Szanowni Go¶cie!
Poniższe mapy pochodz± z kolekcji prywatnych wymienionych osób i s± umieszczone na tej stronie za ich zgod±. Jeżeli publikacja którejkolwiek mapy narusza w jakikolwiek sposób Wasze prawa autorskie, prosimy o informację mailem.         
N O W O ¦ Ć ! Plan Warszawy z 1904 r.
Wydawca: Towarzystwo DoraĽnej Pomocy Lekarskiej.
Mapa pochodzi ze zbiorów P. Marcina Kozłowskiego.
         
N O W O ¦ Ć ! Plan Warszawy z 1904 r.
Wydawca: Przewodnik po Warszawie [?].
         
Plan Warszawy z 1908 r.
Wydawca: A. Holzmann.
Mapa pochodzi ze zbiorów P. Andrzeja Żmirka.
         
N O W O ¦ Ć ! Plan Warszawy z 1909 r.
Wydawca: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych redakcji.
         
Plan Warszawy z 1913 r.
Wydawca: Towarzystwo DoraĽnej Pomocy Lekarskiej.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych redakcji.
         
Plan Warszawy z 1916 r.
Wydawca: Pharus Verlages G.m.b.H.
Mapa pochodzi ze zbiorów P. Zbigniewa Danyluka.
         
Plan Warszawy z 1919 r.
Wydawca: Towarzystwo DoraĽnej Pomocy Lekarskiej.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych redakcji.
         
N O W O ¦ Ć ! Plan Warszawy z 1919 r.
Wydawca: Mieczysław Majcher.
Mapa pochodzi ze zbiorów P. Marcina Kozłowskiego.
         
N O W O ¦ Ć ! Plan Warszawy z 1919 r.
Wydawca: Technograf.
Mapa pochodzi ze zbiorów P. Marcina Kozłowskiego.
         
Plan Warszawy z 1922 r.
Wydawca: Wydawnictwo M. Arcta.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych redakcji.
         
Plan Warszawy z 1924 r.
Wydawca: Towarzystwo "Technograf".
Mapa pochodzi ze zbiorów P. Andrzeja Żmirka.
         
Plan Warszawy z ok. 1926 r.
Wydawca: Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych "Ruch" S.A.
Mapa pochodzi ze zbiorów P. Zbigniewa Danyluka.
         
N O W O ¦ Ć ! Plan Warszawy z 1926 r.
Wydawca: Technograf.
Mapa pochodzi ze zbiorów P. Marcina Kozłowskiego.
         
N O W O ¦ Ć ! Plan Warszawy z 1929 r.
Wydawca: F. Kasprzykiewicz.
Mapa pochodzi ze zbiorów P. Marcina Kozłowskiego.
         
Plan Warszawy z ok. 1929 r.
Wydawca: [???].
Mapa pochodzi ze zbiorów P. Andrzeja Żmirka.
         
N O W O ¦ Ć ! Plan Warszawy z 1930 r.
Wydawca: W. Cukrzyński.
Mapa pochodzi ze zbiorów P. Marcina Kozłowskiego.
         
N O W O ¦ Ć ! Plan Warszawy z 1931 r.
Wydawca: F. Kasprzykiewicz.
Mapa pochodzi ze zbiorów P. Marcina Kozłowskiego.
         
Plan Warszawy z 1932 r.
Wydawca: Wydawnictwo HAWU.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych redakcji.
         
N O W O ¦ Ć ! Plan Warszawy z 1933 r.
Wydawca: HAWU.
         
N O W O ¦ Ć ! Plan Warszawy z 1934 r.
Wydawca: Zwi±zek Propagandy Turystycznej.
         
Plan Warszawy z ok. 1934 r.
Wydawca: Wydawnictwo HAWU.
Mapa pochodzi ze zbiorów P. Zbigniewa Danyluka.
         
Plan Warszawy z 1935 r.
Wydawca: Zarz±d Miejski m. st. Warszawy.
Mapa pochodzi ze zbiorów P. Ryszarda M±czewskiego.
         
Plan Warszawy z ok. 1936 r.
Wydawca: Instytut Kartograficzny im. E. Romera.
Mapa pochodzi ze zbiorów P. Zbigniewa Danyluka.
         
N O W O ¦ Ć ! Plan Warszawy z 1936 r.
Wydawca: HAWU.
         
N O W O ¦ Ć ! Plan Warszawy z 1936 r.
Wydawca: Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów w Warszawie.
Mapa pochodzi ze zbiorów P. Marcina Kozłowskiego.
         
Plan wielkiej Warszawy z 1937 r.
Wydawca: Wydawnictwo HAWU.
Mapa pochodzi ze zbiorów P. T. ¦ciborowskiego.
         
Plan wielkiej Warszawy z 1938 r.
Wydawca: Wydawnictwo HAWU.
Mapa pochodzi ze zbiorów P. T. ¦ciborowskiego.
         
Plan Warszawy z 1938 r.
(projekt sieci komunikacji szynowej po wprowadzeniu docelowego układu linii metra wg. projektu z 1938 roku)

Wydawca: Pracownia Planu Ogólnego Działu Regulacji i Pom. Zarz±du Miejskiego w m. st. Warszawie.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych.
         
N O W O ¦ Ć ! Plan Warszawy z 1938 r.
Wydawca: A. Chmieliński.
Mapa pochodzi ze zbiorów P. Marcina Kozłowskiego.
         
N O W O ¦ Ć ! Plan Warszawy-Pragi z 1938 r.
Wydawca: Zwi±zek Nauczycielstwa Polskiego.
Mapa pochodzi ze zbiorów P. Marcina Kozłowskiego.
         
Plan Warszawy z 1939 r.
Wydawca: Wydawnictwo ¦wit.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych redakcji.
         
Przewodnik po Warszawie z 1941 r. (fragment)
Wydawca: [?].
Przewodnik pochodzi ze zbiorów własnych redakcji.
         
N O W O ¦ Ć ! Plan Warszawy z 1941 r.
Wydawca: [?].
Mapa pochodzi ze zbiorów P. Marcina Kozłowskiego.
         
Przewodnik po Warszawie z 1942 r. (fragment)
Wydawca: Buchverlag Deutscher Osten G.m.b.H.
Przewodnik pochodzi ze zbiorów własnych redakcji.
         
Plan Warszawy z 1946 (?) r.
Wydawca: Zwi±zek Zawodowy Pracowników Niewidomych R. P. Warszawa.
Mapa pochodzi ze zbiorów P. Andrzeja Żmirka.
         
Plan Warszawy z ok. 1947 r.
Wydawca: Pfeiffer i Mrozowski.
Mapa pochodzi ze zbiorów P. Zbigniewa Danyluka.
         
N O W O ¦ Ć ! Plan Warszawy z 1947 r.
Wydawca: Zwi±zek Zawodowy Pracowników Niewidomych R. P. Warszawa.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych.
         
Plan miasta stołecznego Warszawy (1950 r.)
Wydawca: Prasa Wojskowa.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych redakcji.
         
Plan Dzielnic Centralnych m. st. Warszawy (1955 r.)
Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych redakcji.
         
Plan Warszawy z 1956 r.
Wydawca: RSW "Prasa".
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych redakcji.
         
Plan Warszawy z 1958 r. (wyd. 1)
Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych redakcji.
         
Plan Warszawy z 1959 r. (wyd. 2)
Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych redakcji.
         
Plan Warszawy z 1961 r. (wyd. 3)
Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych redakcji.
         
Plan Warszawy z 1962 r. (wyd. 4)
Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych redakcji.
         
N O W O ¦ Ć ! Plan Warszawy z 1963 r.
Wydawca: Sport i Turystyka.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych.
         
N O W O ¦ Ć ! Plan Warszawy z 1963 r.
Wydawca: Sport i Turystyka.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych.
         
Plan Warszawy z 1963 r. (wyd. 1)
Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych redakcji.
         
Plan Warszawy z 1964 r. (wyd. 2)
Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych redakcji.
         
Plan Warszawy z 1965 r. (wyd. 3)
Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych redakcji.
         
Plan Warszawy z 1966 r. (wyd. 4)
Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych redakcji.
         
Plan Warszawy z 1967 r. (wyd. 5)
Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych redakcji.
         
Plan Warszawy z 1968 r. (wyd. 6)
Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych redakcji.
         
Plan Warszawy z 1969 r. (wyd. 1)
Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych redakcji.
         
Plan Warszawy z 1970 r. (wyd. 1)
Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych redakcji.
         
Plan Warszawy z 1970 r. (wyd. 2)
Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych redakcji.
         
Plan Warszawy z 1971 r. (wyd. 2)
Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych redakcji.
         
Plan Warszawy z 1971 r. (wyd. 3)
Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych redakcji.
         
Plan Warszawy z 1972 r. (wyd. 3)
Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych redakcji.
         
Plan Warszawy z 1972 r. (wyd. 4)
Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych redakcji.
         
Plan Warszawy z 1973 r. (wyd. 4)
Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych redakcji.
         
Plan Warszawy z 1973 r. (wyd. 5)
Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych redakcji.
         
Plan Warszawy z 1974 r. (wyd. 1)
Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych redakcji.
         
Plan Warszawy z 1975 r. (wyd. 2)
Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych redakcji.
         
Plan Warszawy z 1975 r.
Wydawca: Wydawnictwo Sport i Turystyka.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych redakcji.
         
Plan Warszawy z 1976 r. (wyd. 3)
Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych redakcji.
         
Plan Warszawy z 1977 r. (wyd. 4)
Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych redakcji.
         
Plan Warszawy z 1978 r. (wyd. 5)
Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych redakcji.
         
Plan Warszawy z 1978/1979 r. (wyd. 1-2)
Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych redakcji.
         
N O W O ¦ Ć ! Plan Warszawy z 1979 r. (wyd. 6)
Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych.
         
N O W O ¦ Ć ! Plan Warszawy z 1980 r. (wyd. 7)
Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych.
         
Plan Warszawy z 1980/1981 r. (wyd. 3-4)
Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych redakcji.
         
N O W O ¦ Ć ! Plan Warszawy z 1981 r. (wyd. 8)
Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych.
         
Plan Warszawy z 1982 r. (wyd. 5)
Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych redakcji.
         
N O W O ¦ Ć ! Plan Warszawy z 1982 r. (wyd. 9)
Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych.
         
Plan Warszawy z 1983 r. (wyd. 6)
Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych redakcji.
         
N O W O ¦ Ć ! Plan Warszawy z 1983 r. (wyd. 10)
Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych.
         
N O W O ¦ Ć ! Plan Warszawy z 1984 r. (wyd. 11)
Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych.
         
Plan Warszawy z 1986 r. (wyd. 7)
Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych redakcji.
         
Plan Ursynowa i Natolina z 1986 r. (wyd. 1)
Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych redakcji.
         
Plan Warszawy z 1987 r. (wyd. 8)
Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych redakcji.
         
Plan Ursynowa i Natolina z 1987 r. (wyd. 2)
Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych redakcji.
         
Plan Warszawy z 1989 r. (wyd. 9)
Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych redakcji.
         
Plan Ursynowa i Natolina z 1990 r. (wyd. 3)
Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych redakcji.
         
Plan Warszawy z 1991 r. (wyd. 10)
Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych redakcji.
         
Plan Warszawy z 1993 r. (wyd. 11)
Wydawca: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
Mapa pochodzi ze zbiorów własnych redakcji.
KONTAKT: trasbus@o2.pl.