X 1923, str. 8.

"Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie zawiadamia, że stosownie do uchwały Komisji Finans. Budż. R. M. z dn. 2 b. m. r. b., od dn. 5 października r. b. obowiązuje następująca taryfa:
      w   t r a m w a j a c h :
            za jednorazowy przejazd w dzień mk. 6,000
            za jednorazowy przejazd w dzień po cenie ulgowej mk. 3,000
            za jednorazowy przejazd w nocy mk. 12,000
            za bilet abonamentowy na 10-krotne przejazdy normalny mk. 54,000
            za bilet abonamentowy na 10-krotne przejazdy ulgowy mk. 27,000
            za bilet abonamentowy na 10-krotne przejazdy ulgowy poranny mk. 36,000
      w   a u t o b u s a c h :
            za jednorazowy przejazd po cenie normalnej mk. 6,000
            za jednorazowy przejazd po cenie ulgowej mk. 3,000
Cenę biletów kwartalnych pozostaje bez zmiany, stosownie do ogłoszenia z d. 23 b. m.
Znajdujące się w posiadaniu pasażerów bilety abonamentowe:
      1) normalne serji "E" raz perforowane z datą 16.IX.1923 r. (stempel czerwony) - ważne są do d. 14 października włącznie
      2) ulgowe serji "Y" raz perforowane z datą 16.IX.1923 r. (stempel czerwony) - ważne są do d. 14 października włącznie
      3) poranne serji "W" raz perforowane z datą 16.IX.1923 r. (stempel czerwony) - ważne są do d. 14 października włącznie
Posiadacze niewykorzystanych biletów abonamentowych mogą otrzymać po 14 października zwrot kosztów nieużytych kuponów w biurze Tramwajów przy ul. Młynarskiej.
Od d. 5 października r.b. konduktorzy będą sprzedawać bilety abonamentowe powyżej wymienionych seryj, lecz opatrzone datą "5 października" (stempel fjoletowy)."
1923.10.21. ZMIANA TARYFY BILETOWEJ "Dziennik Zarządu m. st. Warszawy" 1923, nr 080, 25 X 1923, str. 4;
"Polska Zbrojna" 1923, nr 287, 20 X 1923, str. 7.

"Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie zawiadamia, że stosownie do uchwały R. M. z dn. 18 b. m., od dnia 21 października r. b. obowiązuje następująca taryfa:
      w   t r a m w a j a c h :
            za jednorazowy przejazd w dzień mk. 10000
            za jednorazowy przejazd w dzień po cenie ulgowej mk. 5000
            za jednorazowy przejazd w nocy mk. 20000
            za bilet abonamentowy na 10-krotne przejazdy normalny mk. 90000
            za bilet abonamentowy na 10-krotne przejazdy ulgowy mk. 45000
            za bilet abonamentowy na 10-krotne przejazdy ulgowy poranny mk. 60000
      w   a u t o b u s a c h :
            za jednorazowy przejazd po cenie normalnej mk. 10000
            za jednorazowy przejazd po cenie ulgowej mk. 5000
Cenę biletów kwartalnych podwyższa się w tym samym stosunku.
Bilety terminowe, wykupione już na IV kwartał, ważne są do dn. 31 grudnia r. b. bez dodatkowej opłaty.
Ogłoszenia o terminie ważności biletów abonamentowych, wykupionych przed podwyższeniem taryfy, naklejone są na drzwiach wagonów tramwajowych."
1923.11.01. EXTRA linia tramwajowa cmentarna zwykła PLAC TEATRALNY – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Wileńska – Konopacka – Strzelecka – Szwedzka – Stalowa – STALOWA. Uruchomienie linii cmentarnej. Więcej szczegółów znajduje się TUTAJ.

[PZ 1923, nr 298, 31 X 1923, str. 6]
1923.11.05. O linia tramwajowa zwykła stała GĘSIA / DZIKA – Gęsia – Smocza – Nowolipie – Żelazna – Złota – Marszałkowska – plac Zbawiciela – aleja Wyzwolenia – Aleje Ujazdowskie – plac Trzech Krzyży – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – Miodowa – plac Krasińskich – Nowiniarska – Franciszkańska – Gęsia – GĘSIA / DZIKA.
(Stara trasa: PLAC MURANOWSKI – Muranowska – Dzika – Dzielna – Karmelicka – Leszno – Żelazna – Złota – Marszałkowska – plac Zbawiciela – aleja Wyzwolenia – Aleje Ujazdowskie – plac Trzech Krzyży – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – Miodowa – plac Krasińskich – Nowiniarska – Franciszkańska – Nalewki – PLAC MURANOWSKI.)
Otwarcie nowej trasy przez ul. Smoczą i Nowolipie łączącej gęsto zamieszkane dzielnice północnego Muranowa. Skierowanie nową trasą wraz z jednoczesnym wycofaniem z rejonu pl. Muranowskiego.

[DZmsW 1923, nr 084, 6 XI 1923, str. 4;
PZ 1923, nr 301, 3 XI 1923, str. 8]
P linia tramwajowa zwykła stała POWIŚLE – Dobra – Nowy Zjazd – Krakowskie Przedmieście – Miodowa – plac Krasińskich – Nowiniarska – Franciszkańska – Gęsia – Dzika – Dzielna – Karmelicka – Leszno – Solna – plac Mirowski – plac Żelaznej Bramy – Graniczna – Bagno – Świętokrzyska – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Książęca – Ludna – Solec – Dobra – POWIŚLE.
(Stara trasa: POWIŚLE – ... – Franciszkańska – Nalewki – Bielańska – Senatorska – plac Bankowy – Przechodnia – plac Żelaznej Bramy – ... – POWIŚLE.)
Przejęcie odcinka trasy linii O skierowanej nową trasą.

[DZmsW 1923, nr 084, 6 XI 1923, str. 4;
PZ 1923, nr 301, 3 XI 1923, str. 8]
1923.11.08. 14 linia tramwajowa zwykła stała DWORZEC GDAŃSKI – Sierakowska – plac Muranowski – Nalewki – Bielańska – Senatorska – plac Bankowy – Przechodnia – plac Żelaznej Bramy – Graniczna – Królewska – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – PLAC UNII LUBELSKIEJ.
(Stara trasa: ZAJEZDNIA MURANÓW – Sierakowska – ... – PLAC UNII LUBELSKIEJ.)
Przywrócenie stałych tras w związku z zakończeniem robót torowych na pętli przy Dworcu Gdańskim.

[PZ 1923, nr 306, 8 XI 1923, str. 6]
17 linia tramwajowa zwykła stała DWORZEC GDAŃSKI – Sierakowska – plac Muranowski – Nalewki – Bielańska – plac Teatralny – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Królewska – Marszałkowska – Śniadeckich – POLITECHNIKA.
(Stara trasa: ZAJEZDNIA MURANÓW – Sierakowska – ... – POLITECHNIKA.)
1923.11.08. ZMIANA TARYFY BILETOWEJ "Dziennik Zarządu m. st. Warszawy" 1923, nr 085/086, 10 XI 1923, str. 8;
"Polska Zbrojna" 1923, nr 305, 7 XI 1923, str. 8.

"Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie zawiadamia, że stosownie do uchwały Rady Miejskiej z dn. 5 b. m., od dnia 8 listopada r. b. obowiązuje następująca taryfa:
      w   t r a m w a j a c h :
            za jednorazowy przejazd w dzień mk. 20000
            za jednorazowy przejazd w dzień po cenie ulgowej mk. 10000
            za jednorazowy przejazd w nocy mk. 40000
            za bilet abonamentowy na 10-krotne przejazdy normalny mk. 180000
            za bilet abonamentowy na 10-krotne przejazdy ulgowy mk. 90000
            za bilet abonamentowy na 10-krotne przejazdy ulgowy poranny mk. 120000
      w   a u t o b u s a c h :
            za jednorazowy przejazd po cenie normalnej mk. 20000
            za jednorazowy przejazd po cenie ulgowej mk. 10000
Cenę biletów kwartalnych podwyższa się w tym samym stosunku.
Bilety terminowe, wykupione już na IV kwartał, ważne są do dn. 31 grudnia r. b. bez dodatkowej opłaty.
Ogłoszenia o terminie ważności biletów abonamentowych, wykupionych przed podwyższeniem taryfy, naklejone są na drzwiach wagonów tramwajowych."
1923.11.11. W południe dokonano uroczystego poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej zajezdni tramwajowej przy ul. Kawęczyńskiej. [PZ 1923, nr 308, 10 XI 1923, str. 6]
1923.11.15. 17 linia tramwajowa zwykła stała DWORZEC GDAŃSKI – Sierakowska – plac Muranowski – Nalewki – Bielańska – plac Teatralny – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Królewska – Marszałkowska – Śniadeckich – Nowowiejska – NOWOWIEJSKA / ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI.
(Stara trasa: DWORZEC GDAŃSKI – ... – Marszałkowska – Śniadeckich – POLITECHNIKA.)
Przedłużenie linii w związku z ukończeniem budowy linii tramwajowej na ul. Nowowiejskiej (między pl. Politechniki i al. Niepodległości).

[DZmsW 1923, nr 087, 14 XI 1923, str. 4;
PZ 1923, nr 312, 14 XI 1923, str. 8;
PZ 1923, nr 313, 15 XI 1923, str. 6]
1923.11.20. ZMIANA TARYFY BILETOWEJ "Dziennik Zarządu m. st. Warszawy" 1923, nr 089, 24 XI 1923, str. 4;
"Polska Zbrojna" 1923, nr 319, 21 XI 1923, str. 8.

"Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie zawiadamia, że stosownie do uchwały Rady Miejskiej z d. 20 b. m., od dnia 20 listopada r. b. obowiązuje następująca taryfa:
      w   t r a m w a j a c h :
            za jednorazowy przejazd w dzień mk. 30000
            za jednorazowy przejazd w dzień po cenie ulgowej mk. 15000
            za jednorazowy przejazd w nocy mk. 60000
            za bilet abonamentowy na 10-krotne przejazdy normalny mk. 270000
            za bilet abonamentowy na 10-krotne przejazdy ulgowy mk. 135000
            za bilet abonamentowy na 10-krotne przejazdy ulgowy poranny mk. 180000
      w   a u t o b u s a c h :
            za jednorazowy przejazd po cenie normalnej mk. 30000
            za jednorazowy przejazd po cenie ulgowej mk. 15000
Cenę biletów kwartalnych podwyższa się w tym samym stosunku.
Bilety terminowe, wykupione już na IV kwartał, ważne są do dn. 31 grudnia r. b. bez dodatkowej opłaty.
Ogłoszenia o terminie ważności biletów abonamentowych, wykupionych przed podwyższeniem taryfy, naklejone są na drzwiach wagonów tramwajowych."
1923.12.02. 6 linia tramwajowa zwykła stała TOWAROWA – Towarowa – Srebrna – Złota – Marszałkowska – Królewska – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Wileńska – Konopacka – 11 Listopada – ROGATKI BRÓDNOWSKIE.
(Stara trasa: TOWAROWA – ... – Zygmuntowska – Targowa – Wileńska – WILEŃSKA.)
Przedłużenie trasy w związku z ukończeniem budowy linii tramwajowej na ul. 11 Listopada do pętli przed przejazdem pod torami kolei obwodowej.

[DZmsW 1923, nr 091, 3 XII 1923, str. 7;
PZ 1923, nr 326, 28 XI 1923, str. 6]
1923.12.06. ZMIANA TARYFY BILETOWEJ "Dziennik Zarządu m. st. Warszawy" 1923, nr 093/094, 14 XII 1923, str. 8;
"Polska Zbrojna" 1923, nr 334, 6 XII 1923, str. 8.

"Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie zawiadamia, że stosownie do uchwały Rady Miejskiej z dn. 4-go b. m., od dnia 6 grudnia r. b. obowiązuje następująca taryfa:
      w   t r a m w a j a c h :
            za jednorazowy przejazd w dzień mk. 50000
            za jednorazowy przejazd w dzień po cenie ulgowej mk. 25000
            za jednorazowy przejazd w nocy mk. 100000
            za bilet abonamentowy na 10-krotne przejazdy normalny mk. 450000
            za bilet abonamentowy na 10-krotne przejazdy ulgowy mk. 225000
            za bilet abonamentowy na 10-krotne przejazdy ulgowy poranny mk. 300000
      w   a u t o b u s a c h :
            za jednorazowy przejazd po cenie normalnej mk. 50000
            za jednorazowy przejazd po cenie ulgowej mk. 25000
Cenę biletów kwartalnych podwyższa się w tym samym stosunku.
Bilety terminowe, wykupione już na IV kwartał, ważne są do dn. 31 grudnia r. b. bez dodatkowej opłaty.
Ogłoszenia o terminie ważności biletów abonamentowych, wykupionych przed podwyższeniem taryfy, naklejone są na drzwiach wagonów tramwajowych.
W związku z przedłużeniem linji tramwajowej Nr. 6 przez ulicę 11 Listopada do wiaduktu kolejowego, autobusy na linji do Nowego Bródna kursować będą od d. 6-go b. m. od wiaduktu kolejowego, zamiast jak dotychczas od Dworca Wileńskiego, przy pozostawieniu dawnej taryfy Mk. 30,000 za przejazd."
1923.12.06. 1 linia autotramu zwykła stała ODROWĄŻA / ŚW. WINCENTEGO – Odrowąża – Białołęcka – NOWE BRÓDNO.
(Stara trasa: DWORZEC WILEŃSKI – Targowa – Wileńska – Konopacka – 11 Listopada – Odrowąża – Białołęcka – NOWE BRÓDNO.)
Postępujące prace przy budowie linii tramwajowej na Pelcowiznę (zakończenie prac torowych i rozpoczęcie rozpinania sieci elektrycznej, a także przebudowa wiaduktu kolejowego uniemożliwiająca połączenie trasy z resztą sieci) spowodowały de facto likwidację linii "1" jako linii autobusowej w związku z zastąpieniem jej nowatorskim rozwiązaniem komunikacyjnym, tzw. autotramem - autobusem wyposażonym w koła tramwajowe, kursującym po położonym już torowisku nowej linii (w skład "pociągu" wchodziły dwa dostosowane do jazdy po szynach autobusy marki Benz połączone tyłami). Linia autotramowa rozpoczynała swój bieg po północnej stronie przejazdu pod torami kolei obwodowej, w miejscu obecnego ronda "Żaba". Pojedynczy kurs trwał 6 minut.

[DZmsW 1923, nr 093/094, 14 XII 1923, str. 8;
PZ 1923, nr 334, 6 XII 1923, str. 6;
PZ 1923, nr 338, 11 XII 1923, str. 6]
1923.12.20. ZMIANA TARYFY BILETOWEJ "Dziennik Zarządu m. st. Warszawy" 1923, nr 097, 21 XII 1923, str. 4;
"Polska Zbrojna" 1923, nr 347, 20 XII 1923, str. 8.

"Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie zawiadamia, że stosownie do uchwały Rady Miejskiej z dn. 18 b. m., od dnia 20 grudnia r. b. obowiązuje następująca taryfa:
      w   t r a m w a j a c h :
            za jednorazowy przejazd w dzień mk. 80000
            za jednorazowy przejazd w dzień po cenie ulgowej mk. 40000
            za jednorazowy przejazd w nocy mk. 160000
            za bilet abonamentowy na 10-krotne przejazdy normalny mk. 720000
            za bilet abonamentowy na 10-krotne przejazdy ulgowy mk. 360000
            za bilet abonamentowy na 10-krotne przejazdy ulgowy poranny mk. 480000
      w   a u t o b u s a c h :
            za jednorazowy przejazd po cenie normalnej mk. 80000
            za wyjątkiem skróconej linji na Nowe Bródno, na której obowiązywać będzie opłata mk. 50000
            za jednorazowy przejazd po cenie ulgowej mk. 40000
Bilety terminowe, wykupione już na IV kwartał, ważne są do dn. 31 grudnia r. b. bez dodatkowej opłaty.
Ogłoszenia o terminie ważności biletów abonamentowych, wykupionych przed podwyższeniem taryfy, naklejone są na drzwiach wagonów tramwajowych."
1923.12.27. ZMIANA TARYFY BILETOWEJ "Dziennik Zarządu m. st. Warszawy" 1923, nr 097, 21 XII 1923, str. 4;
"Polska Zbrojna" 1923, nr 350, 23 XII 1923, str. 15.

"Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie zawiadamia, że sprzedaż biletów terminowych na kwartał I-szy 1924 roku rozpoczyna się w czwartek, d. 27 b. m.:
      1) w biurze Tramwajów przy ul. Młynarskiej 2,
      2) na Stacji Miejskiej Kolei Państwowych przy ul. Miodowej 3,
      3) w Polskiem Biurze Podróży "Orbis": przy ul. Widok 8, Wierzbowej 6 i Nalewki 8.
Na zasadzie uchwały Rady Miejskiej z dn. 18-go b. m. cena normalnego biletu tramwajowego na kwartał 1-szy 1924 roku wynosi Mk. 44,000,000, ulgowego - Mk. 25,000,000.
Bilety ulgowe i bezimienne nabywać można wyłącznie w biurze Tramwajów.
Bilety ważne zarówno w dzień jak i w nocy droższe są o 10%."
1923.12.31. EXTRA linia tramwajowa specjalna
(nocna zwykła)
PLAC TEATRALNY – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – Śniadeckich – POLITECHNIKA. Jednorazowe uruchomienie specjalnej nocnej linii tramwajowej w związku z odbywającymi się zabawami sylwestrowymi (m. in. Redutą Literatów i Dziennikarzy Polskich w Teatrze Wielkim).

[PZ 1923, nr 356, 31 XII 1923, str. 3]
DOKŁADNE DATY ZMIAN NIEZNANE
1923.??.??. A linia tramwajowa podmiejska zwykła stała PLAC NARUTOWICZA – Grójecka – aleja Krakowska – OKĘCIE (ZAKŁADY LOTNICZE).
(Stara trasa: OPACZEWSKA / GRÓJECKA – Grójecka – aleja Krakowska – OKĘCIE (ZAKŁADY LOTNICZE).)
Przedłużenie trasy.

[WTE, t. 2., str. 117.]
1923.??.??. 3 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WILEŃSKI – Targowa – Zamoyskiego – Grochowska – GROCHÓW II.
(Stara trasa: TARGOWA / KIJOWSKA – Targowa – ... – GROCHÓW II.)
Przedłużenie trasy do Dworca Wileńskiego.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
ABC - ABC [1926-1934]
ABCNC - ABC Nowiny Codzienne [1935-1939]
CZAS - Czas [1848-1939]
DW - Dobry Wieczór [1929-1932]
DWKC - Dobry Wieczór-Kurier Czerwony [1932-1939]
DZmsW - Dziennik Zarządu m. st. Warszawy [1916-1939]
DD - Dzień Dobry [1931-1939]
EP - Express Poranny [1922-1939]
GP2G - Gazeta Poranna 2 Grosze [1912-1929]
GPW - Gazeta Poranna Warszawska [1925-1928]
GOW - Goniec Warszawski [1935-1939]
GW - Gazeta Warszawska [1771-1925, 1928-1935]
KC5G - Kurier Codzienny 5 Groszy [1932-1939]
KC - Kurier Czerwony [1925-1932]
KIiT - Kurier Informacyjny i Telegraficzny [1922-1925]
KP - Kurier Polski [1898-1939]
KPR - Kurier Poranny [1877-1939]
KW - Kurier Warszawski [1821-1939]
NC - Nowiny Codzienne [1922]
NCD - Nowiny Codzienne [1932-1934]
PZ - Polska Zbrojna [1921-1939]
WDN - Warszawski Dziennik Narodowy [1935-1939]
WW - Wieczór Warszawski [1928-1939]
WIEK - Wiek [1873-1906]
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.

 

SPIS TRAS (stan na koniec grudnia 1923 r.)

SCHEMAT KOMUNIKACJI (stan na koniec grudnia 1923 r.)

POWRÓT DO SPISU LATKONTAKT: trasbus@o2.pl.