LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁADATA NUMER RODZAJ LINII TRASA UWAGI
ROZSTAW TORÓW 1525 mm.
1945.06.20. 1 linia tramwajowa zwykła stała KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA – Kawęczyńska – Ząbkowska – Targowa – Zamoyskiego – Grochowska – WIATRACZNA. Otwarcie pierwszej odbudowanej linii tramwajowej w prawobrzeżnej Warszawie. Linię o długości 5215 metrów obsługiwało 7 pociągów (wagon motorowy + wagon doczepny). Jednocześnie zdecydowano, że przy uruchamianiu kolejnych linii nie będzie się przywracało ich oznaczeń przedwojennych lecz nadawało nowe, według kolejności otwarcia.

[ŻW 1945, nr 167, 19 VI 1945, str. 1 i 4]
1945.07.20. 1 linia tramwajowa zwykła stała RADZYMIŃSKA – Radzymińska – Ząbkowska – Targowa – Zamoyskiego – Grochowska – WIATRACZNA. Korekta trasy w związku ze skierowaniem do pętli przy Bazylice nowej linii 3.

[ŻW 1945, nr 199, 21 VII 1945, str. 4]
1949.05.30. 1 linia tramwajowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Przebudowa torowiska na ul. Zamoyskiego i Grochowskiej (przekuwanie rozstawu szyn na rozmiar 1435 mm).

[EW 1949, nr 149, 29 V 1949, str. 5;
KC 1949, nr 146, 29 V 1949, str. 6]


.


ROZSTAW TORÓW 1435 mm.
1950.06.11. 1 linia tramwajowa zwykła stała PELCOWIZNA – Wysockiego – Odrowąża – 11 Listopada – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – Młynarska – Górczewska – STASZICA (powrót: STASZICA – Wolska – aleja Solidarności). Uruchomienie linii - zakończenie przekuwania torów na terenie Bródna, Pelcowizny i Nowej Pragi, likwidacja torowiska na ulicach: Konopackiej i Wileńskiej, uruchomienie nowego wzdłuż ulicy 11 Listopada.

[EW 1950, nr 159, 11 VI 1950, str. 1;
KC 1950, nr 160, 11 V 1950, str. 7]
1954.01.01. 1 linia tramwajowa zwykła stała PELCOWIZNA – Wysockiego – Odrowąża – 11 Listopada – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – Młynarska – Obozowa – KOŁO. Przedłużenie trasy w celu poprawy połączenia Koła ze śródmieściem (w zamian za wycofaną stamtąd linię 27).

[EW 1953, nr 279, 21-22 XI 1953, str. 5;
EW 1954, nr 002, 2-3 I 1954, str. 5]
1957.10.01. 1 linia tramwajowa zwykła stała PELCOWIZNA – Wysockiego – Odrowąża – 11 Listopada – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – Młynarska (powrót: Młynarska – Górczewska – Staszica – Wolska – aleja Solidarności) – Obozowa – KOŁO. Rozpoczęcie przebudowy południowego odcinka ulicy Młynarskiej (między Górczewską a Wolską) - skierowanie w kierunku Pelcowizny na trasę objazdową.
1957.10.19. 1 linia tramwajowa zwykła stała PELCOWIZNA – Wysockiego – Odrowąża – 11 Listopada – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – Okopowa – Leszno – Młynarska (powrót: Młynarska – Górczewska – Staszica – Wolska – aleja Solidarności) – Obozowa – KOŁO. Całkowite zamknięcie południowego odcinka ulicy Młynarskiej (między Górczewską a Wolską) - skierowanie również w kierunku Koła na trasę objazdową.
1957.11.30. 1 linia tramwajowa zwykła stała PELCOWIZNA – Wysockiego – Odrowąża – 11 Listopada – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – Młynarska – Obozowa – KOŁO. Zakończenie przebudowy ulicy Młynarskiej - przywrócenie podstawowej trasy.
1959.07.21. 1 linia tramwajowa zwykła stała PELCOWIZNA – Wysockiego – Odrowąża – 11 Listopada – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – aleja Jana Pawła II – aleja Solidarności – Młynarska – Obozowa – KOŁO. Do użytku oddano tzw. Trasę Starzyńskiego, będącą północną częścią planowanej obwodnicy śródmiejskiej. W skład inwestycji wchodził most Gdański oraz dwie ulice: Starzyńskiego na Pradze Północ i Buczka (ob. Słomińskiego) w Śródmieściu. Na całym jej odcinku zaplanowano i położono trakcję tramwajową. Na moście Gdańskim tory poprowadzono specjalnie do tego celu wybudowanym, dolnym poziomem. Równocześnie zbudowano odcinek torów biegnący ulicą Międzyparkową dla połączenia nowej trasy z ulicą gen. Andersa. U zbiegu zmodernizowanej Okopowej i Powązkowskiej oddano do użytku rozjazd we wszystkich kierunkach (przy czym kierunek Powązkowska - rondo Zgrupowania AK "Radosław" został wybudowany jako techniczny). Realizacja inwestycji połączyła też z resztą sieci trasę "żerańską", łączącą FSO z centrum Pragi.
1960.11.20. 1 linia tramwajowa zwykła stała PELCOWIZNA – Wysockiego – Odrowąża – 11 Listopada – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – aleja Solidarności – Młynarska – Obozowa – KOŁO. Modyfikacja trasy - skierowanie przez ulicę Okopową z wykorzystaniem odcinka dotąd eksploatowanego jako techniczny (między ulicą Powązkowską a rondem Zgrupowania AK "Radosław", połączenie Słomińskiego - aleja Jana Pawła II realizowała nowa linia 35.
1963.10.01. 1 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ WSCHODNI (pętla na ul. Marywilskiej) – Marywilska – Wysockiego – Odrowąża – 11 Listopada – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – aleja Solidarności – Młynarska – Obozowa – KOŁO. Przejęcie trasy likwidowanej linii 12 - wydłużone kursy szczytowe tejże linii realizowała nowa linia 3bis.

[MPK Okólnik nr 45/63;
EW 1963, nr 232, 30 IX 1963, str. 5]
1971.10.17.
godz. 16.00.
1 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – 11 Listopada – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – aleja Solidarności – Młynarska – Obozowa – KOŁO. Otwarcie nowej trasy na Żerań wzdłuż ciągu ulic Rembielińskiej i Annopol wraz z likwidacją starej wzdłuż ul. Wysockiego i Marywilskiej. Na zlikwidowanym odcinku uruchomiono linię autobusową 176. Obsługa przez zajezdnię "Praga" (6 wozów 13N) oraz zajezdnię "Wola" (8 wozów 13N).

[MZK Polecenie Służbowe nr 63/71;
EW 1971, nr 243, 14 X 1971, str. 5]
1994.10.03. 1 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – 11 Listopada – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – Andersa – Stawki – aleja Jana Pawła II – aleja Solidarności – Młynarska – Obozowa – KOŁO. Skierowanie na trasę objazdową w związku z rozpoczęciem remontu torów na ul. Słomińskiego (na odcinku od ronda "Radosława" do ul. Międzyparkowej).
1994.12.01. 1 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – 11 Listopada – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – aleja Solidarności – Młynarska – Obozowa – KOŁO. Zakończenie remontu torowiska na ulicy Słomińskiego.
1997.05.10. 1 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Zamknięcie w celu gruntownego remontu mostu Gdańskiego - wycofanie stamtąd ruchu tramwajowego, skierowanie jako częściowej rekompensaty linii 29 przez ulicę Okopową.
1998.01.05. 1 linia tramwajowa zwykła stała ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – 11 Listopada – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – aleja Solidarności – Młynarska – Obozowa – KOŁO. Czasowe przywrócenie kursowania wraz ze skróceniem trasy.
1998.05.30. 1 linia tramwajowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – 11 Listopada – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – Młynarska – Obozowa – KOŁO. Końcowy etap remontu mostu Gdańskiego i ponowne czasowe zamknięcie torowiska na nim (prace końcowe na górnym drogowym pomoście wymagały zdjęcia sieci elektrycznej, plany remontu obejmowały również wymianę torowiska). Skierowanie na trasę objazdową z jednoczesnym zawieszeniem kursowania w dni świąteczne.
1998.07.01.
1998.08.31.
1 linia tramwajowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
1998.10.05. 1 linia tramwajowa zwykła stała ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – 11 Listopada – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – aleja Solidarności – Młynarska – Obozowa – Dywizjonu 303 – Radiowa – Powstańców Śląskich – NOWE BEMOWO. Przywrócenie kursowania w dni świąteczne, zakończenie remontu mostu Gdańskiego oraz przedłużenie trasy na Nowe Bemowo.
2000.07.01. 1 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – aleja Solidarności – Młynarska – Obozowa – Dywizjonu 303 – Radiowa – Powstańców Śląskich – NOWE BEMOWO. Budowa węzła komunikacyjnego "Żaba" (11 Listopada / Starzyńskiego / Odrowąża / św, Wincentego) i przekładanie torowiska w tunelach pod wiaduktem kolei obwodowej - skierowanie na trasę objazdową.
2000.10.25. 1 linia tramwajowa zwykła stała ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – aleja Solidarności – Młynarska – Obozowa – Dywizjonu 303 – Radiowa – Powstańców Śląskich – NOWE BEMOWO. Zakończenie przebudowy ronda "Żaba" - przywrócenie starej trasy z wykorzystaniem nowego odcinka w nowym tunelu pod torami kolei obwodowej.
2002.07.01.
2002.09.30.
1 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE WAKACYJNE. Czasowe wycofanie ruchu tramwajowego z ul. Słomińskiego w związku z rozpoczęciem budowy stacji metra DWORZEC GDAŃSKI (w tym budowy przejść podziemnych i dojść do przystanków tramwajowych).
2006.01.02. 1 linia tramwajowa zwykła stała ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA. Zmiana układu linii tramwajowych w celu optymalizacji koordynacji rozkładów jazdy i wyeliminowania kursowania tramwajów grupami - wycofanie z Bemowa i skierowanie na Ochotę (wyeliminowanie uciążliwego skrętu Okopowa / al. Solidarności).
2007.06.16. 1 linia tramwajowa zwykła stała
(kursuje do godz. 2 w nocy)
ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA. Wprowadzenie kursów nocnych obsługiwanych pojedynczymi wagonami.
2007.09.01. 1 linia tramwajowa zwykła stała
(kursuje do godz. 2 w nocy)
ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – PLAC NARUTOWICZA. Wyłączenie ruchu tramwajowego na ul. Banacha (na odcinku od ul. Grójeckiej do pętli), w al. Waszyngtona (na odcinku od ronda Waszyngtona do pętli "Wiatraczna") oraz w alei Zielenieckiej w związku z modernizacją trasy tramwajowej Banacha - Gocławek.
2007.10.01. 1 linia tramwajowa zwykła stała ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Waszyngtona – Grochowska – GOCŁAWEK. Przywrócenie ruchu tramwajowego w Alejach Jerozolimskich i w al. Waszyngtona. Zamknięcie dla ruchu tramwajowego ul. Grójeckiej na odcinku od pl. Zawiszy do pl. Narutowicza. Tymczasowe przejęcie fragmentu trasy zawieszonej linii 9.
2007.10.13. 1 linia tramwajowa zwykła stała ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA. Przywrócenie ruchu tramwajowego na ul. Grójeckiej na odcinku od pl. Zawiszy do pl. Narutowicza. Skierowanie na trasę podstawową w związku z przywróceniem kursowania linii 9.
2009.08.03. 1 linia tramwajowa zwykła stała ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA. Rozpoczęcie V etapu przebudowy trasy tramwajowej wzdłuż Trasy W-Z (przywrócenie ruchu tramwajowego w al. Jana Pawła II, zamknięcie ruchu tramwajowego na ul. Okopowej i Towarowej na odcinku od ronda "Radosława" do ronda Daszyńskiego oraz w al. Solidarności na odcinku od ul. Młynarskiej do ul. Okopowej) - skierowanie na trasę objazdową.
2009.09.19. 1 linia tramwajowa zwykła stała ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA. Rozpoczęcie VII etapu przebudowy trasy tramwajowej wzdłuż Trasy W-Z (przywrócenie ruchu tramwajowego na ul. Okopowej i Towarowej) - skierowanie na trasę podstawową.
2010.07.01. 1 linia tramwajowa zwykła stała ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA.

(Dodatkowe kursy w dni powszednie w godzinach porannego szczytu: ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – ...)
Wprowadzenie dodatkowych wydłużonych kursów w związku z likwidacją linii 41.
2010.07.19. 1 linia tramwajowa zwykła stała ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA.

(Dodatkowe kursy w dni powszednie w godzinach porannego szczytu: ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – ...)

(Dodatkowe kursy w dni powszednie w godzinach szczytu: ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – ... – plac Zawiszy – Grójecka – PLAC NARUTOWICZA.)
Uruchomienie dodatkowych kursów pozarozkładowych na zmodyfikowanej trasie.
2010.09.01. 1 linia tramwajowa zwykła stała ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA.

(Dodatkowe kursy w dni powszednie w godzinach szczytu: ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – ...)
Korekta rozkładu kursów wydłużonych po zakończeniu wakacji.
2011.10.01. 1 linia tramwajowa zwykła stała ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA. Zamknięcie ruchu tramwajowego na ul. Targowej (na odcinku od al. Solidarności do ul. Kijowskiej) w związku z budową drugiej linii metra. Likwidacja dodatkowych wydłużonych kursów w związku ze skierowaniem do Żerania Wschodniego linii 28.
2013.08.23. 1 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA. Czasowe wydłużenie trasy do Żerania Wschodniego w związku z przywróceniem kursowania I linii metra na całej trasie i likwidacją linii tramwajowej 74 (docelowy rozkład jazdy linii 4 obsługującej docelowo rejon Żerania Wschodniego wprowadzony został 1 września).
2013.09.02. 1 linia tramwajowa zwykła stała ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA. Skierowanie na stałą trasę w związku z wprowadzeniem stałego rozkładu jazdy linii 4.
2014.06.28. 1 linia tramwajowa zwykła stała ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA.

(Niektóre kursy w dni powszednie w godzinach porannego szczytu: ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – ...)
Wydłużenie trasy wybranych kursów w dni powszednie w godzinach porannego szczytu w związku z zawieszeniem kursowania linii 41.
2014.08.11. 1 linia tramwajowa zwykła stała ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA. Likwidacja wydłużonych porannych kursów w związku z przywróceniem kursowania linii 41.
2015.05.04. 1 linia tramwajowa zwykła stała ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA.

(Dwa kursy w dni powszednie w godzinach porannego szczytu jednokierunkowo: ... – Grójecka – PLAC NARUTOWICZA.)
Reorganizacja rozkładów linii tramwajowych. Wprowadzenie w dni powszednie w godzinach porannego szczytu kursów skróconych łączonych z linią 18.
2015.06.29. 1 linia tramwajowa zwykła stała ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA. Zawieszenie funkcjonowania kursów łączonych z linią 18.
2015.08.30. 1 linia tramwajowa zwykła stała RATUSZOWA-ZOO – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA. Rozpoczęcie I etapu przebudowy trasy tramwajowej Żerań Wschodni - Dw. Wileński. Zamknięcie ruchu tramwajowego na ciągu ul. Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – 11 Listopada (na odcinku od pętli ŻERAŃ WSCHODNI do ul. Targowej), na ul. Stalowej, Środkowej, Wileńskiej i Czynszowej oraz na ul. Starzyńskiego (na odcinku od ronda Żaba do ronda Starzyńskiego. Skrócenie trasy do czasu zamontowania tymczasowego rozjazdu nakładkowego na ul. Matki Teresy z Kalkuty.
2015.08.31. 1 linia tramwajowa zwykła stała BUDOWLANA – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA. Przywrócenie ruchu tramwajowego na ul. Odrowąża i Starzyńskiego. Skierowanie do obsługi linii wyłącznie taboru dwukierunkowego korzystającego z torowego rozjazdu nakładkowego zamontowanego za przystankiem BUDOWLANA. Zmiana kierunku ruchu odbywała się bez pasażerów.
2015.09.23. 1 linia tramwajowa zwykła stała RATUSZOWA-ZOO – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA. Rozpoczęcie III etapu przebudowy trasy tramwajowej Żerań Wschodni - Dw. Wileński. Zamknięcie ruchu tramwajowego na ciągu ul. Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego (na odcinku od pętli ŻERAŃ WSCHODNI do ronda Starzyńskiego). Skrócenie trasy do czasu zamontowania tymczasowego rozjazdu nakładkowego na ul. Starzyńskiego.
2015.09.24. 1 linia tramwajowa zwykła stała NAMYSŁOWSKA – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA. Przywrócenie ruchu tramwajowego na ul. Starzyńskiego (na odcinku od ronda Starzyńskiego do ul. Namysłowskiej). Skierowanie do obsługi linii wyłącznie taboru dwukierunkowego korzystającego z torowego rozjazdu nakładkowego zamontowanego za przystankiem NAMYSŁOWSKA. Zmiana kierunku ruchu odbywała się bez pasażerów.
2015.10.24. 1 linia tramwajowa zwykła stała ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA. Przywrócenie ruchu tramwajowego na ciągu ul.: Annopol - Rembielińska - Matki Teresy z Kalkuty - Odrowąża - 11 Listopada (na odcinku od pętli ŻERAŃ WSCHODNI do ul. Inżynierskiej) oraz na ul. Starzyńskiego.
2015.11.07. 1 linia tramwajowa zwykła stała RONDO ŻABA – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA. VI etap przebudowy trasy tramwajowej ŻERAŃ WSCHODNI - DW. WILEŃSKI. Ponowne zamknięcie ruchu tramwajowego na ciągu ul.: Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża (na odcinku od pętli ŻERAŃ WSCHODNI do ronda Żaba) oraz na ul. Stalowej, Środkowej, Wileńskiej i Czynszowej. Tramwaje po dojechaniu do przystanku RONDO ŻABA kontynuowały jazdę jako linia 25.
2015.11.11. 1 linia tramwajowa zwykła stała KONDRATOWICZA – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA.

(Niektóre kursy w dni powszednie: ... – Grójecka – PLAC NARUTOWICZA.)
Przywrócenie ruchu tramwajowego na Bródnie z utrzymaniem zamknięcia odcinka ul. Annopol i Rembielińskiej (na odcinku od pętli ŻERAŃ WSCHODNI do ul. Suwalskiej). Skierowanie do obsługi wyłącznie tramwajów dwukierunkowych w związku z wykorzystaniem rozjazdu nakładkowego zamontowanego za przystankiem KONDRATOWICZA. Skrócenie trasy części kursów do pl. Narutowicza.
2015.12.07. 1 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA. Przywrócenie ruchu tramwajowego na ul. Annopol. Czasowe wydłużenie trasy w związku z trwającą przebudową pętli ANNOPOL.
2015.12.23. 1 linia tramwajowa zwykła stała ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA. Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu przebudowy pętli ANNOPOL.
2016.06.27. 1 linia tramwajowa zwykła stała ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA.

(Niektóre kursy w dni powszednie w godzinach szczytu: ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – ...)
Wydłużenie trasy części kursów w dni powszednie w godzinach szczytu w związku z zawieszeniem kursowania linii 41.
2016.09.17. 1 linia tramwajowa zwykła stała ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA.

(Niektóre kursy w dni powszednie w godzinach szczytu: ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – ...)

(W soboty i niedziele: ... – Odrowąża – 11 Listopada – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – Starzyńskiego – ...)

(Niektóre kursy w dni powszednie w godzinach szczytu: ... – Grójecka – PLAC NARUTOWICZA.)
Wyłączenie w soboty i niedziele ruchu tramwajowego na ul. Starzyńskiego (na odcinku od ronda Żaba do ronda Starzyńskiego) w związku z remontem torowiska.
2016.10.17. 1 linia tramwajowa zwykła stała ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA.

(Niektóre kursy w dni powszednie w godzinach szczytu: ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – ...)

(Niektóre kursy w dni powszednie w godzinach szczytu: ... – Grójecka – PLAC NARUTOWICZA.)
Przywrócenie przejazdu przez ul. Starzyńskiego przez cały tydzień.
2017.07.30. 1 linia tramwajowa zwykła stała ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – 11 Listopada – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA.

(Niektóre kursy w dni powszednie w godzinach szczytu: ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – ...)

(Niektóre kursy w dni powszednie w godzinach szczytu: ... – Grójecka – PLAC NARUTOWICZA.)
Skierowanie na trasę objazdową w związku z rozpoczęciem budowy nowych i modernizacji starych rozjazdów na rondzie Starzyńskiego i związanym z tym zamknięciem ruchu tramwajowego na ul. Starzyńskiego na odcinku od ronda Żaba do ronda Starzyńskiego.
2017.08.20. 1 linia tramwajowa zwykła stała ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – 11 Listopada – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA.

(Niektóre kursy w dni powszednie w godzinach szczytu: ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – ...)

(Niektóre kursy w dni powszednie w godzinach szczytu: ... – Grójecka – PLAC NARUTOWICZA.)
Korekta trasy objazdowej w związku z kolejnym etapem przebudowy torowiska na rondzie Starzyńskiego i zamknięciem ruchu tramwajowego na ciągu: Słomińskiego - most Gdański - Starzyńskiego.
2017.10.02. 1 linia tramwajowa zwykła stała ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA.

(Niektóre kursy w dni powszednie w godzinach szczytu: ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – ...)

(Niektóre kursy w dni powszednie w godzinach szczytu: ... – Grójecka – PLAC NARUTOWICZA.)
Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu przebudowy torowiska na rondzie Starzyńskiego.
2019.03.02. 1 linia tramwajowa zwykła stała ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA.

(Niektóre kursy w dni powszednie w godzinach szczytu: ... – Grójecka – PLAC NARUTOWICZA.)
Rozpoczęcie budowy wschodnio-północnego odcinka drugiej linii metra i związane z tym zamknięcie dla ruchu ul. Bazyliańskiej i Kondratowicza (od ul. Rembielińskiej do Łabiszyńskiej wraz ze skrzyżowaniami) oraz ul. Kondratowicza (na odcinku od wyjazdu ze Szpitala Bródnowskiego do ul. św. Wincentego). Skrócenie trasy wszystkich kursów do pętli ANNOPOL w związku ze wznowieniem kursowania linii 41.
2019.12.28. 1 linia tramwajowa zwykła stała ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA.

(Niektóre kursy: ... – Grójecka – PLAC NARUTOWICZA.)
Wprowadzenie funkcjonowania wariantowych kursów skróconych przez cały dzień we wszystkie dni tygodnia.
2020.07.25. 1 linia tramwajowa zwykła stała RONDO ŻABA – 11 Listopada – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – Starzyńskiego (powrót: Starzyńskiego – RONDO ŻABA.) – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA.

(Niektóre kursy: ... – Grójecka – PLAC NARUTOWICZA.)
Zamknięcie ruchu tramwajowego na ciągu ul. Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego (na odcinku od pętli ŻERAŃ WSCHODNI do ronda Starzyńskiego) w związku z przywracaniem stałego przebiegu torowiska w rejonie budowanej stacji metra BRÓDNO. Skrócenie trasy do czasu zamontowania tymczasowego rozjazdu nakładkowego na ul. Rembielińskiej.
2020.07.27. 1 linia tramwajowa zwykła stała POBORZAŃSKA – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA.

(Niektóre kursy: ... – Grójecka – PLAC NARUTOWICZA.)
Przywrócenie ruchu tramwajowego na ciągu ul. Odrowąża - Matki Teresy z Kalkuty - Rembielińska (na odcinku od ronda Żaba do ul. Poborzańskiej). Skierowanie do obsługi linii wyłącznie taboru dwukierunkowego korzystającego z torowego rozjazdu nakładkowego zamontowanego za przystankiem POBORZAŃSKA. Zmiana kierunku ruchu odbywała się bez pasażerów.
2020.08.29. 1 linia tramwajowa zwykła stała RONDO ŻABA – 11 Listopada – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – Starzyńskiego (powrót: Starzyńskiego – RONDO ŻABA.) – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA.

(Niektóre kursy: ... – Grójecka – PLAC NARUTOWICZA.)
Zamknięcie ruchu tramwajowego na ciągu ul. Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego (na odcinku od pętli ŻERAŃ WSCHODNI do ronda Starzyńskiego) w związku z demontażem rozjazdu nakładkowego w rejonie przystanku POBORZAŃSKA.
2020.08.31. 1 linia tramwajowa zwykła stała ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA.

(Niektóre kursy: ... – Grójecka – PLAC NARUTOWICZA.)
Przywrócenie stałej trasy w związku z zakończeniem budowy stałego torowiska w rejonie budowanej stacji metra BRÓDNO.
2022.09.05. 1 linia tramwajowa zwykła stała ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA.

(Niektóre kursy w dni powszednie: ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – ... – Grójecka – PLAC NARUTOWICZA.)

(Niektóre kursy w soboty, niedziele i święta oraz kilka kursów w dni powszednie w godzinach porannych i wieczornych: ANNOPOL – ... – Grójecka – PLAC NARUTOWICZA.)
Przedłużenie trasy wybranych kursów w dni powszednie do Żerania Wschodniego w związku z utrzymaniem zawieszenia kursowania linii 41.
2022.10.01. 1 linia tramwajowa zwykła stała ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA.

(Niektóre kursy w dni powszednie: ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – ... – Grójecka – PLAC NARUTOWICZA.)

(Niektóre kursy w soboty, niedziele i święta oraz kilka kursów w dni powszednie w godzinach porannych i wieczornych: ANNOPOL – ... – Grójecka – PLAC NARUTOWICZA.)
Wprowadzenie trasy jako stałej po likwidacji linii 41.
2023.03.27. 1 linia tramwajowa zwykła stała ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA.

(Niektóre kursy: ... – Grójecka – PLAC NARUTOWICZA.)
Czasowe zawieszenie funkcjonowania kursów do Żerania Wschodniego w związku z kolejnym etapem budowy zajezdni tramwajowej przy ul. Annopol i wprowadzeniem odcinka bez zasilania z sieci trakcyjnej.
2023.06.26. 1 linia tramwajowa zwykła stała METRO BRÓDNO – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA.

(Niektóre kursy: RONDO ŻABA – Starzyńskiego – ... – Grójecka – PLAC NARUTOWICZA.)
Skrócenie trasy w związku z zamknięciem ruchu tramwajowego na ul. Rembielińskiej i Annopol (na odcinku od przystanku METRO BRÓDNO do pętli ŻERAŃ WSCHODNI) w ramach kolejnego etapu budowy zajezdni tramwajowej "Annopol". Brygady obsługujące kursy skrócone były łączone z linią 4.
2023.06.26.
ok. godz. 14.30.
1 linia tramwajowa zwykła stała METRO BRÓDNO – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA.

(Niektóre kursy: BRÓDNOWSKA – 11 Listopada – Starzyńskiego (powrót: Starzyńskiego – NAMYSŁOWSKA.) – ... – Grójecka – PLAC NARUTOWICZA.)
Zawieszenie funkcjonowania przystanków zastępczych RONDO ŻABA 58 i 59 w związku z brakiem przygotowania do nich dojścia.
2023.08.08. 1 linia tramwajowa zwykła stała METRO BRÓDNO – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA.

(Niektóre kursy: RONDO ŻABA – Starzyńskiego – ... – Grójecka – PLAC NARUTOWICZA.)
Wprowadzenie funkcjonowania przystanków zastępczych RONDO ŻABA 58 i 59 w związku z przywróceniem do nich dojścia.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:


MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
GW - Gazeta Wyborcza [1989-]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
WW - Wieczór Warszawy [1946-1948]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]

ZOBACZ TEŻ:


LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA (1908-1939)
LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA (1939-1944)
LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA
LINIA TRAMWAJOWA CMENTARNA
LINIA TRAMWAJOWA CMENTARNA (1908-1939)
LINIA TRAMWAJOWA CMENTARNA (1939-1944)
LINIA TRAMWAJOWA NOCNA
LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA (1920-1925)
SCHEMAT TRAS.

ZDJĘCIA Z PORTALU OMNI-BUS.EU


   .

ZDJĘCIA REDAKCJI


       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

   

POWRÓT DO SPISU LINII TRAMWAJOWYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII
KONTAKT: trasbus@o2.pl.