LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA

data numer rodzaj trasa uwagi
ROZSTAW TORÓW 1525 mm.
1940.09.01. linia tramwajowa zwykła stała PLAC MURANOWSKI – Nalewki – Gęsia (powrót: Gęsia – Franciszkańska – Bonifraterska – Muranowska – PLAC MURANOWSKI.) – Smocza – Nowolipie – Żelazna – PLAC STARYNKIEWICZA. Uruchomienie linii tramwajowej obsługującej teren Muranowa, zamieszkały głównie przez koncentrowaną w tym rejonie ludność żydowską.

[DOmW 1940, nr 032, 4 IX 1940, str. 6, 7;
NKW 1940, nr 202, 28 VIII 1940, str. 3]
1940.11.26. linia tramwajowa zwykła stała OKOPOWA / GĘSIA – Gęsia – Nalewki – plac Muranowski – Muranowska – Bonifraterska – Franciszkańska – Gęsia – GĘSIA / OKOPOWA. Utworzenie Getta Warszawskiego pociągnęło za sobą odseparowanie od reszty miasta i świata większości terenów Śródmieścia Północnego. Dla obsługi gęsto zaludnionych i ciągle dogęszczanych przez hitlerowców terenów dzielnicy wewnątrz Getta poprowadzono trasy trzech linii o zmodyfikowanej trasie: 15, 28 i 29. Tramwaje kursowały w godz. 6.00 - 20.30 co 10 minut (linia 15) i co 25 minut (linie 28 i 29).

[DOmW 1940, nr 044, 30 XI 1940, str. 8;
NKW 1940, nr 278, 26 XI 1940, str. 3]
1940.12.24. linia tramwajowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Kasacja linii.

[DOmW 1940, nr 050, 30 XII 1940, str. 4]

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
DOmW - Dziennik Obwieszczeń miasta Warszawy [1940-1942]
DOpZMW - Dziennik Obwieszczeń polskiego Zarządu Miejskiego w Warszawie [1943-1944]
DUmsW - Dziennik Urzędowy m. st. Warszawy [1939]
GŻ - Gazeta Żydowska [1940-1942]
NKW - Nowy Kurier Warszawski [1939-1945]
1859DW - W. Bartoszewski, 1859 Dni Warszawy, wyd. 2, Warszawa: PWN 1984.
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.

 

POWRÓT DO SPISU LINII TRAMWAJOWYCH (LATA 1939-1944)

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.