Że nie samym chlebem człowiek żyje, to, Drodzy Goście, wiadomo. Takoż i nie sposób, tworząc choćby najbardziej zawiłe TRASBUS-owe tabele, ograniczyć się do podawania suchych i ściśle datowo-tabelarycznych danych... Są sprawy, których prostymi zestawieniami omówić się nie da; czy to będą sprawy dla nas dotąd nierozwikłane lub niejasne (Tajemnice) czy też kwestie, które niekoniecznie są niejasne, lecz zbyt rozbudowane, by móc je zmieścić w prostym zestawieniu (Artykuły).

Tu właśnie znajduje się ich miejsce. Do naszych, i nie tylko naszych, tekstów - zapraszamy...


KONTAKT: trasbus@o2.pl.