LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA

data numer rodzaj trasa uwagi
ROZSTAW TORÓW 1525 mm.
1941.02.21. linia tramwajowa zwykła stała PLAC MURANOWSKI – Muranowska – Dzika – Dzielna – Karmelicka – Leszno – Żelazna – ŻELAZNA / CHŁODNA. [Linia tylko dla Żydów.] Zmniejszenie terenu Getta - połączenie linii 15 i 28.

[DOmW 1941, nr 008, 25 II 1941, str. 10-11;
GŻ 1941, nr 017, 28 II 1941]
1941.04.22. linia tramwajowa zwykła stała PLAC MURANOWSKI – Muranowska – Dzika – Dzielna – Karmelicka – Leszno – Żelazna – ŻELAZNA / GRZYBOWSKA. [Linia tylko dla Żydów.] Przedłużenie trasy.

[GŻ 1941, nr 032, 22 IV 1941]
1941.11.10. linia tramwajowa zwykła stała Kursy realizowane wozem silnikowym: PLAC MURANOWSKI – Muranowska – Dzika – Dzielna – Karmelicka – Leszno – LESZNO / ŻELAZNA.

Kursy realizowane wozem silnikowym z doczepą: PLAC MURANOWSKI – Muranowska – Dzika – Dzielna – Karmelicka – Leszno – LESZNO / SOLNA. [Linia tylko dla Żydów.]
Skrócenie trasy w związku ze zmniejszeniem obszaru Getta.

[GŻ 1941, nr 110, 12 XI 1941]
1941.12.24. linia tramwajowa zwykła stała LESZNO / ŻELAZNA – Żelazna – Nowolipie – Smocza – Gęsia – Dzika – Muranowska – plac Muranowski – Nalewki – Gęsia – Dzika – Dzielna – Karmelicka – Leszno – LESZNO / ŻELAZNA. [Linia tylko dla Żydów.] Kolejna modyfikacja trasy.

[GŻ 1941, nr 128, 24 XII 1941]
1942.07.??. linia tramwajowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Rozpoczęcie przez hitlerowców Wielkiej Akcji Likwidacyjnej Getta.

[1859DW, str. 317]

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
DOmW - Dziennik Obwieszczeń miasta Warszawy [1940-1942]
DOpZMW - Dziennik Obwieszczeń polskiego Zarządu Miejskiego w Warszawie [1943-1944]
DUmsW - Dziennik Urzędowy m. st. Warszawy [1939]
GŻ - Gazeta Żydowska [1940-1942]
NKW - Nowy Kurier Warszawski [1939-1945]
1859DW - W. Bartoszewski, 1859 Dni Warszawy, wyd. 2, Warszawa: PWN 1984.
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.

 

POWRÓT DO SPISU LINII TRAMWAJOWYCH (LATA 1939-1944)

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.