Informator pochodzi z kolekcji P. Krzysztofa Lipnika.
POWRÓT DO SPISU INFORMATORÓW

KONTAKT: trasbus@o2.pl.