LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁADATA NUMER RODZAJ LINII TRASA UWAGI
ROZSTAW TORÓW 1435 mm.
1946.04.15. 16 linia tramwajowa zwykła stała KOŁO – Obozowa – Młynarska – MŁYNARSKA / LESZNO. Uruchomienie linii w związku z wyremontowaniem i przekuciem na rozstaw 1435 mm trasy na Koło. Częstotliwość kursowania: 13 minut.

[KC 1946, nr 104, 14 IV 1946, str. 8;
ŻW 1946, nr 104, 14 IV 1946, str. 8]
1946.11.17. 16 linia tramwajowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Zmiana oznaczenia na 22.

[EW 1946, nr 178, 16 XI 1946, str. 1;
KC 1946, nr 245, 16 XI 1946, str. 6;
ŻW 1946, nr 318, 19 XI 1946, str. 1]


.


ROZSTAW TORÓW 1525 mm.
1946.11.17. 16 linia tramwajowa zwykła stała MŁYNARSKA – Wolska – Chłodna – plac Mirowski – plac Żelaznej Bramy – Graniczna – Królewska – Marszałkowska – PLAC ZBAWICIELA. Uruchomienie linii łączącej Wolę ze Śródmieściem centralnym i południowym. Trasa pokrywała się w części z trasą przedwojennej linii 16, stąd prawdopodobnie decyzja o przydziale numeru.

[EW 1946, nr 178, 16 XI 1946, str. 1;
KC 1946, nr 245, 16 XI 1946, str. 6;
ŻW 1946, nr 318, 19 XI 1946, str. 1]
1948.01.20. 16 linia tramwajowa zwykła stała KASPRZAKA (SZPITAL WOLSKI) – Skierniewicka – Wolska – Chłodna – plac Mirowski – plac Żelaznej Bramy – Graniczna – Królewska – Marszałkowska – PLAC ZBAWICIELA. Przedłużenie trasy w rejon Czystego.

[EW 1948, nr 18, 18 I 1948, str. 5;
KC 1948, nr 18, 18 I 1948, str. 7]
1948.06.21. 16 linia tramwajowa zwykła stała MŁYNARSKA – Wolska – Chłodna – plac Mirowski – plac Żelaznej Bramy – Graniczna – Królewska – Marszałkowska – PLAC ZBAWICIELA. Skrócenie trasy związane z przekuwaniem torów na rozstaw 1435 mm na ul. Skierniewickiej.

[EW 1948, nr 164, 15 VI 1948, str. 3;
EW 1948, nr 169, 20 VI 1948, str. 1;
KC 1948, nr 166, 19 VI 1948, str. 6]
1948.07.01. 16 linia tramwajowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Rozpoczęcie przekuwania torów na rozmiar 1435 mm na ulicy Marszałkowskiej (na północ od Alej Jerozolimskich) - skierowanie do pętli MŁYNARSKA linii 17.

[EW 1948, nr 178, 29 VI 1948, str. 5;
KC 1948, nr 176, 29 VI 1948, str. 6]


.


ROZSTAW TORÓW 1435 mm.
1948.08.07. 16 linia tramwajowa zwykła stała KASPRZAKA (SZPITAL WOLSKI) – Skierniewicka – Wolska – Młynarska – Leszno (powrót: Leszno – Górczewska – Staszica – Wolska) – Żelazna – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – PLAC ZBAWICIELA. Przywrócenie kursowania linii na zmodyfikowanej trasie w związku z zakończeniem przekuwania torów tramwajowych na ul. Skierniewickiej, odcinku ul. Wolskiej oraz na ul. Marszałkowskiej (na odcinku od Alej Jerozolimskich do pl. Zbawiciela). Kursy co 13 minut.

[EW 1948, nr 217, 7 VIII 1948, str. 3;
KC 1948, nr 215, 7 VIII 1948, str. 6]
1948.11.23. 16 linia tramwajowa zwykła stała KASPRZAKA (SZPITAL WOLSKI) – Skierniewicka – Wolska – Młynarska – Leszno (powrót: Leszno – Górczewska – Staszica – Wolska) – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – PLAC UNII LUBELSKIEJ. Przedłużenie trasy w związku z oddaniem do ruchu nowej trasy tramwajowej przebitej przez tereny przylegające od wschodu do Ogrodu Saskiego połączenia zbiegu ulic Marszałkowskiej i Królewskiej z placem Bankowym.
1949.02.06. 16 linia tramwajowa zwykła stała KASPRZAKA (SZPITAL WOLSKI) – Skierniewicka – Wolska – Młynarska – Leszno (powrót: Leszno – Górczewska – Staszica – Wolska) – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Rakowiecka – KIELECKA. Przedłużenie trasy w rejonie Mokotowa.
1949.05.09. 16 linia tramwajowa zwykła stała KASPRZAKA (SZPITAL WOLSKI) – Skierniewicka – Wolska – Młynarska – Leszno (powrót: Leszno – Górczewska – Staszica – Wolska) – Żelazna – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Rakowiecka – KIELECKA. Rozpoczęcie przebudowy skrzyżowania tras w północnej części placu Bankowego.

[EW 1949, nr 126, 7 V 1949, str. 5;
KC 1949, nr 124, 7 V 1949, str. 5]
1949.05.17.
popołudnie
16 linia tramwajowa zwykła stała KASPRZAKA (SZPITAL WOLSKI) – Skierniewicka – Wolska – Młynarska – Leszno (powrót: Leszno – Górczewska – Staszica – Wolska) – Okopowa – aleja SolidarnościŻelazna – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Rakowiecka – KIELECKA. Otwarcie odcinka trasy tramwajowej w al. Solidarności (od ul. Okopowej do ul. Leszno) wraz z likwidacją torowiska na ul. Leszno (na wschód od ul. Okopowej).

[EW 1949, nr 138, 18 V 1949, str. 2]
1949.05.20. 16 linia tramwajowa zwykła stała KASPRZAKA (SZPITAL WOLSKI) – Skierniewicka – Wolska – aleja SolidarnościŻelazna – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Rakowiecka – KIELECKA. Otwarcie odcinka trasy tramwajowej w al. Solidarności (od ul. Młynarskiej do ul. Okopowej).

[KC 1949, nr 137, 20 V 1949, str. 7]
1949.06.23. 16 linia tramwajowa zwykła stała KASPRZAKA (SZPITAL WOLSKI) – Skierniewicka – Wolska – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Rakowiecka – KIELECKA. Zakończenie przebudowy rozjazdów tramwajowych na placu Bankowym.

[EW 1949, nr 173, 23 VI 1949, str. 5]
1951.07.05. 16 linia tramwajowa zwykła stała KASPRZAKA (SZPITAL WOLSKI) – Skierniewicka – Wolska – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – KRÓLIKARNIA. Rozpoczęcie modernizacji trasy w ciągu ulicy Rakowieckiej - skierowanie na trasę objazdową.

[EW 1951, nr 182, 3 VII 1951, str. 5]
1951.07.21. 16 linia tramwajowa zwykła stała KASPRZAKA (SZPITAL WOLSKI) – Skierniewicka – Wolska – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – PLAC UNII LUBELSKIEJ. Skrócenie trasy objazdowej.
1951.09.01. 16 linia tramwajowa zwykła stała KASPRZAKA (SZPITAL WOLSKI) – Skierniewicka – Wolska – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Rakowiecka – KIELECKA. Przywrócenie ruchu tramwajowego na ulicy Rakowieckiej.

[EW 1951, nr 232, 30 VIII 1951, str. 3]
1952.07.07. 16 linia tramwajowa zwykła stała KASPRZAKA (SZPITAL WOLSKI) – Skierniewicka – Wolska – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – PLAC UNII LUBELSKIEJ. Ponowne zamknięcie na okres wakacji ulicy Rakowieckiej w związku z remontem kapitalnym torowiska.

[EW 1952, nr 161, 5-6 VII 1952, str. 5]
1952.09.01. 16 linia tramwajowa zwykła stała KASPRZAKA (SZPITAL WOLSKI) – Skierniewicka – Wolska – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Rakowiecka – KIELECKA. Przywrócenie ruchu tramwajowego na ulicy Rakowieckiej.

[EW 1952, nr 202, 22 VIII 1952, str. 3;
EW 1952, nr 209, 30-31 VIII 1952, str. 5]
1956.01.01. 16 linia tramwajowa zwykła stała KASPRZAKA (SZPITAL WOLSKI) – Skierniewicka – Wolska – aleja Solidarności – aleja Jana Pawła II – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Rakowiecka – KIELECKA. Otwarcie pierwszej części trasy tramwajowej wzdłuż tzw. "Trasy N-S" (ob. alei Jana Pawła II) - na odcinku pomiędzy Alejami Jerozolimskimi a Stawkami oraz trasę w ulicy Stawki pomiędzy trasą N-S a ul. gen. Andersa.

[EW 1956, nr 1, 1 I 1956, str. 3]
1956.02.03. 16 linia tramwajowa zwykła stała KASPRZAKA (SZPITAL WOLSKI) – Skierniewicka – Wolska – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Rakowiecka – KIELECKA. Przywrócenie starej trasy przez pl. Bankowy.

[EW 1956, nr 28, 1 II 1956, str. 1-2;
EW 1956, nr 29, 2 II 1956, str. 5]
1956.10.01. 16 linia tramwajowa zwykła stała SIEDMIOGRODZKA – Skierniewicka – Wolska – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Rakowiecka – KIELECKA. Skrócenie trasy z powodu budowy kanału na ul. Skierniewickiej.

[EW 1956, nr 236, 2 X 1956, str. 5]
1956.12.30. 16 linia tramwajowa zwykła stała BEMA – Bema – Wolska – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Rakowiecka – KIELECKA. Zamiana krańców z linią 11.

[EW 1956, nr 311, 28 XII 1956, str. 3]
1957.07.20.
godz. 15.00.
16 linia tramwajowa zwykła stała BEMA – Bema – Wolska – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Goworka – Spacerowa – Gagarina – Czerniakowska – PLAC BERNARDYŃSKI. Otwarcie o godzinie 15.00 linii tramwajowej do Wilanowa (8,4 km podwójnego toru, 34 przystanki), biegnącej ulicami: Goworka, Nowoparkową (obecnie: Gagarina), Czerniakowską, Powsińską i Wiertniczą do pętli przy cmentarzu wilanowskim (oprócz niej zbudowano dwie inne pętle; przy pl. Bernardyńskim i na Sadybie). Linię tę zbudowano "od nowa" budując całą infrastrukturę. Podczas budowy dokonano regulacji ulicy Nowoparkowej oraz m. in. zburzono resztki starej zajezdni przy Puławskiej.

[EW 1957, nr 171, 21 VII 1957, str. 1]
1957.08.05. 16 linia tramwajowa zwykła stała BEMA – Bema – Wolska – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Goworka – Spacerowa – Gagarina – Czerniakowska – Powsińska – SADYBA. Zamiana krańców z linią 33bis w celu poprawy obsługi komunikacyjnej rejonu Sadyby i Wilanowa.

[EW 1957, nr 181, 2 VIII 1957, str. 5]
1963.08.21. 16 linia tramwajowa zwykła stała STASZICA – Wolska – aleja Solidarności (powrót: aleja Solidarności – Młynarska – Górczewska – STASZICA.) – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Goworka – Spacerowa – Gagarina – Czerniakowska – Powsińska – SADYBA. Likwidacja trasy przez ul. Bema w związku z postępującą budową ul. Kasprzaka.

[MPK Okólnik nr 38/63;
EW 1963, nr 198, 21 VIII 1963, str. 5]
1963.12.04. 16 linia tramwajowa zwykła stała PKP KASPRZAKA – Kasprzaka – Skierniewicka – Wolska – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Goworka – Spacerowa – Gagarina – Czerniakowska – Powsińska – SADYBA. Oddano do użytku pierwszy etap nowej arterii drogowej Wschód-Zachód - ulicę Kasprzaka (od Wolskiej do Towarowej), która m. in. wchłonęła ulicę Dworską. Wraz z nią otwarto nową trasę tramwajową w ciągu ulic "Prosta (od obecnego ronda Daszyńskiego) - Kasprzaka wraz z tymczasowym krańcem "NOWO-BEMA" (tramwaje zawracały "na trójkąt") u zbiegu al. Prymasa Tysiąclecia z Kasprzaka. Jednocześnie z otwarciem nowej trasy odcięto niewielki fragment trasy wzdłuż ulicy Skierniewickiej na południe od Kasprzaka - dawniej Dworskiej - (trasa w ulicy Bema została skasowana wcześniej, w sierpniu 1963).

[MPK Okólnik nr 56/63;
EW 1963, nr 285, 2 XII 1963, str. 5]
1964.09.27. 16 linia tramwajowa zwykła stała KOŁO – Obozowa – Młynarska – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Goworka – Spacerowa – Gagarina – Czerniakowska – Powsińska – SADYBA. Reorganizacja przebiegu linii tramwajowych - wycofanie z ul. Kasprzaka na rzecz linii 34 i skierowanie na Koło zamiast linii 19.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 41/64;
EW 1964, nr 232, 26/27 IX 1964, str. 5]
1967.01.02. 16 linia tramwajowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Realizacja planu zmniejszenia nadmiernego obciążenia przez tramwaje ul. Marszałkowskiej (co było powodem częstych awarii kabli i podstacji zasilających) wraz z jednoczesnym wyłączeniem z użytkowania zakrętu tramwajowego al. Solidarności - pl. Bankowy z Woli na Mokotów. Zastąpienie przez linię autobusową 166.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 74/66;
EW 1966, nr 311, 30 XII 1966, str. 5]


.


1995.01.02. 16 linia tramwajowa zwykła stała PIASKI – Broniewskiego – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – KIELECKA. Uruchomienie linii łączącej stację metra "POLE MOKOTOWSKIE" poprzez trasę wzdłuż alei Niepodległości i alei Jana Pawła II ze Śródmieściem zachodnim i Bielanami (osiedlami Piaski).
1996.07.01.
1996.09.01.
16 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
1999.07.01.
1999.08.31.
16 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
2001.07.01.
2001.08.31.
16 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
2002.01.21.
2002.02.01.
16 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE ZIMOWE.
2003.01.27.
2003.02.09.
16 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE ZIMOWE.
2003.07.01.
2003.08.31.
16 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
2004.01.03. 16 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – KIELECKA. Dostosowanie komunikacji w związku z otwarciem stacji metra DWORZEC GDAŃSKI - skierowanie na Pragę w związku ze skróceniem trasy linii autobusowej 723.
2007.10.01. 16 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA. Tymczasowe skierowanie na Ochotę w związku z zamknięciem dla ruchu tramwajowego odcinka ul. Grójeckiej od pl. Zawiszy do pl. Narutowicza.
2007.10.13. 16 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – KIELECKA. Przywrócenie ruchu tramwajowego na ul. Grójeckiej na odcinku od pl. Zawiszy do pl. Narutowicza.
2009.06.21. 16 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Rozpoczęcie IV etapu przebudowy trasy tramwajowej wzdłuż Trasy W-Z (przywrócenie ruchu tramwajowego na ul. Marszałkowskiej oraz Młynarskiej, zamknięcie ruchu tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od ul. Okopowej do al. Jana Pawła II oraz w al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Stawki do ronda ONZ) - zastąpienie na odcinku Żerań FSO - rondo "Radosława" przez linie tramwajowe zastępcze 72 i 78 oraz w al. Jana Pawła II przez linię autobusową Z-4.
2009.08.03. 16 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – KIELECKA. Rozpoczęcie V etapu przebudowy trasy tramwajowej wzdłuż Trasy W-Z (przywrócenie ruchu tramwajowego w al. Jana Pawła II, zamknięcie ruchu tramwajowego na ul. Okopowej i Towarowej na odcinku od ronda "Radosława" do ronda Daszyńskiego oraz w al. Solidarności na odcinku od ul. Młynarskiej do ul. Okopowej) - przywrócenie kursowania na trasie podstawowej.
2009.10.10. 16 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Boboli – Wołoska – Woronicza – WORONICZA. Przedłużenie trasy w celu zastąpienia na ul. Wołoskiej linii 33.
2010.07.01.
2010.08.31.
16 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
2010.04.07. 16 linia tramwajowa zwykła stała RATUSZOWA-ZOO – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Boboli – Wołoska – Woronicza – WORONICZA. Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z przebudową Trasy Toruńskiej w rejonie pętli ŻERAŃ FSO i wyłączeniem z eksploatacji jednego toru na pętli. Zastąpienie przez linię 18 (o zwiększonej częstotliwości kursowania).
2011.04.02.
2011.05.08.
16 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Rozpoczęcie przebudowy torowiska tramwajowego na ul. Nowowiejskiej oraz II etapu remontu torów na skrzyżowaniu ul. Nowowiejskiej z al. Niepodległości i ul. Chałubińskiego. Zastąpienie na ciągu: al. Niepodległości - Rakowiecka - Boboli - Wołoska przez linię 77 oraz na ciągu al. Jana Pawła II - al. Niepodległości przez linię autobusową Z-3.
2011.06.29.
2011.08.28.
16 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Zawieszenie linii w związku z budową tymczasowego toru na ul. Jagiellońskiej w rejonie pętli RATUSZOWA-ZOO.
2011.11.02. 16 linia tramwajowa zwykła stała RATUSZOWA-ZOO – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Boboli – Wołoska – Woronicza – ZAJEZDNIA WORONICZA. Zmiana przystanku końcowego w celu poprawy warunków socjalnych dla motorniczych.
2012.05.02. 16 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Boboli – Wołoska – Woronicza – ZAJEZDNIA WORONICZA. Przywrócenie stałej trasy do pętli ŻERAŃ FSO w związku z zawieszeniem kursowania linii 18.
2012.07.30. 16 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Boboli – Wołoska – Woronicza – WORONICZA. Ponowne skierowanie do pętli WORONICZA.
2012.09.17. 16 linia tramwajowa zwykła stała RATUSZOWA-ZOO – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Boboli – Wołoska – Woronicza – WORONICZA. Ponowne skierowanie do pętli RATUSZOWA-ZOO w związku z przedłużającym się odtworzeniem pełnego układu torowego na pętli ŻERAŃ FSO oraz przywróceniem kursowania na stałej trasie linii 18.
2013.04.27. 16 linia tramwajowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Przekształcenie w linię okresową 41 wraz z zamianą fragmentu trasy z linią 28 (skierowaniem na Bródno).

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:


MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
GW - Gazeta Wyborcza [1989-]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
WW - Wieczór Warszawy [1946-1948]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]

ZOBACZ TEŻ:


LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA (1908-1939)
LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA (1939-1944)
LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA (1939-1944)
LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA (1939-1944)
LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA (1939-1944)
LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA (1908-1939)
SCHEMAT TRAS.

ZDJĘCIA Z PORTALU OMNI-BUS.EU


                     

 

POWRÓT DO SPISU LINII TRAMWAJOWYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII
KONTAKT: trasbus@o2.pl.