LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁADATA NUMER RODZAJ LINII TRASA UWAGI
ROZSTAW TORÓW 1525 mm.
1945.07.20. 4 linia tramwajowa zwykła stała CMENTARZ BRÓDNOWSKI – św. Wincentego – 11 Listopada – Konopacka – Wileńska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI (stara pętla). Oddanie do użytku wyremontowanych tras tramwajowych prowadzących na Bródno (do Cmentarza Bródnowskiego od strony ulic: św. Wincentego oraz Odrowąża) - uruchomienie linii.

[ŻW 1945, nr 199, 21 VII 1945, str. 4]
1949.06.07. 4 linia tramwajowa zwykła stała CMENTARZ BRÓDNOWSKI – św. Wincentego – 11 Listopada – Konopacka – Wileńska – Targowa – Ząbkowska – Radzymińska – RADZYMIŃSKA. Postępująca przebudowa torowisk na terenie śródmieścia Pragi - wycofanie z odcinka trasy do Dworca Wschodniego.

[EW 1949, nr 156, 5 VI 1949, str. 7]
1950.05.01. 4 linia tramwajowa zwykła stała STALOWA – nasyp kolei obwodowej – Strzelecka – Szwedzka – Stalowa – Konopacka (powrót: Konopacka – Stalowa – STALOWA.) – Wileńska – Targowa – Ząbkowska – Radzymińska – RADZYMIŃSKA. Rozpoczęcie przebudowy torowiska na Bródnie - skrócenie trasy.

[EW 1950, nr 112, 24 IV 1950, str. 1]
1950.06.11. 4 linia tramwajowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Przebudowa torowiska na Bródnie i Pelcowiźnie (przekuwanie rozstawu szyn na rozmiar 1435 mm).


.


ROZSTAW TORÓW 1435 mm.
1950.07.19. 4 linia tramwajowa zwykła stała STALOWA – nasyp kolei obwodowej – Strzelecka – Szwedzka – Stalowa – 11 Listopada (powrót: 11 Listopada – Stalowa – STALOWA.) – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WIERZBNO. Oddanie do użytku "na 28 dni przed terminem, dla uczczenia święta 22 lipca" zmodernizowanej trasy na Nowej Pradze (do przedwojennej końcówki na ulicy Stalowej) - uruchomienie linii. Na linii rozpoczęło kursowanie 8 wozów dając częstotliwość 14 minut.

[EW 1950, nr 194, 16 VII 1950, str. 7;
EW 1950, nr 198, 20 VII 1950, str. 3;
KC 1950, nr 198, 19 VII 1950, str. 5]
1954.01.01. 4 linia tramwajowa zwykła stała STALOWA – nasyp kolei obwodowej – Strzelecka – Szwedzka – Stalowa – 11 Listopada (powrót: 11 Listopada – Stalowa – STALOWA.) – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WILANOWSKA. Przedłużenie trasy w związku z likwidacją linii 15bis.

[EW 1953, nr 279, 21-22 XI 1953, str. 5;
EW 1954, nr 002, 2-3 I 1954, str. 5]
1958.01.05. 4 linia tramwajowa zwykła stała CZYNSZOWA – Stalowa (powrót: Stalowa – Środkowa – Wileńska – CZYNSZOWA.) – 11 Listopada – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WILANOWSKA. Budowa tzw. Obwodnicy Praskiej (ulicy Starzyńskiego) i związane z tym planowane zwiększenie ruchu na ulicy Szwedzkiej zmusiło MPK do przebudowy końcówki linii tramwajowej na ul. Stalowej tak, by wyeliminować potencjalnie niebezpieczne skrzyżowania arterii z torami. W związku z tym wybudowano nową jednokierunkową pętlicę biegnącą ulicami: Środkową, Wileńską i Czynszową.
1976.11.07. 4 linia tramwajowa zwykła stała CZYNSZOWA – Stalowa (powrót: Stalowa – Środkowa – Wileńska – CZYNSZOWA.) – 11 Listopada – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI (pętla przy alei Wyścigowej). Przedłużenie trasy w celu wzmocnienia obsługi komunikacyjnej osiedla Służew nad Dolinką - na dotychczasowej trasie uruchomiono linię pomocniczą 4bis. Obsługa przez 6 pociągów z zajezdni "Mokotów" oraz 3 pociągi z zajezdni "Praga".

[MZK Polecenie Służbowe nr 34/76;
EW 1976, nr 251, 5 XI 1976, str. 7]
1977.08.08. 4 linia tramwajowa zwykła stała CZYNSZOWA – Stalowa (powrót: Stalowa – Środkowa – Wileńska – CZYNSZOWA.) – 11 Listopada – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WILANOWSKA. W związku z budową ulicy Rzymowskiego i jej wielopoziomowego skrzyżowania z Puławską rozpoczęto budowę nowej pętli przy Wyścigach, w odległości 250 metrów bliżej Śródmieścia niż dotychczasowy kraniec, który znalazł się na terenie budowy.

[MZK Polecenie Służbowe nr 28/77;
EW 1977, nr 175, 6/7 VIII 1977, str. 11]
1978.06.24. 4 linia tramwajowa zwykła stała CZYNSZOWA – Stalowa (powrót: Stalowa – Środkowa – Wileńska – CZYNSZOWA.) – 11 Listopada – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WILANOWSKA. Pozostawienie trasy skróconej jako stałej.

[MZK Polecenie Służbowe nr 29/78]
1979.08.19. 4 linia tramwajowa zwykła stała CZYNSZOWA – Stalowa (powrót: Stalowa – Środkowa – Wileńska – CZYNSZOWA.) – 11 Listopada – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Ponowne wydłużenie trasy w związku z zakończeniem robót torowych i budowlanych przy trzecim torze na pętli "Wyścigi".

[MZK Polecenie Służbowe nr 29/79;
EW 1979, nr 184, 18/19 VIII 1979, str. 2;
ŻW 1979, nr 195, 21 VIII 1979, str. 8]
1987.07.01. 4 linia tramwajowa zwykła stała CZYNSZOWA – Stalowa (powrót: Stalowa – Środkowa – Wileńska – CZYNSZOWA.) – 11 Listopada – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Boboli – Wołoska – Woronicza – Puławska – WYŚCIGI. Remont torowiska w południowej części ul. Marszałkowskiej (między placem Zbawiciela i placem Unii Lubelskiej) oraz na ul. Puławskiej (na odcinku między ul. Skolimowską i Rakowiecką) - skierowanie na trasę objazdową.
1987.08.30. 4 linia tramwajowa zwykła stała CZYNSZOWA – Stalowa (powrót: Stalowa – Środkowa – Wileńska – CZYNSZOWA.) – 11 Listopada – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Zakończenie remontu torowiska na południowym odcinku ul. Marszałkowskiej i Puławskiej.
1992.06.01. 4 linia tramwajowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI – Kijowska – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Rozpoczęcie remontu mostu Śląsko-Dąbrowskiego i skierowanie na trasę objazdową przez most Gdański.
1993.01.01. 4 linia tramwajowa zwykła stała CZYNSZOWA – Stalowa (powrót: Stalowa – Środkowa – Wileńska – CZYNSZOWA.) – 11 Listopada – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Zakończenie zasadniczej części remontu mostu Śląsko-Dąbrowskiego - przywrócenie ruchu tramwajowego (z zachowaniem zawieszenia ruchu autobusowego i samochodowego).
1993.09.01. 4 linia tramwajowa zwykła stała RATUSZOWA-ZOO – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z rozpoczęciem remontu torowiska na ul. Stalowej.
1994.01.29. 4 linia tramwajowa zwykła stała CZYNSZOWA – Stalowa (powrót: Stalowa – Środkowa – Wileńska – CZYNSZOWA.) – 11 Listopada – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Przywrócenie trasy podstawowej w związku z zakończeniem remontu torowiska na ul. Stalowej.
2000.09.11. 4 linia tramwajowa zwykła stała CZYNSZOWA – Stalowa (powrót: Stalowa – Środkowa – Wileńska – CZYNSZOWA.) – 11 Listopada – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI.

(W dni robocze w godz. 8.30 - 13.00: ... – Puławska – Woronicza – WORONICZA.)
Wymiana torów w ciągu ulicy Puławskiej - zawieszenie ruchu tramwajowego w godzinach międzyszczytowych (8.30 - 13.00) w dni robocze i po godzinie 22.50. Skierowanie kursów międzyszczytowych na trasę objazdową, ograniczenie kursów wieczornych do 22.50.
2000.11.20. 4 linia tramwajowa zwykła stała CZYNSZOWA – Stalowa (powrót: Stalowa – Środkowa – Wileńska – CZYNSZOWA.) – 11 Listopada – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Zakończenie przebudowy torów w ciągu ulicy Puławskiej.
2001.02.17.
2001.04.29.
4 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE LINII. Postępująca budowa stacji metra RATUSZ i związane z nią przebijanie przejścia podziemnego pod aleją Solidarności - zwężenie jezdni alei oraz zamknięcie skrętu tramwajowego wschód-południe.
2001.04.30. 4 linia tramwajowa zwykła stała POTOCKA – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Wycofanie (pomimo protestów pasażerów i massmediów) ruchu ze skrętu na placu Bankowym i pozostawienie jako stałej tymczasowej linii 312. W celu zapewnienia obsługi krańca Czynszowa uruchomiono nową linię 23.
2002.07.01. 4 linia tramwajowa zwykła stała POTOCKA – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Boboli – Wołoska – Woronicza – Puławska – WYŚCIGI. Rozpoczęcie ostatniego etapu budowy wschodniej jezdni ulicy Waryńskiego na odcinku między Puławską a rondem Jazdy Polskiej - wytyczenie zjazdu z Puławskiej w ulicę Waryńskiego (gotową jezdnię na północ od Batorego) oraz przebudowa przejazdu przez tory tramwajowe i likwidacja przejazdu jezdnią ulicy Puławskiej w kierunku południowym - od strony placu Unii Lubelskiej (zredukowanie jezdni do roli lokalnego dojazdu do "Supersamu"). Skierowanie na trasę objazdową.
2002.08.01. 4 linia tramwajowa zwykła stała POTOCKA – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Zakończenie przebudowy torowiska w rejonie zbiegu ul. Waryńskiego i Puławskiej.
2003.10.06. 4 linia tramwajowa zwykła stała MARYMONT-POTOK – Mickiewicza – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Zamknięcie ul. Słowackiego (na odcinku między placem Wilsona a Potocką, z zachowaniem przejazdów lokalnych w poprzek ulicy - planowo na półtora roku) z powodu budowy stacji metra PLAC WILSONA.
2005.08.28. 4 linia tramwajowa zwykła stała POTOCKA – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Przywrócenie ruchu tramwajowego na ul. Słowackiego, wraz z dostosowaniem układu przystanków do wyjść z metra (likwidacja przystanku "Teatr Komedia" w kierunku Bielan, uruchomienie nowego "Plac Wilsona" położonego bezpośrednio za rondem).
2006.01.02. 4 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE LINII. Zmiana układu linii tramwajowych w celu optymalizacji koordynacji rozkładów jazdy i wyeliminowania kursowania tramwajów grupami - zawieszenie linii w związku z brakiem zezwolenia na wykorzystanie skrętu z pl. Bankowego w al. Solidarności (planowano skierowanie starą trasą do pętli CZYNSZOWA), przejęcie trasy przez linię 36.
2007.06.16. 4 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – 11 Listopada – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Przebudowa trasy tramwajowej wzdłuż Alej Jerozolimskich i mostu Poniatowskiego. Przywrócenie kursowania linii na zmodyfikowanej trasie w celu zastąpienia zawieszonej linii 25 w relacji Praga - Śródmieście oraz linii autobusowej 524 w relacji Bródno - Śródmieście jak również w związku z postulatami pasażerów.
2007.10.01. 4 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – 11 Listopada – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI.

(Niektóre kursy w dni robocze w godzinach porannego szczytu: ... – Puławska – Woronicza – Wołoska – Marynarska – SŁUŻEWIEC.)
Skierowanie wybranych kursów w dni robocze w godzinach szczytu do pętli Służewiec w celu odciążenia linii 18.
2008.04.05. 4 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – 11 Listopada – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Likwidacja kursów do Służewca w związku ze zwiększeniem częstotliwości kursowania linii 14.
2008.06.16. 4 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – Starzyńskiego (tor tymczasowy) – 11 Listopada – Targowa (powrót: Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – Starzyńskiego – Odrowąża) – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Wyłączenie ruchu tramwajowego na ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Inżynierskiej do ronda "Żaba" (tylko w kierunku Bródna) w związku z remontem wiaduktu kolejowego nad ul. 11 Listopada. Skierowanie tymczasowym torem przez ul. Starzyńskiego.
2008.08.02. 4 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – Starzyńskiego (tor tymczasowy) – 11 Listopada – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy (powrót: plac Bankowy – Andersa – Międzyparkowa – Słomińskiego – most Gdański – Starzyńskiego) – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Wyłączenie ruchu tramwajowego na ul. Jagiellońskiej, Ratuszowej i Targowej (na odcinku od ronda Starzyńskiego do ul. 11 Listopada) w związku z remontem torowiska.
2008.08.23. 4 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – Starzyńskiego (tor tymczasowy) – 11 Listopada – Targowa (powrót: Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – Starzyńskiego – Odrowąża) – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Przywrócenie ruchu tramwajowego na ul. Jagiellońskiej, Ratuszowej i Targowej po zakończeniu remontu torowiska.
2008.10.20. 4 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – 11 Listopada – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Przywrócenie stałej trasy w związku z zakończeniem remontu torowiska na ul. 11 Listopada oraz otwarciem przejazdu pod wiaduktem kolejowym.
2009.03.15. 4 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Rozpoczęcie I etapu przebudowy trasy tramwajowej wzdłuż Trasy W-Z (zamknięcie odcinka Metro Ratusz - Dw. Wileński) - skierowanie na trasę objazdową.
2009.05.10. 4 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Rozpoczęcie III etapu przebudowy trasy tramwajowej wzdłuż Trasy W-Z (zamknięcie ruchu tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od al. Jana Pawła II do pl. Bankowego oraz na ul. Andersa i ul. Marszałkowskiej na odcinku od ul. Stawki do pl. Zbawiciela). Zastąpienie w relacji Żerań Wschodni - centrum przez linię 25, na ul. Marszałkowskiej przez linię autobusową zastępczą Z-3 i na odcinku pl. Zbawiciela - Wyścigi przez linię 19 (o podwojonej częstotliwości).
2009.06.21. 4 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Rozpoczęcie IV etapu przebudowy trasy tramwajowej wzdłuż Trasy W-Z (przywrócenie ruchu tramwajowego na ul. Marszałkowskiej oraz Młynarskiej, zamknięcie ruchu tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od ul. Okopowej do al. Jana Pawła II oraz w al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Stawki do ronda ONZ) - przywrócenie kursowania na trasie objazdowej.
2009.08.31. 4 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – 11 Listopada – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Rozpoczęcie VI etapu przebudowy trasy tramwajowej wzdłuż Trasy W-Z (przywrócenie ruchu tramwajowego w al. Solidarności i na moście Śląsko-Dąbrowskim na odcinku od al. Jana Pawła II do pl. Wileńskiego) - przywrócenie stałej trasy.
2011.10.15. 4 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Zamknięcie ruchu tramwajowego w rejonie pl. Wileńskiego w związku z budową II linii metra. Zamiana fragmentu trasy z linią 18.
2012.05.02. 4 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Zamknięcie ruchu tramwajowego na ul. Andersa i Marszałkowskiej (na odcinku od ul. Stawki do pl. Zbawiciela) z powodu budowy II linii metra. Skierowanie na trasę objazdową.
2012.09.17. 4 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu remontu torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej.
2013.06.29. 4 linia tramwajowa zwykła stała ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – WORONICZA.

(Niektóre kursy w dni powszednie w godzinach szczytu: ... – Puławska – Woronicza – Wołoska – Marynarska – SŁUŻEWIEC.)
Zamknięcie ruchu tramwajowego na ul. Puławskiej (na odcinku od ul. Woronicza do pętli WYŚCIGI) w związku z przebudową skrzyżowania ul. Puławskiej i ul. Domaniewskiej. Skierowanie do pętli WORONICZA wraz z wprowadzeniem szczytowych wydłużonych kursów do Służewca w związku z zawieszeniem kursowania linii 31. Zastąpienie na odcinku trasy do Żerania Wschodniego przez linię 74.
2013.08.05. 4 linia tramwajowa zwykła stała ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Przywrócenie stałej trasy na terenie Mokotowa po zakończeniu remontu torowiska na ul. Puławskiej.
2013.09.02. 4 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Przywrócenie stałego rozkładu jazdy.
2014.10.25. 4 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – 11 Listopada – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Otwarcie przebudowanego torowiska tramwajowego na ul. Targowej oraz w al. Solidarności wraz ze skrętem w relacji zachód-południe. Przywrócenie starej trasy sprzed zamknięcia ul. Targowej wraz z zachowaniem objazdu przez ul. Jagiellońską.
2015.03.09. 4 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – 11 Listopada – Targowa – aleja Solidarności (powrót: aleja Solidarności – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – 11 Listopada) – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Otwarcie dla ruchu centralnego odcinka II linii metra. Jednokierunkowe skierowanie na stałą trasę przez plac Wileński.
2015.08.30. 4 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Rozpoczęcie I etapu przebudowy trasy tramwajowej Żerań Wschodni - Dw. Wileński. Zamknięcie ruchu tramwajowego na ciągu ul. Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – 11 Listopada (na odcinku od pętli ŻERAŃ WSCHODNI do ul. Targowej), na ul. Stalowej, Środkowej, Wileńskiej i Czynszowej oraz na ul. Starzyńskiego (na odcinku od ronda Żaba do ronda Starzyńskiego. Zastąpienie przez linię tramwajową 74 (na odcinku Dw. Wileński - Wyścigi) oraz linię autobusową Z-3 (na odcinku Żerań Wschodni - Dw. Wileński).
2015.10.24. 4 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – 11 Listopada – Targowa – aleja Solidarności (powrót: aleja Solidarności – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – 11 Listopada) – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI.

(Kursy po godz. 22.00: ... – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – Andersa – plac Bankowy – ...)
Przywrócenie ruchu tramwajowego na ciągu ul.: Annopol - Rembielińska - Matki Teresy z Kalkuty - Odrowąża - 11 Listopada (na odcinku od pętli ŻERAŃ WSCHODNI do ul. Inżynierskiej) oraz na ul. Starzyńskiego. Zamknięcie w godz. 22.00 - 4.00 ruchu tramwajowego na ul. 11 Listopada (na odcinku od ronda Żaba do ul. Inżynierskiej).
2015.11.07. 4 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE KURSOWANIA. VI etap przebudowy trasy tramwajowej ŻERAŃ WSCHODNI - DW. WILEŃSKI. Ponowne zamknięcie ruchu tramwajowego na ciągu ul.: Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża (na odcinku od pętli ŻERAŃ WSCHODNI do ronda Żaba) oraz na ul. Stalowej, Środkowej, Wileńskiej i Czynszowej. Zastąpienie przez linię tramwajową 74 (na odcinku Dw. Wileński - Wyścigi) oraz linię autobusową Z-3 (na odcinku Żerań Wschodni - Dw. Wileński).
2015.12.07. 4 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – 11 Listopada – Targowa – aleja Solidarności (powrót: aleja Solidarności – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – 11 Listopada) – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Przywrócenie ruchu tramwajowego na ul. Annopol.
2016.05.26. 4 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – 11 Listopada – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Zamknięcie ruchu tramwajowego w al. Solidarności (na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Targowej) w związku z przebudową torowiska.
2016.08.08. 4 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Zamknięcie ruchu tramwajowego w al. Solidarności (na odcinku od pl. Bankowego do ul. Jagiellońskiej) w związku z przebudową torowiska w rejonie Dworca Wileńskiego.
2016.09.05. 4 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – 11 Listopada – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Skierowanie dwukierunkowo przez pl. Wileński po zakończeniu przebudowy torowiska tramwajowego.
2017.06.25. 4 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Wyłączenie ruchu tramwajowego na Trasie W-Z (na odcinku od pl. Bankowego do ul. Targowej) w związku z remontem trambuspasa. Wyłączenie ruchu tramwajowego na ul. Targowej (na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Kijowskiej) z powodu kolejnego etapu budowy II linii metra. Zastąpienie przez linię tramwajową 71 (na odcinku pl. Bankowy - Wyścigi) oraz linię autobusową Z-3 (na odcinku pl. Bankowy - Dw. Wileński).
2017.08.20. 4 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – 11 Listopada – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Przywrócenie kursowania po otwarciu ruchu tramwajowego na ul. Targowej (na odcinku od ul. 11 Listopada do al. Solidarności).
2018.06.09. 4 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – 11 Listopada – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Boboli – Woronicza – Puławska – WYŚCIGI. Skierowanie na trasę objazdową w związku z rozpoczęciem remontu torowiska na ul. Marszałkowskiej i Puławskiej (na odcinku od pl. Zbawiciela do ul. Woronicza).
2018.09.03. 4 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – 11 Listopada – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu remontu torowiska na ul. Marszałkowskiej i Puławskiej.
2020.07.25. 4 linia tramwajowa zwykła stała RONDO ŻABA – Starzyńskiego – Starzyńskiego [tor awaryjny] – 11 Listopada (powrót: 11 Listopada – RONDO ŻABA.) – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Zamknięcie ruchu tramwajowego na ul. Annopol w związku z przywracaniem stałego przebiegu torowiska w rejonie budowanej stacji metra BRÓDNO.
2020.08.31. 4 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – 11 Listopada – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI. Przywrócenie stałej trasy w związku z zakończeniem budowy stałego torowiska w rejonie budowanej stacji metra BRÓDNO.
2022.08.27. 4 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – 11 Listopada – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Boboli – Wołoska – Woronicza – Puławska – WYŚCIGI. Skierowanie na trasę objazdową w związku z rozpoczęciem prac budowlanych związanych z budową tramwaju do Wilanowa i związanym z tym zamknięciem ruchu tramwajowego na ul. Marszałkowskiej i Puławskiej (w dniach 27-28 sierpnia na odcinku od pl. Zbawiciela do ul. Woronicza, od 29 sierpnia na odcinku od pl. Zbawiciela do ul. Madalińskiego).
2023.05.15. 4 linia tramwajowa zwykła stała ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – 11 Listopada – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Boboli – Wołoska – Woronicza – Puławska – WYŚCIGI. Skierowanie na trasę skróconą w związku z kolejnym etapem budowy zajezdni tramwajowej R-5 Annopol i wyłączeniem ruchu tramwajowego na ul. Annopol (na odcinku od pętli ŻERAŃ WSCHODNI do pętli ANNOPOL).
2023.06.26. 4 linia tramwajowa zwykła stała RONDO ŻABA – 11 Listopada – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Boboli – Wołoska – Woronicza – Puławska – WYŚCIGI.

(Kursy w niedziele do ok. godz. 8.00: RATUSZOWA-ZOO – Jagiellońska – Starzyńskiego – 11 Listopada – ...)
Skrócenie trasy w związku z zamknięciem ruchu tramwajowego na ul. Rembielińskiej i Annopol (na odcinku od przystanku METRO BRÓDNO do pętli ŻERAŃ WSCHODNI) w ramach kolejnego etapu budowy zajezdni tramwajowej "Annopol". Brygady były łączone z kursami skróconymi linii 1 (wariantowe kursy niedzielne wynikały z późniejszego rozpoczęcia funkcjonowania w niedziele kursów skróconych linii 1).
2023.06.26.
ok. godz. 14.30.
4 linia tramwajowa zwykła stała NAMYSŁOWSKA – Starzyńskiego – 11 Listopada (powrót: 11 Listopada – BRÓDNOWSKA.) – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Boboli – Wołoska – Woronicza – Puławska – WYŚCIGI.

(Kursy w niedziele do ok. godz. 8.00: RATUSZOWA-ZOO – Jagiellońska – Starzyńskiego – 11 Listopada – ...)
Zawieszenie funkcjonowania przystanków zastępczych RONDO ŻABA 58 i 59 w związku z brakiem przygotowania do nich dojścia.
2023.08.08. 4 linia tramwajowa zwykła stała RONDO ŻABA – 11 Listopada – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Boboli – Wołoska – Woronicza – Puławska – WYŚCIGI.

(Kursy w niedziele do ok. godz. 8.00: RATUSZOWA-ZOO – Jagiellońska – Starzyńskiego – 11 Listopada – ...)
Wprowadzenie funkcjonowania przystanków zastępczych RONDO ŻABA 58 i 59 w związku z przywróceniem do nich dojścia.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:


MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
GW - Gazeta Wyborcza [1989-]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
WW - Wieczór Warszawy [1946-1948]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]

ZOBACZ TEŻ:


LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA (1908-1939)
LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA (1939-1944)
LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA (1908-1939)
LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA
LINIA TRAMWAJOWA NOCNA
LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA (1920-1925)
SCHEMAT TRAS.

ZDJĘCIA Z PORTALU OMNI-BUS.EU


             

 

POWRÓT DO SPISU LINII TRAMWAJOWYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII
KONTAKT: trasbus@o2.pl.