data linia rodzaj zmiana uwagi
1935.01.15. 15 linia tramwajowa zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Ustronie – Felińskiego – Mierosławskiego – Mickiewicza (powrót: Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – PLAC WILSONA.) – Zajączka – Krajewskiego – Szymanowska – Sierakowska – plac Muranowski – Nalewki – Leszno – Żelazna – Wolska – Skierniewicka – DWORSKA.
(Stara trasa: PLAC WILSONA – ... – plac Muranowski – Nalewki – Franciszkańska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI / NOWOWIEJSKA.)
Przywrócenie starych tras wskutek protestów pasażerów.
15A linia tramwajowa zwykła stała BIELANY CIWF – Marymoncka – Słowackiego – Toeplitza – Felińskiego – Mierosławskiego – Mickiewicza – Zajączka – Krajewskiego – Szymanowska – Sierakowska – plac Muranowski – Nalewki – Leszno – Żelazna – Wolska – Skierniewicka – DWORSKA.

(Kursy po godz. 19.00: ... – Wolska – MŁYNARSKA.)
(Stara trasa: BIELANY CIWF – ... – plac Muranowski – Nalewki – Franciszkańska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI / NOWOWIEJSKA.

(Kursy po godz. 19.00: ... – Nalewki – Leszno – Żelazna – Wolska – MŁYNARSKA.))
M linia tramwajowa zwykła stała ALEJA ZIELENIECKA – Targowa – Zygmuntowska – most Kierbedzia – Nowy Zjazd – Krakowskie Przedmieście – Królewska – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – aleja Wyzwolenia – Aleje Ujazdowskie – plac Trzech Krzyży – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – ALEJA ZIELENIECKA.
(Stara trasa: ALEJA ZIELENIECKA – ... – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – ... – ALEJA ZIELENIECKA.)
Przedłużenie linii - przejęcie odcinka tras linii 15 i 15A.
E linia autobusowa zwykła stała DWORZEC GŁÓWNY – Aleje Jerozolimskie – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Wiejska – Górnośląska – Myśliwiecka – Szwoleżerów – 29 Listopada – CZERNIAKOWSKA (powrót: CZERNIAKOWSKA – Szwoleżerów – Myśliwiecka).
(Stara trasa: POLITECHNIKA – Lwowska – Poznańska (powrót: Poznańska – Piękna – Koszykowa – aleja Niepodległości – Nowowiejska – POLITECHNIKA.) – Wspólna – plac Trzech Krzyży – ... – CZERNIAKOWSKA.)
Wycofanie z okolic Politechniki.
1935.05.01. ZMIANA TARYFY BILETOWEJ "Dziennik Zarządu m. st. Warszawy" 1935, nr 020, 27 IV 1935, str. 2.

"Dyrekcja Tramwajów i Autobusów podaje do wiadomości, że od dnia 1 maja 1935 r. będzie obowiązywać następująca taryfa tramwajowa:
      1) bilet jednorazowy normalny - zł. 0,20.
      2) bilet jednorazowy ulgowy - zł. 0,15.
      3) bilet abonamentowy normalny 10-przejazdowy - zł. 2,00.
      4) bilet abonamentowy ulgowy 10-przejazdowy - zł. 1,50.
            U w a g a : Z abonamentu ulgowego mogą korzystać wszyscy pasażerowie w dni powszednie do godz. 8.15 rano.
      5) bilet powrotny, ważny w dni powszednie na przejazd poranny do godz. 7-ej i na powrót w tym samym dniu wagonami linij dziennych - zł. 0,30.
      6) bilet do przesiadania normalny - zł. 0,30.
      7) bilet do przesiadania podmiejski - Babice - zł. 0,35.
      8) bilet do przesiadania podmiejski - Babice w dni powsz. do g. 8.15 - zł. 0,30.
      9) jednorazowy dojazdowy za przejazd:
            a) od pętli na Opaczewskiej do zajezdni na Rakowcu lub z powrotem - zł. 0,05.
            b) od Ulrychowa do osiedla Koło lub z powrotem - zł. 0,05.
      10) bilet jednorazowy nocny - zł. 0,40.
      11) bilet do przesiadania nocny - zł. 0,50.
            U w a g a : W wagonach nocnych nie przysługują żadne ulgi.
      12) bilet miesięczny imienny dzienny i nocny - zł. 33,00.
      13) bilet kwartalny imienny dzienny i nocny - zł. 94,00.
      14) bilet półroczny bezimienny dzienny i nocny - zł. 285,00.
            U w a g a : Bilety kwartalne i półroczne są sprzedawane tylko na okresy kalendarzowe.
                                Bilety kwartalne są imienne bez prawa przepisywania na innego właściciela (cedowania).
                                Bilety bezimienne mogą nabywać tylko instytucje państwowe, komunalne i niektóre społeczne.
      15) Przewóz bagażu lub psa - w/g taryfy pasażerskiej normalnej dziennej lub nocnej.
      16) Przewóz nart lub saneczek - w/g taryfy pasażerskiej ulgowej.

Z ulgowej taryfy w formie biletów jednorazowych lub abonamentowych ulgowych mogą korzystać:
      I. Na mocy specjalnych legitymacyj tramwajowych, wydawanych w cenie 20 gr.
      a) słuchacze i słuchaczki wyższych szkół,
      b) kierownicy, nauczyciele i nauczycielki szkół powszechnych państwowych, miejskich i prywatnych oraz społecznych, które są subsydjowane przez miasto,
      c) młodzież szkolna:
            1) uczęszczająca do szkół powszechnych państwowych, miejskich i prywatnych oraz społecznych, które są subsydjowane przez miasto,
            2) uczęszczająca do szkół średnich państwowych, miejskich i prywatnych,
            3) uczęszczająca do szkół państwowych, miejskich i społecznych zawodowo dokształcających (dla młodzieży rzemieślniczej i handlowej).
      II. Pracownicy Zarządu Miejskiego w m. st. Warszawie (na dotychczasowych warunkach).
      III. Funkcjonariusze Policji Państwowej I-go i 6-go okr., o ile zajmują miejsca wewnątrz wagonu, oraz z pozostałych okręgów bez względu na zajmowane miejsce.
      IV. Szeregowi Wojsk Polskich.
      V. Szeregowi I-go Dyonu Żandarmerji - wewnątrz wozów.
            U w a g a : Ulgi przysługują policjantom, szeregowym W. P. i żandarmerji tylko w uniformie.
      VI. Dzieci od jednego roku do 10 lat.

Z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać:
      1) dzieci do jednego roku życia,
      2) funkcjonarjusze P. P. 1-go i 6-go okr., oraz szeregowi żandarmerji I-go Dyonu - na pomostach.

U w a g i : 1) Bilety abonamentowe normalne, wykupione do dnia 30.IV r. b., będą honorowane do wyczerpania kuponów. Jedenasty premjowy (bezpłatny) przejazd dla posiadaczy tych biletów będzie uwzględniany do dnia 31 maja r. b. Różnicy ceny tych biletów w/g dotychczasowej taryfy w porównaniu z nową taryfą Dyrekcja nie będzie zwracać.
2) Bilety okresowe (kwartalne: normalne lub ulgowe, imienne lub bezimienne), wykupione na kwartał II-gi, są ważne na przejazdy do dnia 30 czerwca r. b., przyczem bilety, wykupione na linje dzienne, nie upoważniają do jazdy w wagonach linji nocnych.
3) Na linji "H" obowiązywać będzie taryfa normalna."
1935.05.30. H linia tramwajowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII.
(Stara trasa: PLAC ŻELAZNEJ BRAMY – Żabia – plac Bankowy (powrót: plac Bankowy – Przechodnia – PLAC ŻELAZNEJ BRAMY.) – Senatorska – Bielańska – Nalewki – Gęsia – Dzika – Dzielna – Karmelicka – Leszno – Solna – plac Mirowski – PLAC ŻELAZNEJ BRAMY.)
Niewielka frekwencja.
1935.05.??. W linia tramwajowa zwykła stała ULRYCHÓW – księcia Janusza – KOŁO. Uruchomienie linii pomocniczej dla linii B w związku z odbywającą się na terenie Koła wystawą budowlano-mieszkaniową organizowaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

[CZAS 1935, nr 117, 30 IV 1935, str. 6;
CZAS 1935, nr 269, 1 X 1935, str. 8]
1935.06.09. E linia tramwajowa zwykła okresowa (kursuje w pogodne dni świąteczne) PLAC TEATRALNY – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI. Uruchomienie sezonowej linii tramwajowej oznaczonej literą "E" ("Extra") w celu ułatwienia dojazdu do plaż w pobliżu mostu Poniatowskiego.

[WDN 1935, nr 13, 7 VI 1935, str. 7]
E linia autobusowa zwykła stała DWORZEC GŁÓWNY – Poznańska – Wspólna – plac Trzech Krzyży – Wiejska – Górnośląska – Myśliwiecka – Szwoleżerów – 29 Listopada – CZERNIAKOWSKA (powrót: CZERNIAKOWSKA – Szwoleżerów – Myśliwiecka).
<>br>
(Co drugi kurs: ... – Myśliwiecka – ROZBRAT / MYŚLIWIECKA.)
(Stara trasa: DWORZEC GŁÓWNY – Aleje Jerozolimskie – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Wiejska – Górnośląska – Myśliwiecka – Szwoleżerów – 29 Listopada – CZERNIAKOWSKA (powrót: CZERNIAKOWSKA – Szwoleżerów – Myśliwiecka).)
Wycofanie z odcinka dublującego się z tramwajami wraz z wprowadzeniem wariantowości trasy na terenie Powiśla. Na trasie wprowadzono przystanki: w Al. Jerozolimskich naprzeciwko Dworca Głównego, na ul. Poznańskiej przy ul. Nowogrodzkiej oraz na ul. Wspólnej przy ul. Marszałkowskiej, Kruczej i pl. Trzech Krzyży. Łączna częstotliwość kursowania: 7-8 minut.

[Sprawozdanie Tramwajów Miejskich 1935/1936, str. 13;
WDN 1935, nr 12, 6 VI 1935, str. 7]
1935.07.01. 2 linia tramwajowa zwykła stała POWĄZKI (IV BRAMA) – Powązkowska – Dzika – Dzielna – Karmelicka – Leszno – Solna – plac Mirowski – plac Żelaznej Bramy – Graniczna – Królewska – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Książęca – Czerniakowska – Powsińska – CZERNIAKÓW MIASTO OGRÓD.
(Stara trasa: DWORZEC GDAŃSKI – Sierakowska – plac Muranowski – Muranowska – Dzika – Dzielna – Karmelicka – Leszno – Solna – plac Mirowski – plac Żelaznej Bramy – Graniczna – Królewska – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – ... – CZERNIAKÓW MIASTO OGRÓD.)
Przedłużenie trasy i wycofanie z Traktu Królewskiego - przejęcie trasy linii 8 na odcinku od ul. Granicznej do Powązek.

[DZmsW 1935, nr 034, 28 VI 1935, str. 1-2]
6 linia tramwajowa zwykła stała OPACZEWSKA / GRÓJECKA – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Towarowa – Srebrna – Twarda – plac Grzybowski – Królewska – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Wileńska – Konopacka – 11 Listopada – św. Wincentego – CMENTARZ BRÓDNOWSKI.
(Stara trasa: PLAC NARUTOWICZA – Grójecka – plac Zawiszy – Towarowa – Srebrna – Złota – Marszałkowska – Królewska – Krakowskie Przedmieście – ... – CMENTARZ BRÓDNOWSKI.)
Przejęcie trasy likwidowanej linii 8 na odcinku od pętli OPACZEWSKA do ul. Granicznej.

[DZmsW 1935, nr 034, 28 VI 1935, str. 1-2]
8 linia tramwajowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII.
(Stara trasa: (Kursy po godz. 19.00: POWĄZKI (IV BRAMA) – Powązkowska – ...)

POWĄZKI (ELBLĄSKA) – Powązkowska – Dzika – Dzielna – Karmelicka – Leszno – Solna – plac Mirowski – plac Żelaznej Bramy – Graniczna – plac Grzybowski – Twarda – Srebrna – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – GRÓJECKA / OPACZEWSKA.)
Przejęcie trasy przez linie 2 (na odcinku Powązki - Graniczna) i 6 (na odcinku Graniczna - Opaczewska).

[DZmsW 1935, nr 034, 28 VI 1935, str. 1-2]
11 linia tramwajowa zwykła stała BEMA – Bema – Wolska – Chłodna – Żelazna – Złota – Marszałkowska – PLAC ZBAWICIELA.
(Stara trasa: BEMA – Bema – Wolska – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – PLAC ZBAWICIELA.)
Skierowanie przez ul. Żelazną w związku z przeciążeniem tramwajów linii O na tym odcinku. Nie zwiększono w tym celu częstotliwości kursowania linii O ze względu na nierównomierną frekwencję na pozostałych odcinkach trasy.

[DZmsW 1935, nr 034, 28 VI 1935, str. 1-2]
14 linia tramwajowa zwykła stała MARYMONT – Marii Kazimiery – Potocka – Słowackiego – Ustronie – Felińskiego – Mierosławskiego – Mickiewicza – Zajączka – Krajewskiego – Szymanowska – Sierakowska – plac Muranowski – Nalewki – Bielańska – Senatorska – plac Bankowy – Przechodnia – plac Żelaznej Bramy (powrót: pl. Żelaznej Bramy – Żabia – plac Bankowy) – Graniczna – Królewska – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – PLAC UNII LUBELSKIEJ.
(Stara trasa: MARYMONT – ... – Graniczna – Królewska – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – ... – PLAC UNII LUBELSKIEJ.)
Korekta trasy w celu usprawnienia połączenia ciągu Krakowskiego Przedmieścia z Żoliborzem (połączenie ul. Marszałkowskiej i Dworca Głównego z Żoliborzem realizuje linia 17). Zastąpienie wycofanej z ul. Nowy Świat linii 2 (zachowane zostało połączenie z pl. Żelaznej Bramy i Dworcem Gdańskim).

[DZmsW 1935, nr 034, 28 VI 1935, str. 1-2]
19 linia tramwajowa zwykła stała PLAC TEATRALNY – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Królewska – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WIERZBNO.
(Stara trasa: CMENTARZ ŻYDOWSKI – Gęsia – Nalewki – Bielańska – plac Teatralny – Moliera – ... – WIERZBNO.)
Wycofanie z Muranowa w związku z uruchomieniem linii T.

[DZmsW 1935, nr 034, 28 VI 1935, str. 1-2]
20 linia tramwajowa nocna zwykła stała (Jeden kurs: BOERNEROWO – Szosa Forteczna – Obozowa – księcia Janusza – Górczewska – Młynarska – Wolska – ...)

MŁYNARSKA – Wolska – Chłodna – Żelazna – Leszno – Tłomackie – Bielańska – plac Teatralny – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Królewska – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WIERZBNO.
Skierowanie jednego kursu przez Ulrychów i Koło do Boernerowa.

[DZmsW 1935, nr 034, 28 VI 1935, str. 1-2]
30 linia tramwajowa nocna zwykła stała (Jeden kurs: TWARDOWSKA – Marymoncka – Słowackiego – Ustronie – Felińskiego – Mierosławskiego – Mickiewicza – Zajączka – Krajewskiego – Szymanowska – ...)

(Jeden kurs: MARYMONT – Marii Kazimiery – Potocka – Słowackiego – Ustronie – Felińskiego – Mierosławskiego – Mickiewicza – Zajączka – Krajewskiego – Szymanowska – ...)

PLAC WILSONA – Słowackiego – Ustronie – Felińskiego – Mierosławskiego – Mickiewicza (powrót: Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – PLAC WILSONA.) – Zajączka – Krajewskiego – Szymanowska – Sierakowska – plac Muranowski – Nalewki – Bielańska – plac Teatralny – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – PLAC TRZECH KRZYŻY.
Wydłużenie trasy pojedynczych kursów na Bielany i Marymont.

[DZmsW 1935, nr 034, 28 VI 1935, str. 1-2]
O linia tramwajowa zwykła stała GĘSIA / DZIKA – Gęsia – Smocza – Nowolipie – Żelazna – Złota – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – Miodowa – plac Krasińskich – Nowiniarska – Franciszkańska – Gęsia – GĘSIA / DZIKA.
(Stara trasa: GĘSIA / DZIKA – ... – Złota – Marszałkowska – plac Zbawiciela – aleja Wyzwolenia – Aleje Ujazdowskie – plac Trzech Krzyży – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – ... – GĘSIA / DZIKA.)
Wycofanie z południowej części Śródmieścia w celu zagęszczenia ruchu w Śródmieściu oraz połączenia dzielnicy handlowej z ciągiem ul. Nowy Świat najkrótszą trasą. Przejęcie fragmentu trasy przez linię 11.

[DZmsW 1935, nr 034, 28 VI 1935, str. 1-2]
P linia tramwajowa zwykła stała POWIŚLE – Dobra – Nowy Zjazd – Krakowskie Przedmieście – Trębacka – Moliera – plac Teatralny – Senatorska – plac Bankowy – Przechodnia – plac Żelaznej Bramy (powrót: plac Żelaznej Bramy – Żabia – plac Bankowy) – Graniczna – Bagno – Świętokrzyska – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Książęca – Ludna – Solec – Dobra – POWIŚLE.
(Stara trasa: POWIŚLE – ... – Moliera – plac Teatralny – Nalewki – Gęsia – Smocza – Nowolipie – Żelazna – Chłodna – plac Mirowski – plac Żelaznej Bramy – Graniczna – ... – POWIŚLE.)
Korekta trasy w celu usprawnienia połączenia Powiśla z dzielnicą handlową niezależnie od kierunku jazdy. Przejęcie fragmentu trasy na terenie Muranowa przez nową linię T.

[DZmsW 1935, nr 034, 28 VI 1935, str. 1-2]
T linia tramwajowa zwykła stała PLAC TEATRALNY – Bielańska – Nalewki – Gęsia – Okopowa – Towarowa – Srebrna – Złota – Marszałkowska – Królewska – Krakowskie Przedmieście – Trębacka – Moliera – PLAC TEATRALNY. Uruchomienie linii obsługującej rejon zachodniego Śródmieścia i zastępującej linie: 6 (na odcinku Srebrna - Krakowskie Przedmieście) oraz 19 (na terenie Muranowa). Oznaczenie T jak "Towarowa".

[DZmsW 1935, nr 034, 28 VI 1935, str. 1-2]
1935.07.23. KOLEJKA GRÓJECKA kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 1000 mm) PLAC UNII LUBELSKIEJ – Puławska – Iwiczna: Puławska – Piaseczno: Puławska – aleja Wojska Polskiego – Sienkiewicza – Stołeczna – Pod Bateriami – Lipowa – Kordiana – Głosków – Tarczyn – Grójec – JASIENIEC.
Stacje: MOKOTÓW, WIERZBNO (KRÓLIKARNIA), SZOPY, SŁUŻEWIEC, GRABÓW, PYRY, DĄBRÓWKA, MYSIADŁO, IWICZNA, PIASECZNO, ZALESIE, ZALESINEK, GOŁKÓW, GŁOSKÓW, SZCZAKI, TARCZYN, KOPANA, LESZNOWOLA, GRÓJEC, SZYMANÓWEK, JASIENIEC.

PLAC UNII LUBELSKIEJ – Puławska – Iwiczna: Puławska – Piaseczno: Puławska – aleja Wojska Polskiego – Sienkiewicza – Stołeczna – Pod Bateriami – Lipowa – Kordiana – Głosków – Tarczyn – Grójec – Skowrony – Wola Łęcieszycka – Kozietuły – Mogielnica – Stryków – Brzostowiec – NOWE MIASTO.
Stacje: MOKOTÓW, WIERZBNO (KRÓLIKARNIA), SZOPY, SŁUŻEWIEC, GRABÓW, PYRY, DĄBRÓWKA, MYSIADŁO, IWICZNA, PIASECZNO, ZALESIE, ZALESINEK, GOŁKÓW, GŁOSKÓW, SZCZAKI, TARCZYN, KOPANA, LESZNOWOLA, GRÓJEC, MAŁA WIEŚ, SKOWRONY, GOLIANY, WOLA ŁĘCIESZYCKA, KOZIETUŁY, MOGIELNICA, JASTRZĘBIA, STRYKÓW, ŚLEPOWOLA, BRZOSTOWIEC, NOWE MIASTO.

PLAC UNII LUBELSKIEJ – Puławska – Iwiczna: Puławska – Piaseczno: Puławska – aleja Wojska Polskiego – Gerbera – 17 Stycznia – Asfaltowa – Żabieniec – Chojnów – Baniocha – Kąty – GÓRA KALWARIA.
Stacje: MOKOTÓW, WIERZBNO (KRÓLIKARNIA), SZOPY, SŁUŻEWIEC, GRABÓW, PYRY, DĄBRÓWKA, MYSIADŁO, IWICZNA, PIASECZNO, ŻABIENIEC, STEFANÓW, CHOJNÓW, BANIOCHA, DOMANÓWEK, KĄTY, GÓRA KALWARIA.
(Stara trasa: (Tylko ruch towarowy: STACJA TOWAROWA KOLEI WARSZAWSKO-WIEDEŃSKIEJ – Spiska – Niemcewicza – Raszyńska – Filtrowa – Krzywickiego – Nowowiejska – Polna – plac Unii Lubelskiej – ...)
PLAC UNII LUBELSKIEJ – Puławska – Iwiczna: Puławska – ... – JASIENIEC / NOWE MIASTO / GÓRA KALWARIA.)
Zamknięcie bocznicy towarowej prowadzącej do Dworca Głównego na mocy wyroku Sądu Okręgowego o usunięciu torów kolejek z terenu miasta.

[WDN 1935, nr 53, 19 VII 1935, str. 7;
WDN 1935, nr 57, 23 VII 1935, str. 7]
1935.07.26. KOLEJKA GRÓJECKA kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 1000 mm) WARSZAWA GRÓJECKA – Puławska – Iwiczna: Puławska – Piaseczno: Puławska – aleja Wojska Polskiego – Sienkiewicza – Stołeczna – Pod Bateriami – Lipowa – Kordiana – Głosków – Tarczyn – Grójec – JASIENIEC.
Stacje: ODYŃCA, WIERZBNO (KRÓLIKARNIA), SZOPY, SŁUŻEWIEC, GRABÓW, PYRY, DĄBRÓWKA, MYSIADŁO, IWICZNA, PIASECZNO, ZALESIE, ZALESINEK, GOŁKÓW, GŁOSKÓW, SZCZAKI, TARCZYN, KOPANA, LESZNOWOLA, GRÓJEC, SZYMANÓWEK, JASIENIEC.

WARSZAWA GRÓJECKA – Puławska – Iwiczna: Puławska – Piaseczno: Puławska – aleja Wojska Polskiego – Sienkiewicza – Stołeczna – Pod Bateriami – Lipowa – Kordiana – Głosków – Tarczyn – Grójec – Skowrony – Wola Łęcieszycka – Kozietuły – Mogielnica – Stryków – Brzostowiec – NOWE MIASTO.
Stacje: ODYŃCA, WIERZBNO (KRÓLIKARNIA), SZOPY, SŁUŻEWIEC, GRABÓW, PYRY, DĄBRÓWKA, MYSIADŁO, IWICZNA, PIASECZNO, ZALESIE, ZALESINEK, GOŁKÓW, GŁOSKÓW, SZCZAKI, TARCZYN, KOPANA, LESZNOWOLA, GRÓJEC, MAŁA WIEŚ, SKOWRONY, GOLIANY, WOLA ŁĘCIESZYCKA, KOZIETUŁY, MOGIELNICA, JASTRZĘBIA, STRYKÓW, ŚLEPOWOLA, BRZOSTOWIEC, NOWE MIASTO.

WARSZAWA GRÓJECKA – Puławska – Iwiczna: Puławska – Piaseczno: Puławska – aleja Wojska Polskiego – Gerbera – 17 Stycznia – Asfaltowa – Żabieniec – Chojnów – Baniocha – Kąty – GÓRA KALWARIA.
Stacje: ODYŃCA, WIERZBNO (KRÓLIKARNIA), SZOPY, SŁUŻEWIEC, GRABÓW, PYRY, DĄBRÓWKA, MYSIADŁO, IWICZNA, PIASECZNO, ŻABIENIEC, STEFANÓW, CHOJNÓW, BANIOCHA, DOMANÓWEK, KĄTY, GÓRA KALWARIA.
(Stara trasa: PLAC UNII LUBELSKIEJ – Puławska – Iwiczna: Puławska – ... – JASIENIEC / NOWE MIASTO / GÓRA KALWARIA.
Stacje: MOKOTÓW, WIERZBNO (KRÓLIKARNIA), SZOPY, ..., JASIENIEC / NOWE MIASTO / GÓRA KALWARIA.)
Zamknięcie ruchu na odcinku pl. Unii Lubelskiej - Odyńca na mocy wyroku Sądu Okręgowego o usunięciu torów kolejek z terenu miasta. Otwarcie nowego dworca kolejowego WARSZAWA GRÓJECKA, położonego w okolicach budynku przy ul. Puławskiej 100.

[Czas 1935, nr 204, 28 VII 1935, str. 12;
WDN 1935, nr 53, 19 VII 1935, str. 7;
WDN 1935, nr 57, 23 VII 1935, str. 7]
1935.08.01. ZMIANA TARYFY BILETOWEJ "Warszawski Dziennik Narodowy" 1935, nr 60, 26 VII 1935, str. 7;
"Warszawski Dziennik Narodowy" 1935, nr 66, 1 VIII 1935, str. 7.

Dyrekcja Tramwajów i Autobusów podjęła decyzję o obniżeniu cen biletów autobusowych. Za przejazd do 3 km bilet kosztował 25 gr. (dotychczas 30 gr.), za przejazd 4 km i więcej - 30 gr. (dotychczas 40 gr.). Obniżono także cenę biletu korespondencyjnego autobusowego z 40 gr. do 35 gr. Jednocześnie wprowadzono bilety korespondencyjne z autobusów na tramwaje i odwrotnie w tej samej cenie, czyli 35 gr. Cała taryfa przedstawiała się po zmianach następująco:
• bilet jednorazowy normalny autobusowy za przejazd 1 km. - 15 gr.;
• bilet jednorazowy normalny autobusowy za przejazd 2 km. - 20 gr.;
• bilet jednorazowy normalny autobusowy za przejazd 3 km. - 25 gr.;
• bilet jednorazowy normalny autobusowy za przejazd 4 km. i więcej - 30 gr.;
• bilet korespondencyjny z autobusu na autobus lub z autobusu na tramwaj i odwrotnie - 25 gr.

1935.08.01. S linia autobusowa zwykła stała RONDO WASZYNGTONA – Francuska – Zwycięzców – ZWYCIĘZCÓW / WAŁ MIEDZESZYŃSKI. Uruchomienie linii łączącej osiedla Saskiej Kępy z przystankiem tramwajowym na rondzie Waszyngtona.

[Sprawozdanie Tramwajów Miejskich 1935/1936, str. 13]
1935.08.19. Rozpoczęto budowę nowego toru tramwajowego na ul. Mickiewicza, na odcinku od pl. Wilsona do ul. Marii Kazimiery. [WDN 1935, nr 94, 29 VIII 1935, str. 7]
1935.08.26. WARSZAWA

SKOLIMÓW
linia autobusowa podmiejska zwykła stała (PKP) DWORZEC GŁÓWNY – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Bagatela – Belwederska – Sobieskiego – Wilanów – Powsin – Konstancin – SKOLIMÓW.

(Niektóre kursy: ... – Jeziorna – KONSTANCIN.)
Przystanki: DWORZEC GŁÓWNY, PL. UNII LUBELSKIEJ, WILANÓW, POWSINEK, NATOLIN, POWSIN, KLARYSEW, JEZIORNA, KONSTANCIN, SKOLIMÓW, (CHYLICE).
Uruchomienie linii. Kursy w godz. 6.05 - 1.10. Cena od Dworca Głównego do przystanku: pl. Unii Lubelskiej 0,30 zł; Wilanów 0,60; Powsinek 0,70; Natolin 0,80; Powsin 0,90; Klarysew 1,00; Jeziorna 1,10; Konstancin 1,20; Skolimów 1,30. Cena biletu powrotnego Warszawa-Skolimów lub Skolimów-Warszawa wynosi 2,20 zł.

[CZAS 1935, nr 232, 25 VIII 1935, str. 10]
1935.08.28. KOLEJKA WILANOWSKA kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) BELWEDER – Belwederska – Sobieskiego – Idzikowskiego – Powsińska – Goczałkowicka – plac Rembowskiego – Okrężna – Powsińska – Wiertnicza – Przyczółkowa – Konstancin Jeziorna: Warszawska – Skolimowska – Piaseczyńska – Pułaskiego – Chyliczki: Wschodnia – Piaseczno: Przesmyckiego – Chyliczkowska – PIASECZNO.
Bocznica osobowa: ... – Warszawska – KONSTANCIN.
Stacje: BELWEDER, CZERNIAKÓW, WILANÓW, POWSINEK, POWSIN, KLARYSEW, JEZIORNA, ROZJAZD OBORSKI, (KONSTANCIN), SKOLIMÓW, CHYLICE, CHYLICZKI, PIASECZNO.
(Stara trasa: (Tylko ruch towarowy: STACJA TOWAROWA KOLEI WARSZAWSKO-WIEDEŃSKIEJ – Spiska – Niemcewicza – Raszyńska – Filtrowa – Krzywickiego – Nowowiejska – Polna – plac Unii Lubelskiej – ...)
PLAC UNII LUBELSKIEJ – Chocimska – Spacerowa – Belwederska – Sobieskiego – ... – PIASECZNO / CEGIELNIA OBORY.
Stacje: PL. UNII LUBELSKIEJ, BELWEDER, CZERNIAKÓW, ..., PIASECZNO.)
Przeniesienie stacji końcowej kolejki na mocy wyroku Sądu Okręgowego o natychmiastowym usunięciu torów kolejek z ulic miasta. Poczekalnia i kasy umieszczone były w specjalnie przystosowanym wagonie, umożliwiającym sprawne przemieszczenie przy zmianie położenia stacji.

[CZAS 1935, nr 233, 26 VIII 1935, str. 6;
WDN 1935, nr 101, 5 IX 1935, str. 7]
1935.09.01. 2 linia tramwajowa zwykła stała POWĄZKI (ELBLĄSKA) – Powązkowska – Dzika – Dzielna – Karmelicka – Leszno – Solna – plac Mirowski – plac Żelaznej Bramy – Graniczna – Królewska – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Książęca – Czerniakowska – Powsińska – CZERNIAKÓW MIASTO OGRÓD.
(Stara trasa: POWĄZKI (IV BRAMA) – Powązkowska – ... – CZERNIAKÓW MIASTO OGRÓD.)
Przedłużenie trasy na terenie Powązek.

[CZAS 1935, nr 225, 18 VIII 1935, str. 10]
WARSZAWA

OTWOCK
linia autobusowa podmiejska pospieszna stała (Autobusy Powiatowe) PLAC KRASIŃSKICH – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – Jakubowska – Wał Miedzeszyński – Józefów – OTWOCK.

(Niektóre kursy: ... – Otwock – ŚRÓDBORÓW.)
Przystanki: PL. KRASIŃSKICH, NOWY ŚWIAT/AL. JEROZOLIMSKIE, BLUSZCZE, ZBYTKI, WÓLKA, MIEDZESZYN, BŁOTA, ŚWIDRY MAŁE, ŚWIDRY WIELKIE, OTWOCK, (ŚRÓDBORÓW).
Przedłużenie trasy wybranych kursów do Śródborowa.

[CZAS 1935, nr 239, 1 IX 1935, str. 12;
CZAS 1935, nr 247, 9 IX 1935, str. 6;
WDN 1935, nr 102, 6 IX 1935, str. 5]
1935.09.12. KOLEJKA WILANOWSKA kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) BELWEDER – Belwederska – Sobieskiego – Idzikowskiego – Powsińska – Goczałkowicka – plac Rembowskiego – Okrężna – Powsińska – Wiertnicza – Przyczółkowa – Konstancin Jeziorna: Warszawska – Skolimowska – Piaseczyńska – Pułaskiego – Chyliczki: Wschodnia – Piaseczno: Przesmyckiego – Chyliczkowska – PIASECZNO.
Bocznica osobowa: ... – Warszawska – KONSTANCIN.
Stacje: BELWEDER, CZERNIAKÓW, WILANÓW, POWSINEK, POWSIN, KLARYSEW, JEZIORNA, ROZJAZD OBORSKI, (KONSTANCIN), SKOLIMÓW, CHYLICE, CHYLICZKI, PIASECZNO.
Przeniesienie stacji końcowej kolejki do zbiegu ul. Belwederskiej i Parkowej w celu ułatwienia przesiadki do linii tramwajowych jadących Al. Ujazdowskimi.

[WDN 1935, nr 106, 10 IX 1935, str. 7]
1935.09.28. E linia autobusowa zwykła stała DWORZEC GŁÓWNY – Poznańska – Wspólna – plac Trzech Krzyży – Wiejska – Górnośląska – Myśliwiecka – Szwoleżerów – 29 Listopada – CZERNIAKOWSKA (powrót: CZERNIAKOWSKA – Szwoleżerów – Myśliwiecka).
<>br>
(Co drugi kurs: ... – Myśliwiecka – PARK ŁAZIENKOWSKI.)
(Stara trasa: DWORZEC GŁÓWNY – ... – CZERNIAKOWSKA.
<>br>
(Co drugi kurs: ... – Myśliwiecka – ROZBRAT / MYŚLIWIECKA.))
Przedłużenie trasy skróconych wariantów do skrzyżowania ul. Myśliwieckiej i Agrykoli.

[WDN 1935, nr 123, 27 IX 1935, str. 7]
1935.09.29. W linia tramwajowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII.
(Stara trasa: ULRYCHÓW – księcia Janusza – KOŁO.)
Zakończenie wystawy budowlano-mieszkaniowej.

[CZAS 1935, nr 269, 1 X 1935, str. 8]
1935.10?.??. W linia tramwajowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni robocze) ULRYCHÓW – księcia Janusza – KOŁO. Przywrócenie kursowania linii pod wpływem postulatów pasażerów.

[CZAS 1936, nr 011, 12 I 1936, str. 12;
CZAS 1936, nr 091, 1 IV 1936, str. 10]
1935.11.01.
1935.11.02.
POWĄZKI
(IV BRAMA)

PL. NARUTOWICZA
linia tramwajowa cmentarna zwykła POWĄZKI (IV BRAMA) – Powązkowska – Dzika – Muranowska – plac Muranowski – Nalewki – Bielańska – plac Teatralny – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – Śniadeckich – Nowowiejska – Sucha – Filtrowa – PLAC NARUTOWICZA. Uruchomienie linii cmentarnych. Więcej szczegółów znajduje się TUTAJ.
ODROWĄŻA

PL. TEATRALNY
linia tramwajowa cmentarna zwykła ODROWĄŻA – Odrowąża – 11 Listopada – Konopacka – Wileńska – Targowa – Zygmuntowska – most Kierbedzia – Nowy Zjazd – Krakowskie Przedmieście – Trębacka – Moliera – PLAC TEATRALNY.
ODROWĄŻA

PL. KRASIŃSKICH
linia tramwajowa cmentarna zwykła ODROWĄŻA – Odrowąża – 11 Listopada – Konopacka – Wileńska – Targowa – Zygmuntowska – most Kierbedzia – Nowy Zjazd – Krakowskie Przedmieście – Miodowa – PLAC KRASIŃSKICH.
CM. BRÓDNOWSKI

PL. TEATRALNY
linia tramwajowa cmentarna zwykła CMENTARZ BRÓDNOWSKI – św. Wincentego – 11 Listopada – Konopacka – Wileńska – Targowa – Zygmuntowska – most Kierbedzia – Nowy Zjazd – Krakowskie Przedmieście – Trębacka – Moliera – PLAC TEATRALNY.
CM. BRÓDNOWSKI

PL. KRASIŃSKICH
linia tramwajowa cmentarna zwykła CMENTARZ BRÓDNOWSKI – św. Wincentego – 11 Listopada – Konopacka – Wileńska – Targowa – Zygmuntowska – most Kierbedzia – Nowy Zjazd – Krakowskie Przedmieście – Miodowa – PLAC KRASIŃSKICH.
CM. BRÓDNOWSKI

DW. WSCHODNI
linia tramwajowa cmentarna zwykła CMENTARZ BRÓDNOWSKI – św. Wincentego – 11 Listopada – Konopacka – Wileńska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI.
1935.11.17. 14 linia tramwajowa zwykła stała MARYMONT – Marii Kazimiery – Potocka – Mickiewicza – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Zajączka – Krajewskiego – Szymanowska – Sierakowska – plac Muranowski – Nalewki – Bielańska – Senatorska – plac Bankowy – Przechodnia – plac Żelaznej Bramy (powrót: pl. Żelaznej Bramy – Żabia – plac Bankowy) – Graniczna – Królewska – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – PLAC UNII LUBELSKIEJ.
(Stara trasa: MARYMONT – Marii Kazimiery – Potocka – Słowackiego – Ustronie – Felińskiego – Mierosławskiego – Mickiewicza – Zajączka – ... – PLAC UNII LUBELSKIEJ.)
Otwarcie nowej łącznicy Marymontu z pl. Wilsona wraz z położeniem drugiego toru na ul. Mickiewicza.
15 linia tramwajowa zwykła stała POTOCKA – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Zajączka – Krajewskiego – Szymanowska – Sierakowska – plac Muranowski – Nalewki – Leszno – Żelazna – Wolska – Skierniewicka – DWORSKA.
(Stara trasa: PLAC WILSONA – Słowackiego – Ustronie – Felińskiego – Mierosławskiego – Mickiewicza (powrót: Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – PLAC WILSONA.) – Zajączka – ... – DWORSKA.)
Przedłużenie trasy wraz z jednoczesnym skierowaniem dwukierunkowo ul. Mickiewicza przez pl. Wilsona.
30 linia tramwajowa nocna zwykła stała (Jeden kurs: TWARDOWSKA – Marymoncka – Słowackiego – Ustronie – Felińskiego – Mierosławskiego – Mickiewicza – Zajączka – Krajewskiego – Szymanowska – ...)

(Jeden kurs: MARYMONT – Marii Kazimiery – Potocka – Mickiewicza – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Zajączka – Krajewskiego – Szymanowska – ...)

PLAC WILSONA – Słowackiego – Ustronie – Felińskiego – Mierosławskiego – Mickiewicza (powrót: Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – PLAC WILSONA.) – Zajączka – Krajewskiego – Szymanowska – Sierakowska – plac Muranowski – Nalewki – Bielańska – plac Teatralny – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – PLAC TRZECH KRZYŻY.
(Stara trasa: (Jeden kurs: TWARDOWSKA – Marymoncka – Słowackiego – Ustronie – Felińskiego – Mierosławskiego – Mickiewicza – Zajączka – Krajewskiego – Szymanowska – ...)

(Jeden kurs: MARYMONT – Marii Kazimiery – Potocka – Słowackiego – Ustronie – Felińskiego – Mierosławskiego – Mickiewicza – Zajączka – Krajewskiego – Szymanowska – ...)

PLAC WILSONA – Słowackiego – Ustronie – Felińskiego – Mierosławskiego – Mickiewicza (powrót: Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – PLAC WILSONA.) – Zajączka – ... – PLAC TRZECH KRZYŻY.)
Otwarcie nowej łącznicy Marymontu z pl. Wilsona wraz z położeniem drugiego toru na ul. Mickiewicza.
1935.11.29. 18 linia tramwajowa zwykła stała STALOWA – nasyp kolei obwodowej – Strzelecka (powrót: Strzelecka – Szwedzka – Stalowa – STALOWA.) – Konopacka – Wileńska – Targowa – Zygmuntowska – most Kierbedzia – Nowy Zjazd – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – PLAC UNII LUBELSKIEJ.
(Stara trasa: STALOWA – Stalowa – Szwedzka – Strzelecka – Konopacka – Wileńska – ... – PLAC UNII LUBELSKIEJ.)
Zmiana układu torów na pętli STALOWA.
1935.12.09. WARSZAWA

ŁOMIANKI
linia autobusowa podmiejska zwykła stała (PKP) DWORZEC GDAŃSKI – Felińskiego – Zajączka – Mickiewicza – plac Wilsona – Słowackiego – Marymoncka – Pułkowa – ŁOMIANKI. Uruchomienie przez Oddział Komunikacji Samochodowej PKP linii autobusowej dublującej linię kolejową do Łomianek.

[WDN 1935, nr 197, 10 XII 1935, str. 7]
1935.12.14. WARSZAWA

BABICE

ZABORÓW
linia autobusowa podmiejska zwykła stała (PKP) TOWAROWA / PRZYOKOPOWA – Towarowa – Leszno – Górczewska – Groty – Blizne – BABICE.

(Niektóre kursy: ... – Babice – Zielonki – Wojcieszyn – Borzęcin – Wyglenty – ZABORÓW.)
Przystanki: PRZYOKOPOWA, ULRYCHÓW, GÓRCE, GROTY, BLIZNE, BABICE, (ZIELONKI), (WOJCIESZYN), (BORZĘCIN), (WYGLENTY), (ZABORÓW).
Przedłużenie wybranych kursów do Zaborowa. Prawdopodobnie wtedy wprowadzono przystanki Ulrychów i Blizne. Kursy w godz. 4.00 - 23.00. Cena od Przyokopowej do przystanku: Ulrychów 0,30; Górce 0,40 zł; Groty 0,50 zł; Blizne 0,60; Babice 0,80 zł; Zielonki 0,90; Wojcieszyn 1,10; Borzęcin 1,30, Wyglenty 1,50, Zaborów 1,60.
1935.12.16. W linia tramwajowa zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni robocze) ULRYCHÓW – księcia Janusza – KOŁO. Ograniczenie kursowania do godzin szczytu.

[CZAS 1936, nr 091, 1 IV 1936, str. 10;
WDN 1936, nr 090, 31 III 1936, str. 7]
1935.12.30. 2A linia tramwajowa zwykła okresowa (kursuje w dni powszednie w godz. 12-20) PLAC TEATRALNY – Senatorska – plac Bankowy – Przechodnia – plac Żelaznej Bramy (powrót: plac Żelaznej Bramy – Żabia – plac Bankowy) – Graniczna – Królewska – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Książęca – Czerniakowska – WÓJTÓWKA. Uruchomienie linii pomocniczej wspomagającej linię 2 na centralnym odcinku trasy.

[DZmsW 1935, nr 069/070, 31 XII 1935, str. 2]

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
ABC - ABC [1926-1934]
ABCNC - ABC Nowiny Codzienne [1935-1939]
CZAS - Czas [1848-1939]
DW - Dobry Wieczór [1929-1932]
DWKC - Dobry Wieczór-Kurier Czerwony [1932-1939]
DZmsW - Dziennik Zarządu m. st. Warszawy [1916-1939]
DD - Dzień Dobry [1931-1939]
EP - Express Poranny [1922-1939]
GP2G - Gazeta Poranna 2 Grosze [1912-1929]
GPW - Gazeta Poranna Warszawska [1925-1928]
GOW - Goniec Warszawski [1935-1939]
GW - Gazeta Warszawska [1771-1925, 1928-1935]
KC5G - Kurier Codzienny 5 Groszy [1932-1939]
KC - Kurier Czerwony [1925-1932]
KIiT - Kurier Informacyjny i Telegraficzny [1922-1925]
KP - Kurier Polski [1898-1939]
KPR - Kurier Poranny [1877-1939]
KW - Kurier Warszawski [1821-1939]
NC - Nowiny Codzienne [1922]
NCD - Nowiny Codzienne [1932-1934]
WDN - Warszawski Dziennik Narodowy [1935-1939]
WW - Wieczór Warszawski [1928-1939]
WIEK - Wiek [1873-1906]
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.

 

SPIS TRAS (stan na koniec grudnia 1935 r.)

SCHEMAT KOMUNIKACJI (stan na koniec grudnia 1935 r.)

POWRÓT DO SPISU LATKONTAKT: trasbus@o2.pl.