LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA

data numer rodzaj trasa uwagi
ROZSTAW TORÓW 1525 mm.
1940.01.18. linia tramwajowa zwykła stała MŁYNARSKA – Wolska – Chłodna – Żelazna – PLAC STARYNKIEWICZA. Uruchomienie linii łączącej Wolę ze Śródmieściem.

[DOmW 1940, nr 002, 23 I 1940, str. 5]
1940.02.17. linia tramwajowa zwykła stała MŁYNARSKA – Wolska – Chłodna – Żelazna – Aleje Jerozolimskie – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI / 6 SIERPNIA. Przywrócenie ruchu w al. Niepodległości.

[DOmW 1940, nr 006, 20 II 1940, str. 4;
NKW 1940, nr 041, 19 II 1940, str. 2]
1940.04.09. linia tramwajowa zwykła stała MŁYNARSKA – Wolska – Chłodna – Żelazna – Aleje Jerozolimskie – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – 6 Sierpnia – PLAC ZBAWICIELA. Przedłużenie trasy w związku z przywróceniem ruchu tramwajowego na ul. Nowowiejskiej.

[DOmW 1940, nr 012, 16 IV 1940, str. 4;
NKW 1940, nr 083, 9 IV 1940, str. 2]
1940.11.26. linia tramwajowa zwykła stała MŁYNARSKA – Wolska – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – 6 Sierpnia – PLAC ZBAWICIELA. Utworzenie Getta warszawskiego - wycofanie z ul. Żelaznej.

[DOmW 1940, nr 044, 30 XI 1940, str. 8-9;
NKW 1940, nr 278, 26 XI 1940, str. 3]
1943.01.10. linia tramwajowa zwykła stała CMENTARZ WOLSKI – Wolska – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – 6 Sierpnia – PLAC ZBAWICIELA. Przedłużenie trasy na terenie Woli.

[NKW 1943, nr 008, 9/10 I 1943, str. 3]
1943.03.01. linia tramwajowa zwykła stała CMENTARZ WOLSKI – Wolska – Chłodna – Żelazna – Aleje Jerozolimskie – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – 6 Sierpnia – PLAC ZBAWICIELA. Częściowa likwidacja Getta warszawskiego - przywrócenie przejazdu przez ul. Żelazną.

[NKW 1943, nr 048, 25 II 1943, str. 3]
1943.05.26. linia tramwajowa zwykła stała CMENTARZ WOLSKI – Wolska – Chłodna – Żelazna – Aleje Jerozolimskie – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – 6 Sierpnia – Śniadeckich – Marszałkowska – Złota – Żelazna – Chłodna – Wolska – CMENTARZ WOLSKI. Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z rozpoczęciem przebudowy rozjazdów na pl. Zbawiciela.
Linia jednokierunkowa.

[NKW 1943, nr 122, 24 V 1943, str. 3;
WTE, t. 2., s. 76]
1943.07.21. linia tramwajowa zwykła stała CMENTARZ WOLSKI – Wolska – Chłodna – Żelazna – Aleje Jerozolimskie – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – 6 Sierpnia – PLAC ZBAWICIELA. Zakończenie przebudowy rozjazdów na pl. Zbawiciela.

[NKW 1943, nr 170, 20 VII 1943, str. 3]
1944.01.01. linia tramwajowa zwykła stała BEMA – Bema – Wolska – Chłodna – Żelazna – Aleje Jerozolimskie – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – 6 Sierpnia – PLAC ZBAWICIELA. Wycofanie z rejonu Cmentarza Wolskiego i skierowanie wzdłuż ul. Bema.

[NKW 1944, nr 001, 1/2 I 1944, str. 3]
1944.08.01. linia tramwajowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Wybuch Powstania Warszawskiego.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
DOmW - Dziennik Obwieszczeń miasta Warszawy [1940-1942]
DOpZMW - Dziennik Obwieszczeń polskiego Zarządu Miejskiego w Warszawie [1943-1944]
DUmsW - Dziennik Urzędowy m. st. Warszawy [1939]
GŻ - Gazeta Żydowska [1940-1942]
NKW - Nowy Kurier Warszawski [1939-1945]
1859DW - W. Bartoszewski, 1859 Dni Warszawy, wyd. 2, Warszawa: PWN 1984.
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.

 

POWRÓT DO SPISU LINII TRAMWAJOWYCH (LATA 1939-1944)

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.