LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA

data numer rodzaj trasa uwagi
ROZSTAW TORÓW 1525 mm.
1939.11.23. linia tramwajowa zwykła stała PLAC MURANOWSKI – Muranowska – Dzika – Dzielna – Karmelicka – Leszno – Solna – Chłodna – Wolska – MŁYNARSKA. Uruchomienie linii w związku z przywróceniem ruchu tramwajowego na części ulic Muranowa.

[DUmsW 1939, nr 014, 21 XI 1939, str. 5;
NKW 1939, nr 039, 24 XI 1939, str. 2]
1940.05.09. linia tramwajowa zwykła stała PLAC MURANOWSKI – Muranowska – Dzika – Dzielna – Karmelicka – Leszno – Solna – Chłodna – Wolska – Skierniewicka – Dworska – Brylowska – CZYSTE. Przedłużenie trasy w związku z przywróceniem ruchu tramwajowego na ul. Skierniewickiej i Brylowskiej.

[DOmW 1940, nr 015, 16 V 1940, str. 8;
NKW 1940, nr 112, 14 V 1940, str. 3]
1940.11.26. linia tramwajowa zwykła stała PLAC MURANOWSKI – Nalewki – Gęsia – Dzika – Dzielna – Karmelicka – Leszno – Żelazna – Chłodna – Wolska – MŁYNARSKA. Utworzenie Getta Warszawskiego pociągnęło za sobą odseparowanie od reszty miasta i świata większości terenów Śródmieścia Północnego. Dla obsługi gęsto zaludnionych i ciągle dogęszczanych przez hitlerowców terenów dzielnicy wewnątrz Getta poprowadzono trasy trzech linii o zmodyfikowanej trasie: 15, 28 i 29. Tramwaje kursowały w godz. 6.00 - 20.30 co 10 minut (linia 15) i co 25 minut (linie 28 i 29). Przejęcie odcinka trasy do pętli CZYSTE przez linię 1.

[DOmW 1940, nr 044, 30 XI 1940, str. 8;
NKW 1940, nr 278, 26 XI 1940, str. 3]
1941.02.21. linia tramwajowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Zmniejszenie obszaru Getta - połączenie z linią 28 w linię .

[DOmW 1941, nr 008, 25 II 1941, str. 10-11;
GŻ 1941, nr 017, 28 II 1941]
1943.12.01. linia tramwajowa zwykła stała PLAC TEATRALNY – Senatorska – plac Bankowy – Przechodnia – plac Żelaznej Bramy – Graniczna – Królewska – Krakowskie Przedmieście (powrót: Krakowskie Przedmieście – Trębacka – Moliera – PLAC TEATRALNY.) – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Książęca – Czerniakowska – ŁAZIENKOWSKA. Uruchomienie linii łaczącej Śródmieście z Powiślem.

[NKW 1943, nr 283, 30 XI 1943, str. 3]
1944.02.01. linia tramwajowa zwykła stała
(kursuje do godz. 20.00)
PLAC ŻELAZNEJ BRAMY – Graniczna – Królewska – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Książęca – Czerniakowska – ŁAZIENKOWSKA. Wycofanie z rejonu Traktu Królewskiego i skrócenie czasu kursowania do godz. 20.00.

[DOpZMW 1944, nr 003-004, 5 II 1944, str. 3-4;
NKW 1944, nr 025, 29/30 I 1944, str. 3]
1944.08.01. linia tramwajowa zwykła stała
(kursuje do godz. 20.00)
LIKWIDACJA LINII. Wybuch Powstania Warszawskiego.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
DOmW - Dziennik Obwieszczeń miasta Warszawy [1940-1942]
DOpZMW - Dziennik Obwieszczeń polskiego Zarządu Miejskiego w Warszawie [1943-1944]
DUmsW - Dziennik Urzędowy m. st. Warszawy [1939]
GŻ - Gazeta Żydowska [1940-1942]
NKW - Nowy Kurier Warszawski [1939-1945]
1859DW - W. Bartoszewski, 1859 Dni Warszawy, wyd. 2, Warszawa: PWN 1984.
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.

 

POWRÓT DO SPISU LINII TRAMWAJOWYCH (LATA 1939-1944)

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.