LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA

data numer rodzaj trasa uwagi
ROZSTAW TORÓW 1525 mm.
1940.06.16. linia tramwajowa zwykła stała SŁUŻEW – Puławska – WYŚCIGI (pętla przy al. Wyścigowej). Przywrócenie połączenia tramwajowego z Wyścigami.
Kursy co 20 minut.

[DOmW 1940, nr 020, 18 VI 1940, str. 4;
NKW 1940, nr 138, 14 VI 1940, str. 2]
1941.02.05. linia tramwajowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Kasacja linii oznaczonych literami przy jednoczesnym wprowadzeniu na ich miejsce nowych - powstałych z połączenia tras linii "literowych" z łączącymi je ze Śródmieściem liniami zwykłymi (przy zachowaniu tych drugich bez zmian). Obsługa przez pojedyncze wozy silnikowe. Zmiana oznaczenia na 19S.

[DOmW 1941, nr 006, 12 II 1941, str. 4-5;
NKW 1941, nr 031, 6 II 1941, str. 3]

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
DUmsW - Dziennik Urzędowy m. st. Warszawy
GŻ - Gazeta Żydowska
NKW - Nowy Kurier Warszawski
1859DW - W. Bartoszewski, 1859 Dni Warszawy, wyd. 2, Warszawa: PWN 1984.
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.

 

POWRÓT DO SPISU LINII TRAMWAJOWYCH (LATA 1939-1944)

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.