Projekt ukazał się na stronie internetowej dzielnicy Białołęka ok. 9 lutego 2005 roku.

"W związku z planowanym w najbliższym czasie oddaniem do użytku nowej stacji metra "Plac Wilsona" przesyłam Państwu projekty zmian w układzie komunikacji miejskiej.

Uruchomienie nowej stacji metra spowoduje z pewnością wzrost zainteresowania mieszkańców Warszawy tym środkiem transportu. Linia metra zapewni bowiem dojazd do centrum miasta już nie tylko z południowych dzielnic Warszawy, ale również - w coraz większym stopniu - z dzielnic północnych (Bielany, Białołęka, Targówek). Jednocześnie coraz mniej osób będzie korzystać z linii autobusowych na odcinkach dublujących linię metra.

Uzasadnione staje się więc stworzenie takiego układu linii autobusowych i tramwajowych, aby ułatwić sprawny dojazd do nowej stacji metra, ograniczając jednocześnie część połączeń dublujących jego trasę. Wprowadzenie zmian powinno również skutkować skróceniem czasu dojazdu do centrum z północnych dzielnic. Rzeczywisty czas przejazdów łączonych autobusem i metrem powinien być krótszy, niż czas przejazdu całej trasy autobusem.

Podczas planowania zmian w układzie komunikacyjnym opieraliśmy się na bieżących pomiarach wykorzystania linii komunikacyjnych oraz postulatach i propozycjach zgłaszanych przez Urzędy Dzielnic, instytucje i osoby prywatne. Wykorzystywaliśmy też specjalistyczny program komputerowy VISUM, pozwalający przeprowadzić symulację rozkładu potoków pasażerskich w korygowanym układzie.

Doświadczenia pokazują, że wprowadzane przez ZTM zmiany tras w związku z otwieraniem stacji metra, często spotykały się z negatywnym odbiorem społecznym. Wynikało to w dużej mierze z przywiązania pasażerów do bezpośrednich, choć dłuższych, przejazdów. Jednak mimo początkowych protestów na pozostawionych wzdłuż linii metra liniach potoki pasażerskie gwałtownie malały, czyniąc je bardzo nierentownymi. Przykładem może być linia 504. Przed uruchomieniem metra kursowała co 4 min. Teraz kursuje co 17 min. i jest obsługiwana przez midibusy. Należy też pamiętać, że tabor odzyskany w wyniku wycofania linii z odcinka dublującego trasę metra pozwala na poprawę warunków podróży do centrum z odległych i stale rozbudowywujących się dzielnic miasta, np. z Białołęki, Rembertowa, Ursusa czy Wawra.

Uwzględniając planowane otwarcie dla ruchu ul. Słowackiego kilka miesięcy później, niż stacji metra przy Pl. Wilsona, a także oprotestowanie przez mieszkańców pozwolenia na budowę i przebudowę przystanków w tym rejonie, ich układ w chwili otwarcia stacji nie będzie optymalny. Dlatego też zmiany w układzie komunikacyjnym muszą zostać wprowadzone w dwóch etapach.

Pierwszy etap (po oddaniu stacji) zakłada jedynie wprowadzenie niezbędnych korekt niektórych linii autobusowych mających na celu poprawę dojazdu do nowej stacji (projekt 1). Dopiero zmiany wprowadzane w drugim etapie, czyli po otwarciu ul. Słowackiego, będą większe i docelowe. Przesyłam wstępny projekt tych zmian (projekt 2).

W okresie, kiedy funkcjonować będzie zarówno linia metra do Pl. Wilsona, jak i większość linii naziemnych, będziemy mierzyć potoki pasażerskie i analizować napływające do nas postulaty oraz opinie. Na tej podstawie wprowadzimy do projektu kolejne zmiany, tak, by powstał docelowy, optymalny układ komunikacyjny.

Proponowany przez nas ukłas tras linii tramwajowych (projekt 3) powinien również zostać wprowadzony dopiero po otwarciu ul. Słowackiego. Bezpośrednią przyczyną zmian tras niektórych linii tramwajowych, oprócz potrzeby dostosowania do nowej sytuacji, jest próba nowej koordynacji rozkładów jazdy w skali całego miasta. Dlatego też projekt zakłada wzrost częstotliwości kursowania aż 19 linii, uruchomienie kilku nowych i likwidację niektórych mniej istotnych połączeń bezpośrednich, które zostaną zastąpione połączeniami z przesiadką, z wykorzystaniem linii o dużej częstotliwości kursowania. Linie słabiej wykorzystane byłyby obsługiwane składami jednowagonowymi, ale za to kursującymi częściej.

Opracowując plany zmian w układzie komunikacji miejskiej kierujemy się zawsze racjonalnymi przesłankami wiedząc, że uruchomienie nowej linii, poprawa częstotliwości kursowania, czy wydłużenie okresu funkcjonowania linii może zostać zrealizowane jedynie w przypadku likwidacji innej, zmniejszenia częstotliwości jej kursowania lub skrócenia okresu jej funkcjowania.

Koordynator działalności przewozowej ZTM Warszawa.
Bogusław W. Borzym


LINIA RODZAJ LINII TRASA UWAGI
PROJEKT 1. Wykaz linii autobusowych - etap I.
144 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – Ratuszowa – Dąbrowszczaków (powrót: Dąbrowszczaków – Inżynierska – Wileńska – Targowa) – plac Hallera – Jagiellońska – Modlińska – Światowida – Milenijna – Ćmielowska – Światowida – Ordonówny – Mehoffera – Modlińska – Główna – BUKÓW (powrót: BUKÓW – Główna – Gąsiorowskiej – Przyrzecze – Modlińska – Aluzyjna – Dąbrówka Wiślana (pętla) – Aluzyjna – Modlińska).

(Dwa kursy w dni powszednie: ... – Modlińska – Prząśniczek – Animuszu – Przylesie – Oczyszczalnia Ścieków CZAJKA (pętla) – Przylesie – Animuszu – Prząśniczek – Modlińska – ...)
Postulowana przez pasażerów poprawa obsługi komunikacyjnej nowo powstałych i rozbudowujących się osiedli w rejonie ulic: Milenijnej, Ćmielowskiej, Ordonówny i Aluzyjnej (zastąpienie linii szczytowej 302 linią całodzienną i całotygodniową).

Częstotliwość: 10/20/30.

Zmiana wprowadzona 1 marca 2005 r.
302 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
LIKWIDACJA LINII.

(Stara trasa: DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – Ratuszowa – Dąbrowszczaków (powrót: Dąbrowszczaków – Inżynierska – Wileńska – Targowa) – plac Hallera – Jagiellońska – Modlińska – Światowida – Milenijna – Ćmielowska – Światowida – Ordonówny – Mehoffera – Modlińska – Główna – BUKÓW (powrót: BUKÓW – Główna – Gąsiorowskiej – Przyrzecze – Modlińska – Aluzyjna – Dąbrówka Wiślana (pętla) – Aluzyjna – Modlińska).

(Wybrane kursy: ... – Modlińska – Prząśniczek – Animuszu – Przylesie – Oczyszczalnia Ścieków CZAJKA (pętla) – Przylesie – Animuszu – Prząśniczek – Modlińska – ...))
Wprowadzenie kursowania poza godzinami szczytu oraz w dni świąteczne wraz ze zmianą oznaczenia na 144.

Zmiana wprowadzona 1 marca 2005 r.
303 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
HUTA – Kasprowicza (powrót: Kasprowicza – Nocznickiego – Zgrupowania Armii Krajowej "Kampinos" – jezdnia wzdłuż budynków dyrekcji huty – HUTA.) – Żeromskiego – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Słomińskiego – Bonifraterska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Waszyngtona – Saska – Egipska – Bora-Komorowskiego – Fieldorfa – Umińskiego – GOCŁAW.

(Stara trasa: HUTA – ... – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Stawki – Muranowska – Bonifraterska – plac Krasińskich – ... – GOCŁAW.)
Poprawa dojazdu z Bielan do linii metra (do stacji DWORZEC GDAŃSKI).

Częstotliwość: 10/-/-.

Zmiana nie została wprowadzona.
315 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
HUTA – Kasprowicza – Oczapowskiego – aleja Reymonta – Żeromskiego (powrót: Żeromskiego – Przybyszewskiego – Kasprowicza – Nocznickiego – Zgrupowania Armii Krajowej "Kampinos" – jezdnia wzdłuż budynków dyrekcji huty – HUTA.) – Słowackiego – Popiełuszki – Krasińskiego – PLAC WILSONA. Rekompensata podaży miejsc w relacji pomiędzy Bielanami i pl. Wilsona (stacją metra) po wycofaniu linii 415.

Częstotliwość: 16/-/-.

Zmiana wprowadzona 14 kwietnia 2005 r.
402 linia autobusowa przyspieszona okresowa szczytowa (kursuje w dni powszednie) LIKWIDACJA LINII.

(Stara trasa: DWORZEC CENTRALNY – Emilii Plater – Aleje Jerozolimskie (powrót: Aleje Jerozolimskie – aleja Jana Pawła II – DWORZEC CENTRALNY.) – Marszałkowska – plac Konstytucji – Waryńskiego – aleja Armii Ludowej – most Łazienkowski – aleja Stanów Zjednoczonych – Ostrobramska – Płowiecka – Czecha – Trakt Brzeski – aleja Jana Pawła II (odcinek wschodni) – STARA MIŁOSNA.)
Zastąpienie przez linię 502.

Zmiana wprowadzona 1 marca 2005 r.
415 linia autobusowa przyspieszona okresowa szczytowa (kursuje w dni powszednie) LIKWIDACJA LINII.

(Stara trasa: HUTA – Kasprowicza – Oczapowskiego – aleja Reymonta – Żeromskiego (powrót: Żeromskiego – Przybyszewskiego – Kasprowicza – Nocznickiego – Zgrupowania Armii Krajowej "Kampinos" – jezdnia wzdłuż budynków dyrekcji huty – HUTA.) – Słowackiego – Popiełuszki – Krasińskiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – Waryńskiego – aleja Armii Ludowej – most Łazienkowski – aleja Stanów Zjednoczonych – Ostrobramska – Marsa – Ilskiego – aleja Komandosów – Grzybowa – Szosowa – Wspólna – Niemcewicza – 1 Praskiego Pułku – Armii Krajowej – Żółkiewskiego – WOLA GRZYBOWSKA.)
Zastąpienie przez linie 315 i 514.

Zmiana wprowadzona 14 kwietnia 2005 r.
502 linia autobusowa przyspieszona stała DWORZEC CENTRALNY – Emilii Plater – Aleje Jerozolimskie (powrót: Aleje Jerozolimskie – aleja Jana Pawła II – DWORZEC CENTRALNY.) – Marszałkowska – plac Konstytucji – Waryńskiego – aleja Armii Ludowej – most Łazienkowski – aleja Stanów Zjednoczonych – Ostrobramska – Płowiecka – Czecha – Trakt Brzeski – Jana Pawła II (odcinek wschodni) – STARA MIŁOSNA. Realizacja postulatu dzielnicy Wesoła dotyczącego poprawy obsługi komunikacyjnej osiedla Stara Miłosna - zastąpienie linii szczytowej 402 linią całodzienną i całotygodniową.

Częstotliwość: 30/30/30.

Zmiana wprowadzona 1 marca 2005 r.
508 linia autobusowa przyspieszona stała DWORZEC ZACHODNI – Aleje Jerozolimskie – rondo Zesłańców Syberyjskich – Aleje Jerozolimskie – Niemcewicza – Grójecka – plac Zawiszy (powrót: plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – DWORZEC ZACHODNI.) – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – plac Bankowy – Andersa – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – plac Wilsona – Krasińskiego – Wybrzeże Gdyńskie – most Grota-Roweckiego – Modlińska – Obrazkowa – Myśliborska – Porajów – Świderska – Mehoffera – Światowida (powrót: Światowida – Świętosławskiego – Świderska) – NOWODWORY. Korekta częstotliwości kursowania.

Częstotliwość: 10/20/20.

Zmiana wprowadzona 14 kwietnia 2005 r.
511 linia autobusowa przyspieszona stała PLAC WILSONA – Krasińskiego – Wybrzeże Gdyńskie – most Grota-Roweckiego – Modlińska – Główna – BUKÓW (powrót: BUKÓW – Gąsiorowskiej – Przyrzecze – Modlińska – Aluzyjna – Dąbrówka Wiślana – Aluzyjna – Modlińska). Korekta częstotliwości kursowania.

Częstotliwość: 10/20/20.

Zmiana wprowadzona 14 kwietnia 2005 r.
514 linia autobusowa przyspieszona stała DWORZEC CENTRALNY – Emilii Plater – Aleje Jerozolimskie (powrót: Aleje Jerozolimskie – aleja Jana Pawła II – DWORZEC CENTRALNY.) – Marszałkowska – plac Konstytucji – Waryńskiego – aleja Armii Ludowej – most Łazienkowski – aleja Stanów Zjednoczonych – Ostrobramska – Marsa – Ilskiego – aleja Komandosów – Grzybowa – Szosowa – Wspólna – Niemcewicza – 1 Pułku Praskiego – Armii Krajowej – Żółkiewskiego – WOLA GRZYBOWSKA. Realizacja postulatu dzielnic Wesoła i Rembertów dotyczącego poprawy obsługi komunikacyjnej północnej części Wesołej i Nowego Rembertowa - zastąpienie linii szczytowej 415 linią całodzienną i całotygodniową.

Częstotliwość: 15/30/30.

Zmiana wprowadzona 14 kwietnia 2005 r.
E-4 linia autobusowa ekspresowa stała PLAC WILSONA – Krasińskiego – Wybrzeże Gdyńskie – most Grota-Roweckiego – Toruńska – Modlińska – Obrazkowa – Myśliborska – Światowida – NOWODWORY.

(Stara trasa: DWORZEC GDAŃSKI (przystanek na ul. Dawidowskiego) – Słomińskiego – Szymanowska – Zakroczymska – Wenedów – Wybrzeże Gdańskie – Wybrzeże Gdyńskie (powrót: Wybrzeże Gdyńskie – Krasińskiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – Dawidowskiego – DWORZEC GDAŃSKI (przystanek na ul. Dawidowskiego).) – most Grota-Roweckiego – ... – NOWODWORY.)
Dostosowanie trasy do wydłużonej trasy metra.

Częstotliwość: 3/10/20.

Zmiana wprowadzona 14 kwietnia 2005 r.
PROJEKT 2. Wykaz linii autobusowych - etap II.
101 linia autobusowa zwykła stała METRO POLITECHNIKA – Waryńskiego – plac Konstytucji – Piękna – Aleje Ujazdowskie – plac Trzech Krzyży – Książęca – Ludna – Wioślarska – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Ratuszowa – Dąbrowszczaków (powrót: Dąbrowszczaków – Inżynierska – Wileńska – Targowa) – plac Hallera – Jagiellońska – Modlińska – Obrazkowa – Myśliborska – Porajów – Świderska – Mehoffera – Światowida (powrót: Światowida – Świętosławskiego – Świderska) – NOWODWORY.

(Stara trasa: DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – ... – Modlińska – Światowida – Myśliborska – Porajów – ... – NOWODWORY.)
Poprawa połączenia osiedli Tarchomin i Nowodwory z centrum Pragi - wzrost częstotliwości kursowania (wraz z linią 516).
Realizacja postulatów dotyczących poprawy połączenia z centrum Pragi przystanków obecnie omijanych przez linię 509.

Częstotliwość: 10/20/20.

Zmiana wprowadzona 27 czerwca 2005 r. (z dodatkową korektą przebiegu w rejonie os. Praga II).
114 linia autobusowa zwykła stała HUTA – Kasprowicza – Oczapowskiego – aleja Reymonta – Żeromskiego (powrót: Żeromskiego – Przybyszewskiego – Kasprowicza – Nocznickiego – Zgrupowania Armii Krajowej "Kampinos" – jezdnia wzdłuż budynków dyrekcji huty – HUTA.) – Słowackiego – plac Wilsona – Krasińskiego – Wybrzeże Gdyńskie – most Grota-Roweckiego – Toruńska – Wysockiego – Bartnicza – Wyszogrodzka – Chodecka – BRÓDNO PODGRODZIE. Zapewnienie dowozu do stacji metra Plac Wilsona z Bródna i Bielan.
Przejęcie funkcji linii 415 i 515 na Bielanach oraz linii 524 na Bródnie.
Poprawa połączenia Bielan z Bródnem.
Przejęcie funkcji linii 356.

Częstotliwość: 10/15/20.

Zmiana wprowadzona dopiero 16 czerwca 2007 r.
118 linia autobusowa zwykła stała BOKSERSKA – Bokserska – Gotarda – Orzycka – Modzelewskiego – Domaniewska – Puławska – Waryńskiego – plac Konstytucji – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Bracka – plac Trzech Krzyży (powrót: plac Trzech Krzyży – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie) – Książęca – Ludna – Solec – Dobra – Nowy Zjazd – Wybrzeże Kościuszkowskie (powrót: Wybrzeże Kościuszkowskie – Karowa – Dobra) – Wybrzeże Gdańskie – Wybrzeże Gdyńskie – most Grota-Roweckiego – Toruńska – Wysockiego – Bartnicza – Wyszogrodzka – Chodecka – Kondratowicza – Łabiszyńska – SUWALSKA (powrót: SUWALSKA – Łabiszyńska – Łojewska – Chodecka).

(Stara trasa: PLAC TRZECH KRZYŻY – Książęca – ... – SUWALSKA.)
Przejęcie funkcji linii 524.
Poprawa połączenia Powiśla z centrum.
Zapewnienie postulowanego bezpośredniego połączenia wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego na Służewcu z Biblioteką Uniwersytecką.

Częstotliwość: 15/20/20.

Zmiana nie została wprowadzona.
128 linia autobusowa zwykła stała (W dni robocze w godzinach 5.00 – 18.00: INSTALATORÓW – Instalatorów – aleja Krakowska – Lechicka (zawrotka) – aleja Krakowska – Grójecka (powrót: Grójecka – aleja Krakowska – Instalatorów) – Dickensa – Szczęśliwicka – ...)

SZCZĘŚLIWICE – Szczęśliwicka – Kopińska – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Kazimierzowska (powrót: Kazimierzowska – Narbutta – Wiśniowa – Rakowiecka) – Krasickiego – Woronicza – Spartańska – SPARTAŃSKA.

(Stara trasa: INSTALATORÓW / SZCZĘŚLIWICE – ... – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Bracka – plac Trzech Krzyży (powrót: plac Trzech Krzyży – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie) – Książęca – Ludna – Solec – Dobra – MARIENSZTAT (powrót: MARIENSZTAT – Dobra – Nowy Zjazd – Wybrzeże Kościuszkowskie – Karowa – Dobra).)
Przejęcie funkcji linii 148 na Mokotowie.
Dostosowanie podaży miejsc do potoków pasażerskich występujących między Dworcem Centralnym i ul. Spartańską.
Uruchomienie bezpośredniej relacji między Ochotą a Górnym Mokotowem.

Częstotliwość: 30/30/30.

Zmiana nie została wprowadzona.
130 linia autobusowa zwykła stała CH REDUTA – Opaczewska – Mszczonowska – Aleje Jerozolimskie – Niemcewicza – Grójecka – plac Zawiszy (powrót: plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Opaczewska – CH REDUTA.) – Aleje Jerozolimskie – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Puławska – Dolna – Sobieskiego – aleja Wilanowska – Przyczółkowa – Przyczółkowa (osiedle Powsin) – Przekorna – Opieńki – POWSIN (PARK KULTURY).

(Stara trasa: CH REDUTA – ... – aleja Wilanowska – Przyczółkowa – WILANÓW.

(W dni świąteczne w godz. 7-21: ... – aleja Wilanowska – Przyczółkowa – Przyczółkowa (osiedle Powsin) – Przekorna – Opieńki – POWSIN (PARK KULTURY).))
Przejęcie funkcji linii 519 w Powsinie.
Dostowanie podaży miejsc do potoków pasażerskich występujących między Powsinem i Wilanowem.

Częstotliwość: 20/20/20.

Zmiana nie została wprowadzona.
132 linia autobusowa zwykła stała CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA GŁÓWNA) – Wóycickiego – Żubrowa – Dankowicka – Dzierżoniowska – Pułkowa – Marymoncka – Przy Agorze – Kasprowicza – aleja Zjednoczenia – Jarzębskiego – Broniewskiego – Krasińskiego – Wybrzeże Gdyńskie – most Grota-Roweckiego – Toruńska – Łabiszyńska – Kondratowicza – Malborska – Głębocka – Lewandów – Oknicka – Berensona – Kąty Grodziskie – Zdziarska – MAŃKI WOJDY.

(Stara trasa: ŻERAŃ FSO – Toruńska – ... – MAŃKI WOJDY.)
Realizacja postulatów dotyczących zapewnienia bezpośredniego połączenia z linią metra nowo powstałych i rozbudowujących się osiedli w rejonie ul. Głębockiej.
Przejęcie funkcji linii 148 na Bielanach.
Zapewnienie dowozu do stacji metra PLAC WILSONA z Bródna.
Uruchomienie bezpośredniej relacji między Bródnem i Cmentarzem Północnym.
Poprawa połączenia Bielan z Bródnem.

Częstotliwość: 15/30/30.

Zmiana została wprowadzona częściowo 29 grudnia 2005 r. (trasa została wydłużona do pętli HUTA).
144 linia autobusowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – Modlińska – Światowida – Milenijna – Ćmielowska – Światowida – Ordonówny – Mehoffera – Modlińska – Główna – BUKÓW (powrót: BUKÓW – Gąsiorowskiej – Przyrzecze – Modlińska – Aluzyjna – Dąbrówka Wiślana (pętla) – Aluzyjna – Modlińska).

(Dwa kursy w dni powszednie: ... – Modlińska – Animuszu – Przylesie – Oczyszczalnia Ścieków CZAJKA (pętla) – Przylesie – Animuszu – Modlińska – ...)

(Stara trasa: DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – Ratuszowa – Dąbrowszczaków (powrót: Dąbrowszczaków – Inżynierska – Wileńska – Targowa) – plac Hallera – Jagiellońska – Modlińska – ... – BUKÓW.)
Postulowana przez pasażerów poprawa warunków przesiadki z tramwajów na Żeraniu w kierunku Tarchomina i Nowodworów.
Na odcinku: Żerań FSO - Dw. Wschodni zastąpienie przez linię tramwajową 21.

Częstotliwość: 10/20/20.

Zmiana nie została wprowadzona.
148 linia autobusowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII.

(Stara trasa: CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA GŁÓWNA) – Wóycickiego – Żubrowa – Dankowicka – Dzierżoniowska – Pułkowa – Marymoncka – Przy Agorze – Kasprowicza – aleja Zjednoczenia – Jarzębskiego – Broniewskiego – Krasińskiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Kazimierzowska (powrót: Kazimierzowska – Narbutta – Wiśniowa – Rakowiecka) – Krasickiego – Woronicza – Spartańska – SPARTAŃSKA.)
Zastąpienie przez linie 128 (na Mokotowie) i 132 (na Bielanach i Żoliborzu).

Zmiana została wprowadzona 29 grudnia 2005 r.
149 linia autobusowa zwykła stała CHOMICZÓWKA – Conrada – Wólczyńska – aleja Reymonta – Broniewskiego – Krasińskiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – Waryńskiego – aleja Armii Ludowej – most Łazienkowski – aleja Stanów Zjednoczonych – Ostrobramska – Marsa – Okularowa – Stepowa – Korkowa – MARYSIN. Przekształcenie linii przyspieszonej 520 w linię zwykłą ze względu na utratę przez nią charakteru przyspieszonego oraz realizację koncepcji dotyczącej likwidacji linii przyspieszonych dublujących na długim odcinku linię metra.
Realizacja postulatów pasażerów dotyczących uruchomienia na jej trasie dodatkowych przystanków.

Częstotliwość: 15/15/15.

Zmiana nie została wprowadzona.
193 linia autobusowa zwykła stała BOKSERSKA – Bokserska – Gotarda – Orzycka – Modzelewskiego – aleja Lotników – Wałbrzyska – Nowoursynowska – Ciszewskiego – aleja KEN – Jastrzębowskiego – URSYNÓW PÓŁNOCNY.

(Stara trasa: METRO WILANOWSKA – Puławska – Wałbrzyska – ... – URSYNÓW PÓŁNOCNY.)
Poprawa połączenia osiedla Służewiec Mieszkaniowy i wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego na Służewcu z linią metra.
Przejęcie funkcji linii 524 na Służewcu.

Częstotliwość: 10/12/15.

Zmiana została wprowadzona 29 grudnia 2005 r.
303 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
HUTA – Kasprowicza (powrót: Kasprowicza – Nocznickiego – Zgrupowania Armii Krajowej "Kampinos" – jezdnia wzdłuż budynków dyrekcji huty – HUTA.) – Żeromskiego – Słowackiego – PLAC WILSONA.

(Stara trasa: HUTA – ... – Żeromskiego – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Słomińskiego – Bonifraterska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Waszyngtona – Saska – Egipska – Bora-Komorowskiego – Fieldorfa – Umińskiego – GOCŁAW.)
Zapewnienie dowozu do stacji metra PLAC WILSONA z ciągu ul. Kasprowicza.

Częstotliwość: 10/-/-.

Zmiana nie została wprowadzona.
356 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
LIKWIDACJA LINII.

(Stara trasa: HUTA – Kasprowicza (powrót: Kasprowicza – Nocznickiego – Zgrupowania Armii Krajowej "Kampinos" – jezdnia wzdłuż budynków dyrekcji huty – HUTA.) – Żeromskiego – Słowackiego – aleja Armii Krajowej – most Grota-Roweckiego – Toruńska – Wysockiego – Bazyliańska – Kondratowicza – Łabiszyńska – Łojewska – Chodecka – BRÓDNO PODGRODZIE.)
Zastąpienie przez linie 114 i 132.

Zmiana wprowadzona dopiero 16 czerwca 2007 r.
405 linia autobusowa przyspieszona okresowa szczytowa (kursuje w dni powszednie) CZECHOWICE – Aleje Jerozolimskie – Sosnkowskiego – Kompanii Kordian (powrót: Kompanii Kordian – Spisaka – Aleje Jerozolimskie – CZECHOWICE.) – Pużaka – Sławka – Dzieci Warszawy – Ryżowa – Chrobrego – Popularna – Aleje Jerozolimskie – Niemcewicza – Grójecka – plac Zawiszy (powrót: plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie) – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – plac Konstytucji – Waryńskiego – aleja Armii Ludowej – most Łazienkowski – aleja Stanów Zjednoczonych – Ostrobramska – Rodziewiczówny – WITOLIN. Uruchomienie linii w celu poprawy obsługi bardzo obciążonego ciągu Trasy Łazienkowskiej oraz połączenia między Ursusem i Centrum.
Poprawa obsługi komunikacyjnej Alej Jerozolimskich na odcinku nie obsługiwanym przez tramwaj.

Częstotliwość: 10/-/-.

Linia została uruchomiona 5 września 2005 r.
407 linia autobusowa przyspieszona okresowa szczytowa (kursuje w dni powszednie) CHOMICZÓWKA – Conrada – Wólczyńska – Żeromskiego – Słowackiego – PLAC WILSONA (postoje tylko na Chomiczówce). Zapewnienie dowozu do stacji metra Plac Wilsona z osiedli Chomiczówka i Wawrzyszew.

Częstotliwość: 8/-/-.

Linia nie została uruchomiona. Na podaną trasę skierowano 3 września 2007 r. linię ekspresową E-1.
500 linia autobusowa przyspieszona stała RONDO "RADOSŁAWA" – Słomińskiego – most Gdański – Starzyńskiego – św. Wincentego – Kondratowicza – Chodecka – BRÓDNO PODGRODZIE.

(Stara trasa: DWORZEC CENTRALNY – Emilii Plater (powrót: Emilii Plater – Aleje Jerozolimskie – aleja Jana Pawła II – DWORZEC CENTRALNY.) – Świętokrzyska – aleja Jana Pawła II – Słomińskiego – ... – BRÓDNO PODGRODZIE.)
Racjonalizacja wykorzystania taboru - wycofanie linii z najsłabiej wykorzystanego odcinka trasy.

Częstotliwość: 8/15/15.

Zmiana została wprowadzona dopiero 21 czerwca 2009 r.
508 linia autobusowa przyspieszona stała PLAC WILSONA – Słowackiego – aleja Armii Krajowej – most Grota-Roweckiego – Modlińska – Obrazkowa – Myśliborska – Porajów – Świderska – Mehoffera – Światowida (powrót: Światowida – Świętosławskiego – Świderska) – NOWODWORY.
Likwidacja przystanku: STARE ŚWIDRY.

(Stara trasa: DWORZEC ZACHODNI – Aleje Jerozolimskie – rondo Zesłańców Syberyjskich – Aleje Jerozolimskie – Niemcewicza – Grójecka – plac Zawiszy (powrót: plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – DWORZEC ZACHODNI.) – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – plac Bankowy – Andersa – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – plac Wilsona – Słowackiego – ... – NOWODWORY.)
Zapewnienie dowozu do stacji metra Plac Wilsona z osiedli Tarchomin i Nowodwory.

Częstotliwość: 5/10/10.

Zmiana wprowadzona 29 grudnia 2005 r.
509 linia autobusowa przyspieszona stała LIKWIDACJA LINII.

(Stara trasa: METRO POLITECHNIKA – Waryńskiego – plac Konstytucji – Piękna – Aleje Ujazdowskie – plac Trzech Krzyży – Książęca – Ludna – Wioślarska – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – aleja Solidarności – Jagiellońska (powrót: Jagiellońska – św. Cyryla i Metodego – Targowa) – Modlińska – Obrazkowa – Myśliborska – Światowida – NOWODWORY.)
Zastąpienie przez linie 101 i 516.

Zmiana nie została wprowadzona.
510 linia autobusowa przyspieszona stała DWORZEC CENTRALNY – Emilii Plater (powrót: Emilii Plater – Aleje Jerozolimskie – aleja Jana Pawła II – DWORZEC CENTRALNY.) – Świętokrzyska – aleja Jana Pawła II – Popiełuszki – Słowackiego – aleja Armii Krajowej – most Grota-Roweckiego – Modlińska – Obrazkowa – Myśliborska – Światowida – Świętosławskiego – Świderska – Mehoffera – Światowida (powrót: Światowida – Myśliborska) – NOWODWORY. Korekta częstotliwości kursowania.

Częstotliwość: 10/20/20.
511 linia autobusowa przyspieszona stała PLAC WILSONA – Słowackiego – aleja Armii Krajowej – most Grota-Roweckiego – Modlińska – Główna – BUKÓW (powrót: BUKÓW – Gąsiorowskiej – Przyrzecze – Modlińska – Aluzyjna – Dąbrówka Wiślana – Aluzyjna – Modlińska).

(Stara trasa: PL. WILSONA – Krasińskiego – Wybrzeże Gdyńskie – most Grota-Roweckiego – ... – BUKÓW.)
Dostosowanie trasy do zmienionej organizacji ruchu i układu przystanków przy stacji metra Plac Wilsona.

Częstotliwość: 10/20/20.

Zmiana wprowadzona 28 sierpnia 2005 r.
514 linia autobusowa przyspieszona stała DWORZEC CENTRALNY – Emilii Plater – Aleje Jerozolimskie (powrót: Aleje Jerozolimskie – aleja Jana Pawła II – DWORZEC CENTRALNY.) – Marszałkowska – plac Konstytucji – Waryńskiego – aleja Armii Ludowej – most Łazienkowski – aleja Stanów Zjednoczonych – Ostrobramska – Marsa – Ilskiego – aleja Komandosów – Grzybowa – Szosowa – Wspólna – Niemcewicza – 1 Pułku Praskiego – Armii Krajowej – Żółkiewskiego – WOLA GRZYBOWSKA.
Likwidacja przystanku: ROZBRAT.
Realizacja postulatu dzielnic Wesoła i Rembertów dotyczącego poprawy obsługi komunikacyjnej północnej części Wesołej i Nowego Rembertowa - zastąpienie linii szczytowej 415 linią całodzienną i całotygodniową.

Częstotliwość: 15/30/30.
515 linia autobusowa przyspieszona stała DWORZEC ZACHODNI – Aleje Jerozolimskie – rondo Zesłańców Syberyjskich – Aleje Jerozolimskie – Niemcewicza – Grójecka – plac Zawiszy (powrót: plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – DWORZEC ZACHODNI.) – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – plac Konstytucji – Waryńskiego – aleja Armii Ludowej – most Łazienkowski – aleja Stanów Zjednoczonych – Grochowska – Płowiecka – Marsa – Żołnierska – Strażacka – aleja Chruściela – REMBERTÓW AON.

(Stara trasa: HUTA – Kasprowicza – Oczapowskiego – aleja Reymonta – Żeromskiego (powrót: Żeromskiego – Przybyszewskiego – Kasprowicza – Nocznickiego – Zgrupowania Armii Krajowej "Kampinos" – jezdnia wzdłuż budynków dyrekcji huty – HUTA) – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – ... – REMBERTÓW AON.)
Realizacja postulatu dzielnicy Rembertów dotyczącego poprawy obsługi komunikacyjnej Rembertowa - wzrost częstotliwości kursowania, zapewnienie bezpośredniego połączenia z Dw. Centralnym.
Poprawa obsługi komunikacyjnej Alej Jerozolimskich na odcinku nie obsługiwanym przez tramwaj i zastąpienie wycofanej z tego odcinka linii 508.

Częstotliwość: 10/15/15.

Zmiana nie została wprowadzona.
516 linia autobusowa przyspieszona stała GOCŁAW – Umińskiego – Fieldorfa – Bora-Komorowskiego – Egipska – Saska – aleja Waszyngtona – aleja Zieleniecka – Targowa – aleja Solidarności – Jagiellońska (powrót: Jagiellońska – św. Cyryla i Metodego – Targowa) – Modlińska – Obrazkowa – Myśliborska – Światowida – NOWODWORY.
Likwidacja przystanków dotychczas obowiązujących dla linii 509: STARE ŚWIDRY, EKSPRESOWA, PŁOCHOCIŃSKA, DYREKCJA FSO, BUDFZYŃSKIEJ-TYLICKIEJ, PL. HALLERA.
Poprawa połączenia osiedli Tarchomin i Nowodwory z centrum Pragi - wzrost częstotliwości kursowania (wraz z linią 101).
Realizacja postulatów dotyczących poprawy połączenia Gocławia z centrum Pragi.
Zastąpienie linii 509 wraz ze zmniejszeniem liczby przystanków na trasie w celu zwiększenia prędkości przewozowej.

Częstotliwość: 10/20/20.

Zmiana została wprowadzona częściowo (na podaną trasę skierowano 27 czerwca 2005 r. linię 509).
519 linia autobusowa przyspieszona stała DWORZEC CENTRALNY – Emilii Plater – Aleje Jerozolimskie (powrót: Aleje Jerozolimskie – aleja Jana Pawła II – DWORZEC CENTRALNY.) – Marszałkowska – plac Konstytucji – Waryńskiego – Goworka – Spacerowa – Belwederska – Sobieskiego – aleja Wilanowska – Przyczółkowa – WILANÓW.
Likwidacja przystanku: SPACEROWA.

(Stara trasa: GWIAŹDZISTA – Gwiaździsta – Podleśna – Klaudyny – Mickiewicza – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – ... – aleja Wilanowska – Przyczółkowa – Przyczółkowa (osiedle Powsin) – Przekorna – Opieńki – POWSIN (PARK KULTURY).

(Niektóre: ... – Przyczółkowa – Przyczółkowa (osiedle Powsin) – Przekorna – Opieńki – POWSIN (PARK KULTURY) (powrót: POWSIN (PARK KULTURY) – Opieńki – Gąsek – Stare Kabaty – Gąsek – Przekorna).)
Realizacja koncepcji dotyczącej likwidacji linii przyspieszonych dublujących na długim odcinku linię metra.
Poprawa obsługi komunikacyjnej ciągu ul. Sobieskiego - wzrost częstotliwości kursowania.
Zastąpienie w Powsinie przez linię 130.

Częstotliwość: 8/15/20.

Zmiana została wprowadzona częściowo 29 grudnia 2005 r. (wycofanie z Żoliborza i skierowanie do pętli w rejonie Dworca Centralnego).
520 linia autobusowa przyspieszona stała LIKWIDACJA LINII.

(Stara trasa: CHOMICZÓWKA – Conrada – Wólczyńska – aleja Reymonta – Broniewskiego – Krasińskiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – Waryńskiego – aleja Armii Ludowej – most Łazienkowski – aleja Stanów Zjednoczonych – Ostrobramska – Marsa – Okularowa – Stepowa – Korkowa – MARYSIN.)
Zastąpienie przez linię 149.

Zmiana nie została wprowadzona.
523 linia autobusowa przyspieszona stała STARE BEMOWO – Radiowa – Powstańców Śląskich – Górczewska – aleja Prymasa Tysiąclecia – Aleje Jerozolimskie – Grzymały-Sokołowskiego – Kopińska – Wawelska – aleja Armii Ludowej – most Łazienkowski – aleja Stanów Zjednoczonych – Zakole – Wiatraczna (powrót: Wiatraczna – aleja Stanów Zjednoczonych) – Szaserów – Chłopickiego – PKP OLSZYNKA GROCHOWSKA.

(Stara trasa: STARE BEMOWO – ... – Kopińska – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – aleja Armii Ludowej – ... – PKP OLSZYNKA GROCHOWSKA.)
Skrócenie trasy i czasu przejazdu pomiędzy Ochotą, Wolą i Bemowem a Pragą Płd.
Zastąpienie przez linie 405 i 515 na odcinku Metro Politechnika - Dw. Zachodni.

Częstotliwość: 15/20/20.

Zmiana wprowadzona 1 września 2006 r.
524 linia autobusowa przyspieszona stała LIKWIDACJA LINII.

(Stara trasa: BRÓDNO PODGRODZIE – Chodecka – Wyszogrodzka – Bartnicza – Wysockiego – Toruńska – most Grota-Roweckiego – Wybrzeże Gdyńskie – Krasińskiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – Waryńskiego – Puławska – Domaniewska – Modzelewskiego – Orzycka – Gotarda – Bokserska – BOKSERSKA.)
Zastąpienie przez linie: 114, 118 i 193.

Zmiana została wprowadzona dopiero 16 czerwca 2007 r.
E-1 linia autobusowa ekspresowa okresowa szczytowa (kursuje w dni powszednie) BRÓDNO PODGRODZIE – Chodecka – Wyszogrodzka – Bartnicza – Wysockiego – Odrowąża – 11 Listopada – Ratuszowa – Inżynierska – Wileńska – Targowa (powrót: Targowa – 11 Listopada) – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – Kapucyńska – Miodowa (powrót: Miodowa – Senatorska – Nowy Przejazd – aleja Solidarności) – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Belwederska – Sobieskiego – św. Bonifacego – aleja Sikorskiego – aleja Wilanowska – METRO WILANOWSKA.
Bez przystanków na odcinku: BARTNICZA - MIODOWA.

(Stara trasa: CHOMICZÓWKA – Conrada – Wólczyńska – Żeromskiego – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Słomińskiego – Bonifraterska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – ... – Sobieskiego – św. Bonifacego – STEGNY.)
Zapewnienie bezpośredniego połączenia Bródna i Dolnego Mokotowa.
Poprawa dowozu do stacji metra Wilanowska z osiedla Stegny.
Skrócenie trasy i czasu przejazdu pomiędzy Bródnem i Traktem Królewskim.
Zastąpienie na Bielanach przez linię 407.

Częstotliwość: 10/-/-.

Zmiana nie została wprowadzona (15 października 2007 r. na podobną trasę skierowano linię 416).
E-3 linia autobusowa ekspresowa okresowa szczytowa (kursuje w dni powszednie) LIKWIDACJA LINII.

(Stara trasa: DWORZEC CENTRALNY (DWORZEC ŚRÓDMIEŚCIE) – Emilii Plater – Aleje Jerozolimskie – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – Miodowa – plac Krasińskich – Bonifraterska – Konwiktorska – Zakroczymska – Wenedów – Wybrzeże Gdańskie (powrót: Wybrzeże Gdańskie – Sanguszki – Konwiktorska) – Wybrzeże Gdyńskie – most Grota-Roweckiego – Toruńska – Wysockiego – Bartnicza – Wyszogrodzka – Chodecka – BRÓDNO PODGRODZIE.)
Zastąpienie przez linię E-1.

Zmiana nie została wprowadzona.
E-4 linia autobusowa ekspresowa okresowa szczytowa (kursuje w dni powszednie) PLAC WILSONA – Słowackiego – aleja Armii Krajowej – most Grota-Roweckiego (powrót: most Grota-Roweckiego – Wybrzeże Gdyńskie – Krasińskiego – PLAC WILSONA.) – Toruńska – Modlińska – Obrazkowa – Myśliborska – Światowida – NOWODWORY (postoje tylko na Nowodworach).
Likwidacja przystanku: EKSPRESOWA.

(Stara trasa: PLAC WILSONA – Krasińskiego – Wybrzeże Gdyńskie – most Grota-Roweckiego – Modlińska – ... – NOWODWORY.)
Dostosowanie trasy do wydłużonej trasy metra.
Skrócenie czasu przejazdu między osiedlami Tarchomin i Nowodwory a linią metra poprzez likwidację przystanków przy ul. Ekspresowej (połączenie tych przystanków ze stacją Plac Wilsona zapewni kursująca co 5 min. w szczycie i co 10 min. poza szczytem i w święto linia 508 oraz linia 511).

Częstotliwość: 5/-/-.

Zmiana wprowadzona 28 sierpnia 2005 r.
PROJEKT 3. Wykaz linii tramwajowych.
(* obsługa linii przez brygady jednowagonowe - łącznie 12 brygad)
1 linia tramwajowa zwykła stała ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – PLAC NARUTOWICZA.

(Stara trasa: ANNOPOL – ... – Okopowa – aleja Solidarności – Młynarska – Obozowa – Dywizjonu 303 – Radiowa – Powstańców Śląskich – NOWE BEMOWO.)
Wyeliminowanie uciążliwego skrętu na skrzyżowaniu ul. Okopowej i al. Solidarności.
Zastąpienie w relacji Annopol - Nowe Bemowo przez linię 23.

Częstotliwość: 10/15/15.

Zmiana wprowadzona 2 stycznia 2006 r. (z wydłużeniem trasy do pętli BANACHA).
2 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – aleja Jana Pawła II – Broniewskiego – Wólczyńska – Nocznickiego – HUTA. Częstotliwość: 10/15/15.
3 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – 11 Listopada – Targowa – Zamoyskiego – Grochowska – GOCŁAWEK. Częstotliwość: 10/15/15.
4 linia tramwajowa zwykła stała CZYNSZOWA – Stalowa (powrót: Stalowa – Środkowa – Wileńska – CZYNSZOWA.) – 11 Listopada – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI.

(Stara trasa: POTOCKA – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – ... – WYŚCIGI.)
Przywrócenie starej trasy.
Zastąpienie w relacji Annopol - al. Solidarności przez linię 23.

Częstotliwość: 10/15/15.

Zmiana miała zostać wprowadzona 2 stycznia 2006 r., lecz nie uzyskano zezwolenia na wykorzystanie skrętu z pl. Bankowego w al. Solidarności. Linia wówczas została formalnie zawieszona. Do obsługi ul. Stalowej skierowano czasowo linię 32.
6 linia tramwajowa zwykła stała HUTA – Zgrupowania Armii Krajowej "Kampinos" – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – Międzyparkowa – Słomińskiego – most Gdański – Starzyńskiego – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – Zamoyskiego – Grochowska – GOCŁAWEK.

(Stara trasa: HUTA – ... – Marymoncka – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Słomińskiego – most Gdański – ... – GOCŁAWEK.)
Przywrócenie przejazdu przez pl. Wilsona.

Częstotliwość: 10/15/15.

Zmiana wprowadzona 2 stycznia 2006 r.
7 linia tramwajowa zwykła stała BANACHA – Banacha – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – aleja Tysiąclecia – Kawęczyńska – KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA.

(Stara trasa: OKĘCIE – aleja Krakowska – Grójecka – ... – GOCŁAWEK.)
Zastąpienie na Okęciu przez linię 9 o wyższej częstotliwości kursowania.

Częstotliwość: 10/15/15.

Zmiana wprowadzona 2 stycznia 2006 r.
8 linia tramwajowa zwykła stała OSIEDLE GÓRCZEWSKA – Górczewska – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – Prosta – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Zamoyskiego – Grochowska – WIATRACZNA. Częstotliwość: 10/15/15.
9 linia tramwajowa zwykła stała OKĘCIE – aleja Krakowska – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Waszyngtona – Grochowska – GOCŁAWEK. Częstotliwość: 5/7-8/15.
10 linia tramwajowa zwykła stała OSIEDLE GÓRCZEWSKA – Górczewska – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – Prosta – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Boboli – Wołoska – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Częstotliwość: 10/15/15.
12 linia tramwajowa zwykła stała NOWE BEMOWO – Powstańców Śląskich – Radiowa – Dywizjonu 303 – Obozowa – Młynarska – aleja Solidarności – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Waszyngtona – Grochowska – GOCŁAWEK.

(Stara trasa: NOWE BEMOWO – ... – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – ALEJA ZIELENIECKA.)
Zamiana fragmentu trasy na Grochowie z linią 24.

Częstotliwość: 5/7-8/15.

Zmiana wprowadzona 2 stycznia 2006 r. (z utrzymaniem bardziej historycznego numeru 24 i likwidacją linii 12).
13 linia tramwajowa zwykła stała NOWE BEMOWO – Powstańców Śląskich – Radiowa – Dywizjonu 303 – Obozowa – Młynarska – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – Targowa – Kijowska – aleja Tysiąclecia – Kawęczyńska – KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA. Częstotliwość: 10/15/15.
15 linia tramwajowa zwykła stała HUTA – Zgrupowania Armii Krajowej "Kampinos" – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – plac Narutowicza – Grójecka – aleja Krakowska – OKĘCIE.

(Stara trasa: HUTA – ... – Marymoncka – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Stawki – Andersa – ... – OKĘCIE.)
Przywrócenie przejazdu przez pl. Wilsona.

Częstotliwość: 10/15/15.

Zmiana wprowadzona 1 września 2005 r.
16 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – KIELECKA. Częstotliwość: 10/15/15.
17 linia tramwajowa zwykła stała HUTA – Zgrupowania Armii Krajowej "Kampinos" – Marymoncka – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Boboli – Wołoska – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Częstotliwość: 10/15/15.
18 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Częstotliwość: 10/15/15.
19 linia tramwajowa zwykła stała PIASKI – Broniewskiego – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Częstotliwość: 10/15/15.
20
*
linia tramwajowa zwykła stała BOERNEROWO – Kaliskiego – Dywizjonu 303 – Obozowa – Młynarska – aleja Solidarności – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA. Częstotliwość: 20/30/30.
21
*
linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI.

(Stara trasa: ŻERAŃ FSO – ... – Targowa – Zamoyskiego – Grochowska – WIATRACZNA.)
Zastąpienie na Gocławku przez linie: 3, 6 i 26.

Częstotliwość: 10/15/15.

Zmiana nie została wprowadzona.
22 linia tramwajowa zwykła stała HUTA – Nocznickiego – Wólczyńska – Broniewskiego – aleja Jana Pawła II – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Waszyngtona – WIATRACZNA. Częstotliwość: 10/15/15.
23 linia tramwajowa zwykła stała NOWE BEMOWO – Powstańców Śląskich – Radiowa – Dywizjonu 303 – Obozowa – Młynarska – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – Targowa – 11 Listopada – Odrowąża – Matki Teresy z Kalkuty – Rembielińska – Annopol – ANNOPOL.

(Stara trasa: NOWE BEMOWO – ... – Targowa – 11 Listopada – Stalowa – Środkowa – Wileńska – CZYNSZOWA (powrót: CZYNSZOWA – Stalowa).)
Zamiana fragmentu trasy z linią 4 w celu utrzymania połączenia Bemowa z Bródnem po zmianie trasy linii 1.

Częstotliwość: 10/15/15.

Zmiana wprowadzona 2 stycznia 2006 r.
24 linia tramwajowa zwykła stała KOŁO – Obozowa – Młynarska – aleja Solidarności – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – ALEJA ZIELENIECKA.

(Stara trasa: KOŁO – ... – most i aleja Poniatowskiego – aleja Waszyngtona – Grochowska – GOCŁAWEK.)
Zamiana fragmentu trasy z linią 12.

Częstotliwość: 20/30/30.

Zmiana nie została wprowadzona.
25 linia tramwajowa zwykła stała OKĘCIE – aleja Krakowska – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – 11 Listopada – Odrowąża – Matki Teresy z Kalkuty – Rembielińska – Annopol – ANNOPOL. Częstotliwość: 10/15/15.
26 linia tramwajowa zwykła stała OSIEDLE GÓRCZEWSKA – Górczewska – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – Targowa – Zamoyskiego – Grochowska – WIATRACZNA. Częstotliwość: 5/7-8/15.
27
*
linia tramwajowa zwykła stała POTOCKA – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Okopowa – aleja Solidarności – Wolska – CMENTARZ WOLSKI.

(Stara trasa: HUTA – Zgrupowania Armii Krajowej "Kampinos" – Marymoncka – Słowackiego – ... – CMENTARZ WOLSKI.)
Skrócenie trasy.
Połączenie ul. Marymonckiej z ciągiem al. Jana Pawła II realizuje linia 17.

Częstotliwość: 10/15/15.

Zmiana wprowadzona 2 stycznia 2006 r.
29 linia tramwajowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII.

(Stara trasa: PIASKI – Broniewskiego – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA.)
Zastąpienie przez linie 19 i 33.
32 linia tramwajowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII.

(Stara trasa: ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – 11 Listopada – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – PLAC NARUTOWICZA.)
Zastąpienie przez linie 1 i 23.
33 linia tramwajowa zwykła stała HUTA – Nocznickiego – Wólczyńska – Broniewskiego – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Boboli – Wołoska – Woronicza – Puławska – WYŚCIGI. Częstotliwość: 10/15/15.
35 linia tramwajowa zwykła stała PIASKI – Broniewskiego – aleja Jana Pawła II – Stawki – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – METRO WILANOWSKA. Częstotliwość: 10/15/15.
36 linia tramwajowa zwykła stała MARYMONT-POTOK – Mickiewicza – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – pl. Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA. Częstotliwość: 10/15/15.
44 linia tramwajowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
LIKWIDACJA LINII.

(Stara trasa: PLAC NARUTOWICZA – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Waszyngtona – Grochowska – GOCŁAWEK.)
Zastąpienie przez linie 1 i 23.
45 linia tramwajowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
LIKWIDACJA LINII.

(Stara trasa: POTOCKA – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA.)
Zastąpienie przez linie 1 i 27.
46 linia tramwajowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
LIKWIDACJA LINII.

(Stara trasa: ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – 11 Listopada – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – Wolska – Połczyńska – Powstańców Śląskich – Górczewska – OSIEDLE GÓRCZEWSKA.)
Zastąpienie przez linie 23 i wzmocnioną 26.

POWRÓT DO SPISU PROJEKTÓW



KONTAKT: trasbus@o2.pl.