LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA

data numer rodzaj trasa uwagi
ROZSTAW TORÓW 1525 mm.
1939.11.14. PL. UNII LUBELSKIEJ

SŁUŻEW
linia tramwajowa zwykła stała PLAC UNII LUBELSKIEJ – Puławska – SŁUŻEW. Uruchomienie linii tramwajowej łączącej rejony położone wzdłuż ul. Puławskiej (od krańca przy stacji kolejki grójeckiej) z pl. Unii Lubelskiej.

[DUmsW 1939, nr 013, 17 XI 1939, str. 7]
1939.11.15. linia tramwajowa zwykła stała PLAC ZBAWICIELA – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – SŁUŻEW. Przedłużenie trasy do pl. Zbawiciela wraz z przywróceniem oznaczenia numerowego.

[DUmsW 1939, nr 013, 17 XI 1939, str. 7;
NKW 1939, nr 034, 18 XI 1939, str. 2]
1941.09.21. linia tramwajowa zwykła stała PLAC TEATRALNY – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Królewska – Marszałkowska (powrót: Marszałkowska – Królewska – Graniczna – plac Żelaznej Bramy – Przechodnia – plac Bankowy – Senatorska – PLAC TEATRALNY.) – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – SŁUŻEW. Przedłużenie trasy w kierunku Śródmieścia.

[NKW 1941, nr 223, 20/21 IX 1941, str. 3]
1944.04.25. linia tramwajowa zwykła stała PLAC TEATRALNY – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Królewska – Marszałkowska (powrót: Marszałkowska – Królewska – Graniczna – plac Żelaznej Bramy – Przechodnia – plac Bankowy – Senatorska – PLAC TEATRALNY.) – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – SŁUŻEW.

(W godz. 6.30 - 7.30 kursy na odcinku DWORZEC GŁÓWNY - SŁUŻEW tylko dla Niemców.)
Wprowadzenie zakazu poruszania się ludności polskiej na poszczególnych fragmentach lub na całości niektórych linii.

[NKW 1944, nr 097, 25 IV 1944, str. 3]
1944.08.01. linia tramwajowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Wybuch Powstania Warszawskiego.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
DOmW - Dziennik Obwieszczeń miasta Warszawy [1940-1942]
DOpZMW - Dziennik Obwieszczeń polskiego Zarządu Miejskiego w Warszawie [1943-1944]
DUmsW - Dziennik Urzędowy m. st. Warszawy [1939]
GŻ - Gazeta Żydowska [1940-1942]
NKW - Nowy Kurier Warszawski [1939-1945]
1859DW - W. Bartoszewski, 1859 Dni Warszawy, wyd. 2, Warszawa: PWN 1984.
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.

 

POWRÓT DO SPISU LINII TRAMWAJOWYCH (LATA 1939-1944)

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.