LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA

data numer rodzaj trasa uwagi
1920.12.20. 2 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC GDAŃSKI – Kłopot – Pokorna – przejazd przez tory kolejowe – Felińskiego – Słowackiego – Gdańska – Rudzka – MARYMONT. Przekazanie z warsztatów wyremontowanych autobusów i otwarcie pierwszych regularnych warszawskich linii autobusowych.

[DZmsW 1920, nr 119, 27 XII 1920, str. 13]
1921.01.06. 2 linia autobusowa zwykła stała PLAC MURANOWSKI – Pokorna – przejazd przez tory kolejowe – Felińskiego – Słowackiego – Gdańska – Rudzka – MARYMONT. Przedłużenie trasy do przystanku węzłowego na pl. Muranowskim.

[DZmsW 1922, nr 094/095, 12 XII 1922, str. 10]
1921.03.12. 2 linia autobusowa zwykła stała PLAC ZAMKOWY – Podwale – Kilińskiego – Długa – plac Krasińskich – Nowiniarska – Świętojerska – Nalewki – plac Muranowski – Pokorna – przejazd przez tory kolejowe – Felińskiego – Słowackiego – Gdańska – Rudzka – MARYMONT. Przedłużenie trasy w kierunku Śródmieścia.

[DZmsW 1922, nr 094/095, 12 XII 1922, str. 10]
1921.12.20. 2 linia autobusowa zwykła stała PLAC MURANOWSKI – Pokorna – przejazd przez tory kolejowe – Felińskiego – Słowackiego – Gdańska – Rudzka – MARYMONT. Wycofanie z rejonu Starego Miasta.

[DZmsW 1922, nr 094/095, 12 XII 1922, str. 11;
PZ 1921, nr 072, 21 XII 1921, str. 5]
1922.05.01. 2 linia autobusowa zwykła stała PLAC ZAMKOWY – Podwale – Kilińskiego – Długa – plac Krasińskich – Nowiniarska – Świętojerska – Nalewki – plac Muranowski – Pokorna – przejazd przez tory kolejowe – Felińskiego – Słowackiego – Gdańska – Rudzka – MARYMONT. Przywrócenie na okres letni trasy przedłużonej do Śródmieścia.

[DKRnmW 1922, nr 098, 2 V 1922, str. 2;
PZ 1922, nr 099, 12 IV 1922, str. 5;
PZ 1922, nr 115, 1 V 1922, str. 5]
1922.10.06. 2 linia autobusowa zwykła stała PLAC MURANOWSKI – Pokorna – przejazd przez tory kolejowe – Felińskiego – Słowackiego – Gdańska – Rudzka – MARYMONT. Ponowne skrócenie trasy w związku z zakończeniem sezonu letniego i potrzebą ograniczenia wydatków eksploatacyjnych.

[DZmsW 1922, nr 077, 7 X 1922, str. 7;
PZ 1922, nr 270, 5 X 1922, str. 5]
1924.12.20. 2 linia autobusowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Zastąpienie przez nową linię tramwajową 15 w związku z otwarciem pierwszej trasy tramwajowej łączącej Żoliborz ze Śródmieściem.

[DZmsW 1924, nr 091, 22 XII 1924, str. 4]

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
DZmsW - Dziennik Zarządu m. st. Warszawy
KW - Kurier Warszawski
NC - Nowiny Codzienne
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH (LATA 1920 - 1925)

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.