LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁADATA NUMER RODZAJ LINII TRASA UWAGI
ROZSTAW TORÓW 1525 mm.
1945.11.29. 11 linia tramwajowa zwykła stała BEMA – Bema – Wolska – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – PLAC STARYNKIEWICZA. Uruchomienie linii wykorzystującej odbudowane torowisko w ciągu ulicy Wolskiej oraz Bema.

[KC, nr 145, 29 XI 1945, str. 7;
ŻW 1945, nr 330, 29 XI 1945, str. 1]
1946.07.21. 11 linia tramwajowa zwykła stała BEMA – Bema – Wolska – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – PLAC ZBAWICIELA. Przedłużenie trasy bezpośrednio do centrum miasta.

[EW 1946, nr 62, 21 VII 1946, str. 1;
KC 1946, nr 195, 17 VII 1946, str. 8;
ŻW 1946, nr 194, 16 VII 1946, str. 5]
1946.10.12. 11 linia tramwajowa zwykła stała BEMA – Bema – Wolska – Chłodna – Żelazna – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – PLAC ZBAWICIELA. Skierowanie przez odgruzowane torowisko na ulicy Żelaznej.

[EW 1946, nr 144, 12 X 1946, str. 5;
KC 1946, nr 211, 12 X 1946, str. 6;
ŻW 1946, nr 278, 9 X 1946, str. 5
ŻW 1946, nr 281, 12 X 1946, str. 7]
1947.08.22. 11 linia tramwajowa zwykła stała BEMA – Bema – Wolska – Chłodna – plac Mirowski – plac Żelaznej Bramy – Graniczna – Królewska – Marszałkowska – PLAC ZBAWICIELA. Rozpoczęcie przekuwania torów w Alejach Jerozolimskich - skierowanie przez rejon Hal Mirowskich oraz ulicę Marszałkowską.

[EW 1947, nr 229, 21 VIII 1947, str. 1;
KC 1947, nr 227, 21 VIII 1947, str. 6;
ŻW 1947, nr 228, 20 VIII 1947, str. 5]
1948.06.21. 11 linia tramwajowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Rozpoczęcie przekuwania torów na rozstaw 1435 mm wzdłuż ulicy Wolskiej (od Staszica) i odgałęzieniach przez ul. Bema i ul. Skierniewicką.

[EW 1948, nr 164, 15 VI 1948, str. 3;
EW 1948, nr 169, 20 VI 1948, str. 1;
KC 1948, nr 166, 19 VI 1948, str. 6]


.


ROZSTAW TORÓW 1435 mm.
1948.06.21. 11 linia tramwajowa zwykła stała STASZICA – Wolska – Młynarska – Leszno (powrót: Leszno – Górczewska – STASZICA.) – Żelazna – Aleje Jerozolimskie – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – PLAC ZBAWICIELA. Wznowienie kursowania linii po torach o nowym rozstawie.

[EW 1948, nr 164, 15 VI 1948, str. 3;
EW 1948, nr 169, 20 VI 1948, str. 1;
KC 1948, nr 166, 19 VI 1948, str. 6]
1948.08.15. 11 linia tramwajowa zwykła stała BEMA – Bema – Wolska – Młynarska – Leszno (powrót: Leszno – Górczewska – Staszica – Wolska) – Żelazna – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – PLAC ZBAWICIELA. Oddanie do użytku przekutego torowiska na ul. Bema i Wolskiej (na odcinku od ul. Bema do ul. Skierniewickiej). Korekta trasy w Śródmieściu. Obsługa przez 5 wozów kursujących co 14 minut.

[KC 1948, nr 223, 15 VIII 1948, str. 6]
1949.05.17.
popołudnie
11 linia tramwajowa zwykła stała BEMA – Bema – Wolska – Młynarska – Leszno (powrót: Leszno – Górczewska – Staszica – Wolska) – Okopowa – aleja Solidarności – Żelazna – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – PLAC ZBAWICIELA. Otwarcie odcinka trasy tramwajowej w al. Solidarności (od ul. Okopowej do ul. Leszno) wraz z likwidacją torowiska na ul. Leszno (na wschód od ul. Okopowej).

[EW 1949, nr 138, 18 V 1949, str. 2]
1949.05.20. 11 linia tramwajowa zwykła stała BEMA – Bema – Wolska – aleja Solidarności – Żelazna – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – PLAC ZBAWICIELA. Otwarcie odcinka trasy tramwajowej w al. Solidarności (od ul. Młynarskiej do ul. Okopowej).

[KC 1949, nr 137, 20 V 1949, str. 7]
1953.07.27. 11 linia tramwajowa zwykła stała BEMA – Bema – Wolska – aleja Solidarności – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – plac Konstytucji – PLAC ZBAWICIELA. Skierowanie na trasę objazdową w związku z rozpoczęciem remontu torowiska na ul. Żelaznej.

[EW 1953, nr 178, 27 VII 1953, str. 5;
EW 1953, nr 179, 28 VII 1953, str. 5]
1953.10.31. 11 linia tramwajowa zwykła stała BEMA – Bema – Wolska – aleja Solidarności – Żelazna – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – plac Konstytucji – PLAC ZBAWICIELA. Przywrócenie ruchu tramwajowego na ul. Żelaznej.

[EW 1953, nr 259, 29 X 1953, str. 5]
1954.01.01. 11 linia tramwajowa zwykła stała BEMA – Bema – Wolska – aleja Solidarności – Żelazna – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – KRÓLIKARNIA. Reorganizacja przebiegu linii tramwajowych - przedłużenie trasy na terenie Mokotowa.

[EW 1953, nr 279, 21-22 XI 1953, str. 5;
EW 1954, nr 2, 2-3 I 1954, str. 5]
1954.06.19. 11 linia tramwajowa zwykła stała BEMA – Bema – Wolska – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – KRÓLIKARNIA. Postępująca przebudowa skrzyżowania ul. Marszałkowskiej i Alej Jerozolimskich i zamknięcie skrętu tramwajowego "zachód-południe" - skierowanie na trasę objazdową.

[EW 1954, nr 146, 21 VI 1954, str. 5]
1954.06.26. 11 linia tramwajowa zwykła stała BEMA – Bema – Wolska – aleja Solidarności – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Filtrowa – Krzywickiego – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – KRÓLIKARNIA. Zmiana trasy objazdowej - wycofanie ze Śródmieścia i skierowanie przez Ochotę.

[EW 1954, nr 151, 26-27 VI 1954, str. 5]
1954.09.05. 11 linia tramwajowa zwykła stała KASPRZAKA (SZPITAL WOLSKI) – Skierniewicka – Wolska – aleja Solidarności – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Filtrowa – Krzywickiego – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – KRÓLIKARNIA. Skrócenie trasy w związku z potrzebą zmniejszenia ruchu na tymczasowym jednotorowym odcinku wzdłuż remontowanego fragmentu torowiska ulicy Wolskiej.

[EW 1954, nr 211, 4-5 IX 1954, str. 1]
1954.10.01. 11 linia tramwajowa zwykła stała KASPRZAKA (SZPITAL WOLSKI) – Skierniewicka – Wolska – aleja Solidarności – Żelazna – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – KRÓLIKARNIA. Przywrócenie możliwości skrętu "zachód-południe" na skrzyżowaniu Alej Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej.

[EW 1954, nr 233, 30 IX 1954, str. 3]
1954.11.19. 11 linia tramwajowa zwykła stała BEMA – Bema – Wolska – aleja Solidarności – Żelazna – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – KRÓLIKARNIA. Zakończenie remontu torowiska na ulicy Wolskiej.

[EW 1954, nr 276, 19 XI 1954, str. 3]
1955.10.10. 11 linia tramwajowa zwykła stała KASPRZAKA (SZPITAL WOLSKI) – Skierniewicka – Wolska – aleja Solidarności – Żelazna – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – KRÓLIKARNIA. Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z generalną przebudową ul. Bema.

[EW 1955, nr 240, 8-9 X 1955, str. 5]
1955.11.26. 11 linia tramwajowa zwykła stała BEMA – Bema – Wolska – aleja Solidarności – Żelazna – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – KRÓLIKARNIA. Zakończenie przebudowy ul. Bema.

[EW 1955, nr 280, 24 XI 1955, str. 5]
1956.12.30. 11 linia tramwajowa zwykła stała SIEMIOGRODZKA – Skierniewicka – Wolska – aleja Solidarności – Żelazna – Aleje Jerozolimskie – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – KRÓLIKARNIA. Otwarcie kolejnego odcinka trasy "Północ-Południe" - zmodernizowane torowisko w ulicy Chałubińskiego. Zamiana krańca z linią 16 - formalne skierowanie do pętli KASPRZAKA (skrócenie z powodu budowy kanału).

[EW 1956, nr 311, 28 XII 1956, str. 3]
1957.02.25. 11 linia tramwajowa zwykła stała KASPRZAKA (SZPITAL WOLSKI) – Skierniewicka – Wolska – aleja Solidarności – Żelazna – Aleje Jerozolimskie – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – KRÓLIKARNIA. Zakończenie budowy kanału w ciągu ulicy Skierniewickiej - przywrócenie ruchu tramwajowego.
1957.08.05. 11 linia tramwajowa zwykła stała STASZICA – Wolska – aleja Solidarności (powrót: aleja Solidarności – Młynarska – Górczewska – STASZICA.) – Żelazna – Aleje Jerozolimskie – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – KRÓLIKARNIA. Przebudowa ul. Skierniewickiej.

[EW 1957, nr 181, 2 VIII 1957, str. 5]
1957.10.01. 11 linia tramwajowa zwykła stała STASZICA – Wolska – aleja Solidarności (powrót: aleja Solidarności – Okopowa – Leszno – Górczewska – STASZICA.) – Żelazna – Aleje Jerozolimskie – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – KRÓLIKARNIA. Rozpoczęcie przebudowy południowego odcinka ulicy Młynarskiej (między Górczewską a Wolską) - skierowanie w kierunku ul. Staszica na trasę objazdową.
1957.12.01. 11 linia tramwajowa zwykła stała KASPRZAKA (SZPITAL WOLSKI) – Skierniewicka – Wolska – aleja Solidarności – Żelazna – Aleje Jerozolimskie – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – KRÓLIKARNIA. Zakończenie przebudowy ul. Skierniewickiej.
1961.02.01. 11 linia tramwajowa zwykła stała KASPRZAKA (SZPITAL WOLSKI) – Skierniewicka – Wolska – aleja Solidarności – Żelazna – Aleje Jerozolimskie – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – KRÓLIKARNIA.

(W dni powszednie w godzinach szczytu: ... – Puławska – Woronicza – Wołoska – Marynarska – SŁUŻEWIEC.)
Ponad miesiąc później niż zapowiadano (na skutek napraw zgłoszonych przez komisję zdawczą usterek) uruchomiono przedłużenie trasy tramwajowej na terenie Służewca Przemysłowego - od krańca WORONICZA ulicami: Woronicza, Wołoską i Marynarską do nowego krańca przy stacji PKP Służewiec.

[EW 1961, nr 27, 31 I 1961, str. 1;
ŻW 1961, nr 27, 1 II 1961, str. 6]
1963.12.04. 11 linia tramwajowa zwykła stała PKP KASPRZAKA – Kasprzaka – Prosta – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – KRÓLIKARNIA.

(W dni powszednie w godzinach szczytu: ... – Puławska – Woronicza – Wołoska – Marynarska – SŁUŻEWIEC.)
Oddano do użytku pierwszy etap nowej arterii drogowej Wschód-Zachód - ulicę Kasprzaka (od Wolskiej do Towarowej), która m. in. wchłonęła ulicę Dworską. Wraz z nią otwarto nową trasę tramwajową w ciągu ulic "Prosta (od obecnego ronda Daszyńskiego) - Kasprzaka wraz z tymczasowym krańcem "NOWO-BEMA" (tramwaje zawracały "na trójkąt") u zbiegu al. Prymasa Tysiąclecia z Kasprzaka. Jednocześnie z otwarciem nowej trasy odcięto niewielki fragment trasy wzdłuż ulicy Skierniewickiej na południe od Kasprzaka - dawniej Dworskiej - (trasa w ulicy Bema została skasowana wcześniej, w sierpniu 1963).

[MPK Okólnik nr 56/63;
EW 1963, nr 285, 2 XII 1963, str. 5]
1964.09.27. 11 linia tramwajowa zwykła stała OSIEDLE WOLSKA – aleja Prymasa Tysiąclecia – Kasprzaka – Prosta – Towarowa – Okopowa – aleja Solidarności – aleja Jana Pawła II – Stawki – Andersa – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – plac Wilsona – Mickiewicza – MARYMONT-POTOK. Reorganizacja przebiegu linii tramwajowych - wycofanie z Mokotowa i skierowanie na Marymont; przejęcie starej trasy przez linie 10 i 19.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 41/64;
EW 1964, nr 232, 26/27 IX 1964, str. 5]
1964.12.03. 11 linia tramwajowa zwykła stała OSIEDLE WOLSKA – aleja Prymasa Tysiąclecia – Kasprzaka – Prosta – aleja Jana Pawła II – Stawki – Andersa – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – plac Wilsona – Mickiewicza – MARYMONT-POTOK. Otwarcie nowego odcinka trasy Wschód - Zachód: przebitego przez stanowiące w większości ruiny zabudowania Woli nowego odcinka ulicy Prostej łączącego Kasprzaka ze Świętokrzyską i aleją Jana Pawła II (w miejscu obecnego ronda ONZ). Wraz z jezdnią na trasę złożyło się torowisko łączące istniejące trasy w ul. Kasprzaka / Towarowej i alei Jana Pawła II (wykonano jedynie zjazd na kierunku "zachód - północ").

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 60/64;
EW 1964, nr 289, 2 XII 1964, str. 1]
1965.04.21. 11 linia tramwajowa zwykła stała OSIEDLE WOLSKA – aleja Prymasa Tysiąclecia – Kasprzaka – Prosta – Towarowa – Okopowa – aleja Solidarności – aleja Jana Pawła II – Stawki – Andersa – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – plac Wilsona – Mickiewicza – MARYMONT-POTOK. Objazd spowodowany budową obecnego ronda ONZ i rozjazdu tramwajowego w relacji "zachód - południe" (Wola - Mokotów).

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 23/65;
EW 1965, nr 95, 21 IV 1965, str. 5]
1965.10.05. 11 linia tramwajowa zwykła stała OSIEDLE WOLSKA – aleja Prymasa Tysiąclecia – Kasprzaka – Prosta – aleja Jana Pawła II – Stawki – Andersa – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – plac Wilsona – Mickiewicza – MARYMONT-POTOK. Zakończenie budowy ronda ONZ - ponowne otwarcie ruchu tramwajowego na ulicy Prostej.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 74/65;
EW 1965, nr 237, 4 X 1965, str. 5]
1968.06.30. 11 linia tramwajowa zwykła stała OSIEDLE WOLSKA – aleja Prymasa Tysiąclecia – Kasprzaka – Prosta – aleja Jana Pawła II – Broniewskiego – PIASKI. Oddanie do użytku pierwszego etapu nowej trasy łączącej osiedla zachodniego Żoliborza ze Śródmieściem i Hutą "Warszawa" - torowiska wzdłuż ulicy Broniewskiego (od placu Grunwaldzkiego do krańca PIASKI położonego na zachód od zbiegu ulic: Broniewskiego, Jarzębskiego i Galla Anonima). Po wycofaniu linii z Marymontu zawieszeniu uległ regularny ruch na ul. Stawki - tory pozostawiono jako trasę awaryjną.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 37/68;
EW 1968, nr 153, 27 VI 1968, str. 5]
1977.07.18. 11 linia tramwajowa zwykła stała CMENTARZ WOLSKI – Wolska – aleja Prymasa Tysiąclecia – Kasprzaka – Prosta – aleja Jana Pawła II – Broniewskiego – Wólczyńska – Nocznickiego – HUTA. Otwarcie nowej linii tramwajowej z Piasek ulicami: Broniewskiego, Wólczyńską i Nocznickiego do pętli przy Hucie Warszawa. Przedłużenie trasy na Woli do krańca przed Cmentarzem Wolskim. Obsługa przez 4 pociągi z zajezdni "Wola" oraz 6 pociągów z zajezdni "Żoliborz.

[MZK Polecenie Służbowe nr 22/77;
EW 1977, nr 163, 20 VII 1977, str. 7]
1988.07.01. 11 linia tramwajowa zwykła stała CMENTARZ WOLSKI – Wolska – aleja Prymasa Tysiąclecia – Kasprzaka – Prosta – aleja Jana Pawła II – Słomińskiego – most Gdański – Starzyńskiego – Jagiellońska – ŻERAŃ FSO. Remont torowiska w ciągu ul. Broniewskiego - tymczasowe przejęcie odcinka trasy zawieszonej linii 12.
1988.09.01. 11 linia tramwajowa zwykła stała CMENTARZ WOLSKI – Wolska – aleja Prymasa Tysiąclecia – Kasprzaka – Prosta – aleja Jana Pawła II – Broniewskiego – Wólczyńska – Nocznickiego – HUTA. Zakończenie remontu torowiska w ciągu ulicy Broniewskiego - przywrócenie podstawowej trasy.
1990.06.30. 11 linia tramwajowa zwykła stała CMENTARZ WOLSKI – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – Prosta – aleja Jana Pawła II – Broniewskiego – Wólczyńska – Nocznickiego – HUTA. Zamknięcie odcinka trasy na ul. Kasprzaka i w alei Prymasa Tysiąclecia związane z budową wiaduktów nad aleją Prymasa Tysiąclecia.
1991.04.06. 11 linia tramwajowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni robocze oraz w soboty robocze w godz. 5-16) CMENTARZ WOLSKI – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – Prosta – aleja Jana Pawła II – Broniewskiego – Wólczyńska – Nocznickiego – HUTA. Likwidacja kursowania w dni świąteczne.
1991.07.01.
1991.09.01.
11 linia tramwajowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni robocze oraz w soboty robocze w godz. 5-16) ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
1992.07.01.
1992.08.31.
11 linia tramwajowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni robocze oraz w soboty robocze w godz. 5-16) ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
1992.09.01. 11 linia tramwajowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni robocze oraz w soboty robocze w godz. 5-16) LIKWIDACJA LINII. Połączenie z linią 12 w nową linię szczytową 42.


.


2015.02.14. 11 linia tramwajowa zwykła stała METRO MŁOCINY – Nocznickiego – Wólczyńska – aleja Reymonta – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – Prosta – aleja Jana Pawła II – Popiełuszki – Słowackiego – METRO MARYMONT. Otwarcie nowej trasy tramwajowej przez ul. Powstańców Śląskich (na odcinku od ul. Radiowej do ul. Górczewskiej). Uruchomienie linii tramwajowej obsługującej ciąg ul. Powstańców Śląskich i łączącej Jelonki ze stacją drugiej linii metra RONDO DASZYŃSKIEGO. Wprowadzenie czasowo wydłużonej trasy w związku z planowanym zamknięciem dla ruchu tramwajowego ul. Wołoskiej i zawieszeniem kursowania linii 37.
2015.12.07. 11 linia tramwajowa zwykła stała METRO MŁOCINY – Nocznickiego – Wólczyńska – aleja Reymonta – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – Prosta – RONDO DASZYŃSKIEGO. Skierowanie na stała trasę wraz z wprowadzeniem obsługi wyłacznie przez tramwaje dwukierunkowe w związku z wykorzystaniem przejazdu międzytorowego na ul. Prostej (między ul. Towarową i Wronią).
2016.04.30. 11 linia tramwajowa zwykła stała METRO MŁOCINY – Nocznickiego – Wólczyńska – aleja Reymonta – Powstańców Śląskich – Górczewska – OSIEDLE GÓRCZEWSKA. Rozpoczęcie remontu torowiska w rejonie skrzyżowania ul. Połczyńskiej i Powstańców Śląskich. Czasowe skierowanie do pętli OS. GÓRCZEWSKA w związku z montażem torowego rozjazdu nakładkowego na wysokości przystanku SYNÓW PUŁKU.
2016.05.02. 11 linia tramwajowa zwykła stała METRO MŁOCINY – Nocznickiego – Wólczyńska – aleja Reymonta – Powstańców Śląskich – SYNÓW PUŁKU. Przedłużenie trasy do tymczasowego krańca SYNÓW PUŁKU. Zmiana kierunku ruchu odbywała się z wykorzystaniem torowego rozjazdu nakładkowego.
2016.06.11. 11 linia tramwajowa zwykła stała METRO MŁOCINY – Nocznickiego – Wólczyńska – aleja Reymonta – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – Prosta – RONDO DASZYŃSKIEGO. Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu przebudowy torowiska w rejonie skrzyżowania ul. Połczyńskiej i Powstańców Śląskich.
2016.07.11. 11 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Rozpoczęcie przebudowy torowiska tramwajowego w al. Jana Pawła II (na odcinku od ul. Elektoralnej do ronda ONZ). Czasowe zawieszenie linii i przejęcie trasy przez zastępczą linię 71.
2016.09.10. 11 linia tramwajowa zwykła stała METRO MŁOCINY – Nocznickiego – Wólczyńska – aleja Reymonta – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – Prosta – RONDO DASZYŃSKIEGO. Przywrócenie kursowania po zakończeniu przebudowy torowiska w al. Jana Pawła II.
2017.06.25. 11 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Wyłączenie ruchu tramwajowego na na ul. Młynarskiej i Obozowej (na odcinku od al. Solidarności do al. Prymasa Tysiąclecia) w związku z remontem kolejowej linii obwodowej oraz remontem torowiska tramwajowego na ul. Obozowej. Przejęcie trasy przez linie 24 (w relacji Metro Młociny - Rondo Daszyńskiego) oraz zastępczą szczytową 70 (na ul. Skierniewickiej i Prostej).
2017.09.04. 11 linia tramwajowa zwykła stała METRO MŁOCINY – Nocznickiego – Wólczyńska – aleja Reymonta – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – aleja Solidarności – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – PLAC NARUTOWICZA. Przywrócenie kursowania po zakończeniu przebudowy torowiska na ul. Obozowej i skierowaniu na stałą trasę linii 24. Korekta trasy związana z wcześniejszym zamknięciem ruchu tramwajowego na ul. Prostej i Kasprzaka oraz przejęciem trasy linii 44.
2019.05.18. 11 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Zamknięcie trasy tramwajowej na ul. Górczewskiej w związku z kolejnym etapem budowy II linii metra. Przejęcie trasy przez linie 10 (na odcinku Bielany - Jelonki) oraz 28 (na odcinku Jelonki - Ochota).
2019.11.30. 11 linia tramwajowa zwykła stała PIASKI – Broniewskiego – aleja Reymonta – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – Prosta – RONDO DASZYŃSKIEGO. Przywrócenie kursowania na zmienionej trasie - przejęcie dojazdu do pętli Metro Młociny przez linię 10. Ponowne skierowanie przez ul. Prostą i Kasprzaka po zakończeniu prac odtworzeniowych po budowie wentylatorni szlakowej metra.
2020.06.29. 11 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Zawieszenie kursowania w związku z budową stacji metra POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH i budową torów objazdowych po planowanej zmianie geometrii skrzyżowania (przekształcenia w rondo turbinowe).
2020.10.05. 11 linia tramwajowa zwykła stała PIASKI – Broniewskiego – aleja Reymonta – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – Prosta – RONDO DASZYŃSKIEGO. Przywrócenie kursowania po zakończeniu remontu pętli CMENTARZ WOLSKI.
2020.12.24. 11 linia tramwajowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) PIASKI – Broniewskiego – aleja Reymonta – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – Prosta – RONDO DASZYŃSKIEGO. Zawieszenie kursowania w soboty, niedziele i święta w związku z okresem świąteczno-noworocznym i następującymi po nim feriami zimowymi utrzymane do odwołania.
2021.02.22. 11 linia tramwajowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) KOŁO – Dywizjonu 303 – Radiowa – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – Prosta – RONDO DASZYŃSKIEGO. Zamiana fragmentu trasy z linią 26 w celu poprawy obsługi komunikacyjnej ciągu ul. Powstańców Śląskich w dni świąteczne.
2021.02.22. 11 linia tramwajowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) KOŁO – Dywizjonu 303 – Radiowa – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – Prosta – RONDO DASZYŃSKIEGO. Zamiana fragmentu trasy z linią 26 w celu poprawy obsługi komunikacyjnej ciągu ul. Powstańców Śląskich w dni świąteczne.
2021.06.28. 11 linia tramwajowa zwykła stała CZUMY – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – aleja Solidarności – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – PLAC NARUTOWICZA. Skrócenie trasy na terenie Bemowa w związku z kolejnym etapem budowy stacji metra BEMOWO i wyłączeniem ruchu tramwajowego na ul. Powstańców Śląskich w rejonie skrzyżowania z ul. Górczewską. Wydłużenie trasy na terenie Śródmieścia w związku z remontem rozjazdów na placu Bankowym i wycofaniem z Trasy W-Z linii 13. Przywrócenie kursowania w soboty i dni świąteczne.
2020.07.19. 11 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Zawieszenie kursowania w związku ze skierowaniem do krańca CZUMY linii 26.
2021.09.20. 11 linia tramwajowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) KOŁO – Dywizjonu 303 – Radiowa – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – Prosta – RONDO DASZYŃSKIEGO. Przywrócenie kursowania na stałej trasie po zakończeniu remontu torowiska tramwajowego na ul. Obozowej w rejonie skrzyżowania z al. Prymasa Tysiąclecia i wycofaniu z ul. Powstańców Śląskich linii 13 i 23.
2022.03.05. 11 linia tramwajowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) NOWE BEMOWO – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – aleja Solidarności – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – PLAC NARUTOWICZA. Korekta trasy w związku z przywróceniem ruchu tramwajowego na ul. Górczewskiej. Skierowanie na trasę objazdową na terenie Woli i Śródmieścia w związku budową trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka i zamknięciem dla ruchu torowiska na ul. Prostej, Kasprzaka i Skierniewickiej (na odcinku od ronda Daszyńskiego do ul. Siedmiogrodzkiej).
2023.05.27. 11 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Zawieszenie kursowania w związku z remontem torowiska tramwajowego na ul. Obozowej i wyłączeniem ruchu tramwajowego na odcinku od al. Prymasa Tysiąclecia do pętli KOŁO. Zastąpienie przez skierowaną przez ul. Połczyńską i Powstańców Śląskich linię 23.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:


MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
GW - Gazeta Wyborcza [1989-]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
WW - Wieczór Warszawy [1946-1948]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]

ZOBACZ TEŻ:


LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA (1908-1939)
LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA (1939-1944)
LINIA TRAMWAJOWA NOCNA
SCHEMAT TRAS.

ZDJĘCIA Z PORTALU OMNI-BUS.EU


         

 

POWRÓT DO SPISU LINII TRAMWAJOWYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII
KONTAKT: trasbus@o2.pl.