LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁADATA NUMER RODZAJ LINII TRASA UWAGI
ROZSTAW TORÓW 1525 mm.
1945.11.17. 10 linia tramwajowa zwykła stała PLAC STARYNKIEWICZA – Aleje Jerozolimskie – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – PLAC ZBAWICIELA. Otwarcie zajezdni "Wola" przy ulicy Młynarskiej oraz uruchomienie "szerokotorowej" linii 10 na trasie: MŁYNARSKA (ZAJEZDNIA) - PLAC ZBAWICIELA. Na skutek odgruzowywania i regulacji ulicy Towarowej tymczasowo regularne kursy odbywały się jedynie na odcinku PL. STARYNKIEWICZA - PL. ZBAWICIELA.

[KC, nr 133, 17 XI 1945, str. 7;
ŻW 1945, nr 318, 17 XI 1945, str. 1]
1945.11.24. 10 linia tramwajowa zwykła stała MŁYNARSKA – Wolska – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – PLAC ZBAWICIELA. Przedłużenie trasy związane z zakończeniem odgruzowywania ulicy Towarowej.

[KC, nr 139, 23 XI 1945, str. 7;
ŻW 1945, nr 324, 23 XI 1945, str. 1]
1946.08.20. 10 linia tramwajowa zwykła stała MŁYNARSKA – Wolska – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – PLAC ZBAWICIELA. Skierowanie do obsługi linii tzw. wozów letnich - otwartych wozów doczepnych powstałych z przebudowy doczepnych wozów towarowych.
1947.05.29. 10 linia tramwajowa zwykła stała MŁYNARSKA – Wolska – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – PLAC ZBAWICIELA. Przekuwanie torów na rozstaw 1435 mm na ul. Chałubińskiego i Nowowiejskiej.

[EW 1947, nr 147, 31 V 1947, str. 3;
KC 1947, nr 144, 30 V 1947, str. 6;
KC 1947, nr 145, 31 V 1947, str. 6;
ŻW 1947, nr 142, 25-26 V 1947, str. 7]
1947.07.03. 10 linia tramwajowa zwykła stała MŁYNARSKA – Wolska – Chłodna – Żelazna – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – PLAC ZBAWICIELA. Rozpoczęcie przekuwania torów na rozstaw 1435 mm na ul. Towarowej.

[EW 1947, nr 178, 1 VII 1947, str. 3;
EW 1947, nr 180, 3 VII 1947, str. 1;
ŻW 1947, nr 181, 4 VII 1947, str. 5]
1947.08.22. 10 linia tramwajowa zwykła stała MŁYNARSKA – Wolska – Chłodna – Żelazna – PLAC STARYNKIEWICZA. Przekuwanie torów na rozstaw 1435 mm w Alejach Jerozolimskich na odcinku od pl. Starynkiewicza do ul. Marszałkowskiej.

[EW 1947, nr 229, 21 VIII 1947, str. 1;
KC 1947, nr 227, 21 VIII 1947, str. 6;
ŻW 1947, nr 228, 20 VIII 1947, str. 5]
1947.08.29. 10 linia tramwajowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Połączenie tras z linią 21.

[EW 1947, nr 235, 29 VIII 1947, str. 6]


.


ROZSTAW TORÓW 1435 mm.
1947.09.16. 10 linia tramwajowa zwykła stała STASZICA – Wolska – Młynarska – Leszno (powrót: Leszno – Górczewska – STASZICA.) – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – PLAC UNII LUBELSKIEJ. Uruchomienie linii łączącej Wolę ze Śródmieściem wskutek otwarcia przekutych torowisk w Alejach Jerozolimskich i ul. Chałubińskiego.

[KC 1947, nr 247, 10 IX 1947, str. 7;
ŻW 1947, nr 249, 10 IX 1947, str. 2]
1947.12.03. 10 linia tramwajowa zwykła stała STASZICA – Wolska – Młynarska – Leszno (powrót: Leszno – Górczewska – STASZICA.) – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WIERZBNO. Połączenie z linią 13 w celu stworzenia bezpośredniego połączenia Mokotowa z Dworcem Głównym.

[EW 1947, nr 328, 29 XI 1947, str. 3;
EW 1947, nr 332, 3 XII 1947, str. 1;
KC 1947, nr 326, 29 XI 1947, str. 7;
KC 1947, nr 327, 30 XI 1947, str. 7;
KC 1947, nr 329, 2 XII 1947, str. 7;
ŻW 1947, nr 328, 29 XI 1947, str. 7]
1949.02.06. 10 linia tramwajowa zwykła stała STASZICA – Wolska – Młynarska – Leszno (powrót: Leszno – Górczewska – STASZICA.) – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WILANOWSKA. Przedłużenie trasy do dworca kolejki grójeckiej.

[EW 1949, nr 035, 5 II 1949, str. 2;
KC 1949, nr 035, 5 II 1949, str. 6]
1949.05.20. 10 linia tramwajowa zwykła stała STASZICA – Wolska – aleja Solidarności (powrót: aleja Solidarności – Młynarska – Górczewska – STASZICA.) – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WILANOWSKA. Otwarcie odcinka trasy tramwajowej w al. Solidarności (od ul. Młynarskiej do ul. Okopowej).

[KC 1949, nr 137, 20 V 1949, str. 7]
1950.02.01. 10 linia tramwajowa zwykła stała CMENTARZ WOLSKI – Wolska – aleja Solidarności – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WILANOWSKA. Reorganizacja przebiegu linii tramwajowych - przedłużenie trasy w związku z likwidacją linii 21.

[EW 1950, nr 026, 26 I 1950, str. 5;
KC 1950, nr 026, 26 I 1950, str. 5]
1950.05.02. 10 linia tramwajowa zwykła stała CMENTARZ WOLSKI – Wolska – aleja Solidarności – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WILANOWSKA. Likwidacja trasy tramwajowej przez ul. Chałubińskiego i al. Niepodległości - docelowo planowana tam była obsługa trakcją trolejbusową.
1950.10.21. 10 linia tramwajowa zwykła stała CMENTARZ WOLSKI – Wolska – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WILANOWSKA. Rozpoczęcie generalnej przebudowy ulicy Towarowej - skierowanie na trasę objazdową.

[EW 1950, nr 290, 21 X 1950, str. 1;
KC 1950, nr 291, 21 X 1950, str. 5]
1950.11.29. 10 linia tramwajowa zwykła stała CMENTARZ WOLSKI – Wolska – aleja Solidarności – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WILANOWSKA. Zakończenie przebudowy ulicy Towarowej.

[KC 1950, nr 330, 29 XI 1950, str. 5]
1953.06.01. 10 linia tramwajowa zwykła stała CMENTARZ WOLSKI – Wolska – aleja Solidarności – Żelazna – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WILANOWSKA. Roboty torowe na ulicy Towarowej - skierowanie na trasę objazdową.

[EW 1953, nr 129, 30-31 V 1953, str. 3]
1953.07.16. 10 linia tramwajowa zwykła stała CMENTARZ WOLSKI – Wolska – aleja Solidarności – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WILANOWSKA. Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu robót torowych na ul. Towarowej.

[EW 1953, nr 167, 14 VII 1953, str. 3]
1954.06.19. 10 linia tramwajowa zwykła stała CMENTARZ WOLSKI – Wolska – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WILANOWSKA. Postępująca przebudowa skrzyżowania ul. Marszałkowskiej i Alej Jerozolimskich i zamknięcie skrętu tramwajowego "zachód-południe" - skierowanie na trasę objazdową.

[EW 1954, nr 146, 21 VI 1954, str. 5]
1954.06.26. 10 linia tramwajowa zwykła stała CMENTARZ WOLSKI – Wolska – aleja Solidarności – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Filtrowa – Krzywickiego – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WILANOWSKA. Zmiana trasy objazdowej - wycofanie ze Śródmieścia i skierowanie przez Ochotę.

[EW 1954, nr 151, 26-27 VI 1954, str. 5]
1954.10.01. 10 linia tramwajowa zwykła stała CMENTARZ WOLSKI – Wolska – aleja Solidarności – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WILANOWSKA. Przywrócenie możliwości skrętu "zachód-południe" na skrzyżowaniu Alej Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej.

[EW 1954, nr 233, 30 IX 1954, str. 3]
1956.12.30. 10 linia tramwajowa zwykła stała CMENTARZ WOLSKI – Wolska – aleja Solidarności – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Puławska – WILANOWSKA. Otwarcie kolejnego odcinka trasy "Północ-Południe" - zmodernizowane torowisko w ulicy Chałubińskiego. Przejęcie odcinka trasy likwidowanej linii 33.

[EW 1956, nr 311, 28 XII 1956, str. 3]
1963.12.04. 10 linia tramwajowa zwykła stała CMENTARZ WOLSKI – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – Prosta – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Puławska – WILANOWSKA. Oddanie do użytku pierwszego etapu nowej arterii drogowej Wschód-Zachód - ulicę Kasprzaka (od Wolskiej do Towarowej), która m. in. wchłonęła ulicę Dworską. Wraz z nią otwarto nową trasę tramwajową w ciągu ulic: Prosta (od obecnego ronda Daszyńskiego) - Kasprzaka - aleja Prymasa Tysiąclecia (wówczas: Nowo-Bema, później al. Rewolucji Październikowej) wraz z tymczasowym krańcem u zbiegu al. Prymasa Tysiąclecia z Kasprzaka. Jednocześnie z otwarciem nowej trasy odcięto niewielki fragment trasy wzdłuż ulicy Skierniewickiej na południe od Kasprzaka - dawniej Dworskiej.

[MPK Okólnik nr 56/63;
EW 1963, nr 285, 2 XII 1963, str. 5]
1964.01.24. 10 linia tramwajowa zwykła stała CMENTARZ WOLSKI – Wolska – aleja Solidarności – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Puławska – WILANOWSKA. Powrót na starą trasę ze względu na skierowanie zbyt wielu linii kursujących dotychczas ul. Wolską na ul. Kasprzaka i związanymi z tym protestami pasażerów.

[MPK Okólnik nr 2/64;
EW 1964, nr 18, 21 I 1964, str. 3]
1964.09.27. 10 linia tramwajowa zwykła stała CMENTARZ WOLSKI – Wolska – aleja Prymasa Tysiąclecia – Kasprzaka – Prosta – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Puławska – WILANOWSKA. Skierowanie wzdłuż nowootwartego odcinka trasy tramwajowej w al. Prymasa Tysiąclecia i całości dotąd wybudowanej trasy przez ul. Kasprzaka.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 41/64;
EW 1964, nr 232, 26/27 IX 1964, str. 5]
1965.10.05. 10 linia tramwajowa zwykła stała CMENTARZ WOLSKI – Wolska – aleja Prymasa Tysiąclecia – Kasprzaka – Prosta – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Puławska – WILANOWSKA. Zakończenie budowy ronda ONZ i skrętu w relacji "zachód-południe" (Wola - Mokotów).

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 74/65;
EW 1965, nr 237, 4 X 1965, str. 5]
1967.09.01. 10 linia tramwajowa zwykła stała CMENTARZ WOLSKI – Wolska – aleja Prymasa Tysiąclecia – Kasprzaka – Prosta – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Boboli – Wołoska – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Uruchomienie połączenia tramwajowego między Służewcem Przemysłowym a centrum miasta, biegnącym od istniejącego odcinka na ulicy Komarowa (dawniej i obecnie: Wołoskiej) tą ulicą, a następnie ulicami: św. A. Boboli (noszącą w drugiej połowie XX wieku imię Chodkiewicza) oraz Rakowiecką do starej pętli przy SGH. Likwidacja odcinka trasy tramwajowej w ciągu ulicy Rakowieckiej - między ul. Puławską a al. Niepodległości.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 45/67;
EW 1967, nr 205, 28 VIII 1967, str. 5]
1990.06.30. 10 linia tramwajowa zwykła stała CMENTARZ WOLSKI – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – Prosta – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Boboli – Wołoska – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Zamknięcie odcinka trasy na ul. Kasprzaka i w alei Prymasa Tysiąclecia związane z budową wiaduktów nad aleją Prymasa Tysiąclecia.
1992.08.01. 10 linia tramwajowa zwykła stała OSIEDLE GÓRCZEWSKA – Górczewska – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – Prosta – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Boboli – Wołoska – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Udostępnienie do ruchu pięciokilometrowego odcinka trasy od Cmentarza Wolskiego biegnącego ulicami Połczyńską, Powstańców Śląskich i Górczewską do pętli na Jelonkach. Trasą tą skierowano przedłużone z krańca CMENTARZ WOLSKI linie 10 i 26. Na trasie zbudowano kilkunastometrowe przewężenie do jednego toru w okolicach placu Kasztelańskiego dla ominięcia prywatnej posesji, będącej przez ostatnie lata obok kłopotów finansowych główną przyczyną opóźnienia oddania do użytku inwestycji (drugi tor na brakującym odcinku wybudowano po zburzeniu budynku w 1994 roku).
1993.05.04. 10 linia tramwajowa zwykła stała OSIEDLE GÓRCZEWSKA – Górczewska – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – Prosta – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Boboli – Wołoska – Woronicza – Puławska – WILANOWSKA. Rozpoczęcie remontu torowiska w południowej części ul. Wołoskiej (od Woronicza) i ul. Marynarskiej - skierowanie na trasę objazdową.
1993.09.01. 10 linia tramwajowa zwykła stała OSIEDLE GÓRCZEWSKA – Górczewska – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – Prosta – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Boboli – Wołoska – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Zakończenie remontu torowiska na Służewcu.
1996.08.01. 10 linia tramwajowa zwykła stała OSIEDLE GÓRCZEWSKA – Górczewska – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – aleja Solidarności – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Boboli – Wołoska – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Prace torowe na ulicy Prostej - skierowanie na trasę objazdową.
1996.10.01. 10 linia tramwajowa zwykła stała OSIEDLE GÓRCZEWSKA – Górczewska – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – Prosta – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Boboli – Wołoska – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Przywrócenie ruchu tramwajowego na ulicy Prostej.
1997.07.01. 10 linia tramwajowa zwykła stała OSIEDLE GÓRCZEWSKA – Górczewska – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – aleja Solidarności – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Boboli – Wołoska – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Prace torowe na ulicy Skierniewickiej - skierowanie na trasę objazdową.
1997.09.29. 10 linia tramwajowa zwykła stała OSIEDLE GÓRCZEWSKA – Górczewska – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – Prosta – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Boboli – Wołoska – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Przywrócenie ruchu tramwajowego na ulicy Skierniewickiej.
1998.07.01. 10 linia tramwajowa zwykła stała OSIEDLE GÓRCZEWSKA – Górczewska – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – aleja Solidarności – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Boboli – Wołoska – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Prace torowe na ulicy Skierniewickiej - skierowanie na trasę objazdową.
1998.09.29. 10 linia tramwajowa zwykła stała OSIEDLE GÓRCZEWSKA – Górczewska – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – Prosta – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Boboli – Wołoska – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Przywrócenie ruchu tramwajowego na ulicy Skierniewickiej.
2005.01.05. 10 linia tramwajowa zwykła stała OSIEDLE GÓRCZEWSKA – Górczewska – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – Prosta – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Boboli – Wołoska – Woronicza – Puławska – METRO WILANOWSKA. Wyłączenie ruchu tramwajowego na Służewcu w związku z budową dwupoziomowego skrzyżowania Wołoska / Marynarska.
2005.07.11. 10 linia tramwajowa zwykła stała OSIEDLE GÓRCZEWSKA – Górczewska – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – Prosta – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Boboli – Wołoska – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Przywrócenie ruchu tramwajowego w rejonie skrzyżowania Wołoska / Marynarska.
2008.02.09. 10 linia tramwajowa zwykła stała OSIEDLE GÓRCZEWSKA – Górczewska – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – Prosta – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Boboli – Wołoska – Woronicza – WORONICZA. Skrócenie trasy w związku ze skierowaniem na Służewiec nowej linii 14.
2008.07.01. 10 linia tramwajowa zwykła stała ROGALIŃSKA – [bez pasażerów: teren zajezdni tramwajowej "Wola" – Młynarska – Wolska] – Skierniewicka (powrót: Skierniewicka – ROGALIŃSKA.) – Kasprzaka – Prosta – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Boboli – Wołoska – Woronicza – WORONICZA. Skrócenie trasy w związku z remontem torów na ul. Wolskiej na odcinku od ul. Skierniewickiej do pętli CMENTARZ WOLSKI.
2008.09.01. 10 linia tramwajowa zwykła stała OSIEDLE GÓRCZEWSKA – Górczewska – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – Prosta – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Boboli – Wołoska – Woronicza – WORONICZA. Przywrócenie stałej trasy na odcinku Os. Górczewska - Wolska.
2009.06.21. 10 linia tramwajowa zwykła stała OSIEDLE GÓRCZEWSKA – Górczewska – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – Prosta – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Boboli – Wołoska – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Rozpoczęcie IV etapu przebudowy trasy tramwajowej wzdłuż Trasy W-Z (przywrócenie ruchu tramwajowego na ul. Marszałkowskiej oraz Młynarskiej, zamknięcie ruchu tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od ul. Okopowej do al. Jana Pawła II oraz w al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Stawki do ronda ONZ) - czasowe wydłużenie trasy w związku ze skierowaniem linii 17 przez ul. Marszałkowską.
2009.08.03. 10 linia tramwajowa zwykła stała OSIEDLE GÓRCZEWSKA – Górczewska – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – Prosta – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Boboli – Wołoska – Woronicza – WORONICZA. Rozpoczęcie V etapu przebudowy trasy tramwajowej wzdłuż Trasy W-Z (przywrócenie ruchu tramwajowego w al. Jana Pawła II, zamknięcie ruchu tramwajowego na ul. Okopowej i Towarowej na odcinku od ronda "Radosława" do ronda Daszyńskiego oraz w al. Solidarności na odcinku od ul. Młynarskiej do ul. Okopowej) - przywrócenie trasy podstawowej.
2009.08.31. 10 linia tramwajowa zwykła stała OSIEDLE GÓRCZEWSKA – Górczewska – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – Prosta – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – METRO WILANOWSKA. Skierowanie na terenie Mokotowa wzdłuż trasy likwidowanej linii 19.
2009.09.19. 10 linia tramwajowa zwykła stała OSIEDLE GÓRCZEWSKA – Górczewska – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – Prosta – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Zamiana krańców z linią 36.
2010.09.06. 10 linia tramwajowa zwykła stała OSIEDLE GÓRCZEWSKA – Górczewska – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – aleja Solidarności – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Wycofanie z ul. Kasprzaka i Prostej w związku z zamknięciem ul. Prostej (na odcinku od ul. Karolkowej do ronda Daszyńskiego) z powodu rozpoczęcia budowy II linii metra. Ze względu na przewidywany długi czas trwania objazdu (3 lata) trasę wprowadzono jako stałą.
2011.04.02.
2011.05.08.
10 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Rozpoczęcie przebudowy torowiska tramwajowego na ul. Nowowiejskiej oraz II etapu remontu torów na skrzyżowaniu ul. Nowowiejskiej z al. Niepodległości i ul. Chałubińskiego. Zastąpienie w relacji Jelonki - Śródmieście przez linię zastępczą 70, na ciągu al. Jana Pawła II - al. Niepodległości przez linią autobusową Z-3 oraz na ul. Puławskiej przez linię 33.
2011.05.09. 10 linia tramwajowa zwykła stała OSIEDLE GÓRCZEWSKA – Górczewska – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – aleja Solidarności – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – plac Narutowicza – Grójecka – aleja Krakowska – OKĘCIE. Rozpoczęcie remontu torowiska tramwajowego na ul. Targowej (na odcinku od al. Solidarności do ul. Kijowskiej) wraz z utrzymaniem zamknięcia ul. Nowowiejskiej. Przywrócenie kursowania wraz ze skierowaniem na Okęcie (czasowa zamiana fragmentów tras z linią 35).
2011.06.13. 10 linia tramwajowa zwykła stała OSIEDLE GÓRCZEWSKA – Górczewska – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – aleja Solidarności – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Przywrócenie stałej trasy w związku z zakończeniem przebudowy torowiska na ul. Nowowiejskiej.
2013.06.29. 10 linia tramwajowa zwykła stała OSIEDLE GÓRCZEWSKA – Górczewska – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – aleja Solidarności – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – Wołoska – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Zamknięcie ruchu tramwajowego na ul. Puławskiej (na odcinku od ul. Woronicza do pętli WYŚCIGI) w związku z przebudową skrzyżowania ul. Puławskiej i ul. Domaniewskiej. Skierowanie do Służewca w związku z zawieszeniem kursowania linii 31.
2013.08.05. 10 linia tramwajowa zwykła stała OSIEDLE GÓRCZEWSKA – Górczewska – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – aleja Solidarności – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Przywrócenie stałej trasy na terenie Mokotowa po zakończeniu remontu torowiska na ul. Puławskiej.
2014.06.28. 10 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Zawieszenie kursowania w związku z przebudową torowiska tramwajowego w al. Jana Pawła II (na odcinku między rondem ONZ i Al. Jerozolimskimi). Zastąpienie w relacji Jelonki - Śródmieście przez linię zastępczą 70, na ciągu al. Jana Pawła II - al. Niepodległości przez linią autobusową Z-3 oraz na ul. Puławskiej przez linię 14.
2014.08.11. 10 linia tramwajowa zwykła stała CMENTARZ WOLSKI – Wolska – aleja Solidarności – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Przywrócenie kursowania w związku z zakończeniem przebudowy torowiska tramwajowego w al. Jana Pawła II. Wprowadzenie trasy skróconej w związku z budową torowiska tramwajowego na ul. Powstańców Śląskich i wyłączeniem ruchu tramwajowego na ciągu ulic: Wolska - Połczyńska - Powstańców Śląskich - Górczewska (na odcinku od pętli CMENTARZ WOLSKI do pętli OSIEDLE GÓRCZEWSKA).
2014.09.29. 10 linia tramwajowa zwykła stała OSIEDLE GÓRCZEWSKA – Górczewska – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – aleja Solidarności – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Przywrócenie ruchu tramwajowego na Jelonkach.
2014.10.01. 10 linia tramwajowa zwykła stała OSIEDLE GÓRCZEWSKA – Górczewska – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – Prosta – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Otwarcie dla ruchu ul. Prostej i Świętokrzyskiej. Przywrócenie stałej trasy.
2016.04.30. 10 linia tramwajowa zwykła stała CMENTARZ WOLSKI – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – Prosta – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Skrócenie trasy w związku z remontem torowiska w rejonie skrzyżowania ul. Połczyńskiej i Powstańców Śląskich.
2016.06.11. 10 linia tramwajowa zwykła stała OSIEDLE GÓRCZEWSKA – Górczewska – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – Prosta – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu przebudowy torowiska w rejonie skrzyżowania ul. Połczyńskiej i Powstańców Śląskich.
2017.07.24. 10 linia tramwajowa zwykła stała OSIEDLE GÓRCZEWSKA – Górczewska – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – aleja Solidarności – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Ponowne wycofanie z ul. Kasprzaka i Prostej w związku z kolejnym etapem budowy II linii metra.
2018.06.09. 10 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Rozpoczęcie remontu torowiska na ul. Marszałkowskiej i Puławskiej (na odcinku od pl. Zbawiciela do ul. Woronicza). Przejęcie relacji Jelonki - Mokotów przez linię zastępczą 70.
2018.09.03. 10 linia tramwajowa zwykła stała OSIEDLE GÓRCZEWSKA – Górczewska – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – aleja Solidarności – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Przywrócenie kursowania po zakończeniu remontu torowiska na ul. Marszałkowskiej i Puławskiej.
2019.05.18. 10 linia tramwajowa zwykła stała METRO MŁOCINY – Nocznickiego – Wólczyńska – aleja Reymonta – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – aleja Solidarności – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Zamknięcie trasy tramwajowej na ul. Górczewskiej w związku z kolejnym etapem budowy II linii metra. Przejęcie fragmentu trasy zawieszonej linii 11. Wprowadzenie trasy zmienionej jako stałej ze względu na długotrwały charakter objazdu.
2019.11.30. 10 linia tramwajowa zwykła stała METRO MŁOCINY – Nocznickiego – Wólczyńska – aleja Reymonta – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – Prosta – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Przywrócenie przejazdu przez ul. Prostą i Kasprzaka w związku z zakończeniem prac odtworzeniowych po budowie wentylatorni szlakowej metra.
2020.06.29. 10 linia tramwajowa zwykła stała CMENTARZ WOLSKI – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – Prosta – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Skrócenie trasy w związku z budową stacji metra POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH i budową torów objazdowych po planowanej zmianie geometrii skrzyżowania (przekształcenia w rondo turbinowe).
2020.07.25. 10 linia tramwajowa zwykła stała METRO MŁOCINY – Nocznickiego – Wólczyńska – aleja Reymonta – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – Prosta – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Przywrócenie przejazdu przez rejon skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich i Górczewskiej z wykorzystaniem torów objazdowych skierowanych łukiem po wschodniej części skrzyżowania.
2021.06.26. 10 linia tramwajowa zwykła stała CMENTARZ WOLSKI – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – Prosta – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Skrócenie trasy w związku z kolejnym etapem budowy stacji metra BEMOWO i wyłączeniem ruchu tramwajowego na ul. Powstańców Śląskich w rejonie skrzyżowania z ul. Górczewską. Zastąpienie w relacji Metro Młociny - Śródmieście przez linię 26.
2021.08.29. 10 linia tramwajowa zwykła stała METRO MŁOCINY – Nocznickiego – Wólczyńska – aleja Reymonta – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – Prosta – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu prac torowych (przywrócenie pierwotnego przebiegu torowiska) w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich i Górczewskiej.
2022.03.05. 10 linia tramwajowa zwykła stała OSIEDLE GÓRCZEWSKA – Górczewska – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – aleja Solidarności – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Korekta trasy w związku z przywróceniem ruchu tramwajowego na ul. Górczewskiej (przejęcie północnego odcinka trasy przez linię 26). Skierowanie na trasę objazdową na terenie Woli i Śródmieścia w związku budową trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka i zamknięciem dla ruchu torowiska na ul. Prostej, Kasprzaka i Skierniewickiej (na odcinku od ronda Daszyńskiego do ul. Siedmiogrodzkiej).
2022.08.27. 10 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Zawieszenie funkcjonowania w związku z rozpoczęciem prac budowlanych związanych z budową tramwaju do Wilanowa i związanym z tym zamknięciem ruchu tramwajowego na ul. Marszałkowskiej i Puławskiej (w dniach 27-28 sierpnia na odcinku od pl. Zbawiciela do ul. Woronicza, od 29 sierpnia na odcinku od pl. Zbawiciela do ul. Madalińskiego). Zastąpienie na odcinku Os. Górczewska - pl. Zbawiciela przez linię 78.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:


MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
GW - Gazeta Wyborcza [1989-]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
WW - Wieczór Warszawy [1946-1948]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]

ZOBACZ TEŻ:


LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA (1908-1939)
LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA (1939-1944)
LINIA TRAMWAJOWA NOCNA (1908-1939)
LINIA TRAMWAJOWA CMENTARNA (1939-1944)
LINIA TRAMWAJOWA CMENTARNA (1939-1944)
SCHEMAT TRAS.

ZDJĘCIA Z PORTALU OMNI-BUS.EU


                   

 

POWRÓT DO SPISU LINII TRAMWAJOWYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII
KONTAKT: trasbus@o2.pl.