data linia rodzaj zmiana uwagi
1924.01.02?. A linia tramwajowa podmiejska zwykła stała ZAWIESZENIE KURSOWANIA.
(Stara trasa: OPACZEWSKA / GRÓJECKA – Grójecka – aleja Krakowska – OKĘCIE (ZAKŁADY LOTNICZE).)
Zawieszenie kursowania w związku z brakiem możliwości przejazdu przy obfitych opadach śniegu.

[PZ 1924, nr 40, 10 II 1924, str. 6]
1924.01.06. ZMIANA TARYFY BILETOWEJ "Dziennik Zarządu m. st. Warszawy" 1924, nr 001, 5 I 1924, str. 8;
"Polska Zbrojna" 1924, nr 006, 6 I 1924, str. 8.

"Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie zawiadamia, że stosownie do uchwały Rady Miejskiej z dn. 4 stycznia, od dnia 6 stycznia r. b. obowiązuje następująca taryfa:
      w   t r a m w a j a c h :
            za jednorazowy przejazd w dzień mk. 150000
            za jednorazowy przejazd w dzień po cenie ulgowej mk. 70000
            za jednorazowy przejazd w nocy mk. 300000
            za bilet abonamentowy na 10-krotne przejazdy normalny mk. 1350000
            za bilet abonamentowy na 10-krotne przejazdy ulgowy mk. 630000
            za bilet abonamentowy na 10-krotne przejazdy ulgowy poranny mk. 900000
      w   a u t o b u s a c h :
            za jednorazowy przejazd po cenie normalnej mk. 150000
            za jednorazowy przejazd po cenie ulgowej mk. 70000
z wyjątkiem skróconej linji na Nowe Bródno, na której obowiązywać będzie opłata Mk. 100000 względnie Mk. 50000 za jednorazowy przejazd.
Bilety terminowe, wykupione już na I kwartał, ważne są nadal bez dodatkowej opłaty.
Ogłoszenia o terminie ważności biletów abonamentowych, wykupionych przed podwyższeniem taryfy, naklejone są na drzwiach wagonów tramwajowych."
1924.01.15. Otwarto przystanek kolejowy w Kobyłce. [PZ 1924, nr 011, 11 I 1924, str. 6]
1924.01.19. ZMIANA TARYFY BILETOWEJ "Dziennik Zarządu m. st. Warszawy" 1924, nr 004, 17 I 1924, str. 8.

"Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie zawiadamia, że stosownie do uchwały Rady Miejskiej z d. 17 stycznia, od dnia 19 stycznia r. b. obowiązuje następująca taryfa:
      w   t r a m w a j a c h :
            za jednorazowy przejazd w dzień mk. 250000
            za jednorazowy przejazd w dzień po cenie ulgowej mk. 120000
            za jednorazowy przejazd w nocy mk. 500000
            za bilet abonamentowy na 10-krotne przejazdy normalny mk. 2250000
            za bilet abonamentowy na 10-krotne przejazdy ulgowy mk. 1080000
            za bilet abonamentowy na 10-krotne przejazdy ulgowy poranny mk. 1500000
      w   a u t o b u s a c h :
            za jednorazowy przejazd po cenie normalnej mk. 250000
            za jednorazowy przejazd po cenie ulgowej mk. 120000
z wyjątkiem skróconej linji na Nowe Bródno, na której obowiązywać będzie opłata Mk. 200000 względnie Mk. 100000 za jednorazowy przejazd.
Ceny biletów kwartalnych podwyższa się w tym samym stosunku.
Bilety terminowe, wykupione już na I kwartał, ważne są nadal bez dodatkowej opłaty.
Ogłoszenia o terminie ważności biletów abonamentowych, wykupionych przed podwyższeniem taryfy, naklejone są na drzwiach wagonów tramwajowych."
1924.02.01. Otwarto przystanek kolejowy w Zabieżkach. [PZ 1924, nr 031, 31 I 1924, str. 6]
1924.02.11. A linia tramwajowa podmiejska zwykła stała OPACZEWSKA / GRÓJECKA – Grójecka – aleja Krakowska – OKĘCIE (ZAKŁADY LOTNICZE). Przywrócenie kursowania.

[PZ 1924, nr 40, 10 II 1924, str. 6]
1924.03.01. Przystanek KOPANA na wąskotorowej linii kolejowej Piaseczno - Góra Kalwaria przemianowany został na PAWŁOWICE-KOPANA. [PZ 1924, nr 054, 24 II 1924, str. 6]
1924.03.17. ZMIANA TARYFY BILETOWEJ "Dziennik Zarządu m. st. Warszawy" 1924, nr 018/019, 15 III 1924, str. 8;
"Polska Zbrojna" 1924, nr 076, 17 III 1924, str. 3.

"Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie zawiadamia niniejszem, że na zasadzie uchwały Komisji Finansowo-Budżetowej z f. 11-go b. m. od poniedziałku dn. 17-go b. m.:
      1) cofa się 10% ustępstwa na biletach abonamentowych dziennych,
      2) podwyższa się cenę jednorazowego biletu ulgowego tramwajowego i autobusowego do mk. 150.000."
1924.03.26. ZMIANA TARYFY BILETOWEJ "Dziennik Zarządu m. st. Warszawy" 1924, nr 020, 21 III 1924, str. 4.

"Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie zawiadamia, że sprzedaż biletów terminowych na kwartał II-gi 1924 roku rozpoczyna się w środę, dn. 26-go b. m.:
      1) w biurze Tramwajów przy ul. Młynarskiej 2,
      2) na Stacji Miejskiej Kolei Państwowych przy ul. Miodowej 3,
      3) w Polskiem Biurze Podróży "Orbis": przy ul. Widok 8 i Nalewki 8.
Cena normalnego biletu tramwajowego na kwart. II-gi 1924 r. wynosi mk. 84,000,000, ulgowego - mk. 60,000,000.
Bilety ulgowe i bezimienne nabywać można wyłącznie w biurze Tramwajów.
Bilety ważne zarówno w dzień jak i w nocy droższe są o 10%."
1924.05.01. ZMIANA WALUTY Na mocy ustawy z dnia 11 stycznia 1924 r. o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej i zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z 12 kwietnia 1924 r. przeprowadzono w Polsce zmianę waluty połączoną z denominacją w relacji 1.800.000 marek polskich za jednego złotego.
Dziennik Ustaw 1924, nr 34, poz. 51.
1924.05.01. ZMIANA TARYFY BILETOWEJ "Dziennik Zarządu m. st. Warszawy" 1924, nr 030, 5 V 1924, str. 4;
"Polska Zbrojna" 1924, nr 119, 1 V 1924, str. 8.

"Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie zawiadamia, że stosownie do uchwały Rady Miejskiej z dn. 29 kwietnia, od dnia 1 maja r. b. obowiązuje następująca taryfa:
      w   t r a m w a j a c h :
            za jednorazowy przejazd w dzień po cenie normalnej 15 gr.
            za jednorazowy przejazd w dzień po cenie ulgowej 10 gr.
            za jednorazowy przejazd w nocy 30 gr.
            za poranny bilet abonamentowy na 10-krotne przejazdy 1 zł.
      w   a u t o b u s a c h :
            za jednorazowy przejazd po cenie normalnej 15 gr.
            za jednorazowy przejazd po cenie ulgowej 10 gr.
Ceny biletów kwartalnych przelicza się na złote z odpowiednim zaokrągleniem.
Bilety terminowe, wykupione już na II kwartał, ważne są nadal bez dodatkowej opłaty."
1924.05.18. PL. TEATRALNY

BIELANY
linia autobusowa zwykła okresowa (kursuje w niedziele i święta) PLAC TEATRALNY – Bielańska – Nalewki – plac Muranowski – Pokorna – przejazd przez tory kolejowe – Felińskiego – Słowackiego – Marymoncka – BIELANY. Uruchomienie dwóch kursujących tylko w niedziele i święta linii autobusowych łączących Warszawę z Bielanami i Wilanowem. Cena biletu: 4 zł.

[PZ 1924, nr 132, 15 V 1924, str. 6]
PL. TEATRALNY

WILANÓW
linia autobusowa zwykła okresowa (kursuje w niedziele i święta) PLAC TEATRALNY – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Belwederska – Sobieskiego – aleja Wilanowska – WILANÓW.
1924.05. "Rada Miejska upoważniła Magistrat do nadania spółce akcyjnej kolei elektrycznej Warszawa - Młociny - Modlin uprawnienia na ułożenie linji kolei elektrycznej od granicy miasta do placu Krasińskich. Ustalono też kierunek linji tej kolei. A więc począwszy od szosy Zakroczymskiej, przecinając osadę Słodowiec ma być przeprowadzona przez t. zw. Pole Wojenne. W pobliżu kolonji Żoliborza linja rozgałęzia się. Wprost prowadzić będzie bocznica, łącząca kolej Warszawa - Modlin z węzłem kolejowym warszawskim; na lewo zaś przeprowadzone będzie rozgałęzienie typu tramwajowego dla ruchu osobowego i przechodzić będzie przez projektowane ulice na zabudowanych terenach Żoliborza i Cytadeli, skręcając pod wiadukt kolei obwodowej z ulicami Zakroczymską, Freta, Długą dobiegnie do Miodowej, gdzie zakończy się międzytorowym zjazdem, nie dochodząc do torów tramwajowych miejskich." [PZ 1924, nr 133, 16 V 1924, str. 6]
1924.06.01. 4 linia tramwajowa zwykła stała DWORZEC GDAŃSKI – Sierakowska – plac Muranowski – Nalewki – Franciszkańska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI.
(Stara trasa: PLAC MURANOWSKI – Nalewki – ... – DWORZEC WSCHODNI.)
Przedłużenie trasyw związku z przewidywaną zwiększoną frekwencją spowodowaną kierowaniem letnich pociągów sezonowych z Nasielska i Otwocka do Dworca Gdańskiego.

[PZ 1924, nr 148, 31 V 1924, str. 6]
1924.06.25. ZMIANA TARYFY BILETOWEJ "Dziennik Zarządu m. st. Warszawy" 1924, nr 041, 23 VI 1924, str. 4.

"Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie zawiadamia, że sprzedaż biletów terminowych na kwartał 3-ci r. b. rozpoczyna się w środę, dn. 25 b. m.:
      1) w biurze Tramwajów przy ul. Młynarskiej 2,
      2) na Stacji Miejskiej Kolei Państwowych przy ul. Miodowej 3,
      3) w Polskiem Biurze Podróży "Orbis": przy ul. Widok 8, Nalewki 8 i Wierzbowej 6 (Hotel Angielski).
Cena normalnego biletu tramwajowego na kwartał 3-ci r. b. wynosi: zł. 52,50, ulgowego - zł. 35,-.
Bilety ulgowe i bezimienne nabywać można wyłącznie w biurze Tramwajów.
Bilety ważne zarówno w dzień jak i w nocy droższe są o 10%."
1924.07.01. NOWY RODZAJ BILETU "Dziennik Zarządu m. st. Warszawy" 1924, nr 043, 30 VI 1924, str. 4;
"Polska Zbrojna" 1924, nr 176, 29 VI 1924, str. 12.

"Z dniem 1-ym lipca r. b. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie wprowadza tytułem próby sprzedaż biletów korespondencyjnych.
Narazie korespondencja ograniczona jest do 20 punktów przesiadania, wskazanych na bilecie.
Dla dogodności publiczności na przystankach, gdzie pasażer ma prawo przesiadać się, będą wywieszone specjalne tablice z napisem "miejsce przesiadania."
Bilet korespondencyjny ważny jest tylko dla osoby, przez którą został wykupiony i tylko we wskazanym kierunku jazdy.
Przesiadać się wolno tylko 1 raz i to w przeciągu 1-ej godziny od chwili wykupienia biletu.
Dyrekcja Tramwajów nie jest odpowiedzialna za to, czy pasażer znajdzie miejsce w wagonie, do którego zamierza się przesiąść."
1924.07.23. ZMIANA TARYFY BILETOWEJ "Dziennik Zarządu m. st. Warszawy" 1924, nr 053, 30 VII 1924, str. 4;
"Polska Zbrojna" 1924, nr 200, 23 VII 1924, str. 8.

"Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie zawiadamia niniejszem, że w celu utworzenia funduszu do walki z bezrobociem Komisja Specjalna, działająca na prawach Rady Miejskiej uchwaliła na posiedzeniu w dn. 21 lipca podwyższyć taryfę od środy dn. 23-go b. m. za jednorazowy normalny przejazd w tramwajach i autobusach w dzień do wysokości 20 groszy zmieniając w odpowiednim stosunku cenę normalnych biletów terminowych.
      Cena jednorazowego biletu nocnego wynosić będzie 40 gr.
      Cena biletu korespondencyjnego wynosić będzie 30 gr.
Ceny wszystkich biletów ulgowych pozostają nadal bez zmiany.
Bilety terminowe normalne, wykupione już na III-ci kwartał, oraz wykupione już bilety abonamentowe, ważne są nadal bez dodatkowej opłaty."
1924.07.24. 10 linia tramwajowa nocna zwykła stała (Kilka kursów późnym wieczorem: DWORZEC WSCHODNI – Kijowska – Targowa – Zygmuntowska – ...)

WILEŃSKA – Wileńska – Targowa – Zygmuntowska – most Kierbedzia – Nowy Zjazd – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – PLAC UNII LUBELSKIEJ.
Skierowanie częsci kursów (w noce powszednie do godz. 23.48, w noce świąteczne do godz. 0.12) do Dworca Wschodniego w związku z przyjazdami i odjazdami w późnych godzinach wieczornych kilku pociągów pasażerskich.

[PZ 1924, nr 201, 24 VII 1924, str. 6]
PL. TEATRALNY

BIELANY
linia autobusowa zwykła okresowa (kursuje w niedziele i święta) ZAWIESZENIE KURSOWANIA.
(Stara trasa: PLAC TEATRALNY – Bielańska – Nalewki – plac Muranowski – Pokorna – przejazd przez tory kolejowe – Felińskiego – Słowackiego – Marymoncka – BIELANY.)
Zawieszenie kursowania obu linii sezonowych w związku ze zmniejszającą się frekwencją (spowodowaną m. in. wygórowaną ceną biletu).

[PZ 1924, nr 201, 24 VII 1924, str. 6]
PL. TEATRALNY

WILANÓW
linia autobusowa zwykła okresowa (kursuje w niedziele i święta) ZAWIESZENIE KURSOWANIA.
(Stara trasa: PLAC TEATRALNY – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Belwederska – Sobieskiego – aleja Wilanowska – WILANÓW.)
1924.08.07. Rozpoczęta została budowa nowej trasy tramwajowej prowadzącej od Dworca Gdańskiego przez Żoliborz do Marymontu. [PZ 1924, nr 216, 8 VIII 1924, str. 5]
1924.08.09. ZMIANA TARYFY BILETOWEJ "Polska Zbrojna" 1924, nr 217, 9 VIII 1924, str. 7.

"Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie zawiadamia, że z polecenia Pana Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 7 bm., działającego na mocy postanowienia Pana Ministra Spraw Wewnętrznych od dnia dzisiejszego taryfa ulega zniżce do norm poprzednich, a mianowicie:
      1) za jednorazowy normalny bilet w tramwajach i autobusach:
            w dzień 15 groszy,
            w nocy 30 groszy.
      2) za bilet korespondencyjny 25 groszy.
Ceny wszystkich biletów ulgowych pozostają nadal bez zmiany."
1924.08.09. Rozpoczęta została budowa nowej trasy tramwajowej na ul. Wolskiej do Cmentarza Wolskiego. [PZ 1924, nr 258, 20 IX 1924, str. 6]
1924.09.28.
godz. 12.35.
6 linia tramwajowa zwykła stała TOWAROWA – Towarowa – Srebrna – Złota – Marszałkowska – Królewska – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Wileńska – WILEŃSKA.
(Stara trasa: TOWAROWA – ... – Targowa – Wileńska – Konopacka – 11 Listopada – ROGATKI BRÓDNOWSKIE.)
Skrócenie trasy w związku z uruchomieniem nowej trasy do Pelcowizny i linii 21.

[DZmsW 1924, nr 067/068, 1 X 1924, str. 8; KP 1924, nr 265, 27 IX 1924, str. 20;
PZ 1924, nr 266, 28 IX 1924, str. 10, 11]
21 linia tramwajowa zwykła stała PELCOWIZNA – Wysockiego – Poborzańska – Białołęcka – Odrowąża – 11 Listopada – Konopacka – Wileńska – Targowa – Zygmuntowska – most Kierbedzia – Nowy Zjazd – Krakowskie Przedmieście – Trębacka – Moliera – PLAC TEATRALNY. Otwarcie nowej trasy tramwajowej prowadzącej od wiaduktu kolejowego przy ul. 11 Listopada, przez ul. Odrowąża, Białołęcką, Poborzańską i Wysockiego do osiedla Nowe Bródno i Pelcowizny. Uruchomienie linii tramwajowej łączącej Pelcowiznę bezpośrednio ze Śródmieściem.

[DZmsW 1924, nr 067/068, 1 X 1924, str. 8;
KP 1924, nr 265, 27 IX 1924, str. 20;
PZ 1924, nr 266, 28 IX 1924, str. 10, 11]
1 linia autotramu zwykła stała LIKWIDACJA LINII.
(Stara trasa: ODROWĄŻA / ŚW. WINCENTEGO – Odrowąża – Białołęcka – NOWE BRÓDNO.)
Uruchomienie linii tramwajowej 21.

[DZmsW 1924, nr 067/068, 1 X 1924, str. 8;
KP 1924, nr 265, 27 IX 1924, str. 20;
PZ 1924, nr 266, 28 IX 1924, str. 10, 11]
1924.09. Rozpoczęta została budowa nowej trasy tramwajowej na ul. Puławskiej do Wierzbna. [PZ 1924, nr 271, 3 X 1924, str. 6]
1924.11.01. W związku ze zwiększonym ruchem pasażerskim w dniu Wszystkich Świętych i w Zaduszki zarząd tramwajów skierował do obsługi linii 21 (dowożącej do Cmentarza Bródnowskiego) aż 63 wagony tramwajowe, które kursować miały grupami po 7 wagonów co 9 minut. [PZ 1924, nr 300, 1 XI 1924, str. 10]
1924.11.30. 1 linia tramwajowa zwykła stała POWĄZKI (IV BRAMA) – Powązkowska – Dzika – Muranowska – plac Muranowski – Nalewki – Franciszkańska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WIERZBNO.
(Stara trasa: POWĄZKI (IV BRAMA) – ... – plac Unii Lubelskiej – Puławska – PUŁAWSKA / DOLNA.)
Otwarcie kolejnego odcinka trasy tramwajowej na ul. Puławskiej (od ul. Dolnej do Wierzbna).

[PZ 1924, nr 319, 21 XI 1924, str. 6;
PZ 1924, nr 324, 26 XI 1924, str. 6;
PZ 1924, nr 326, 28 XI 1924, str. 6]
19 linia tramwajowa zwykła stała CMENTARZ ŻYDOWSKI – Gęsia – Nalewki – Bielańska – plac Teatralny – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WIERZBNO.
(Stara trasa: CMENTARZ ŻYDOWSKI – ... – plac Unii Lubelskiej – Puławska – PUŁAWSKA / DOLNA.)
1924.12.15. 3 linia autobusowa zwykła stała TARGOWA / KIJOWSKA – Targowa – Zamoyskiego – Grochowska – GROCHÓW I.
(Stara trasa: DWORZEC WILEŃSKI – Targowa – Zamoyskiego – Grochowska – GROCHÓW II.)
Przedłużenie trasy na terenie Grochowa wraz z wycofaniem z fragmentu ul. Targowej.

[PZ 1924, nr 341, 14 XII 1924, str. 10]
1924.12.20.
godz. 13.00.
23 linia tramwajowa zwykła stała CMENTARZ WOLSKI – Wolska – Chłodna – plac Mirowski – plac Żelaznej Bramy – Przechodnia – plac Bankowy – Senatorska – PLAC TEATRALNY. Uruchomienie linii - otwarcie nowej trasy tramwaju elektrycznego do Cmentarza Katolickiego na Woli.

[DZmsW 1924, nr 091, 22 XII 1924, str. 4;
KP 1924, nr 348, 20 XII 1924, str. 10;
PZ 1924, nr 347, 20 XII 1924, str. 7, 8]
1924.12.20.
godz. 15.00.
4 linia tramwajowa zwykła stała PLAC MURANOWSKI – Nalewki – Franciszkańska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI.
(Stara trasa: DWORZEC GDAŃSKI – Sierakowska – plac Muranowski – Nalewki – ... – DWORZEC WSCHODNI.)
Skrócenie trasy - otwarcie nowej trasy na Żoliborz i uruchomienie linii 15.

[DZmsW 1924, nr 091, 22 XII 1924, str. 4;
KP 1924, nr 348, 20 XII 1924, str. 10;
PZ 1924, nr 347, 20 XII 1924, str. 8]
15 linia tramwajowa zwykła stała MARYMONT – Marii Kazimiery – Potocka – Słowackiego – Ustronie – Felińskiego – Mierosławskiego – Mickiewicza – Zajączka – Krajewskiego – Szymanowska – Sierakowska – plac Muranowski – Nalewki – Bielańska – PLAC TEATRALNY. Otwarcie pierwszej trasy tramwajowej łączącej Żoliborz ze Śródmieściem.

[DZmsW 1924, nr 091, 22 XII 1924, str. 4;
KP 1924, nr 348, 20 XII 1924, str. 10;
PZ 1924, nr 346, 19 XII 1924, str. 6;
PZ 1924, nr 347, 20 XII 1924, str. 7, 8]
2 linia autobusowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII.
(Stara trasa: PLAC MURANOWSKI – Pokorna – przejazd przez tory kolejowe – Felińskiego – Słowackiego – Gdańska – Rudzka – MARYMONT.)
1924.12.31. EXTRA linia tramwajowa specjalna
(nocna zwykła)
PLAC TEATRALNY – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Nowowiejska – PLAC ZBAWICIELA. Jednorazowe uruchomienie specjalnej nocnej linii tramwajowej w związku z odbywającymi się zabawami sylwestrowymi.

[PZ 1924, nr 356, 31 XII 1924, str. 5]

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
ABC - ABC [1926-1934]
ABCNC - ABC Nowiny Codzienne [1935-1939]
CZAS - Czas [1848-1939]
DW - Dobry Wieczór [1929-1932]
DWKC - Dobry Wieczór-Kurier Czerwony [1932-1939]
DZmsW - Dziennik Zarządu m. st. Warszawy [1916-1939]
DD - Dzień Dobry [1931-1939]
EP - Express Poranny [1922-1939]
GP2G - Gazeta Poranna 2 Grosze [1912-1929]
GPW - Gazeta Poranna Warszawska [1925-1928]
GOW - Goniec Warszawski [1935-1939]
GW - Gazeta Warszawska [1771-1925, 1928-1935]
KC5G - Kurier Codzienny 5 Groszy [1932-1939]
KC - Kurier Czerwony [1925-1932]
KIiT - Kurier Informacyjny i Telegraficzny [1922-1925]
KP - Kurier Polski [1898-1939]
KPR - Kurier Poranny [1877-1939]
KW - Kurier Warszawski [1821-1939]
NC - Nowiny Codzienne [1922]
NCD - Nowiny Codzienne [1932-1934]
PZ - Polska Zbrojna [1921-1939]
WDN - Warszawski Dziennik Narodowy [1935-1939]
WW - Wieczór Warszawski [1928-1939]
WIEK - Wiek [1873-1906]
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.

 

SPIS TRAS (stan na koniec grudnia 1924 r.)

SCHEMAT KOMUNIKACJI (stan na koniec grudnia 1924 r.)

POWRÓT DO SPISU LATKONTAKT: trasbus@o2.pl.