data linia rodzaj zmiana uwagi
1930.04.01. ZMIANA TARYFY BILETOWEJ "Dziennik Zarządu m. st. Warszawy" 1930, nr 044, 1 IV 1930, str. 5.

"Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie podaje do wiadomości, że z dniem 1 kwietnia r. b.:
1) stosownie do uchwały z dnia 30 VIII 1928 r. Komisji Specjalnej, powołanej przez Radę Miejską, oraz uchwały Magistratu m. st. Warszawy z dnia 10 III 1930 r. No 4395:
      cena tramwajowego biletu ulgowego powrotnego wynosić będzie zł. 0.40,
      cena tramwajowego biletu ulgowego abonamentowego wynosić będzie zł. 1.50,
2) stosownie do uchwały Rady Miejskiej z dnia 13 III 1930 r.:
      za przejazd autobusami kursu wynoszącego tylko 1 km. będzie pobierana opłata zł. 0.15,
      za przejazd autobusami kursu wynoszącego ponad 1 km. opłaty nie ulegają zmianie.

U w a g a :
              1) tramwajowe bilety abonamentowe ulgowe, nabyte przed dn. 1 IV 1930 po cenie zł 1.30, wobec zmiany taryfy będą ważne na przejazdy tylko do dnia 10 IV 1930 r. włącznie;
              2) pasażerowie autobusów, opłacający za przejazd 15 gr., otrzymywać będą dotychczasowe bilety 10 gr. - do czasu wyczerpania zapasu tych biletów."

Jednocześnie zmieniono cenę biletu kwartalnego ulgowego z 45,50 zł na 52,50 zł.
[DZmsW 1930, nr 043, 25 III 1930, str. 3]
1930.04.01. Otwarcie przystanku kolejowego WIELISZEW.
1930.04.01. A
BIS
linia autobusowa zwykła stała RYNEK STAREGO MIASTA – Świętojańska – plac Zamkowy – Senatorska – plac Teatralny – Wierzbowa – plac Saski – plac Małachowskiego – Kredytowa – Jasna – Zgoda – Bracka – plac Trzech Krzyży – Mokotowska – PLAC ZBAWICIELA.
(Stara trasa: PLAC ZAMKOWY – Senatorska – ... – PLAC ZBAWICIELA.)
Przedłużenie trasy na teren Starego Miasta.

[DZmsW 1930, nr 045, 7 IV 1930, str. 3;
Sprawozdanie Tramwajów Miejskich 1930/1931, str. 6]
1930.05.15. 2 linia tramwajowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII.
(Stara trasa: PLAC MURANOWSKI – Muranowska – Dzika – Dzielna – Karmelicka – Leszno – Solna – plac Mirowski – plac Żelaznej Bramy – Graniczna – Królewska – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Książęca – Czerniakowska – WÓJTÓWKA.)
Zawieszenie kursowania na okres letni - wozy skierowano do obsługi linii 2A.

[DZmsW 1930, nr 051, 12 V 1930, str. 6;
PZ 1930, nr 129, 13 V 1930, str. 8;
Sprawozdanie Tramwajów Miejskich 1930/1931, str. 6]
4 linia tramwajowa zwykła stała DWORZEC GDAŃSKI – Sierakowska – plac Muranowski – Nalewki – Franciszkańska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI.
(Stara trasa: PLAC MURANOWSKI – Nalewki – ... – DWORZEC WSCHODNI.)
Ponowne wydłużenie trasy do Dworca Gdańskiego.

[DZmsW 1930, nr 051, 12 V 1930, str. 6;
PZ 1930, nr 129, 13 V 1930, str. 8;
Sprawozdanie Tramwajów Miejskich 1930/1931, str. 6]
15 linia tramwajowa zwykła stała MARYMONT – Marii Kazimiery – Potocka – Słowackiego – Ustronie – Felińskiego – Mierosławskiego – Mickiewicza – Zajączka – Krajewskiego – Szymanowska – Sierakowska – plac Muranowski – Nalewki – Leszno – Żelazna – Wolska – Skierniewicka – DWORSKA.
(Stara trasa: MARYMONT – ... – Nalewki – Bielańska – PLAC TEATRALNY.)
Przedłużenie trasy - wycofanie z pl. Teatralnego i skierowanie na Wolę.

[DZmsW 1930, nr 051, 12 V 1930, str. 6;
PZ 1930, nr 129, 13 V 1930, str. 8;
Sprawozdanie Tramwajów Miejskich 1930/1931, str. 6]
1930.05.21.
godz. 9.30.
Otwarto zajezdnię tramwajową "Rakowiec" położoną przy ul. Opaczewskiej, czasowo na 100 wozów. [PZ 1930, nr 168, 22 VI 1930, str. 10;
Sprawozdanie Tramwajów Miejskich 1930/1931, str. 6]
1930.06.21. ZAJEZDNIA RAKOWIEC

OPACZEWSKA
linia tramwajowa zwykła stała (służbowo-pasażerska) ZAJEZDNIA RAKOWIEC – Opaczewska – OPACZEWSKA / GRÓJECKA. Uruchomienie linii jako dowozowej do otwartej 21 maja nowej zajezdni tramwajowej oddalonej od głównego ciągu komunikacyjnego. W miarę pustych miejsc mogli z linii korzystać także "zwykli" pasażerowie.

[WTE, t. 2., str. 119]
1930.11.01.
1930.11.03.
POWĄZKI

PL. UNII LUBELSKIEJ
linia tramwajowa cmentarna zwykła POWĄZKI (IV BRAMA) – Powązkowska – Dzika – Muranowska – plac Muranowski – Nalewki – Franciszkańska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – PLAC UNII LUBELSKIEJ. Uruchomienie linii cmentarnych. Więcej szczegółów znajduje się TUTAJ.

[PZ 1930, nr 300, 1 XI 1930, str. 10]
ODROWĄŻA

PL. TEATRALNY
linia tramwajowa cmentarna zwykła ODROWĄŻA – Odrowąża – 11 Listopada – Konopacka – Wileńska – Targowa – Zygmuntowska – most Kierbedzia – Nowy Zjazd – Krakowskie Przedmieście – Trębacka – Moliera – PLAC TEATRALNY.
ODROWĄŻA

PL. ZAWISZY
linia tramwajowa cmentarna zwykła ODROWĄŻA – Odrowąża – 11 Listopada – Konopacka – Wileńska – Targowa – aleja Zieleniecka – aleja i most Poniatowskiego – Aleje Jerozolimskie – PLAC ZAWISZY.
1930.11.30. 6 linia tramwajowa zwykła stała PLAC NARUTOWICZA – Grójecka – plac Zawiszy – Towarowa – Srebrna – Złota – Marszałkowska – Królewska – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Wileńska – Konopacka – 11 Listopada – Odrowąża – ODROWĄŻA.
(Stara trasa: TOWAROWA – Towarowa – Srebrna – ... – ODROWĄŻA.)
Przedłużenie trasy - otwarcie przebudowanej pętli na pl. Narutowicza.

[PZ 1930, nr 327, 29 XI 1930, str. 13;
Sprawozdanie Tramwajów Miejskich 1930/1931, str. 6]
8 linia tramwajowa zwykła stała POWĄZKI (ELBLĄSKA) – Powązkowska – Dzika – Dzielna – Karmelicka – Leszno – Solna – plac Mirowski – plac Żelaznej Bramy – Graniczna – Królewska – Marszałkowska – Złota – Srebrna – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – GRÓJECKA / OPACZEWSKA.
(Stara trasa: POWĄZKI (IV BRAMA) – Powązkowska – ... – GRÓJECKA / OPACZEWSKA.)
Otwarcie dla ruchu nowej trasy przez ul. Powązkowską wraz z pętlą przy zbiegu ul. Powązkowskiej i Elbląskiej.

[PZ 1930, nr 327, 29 XI 1930, str. 13;
Sprawozdanie Tramwajów Miejskich 1930/1931, str. 6]
22 linia tramwajowa zwykła stała PLAC NARUTOWICZA – Grójecka – plac Zawiszy – Towarowa – Srebrna – Twarda – plac Grzybowski – Graniczna – plac Żelaznej Bramy – Przechodnia – plac Bankowy – Senatorska – plac Teatralny – Bielańska – Nalewki – Franciszkańska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI.
(Stara trasa: TOWAROWA – Towarowa – Srebrna – ... – DWORZEC WSCHODNI.)
Przedłużenie trasy - otwarcie przebudowanej pętli na pl. Narutowicza.

[PZ 1930, nr 327, 29 XI 1930, str. 13;
Sprawozdanie Tramwajów Miejskich 1930/1931, str. 6]
1930.12.01. Zamknięto Gazownię Miejską - ostatniego z głównych odbiorców towarów przewożonych tramwajami towarowymi.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
ABC - ABC [1926-1934]
ABCNC - ABC Nowiny Codzienne [1935-1939]
CZAS - Czas [1848-1939]
DW - Dobry Wieczór [1929-1932]
DWKC - Dobry Wieczór-Kurier Czerwony [1932-1939]
DZmsW - Dziennik Zarządu m. st. Warszawy [1916-1939]
DD - Dzień Dobry [1931-1939]
EP - Express Poranny [1922-1939]
GP2G - Gazeta Poranna 2 Grosze [1912-1929]
GPW - Gazeta Poranna Warszawska [1925-1928]
GOW - Goniec Warszawski [1935-1939]
GW - Gazeta Warszawska [1771-1925, 1928-1935]
KC5G - Kurier Codzienny 5 Groszy [1932-1939]
KC - Kurier Czerwony [1925-1932]
KIiT - Kurier Informacyjny i Telegraficzny [1922-1925]
KP - Kurier Polski [1898-1939]
KPR - Kurier Poranny [1877-1939]
KW - Kurier Warszawski [1821-1939]
NC - Nowiny Codzienne [1922]
NCD - Nowiny Codzienne [1932-1934]
WDN - Warszawski Dziennik Narodowy [1935-1939]
WW - Wieczór Warszawski [1928-1939]
WIEK - Wiek [1873-1906]
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.

 

SPIS TRAS (stan na koniec grudnia 1930 r.)

SCHEMAT KOMUNIKACJI (stan na koniec grudnia 1930 r.)

POWRÓT DO SPISU LATKONTAKT: trasbus@o2.pl.