1908

Przewodnik tramwajowy z planem całej sieci tramwajowej.

¬ródło: CBN POLONA.
1921

Plan linji tramwajowych i autobusowych miasta Warszawy.

¬ródło: kolekcja Marcina Kozłowskiego.
1921

Plan linji tramwajowych i autobusowych miasta Warszawy.

¬ródło: archiwum redakcyjne.


1925

Tramwaje i autobusy miejskie w Warszawie. Przewodnik oficjalny.

¬ródło: CBN POLONA.
1927

Rozkład jazdy na okres zimowy 1927/8 rok.

¬ródło: archiwum redakcyjne.
1928

Rozkład jazdy na okres letni 1928 rok.

¬ródło: archiwum redakcyjne.


1928

Rozkład jazdy na okres zimowy 1928/29.

¬ródło: archiwum redakcyjne.
1929

Rozkład jazdy na okres letni 1929 r.

¬ródło: archiwum redakcyjne.
1935

Rozkład jazdy tramwajów i autobusów.

¬ródło: archiwum redakcyjne.


1935

Informator Dyrekcji Tramwajów i Autobusów m. st. Warszawy. Nr 5. Ważny od 1 marca 1935 r.

¬ródło: archiwum redakcyjne.
1937

Informator Dyrekcji Tramwajów i Autobusów m. st. Warszawy. Ważny od 15 marca 1937 r. na okres wiosenny.

¬ródło: CBN POLONA.
1937

Informator Dyrekcji Tramwajów i Autobusów m. st. Warszawy. Ważny od 1 wrze¶nia 1937 r.

¬ródło: CBN POLONA.


1938

Informator Dyrekcji Tramwajów i Autobusów m. st. Warszawy. Ważny od 5 wrze¶nia 1938 r.

¬ródło: CBN POLONA.
1939

Informator Dyrekcji Tramwajów i Autobusów m. st. Warszawy. Ważny od 16 lipca 1939 r.

¬ródło: CBN POLONA.
1946

Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Warszawie. Informator nr 1. Maj 1946 r.

¬ródło: archiwum redakcyjne.


1946

MZK. Informator nr 2. Zima 1946/47 r.

¬ródło: archiwum redakcyjne.
1949

Informator Miejskich Zakładów Komunikacyjnych w m. st. Warszawie. Ważny od 22 lipca 1949 r.

¬ródło: archiwum redakcyjne.
1950

Informator Miejskich Zakładów Komunikacyjnych w m. st. Warszawie. Ważny od 1 lutego 1950 r.

¬ródło: archiwum redakcyjne.


1954

Informator Miejskiego Przeds. Komunikacyjnego (MPK) i Miejskiego Przeds. Autobusowego (MPA) w m. st. Warszawie. Ważny od 1 stycznia 1954 r.

¬ródło: archiwum redakcyjne.
1955

Komunikacja autobusowa m. st. Warszawy.

¬ródło: archiwum redakcyjne.
1956

Informator kalendarz komunikacji miejskiej w m. st. Warszawie. Warszawa, luty 1956 r.

¬ródło: archiwum redakcyjne.


1959

Informator komunikacji miejskiej w m. st. Warszawie. Marzec 1959 r.

¬ródło: archiwum redakcyjne.
1960

Informator komunikacji miejskiej w m. st. Warszawie. Wrzesień 1960.

¬ródło: archiwum redakcyjne.
1963

Informator komunikacji miejskiej w m. st. Warszawie. Wrzesień 1963.

¬ródło: archiwum redakcyjne.


1966

Informator komunikacji miejskiej w m. st. Warszawie. Grudzień 1966.

¬ródło: archiwum redakcyjne.
1973

Komunikacja miejska w Warszawie.

¬ródło: archiwum redakcyjne.
1973

Propozycje zmian w komunikacji tramwajowej w Warszawie w roku 1973.

¬ródło: archiwum redakcyjne.


1974

Informator komunikacji miejskiej. Stan komunikacji - wrzesień 1974 r.

¬ródło: archiwum redakcyjne.
1977

Informator komunikacji miejskiej. Stan komunikacji - 31 XII 1976 r.

¬ródło: archiwum redakcyjne.
1983

Trasy linii komunikacyjnych wg stanu z czerwca 83 r.

¬ródło: kolekcja Igora Tańskiego.


1983

Informator o opłatach za przewozy miejskimi ¶rodkami komunikacji masowej. Obowi±zuje od 1 lutego 1983 r.

¬ródło: archiwum redakcyjne.
1985

Informator o zmianach w komunikacji miejskiej w Warszawie zwi±zanych z remontem mostu J. Poniatowskiego oraz tunelu linii ¶rednicowej PKP w Al. Jerozolimskich. Lipiec 1985 r.

¬ródło: archiwum redakcyjne.
1985

O czym powinni pamiętać szczególnie w okresie jesienno-zimowym pracownicy służby ruchu. Listopad 1985 r.

¬ródło: archiwum redakcyjne.


1986

Trasy linii komunikacyjnych wg stanu ze stycznia 1986 r.

¬ródło: archiwum redakcyjne.
1986

Informator o zmianach w komunikacji autobusowej na terenie Mokotowa zwi±zanych z budow± metra w al. Niepodległo¶ci. Wrzesień 1986 r.

¬ródło: archiwum redakcyjne.
1986

Informator o opłatach za przewozy miejskimi ¶rodkami komunikacji masowej. Obowi±zuje od 14 kwietnia 1986 r.

¬ródło: archiwum redakcyjne.


1987

Informator o opłatach taryfowych i przepisach porz±dkowych obowi±zuj±cych przy przewozie osób i bagażu ¶rodkami komunikacji miejskiej. Obowi±zuje od 1 lipca 1987 r.

¬ródło: archiwum redakcyjne.
1989

Informator o opłatach taryfowych i przepisach porz±dkowych obowi±zuj±cych przy przewozie osób i bagażu ¶rodkami komunikacji miejskiej. Obowi±zuje od 1 kwietnia 1989 r.

¬ródło: archiwum redakcyjne.
1993

Trasy linii komunikacyjnych. Stan na 1.01.1993 r.

¬ródło: archiwum redakcyjne.


1993

Trasy linii komunikacyjnych. Stan na 1 listopada 1993 r.

¬ródło: archiwum redakcyjne.
1993

Rozkład jazdy autobusów Komunikacji Miejskiej Łomianki.

¬ródło: archiwum Komunikacji Miejskiej Łomianki.
1995

Informator komunikacyjny. Warsaw Transport Guide-Book.

¬ródło: archiwum redakcyjne.


1995

Informator '95 Komunikacji Miejskiej Łomianki.

¬ródło: archiwum Komunikacji Miejskiej Łomianki.
1996

Informator komunikacyjny. Warsaw Transport Guide-Book.

¬ródło: archiwum redakcyjne.
1996

Informator '96 Komunikacji Miejskiej Łomianki.

¬ródło: archiwum Komunikacji Miejskiej Łomianki.


2002

Komunikacja Miejska Łomianki. Informator 2002.

¬ródło: archiwum Komunikacji Miejskiej Łomianki.
2005

Komunikacja Miejska Łomianki. Informator 2005/2006.

¬ródło: archiwum Komunikacji Miejskiej Łomianki.


KONTAKT: trasbus@o2.pl.