LINIE TRAMWAJOWE ZWYKŁE, ZASTĘPCZE, SPECJALNE,
CMENTARNE ORAZ SEZONOWE
(OD ROKU 1945)POWRÓT DO KARTOTEK LINII
KONTAKT: trasbus@o2.pl.