LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA

DATA NUMER RODZAJ LINII TRASA UWAGI
1960.05.15. 149 linia autobusowa zwykła stała CMENTARZ WOLSKI (pętla na ul. Sieradzkiej) – Wolska – Połczyńska – Dźwigowa – Globusowa – Świerszcza – Chrościckiego – WŁOCHY. Uruchomienie linii łączącej Włochy z Wolą.
1961.10.18. 149 linia autobusowa zwykła stała CMENTARZ WOLSKI (pętla na ul. Sieradzkiej) – Wolska – Połczyńska – Dźwigowa – Zdobnicza – Obrońców Pokoju – Chrościckiego – WŁOCHY. Zamknięcie fragmentu ul. Świerszcza na odcinku od Rybnickiej do Globusowej z powodu rozbudowy stacji kolejowej Włochy.

[EW 1961, nr 246, 17 X 1961, str. 5]
1962.05.01. 149 linia autobusowa zwykła stała CMENTARZ WOLSKI (pętla na ul. Sieradzkiej) – Wolska – Połczyńska – Dźwigowa – Globusowa – Świerszcza – Chrościckiego – WŁOCHY. Przywrócenie ruchu na ul. Świerszcza.
1965.08.15. 149 linia autobusowa zwykła stała CMENTARZ WOLSKI (pętla na ul. Sieradzkiej) – Wolska – Połczyńska – Dźwigowa – Wałowicka – Potrzebna – Świerszcza – Chrościckiego – WŁOCHY. Korekta trasy na terenie Starych Włoch w związku z postulatami mieszkańców o skierowanie do ich osiedla którejś z linii autobusowych.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 61/65;
EW 1965, nr 192, 12 VIII 1965, str. 5]
1968.02.18. 149 linia autobusowa zwykła stała ORDONA – Ordona – Kasprzaka – Wolska – Połczyńska – Dźwigowa – Wałowicka – Potrzebna – Świerszcza – Chrościckiego – WŁOCHY. Przedłużenie trasy w przemysłowy rejon Odolan (towarowej stacji kolejowej) do krańca w rejonie skrzyżowania ul. Ordona i Gniewkowskiej. Obsługa przez 8 autobusów z zajezdni "Redutowa".

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 6/68;
EW 1968, nr 41, 16 II 1968, str. 5]
1969.01.01. 149 linia autobusowa zwykła stała ORDONA – Ordona – Wolska (powrót: Wolska – Kasprzaka – Ordona) – Połczyńska – Dźwigowa – Wałowicka – Potrzebna – Świerszcza – Chrościckiego – WŁOCHY. Korekta trasy na terenie Woli.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 67/68]
1969.12.22. 149 linia autobusowa zwykła stała ORDONA – Ordona – Wolska – Fort Wola – Cmentarz Wolski (pętla) – Fort Wola – Wolska (powrót: Wolska – Kasprzaka – Ordona) – Połczyńska – Dźwigowa – Wałowicka – Potrzebna – Świerszcza – Chrościckiego – WŁOCHY. Wprowadzenie podjazdów do pętli CMENTARZ WOLSKI dla kursów w kierunku pętli WŁOCHY.

[MZK Polecenie Służbowe nr 81/69]
1979.09.16. 149 linia autobusowa zwykła stała ORDONA – Ordona – Wolska – Fort Wola – Cmentarz Wolski (pętla) – Fort Wola – Wolska (powrót: Wolska – Kasprzaka – Ordona) – Połczyńska – Szeligowska – Lazurowa – Kocjana – Bolimowska – Spychowska – Podkowińska – Hubala-Dobrzańskiego – GROTY (powrót: GROTY – Hubala-Dobrzańskiego – Bolimowska). Połączenie z linią 105bis w celu racjonalizacji wykorzystania taboru. Do pętli WŁOCHY skierowano linię 173. Obsługa przez 3 autobusy z zajezdni "Redutowa".

[MZK Polecenie Służbowe nr 35/79;
EW 1979, nr 207, 15/16 IX 1979, str. 2]
1982.03.10. 149 linia autobusowa zwykła stała ORDONA – Ordona – Wolska – Fort Wola – Cmentarz Wolski (pętla) – Fort Wola – Wolska (powrót: Wolska – Kasprzaka – Ordona) – Połczyńska – Szeligowska – Lazurowa – Kocjana – Bolimowska – Spychowska – Podkowińska – Hubala-Dobrzańskiego – GROTY (powrót: GROTY – Hubala-Dobrzańskiego – Bolimowska).

(W dni powszednie w godz. 7.00 - 12.00: ... – Lazurowa – Kocjana (powrót: Kocjana – Kaliskiego – Stare Bemowo (pętla) – Kaliskiego – Lazurowa) – Bolimowska – ...)

(W dni powszednie w godz. 15.00 - 17.00: ... – Lazurowa – Kaliskiego – Stare Bemowo (pętla) – Kaliskiego – Kocjana (powrót: Kocjana – Lazurowa) – Bolimowska – ...)
Wprowadzenie wariantowych podjazdów do Starego Bemowa w celu zorganizowania bezpośredniego dojazdu dzieci do Szkoły Podstawowej nr 150. Obsługa przez 3 autobusy z zajezdni "Redutowa".

[MZK Polecenie Służbowe nr 10/82;
EW 1982, nr 31, 8 III 1982, str. 7;
TL 1982, nr 56, 8 III 1982, str. 8;
ŻW 1982, nr 44, 8 III 1982, str. 8]
1982.07.31. 149 linia autobusowa zwykła stała CMENTARZ WOLSKI – Fort Wola – Wolska – Połczyńska – Powstańców Śląskich – Radiowa – Kaliskiego – Kocjana – Bolimowska – Spychowska – Podkowińska – Hubala-Dobrzańskiego – GROTY (powrót: GROTY – Hubala-Dobrzańskiego – Bolimowska). Wycofanie z ul. Ordona wraz ze zmianą trasy na Bemowie i Jelonkach w związku z przekazaniem do ruchu wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Powstańców Śląskich. Obsługa przez 3 autobusy z zajezdni "Redutowa".

[MZK Polecenie Służbowe nr 35/82;
EW 1982, nr 131, 29 VII 1982, str. 7;
TL 1982, nr 178, 29 VII 1982, str. 5;
ŻW 1982, nr 165, 25 VII 1982, str. 8]
1986.10.22. 149 linia autobusowa zwykła stała CMENTARZ WOLSKI – Fort Wola – Wolska – Połczyńska – Powstańców Śląskich – Radiowa – Kaliskiego – Kocjana – Bolimowska – Spychowska – Hubala-Dobrzańskiego – GROTY (powrót: GROTY – Hubala-Dobrzańskiego – Bolimowska). Przedłużenie trasy w rejonie Grot.

[MZK Polecenie Służbowe nr 47/86;
EW 1986, nr 204, 21 X 1986, str. 7]
1992.11.02. 149 linia autobusowa zwykła stała CMENTARZ WOLSKI – Fort Wola – Wolska – Połczyńska – Powstańców Śląskich – Radiowa – Kaliskiego – Lazurowa – Górczewska – Blizne Łaszczyńskiego: Warszawska – Przejazd – Graniczna – Łaszczyńskiego – Warszawa: Hubala-Dobrzańskiego – Bolimowska – Spychowska – Hubala-Dobrzańskiego – GROTY (powrót: GROTY – Hubala-Dobrzańskiego – Blizne Łaszczyńskiego: Łaszczyńskiego). Zamknięcie dla ruchu ul. Kocjana na odcinku od ul. Kartezjusza do ul. Bolimowskiej w związku z budową kanału ściekowego.
1993.12.01. 149 linia autobusowa zwykła stała CMENTARZ WOLSKI – Fort Wola – Wolska – Połczyńska – Powstańców Śląskich – Radiowa – Kaliskiego – Kocjana – Bolimowska – Spychowska – Hubala-Dobrzańskiego – GROTY (powrót: GROTY – Hubala-Dobrzańskiego – Bolimowska). Przywrócenie ruchu na ul. Kocjana.
2003.03.01. 149 linia autobusowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Przekształcenie w linię 310 wraz ze zmianą trasy.


.


2007.03.01. 149 linia autobusowa zwykła stała GROTY – Hubala-Dobrzańskiego – Bolimowska (powrót: Bolimowska – Spychowska – Hubala-Dobrzańskiego – GROTY.) – Kocjana – Lazurowa – Człuchowska – Powstańców Śląskich – Dźwigowa – Globusowa – Świerszcza – Chrościckiego – Obywatelska – Świerszcza (powrót: Świerszcza – Pola Karolińskie – Chrościckiego) – Traktorzystów – Wojciechowskiego – Keniga – URSUS NIEDŹWIADEK (pętla na ul. Keniga). Uruchomienie linii w celu zastąpienia linii 384 w relacji Ursus - Włochy - Jelonki i poprawienia tego połączenia poza godzinami szczytu i w dni świąteczne, poprawa obsługi komunikacyjnej rejonu ul. Chróścickiego poprzez stworzenie bezpośredniego połączenia z Jelonkami oraz osiedla Groty i siedziby Sądów przy ul. Kocjana.
2007.04.10.
ok. godz. 11.00.
149 linia autobusowa zwykła stała GROTY – Hubala-Dobrzańskiego – Bolimowska (powrót: Bolimowska – Spychowska – Hubala-Dobrzańskiego – GROTY.) – Kocjana – Lazurowa – Człuchowska – Powstańców Śląskich – Dźwigowa – Globusowa – Świerszcza (powrót: Świerszcza – Pola Karolińskie – Chrościckiego – Świerszcza – Globusowa) – Traktorzystów – Wojciechowskiego – Keniga – URSUS NIEDŹWIADEK (pętla na ul. Keniga). Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Świerszcza.
2007.05.19. 149 linia autobusowa zwykła stała GROTY – Hubala-Dobrzańskiego – Bolimowska (powrót: Bolimowska – Spychowska – Hubala-Dobrzańskiego – GROTY.) – Kocjana – Lazurowa – Człuchowska – Powstańców Śląskich – Dźwigowa – Globusowa – Świerszcza – Chrościckiego – Obywatelska – Świerszcza (powrót: Świerszcza – Pola Karolińskie – Chrościckiego) – Traktorzystów – Wojciechowskiego – Keniga – URSUS NIEDŹWIADEK (pętla na ul. Keniga). Przywrócenie trasy podstawowej po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Świerszcza.
2008.08.19.
godz. 22.00.
149 linia autobusowa zwykła stała GROTY – Hubala-Dobrzańskiego – Bolimowska (powrót: Bolimowska – Spychowska – Hubala-Dobrzańskiego – GROTY.) – Kocjana – Kartezjusza – Archimedesa – Kaliskiego (powrót: Kaliskiego – Stare Bemowo (zawrotka) – Kaliskiego – Gąsiorowskiego – Kartezjusza) – Lazurowa – Człuchowska – Powstańców Śląskich – Dźwigowa – Globusowa – Świerszcza – Chrościckiego – Obywatelska – Świerszcza (powrót: Świerszcza – Pola Karolińskie – Chrościckiego) – Traktorzystów – Wojciechowskiego – Keniga – URSUS NIEDŹWIADEK (pętla na ul. Keniga). Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z zamknięciem ul. Kocjana na odcinku od ul. Lazurowej do ul. Kartezjusza z powodu robót drogowych.
2008.09.23.
godz. 22.00.
149 linia autobusowa zwykła stała GROTY – Hubala-Dobrzańskiego – Blizne Łaszczyńskiego: Hubala-Dobrzańskiego – Łaszczyńskiego – Graniczna – Przejazd – Warszawska – Lazurowa (powrót: Lazurowa – Kaliskiego – Stare Bemowo (zawrotka) – Kaliskiego – Gąsiorowskiego – Kartezjusza – Kocjana – Bolimowska – Spychowska – Hubala-Dobrzańskiego – GROTY.) – Człuchowska – Powstańców Śląskich – Dźwigowa – Globusowa – Świerszcza – Chrościckiego – Obywatelska – Świerszcza (powrót: Świerszcza – Pola Karolińskie – Chrościckiego) – Traktorzystów – Wojciechowskiego – Keniga – URSUS NIEDŹWIADEK (pętla na ul. Keniga). Zmiana trasy objazdowej w związku z II etapem przebudowy ul. Kocjana (całkowite wyłączenie ruchu od ul.Bolimowskiej w kierunku ul. Lazurowej, przy utrzymaniu ruchu w kierunku Grot od ul. Kartezjusza).
2008.12.05.
godz. 22.00.
149 linia autobusowa zwykła stała GROTY – Hubala-Dobrzańskiego – Bolimowska (powrót: Bolimowska – Spychowska – Hubala-Dobrzańskiego – GROTY.) – Kocjana – Lazurowa – Człuchowska – Powstańców Śląskich – Dźwigowa – Globusowa – Świerszcza – Chrościckiego – Obywatelska – Świerszcza (powrót: Świerszcza – Pola Karolińskie – Chrościckiego) – Traktorzystów – Wojciechowskiego – Keniga – URSUS NIEDŹWIADEK (pętla na ul. Keniga). Przywrócenie stałej trasy w związku z zakończeniem przebudowy ul. Kocjana.
2009.09.25.
godz. 22.00.
149 linia autobusowa zwykła stała GROTY – Hubala-Dobrzańskiego – Bolimowska (powrót: Bolimowska – Spychowska – Hubala-Dobrzańskiego – GROTY.) – Kocjana – Lazurowa – Górczewska – OSIEDLE GÓRCZEWSKA. Wprowadzenie trasy skróconej w związku z zamknięciem ul. Cierlickiej z powodu budowy ronda. Zastąpienie przez linię 194.
2009.12.07. 149 linia autobusowa zwykła stała GROTY – Hubala-Dobrzańskiego – Bolimowska (powrót: Bolimowska – Spychowska – Hubala-Dobrzańskiego – GROTY.) – Kocjana – Lazurowa – Górczewska – OSIEDLE GÓRCZEWSKA. Wprowadzenie trasy skróconej jako stałej.
2012.10.14. 149 linia autobusowa zwykła stała GROTY – Hubala-Dobrzańskiego – Bolimowska (powrót: Bolimowska – Spychowska – Hubala-Dobrzańskiego – GROTY.) – Kocjana – Lazurowa – Górczewska – KLEMENSIEWICZA (powrót: KLEMENSIEWICZA – Górczewska – Powstańców Śląskich (zawrotka) – Górczewska – Lazurowa). Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z przebudową ul. Górczewskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Lazurową.
2013.06.02.
ok. godz. 12.00.
149 linia autobusowa zwykła stała GROTY – Hubala-Dobrzańskiego – Bolimowska (powrót: Bolimowska – Spychowska – Hubala-Dobrzańskiego – GROTY.) – Kocjana – Lazurowa – aleja Obrońców Grodna – Blizne Łaszczyńskiego: aleja Obrońców Grodna – Warszawska – Warszawa: Górczewska – OSIEDLE GÓRCZEWSKA. Skierowanie na trasę objazdową w związku z wprowadzeniem kolejnego etapu przebudowy skrzyżowania ul. Górczewskiej i Lazurowej i zamknięciem dla ruchu ul. Lazurowej (na północ od ul. Górczewskiej). Przywrócenie dojazdu do pętli OS. GÓRCZEWSKA.
2013.07.07.
ok. godz. 14.00.
149 linia autobusowa zwykła stała GROTY – Hubala-Dobrzańskiego – Bolimowska (powrót: Bolimowska – Spychowska – Hubala-Dobrzańskiego – GROTY.) – Kocjana – Lazurowa – Górczewska – OSIEDLE GÓRCZEWSKA. Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu przebudowy ul. Górczewskiej.
2020.08.01. 149 linia autobusowa zwykła stała GROTY – Hubala-Dobrzańskiego – Bolimowska (powrót: Bolimowska – Spychowska – Hubala-Dobrzańskiego – GROTY.) – Kocjana – Lazurowa – Górczewska – Deotymy – Obozowa – Ciołka – Newelska – Księcia Janusza – KOŁO (powrót: KOŁO – Obozowa). Przedłużenie trasy w związku z oddaniem do eksploatacji trzech stacji linii metra M2 na terenie Woli. Skierowanie przez ul. Deotymy na Koło w celu zastąpienia wycofanej z tego odcinka linii 184.
2022.07.16. 149 linia autobusowa zwykła stała GROTY – Hubala-Dobrzańskiego – Bolimowska (powrót: Bolimowska – Spychowska – Hubala-Dobrzańskiego – GROTY.) – Kocjana – Lazurowa – Górczewska – METRO BEMOWO – [bez pasażerów: Górczewska – Konarskiego – Powstańców Śląskich – METRO BEMOWO (przystanek za skrzyżowaniem z ul. Konarskiego) – Powstańców Śląskich] – METRO BEMOWO (powrót: METRO BEMOWO – Górczewska).

(W niedziele i dni świąteczne: ... – Górczewska – Powstańców Śląskich – METRO BEMOWO (powrót: [METRO BEMOWO (przystanek za skrzyżowaniem z ul. Konarskiego) – Powstańców Śląskich] – METRO BEMOWO).)
Skierowanie na trasę skróconą w związku z wydłużeniem linii metra M2 do stacji BEMOWO. Zastąpienie na odcinku Koło - Bemowo przez linię 249. Wprowadzenie obowiązującej w niedziele i dni świąteczne alternatywnej trasy w rejonie stacji metra BEMOWO w związku z łączeniem brygad z linią 249.
2023.04.03. 149 linia autobusowa zwykła stała GROTY – Hubala-Dobrzańskiego – Bolimowska (powrót: Bolimowska – Spychowska – Hubala-Dobrzańskiego – GROTY.) – Kocjana – Lazurowa – Górczewska – METRO BEMOWO – [bez pasażerów: Górczewska – Konarskiego – Powstańców Śląskich – METRO BEMOWO (przystanek za skrzyżowaniem z ul. Konarskiego) – Powstańców Śląskich] – METRO BEMOWO (powrót: METRO BEMOWO – Górczewska).

(W niedziele i dni świąteczne: ... – Górczewska – Powstańców Śląskich – METRO BEMOWO (powrót: [METRO BEMOWO (przystanek za skrzyżowaniem z ul. Konarskiego) – Powstańców Śląskich] – METRO BEMOWO).)

(Jeden kurs w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.10 jednokierunkowo: METRO BEMOWO – Górczewska – Lazurowa – Kocjana – Bolimowska – Spychowska – PODKOWIŃSKA.)
Wprowadzenie dodatkowego skróconego kursu wariantowego łączonego z linią 320.
2023.04.16. 149 linia autobusowa zwykła stała GROTY – Hubala-Dobrzańskiego – Bolimowska (powrót: Bolimowska – Spychowska – Hubala-Dobrzańskiego – GROTY.) – Kocjana – Lazurowa – Górczewska – METRO BEMOWO – [bez pasażerów: Górczewska – Konarskiego – Powstańców Śląskich – METRO BEMOWO (przystanek za skrzyżowaniem z ul. Konarskiego) – Powstańców Śląskich] – METRO BEMOWO (powrót: METRO BEMOWO – Górczewska).

(Jeden kurs w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.10 jednokierunkowo: METRO BEMOWO – Górczewska – Lazurowa – Kocjana – Bolimowska – Spychowska – PODKOWIŃSKA.)
Ujednolicenie trasy w rejonie krańca METRO BEMOWO w związku z zawieszeniem kursowania linii 249 w niedziele i dni świąteczne.
2023.05.10.
ok. godz. 22.00.
149 linia autobusowa zwykła stała GROTY – Hubala-Dobrzańskiego – Bolimowska (powrót: Bolimowska – Spychowska – Hubala-Dobrzańskiego – GROTY.) – Kocjana – Lazurowa – aleja Obrońców Grodna (zachodnia jezdnia lokalna) – Blizne Łaszczyńskiego: zachodnia jezdnia lokalna trasy S8 – Warszawska – Warszawa: Górczewska – METRO BEMOWO – [bez pasażerów: Górczewska – Konarskiego – Powstańców Śląskich – METRO BEMOWO (przystanek za skrzyżowaniem z ul. Konarskiego) – Powstańców Śląskich] – METRO BEMOWO (powrót: METRO BEMOWO – Górczewska – Lazurowa).

(Jeden kurs w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.10 jednokierunkowo: METRO BEMOWO – Górczewska – Lazurowa – Kocjana – Bolimowska – Spychowska – PODKOWIŃSKA.)
Jednokierunkowe skierowanie na trasę objazdową w związku z przebudową ul. Lazurowej (na odcinku od al. Obrońców Grodna do ul. Górczewskiej).
2023.05.22. 149 linia autobusowa zwykła stała GROTY – Hubala-Dobrzańskiego – Bolimowska (powrót: Bolimowska – Spychowska – Hubala-Dobrzańskiego – GROTY.) – Kocjana – Lazurowa – aleja Obrońców Grodna (zachodnia jezdnia lokalna) – Blizne Łaszczyńskiego: zachodnia jezdnia lokalna trasy S8 – Warszawska – Warszawa: Górczewska – METRO BEMOWO – [bez pasażerów: Górczewska – Konarskiego – Powstańców Śląskich – METRO BEMOWO (przystanek za skrzyżowaniem z ul. Konarskiego) – Powstańców Śląskich] – METRO BEMOWO (powrót: METRO BEMOWO – Górczewska – Lazurowa). Likwidacja wariantowego kursu skróconego.
2023.06.21.
ok. godz. 22.00.
149 linia autobusowa zwykła stała GROTY – Hubala-Dobrzańskiego – Bolimowska (powrót: Bolimowska – Spychowska – Hubala-Dobrzańskiego – GROTY.) – Kocjana – Lazurowa – Górczewska – METRO BEMOWO – [bez pasażerów: Górczewska – Konarskiego – Powstańców Śląskich – METRO BEMOWO (przystanek za skrzyżowaniem z ul. Konarskiego) – Powstańców Śląskich] – METRO BEMOWO (powrót: METRO BEMOWO – Górczewska – Blizne Łaszczyńskiego: Warszawska – wschodnia jezdnia lokalna trasy S8 – Warszawa: aleja Obrońców Grodna (wschodnia jezdnia lokalna) – Lazurowa). Korekta trasy w związku z kolejnym etapem przebudowy ul. Lazurowej (na odcinku od al. Obrońców Grodna do ul. Górczewskiej). Przywrócenie stałej trasy w kierunku południowym wraz z wprowadzeniem trasy objazdowej w kierunku północnym.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:


MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
ZTM - Zarząd Transportu Miejskiego [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
GL - Głos Ludu [1945-1948]
GW - Gazeta Wyborcza [1989-]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
WW - Wieczór Warszawy [1946-1948]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]

ZOBACZ TEŻ:


LINIA AUTOBUSOWA SPECJALNA

 

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH ZWYKŁYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII
KONTAKT: trasbus@o2.pl.