LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA

DATA NUMER RODZAJ LINII TRASA UWAGI
1964.02.10. 302 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
EMILII PLATER (ŚWIĘTOKRZYSKA) – Emilii Plater – Świętokrzyska – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Waszyngtona – Grochowska – PLAC SZEMBEKA. Zmiana oznaczenia linii 102bis w ramach porządkowania oznaczeń autobusowych. Linia bez obsługi konduktorskiej - tylko dla posiadaczy kart pracowniczych oraz biletów miesięcznych. "Posiadacze kart po wejściu zobowiązani są sami kasować długopisem lub chemicznym ołówkiem przejazd na swej karcie."

[MPA Okólnik nr 7/64;
EW 1964, nr 32, 6 II 1964, str. 5]
1964.11.22. 302 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
EMILII PLATER (ŚWIĘTOKRZYSKA) – Emilii Plater – Świętokrzyska – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Waszyngtona – Zakole – Wiatraczna (powrót: Wiatraczna – aleja Waszyngtona) – Szaserów – Garwolińska – Szklanych Domów – Wspólna Droga – OSIEDLE MŁODYCH(powrót: OSIEDLE MŁODYCH – Szaserów). Przedłużenie trasy w celu wsparcia linii 102.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 56/64;
EW 1964, nr 277, 18 XI 1964, str. 5]
1965.11.08. 302 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
LIKWIDACJA LINII. Przejęcie taboru przez linię 102 (całkowite dublowanie się trasy).

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 89/65;
EW 1965, nr 265, 5 XI 1965, str. 5]


.


1991.11.18. 302 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie w godzinach wieczornych)
ZAJEZDNIA KLESZCZOWA – Krańcowa – Łopuszańska (powrót: Łopuszańska – Aleje Jerozolimskie – Krańcowa – ZAJEZDNIA KLESZCZOWA.) – Kleszczowa – Chrobrego – Globusowa – Wałowicka – Sympatyczna – Potrzebna – ODOLANY. Uruchomienie linii okresowej w celu poprawy obsługi komunikacyjnej rejonu lokomotywowni Odolany.
1992.02.15. 302 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie w godzinach wieczornych)
LIKWIDACJA LINII. Likwidacja linii z powodu niewielkiej frekwencji - autobusy obsługujące tę linię włączono do obsługi linii 373.


.


1996.09.02. 302 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – Ratuszowa – Dąbrowszczaków (powrót: Dąbrowszczaków – Inżynierska – Wileńska – Targowa) – plac Hallera – Jagiellońska – Modlińska – Główna – BUKÓW (powrót: BUKÓW – Gąsiorowskiej – Przyrzecze – Modlińska). Uruchomienie linii okresowej łączącej ciąg ulicy Modlińskiej z centrum Pragi. Linia zastąpiła zlikwidowaną linię tramwajową 41.
1997.07.01.
1997.08.31.
302 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
1998.03.09. 302 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – Ratuszowa – Dąbrowszczaków (powrót: Dąbrowszczaków – Inżynierska – Wileńska – Targowa) – plac Hallera – Jagiellońska – Modlińska – Obrazkowa – Myśliborska – Światowida – Modlińska – Główna – BUKÓW (powrót: BUKÓW – Gąsiorowskiej – Przyrzecze – Modlińska). Korekta trasy w celu polepszenia obsługi komunikacyjnej Tarchomina.
1998.07.01.
1998.08.31.
302 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
1998.12.28. 302 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – Ratuszowa – Dąbrowszczaków (powrót: Dąbrowszczaków – Inżynierska – Wileńska – Targowa) – plac Hallera – Jagiellońska – Modlińska – Obrazkowa – Myśliborska – Światowida – Modlińska – Główna – BUKÓW (powrót: BUKÓW – Gąsiorowskiej – Przyrzecze – Modlińska).

(Wybrane kursy: ... – Modlińska – Animuszu – Przylesie – Oczyszczalnia Ścieków CZAJKA (pętla) – Przylesie – Animuszu – Modlińska – ...)
Wprowadzenie podjazdów wybranych kursów do oczyszczalni ścieków CZAJKA.
1999.07.01.
1999.08.31.
302 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
2000.07.01.
2000.08.31.
302 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
2001.01.22.
2001.02.04.
302 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE ZIMOWE.
2001.06.25.
2001.08.31.
302 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
2001.09.27. 302 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – Ratuszowa – Dąbrowszczaków (powrót: Dąbrowszczaków – Inżynierska – Wileńska – Targowa) – plac Hallera – Jagiellońska – Modlińska – Główna – BUKÓW (powrót: BUKÓW – Gąsiorowskiej – Przyrzecze – Modlińska).

(Wybrane kursy: ... – Modlińska – Animuszu – Przylesie – Oczyszczalnia Ścieków CZAJKA (pętla) – Przylesie – Animuszu – Modlińska – ...)
Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z rozpoczęciem budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Obrazkowej i Myśliborskiej.
2001.11.24. 302 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – Ratuszowa – Dąbrowszczaków (powrót: Dąbrowszczaków – Inżynierska – Wileńska – Targowa) – plac Hallera – Jagiellońska – Modlińska – Obrazkowa – Myśliborska – Światowida – Modlińska – Główna – BUKÓW (powrót: BUKÓW – Gąsiorowskiej – Przyrzecze – Modlińska).

(Wybrane kursy: ... – Modlińska – Animuszu – Przylesie – Oczyszczalnia Ścieków CZAJKA (pętla) – Przylesie – Animuszu – Modlińska – ...)
Przywrócenie trasy podstawowej w związku z zakończeniem budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Obrazkowej i Myśliborskiej.
2002.01.21.
2002.02.01.
302 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE ZIMOWE.
2002.06.24.
2002.09.01.
302 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
2003.01.27.
2003.02.09.
302 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE ZIMOWE.
2003.12.01. 302 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – Ratuszowa – Dąbrowszczaków (powrót: Dąbrowszczaków – Inżynierska – Wileńska – Targowa) – plac Hallera – Jagiellońska – Modlińska – Główna – BUKÓW (powrót: BUKÓW – Gąsiorowskiej – Przyrzecze – Modlińska).

(Wybrane kursy: ... – Modlińska – Animuszu – Przylesie – Oczyszczalnia Ścieków CZAJKA (pętla) – Przylesie – Animuszu – Modlińska – ...)
Wycofanie z Tarchomina i skierowanie bezpośrednio ul. Modlińską w związku z potrzebą poprawy obsługi komunikacyjnej nowego osiedla w rejonie ul. Aluzyjnej.
2004.06.28.
2004.08.31.
302 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
2004.11.22. 302 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – Ratuszowa – Dąbrowszczaków (powrót: Dąbrowszczaków – Inżynierska – Wileńska – Targowa) – plac Hallera – Jagiellońska – Modlińska – Światowida – Milenijna – Ćmielowska – Światowida – Ordonówny – Mehoffera – Modlińska – Główna – BUKÓW (powrót: BUKÓW – Gąsiorowskiej – Przyrzecze – Modlińska – Aluzyjna – Dąbrówka Wiślana (pętla) – Aluzyjna – Modlińska).

(Wybrane kursy: ... – Modlińska – Animuszu – Przylesie – Oczyszczalnia Ścieków CZAJKA (pętla) – Przylesie – Animuszu – Modlińska – ...)
Zmiana trasy w celu poprawy obsługi komunikacyjnej osiedla Dąbrówka Wiślana oraz osiedli wzdłuż ulic Topolowej i Milenijnej.
2005.03.01. 302 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
LIKWIDACJA LINII. Przekształcenie w linię 144 w celu poprawy obsługi komunikacyjnej osiedla Dąbrówka Wiślana oraz osiedli w rejonie ulic: Topolowej, Ćmielowskiej i Milenijnej.


.


2011.02.12. 302 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – Ratuszowa – Dąbrowszczaków (powrót: Dąbrowszczaków – Inżynierska – Wileńska – Targowa) – plac Hallera – Jagiellońska – Modlińska – Światowida – Milenijna – Ćmielowska – Światowida – Ordonówny – Mehoffera – Modlińska – Przyrzecze – BUKÓW (powrót: BUKÓW – Gąsiorowskiej – Główna – Modlińska).

(Dwa kursy: ... – Modlińska – Animuszu – Przylesie – Oczyszczalnia Ścieków CZAJKA (pętla) – Przylesie – Animuszu – Modlińska – ...)

(Jeden kurs w godzinach wieczornych: ... – Jagiellońska – Modlińska – Światowida (powrót: Światowida – Modlińska – Ekspresowa – Fleminga – Polfa (pętla) – Fleminga – Ekspresowa – Modlińska – Jagiellońska) – ...)
Przekształcenie linii 144 w okresową w związku z niewielkim wykorzystaniem przez pasażerów w soboty i niedziele.
2011.10.15. 302 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – Kłopotowskiego – Jagiellońska – Ratuszowa – Dąbrowszczaków (powrót: Dąbrowszczaków – Inżynierska – Wileńska – Rzeszotarskiej – aleja Solidarności – Jagiellońska – Okrzei – Targowa) – plac Hallera – Jagiellońska – Modlińska – Światowida – Milenijna – Ćmielowska – Światowida – Ordonówny – Mehoffera – Modlińska – Przyrzecze – BUKÓW (powrót: BUKÓW – Gąsiorowskiej – Główna – Modlińska).

(Dwa kursy: ... – Modlińska – Animuszu – Przylesie – Oczyszczalnia Ścieków CZAJKA (pętla) – Przylesie – Animuszu – Modlińska – ...)

(Kilka ostatnich kursów w obu szczytach: ... – Ordonówny – Mehoffera – HENRYKÓW.)
Zmiana organizacji ruchu w rejonie pl. Wileńskiego związana z budową II linii metra. Ograniczenie kursowania do godzin szczytu wraz z likwidacją wieczornego kursu wariantowego przez pętlę POLFA.
2011.10.17.
godz. 17.30.
302 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – Kłopotowskiego – Jagiellońska – Ratuszowa – Dąbrowszczaków (powrót: Dąbrowszczaków – Inżynierska – Wileńska – Rzeszotarskiej – aleja Solidarności – Jagiellońska – Marcinkowskiego – Targowa) – plac Hallera – Jagiellońska – Modlińska – Światowida – Milenijna – Ćmielowska – Światowida – Ordonówny – Mehoffera – Modlińska – Przyrzecze – BUKÓW (powrót: BUKÓW – Gąsiorowskiej – Główna – Modlińska).

(Dwa kursy: ... – Modlińska – Animuszu – Przylesie – Oczyszczalnia Ścieków CZAJKA (pętla) – Przylesie – Animuszu – Modlińska – ...)

(Kilka ostatnich kursów w obu szczytach: ... – Ordonówny – Mehoffera – HENRYKÓW.)
Korekta trasy związana z trudnymi warunkami ruchowymi (utrudnionym skrętem w lewo z ulicy Jagiellońskiej w Okrzei).
2011.10.27.
ok. godz. 14.00.
302 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – Kłopotowskiego – Jagiellońska – Ratuszowa – Dąbrowszczaków (powrót: Dąbrowszczaków – Inżynierska – Wileńska – Rzeszotarskiej – aleja Solidarności – Jagiellońska – Marcinkowskiego – Targowa) – plac Hallera – Jagiellońska – Modlińska – Światowida – Milenijna – Ćmielowska – Światowida – Ordonówny – Mehoffera – Modlińska – Przyrzecze – BUKÓW (powrót: BUKÓW – Gąsiorowskiej – Główna – Modlińska).

(Kilka ostatnich kursów w obu szczytach: ... – Ordonówny – Mehoffera – HENRYKÓW.)
Zawieszenie funkcjonowania kursów wariantowych w związku z brakiem możliwości wjazdu na teren Oczyszczalni Ścieków "Czajka".
2011.12.06. 302 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – Kłopotowskiego – Jagiellońska – Ratuszowa – Dąbrowszczaków (powrót: Dąbrowszczaków – Inżynierska – Wileńska – Rzeszotarskiej – aleja Solidarności – Jagiellońska – Marcinkowskiego – Targowa) – plac Hallera – Jagiellońska – Modlińska – Światowida – Milenijna – Ćmielowska – Światowida – Ordonówny – Mehoffera – Modlińska – Przyrzecze – BUKÓW (powrót: BUKÓW – Gąsiorowskiej – Główna – Modlińska).

(Dwa kursy: ... – Modlińska – Animuszu – Przylesie – Oczyszczalnia Ścieków CZAJKA (pętla) – Przylesie – Animuszu – Modlińska – ...)

(Kilka ostatnich kursów w obu szczytach: ... – Ordonówny – Mehoffera – HENRYKÓW.)
Przywrócenie funkcjonowania kursów wariantowych.
2012.07.22. 302 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
PLAC HALLERA – Jagiellońska – Modlińska – Światowida – Milenijna – Ćmielowska – Światowida – Ordonówny – Mehoffera – Modlińska – Przyrzecze – BUKÓW (powrót: BUKÓW – Gąsiorowskiej – Główna – Modlińska).

(Dwa kursy: ... – Modlińska – Animuszu – Przylesie – Oczyszczalnia Ścieków CZAJKA (pętla) – Przylesie – Animuszu – Modlińska – ...)

(Kilka ostatnich kursów w obu szczytach: ... – Ordonówny – Mehoffera – HENRYKÓW.)
Zamknięcie al. Solidarności w rejonie skrzyżowania z ul. Targową. Skierowanie na trasę skróconą.
2012.08.27. 302 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – Kłopotowskiego – Jagiellońska – Ratuszowa – Dąbrowszczaków (powrót: Dąbrowszczaków – Inżynierska – Wileńska – Rzeszotarskiej – aleja Solidarności – Jagiellońska – Marcinkowskiego – Targowa) – plac Hallera – Jagiellońska – Modlińska – Światowida – Milenijna – Ćmielowska – Światowida – Ordonówny – Mehoffera – Modlińska – Przyrzecze – BUKÓW (powrót: BUKÓW – Gąsiorowskiej – Główna – Modlińska).

(Dwa kursy: ... – Modlińska – Animuszu – Przylesie – Oczyszczalnia Ścieków CZAJKA (pętla) – Przylesie – Animuszu – Modlińska – ...)

(Kilka ostatnich kursów w obu szczytach: ... – Ordonówny – Mehoffera – HENRYKÓW.)
Przywrócenie wcześniejszej trasy w związku z otwarciem przejazdu przez al. Solidarności.
2013.06.01. 302 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
LIKWIDACJA LINII. Dostosowanie układu komunikacyjnego do zmniejszonego budżetu Zarządu Transportu Miejskiego. Kasacja linii w związku z niewielkim wykorzystaniem przez pasażerów. Połączenia obsługiwane przez linię 302 realizowane są przez inne linie (m. in. 18 i 20 w relacji Praga - Żerań, 509 w relacji Praga - Tarchomin i 516 na terenie Tarchomina).


.


2021.06.26. 302 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
EMILII PLATER – Emilii Plater – Twarda – plac Grzybowski – Królewska – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Świętokrzyska – Kopernika – Tamka – most Świętokrzyski (powrót: most Świętokrzyski – Zajęcza – Dobra – Tamka) – Wybrzeże Szczecińskie – aleja Poniatowskiego – aleja Waszyngtona – Grenadierów – Podskarbińska (powrót: Podskarbińska – Międzyborska – aleja Waszyngtona) – Dwernickiego – Szaserów – Chłopickiego – PKP OLSZYNKA GROCHOWSKA. Uruchomienie linii okresowej na dotychczasowej trasie linii 102 w związku ze skierowaniem tejże w rejon Dworca Wschodniego i stacji metra STADION w celu poprawy obsługi komunikacyjnej zabudowy wielorodzinnej powstającej na obszarze Kamionka.
2022.01.03. 302 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
EMILII PLATER – Emilii Plater – Świętokrzyska – Kopernika – Tamka – most Świętokrzyski (powrót: most Świętokrzyski – Zajęcza – Dobra – Tamka) – Wybrzeże Szczecińskie – aleja Poniatowskiego – aleja Waszyngtona – Grenadierów – Podskarbińska (powrót: Podskarbińska – Międzyborska – aleja Waszyngtona) – Dwernickiego – Szaserów – Chłopickiego – PKP OLSZYNKA GROCHOWSKA. Okresowe zamknięcie ciągu ulic: Miodowa - Krakowskie Przedmieście - Nowy Świat (na odcinku od ul. Senatorskiej do ronda de Gaulle'a) we wszystkie dni tygodnia.
2022.01.10. 302 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
EMILII PLATER – Emilii Plater – Twarda – plac Grzybowski – Królewska – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Świętokrzyska – Kopernika – Tamka – most Świętokrzyski (powrót: most Świętokrzyski – Zajęcza – Dobra – Tamka) – Wybrzeże Szczecińskie – aleja Poniatowskiego – aleja Waszyngtona – Grenadierów – Podskarbińska (powrót: Podskarbińska – Międzyborska – aleja Waszyngtona) – Dwernickiego – Szaserów – Chłopickiego – PKP OLSZYNKA GROCHOWSKA. Przywrócenie przejazdu przez ul. Krakowskie Przedmieście.
2022.01.29.
2022.02.20.
302 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE ZIMOWE. Zawieszenie funkcjonowania w związku z feriami zimowymi.
2022.06.25. 302 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE WAKACYJNE. Zawieszenie funkcjonowania w związku z okresem wakacyjnym.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:


MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
ZTM - Zarząd Transportu Miejskiego [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
GL - Głos Ludu [1945-1948]
GW - Gazeta Wyborcza [1989-]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
WW - Wieczór Warszawy [1946-1948]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]

ZOBACZ TEŻ:


LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA
LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA
LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA
LINIA AUTOBUSOWA PRZYSPIESZONA

 

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH ZWYKŁYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII
KONTAKT: trasbus@o2.pl.