LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁADATA NUMER RODZAJ LINII TRASA UWAGI
ROZSTAW TORÓW 1435 mm.
1946.05.25.
godz. 9.00
19 linia tramwajowa zwykła stała PLAC UNII LUBELSKIEJ – Puławska – WYŚCIGI (pętla przy alei Wyścigowej). Uruchomienie linii w związku z oddaniem do użytku odbudowanej, normalnotorowej trasy do Wyścigów Konnych na Służewcu. Linię obsługiwały trzy tramwaje, kurs co 15 minut.

[EW 1946, nr 006, 25 V 1946, str. 1;
KC 1946, nr 143, 25 V 1946, str. 8;
KC 1946, nr 144, 26 V 1946, str. 8;
ŻW 1946, nr 143, 25 V 1946, str. 5]
1950.02.01. 19 linia tramwajowa zwykła stała PLAC ZBAWICIELA – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI (pętla przy alei Wyścigowej). Przedłużenie trasy w kierunku centrum.

[EW 1950, nr 26, 26 I 1950, str. 5;
KC 1950, nr 26, 26 I 1950, str. 5]
1950.03.01. 19 linia tramwajowa zwykła stała PLAC UNII LUBELSKIEJ – Puławska – WYŚCIGI (pętla przy alei Wyścigowej). Skrócenie trasy celem zwiększenia częstotliwości kursowania.

[EW 1950, nr 59, 28 II 1950, str. 5;
KC 1950, nr 59, 28 II 1950, str. 5]
1951.11.01. 19 linia tramwajowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Połączenie z linią 15 celem rozładowania korków powstających w rejonie placu Unii Lubelskiej.

[EW 1951, nr 284, 30 X 1951, str. 3;
EW 1951, nr 285, 31 X 1951, str. 3]


.


1954.01.01. 19 linia tramwajowa zwykła stała PLAC GRZYBOWSKI – Królewska – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI (pętla przy alei Wyścigowej). Reorganizacja przebiegu linii tramwajowych - wydzielenie z linii 15.

[EW 1953, nr 279, 21-22 XI 1953, str. 5;
EW 1954, nr 2, 2-3 I 1954, str. 5]
1954.05.25. 19 linia tramwajowa zwykła stała PLAC ZBAWICIELA – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI (pętla przy alei Wyścigowej). Skrócenie trasy w związku z rozpoczęciem przebudowy skrzyżowania ulic Marszałkowskiej i Królewskiej.
1954.08.02. 19 linia tramwajowa zwykła stała PLAC GRZYBOWSKI – Królewska – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI (pętla przy alei Wyścigowej). Zakończenie przebudowy skrzyżowania ulic Marszałkowskiej i Królewskiej.
1954.10.29. 19 linia tramwajowa zwykła stała PLAC STARYNKIEWICZA – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI (pętla przy alei Wyścigowej). Wycofanie z placu Grzybowskiego i skierowanie wzdłuż Alej Jerozolimskich w celu poprawy obsługi komunikacyjnej niedawno przeniesionego w rejon al. Jana Pawła II Dworca Śródmieście.

[EW 1954, nr 257, 28 X 1954, str. 5]
1957.03.03. 19 linia tramwajowa zwykła stała STASZICA – Wolska – aleja Solidarności (powrót: aleja Solidarności – Młynarska – Górczewska – STASZICA.) – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI (pętla przy alei Wyścigowej). Przejęcie odcinka trasy likwidowanej linii 13bis.

[EW 1957, nr 51, 2 III 1957, str. 3]
1961.12.18. 19 linia tramwajowa zwykła stała KOŁO – Obozowa – Młynarska – aleja Solidarności – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI (pętla przy alei Wyścigowej). Przedłużenie trasy w związku z postulatami mieszkańców Koła o bezpośrednie połączenie z ciągiem ul. Marszałkowskiej.

[MPK Okólnik nr 58/61;
EW 1961, nr 297, 15 XII 1961, str. 5]
1963.12.04. 19 linia tramwajowa zwykła stała KOŁO – Obozowa – Młynarska – aleja Solidarności – Żelazna – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI (pętla przy alei Wyścigowej). Wycofanie z ul. Towarowej.

[MPK Okólnik nr 56/63;
EW 1963, nr 285, 2 XII 1963, str. 5]
1964.09.27. 19 linia tramwajowa zwykła stała POWĄZKI (IV BRAMA) – Powązkowska – Okopowa – aleja Solidarności – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI (pętla przy alei Wyścigowej). Przejęcie odcinka trasy linii 8 (na Powązkach) i 11 (w Śródmieściu).

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 41/64;
EW 1964, nr 232, 26/27 IX 1964, str. 5]
1968.05.26. 19 linia tramwajowa zwykła stała POWĄZKI (IV BRAMA) – Powązkowska – Okopowa – aleja Solidarności – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Boboli – Wołoska – Woronicza – Puławska – WYŚCIGI (pętla przy alei Wyścigowej). Skierowanie na trasę objazdową w związku z przebudową torowiska na pl. Zbawiciela i zamknięciem dla ruchu na ul. Nowowiejskiej (na odcinku od al. Niepodległości do pl. Zbawiciela).

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 30/68;
EW 1968, nr 126, 25/26 V 1968, str. 5]
1968.06.30. 19 linia tramwajowa zwykła stała POWĄZKI (IV BRAMA) – Powązkowska – Okopowa – aleja Solidarności – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI (pętla przy alei Wyścigowej). Przywrócenie ruchu na ul. Nowowiejskiej.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 37/68;
EW 1968, nr 153, 27 VI 1968, str. 5]
1970.05.06. 19 linia tramwajowa zwykła stała PIASKI – Broniewskiego – aleja Jana Pawła II – Okopowa – aleja Solidarności – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI (pętla przy alei Wyścigowej). Przedłużenie trasy w celu poprawy obsługi komunikacyjnej rejonu Wawrzyszewa i Piasków.
1972.04.01. 19 linia tramwajowa zwykła stała PIASKI – Broniewskiego – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI (pętla przy alei Wyścigowej). Uproszczenie trasy w celu "polepszenia komunikacji między dzielnicami a Śródmieściem" - wyeliminowanie dwóch uciążliwych zakrętów.

[MZK Polecenie Służbowe nr 11/72;
EW 1972, nr 77, 31 III 1972, str. 5]
1973.07.09. 19 linia tramwajowa zwykła stała PIASKI – Broniewskiego – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Boboli – Wołoska – Woronicza – Puławska – WYŚCIGI (pętla przy alei Wyścigowej). Skierowanie na trasę objazdową w związku z kolejnym etapem robót ciepłowniczych w al. Niepodległości.

[MZK Polecenie Służbowe nr 46/73;
EW 1973, nr 160, 7/8 VII 1973, str. 7]
1973.08.21. 19 linia tramwajowa zwykła stała PIASKI – Broniewskiego – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI (pętla przy alei Wyścigowej). Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu etapu robót ciepłowniczych w al. Niepodległości.

[MZK Telefonogram z 18 VIII 1973]
1977.08.08. 19 linia tramwajowa zwykła stała PIASKI – Broniewskiego – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WILANOWSKA. W związku z budową ulicy Rzymowskiego i jej wielopoziomowego skrzyżowania z Puławską rozpoczęto budowę nowej pętli przy Wyścigach, w odległości 250 metrów bliżej Śródmieścia niż dotychczasowy kraniec, który znalazł się na terenie budowy.

[MZK Polecenie Służbowe nr 28/77;
EW 1977, nr 175, 6/7 VIII 1977, str. 11]
1978.06.24. 19 linia tramwajowa zwykła stała PIASKI – Broniewskiego – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Skierowanie do nowej pętli w rejonie węzła drogowego Puławska / Rzymowskiego.

[MZK Polecenie Służbowe nr 29/78;
EW 1978, nr 140, 23 VI 1978, str. 7]
1987.07.01.
1987.08.29.
19 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE WAKACYJNE. Remont torowiska w południowej części ul. Marszałkowskiej (między placem Zbawiciela i placem Unii Lubelskiej).
1988.07.01.
1988.08.31.
19 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE WAKACYJNE. Remont torowiska w ciągu ul. Broniewskiego.
1990.07.01.
1990.08.31.
19 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
1993.07.01.
1993.08.31.
19 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
2000.07.01.
2000.09.03.
19 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
2000.09.11. 19 linia tramwajowa zwykła stała PIASKI – Broniewskiego – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI.

(W dni robocze w godz. 8.30 - 13.00: ... – Puławska – Woronicza – Wołoska – Marynarska – SŁUŻEWIEC.)
Wymiana torów w ciągu ulicy Puławskiej - zawieszenie ruchu tramwajowego w godzinach międzyszczytowych (8.30 - 13.00) w dni robocze i po godzinie 22.50. Skierowanie kursów międzyszczytowych na trasę objazdową, ograniczenie kursów wieczornych do 22.50.
2000.11.20. 19 linia tramwajowa zwykła stała PIASKI – Broniewskiego – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Zakończenie przebudowy torów w ciągu ulicy Puławskiej.
2002.07.01.
2002.09.01.
19 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE WAKACYJNE. Rozpoczęcie ostatniego etapu budowy wschodniej jezdni ulicy Waryńskiego na odcinku między Puławską a rondem Jazdy Polskiej - wytyczenie zjazdu z Puławskiej w ulicę Waryńskiego (gotową jezdnię na północ od Batorego) oraz przebudowa przejazdu przez tory tramwajowe i likwidacja przejazdu jezdnią ulicy Puławskiej w kierunku południowym - od strony placu Unii Lubelskiej (zredukowanie jezdni do roli lokalnego dojazdu do "Supersamu").
2005.07.01.
2005.08.31.
19 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
2006.01.02. 19 linia tramwajowa zwykła stała PIASKI – Broniewskiego – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – METRO WILANOWSKA. Zmiana układu linii tramwajowych w celu optymalizacji koordynacji rozkładów jazdy i wyeliminowania kursowania tramwajów grupami - skrócenie trasy, zastąpienie na Wyścigach przez linię 36.
2006.03.18. 19 linia tramwajowa zwykła stała PIASKI – Broniewskiego – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – PLAC NARUTOWICZA. Rozpoczęcie remontu odcinka ulicy Marszałkowskiej pomiędzy placami Zbawiciela i Unii Lubelskiej wraz z przebudową torowiska tramwajowego.
2006.05.22. 19 linia tramwajowa zwykła stała PIASKI – Broniewskiego – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – METRO WILANOWSKA. Zakończenie remontu odcinka ulicy Marszałkowskiej.
2008.08.23. 19 linia tramwajowa zwykła stała PIASKI – Broniewskiego – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA. Tymczasowe skrócenie trasy związane z zamknięciem ruchu tramwajowego na ul. Nowowiejskiej (na odcinku od al. Niepodległości do pl. Zbawiciela) z powodu przebudowy magistrali ciepłowniczej.
2008.09.01. 19 linia tramwajowa zwykła stała RATUSZOWA-ZOO – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – METRO WILANOWSKA. Przywrócenie ruchu tramwajowego na ul. Nowowiejskiej (na odcinku od al. Niepodległości do pl. Zbawiciela) po zakończeniu przebudowy magistrali ciepłowniczej. Czasowe skierowanie do pętli RATUSZOWA-ZOO w związku z wycofaniem z Trasy W-Z linii 32. Zastąpienie w rejonie Piasków przez linię 13.
2008.09.15. 19 linia tramwajowa zwykła stała PIASKI – Broniewskiego – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – METRO WILANOWSKA. Przywrócenie ruchu tramwajowego w al. Solidarności (na odcinku od ul. Okopowej do al. Jana Pawła II) i skierowanie na stałe trasy w rejonie Trasy W-Z linii 13 i 32.
2009.05.10. 19 linia tramwajowa zwykła stała NOWE BEMOWO – Powstańców Śląskich – aleja Reymonta – Broniewskiego – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Rozpoczęcie III etapu przebudowy trasy tramwajowej wzdłuż Trasy W-Z (zamknięcie ruchu tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od al. Jana Pawła II do pl. Bankowego oraz na ul. Andersa i ul. Marszałkowskiej na odcinku od ul. Stawki do pl. Zbawiciela). Obustronne wydłużenie trasy w związku z zawieszeniem kursowania linii 4, 35 oraz 36.
2009.06.21. 19 linia tramwajowa zwykła stała METRO MŁOCINY – Nocznickiego – Wólczyńska – Broniewskiego – aleja Jana Pawła II – Stawki – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Rozpoczęcie IV etapu przebudowy trasy tramwajowej wzdłuż Trasy W-Z (przywrócenie ruchu tramwajowego na ul. Marszałkowskiej oraz Młynarskiej, zamknięcie ruchu tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od ul. Okopowej do al. Jana Pawła II oraz w al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Stawki do ronda ONZ) - skierowanie przez ul. Marszałkowską i Puławską, zastąpienie na odcinku Metro Młociny - rondo "Radosława" linii 22 oraz na odcinku rondo "Radosława" - Wyścigi linii 36.
2009.08.03. 19 linia tramwajowa zwykła stała PIASKI – Broniewskiego – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Rozpoczęcie V etapu przebudowy trasy tramwajowej wzdłuż Trasy W-Z (przywrócenie ruchu tramwajowego w al. Jana Pawła II, zamknięcie ruchu tramwajowego na ul. Okopowej i Towarowej na odcinku od ronda "Radosława" do ronda Daszyńskiego oraz w al. Solidarności na odcinku od ul. Młynarskiej do ul. Okopowej) - przywrócenie kursowania wzdłuż ciągu ulic al. Jana Pawła II - Chałubińskiego - al. Niepodległości wraz ze skierowaniem do pętli Piaski (odcinek Piaski - Metro Młociny przejęty przez linię zastępczą 73).
2009.08.31. 19 linia tramwajowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Przejęcie połączenia przez linie 10 (na Mokotowie) i 33 (w relacji Piaski - Śródmieście).

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:


MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
GW - Gazeta Wyborcza [1989-]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
WW - Wieczór Warszawy [1946-1948]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]

ZOBACZ TEŻ:


LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA (1908-1939)
LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA (1939-1944)
LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA (1939-1944)
LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA (1939-1944)
LINIA TRAMWAJOWA NOCNA
SCHEMAT TRAS.

ZDJĘCIA Z PORTALU OMNI-BUS.EU


     

 

POWRÓT DO SPISU LINII TRAMWAJOWYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII
KONTAKT: trasbus@o2.pl.