LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA

data numer rodzaj trasa uwagi
1965.11.03. 161 linia autobusowa zwykła stała IZBICKA (CMENTARZ) – Izbicka – Panny Wodnej – ZASADOWA / PANNY WODNEJ. Uruchomienie lokalnej linii łączącej osiedla Miedzeszyna z przelotową arterią ulicy Patriotów w ramach rozbudowy komunikacji autobusowej w rejonach peryferyjnych. Obsługa przez 2 autobusy z zajezdni "Inflancka".

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 88/65;
EW 1965, nr 265, 5 XI 1965, str. 5]
1971.07.12. 161 linia autobusowa zwykła stała IZBICKA (CMENTARZ) – Izbicka – Panny Wodnej – RADOŚĆ PKP. Tymczasowe skrócenie trasy w związku z robotami prowadzonymi nad przeniesieniem pętli z ul. Zasadowej w rejon ul. Przewodowej.

[MZK Polecenie Służbowe nr 42/71;
EW 1971, nr 162, 10/11 VII 1971, str. 7]
1971.07.27. 161 linia autobusowa zwykła stała IZBICKA (CMENTARZ) – Izbicka – Panny Wodnej – Zasadowa – ZASADOWA / PRZEWODOWA. Przedłużenie trasy do nowej pętli w celu poprawy obsługi komunikacyjnej Radości. Obsługa przez 2 autobusy krótkie z zajezdni "Ostrobramska".

[MZK Polecenie Służbowe nr 43/71;
EW 1971, nr 175, 27 VII 1971, str. 5]
1976.12.19. 161 linia autobusowa zwykła stała IZBICKA (CMENTARZ) – Izbicka – Panny Wodnej – Zasadowa – Przewodowa – Patriotów – Bysławska – FALENICA. Przedłużenie trasy z Miedzeszyna do Falenicy. Obsługa przez 2 autobusy z zajezdni "Ostrobramska".

[MZK Polecenie Służbowe nr 39/76]
1979.09.23. 161 linia autobusowa zwykła stała IZBICKA (CMENTARZ) – Izbicka – Panny Wodnej – Zasadowa – Przewodowa – Patriotów – Bysławska – Poezji – Jachowicza – Olecka – OLECKA (powrót: OLECKA – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów – Walcownicza – Narcyzowa – Ochocza – Bystrzycka – Walcownicza – Patriotów – Przewodowa). Połączenie z linią 186 w celu usprawnienia wewnętrzenj obsługi komunikacyjnej Radości, Miedzeszyna i Falenicy. Obsługa przez 3 autobusy z zajezdni "Ostrobramska".

[MZK Polecenie Służbowe nr 36/79;
EW 1979, nr 211, 20 IX 1979, str. 7]
1981.12.10. 161 linia autobusowa zwykła stała ZBÓJNA GÓRA – Podmokła – Cygańska – Kwitnącej Akacji – Izbicka (powrót: Izbicka – Izbicka (cmentarz) (pętla) – Izbicka – Kwitnącej Akacji) – Panny Wodnej – Zasadowa – Przewodowa – Patriotów – Bysławska – Poezji – Jachowicza – Olecka – OLECKA (powrót: OLECKA – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów – Walcownicza – Narcyzowa – Ochocza – Bystrzycka – Walcownicza – Patriotów – Przewodowa). Przedłużenie trasy w celu objęcia obsługą komunikacyjną Domu Dziecka przy ul. Podmokłej oraz pobliskich mieszkańców. Obsługa przez 3 autobusy z zajezdni "Ostrobramska".

[MZK Polecenie Służbowe nr 54/81]
1986.02.15. 161 linia autobusowa zwykła stała ZBÓJNA GÓRA – Podmokła – Cygańska – Kwitnącej Akacji – Izbicka – Patriotów – Zwoleńska (zawrotka) – Patriotów – Panny Wodnej (powrót: Panny Wodnej – Izbicka – Izbicka (cmentarz) (pętla) – Izbicka – Kwitnącej Akacji) – Zasadowa – Przewodowa – Patriotów – Bysławska – Poezji – Jachowicza – Olecka – OLECKA (powrót: OLECKA – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów – Walcownicza – Narcyzowa – Ochocza – Bystrzycka – Walcownicza – Patriotów – Przewodowa). Wprowadzenie podjazdów do Międzylesia.

[MZK Polecenie Służbowe nr 5/86;
EW 1986, nr 31, 13 II 1986, str. 7;
ŻW 1986, nr 38, 14 II 1986, str. 8]
1986.12.21. 161 linia autobusowa zwykła stała ZBÓJNA GÓRA – Podmokła – Cygańska – Kwitnącej Akacji – Izbicka (powrót: Izbicka – Izbicka (cmentarz) (pętla) – Izbicka – Kwitnącej Akacji) – Panny Wodnej – Zasadowa – Przewodowa – Patriotów – Bysławska – Poezji – Jachowicza – Olecka – OLECKA (powrót: OLECKA – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów – Walcownicza – Narcyzowa – Ochocza – Bystrzycka – Walcownicza – Patriotów – Przewodowa). Przejęcie odcinka trasy przez linię 147 w celu poprawy obsługi komunikacyjnej Radości.

[MZK Polecenie Służbowe nr 59/86;
EW 1986, nr 250, 24/28 XII 1986, str. 15]
1995.08.01. 161 linia autobusowa zwykła stała ZBÓJNA GÓRA – Podmokła – Cygańska – Kwitnącej Akacji – Izbicka (powrót: Izbicka – Izbicka (cmentarz) (pętla) – Izbicka – Kwitnącej Akacji) – Panny Wodnej – Zasadowa – Przewodowa – Patriotów – Bysławska – Poezji – Jachowicza – Olecka – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów – Walcownicza – Petunii (powrót: Petunii – Walcownicza – Narcyzowa – Ochocza – Bystrzycka – Walcownicza – Patriotów – Bysławska – Falenica – Bysławska – Patriotów – Przewodowa) – Hiacyntowa – Techniczna – Zagórzańska – Złotej Jesieni – Podkowy – ALEKSANDRÓW. Połączenie z linią 186.
1995.10.10. 161 linia autobusowa zwykła stała ZBÓJNA GÓRA – Podmokła – Cygańska – Kwitnącej Akacji – Izbicka (powrót: Izbicka – Izbicka (cmentarz) (pętla) – Izbicka – Kwitnącej Akacji) – Panny Wodnej – Zasadowa – Przewodowa – Patriotów – Bysławska – Poezji – Jachowicza – Olecka – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów – Walcownicza (powrót: Walcownicza – Patriotów – Bysławska – Falenica – Bysławska – Patriotów – Przewodowa) – Bystrzycka – Ochocza – Narcyzowa – Walcownicza – Petunii – Hiacyntowa – Techniczna – Zagórzańska – Złotej Jesieni – Podkowy – ALEKSANDRÓW. Korekta trasy na terenie Falenicy.
1997.03.19. 161 linia autobusowa zwykła stała ZBÓJNA GÓRA – Podmokła – Cygańska – Kwitnącej Akacji – Izbicka (powrót: Izbicka – Izbicka (cmentarz) (pętla) – Izbicka – Kwitnącej Akacji) – Panny Wodnej – Zasadowa – Przewodowa – Patriotów – Bysławska – Poezji – Jachowicza – OLECKA (powrót: OLECKA – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów – Walcownicza – Narcyzowa – Ochocza – Bystrzycka – Walcownicza – Patriotów – Przewodowa). Przejęcie odcinka trasy do Aleksandrowa przez linię 115.
1997.11.15. 161 linia autobusowa zwykła stała ZBÓJNA GÓRA – Podmokła – Cygańska – Kwitnącej Akacji – Izbicka (powrót: Izbicka – Izbicka (cmentarz) (pętla) – Izbicka – Kwitnącej Akacji) – Panny Wodnej – Zasadowa – Przewodowa – Patriotów – Bysławska (powrót: Bysławska – Poezji – Jachowicza – Olecka – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów – Przewodowa) – Wał Miedzeszyński – BŁOTA. Przedłużenie linii wraz z wycofaniem z ul. Narcyzowej, Ochoczej i Bystrzyckiej.
2005.06.10.
godz. 22.00.
161 linia autobusowa zwykła stała ZBÓJNA GÓRA – Podmokła – Cygańska – Kwitnącej Akacji – Izbicka – Patriotów (strona wschodnia) – PKP Miedzeszyn – Patriotów – Przewodowa – Zasadowa – Panny Wodnej – Patriotów – Bysławska (powrót: Bysławska – Poezji – Jachowicza – Olecka – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów – Przewodowa – Zasadowa – Panny Wodnej – Patriotów – PKP Miedzeszyn – Patriotów (strona wschodnia) – Izbicka – Izbicka (cmentarz) (pętla) – Izbicka – Kwitnącej Akacji) – Wał Miedzeszyński – BŁOTA. Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z rozpoczęciem budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Panny Wodnej i Patriotów i zamknięciem przejazdu przez tory kolejowe w rejonie stacji PKP Radość.
2005.10.02. 161 linia autobusowa zwykła stała ZBÓJNA GÓRA – Podmokła – Cygańska – Kwitnącej Akacji – Izbicka (powrót: Izbicka – Izbicka (cmentarz) – Izbicka – Kwitnącej Akacji) – Panny Wodnej – Zasadowa – Przewodowa – Patriotów – Bysławska (powrót: Bysławska – Poezji – Jachowicza – Olecka – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów – Przewodowa) – Wał Miedzeszyński – BŁOTA. Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Panny Wodnej i Patriotów.
2009.10.01. 161 linia autobusowa zwykła stała ZBÓJNA GÓRA – Podmokła – Cygańska – Kwitnącej Akacji – Izbicka (powrót: Izbicka – Izbicka (cmentarz) (pętla) – Izbicka – Kwitnącej Akacji) – Panny Wodnej – Zasadowa – Przewodowa – Patriotów – Bysławska – Poezji – Jachowicza – OLECKA (powrót: OLECKA – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów – Przewodowa). Skrócenie trasy w związku ze skierowaniem do Błot nowej linii 213.
2010.03.19. 161 linia autobusowa zwykła stała PKP RADOŚĆ – Panny Wodnej – Zasadowa – Przewodowa – Patriotów – Walcownicza – Bystrzycka – Ochocza – Narcyzowa – Walcownicza – Petunii – Techniczna – Zagórzańska – Izbicka – Kwitnącej Akacji – Cygańska – Podmokła – Zbójna Góra (pętla) – Podmokła – Cygańska – Kwitnącej Akacji – Izbicka – IZBICKA (kraniec między ul. Osterwy i ul. Radłowską) (powrót: IZBICKA (kraniec między ul. Osterwy i ul. Radłowską) – Izbicka – Osterwy – Wilgi – Radłowska – Izbicka – Kwitnącej Akacji). Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z rozpoczęciem budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Patriotów i Izbickiej.
2010.06.20. 161 linia autobusowa zwykła stała ZBÓJNA GÓRA – Podmokła – Cygańska – Kwitnącej Akacji – Izbicka (powrót: Izbicka – Izbicka (cmentarz) (pętla) – Izbicka – Kwitnącej Akacji) – Panny Wodnej – Zasadowa – Przewodowa – Patriotów – Bysławska – Poezji – Jachowicza – Olecka – OLECKA (powrót: OLECKA – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów – Przewodowa). Zakończenie budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Patriotów i Izbickiej.
2013.06.22.
godz. 7.00.
161 linia autobusowa zwykła stała ZBÓJNA GÓRA – Podmokła – Cygańska – Kwitnącej Akacji – Izbicka (powrót: Izbicka – Izbicka (cmentarz) (pętla) – Izbicka – Kwitnącej Akacji) – Panny Wodnej – Zasadowa – Przewodowa – Patriotów – Młoda – Derkaczy – Bysławska – Poezji – Jachowicza – Olecka – OLECKA (powrót: OLECKA – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów – Przewodowa). Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z rozpoczęciem budowy ronda na skrzyżowaniu ulic: Patriotów, Bysławskiej i Młodej.
2013.07.16. 161 linia autobusowa zwykła stała ZBÓJNA GÓRA – Podmokła – Cygańska – Kwitnącej Akacji – Izbicka (powrót: Izbicka – Izbicka (cmentarz) (pętla) – Izbicka – Kwitnącej Akacji) – Panny Wodnej – Zasadowa – Przewodowa – Patriotów – Bysławska – Poezji – Jachowicza – Olecka – OLECKA (powrót: OLECKA – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów – Przewodowa). Przywrócenie stałej trasy na terenie Falenicy.
2015.08.03. 161 linia autobusowa zwykła stała ZBÓJNA GÓRA – Podmokła – Cygańska – Kwitnącej Akacji – Izbicka (powrót: Izbicka – Izbicka (cmentarz) (pętla) – Izbicka – Kwitnącej Akacji) – Panny Wodnej – Zasadowa – Przewodowa – Patriotów – Bysławska – Falenica (pętla) – Bysławska – Włókiennicza – Kosodrzewiny – Poezji – Jachowicza – Olecka – OLECKA (powrót: OLECKA – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów – Przewodowa). Skierowanie na trasę objazdową w związku z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Poezji i zamknięciem dla ruchu kołowego ul. Poezji na odcinku Bysławska - Kosodrzewiny.
2015.09.14. 161 linia autobusowa zwykła stała ZBÓJNA GÓRA – Podmokła – Cygańska – Kwitnącej Akacji – Izbicka (powrót: Izbicka – Izbicka (cmentarz) (pętla) – Izbicka – Kwitnącej Akacji) – Panny Wodnej – Zasadowa – Przewodowa – Patriotów – Bysławska – Poezji – Jachowicza – Olecka – OLECKA (powrót: OLECKA – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów – Przewodowa). Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Poezji.
2015.10.22. 161 linia autobusowa zwykła stała ZBÓJNA GÓRA – Podmokła – Cygańska – Kwitnącej Akacji – Izbicka (powrót: Izbicka – Izbicka (cmentarz) (pętla) – Izbicka – Kwitnącej Akacji) – Panny Wodnej – Zasadowa – Przewodowa – Patriotów – Bysławska – Włókiennicza – Kosodrzewiny – Poezji – Jachowicza – Olecka – OLECKA (powrót: OLECKA – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów – Przewodowa). Skierowanie na trasę objazdową w związku z rozpoczęciem budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Bysławska/Mozaikowa oraz modernizacji krańca FALENICA, a tym samym zamknięciem dla ruchu kołowego ul. Bysławskiej wraz z pętlą FALENICA.
2016.04.09. 161 linia autobusowa zwykła stała ZBÓJNA GÓRA – Podmokła – Cygańska – Kwitnącej Akacji – Izbicka (powrót: Izbicka – Izbicka (cmentarz) (pętla) – Izbicka – Kwitnącej Akacji) – Panny Wodnej – Zasadowa – Przewodowa – Patriotów – Bysławska – Poezji – Jachowicza – Olecka – OLECKA (powrót: OLECKA – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów – Przewodowa). Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu przebudowy pętli FALENICA.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.

ZOBACZ TEŻ:


LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA
LINIA AUTOBUSOWA ZASTĘPCZA

 

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH ZWYKŁYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.