LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁADATA NUMER RODZAJ LINII TRASA UWAGI
ROZSTAW TORÓW 1435 mm.
1947.11.15.
godz. 14.00
27 linia tramwajowa zwykła stała POTOCKA – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Bonifraterska – Muranowska – Andersa – aleja Solidarności – Leszno – Górczewska – STASZICA (powrót: STASZICA – Wolska – Młynarska – Leszno). Uroczyste otwarcie i przekazanie do ruchu (dla tramwajów - od godziny 14:00) przedłużenia ulicy Marszałkowskiej (ulicy Nowotki - obecnie gen. Andersa) od placu Bankowego przez Muranów do wiaduktu nad Dworcem Gdańskim wraz z biegnącą wzdłuż niego "normalnotorową" trasą tramwajową (na odcinku między Muranowską a wiaduktem pozostała ona na starym, przekutym torowisku wzdłuż Muranowskiej i Bonifraterskiej). Uruchomienie linii łączącej Żoliborz z Wolą.

[EW 1947, nr 313, 14 XI 1947, str. 3;
KC 1947, nr 312, 15 XI 1947, str. 7;
ŻW 1947, nr 315, 16 XI 1947, str. 6]
1948.10.21. 27 linia tramwajowa zwykła stała POTOCKA – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – aleja Solidarności – Leszno – Górczewska – STASZICA (powrót: STASZICA – Wolska – Młynarska – Leszno). Oddanie do użytku "łącznika" ulicy gen. Andersa z wiaduktem nad mostem Gdańskim. Nowa trasa spowodowała zamknięcie zjazdu z wiaduktu Gdańskiego w przedwojennym przebiegu (przez ulice: Bonifraterską i Muranowską).

[EW 1948, nr 292, 21 X 1948, str. 1;
KC 1948, nr 289, 21 X 1948, str. 6]
1949.05.17. 27 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Drugi etap przebudowy torowisk na placu Bankowym (w ramach przygotowań do otwarcia Trasy W-Z) i zamknięcie ruchu na kierunku "Wola - Bielany" - uruchomienie linii zastępczej bez numeru.

[EW 1949, nr 134, 14 V 1949, str. 5;
KC 1949, nr 132, 15 V 1949, str. 6]
1949.06.23. 27 linia tramwajowa zwykła stała POTOCKA – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – aleja Solidarności – Młynarska – Górczewska – STASZICA (powrót: STASZICA – Wolska – aleja Solidarności). Zakończenie przebudowy rozjazdów tramwajowych u zbiegu placu Bankowego, ulicy gen. Andersa (wówczas Nowotki) oraz Leszna (przyszłej części Trasy W-Z).

[EW 1949, nr 173, 23 VI 1949, str. 5]
1952.12.01. 27 linia tramwajowa zwykła stała POTOCKA – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – aleja Solidarności – Młynarska – Obozowa – KOŁO. Przedłużenie trasy w celu poprawy obsługi komunikacyjnej rejonu Koła.

[EW 1952, nr 286, 28 XI 1952, str. 5]
1954.01.01. 27 linia tramwajowa zwykła stała POTOCKA – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – aleja Solidarności – Wolska – CMENTARZ WOLSKI. Wycofanie z Koła na rzecz linii 1 i skierowanie do pętli przy Cmentarzu Wolskim.

[EW 1953, nr 279, 21-22 XI 1953, str. 5;
EW 1954, nr 002, 2-3 I 1954, str. 5]
1954.09.05. 27 linia tramwajowa zwykła stała POTOCKA – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – Andersa – aleja Solidarności – Młynarska – Górczewska – STASZICA (powrót: STASZICA – Wolska – aleja Solidarności). Skrócenie trasy w związku z potrzebą zmniejszenia ruchu na tymczasowym jednotorowym odcinku wzdłuż remontowanego fragmentu torowiska ulicy Wolskiej.

[EW 1954, nr 211, 4-5 IX 1954, str. 1]
1954.11.19. 27 linia tramwajowa zwykła stała POTOCKA – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – aleja Solidarności – Wolska – CMENTARZ WOLSKI. Zakońzcenie remontu torowiska na ulicy Wolskiej.

[EW 1954, nr 276, 19 XI 1954, str. 3]
1956.01.01. 27 linia tramwajowa zwykła stała POTOCKA – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – Stawki – aleja Jana Pawła II – aleja Solidarności – Wolska – CMENTARZ WOLSKI. Otwarcie pierwszej części trasy tramwajowej wzdłuż tzw. "Trasy N-S" (ob. alei Jana Pawła II) - na odcinku pomiędzy Alejami Jerozolimskimi a Stawkami oraz trasę w ulicy Stawki pomiędzy trasą N-S a ul. gen. Andersa.

[EW 1956, nr 1, 1 I 1956, str. 3]
1961.12.18. 27 linia tramwajowa zwykła stała POTOCKA – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – aleja Solidarności – Wolska – CMENTARZ WOLSKI. Wycofanie z ulic Mickiewicza i Andersa i skierowanie bezpośrednio ciągiem ul. Popiełuszki i al. Jana Pawła II.

[MPK Okólnik nr 58/61;
EW 1961, nr 297, 15 XII 1961, str. 5]
1962.06.10. 27 linia tramwajowa zwykła stała POTOCKA – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Okopowa – aleja Solidarności – Wolska – CMENTARZ WOLSKI. Tymczasowa zmiana trasy spowodowana koniecznością ograniczenia ruchu tramwajowego na gruntownie przebudowywanym zachodnim odcinku Trasy W-Z.

[MPK Okólnik nr 27/62;
EW 1962, nr 136, 9/10 VI 1962, str. 7;
ŻW 1962, nr 136, 9 VI 1962, str. 8]
1962.09.11. 27 linia tramwajowa zwykła stała POTOCKA – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – aleja Solidarności – Wolska – CMENTARZ WOLSKI. Zakończenie części przebudowy skrzyżowania Alei Jana Pawla II z aleją Solidarności.

[EW 1962, nr 214, 10 IX 1962, str. 5]
1963.09.02. 27 linia tramwajowa zwykła stała HUTA – Zgrupowania Armii Krajowej "Kampinos" – Marymoncka – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – aleja Solidarności – Wolska – CMENTARZ WOLSKI. Przedłużenie trasy na terenie Bielan.

[MPK Okólnik nr 40/63;
EW 1963, nr 208, 2 IX 1963, str. 5]
1964.09.27. 27 linia tramwajowa zwykła stała HUTA – Zgrupowania Armii Krajowej "Kampinos" – Marymoncka – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Okopowa – aleja Solidarności – Wolska – CMENTARZ WOLSKI. Wycofanie z alei Jana Pawła II i skierowanie wzdłuż ul. Okopowej w celu eliminacji uciążliwego skrętu na skrzyżowaniu alei Jana Pawła II z aleją Solidarności.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 41/64;
EW 1964, nr 232, 26/27 IX 1964, str. 5]
1995.07.01.
1995.09.03.
27 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE WAKACYJNE. Zawieszenie kursowania spowodowane rozpoczęciem wymiany torów na ulicy Wolskiej - w związku z tym zamknięto dla ruchu odcinek Młynarska - Skierniewicka, zaś odcinek Skierniewicka - Sokołowska zredukowano do jednego toru.
2006.01.02. 27 linia tramwajowa zwykła stała METRO MARYMONT [d. POTOCKA] – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Okopowa – aleja Solidarności – Wolska – CMENTARZ WOLSKI. Zmiana układu linii tramwajowych w celu optymalizacji koordynacji rozkładów jazdy i wyeliminowania kursowania tramwajów grupami - skrócenie trasy, zastąpienie na Bielanach przez wzmocnioną linię 17.
2006.03.18. 27 linia tramwajowa zwykła stała METRO MARYMONT – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Okopowa – aleja Solidarności – Wolska – Połczyńska – Powstańców Śląskich – Górczewska – OSIEDLE GÓRCZEWSKA. Czasowe przedłużenie trasy w rejon Jelonek - trasa pozostaje jako stała.
2007.04.16. 27 linia tramwajowa zwykła stała TWARDOWSKA – Marymoncka – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Okopowa – aleja Solidarności – Wolska – Połczyńska – Powstańców Śląskich – Górczewska – OSIEDLE GÓRCZEWSKA. Tymczasowe wydłużenie trasy w związku z zamknięciem pętli METRO MARYMONT z powodu przebudowy magistrali ciepłowniczej.
2007.06.11. 27 linia tramwajowa zwykła stała METRO MARYMONT – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Okopowa – aleja Solidarności – Wolska – Połczyńska – Powstańców Śląskich – Górczewska – OSIEDLE GÓRCZEWSKA. Przywrócenie ruchu na pętli METRO MARYMONT.
2007.10.01. 27 linia tramwajowa zwykła stała METRO MARYMONT – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Okopowa – aleja Solidarności – Wolska – CMENTARZ WOLSKI. Skrócenie trasy w związku ze zwiększeniem częstotliwości kursowania linii 26.
2008.07.01.
2008.08.31.
27 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE WAKACYJNE. Zawieszenie kursowania spowodowane rozpoczęciem generalnego remontu torowiska na ulicy Wolskiej.
2008.09.15. 27 linia tramwajowa zwykła stała METRO MARYMONT – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Okopowa – Towarowa – Prosta – Kasprzaka – Skierniewicka – Wolska – CMENTARZ WOLSKI. Zamknięcie ruchu tramwajowego na ul. Wolskiej (na odcinku od ul. Skierniewickiej do ul. Młynarskiej) w związku z robotami torowymi.
2008.10.12. 27 linia tramwajowa zwykła stała METRO MARYMONT – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Okopowa – aleja Solidarności – Wolska – CMENTARZ WOLSKI. Przywrócenie ruchu tramwajowego na ul. Wolskiej (na odcinku od ul. Skierniewickiej do ul. Młynarskiej).
2009.04.12. 27 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Rozpoczęcie II etapu przebudowy trasy tramwajowej wzdłuż Trasy W-Z (zamknięcie odcinka od ul. Młynarskiej do Okopowej) - przejęcie trasy przez linie: 13 (na Woli) i 24 (na Żoliborzu).
2009.05.10. 27 linia tramwajowa zwykła stała METRO MARYMONT – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Okopowa – aleja Solidarności – Wolska – CMENTARZ WOLSKI. Rozpoczęcie III etapu przebudowy trasy tramwajowej wzdłuż Trasy W-Z (zamknięcie ruchu tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od al. Jana Pawła II do pl. Bankowego oraz na ul. Andersa i ul. Marszałkowskiej na odcinku od ul. Stawki do pl. Zbawiciela). Przywrócenie kursowania na stałej trasie.
2009.06.21. 27 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Rozpoczęcie IV etapu przebudowy trasy tramwajowej wzdłuż Trasy W-Z (przywrócenie ruchu tramwajowego na ul. Marszałkowskiej oraz Młynarskiej, zamknięcie ruchu tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od ul. Okopowej do al. Jana Pawła II oraz w al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Stawki do ronda ONZ) - zastąpienie w relacji Cmentarz Wolski - rondo "Radosława" przez linie: 13 i zastępczą 72.
2009.10.10. 27 linia tramwajowa zwykła stała METRO MARYMONT – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Okopowa – aleja Solidarności – Wolska – CMENTARZ WOLSKI. Przywrócenie kursowania po zakończeniu przebudowy trasy tramwajowej wzdłuż Trasy W-Z.
2010.07.07. 27 linia tramwajowa zwykła stała RATUSZOWA-ZOO – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – aleja Solidarności – Wolska – CMENTARZ WOLSKI. Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z awarią komory kanalizacyjnej na skrzyżowaniu ul. Popiełuszki i Krasińskiego.
2010.09.06. 27 linia tramwajowa zwykła stała METRO MARYMONT – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Okopowa – aleja Solidarności – Wolska – CMENTARZ WOLSKI. Przywrócenie ruchu tramwajowego na ul. Popiełuszki (w rejonie skrzyżowania z ul. Krasińskiego ruch w obu kierunkach odbywał się wahadłowo po jednym torze).
2011.04.04. 27 linia tramwajowa zwykła stała TWARDOWSKA – Marymoncka – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Okopowa – aleja Solidarności – Wolska – CMENTARZ WOLSKI. Czasowe wydłużenie trasy w związku z zawieszeniem kursowania linii 17 i uruchomieniem na odcinku Twardowska - al. Jana Pawła II - al. Solidarności - Os. Górczewska linii zastępczej 70 o zmniejszonej czestotliwości kursowania.
2011.05.09. 27 linia tramwajowa zwykła stała METRO MARYMONT – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Okopowa – aleja Solidarności – Wolska – CMENTARZ WOLSKI. Przywrócenie kursowania linii 17.
2013.05.06.
2013.09.01.
27 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Zawieszenie kursowania w związku z rozpoczęciem przebudowy torowiska tramwajowego na ul. Popiełuszki. Zastąpienie przez linię zastępczą 78. 1 lipca otwarto przebudowane torowisko na ul. Popiełuszki i jednocześnie wyłączono z eksploatacji I linię metra na odcinku RATUSZ ARSENAŁ - POLITECHNIKA z powodu kolejnego etapu budowy centralnego odcinka II linii. Utrzymano zawieszenie kursowania (i zastąpienie przez linię 78) w związku ze skierowaniem do pętli METRO MARYMONT zastępczej linii tramwajowej 75 o dużej częstotliwości kursowania.
2014.02.16. 27 linia tramwajowa zwykła stała METRO MARYMONT – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Okopowa – aleja Solidarności – Wolska – CMENTARZ WOLSKI.

(Kursy od godz. 21.30: PIASKI – Broniewskiego – aleja Jana Pawła II – ...)
Skierowanie wieczornych kursów na trasę objazdową w związku z kolejnym etapem modernizacji Trasy Armii Krajowej.
2014.10.13. 27 linia tramwajowa zwykła stała METRO MARYMONT – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Okopowa – aleja Solidarności – Wolska – CMENTARZ WOLSKI. Przywrócenie kursowania przez ul. Słowackiego przez cały dzień w związku z kolejnym etapem remontu wiaduktów tramwajowych w ciągu ul. Słowackiego nad Trasą Armii Krajowej.
2017.08.20. 27 linia tramwajowa zwykła stała METRO MŁOCINY – Zgrupowania Armii Krajowej "Kampinos" – Marymoncka – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Okopowa – aleja Solidarności – Wolska – CMENTARZ WOLSKI. Czasowe przedłużenie trasy w związku z zawieszeniem kursowania linii 6.
2017.10.02. 27 linia tramwajowa zwykła stała METRO MARYMONT – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Okopowa – aleja Solidarności – Wolska – CMENTARZ WOLSKI. Skierowanie na stałą trasę po zakończeniu przebudowy torowiska na rondzie Starzyńskiego (wciąż zamknięty pozostał odcinek od ronda Starzyńskiego do pętli ŻERAŃ FSO) i przywróceniu kursowania linii6.
2020.08.08. 27 linia tramwajowa zwykła stała METRO MARYMONT – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Okopowa – aleja Solidarności – Wolska – Połczyńska – Powstańców Śląskich – Radiowa – Dywizjonu 303 – KOŁO. Skierowanie na trasę objazdową w związku z rozpoczęciem remontu pętli CMENTARZ WOLSKI.
2020.10.05. 27 linia tramwajowa zwykła stała METRO MARYMONT – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Okopowa – aleja Solidarności – Wolska – CMENTARZ WOLSKI. Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu remontu pętli CMENTARZ WOLSKI.
2023.08.05. 27 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Zamknięcie torowiska tramwajowego na ul. Wolskiej (na odcinku od pętli CMENTARZ WOLSKI do ul. Elekcyjnej) w związku z kolejnym etapem budowy trasy tramwajowej przez ul. Kasprzaka. Przejęcie fragmentu trasy przez linię zastępczą 73.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:


MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
GW - Gazeta Wyborcza [1989-]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
WW - Wieczór Warszawy [1946-1948]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]

ZOBACZ TEŻ:


LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA (1908-1939)
LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA (1939-1944)
LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA (1939-1944)
LINIA TRAMWAJOWA NOCNA
SCHEMAT TRAS.

ZDJĘCIA Z PORTALU OMNI-BUS.EU


   

 

POWRÓT DO SPISU LINII TRAMWAJOWYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII
KONTAKT: trasbus@o2.pl.