LINIA TRAMWAJOWA NOCNADATA NUMER RODZAJ LINII TRASA UWAGI
ROZSTAW TORÓW 1435 mm.
1950.07.05. linia tramwajowa nocna zwykła stała TWARDOWSKA – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – PLAC UNII LUBELSKIEJ. Uruchomienie linii łączącej Bielany z centrum i Mokotowem wzdłuż ciągu ulicy Marszałkowskiej.
1951.06.04. linia tramwajowa nocna zwykła stała ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Z powodu prowadzonych głównie nocą prac nad regulacją placu Bankowego (przygotowaniami do odsłonięcia pomnika Feliksa Dzierżyńskiego) czasowo zmieniono kursy szeregu kursujących przezeń linii nocnych.

[EW 1951, nr 153, 4 VI 1951, str. 3]
1951.08.10. linia tramwajowa nocna zwykła stała TWARDOWSKA – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – PLAC UNII LUBELSKIEJ. Przywrócenie kursowania linii po zakończeniu części prac nad przebudową układu jezdni w rejonie placu Bankowego.

[EW 1951, nr 215, 10 VIII 1951, str. 3]
1955.09.11. linia tramwajowa nocna zwykła stała TWARDOWSKA – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI (pętla przy alei Wyścigowej). Przedłużenie trasy w związku ze skierowaniem przez ul. Woronicza linii 19 kreślone.

[EW 1955, nr 216, 10-11 IX 1955, str. 1-2]
1955.12.25. linia tramwajowa nocna zwykła stała TWARDOWSKA – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – WORONICZA. Zamiana krańców z linią 19 kreślone.

[EW 1955, nr 300, 17-18 XII 1955, str. 1-2]
1963.06.30. linia tramwajowa nocna zwykła stała HUTA – Zgrupowania Armii Krajowej "Kampinos" – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – WORONICZA. Przedłużenie trasy na terenie Bielan.

[MPK Okólnik nr 32/63;
EW 1963, nr 151, 27 VI 1963, str. 5]
1963.12.28. linia tramwajowa nocna zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Kompleksowa reorganizacja komunikacji nocnej w Warszawie - półtora miesiąca później niż planowano, modernizacji poddano sieć nocnych linii tramwajowych w Warszawie. Ich liczbę (zgodnie z przedstawionym wcześniej planem) ograniczono do czterech, zaś ich trasy przeniesiono na przedmieścia. Jednocześnie zmieniono oznaczenia linii, "dostosowując je" do nowych oznaczeń linii autobusowych - na tablicach pojawiły się białe liczby na czarnym tle, zaś nowa numeracja rozpoczynała się od numeru 651. Połączenie Huta - Mokotów realizowane przez linię autobusową 607, połączenie Centrum - Puławska przez linię 603.

[EW 1963, nr 307, 28/29 XII 1963, str. 5]

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:


MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
GW - Gazeta Wyborcza [1989-]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
WW - Wieczór Warszawy [1946-1948]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]

ZOBACZ TEŻ:


LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA (1908-1939)
LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA (1939-1944)
LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA
LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA (1908-1939)
LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA
LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA
LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA (1939-1944)

 

POWRÓT DO SPISU LINII TRAMWAJOWYCH NOCNYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII
KONTAKT: trasbus@o2.pl.