LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA

data numer rodzaj trasa uwagi
ROZSTAW TORÓW 1525 mm.
1941.02.05. linia tramwajowa zwykła stała PLAC ZBAWICIELA – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI (pętla przy al. Wyścigowej). Zmiana oznaczenia linii S wraz z wydłużeniem trasy.

[DOmW 1941, nr 006, 12 II 1941, str. 4-5;
NKW 1941, nr 031, 6 II 1941, str. 3]
1943.08.22. linia tramwajowa zwykła stała SŁUŻEW – Puławska – WYŚCIGI (pętla przy al. Wyścigowej). Przejęcie odcinka trasy przez linię 26.

[NKW 1941, nr 170, 20 VII 1941, str. 3]
1944.02.01. linia tramwajowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Zmiana oznaczenia na 19A.

[DOpZMW 1944, nr 003-004, 5 II 1944, str. 3-4;
NKW 1944, nr 025, 29/30 I 1944, str. 3]

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
DOmW - Dziennik Obwieszczeń miasta Warszawy [1940-1942]
DOpZMW - Dziennik Obwieszczeń polskiego Zarządu Miejskiego w Warszawie [1943-1944]
DUmsW - Dziennik Urzędowy m. st. Warszawy [1939]
GŻ - Gazeta Żydowska [1940-1942]
NKW - Nowy Kurier Warszawski [1939-1945]
1859DW - W. Bartoszewski, 1859 Dni Warszawy, wyd. 2, Warszawa: PWN 1984.
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.

 

POWRÓT DO SPISU LINII TRAMWAJOWYCH (LATA 1939-1944)

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.