Uwaga!
W przypadku problemˇw z prawid│owym wyÂwietlaniem schematˇw w przegl▒darce Internet Explorer (pusta ramka z czerwonym krzy┐ykiem w lewym gˇrnym rogu) mo┐na zapisaŠ plik na dysku klikaj▒c prawym przyciskiem myszy na linku do pliku i wybieraj▒c opcjŕ "Zapisz element docelowy jako".

W przypadku problemˇw z prawid│owym wyÂwietlaniem schematˇw w przegl▒darce Firefox (pusty ekran) w wiŕkszoÂci przypadkˇw pomaga (czasem kilkukrotne) odÂwie┐enie strony.  • SCHEMATY LINIOWE

  • Historyczne schematy torowe istniej▒cych oraz zlikwidowanych kra˝cˇw tramwajowych (aut. p. Leszek Pohoryles)

  • SieŠ linii tramwajˇw konnych dziennych (1900 r.)
  • SieŠ linii tramwajowych dziennych (1911 r.)
  • SieŠ linii tramwajowych dziennych (1914 r.)
  • SieŠ linii tramwajowych dziennych (1916 r.)
  • SieŠ linii tramwajowych dziennych (1956 r.)
  • SieŠ linii tramwajowych nocnych (1956 r.)
  • SieŠ linii tramwajowych dziennych (1990 r.)
  • SieŠ linii tramwajowych dziennych (2001 r.)


  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1908 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1909 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1910 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1911 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1912 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1913 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1914 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1915 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1916 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1917 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1918 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1920 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1921 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1922 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1923 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1924 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1925 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1926 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1927 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1928 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1929 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1930 r.)

  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1939 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1940 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1941 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1942 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1943 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na lipiec 1944 r.)

  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1945 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1946 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1947 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1948 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1949 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1950 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1950 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1951 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1951 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1952 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1952 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1953 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1953 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1954 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1954 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1955 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1955 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1956 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1956 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1957 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1957 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1958 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1958 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1959 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1959 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1960 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1960 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1961 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1961 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1962 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1962 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1963 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1963 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1964 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1964 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1965 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1965 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1966 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1966 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1967 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1967 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1968 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1968 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1969 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1969 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1970 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1970 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1971 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1971 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1972 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1972 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1973 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1973 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1974 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1974 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1975 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1975 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1976 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1976 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1977 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1977 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1978 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1978 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1979 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1979 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1980 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1980 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1981 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1981 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1982 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1982 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1983 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1983 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1984 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1984 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1985 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1985 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1986 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1986 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1987 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1987 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1988 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1988 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1989 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1989 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1990 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1990 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1991 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1991 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1992 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1992 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1993 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1993 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1994 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1994 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1995 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1995 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1996 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1996 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1997 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1997 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1998 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1998 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 1999 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 1999 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej dziennej (stan na grudzie˝ 2000 r.)
  • SieŠ komunikacji miejskiej nocnej (stan na grudzie˝ 2000 r.)

KONTAKT: trasbus@o2.pl.