LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA

data numer rodzaj trasa uwagi
1920.12.20. 1 linia autobusowa zwykła stała STRZELECKA – Konopacka – 11 Listopada – Odrowąża – Białołęcka – NOWE BRÓDNO. Przekazanie z warsztatów wyremontowanych autobusów i otwarcie pierwszych regularnych warszawskich linii autobusowych.

[DZmsW 1920, nr 119, 27 XII 1920, str. 13]
1921.01.11. 1 linia autobusowa zwykła stała PLAC ZAMKOWY – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Wileńska – Konopacka – 11 Listopada – Odrowąża – Białołęcka – NOWE BRÓDNO. Przedłużenie linii do Śródmieścia.

[DZmsW 1922, nr 094/095, 12 XII 1922, str. 10]
1921.11.14. 1 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WILEŃSKI – Targowa – Wileńska – Konopacka – 11 Listopada – Odrowąża – Białołęcka – NOWE BRÓDNO. Wycofanie z lewobrzeżnej części Śródmieścia.

[DZmsW 1922, nr 094/095, 12 XII 1922, str. 10;
PZ 1921, nr 035, 14 XI 1921, str. 7]
1921.12.20. 1 linia autobusowa zwykła stała PLAC ZAMKOWY – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Wileńska – Konopacka – 11 Listopada – Odrowąża – Białołęcka – NOWE BRÓDNO. Przywrócenie kursowania linii na stałej trasie.

[DZmsW 1922, nr 094/095, 12 XII 1922, str. 11]
1922.04.01. 1 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WILEŃSKI – Targowa – Wileńska – Konopacka – 11 Listopada – Odrowąża – Białołęcka – NOWE BRÓDNO. Ponowne wycofanie z lewobrzeżnej części Śródmieścia.

[DKRnmW 1922, nr 071, 28 III 1922, str. 2;
DZmsW 1922, nr 028, 1 IV 1922, str. 8
PZ 1922, nr 085, 29 III 1922, str. 5;
PZ 1922, nr 089, 2 IV 1922, str. 4]
1922.05.01. 1 linia autobusowa zwykła stała PLAC ZAMKOWY – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Wileńska – Konopacka – 11 Listopada – Odrowąża – Białołęcka – NOWE BRÓDNO. Przywrócenie na okres letni trasy przedłużonej do Śródmieścia.

[DKRnmW 1922, nr 084, 12 IV 1922, str. 2;
DKRnmW 1922, nr 098, 2 V 1922, str. 2;
PZ 1922, nr 099, 12 IV 1922, str. 5
PZ 1922, nr 115, 1 V 1922, str. 5]
1922.05.09. 1 linia autobusowa zwykła stała PLAC ZAMKOWY – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Wileńska – Konopacka – 11 Listopada – Odrowąża – św. Wincentego – CMENTARZ BRÓDNOWSKI. Wprowadzenie trasy objazdowej z powodu wymiany nawierzchni ul. Odrowąża.

[DKRnmW 1922, nr 103, 10 V 1922, str. 2;
DZmsW 1922, nr 038, 15 V 1922, str. 8]
1922.07.16. 1 linia autobusowa zwykła stała PLAC ZAMKOWY – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Wileńska – Konopacka – 11 Listopada – Odrowąża – Białołęcka – NOWE BRÓDNO. Zakończenie wymiany nawierzchni ul. Odrowąża. Pozostawienie części kursów (oznaczonych numerem 5) na trasie objazdowej w związku z licznymi postulatami pasażerów i znaczną frekwencją.

[PZ 1922, nr 192, 19 VII 1922, str. 4]
1922.10.06. 1 linia autobusowa zwykła stała STRZELECKA – Konopacka – 11 Listopada – Odrowąża – Białołęcka – NOWE BRÓDNO. Ponowne skrócenie trasy w związku z zakończeniem sezonu letniego i potrzebą ograniczenia wydatków eksploatacyjnych.

[DZmsW 1922, nr 077, 7 X 1922, str. 7;
PZ 1922, nr 270, 5 X 1922, str. 5]
1922.10.12. 1 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WILEŃSKI – Targowa – Wileńska – Konopacka – 11 Listopada – Odrowąża – Białołęcka – NOWE BRÓDNO. Przedłużenie trasy do centrum Pragi.
1923.12.06. 1 linia autotramu zwykła stała ODROWĄŻA / ŚW. WINCENTEGO – Odrowąża – Białołęcka – NOWE BRÓDNO. Postępujące prace przy budowie linii tramwajowej na Pelcowiznę (zakończenie prac torowych i rozpoczęcie rozpinania sieci elektrycznej, a także przebudowa wiaduktu kolejowego uniemożliwiająca połączenie trasy z resztą sieci) spowodowały de facto likwidację linii "1" jako linii autobusowej w związku z zastąpieniem jej nowatorskim rozwiązaniem komunikacyjnym, tzw. autotramem - autobusem wyposażonym w koła tramwajowe, kursującym po położonym już torowisku nowej linii (w skład "pociągu" wchodziły dwa dostosowane do jazdy po szynach autobusy marki Benz połączone tyłami). Linia autotramowa rozpoczynała swój bieg po północnej stronie przejazdu pod torami kolei obwodowej, w miejscu obecnego ronda "Żaba". Pojedynczy kurs trwał 6 minut.

[DZmsW 1923, nr 093/094, 14 XII 1923, str. 8;
PZ 1923, nr 334, 6 XII 1923, str. 6;
PZ 1923, nr 338, 11 XII 1923, str. 6]
1924.09.28. 1 linia autotramu zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Uruchomienie linii tramwajowej 21.

[DZmsW 1924, nr 067/068, 1 X 1924, str. 8;
KP 1924, nr 265, 27 IX 1924, str. 20;
PZ 1924, nr 266, 28 IX 1924, str. 10, 11]

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
DZmsW - Dziennik Zarządu m. st. Warszawy
KW - Kurier Warszawski
NC - Nowiny Codzienne
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH (LATA 1920 - 1925)

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.