1880

HIPOLIT CIESZKOWSKI.
Zaprojektowane tramwaje warszawskie : koszt ich budowy, wyzysku i dochód (studjum finansowe).

¬ródło: CBN POLONA.
1881

TOWARZYSTWO KOLEI KONNEJ W WARSZAWIE.
Przepisy ogólne dla Konduktorów i Stangretów.

¬ródło: CBN POLONA.
1893

WIKTOR MAGNUS.
Kolej konna wilanowska.

¬ródło: CBN POLONA.


1901

TOMASZ RU¦KIEWICZ.
Tramwaje i koleje elektryczne.

¬ródło: CBN POLONA.
1912

Przepisy dla służby ruchu Tramwajów Miejskich w Warszawie.

¬ródło: CBN POLONA.
1915

CZESŁAW RUDNICKI.
Tramwaje warszawskie: krótka historja, zestawienie z tramwajami w innych miastach, polityka tramwajowa Magistratu.

¬ródło: CBN POLONA.


1915

OGŁOSZENIE.

¬ródło: CBN POLONA.
1916

Obwieszczenie. Do ogółu pracowników Tramwajów Miejskich w Warszawie.

¬ródło: CBN POLONA.
1916

Obwieszczenie.

¬ródło: CBN POLONA.


1916

OBWIESZCZENIE.

¬ródło: CBN POLONA.
1918

PRACOWNICY TRAMWAJÓW MIEJSKICH.
Do wszystkich mieszkańców Warszawy!

¬ródło: CBN POLONA.
1926

TRAMWAJARZ : Jednodniówka sprawozdawcza.

¬ródło: CBN POLONA.


1928

Rozkład jazdy autobusów w województwie warszawskim na okres zimowy 1928/9.

¬ródło: CBN POLONA.
1929

DYR. TRAMWAJÓW M. WARSZAWY.
Przepisy o ruchu tramwajów elektrycznych w miastach.

¬ródło: CBN POLONA.
1929

MINISTERSTWO KOMUNIKACJI.
Rozporz±dzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 czerwca 1929 r. w sprawie przepisów o ruchu tramwajów elektrycznych w miastach.

¬ródło: CBN POLONA.


1929

ZWIˇZEK PRACOWNIKÓW KOMUNALNYCH I INSTYTUCJI UŻYTECZNO¦CI PUBLICZNEJ W POLSCE.
Towarzysze Tramwajarze!

¬ródło: CBN POLONA.
1929

TRAMWAJE I AUTOBUSY M. ST. WARSZAWY.
Sprawozdanie za 1929/30 rok budżetowy.

¬ródło: CBN POLONA.
1929

ZWIˇZEK PRACOWNIKÓW KOMUNALNYCH I INSTYTUCJI UŻYT. PUBLICZNEJ W POLSCE. ODDZIAŁ VI (TRAMWAJE).
Towarzysze Tramwajarze!

¬ródło: CBN POLONA.


1929

TRAMWAJE MIEJSKIE M. STOŁ. WARSZAWY.
Instrukcja dla służby wydziału sieci.

¬ródło: CBN POLONA.
1929

Tymczasowy regulamin dla służby ruchu autobusów miejskich. Cz. I i III.

¬ródło: CBN POLONA.
1929

Tymczasowy regulamin dla służby ruchu autobusów miejskich. Cz. II.

¬ródło: CBN POLONA.


1930

ZWIˇZEK ZAWODOWY PERSONELU TRAMWAJÓW I AUTOBUSÓW W WARSZAWIE "JEDNO¦Ć".
Zawiadomienie.

¬ródło: CBN POLONA.
1930

Regulamin Koleżeńskiego S±du Honorowego przy Zwi±zku Zawodowym Pracowników Umysłowych Tramwajów m. st. Warszawy.

¬ródło: CBN POLONA.
1930

ZWIˇZEK ZAWODOWY "JEDNO¦Ć".
Koledzy Tramwajarze!

¬ródło: CBN POLONA.


1930

ZARZˇD ZWIˇZKU ZAWODOWEGO "JEDNO¦Ć".
Deklaracja.

¬ródło: CBN POLONA.
1930

TRAMWAJE I AUTOBUSY M. ST. WARSZAWY.
Sprawozdanie za rok operacyjny 1930/31 od 1 IV 1930 r. do 31 III 1931 r.

¬ródło: CBN POLONA.
1930

ROBOCIARZ TRAMWAJOWY: Jednodniówka.

¬ródło: CBN POLONA.


1931

Strajk tramwajowy. Jednodniówka. Warszawa, 19 listopada 1931 r.

¬ródło: CBN POLONA.
1931

SEKCJA PERSONELU SŁUŻBY NADZORCZEJ PRZY CHRZE¦C. ZWIˇZKU ZAW. PRAC. TRAMWAJÓW MIEJSKICH.
Do Pracowników Służby Personelu Nadzorczego Tramwajów Miejskich!

¬ródło: CBN POLONA.
1931

CHRZE¦CIJAŃSKI ZWIˇZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW TRAMWAJÓW I AUTOBUSÓW MIEJSKICH.
Okólnik do ogółu pracowników tramwajowych!

¬ródło: CBN POLONA.


1931

ZARZˇD ZWIˇZKU ZAW. PRACOWNIKÓW KOM. I INST. UŻ. PUBLICZNEJ. ODDZIAŁ VI. TRAMWAJE.
Towarzysze Tramwajarze!

¬ródło: CBN POLONA.
1931

TRAMWAJE I AUTOBUSY M. ST. WARSZAWY.
Sprawozdanie za 1931/32 rok budżetowy.

¬ródło: CBN POLONA.
1931

ZWIˇZEK ZAWODOWY "JEDNO¦Ć".
Komunikat.

¬ródło: CBN POLONA.


1931

ZWIˇZEK ZAW. PRAC. TRAMW. I KOLEJEK DOJAZDOW. W R.P.
Do wszystkich Prac. Tramwa. Miejsk.

¬ródło: CBN POLONA.
1931

ZARZˇDY ZWIˇZKÓW "FEDERACJI PRACOWNIKÓW TRAMWAJOWYCH", "PERSONELU TRAMWAJÓW I AUTOBUSÓW JEDNO¦Ć", "GOSPODARCZEGO ZW. ZAW. PRACOWNIKÓW TRAMWAJOWYCH".
Do ogółu Pracowników Tramwajów Miejskich.

¬ródło: CBN POLONA.
1931

RADA ZAWODOWA M. ST. WARSZAWY.
Towarzysze Tramwajarze!

¬ródło: CBN POLONA.


1931

JEDNODNIÓWKA TRAMWAJARZY.
20 lipca 1931 r.

¬ródło: CBN POLONA.
1932

CHRZE¦CIJAŃSKI ZW. ZAWOD. PRAC. TRAMWAJOW. I AUTOB. MIEJSKICH.
Do Ogółu Tramwajarzy Warszawskich.

¬ródło: CBN POLONA.
1932

CHRZE¦CIJAŃSKI ZWIˇZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW TRAMWAJÓW I AUTOBUSÓW MIEJSKICH.
Koledzy Tramwajarze!

¬ródło: CBN POLONA.


1932

CHRZE¦CIJAŃSKI ZWIˇZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW TRAMWAJÓW I AUTOBUSÓW MIEJSKICH.
Do Ogółu Pracowników Tramwajów i Autobusów.

¬ródło: CBN POLONA.
1932

ZW. ZAW. PRAC. TRAMW. I KOL. DOJAZDOW. W POLSCE.
Do ogółu Pracown. Tramwajów i Autobusów Miejskich.

¬ródło: CBN POLONA.
1932

CHRZE¦CIJAŃSKI ZWIˇZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW TRAMWAJÓW I AUTOBUSÓW MIEJSKICH.
Koledzy Tramwajarze! Zamach Magistratu na Wasze pobory został zachwiany.

¬ródło: CBN POLONA.


1932

ZWIˇZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW TRAMWAJÓW, AUTOBUSÓW I KOLEJEK DOJAZDOWYCH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Koledzy Tramwajarze!

¬ródło: CBN POLONA.
1932

TADEUSZ POLACZEK-KORNECKI.
Normy ustawodawcze budowy i eksploatacji tramwajów.

¬ródło: CBN POLONA.
1932

ZWIˇZEK PRACOWNIKÓW SAMORZˇDOWYCH I UŻYTECZNO¦CI PUBLICZNEJ W POLSCE.
Do Ogółu Tramwajarzy!

¬ródło: CBN POLONA.


1932

ZWIˇZEK ZAW. PRACOW. TRAM. I KOLEJEK DOJAZD. W POLSCE.
Jakto Cekawi¶ci w Tramwajach tworz± jeden Zwi±zek.

¬ródło: CBN POLONA.
1932

TRAMWAJARZ KLASOWIEC.
Sierpień 1932.

¬ródło: CBN POLONA.
1932

TRAMWAJE I AUTOBUSY M. ST. WARSZAWY.
Sprawozdanie za 1932/33 rok budżetowy.

¬ródło: CBN POLONA.


1932

ZARZˇD ZWIˇZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW TRAMWAJOWYCH I KOLEJEK DOJAZDOWYCH. ODDZIAŁ I - WARSZAWA.
Towarzysze Tramwajarze!

¬ródło: CBN POLONA.
1932

BLOK ZWIˇZKU PRACOWNIKÓW MIEJSKICH DLA OBRONY INTERESÓW PRACOWNIKÓW.
Do ogółu pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach miejskich i wszystkich wydziałach.

¬ródło: CBN POLONA.
1932

Do Ogółu Pracowników Tramwajów i Autobusów Miejskich.

¬ródło: CBN POLONA.


1932

ZWIˇZEK ZAW. PRAC. KOM. I INST. UŻYT. PUBL. ODDZIAŁ VI (TRAMWAJE).
Towarzysze!

¬ródło: CBN POLONA.
1932

ZWIˇZEK PRACOWNIKÓW KOMUNALNYCH I INSTYTUCJI UŻYTECZNO¦CI PUBLICZNEJ W POLSCE. ODDZIAŁ WARSZAWA VI (TRAMWAJE).
Towarzysze Tramwajarze!

¬ródło: CBN POLONA.
1933

Zarys historyczny i opis techniczny tramwajów miejskich i autobusów m. st. Warszawy : dla upamiętnienia 25-lecia tramwajów elektrycznych w Warszawie 1908-1933.

¬ródło: CBN POLONA.


1933

ZW. ZAW. PRAC. TRAMWAJÓW, AUTOBUSÓW I KOLEJEK DOJAZD. "WSPÓLNA PRACA".
Do ogółu pracowników autobusów.

¬ródło: CBN POLONA.
1933

CHRZE¦CIJAŃSKI ZWIˇZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW TRAMWAJÓW I AUTOBUSÓW MIEJSKICH.
Odezwa do pracowników tramwajów i autobusów miejskich.

¬ródło: CBN POLONA.
1933

ZWIˇZEK PRACOWNIKÓW KOMUNALNYCH I INSTYTUCJI UŻYTECZNO¦CI PUBLICZNEJ W POLSCE. ODDZIAŁ WARSZAWA VI. TRAMWAJE I AUTOBUSY.
Do wszystkich pracowników tramwajów i autobusów.

¬ródło: CBN POLONA.


1933

ZWIˇZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SAMORZˇDOWYCH I UŻYTECZNO¦CI PUBLICZNEJ W POLSCE. ODDZIAŁ WARSZAWA I (TRAMWAJE).
Do ogółu pracowników tramwajowych w Warszawie!

¬ródło: CBN POLONA.
1933

NASZ TRAMWAJARZ KLASOWY.
Styczeń 1933.

¬ródło: CBN POLONA.
1933

DYREKCJA TRAMWAJÓW I AUTOBUSÓW MIEJSKICH.
Ogłoszenie.

¬ródło: CBN POLONA.


1933

Do Pracowników Tramwajów i Autobusów m. st. Warszawy.

¬ródło: CBN POLONA.
1933

ZWIˇZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SAMORZˇDOWYCH I UŻYTECZNO¦CI PUBLICZNEJ W POLSCE. ODDZIAŁ WARSZAWA VI (TRAMWAJE).
Towarzysze Tramwajarze.

¬ródło: CBN POLONA.
1933

ZARZˇD SEKCJI PRACOWNIKÓW AUTOBUSÓW MIEJSKICH CHRZE¦CIJAŃSKIEGO ZJEDN. ZAWODOWEGO.
Do pracowników Autobusów Miejskich.

¬ródło: CBN POLONA.


1933

ZWIˇZEK PRAC. KOM. I INST. UŻYT. PUBL. ODDZIAL VI (TRAMWAJE I AUTOBUSY).
Do wszystkich pracowników tramwajowych i autobusowych!

¬ródło: CBN POLONA.
1933

ZWIˇZEK PRACOWNIKÓW KOMUNALNYCH I INSTYTUCJI UŻYTECZNO¦CI PUBLICZNEJ W POLSCE. ODDZIAŁ WARSZAWA VI (TRAMWAJE).
Towarzysze Tramwajarze!

¬ródło: CBN POLONA.
1933

ZARZˇD SEKCJI PRACOWNIKÓW AUTOBUSÓW MIEJSKICH CHRZE¦CIJAŃSKIEGO ZJEDN. ZAWODOWEGO.
Do pracowników Autobusów Miejskich.

¬ródło: CBN POLONA.


1933

KASA SAMOPOMOCY PRACOWNIKÓW AUTOBUSÓW MIEJSKICH M. ST. WARSZAWY.
Ksi±żeczka członkowska.

¬ródło: CBN POLONA.
1933

DYREKCJA TRAMWAJÓW I AUTOBUSÓW.
Warunki sprzedaży i korzystania z biletów tramwajowych okresowych.

¬ródło: CBN POLONA.
1934

Statut Zwi±zku Zawodowego Pracowników Tramwajów, Autobusów i Kolejek Dojazdowych "Wspólna Praca" w Rzeczypospolitej Polskiej.

¬ródło: CBN POLONA.


1934

ZWIˇZEK ZAWOD. PRACOWNIKÓW TRAMWAJOW, AUTOBUSÓW I KOLEJEK DOJAZD.
Koledzy Autobusiarze!

¬ródło: CBN POLONA.
1934

Przepisy dla publiczno¶ci.

¬ródło: CBN POLONA.
1935

DYREKCJA TRAMWAJÓW I AUTOBUSÓW.
Szczegółowe warunki pracy i płacy w przedsiębiorstwie Tramwaje i Autobusy m. st. Warszawy.

¬ródło: CBN POLONA.


1935

CHRZE¦CIJAŃSKI ZWIˇZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW TRAMWAJÓW I AUTOBUSÓW MIEJSKICH.
Do Pracowników Tramwajów i Autobusów Miejskich.

¬ródło: CBN POLONA.
1935

ZARZˇD CHRZ. ZW. ZAW. PRAC. TRAMW. I AUTOB. MIEJSKICH.
Deklaracja.

¬ródło: CBN POLONA.
1935

ZWIˇZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW TRAMWAJOWYCH I KOLEJEK DOJAZDOWYCH W POLSCE.
Towarzysze Tramwajarze!

¬ródło: CBN POLONA.


1935

TRAMWAJE I AUTOBUSY M. ST. WARSZAWY.
Sprawozdanie za 1935/36 rok budżetowy.

¬ródło: CBN POLONA.
1935

ZARZˇD ZWIˇZKU PRAC. KOMUNAL. I INSTYT. UŻYT. PUBL. (W POLSCE ODDZ. VI (TRAM. I AUTOB.)).
Towarzysze Tramwajarze!

¬ródło: CBN POLONA.
1935

ZWIˇZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SAMORZˇDOWYCH I UŻYTECZNO¦CI PUBLICZNEJ W POLSCE.
Towarzysze Pracownicy Miejscy!

¬ródło: CBN POLONA.


1935

TRAMWAJARZE DOBREJ WOLI.
Koledzy Tramwajarze.

¬ródło: CBN POLONA.
1936

Instrukcja dla pracowników służby ruchu Tramwajów i Autobusów m. st. Warszawy.

¬ródło: CBN POLONA.
1936

ZARZˇD GŁÓWNY ZWIˇZKU PRACOWNIKÓW KOMUNALNYCH I INSTYTUCJI UŻYTECZNO¦CI PUBLICZNEJ W POLSCE.
Towarzysze Tramwajarze!.

¬ródło: CBN POLONA.


1938

Odezwa do ogółu pracowników Tramwajów i Autobusów m. st. Warszawy.

¬ródło: CBN POLONA.
1939

TRAMWAJE I AUTOBUSY M. ST. WARSZAWY.
Instrukcja dla służby ruchu tramwajów o zachowaniu się podczas ćwiczeń O. P. L.

¬ródło: CBN POLONA.
1939

Sprawozdania Komisji Rewizyjnej m. st. Warszawy. Tramwaje i autobusy.

¬ródło: CBN POLONA.


1939

TRAMWAJE I AUTOBUSY M. ST. WARSZAWY.
Instrukcja dla służby ruchu autobusów o zachowaniu się podczas ćwiczeń O. P. L.

¬ródło: CBN POLONA.
193?

DYREKCJA TRAMWAJÓW I AUTOBUSÓW.
Regulamin organizacji pogotowia technicznego i dyżurów w Tramwajach Miejskich w Warszawie.

¬ródło: CBN POLONA.
193?

SPÓŁDZIELNIA OSZCZĘDNO¦CIOWO-KREDYTOWA PRACOWNIKÓW TRAMWAJÓW MIEJSKICH W WARSZAWIE.
Ksi±żeczka członkowska.

¬ródło: CBN POLONA.


KONTAKT: trasbus@o2.pl.