data linia rodzaj zmiana uwagi
1920.02.08. 5 linia tramwajowa zwykła stała DWORSKA – Skierniewicka – Wolska – Chłodna – plac Mirowski – plac Żelaznej Bramy – Przechodnia – plac Bankowy – Senatorska – plac Teatralny – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI.
(Stara trasa: DWORSKA – ... – Zygmuntowska – Targowa – Wileńska – WILEŃSKA.)
Skierowanie do Dworca Wschodniego.

[DZmsW 1920, nr 014, 12 II 1920, str. 8;
KP 1920, nr 043, 13 II 1920, str. 4]
6 linia tramwajowa zwykła stała TOWAROWA – Towarowa – Srebrna – Złota – Marszałkowska – Królewska – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI.
(Stara trasa: TOWAROWA – ... – Zygmuntowska – Targowa – Ząbkowska – ZĄBKOWSKA / BRZESKA.)
1920.02.12. 19 linia tramwajowa zwykła stała SMOCZA / GĘSIA – Gęsia – Nalewki – Bielańska – plac Teatralny – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – PUŁAWSKA / MADALIŃSKIEGO. Uruchomienie linii łączącej Muranów z Mokotowem w związku z otwarciem nowej trasy przez ul. Puławską. Kurs co 22 minuty.

[DZmsW 1920, nr 015, 14 II 1920, str. 12;
KP 1920, nr 043, 13 II 1920, str. 4]
1920.02.26. ZMIANA TARYFY BILETOWEJ "Dziennik Zarządu m. st. Warszawy" 1920, nr 019, 26 II 1920, str. 8.

"Dyrekcja tramwajów miejskich zawiadamia, że, stosownie do uchwały, powziętej przez Radę Miejską na posiedzeniu w dniu 23-cim b. m., taryfa tramwajowa zmienia się z dniem 26 b. m. w sposób następujący:

1. Cena zwykłego biletu za przejazd 5 sekcji w jedną stronę bez przesiadania - 1 mk.

2. Cena biletu ulgowego za przejazd 5 sekcji w jedną stronę bez przesiadania - 50 fen.

Z biletów ulgowych korzystać mogą:
a) w godzinach rannych wszyscy pasażerowie, jadący temi wagonami, które odjeżdżają z początkowych stacji do godziny 8 i pół rano; w wagonach tych wywieszony będzie napis "Ulgowa taryfa",
b) młodzież szkolna - za okazaniem matrykuły, ostemplowanej w Dyrekcji, zarówno w dni powszednie, jak i świąteczne - tylko do godz. 5-ej po południu,
UWAGA! Uczniowie tych szkół, w których wykłady odbywają się w godzinach wieczorowych, mogą korzystać z ulg tramwajowych między godz. 3-cią - 9-tą wieczorem. W tym celu uczniowie, którzy posiadają już ostemplowane matrykuły, winni zgłosić się do biura Tramwajów dla opatrzenia swych matrykuł w specjalne znaki, upoważniające do korzystania z ulgowej taryfy w godzinach popołudniowych, tracąc tem samem prawo do ulgowego przejazdu w godzinach rannych.
c) studenci wyższych uczelni warszawskich - za okazaniem matrykuły, ostemplowanej w Dyrekcji - bez żadnych ograniczeń co do czasu,
d) dzieci od roku do 10 lat,
e) szeregowcy i podoficerowie w pełnym umundurowaniu. (Dla oficerów ulgi tramwajowe zostały zniesione.)

3. Cena biletu terminowego rocznego - Mk. 960.

4. Cena biletu półrocznego - Mk. 500.

5. Cena biletu kwartalnego - Mk. 270.

Pasażerowie, którzy wykupili bilety terminowe do końca roku winni wnieść do kasy dyrekcji dodatkową opłatę:
a) do biletów rocznych - Mk. 305. - przed 5-tym września r. b.
b) do biletów półrocznych - Mk. 138,50 przed 10-m maja r. b.

Bilety roczne i półroczne, nieopatrzone specjalną marką, stwierdzającą uskutecznienie dodatkowej opłaty, będą konfiskowane przez służbę tramwajową:
• półroczne - po dniu 10-tym maja r.b.
• roczne - po dniu 5-tym września r.b.

Bilety miesięczne znoszą się z dniem 1-go kwietnia r.b.
Cena biletu miesięcznego za m-c marzec wynosi Mk. 90."
1920.04.05. 10 linia tramwajowa zwykła stała (kursuje w okresie zimowym) LIKWIDACJA LINII.
(Stara trasa: MŁYNARSKA – Wolska – Chłodna – Żelazna – Leszno – Tłomackie – Bielańska – plac Teatralny – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – PLAC TRZECH KRZYŻY.)
[WTE, t. 2, str. 77]
14 linia tramwajowa zwykła stała PLAC MURANOWSKI – Nalewki – Bielańska – Senatorska – plac Bankowy – Przechodnia – plac Żelaznej Bramy – Graniczna – Królewska – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – PLAC UNII LUBELSKIEJ. Przywrócenie kursowania linii 14 wraz ze zmianą trasy.

[DZmsW 1920, nr 034, 8 IV 1920, str. 8;
KP 1920, nr 093, 3 IV 1920, str. 8-9]
15 linia tramwajowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII.
(Stara trasa: PLAC MURANOWSKI – Nalewki – Bielańska – Senatorska – plac Bankowy – Przechodnia – plac Żelaznej Bramy – Graniczna – plac Grzybowski – Bagno – Świętokrzyska – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Nowy Świat – PLAC TRZECH KRZYŻY.)
19 linia tramwajowa zwykła stała SMOCZA / GĘSIA – Gęsia – Nalewki – Bielańska – plac Teatralny – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – PUŁAWSKA / DOLNA.
(Stara trasa: SMOCZA / GĘSIA – ... – plac Unii Lubelskiej – Puławska – PUŁAWSKA / MADALIŃSKIEGO.)
Przedłużenie linii - otwarcie kolejnego odcinka trasy przez ul. Puławską.

[DZmsW 1920, nr 034, 8 IV 1920, str. 8;
KP 1920, nr 093, 3 IV 1920, str. 8-9]
1920.05.18. "Zarząd tramwajów miejskich dla wygody publiczności wprowadził tytułem próby system wsiadania przez tylny, a wysiadania przez przedni pomost wozów tramwajowych. Nad tylnym i przednim pomostem zawieszono tabliczki z odpowiednimi napisami." [DZmsW 1920, nr 049, 25 V 1920, str. 2]
1920.06.01. ZMIANA TARYFY BILETOWEJ "Dziennik Zarządu m. st. Warszawy" 1920, nr 051, 30 V 1920, str. 7.

"Dyrekcja tramwajów miejskich zawiadamia niniejszem, że, stosownie do uchwały Rady miejskiej z dn. 27-go b. m.:

1) od d. 1-go czerwca r. b. obecna taryfa tramwajowa podniesiona zostaje o 100%, czyli cena jednorazowego biletu za przejazd 5-ciu sekcji wynosić będzie:
a) normalnego - 2 marki,
b) ulgowego - 1 marka.

2) ulgi dla uczniów szkół niższych i średnich, w których wykłady odbywają się rano i po południu, rozszerzone zostają bez ograniczeń na dzień cały.

3) słuchaczom wyższych uczelni przyznaje się prawo nabywania po cenach ulgowych biletów kwartalnych na kwartały I, II i IV po mk. 360.

4) w godzinach rannych utrzymuje się nadal dotychczasowa taryfa ulgowa po 50 fen. za 5 sekcji; dotyczy to tramwajów, wychodzących ze stacji krańcowych do godz. 8.30 rano.

5) od d. 1-go lipca r. b. cena biletów terminowych podwyższa się do:
a) mk. 540 za bilet kwartalny normalny,
b) mk. 360 za bilet kwartalny ulgowy.

6) w związku z powyższem znosi się zupełnie bilety roczne i półroczne, utrzymując jedynie bilety kwartalne. posiadacze biletów rocznych mogą z nich korzystać po uiszczeniu dodatkowej opłaty, o czem nastąpi oddzielne ogłoszenie."
1920.08.01. ZMIANA TARYFY BILETOWEJ "Dziennik Zarządu m. st. Warszawy" 1920, nr 073, 2 VIII 1920, str. 7.

"Dyrekcja Tramwajów zawiadamia, że wskutek dwukrotnego podwyższenia taryfy, wszystkie bilety roczne, wydane w I-em półroczu, tracą swoją moc z d. 1 sierpnia b. r.

Posiadacze biletów rocznych, życzący sobie nadal korzystać z biletu terminowego, winni zgłosić się do Dyrekcji w godzinach pomiędzy 9 a 2-gą i dopłacić za okres do 1-go października b. r.:
a) za bilet normalny Mk. 600,
b) za bilet ulgowy Mk. 400."
1920.08.??. ZMIANA TARYFY BILETOWEJ "Dziennik Zarządu m. st. Warszawy" 1920, nr 080, 24 VIII 1920, str. 3.

Cena biletu jednorazowego normalnego - 3 mk.
Cena biletu jednorazowego ulgowego - 1 mk.
Cena biletu do godz. 8.30 - 1 mk.
Cena biletu terminowego kwartalnego normalnego - 900 mk.
Cena biletu terminowego kwartalnego ulgowego - 600 mk.
Cena biletu jednorazowego dla oficerów - 2 mk.

Jednocześnie zlikwidowano podział na sekcje.
1920.08.??. 14 linia tramwajowa zwykła stała (kursuje w okresie letnim) LIKWIDACJA LINII.
(Stara trasa: PLAC MURANOWSKI – Nalewki – Bielańska – Senatorska – plac Bankowy – Przechodnia – plac Żelaznej Bramy – Graniczna – Królewska – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – PLAC UNII LUBELSKIEJ.)
Rozpoczęcie wskutek zbliżania się frontu wojny polsko-bolszewickiej przygotowań Warszawy do pełnienia roli miasta przyfrontowego.

[WTE, t. 2, str. 83]
1920.09.01. ZMIANA TARYFY BILETOWEJ "Dziennik Zarządu m. st. Warszawy" 1920, nr 079, 21 VIII 1920, str. 8.

"Dyrekcja Tramwajów zawiadamia, że wobec podwyższenia taryfy, pasażerowie, którzy wykupili bilety na trzeci kwartał, t. j. na okres od 1-go lipca do 30 września r. b. i życzą sobie nadal korzystać z tych biletów, winni przed 1 września r. b. wnieść do kasy Dyrekcji przy ul. Nowomłynarskiej lub na Stacji Miejskiej przy ul. Nowomiodowej 3 (I piętro) dodatkową opłatę do biletów:
• normalnych po 292 mk.
• ulgowych po 194 mk.

Bilety nieopatrzone specjalną marką, stwierdzającą uiszczenie dodatkowej opłaty, począwszy od 1 września b. r. będą konfiskowane przez służbę tramwajową."
1920.09.05. 1 linia tramwajowa zwykła stała POWĄZKI (IV BRAMA) – Powązkowska – Dzika – Muranowska – plac Muranowski – Nalewki – Franciszkańska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – plac Unii Lubelskiej – Puławska – PUŁAWSKA / DOLNA.
(Stara trasa: POWĄZKI (IV BRAMA) – ... – Bagatela – PLAC UNII LUBELSKIEJ.)
Przedłużenie trasy w kierunku Mokotowa.

[KP 1920, nr 242, 4 IX 1920, str. 3]
1920.11.25. 11 linia tramwajowa zwykła stała BEMA – Bema – Wolska – Chłodna – Żelazna – Złota – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Nowy Świat – PLAC TRZECH KRZYŻY.
(Stara trasa: BEMA – Bema – Dworska – Skierniewicka – Wolska – ... – PLAC TRZECH KRZYŻY.)
Skierowanie nowym odcinkiem trasy przez ul. Wolską z jednoczesną likwidacją trasy przez ul. Dworską.

[KP 1920, nr 322, 25 XI 1920, str. 3]
1920.12.20. 1 linia autobusowa zwykła stała STRZELECKA – Konopacka – 11 Listopada – Odrowąża – Białołęcka – NOWE BRÓDNO. Przekazanie z warsztatów wyremontowanych autobusów i otwarcie pierwszych regularnych warszawskich linii autobusowych.

[DZmsW 1920, nr 119, 27 XII 1920, str. 13]
2 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC GDAŃSKI – Kłopot – Pokorna – przejazd przez tory kolejowe – Felińskiego – Słowackiego – Gdańska – Rudzka – MARYMONT.
3 linia autobusowa zwykła stała PLAC ZAMKOWY – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Floriańska – Szeroka – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI.
1920.12.26. ZMIANA TARYFY BILETOWEJ "Dziennik Zarządu m. st. Warszawy" 1921, nr 001, 3 I 1921, str. 6.

"Dyrekcja Tramwajów Miejskich zawiadamia niniejszem, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z d. 22 grudnia z. r., taryfa tramwajowa zmieniona została od d. 26 grudnia r. z. w sposób następujący:

• Cenę biletu jednorazowego normalnego podwyższono do mk. 6.
• Cenę biletu jednorazowego ulgowego podwyższono do mk. 3.
• Cenę biletu normalnego kwartalnego od 1 I 1921 podwyższono do mk. 1500.
• Cenę biletu kwartalnego ulgowego dla pracowników miejskich podwyższono od 1-go stycznia r. b. do mk. 1000.

Z ulg tramwajowych korzystać mogą:
a) wszyscy pasażerowie w godzinach porannych do godziny 8 i pół rano,
b) szeregowcy przez cały dzień,
c) młodzież szkół średnich zwykłych do godziny 5-ej po południu,
młodzież szkół wyższych - przez cały dzień,
młodzież szkół średnich, prowadzących zajęcia wyłącznie w godzinach popołudniowych - od godz. 3-ej po południu do godz. 9 wiecz. Wszyscy na zasadzie matrykuł szkolnych, ostemplowanych przez Dyrekcję Tramwajów."

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
ABC - ABC [1926-1934]
ABCNC - ABC Nowiny Codzienne [1935-1939]
CZAS - Czas [1848-1939]
DW - Dobry Wieczór [1929-1932]
DWKC - Dobry Wieczór-Kurier Czerwony [1932-1939]
DZmsW - Dziennik Zarządu m. st. Warszawy [1916-1939]
DD - Dzień Dobry [1931-1939]
EP - Express Poranny [1922-1939]
GP2G - Gazeta Poranna 2 Grosze [1912-1929]
GPW - Gazeta Poranna Warszawska [1925-1928]
GOW - Goniec Warszawski [1935-1939]
GW - Gazeta Warszawska [1771-1925, 1928-1935]
KC5G - Kurier Codzienny 5 Groszy [1932-1939]
KC - Kurier Czerwony [1925-1932]
KIiT - Kurier Informacyjny i Telegraficzny [1922-1925]
KP - Kurier Polski [1898-1939]
KPR - Kurier Poranny [1877-1939]
KW - Kurier Warszawski [1821-1939]
NC - Nowiny Codzienne [1922]
NCD - Nowiny Codzienne [1932-1934]
WDN - Warszawski Dziennik Narodowy [1935-1939]
WW - Wieczór Warszawski [1928-1939]
WIEK - Wiek [1873-1906]
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.

 

SPIS TRAS (stan na koniec grudnia 1920 r.)

SCHEMAT KOMUNIKACJI (stan na koniec grudnia 1920 r.)

POWRÓT DO SPISU LATKONTAKT: trasbus@o2.pl.