LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁADATA NUMER RODZAJ LINII TRASA UWAGI
1951.11.01. 15
BIS
linia tramwajowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni robocze)
TWARDOWSKA – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WILANOWSKA. Uruchomienie linii jako pomocniczej dla linii 15 - w związku z likwidacją linii 12 i 19.

[EW 1951, nr 284, 30 X 1951, str. 3;
EW 1951, nr 285, 31 X 1951, str. 3]
1954.01.01. 15
BIS
linia tramwajowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni robocze)
LIKWIDACJA LINII. Połączenie z linią 4.

[EW 1953, nr 279, 21-22 XI 1953, str. 5;
EW 1954, nr 2, 2-3 I 1954, str. 5]


.


1957.02.11. 15
BIS
linia tramwajowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
MŁOCINY – Pułkowa – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – PLAC ZBAWICIELA. Uruchomienie wydłużonej wersji linii 15 na odcinku Młociny - Śródmieście.

[EW 1957, nr 35, 12 II 1957, str. 5]
1958.05.11. 15
BIS
linia tramwajowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
MŁOCINY – Pułkowa – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – PLAC ZBAWICIELA. Uruchomienie świątecznej wersji linii kursującej na skróconej trasie.
15
BIS
linia tramwajowa zwykła okresowa
(kursuje w pogodne dni świąteczne)
TWARDOWSKA – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – PLAC ZBAWICIELA.
1958.10.25. 15
BIS
linia tramwajowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
MŁOCINY – Pułkowa – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – PLAC ZBAWICIELA. Zawieszenie kursowania w dni świąteczne.
1959.04.19. 15
BIS
linia tramwajowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
MŁOCINY – Pułkowa – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – PLAC ZBAWICIELA. Uruchomienie świątecznej wersji linii kursującej na skróconej trasie.
15
BIS
linia tramwajowa zwykła okresowa
(kursuje w pogodne dni świąteczne)
TWARDOWSKA – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – PLAC ZBAWICIELA.
1959.10.11. 15
BIS
linia tramwajowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
MŁOCINY – Pułkowa – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – PLAC ZBAWICIELA. Zawieszenie kursowania w dni świąteczne.
1960.05.09. 15
BIS
linia tramwajowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
MŁOCINY – Pułkowa – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – PLAC ZBAWICIELA. Uruchomienie świątecznej wersji linii kursującej na skróconej trasie.
15
BIS
linia tramwajowa zwykła okresowa
(kursuje w pogodne dni świąteczne)
TWARDOWSKA – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – PLAC ZBAWICIELA.
1960.10.23. 15
BIS
linia tramwajowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
MŁOCINY – Pułkowa – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – PLAC ZBAWICIELA. Zawieszenie kursowania w dni świąteczne.
1961.02.21. 15
BIS
linia tramwajowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
TWARDOWSKA – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – PLAC ZBAWICIELA. Zamknięcie trasy tramwajowej do Młocin w związku z budową dwupoziomowego skrzyżowania z trasą tramwajową (wiadukt drogowy nad nową trasą do Huty).

[EW 1961, nr 44, 20 II 1961, str. 5;
ŻW 1961, nr 43, 19/20 II 1961, str. 8]
1961.07.22. 15
BIS
linia tramwajowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
HUTA – Zgrupowania Armii Krajowej "Kampinos" – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – PLAC ZBAWICIELA. W dniu święta 22 Lipca oddano do użytku trasę łączącą Hutę "Warszawa" ze Śródmieściem. Zrealizowana trasa biegła od zbiegu Marymonckiej i Zgrupowania Armii Krajowej "Kampinos" (przed skrzyżowaniem wjeżdżała w specjalnie dla niej wybudowany wykop i przejeżdżała pod Marymoncką) wzdłuż ulicy Zgrupowania Armii Krajowej "Kampinos" a następnie skrajem ogródków działkowych do nowej pętli przed bramą główną Huty. Sezonowe wprowadzenie kursowania w pogodne dni świąteczne wraz z przedłużeniem trasy kursów powszednich.

[MPK Okólnik nr 34/61;
EW 1961, nr 172, 21/23 VII 1961, str. 7;
ŻW 1961, nr 172, 21 VII 1961, str. 8]
15
BIS
linia tramwajowa zwykła okresowa
(kursuje w pogodne dni świąteczne)
TWARDOWSKA – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – PLAC ZBAWICIELA.
1961.12.18. 15
BIS
linia tramwajowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
LIKWIDACJA LINII. Skierowanie wozów do obsługi linii 15 i nowej 36.

[MPK Okólnik nr 58/61;
EW 1961, nr 297, 15 XII 1961, str. 5]


.


1962.05.27. 15
BIS
linia tramwajowa zwykła okresowa
(kursuje w pogodne dni świąteczne)
TWARDOWSKA – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – PLAC ZBAWICIELA. Przywrócenie kursowania w związku z rozpoczęciem sezonu letniego.

[MPK Okólnik nr 24/62]
1962.11.18. 15
BIS
linia tramwajowa zwykła okresowa
(kursuje w pogodne dni świąteczne)
ZAWIESZENIE LINII. Zakończenie sezonu letniego.
1963.05.26. 15
BIS
linia tramwajowa zwykła okresowa
(kursuje w pogodne dni świąteczne)
TWARDOWSKA – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – PLAC ZBAWICIELA. Przywrócenie kursowania w związku z rozpoczęciem sezonu letniego.

[MPK Okólnik nr 25/63;
EW 1963, nr 122, 23 V 1963, str. 5]
1963.10.20. 15
BIS
linia tramwajowa zwykła okresowa
(kursuje w pogodne dni świąteczne)
ZAWIESZENIE LINII. Zakończenie sezonu letniego.
1964.05.15. 15
BIS
linia tramwajowa zwykła okresowa
(kursuje w pogodne dni świąteczne)
TWARDOWSKA – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – PLAC ZBAWICIELA. Przywrócenie kursowania w związku z rozpoczęciem sezonu letniego.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 9/64;
EW 1964, nr 117, 15 V 1964, str. 5]
1964.06.21. 15
BIS
linia tramwajowa zwykła okresowa
(kursuje w pogodne dni świąteczne)
LIKWIDACJA LINII. Połączenie z linią 33bis w linię Z w celu usprawnienia mieszkańcom Warszawy świątecznego wyjazdu do terenów wypoczynkowych.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 15/64;
EW 1964, nr 146, 18 VI 1964, str. 7]


.


1973.12.31. 15
BIS
linia tramwajowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
POTOCKA – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – PLAC NARUTOWICZA. Uruchomienie linii okresowej kursującej na skróconej trasie linii 15.

[MZK Polecenie Służbowe nr 80/73;
EW 1973, nr 307, 28 XII 1973, str. 7]
1981.07.01. 15
BIS
linia tramwajowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Zawieszenie kursowania w związku z okresem urlopowym.

[MZK Serwis Informacyjny nr 32/81;
EW 1981, nr 139, 20 VII 1981, str. 8]
1981.09.01. 15
BIS
linia tramwajowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
LIKWIDACJA LINII. Likwidacja linii związana z pogarszającym się stanem taboru.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:


MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
GW - Gazeta Wyborcza [1989-]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
WW - Wieczór Warszawy [1946-1948]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]

ZOBACZ TEŻ:


LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA (1908-1939)
LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA (1939-1944)
LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA
LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA (1908-1939)
LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA
LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA (1939-1944)
LINIA TRAMWAJOWA NOCNA
SCHEMAT TRAS

POWRÓT DO SPISU LINII TRAMWAJOWYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII
KONTAKT: trasbus@o2.pl.