data linia rodzaj zmiana uwagi
1921. W ciągu roku zbudowano nowe torowiska na następujących ulicach:
• na ul. Radzymińskiej (dokończenie budowy rozpoczętej w roku poprzednim) - 662 m.;
• na ul. Kawęczyńskiej do ul. Folwarcznej - 242 m.
• na ul. Grójeckiej do ul. Opaczewskiej - 2291 m.
• na ul. Sierakowskiej do Magazynu Głównego - 128 m.
• na terenie gazowni przy ul. Ludnej - 58 m.
• na terenie gazowni na Woli - 33 m.
• na terenie zajezdni tramwajowej "Wola" - 6 m.

Zdemontowano 847 m. nieużywanych torów.
[DZmsW 1922, nr 92, 30 XI 1922, str. 5-6]
1921.01.06. 2 linia autobusowa zwykła stała PLAC MURANOWSKI – Pokorna – przejazd przez tory kolejowe – Felińskiego – Słowackiego – Gdańska – Rudzka – MARYMONT.
(Stara trasa: DWORZEC GDAŃSKI – Kłopot – Pokorna – przejazd przez tory kolejowe – ... – MARYMONT.)
Przedłużenie trasy do przystanku węzłowego na pl. Muranowskim.

[DZmsW 1922, nr 094/095, 12 XII 1922, str. 10]
1921.01.11. 1 linia autobusowa zwykła stała PLAC ZAMKOWY – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Wileńska – Konopacka – 11 Listopada – Odrowąża – Białołęcka – NOWE BRÓDNO.
(Stara trasa: STRZELECKA – Konopacka – ... – NOWE BRÓDNO.)
Przedłużenie linii do Śródmieścia.

[DZmsW 1922, nr 094/095, 12 XII 1922, str. 10]
1921.02.18. ZMIANA TARYFY BILETOWEJ "Dziennik Zarządu m. st. Warszawy" 1921, nr 018, 21 II 1921, str. 7.

"Dyrekcja Tramwajów Miejskich zawiadamia niniejszem, że zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej z dn. 10 i 15 b.m., taryfa tramwajowa i autobusowa zostaje zmieniona od dn. 18 lutego r. b. w sposób następujący:

I) DLA TRAMWAJÓW:

• Cena biletu jednorazowego normalnego podwyższa się do mk. 10.
• Cena biletu jednorazowego ulgowego podwyższa się do mk. 5.
• Cenę biletu normalnego kwartalnego podwyższa się do mk. 2400.
• Cenę biletu kwartalnego ulgowego dla pracown. miejskich podwyższa się do mk. 1600.

Wskutek podniesienia ceny biletów terminowych bilety, wydane na kwartał I-szy ważne będą bez dodatkowej opłaty do 16 marca r. b. włącznie.
Życzący sobie prolongować ważność biletu terminowego do d. 31 marca winni przed 16 marca r. b. wnieść do kasy Dyrekcji za bilet normalny 400 mk. i za bilet ulgowy 266 mk.
Zakres stosowania ulg przy przejazdach jednorazowych pozostaje bez zmiany.

II) DLA AUTOBUSÓW:

1) Cena biletu jednorazowego na linji Plac Zamkowy - Nowe Brudno podwyższa się do mk. 20.
2) Cena biletu jednorazowego na linji Plac Muranowski - Marymont podwyższa się do mk. 15.
3) Cena biletu jednorazowego na linji Plac Zamkowy - Dworzec Wschodni podwyższa się do mk. 10.
W autobusach pasażerowie z ulg nie korzystają."
1921.03.12. 2 linia autobusowa zwykła stała PLAC ZAMKOWY – Podwale – Kilińskiego – Długa – plac Krasińskich – Nowiniarska – Świętojerska – Nalewki – plac Muranowski – Pokorna – przejazd przez tory kolejowe – Felińskiego – Słowackiego – Gdańska – Rudzka – MARYMONT.
(Stara trasa: PLAC MURANOWSKI – Pokorna – ... – MARYMONT.)
Przedłużenie tras w kierunku Śródmieścia.

[DZmsW 1922, nr 094/095, 12 XII 1922, str. 10]
3 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC GŁÓWNY – Aleje Jerozolimskie – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Floriańska – Szeroka – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI.
(Stara trasa: PLAC ZAMKOWY – Krakowskie Przedmieście – ... – DWORZEC WSCHODNI.)
1921.04.01. 11 linia tramwajowa zwykła stała BEMA – Bema – Wolska – Chłodna – Żelazna – Złota – Marszałkowska – PLAC ZBAWICIELA.
(Stara trasa: BEMA – ... – Złota – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Nowy Świat – PLAC TRZECH KRZYŻY.)
Korekta trasy na terenie Śródmieścia.

[DZmsW 1921, nr 030, 2 IV 1921, str. 8;
KP 1921, nr 030, 2 IV 1921, str. 8]
14 linia tramwajowa zwykła stała DWORZEC GDAŃSKI – Sierakowska – plac Muranowski – Nalewki – Bielańska – Senatorska – plac Bankowy – Przechodnia – plac Żelaznej Bramy – Graniczna – Królewska – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – PLAC UNII LUBELSKIEJ. Przywrócenie kursowania linii jako całorocznej na zmodyfikowanej trasie.

[DZmsW 1921, nr 030, 2 IV 1921, str. 8]
1921.04.17. 7 linia tramwajowa zwykła stała PLAC TEATRALNY – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Ząbkowska – Radzymińska – RADZYMIŃSKA. Uruchomienie linii - otwarcie nowej trasy przez ul. Ząbkowską i Radzymińską do krańca przy nasypie kolei obwodowej.

[DZmsW 1921, nr 034, 18 IV 1921, str. 8;
KP 1921, nr 100, 16 IV 1921, str. 4]
3 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC GŁÓWNY – Aleje Jerozolimskie – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Floriańska – Szeroka – Targowa – ALEJA ZIELENIECKA.
(Stara trasa: DWORZEC GŁÓWNY – ... – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI.)
Przedłużenie trasy w kierunku Grochowa.

[DZmsW 1921, nr 034, 18 IV 1921, str. 8]
4 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC GŁÓWNY – Aleje Jerozolimskie – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Piękna – Myśliwiecka – Łazienkowska – Czerniakowska – Chełmska – WÓJTÓWKA. Uruchomienie linii autobusowej łączącej Czerniaków ze Śródmieściem. Kurs podzielony był na 6 sekcji, które wyznaczone były przez następujące punkty: Dw. Główny, pl. Trzech Krzyży, Al. Ujazdowskie / Piękna, Czerniakowska / Fabryczna, stacja pomp, stara rogatka czerniakowska, Wójtówka. Opłata za przejazd trzech sekcji - 10 mk, opłata za przejazd więcej niż trzech sekcji - 20 mk.

[DZmsW 1921, nr 034, 18 IV 1921, str. 8]
1921.05.11. 7 linia tramwajowa zwykła stała PLAC TRZECH KRZYŻY – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Ząbkowska – Radzymińska – RADZYMIŃSKA.
(Stara trasa: PLAC TEATRALNY – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – ... – RADZYMIŃSKA.)
Wydłużenie trasy w kierunku południowej części Śródmieścia.

[DZmsW 1921, nr 043, 14 V 1921, str. 8]
1921.08.01. 4 linia tramwajowa zwykła stała PLAC MURANOWSKI – Nalewki – Franciszkańska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI. Wprowadzenie "tytułem próby" dodatkowych nocnych kursów linii 4, 5, 6, i 22 w godz. 0.00 - 0.20 (częstotliwość odjazdów 3-5 minut) "dla wygody publiczności przybywającej w nocy miejscowemi pociągami na Dworzec Wschodni". Opłata za przejazd podwójna.

[DZmsW 1921, nr 067, 3 VIII 1921, str. 7]
5 linia tramwajowa zwykła stała DWORSKA – Skierniewicka – Wolska – Chłodna – plac Mirowski – plac Żelaznej Bramy – Przechodnia – plac Bankowy – Senatorska – plac Teatralny – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI.
6 linia tramwajowa zwykła stała TOWAROWA – Towarowa – Srebrna – Złota – Marszałkowska – Królewska – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI.
22 linia tramwajowa zwykła stała TOWAROWA – Towarowa – Srebrna – Twarda – plac Grzybowski – Królewska – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI.
1921.09.13. ZMIANA TARYFY BILETOWEJ "Dziennik Zarządu m. st. Warszawy" 1921, nr 079/080, 15 IX 1921, str. 4.

"Dyrekcja Tramwajów Miejskich zawiadamia niniejszem, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z d. 10-go b. m.:

1) od wtorku d. 13 b. m.:

a) cena jednorazowego biletu tramwajowego i autobusowego wynosić będzie za pełny kurs m. 25.
b) cena biletu ulgowego dla dzieci i młodzieży szkolnej na zasadzie ostemplowanych matrykuł - w godzinach, jak dotychczas, we wszystkie dni i dla szeregowców - w dni powszednie podnosi się do mk. 15 za jednorazowy przejazd tramwajem lub autobusem.

2) od d. 1-go października r. b.:

a) cena tramwajowego biletu terminowego normalnego wynosić będzie mk. 9000 kwartalnie.
b) cena takiegoż biletu ulgowego dla pracowników miejskich - mk. 6000 kwartalnie.
c) wprowadza się terminowe bilety na autobusy po:
• mk. 4500,- kwartalnie za bilet normalny,
• mk. 3000,- kwartalnie za bilet ulgowy dla pracowników miejskich.

U w a g a.     Cena przejazdu w wagonach tramwajowych z Dworca Wschodniego po godz. 11 w nocy wynosić będzie od wtork, d. 13-go b. m. mk. 50,- za kurs."
1921.10.01. 4 linia tramwajowa zwykła stała PLAC MURANOWSKI – Nalewki – Franciszkańska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI. Likwidacja dodatkowych kursów nocnych.

[DZmsW 1921, nr 086, 5 X 1921, str. 8]
5 linia tramwajowa zwykła stała DWORSKA – Skierniewicka – Wolska – Chłodna – plac Mirowski – plac Żelaznej Bramy – Przechodnia – plac Bankowy – Senatorska – plac Teatralny – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI.
6 linia tramwajowa zwykła stała TOWAROWA – Towarowa – Srebrna – Złota – Marszałkowska – Królewska – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI.
22 linia tramwajowa zwykła stała TOWAROWA – Towarowa – Srebrna – Twarda – plac Grzybowski – Królewska – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI.
1921.10.02.
godz. 11.00.
7 linia tramwajowa zwykła stała OPACZEWSKA / GRÓJECKA – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Ząbkowska – Radzymińska – RADZYMIŃSKA.
(Stara trasa: PLAC TRZECH KRZYŻY – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – ... – RADZYMIŃSKA.)
Przedłużenie trasy - otwarcie nowej trasy przez ul. Grójecką.

[DZmsW 1921, nr 086, 5 X 1921, str. 8;
GW 1921, nr 270, 3 X 1921, str. 4]
3 linia autobusowa zwykła stała PLAC ZAMKOWY – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Floriańska – Szeroka – Targowa – Zamoyskiego – Grochowska – GROCHÓW II.
(Stara trasa: DWORZEC GŁÓWNY – Aleje Jerozolimskie – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – ... – Targowa – ALEJA ZIELENIECKA.)
Wycofanie ze Śródmieścia z jednoczesnym wydłużeniem trasy na Grochowie.

[DZmsW 1921, nr 086, 5 X 1921, str. 8]
1921.10?. 4 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC GŁÓWNY – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – Piękna – Myśliwiecka – Łazienkowska – Czerniakowska – Chełmska – WÓJTÓWKA.
(Stara trasa: DWORZEC GŁÓWNY – Aleje Jerozolimskie – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Piękna – Myśliwiecka – ... – WÓJTÓWKA.)
Korekta trasy na terenie Śródmieścia.

[DZmsW 1921, nr 094, 3 XI 1921, str. 8]
1921.10.30.

1921.11.01.
1921.11.02.
DW. WILEŃSKI

CM. BRÓDNOWSKI
linia autobusowa cmentarna zwykła DWORZEC WILEŃSKI – Targowa – Wileńska – Konopacka – 11 Listopada – św. Wincentego – CMENTARZ BRÓDNOWSKI. Uruchomienie linii cmentarnej. Więcej szczegółów znajduje się TUTAJ.

[PZ 1921, nr 022, 30 X 1921, str. 7;
PZ 1921, nr 023, 1 XI 1921, str. 7]
1921.11.01. ZMIANA TARYFY BILETOWEJ "Dziennik Zarządu m. st. Warszawy" 1921, nr 095, 7 XI 1921, str. 8.

"Dyrekcja Tramwajów Miejskich zawiadamia, że w celu zasilenia kasy miejskiej na ogólne potrzeby miasta Rada Miejska w dn. 27-ym b. m. uchwaliła podwyższyć taryfę tramwajową z dniem 1-ym listopada r. b. w sposób następujący:

a) Cena jednorazowego biletu normalnego tramwajowego i autobusowego wynosić będzie za pełny kurs mk. 30.
b) Cena tramwajowego biletu terminowego normalnego wynosić będzie kwartalnie mk. 10.500,
czyli że dopłata do wykupionych już na kwartał IV biletów terminowych wynosić będzie od d. 1 listopada r. b. mk. 1.000, dopłatę tę należy uskutecznić przed 15 listopada r. b.
c) Cena autobusowego biletu terminowego normalnego wynosić będzie kwartalnie mk. 5.250,
czyli dopłata od dn. 1 listopada wynosić będzie mk. 500, dopłatę tę również należy uiścić przed 15 listopada r. b.

U W A G A:     Dopłata do biletów terminowych przyjmowana będzie w dni powszednie od godz. 9-tej do 2-ej po południu:
1) w Dyrekcji Tramwajów przy ul. Nowomłynarskiej,
2) na Stacji Miejskiej K. P. przy ul. Nowomiodowej Nr. 3."
1921.11.14. 1 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WILEŃSKI – Targowa – Wileńska – Konopacka – 11 Listopada – Odrowąża – Białołęcka – NOWE BRÓDNO.
(Stara trasa: PLAC ZAMKOWY – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Wileńska – ... – NOWE BRÓDNO.)
Wycofanie linii z lewobrzeżnej części Śródmieścia w związku z dotkliwym mrozem i obfitymi opadami śniegu uniemożliwiającymi podjazd Nowym Zjazdem do pl. Zamkowego.

[DZmsW 1922, nr 094/095, 12 XII 1922, str. 10;
PZ 1921, nr 035, 14 XI 1921, str. 7]
3 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WILEŃSKI – Targowa – Zamoyskiego – Grochowska – GROCHÓW II.
(Stara trasa: PLAC ZAMKOWY – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Floriańska – Szeroka – Targowa – ... – GROCHÓW II.)
1921.12.20. ZMIANA TARYFY BILETOWEJ "Polska Zbrojna" 1921, nr 073, 22 XII 1921, str. 6.

"Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie zawiadamia, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia, że od dnia 20 b. m. ogranicza się przejazd autobusami miejskimi za opłatą normalną mk. 30, do prawa przejazdu od krańcowych stacji autobusowych do najbliższego połączenia z węzłem tramwajowym, t. j. do przejazdu 3-ch sekcji; za odległość ponad 3 sekcje będzie pobieraną powtórna opłata w wysokości mk. 30.

Przejazdy ulgowe ograniczeniom nie podlegają i bilet za mk. 15 służyć będzie na przejazd całkowitych podwójnych kursów."
1921.12.20. 1 linia autobusowa zwykła stała PLAC ZAMKOWY – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Wileńska – Konopacka – 11 Listopada – Odrowąża – Białołęcka – NOWE BRÓDNO.
(Stara trasa: DWORZEC WILEŃSKI – Targowa – Wileńska – ... – NOWE BRÓDNO.)
Przywrócenie kursowania linii na stałej trasie.

[DZmsW 1922, nr 094/095, 12 XII 1922, str. 11]
2 linia autobusowa zwykła stała PLAC MURANOWSKI – Pokorna – przejazd przez tory kolejowe – Felińskiego – Słowackiego – Gdańska – Rudzka – MARYMONT.
(Stara trasa: PLAC ZAMKOWY – Podwale – Kilińskiego – Długa – plac Krasińskich – Nowiniarska – Świętojerska – Nalewki – plac Muranowski – Pokorna – ... – MARYMONT.)
Wycofanie z rejonu Starego Miasta.

[DZmsW 1922, nr 094/095, 12 XII 1922, str. 11;
PZ 1921, nr 072, 21 XII 1921, str. 5]
3 linia autobusowa zwykła stała PLAC ZAMKOWY – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Floriańska – Szeroka – Targowa – Zamoyskiego – Grochowska – GROCHÓW II.
(Stara trasa: DWORZEC WILEŃSKI – Targowa – ... – GROCHÓW II.)
Przywrócenie kursowania linii na stałej trasie.

[DZmsW 1922, nr 094/095, 12 XII 1922, str. 11]
1921.12.31. 10 linia tramwajowa nocna zwykła stała PLAC TEATRALNY – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – PLAC ZBAWICIELA. Uruchomienie pierwszej w Warszawie linii nocnej "tytułem próby". Kursy w godz.: 23.40 - 6.00. Częstotliwość kursowania: 6 minut. Cena biletu: 100 marek. Bilety terminowe, bezpłatne i służbowe nie były honorowane.

[DKRnmW 1922, nr 001, 2 I 1922, str. 1-2;
DZmsW 1922, nr 001, 3 I 1922, str. 8;
GW 1921, nr 357, 31 XII 1921, str. 4;
PZ 1921, nr 081, 31 XII 1921, str. 11]

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
ABC - ABC [1926-1934]
ABCNC - ABC Nowiny Codzienne [1935-1939]
CZAS - Czas [1848-1939]
DW - Dobry Wieczór [1929-1932]
DWKC - Dobry Wieczór-Kurier Czerwony [1932-1939]
DZmsW - Dziennik Zarządu m. st. Warszawy [1916-1939]
DD - Dzień Dobry [1931-1939]
EP - Express Poranny [1922-1939]
GP2G - Gazeta Poranna 2 Grosze [1912-1929]
GPW - Gazeta Poranna Warszawska [1925-1928]
GOW - Goniec Warszawski [1935-1939]
GW - Gazeta Warszawska [1771-1925, 1928-1935]
KC5G - Kurier Codzienny 5 Groszy [1932-1939]
KC - Kurier Czerwony [1925-1932]
KIiT - Kurier Informacyjny i Telegraficzny [1922-1925]
KP - Kurier Polski [1898-1939]
KPR - Kurier Poranny [1877-1939]
KW - Kurier Warszawski [1821-1939]
NC - Nowiny Codzienne [1922]
NCD - Nowiny Codzienne [1932-1934]
PZ - Polska Zbrojna [1921-1939]
WDN - Warszawski Dziennik Narodowy [1935-1939]
WW - Wieczór Warszawski [1928-1939]
WIEK - Wiek [1873-1906]
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.

 

SPIS TRAS (stan na koniec grudnia 1921 r.)

SCHEMAT KOMUNIKACJI (stan na koniec grudnia 1921 r.)

POWRÓT DO SPISU LATKONTAKT: trasbus@o2.pl.