LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA

data numer rodzaj trasa uwagi
1949.04.04. 115 linia autobusowa zwykła stała WIATRACZNA – Grochowska – Płowiecka – MARSA. Uruchomienie linii jako zastępczej dla tramwajów na czas przekuwania torów na odcinku Wiatraczna - Gocławek.

[EW 1949, nr 090, 1 IV 1949, str. 1;
KC 1949, nr 090, 1 IV 1949, str. 5]
1949.05.30. 115 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (stara pętla) – Kijowska – Targowa – Zamoyskiego – Grochowska – Płowiecka – MARSA. Przedłużenie trasy w związku z rozpoczęciem przekuwania na rozstaw 1435 mm torów tramwajowych na ul. Zamoyskiego i Grochowskiej (na odcinku od al. Zielenieckiej do ul. Wiatracznej).

[EW 1949, nr 149, 29 V 1949, str. 5;
KC 1949, nr 146, 29 V 1949, str. 6]
1949.06.02. 115 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (stara pętla) – Kijowska – Targowa – Zamoyskiego – Grochowska – WIATRACZNA. Skrócenie trasy w związku z brakami taborowymi oraz zakończeniem przekuwania torów tramwajowych na odcinku Wiatraczna - Gocławek.

[EW 1949, nr 152, 1 VI 1949, str. 5]
1949.08.28. 115 linia autobusowa zwykła stała WIATRACZNA – Grochowska – Płowiecka – MARSA. Ustalenie nowej stałej trasy łączącej rejon skrzyżowania ul. Grochowskiej z ówczesną Szosą Rembertowską z przystankiem przesiadkowym przy ul. Wiatracznej.

[EW 1949, nr 239, 28 VIII 1949, str. 5;
KC 1949, nr 235, 27 VIII 1949, str. 7]
1949.08.30. 115 linia autobusowa zwykła stała ALEJA ZIELENIECKA – Zamoyskiego – Grochowska – Płowiecka – MARSA. Przedłużenie trasy w celu odciążenia linii tramwajowej 26.

[EW 1949, nr 241, 30 VIII 1949, str. 1]
1949.09.26. 115 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) (stara pętla) – Kijowska – Targowa – Zamoyskiego – Grochowska – Płowiecka – MARSA. Przedłużenie trasy do Dworca Wschodniego.

[EW 1949, nr 266, 24 IX 1949, str. 5;
KC 1949, nr 263, 24 IX 1949, str. 7]
1950.02.01. 115 linia autobusowa zwykła stała ALEJA ZIELENIECKA – Zamoyskiego – Grochowska – Płowiecka – MARSA. Skrócenie trasy.

[EW 1950, nr 026, 26 I 1950, str. 5;
KC 1950, nr 026, 26 I 1950, str. 5]
1952.09.24. 115 linia autobusowa zwykła stała WIATRACZNA – Grochowska – Płowiecka – WAWER (WIADUKT PKP). Przedłużenie trasy w celu polepszenia obsługi Gocławka i Wawra po likwidacji kolejki wąskotorowej wraz z jednoczesnym wycofaniem z odcinka dublującego się z tramwajami.
1954.11.22. 115 linia autobusowa zwykła stała WIATRACZNA – Grochowska – Płowiecka – Czecha – CZECHA / KAJKI. Przedłużenie trasy w rejon Anina.

[EW 1954, nr 277, 20-21 XI 1954, str. 5]
1957.11.01. 115 linia autobusowa zwykła stała SIENNICKA – Dwernickiego – Wiatraczna – Grochowska – Płowiecka – Czecha – CZECHA / KAJKI. Zamiana krańców z linią 127.
1959.08.17. 115 linia autobusowa zwykła stała WIATRACZNA – Grochowska – Płowiecka – Czecha – CZECHA / KAJKI. Czasowe skrócenie trasy w związku z przebudową ul. Dwernickiego.
1959.11.29. 115 linia autobusowa zwykła stała WIATRACZNA – Grochowska – Płowiecka – Czecha – CZECHA / KAJKI. Zakończenie przebudowy ul. Dwernickiego. Wprowadzenie trasy skróconej jako stałej (zamiana krańców z linią 143).
1960.05.08. 115 linia autobusowa zwykła stała SIENNICKA – Dwernickiego – Wiatraczna – Grochowska – Płowiecka – Czecha – Kajki – KAJKI (KINO WRZOS). Powrót na starą trasę (przejęcie odcinka trasy na Grochowie od linii 143) wraz z wydłużeniem linii w Aninie.
1964.08.23. 115 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Lubelska – Zamoyskiego – Grochowska – Gocławska – Mińska (powrót: Mińska – Grochowska) – Chrzanowskiego – Siennicka – Dwernickiego (powrót: Dwernickiego – Kickiego – Chrzanowskiego) – Wiatraczna – Grochowska – Płowiecka – Czecha – Kajki – KAJKI (KINO WRZOS). Przedłużenie trasy przez przemysłową część Kamionka do nowego krańca przy dworcu Wschodnim.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 36/64;
EW 1964, nr 201, 21 VIII 1964, str. 5]
1966.09.12. 115 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Lubelska – Zamoyskiego – Grochowska – Gocławska – Mińska (powrót: Mińska – Grochowska) – Podskarbińska – Dwernickiego – Wiatraczna – Grochowska – Płowiecka – Czecha – Kajki – KAJKI (KINO WRZOS). Korekta trasy na terenie Kamionka.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 49/66;
EW 1966, nr 216, 10/11 IX 1966, str. 5]
1967.05.14. 115 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Lubelska – Zamoyskiego – Grochowska – Gocławska – Mińska (powrót: Mińska – Grochowska) – Podskarbińska – Dwernickiego – Szaserów – Garwolińska – Grochowska – Płowiecka – Czecha – Kajki – KAJKI (KINO WRZOS). Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z przebudową ul. Wiatracznej.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 20/67;
EW 1967, nr 115, 13/14 V 1967, str. 5]
1968.04.21. 115 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Lubelska – Zamoyskiego – Grochowska – Gocławska – Mińska (powrót: Mińska – Grochowska) – Podskarbińska – Dwernickiego – Wiatraczna – Grochowska (powrót: Grochowska – Zakole – Wiatraczna) – Płowiecka – Czecha – Kajki – KAJKI (KINO WRZOS). Ponowne skierowanie w rejon ronda Wiatraczna. Obsługa przez autobusy z zajezdni "Woronicza".

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 22/68;
EW 1968, nr 97, 22 IV 1968, str. 5]
1969.05.30. 115 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Lubelska – Zamoyskiego – Grochowska – Gocławska – Mińska (powrót: Mińska – Grochowska) – Podskarbińska – Dwernickiego – Wiatraczna – Grochowska (powrót: Grochowska – Zakole – Wiatraczna) – Płowiecka – Czecha – Kajki – Pożaryskiego – Żegańska – BURSZTYNOWA. Wydłużenie trasy przez osiedle Anin do Międzylesia. Obsługa przez 7 autobusów przegubowych i 7 krótkich z zajezdni "Ostrobramska".

[MZK Polecenie Służbowe nr 32/69;
EW 1969, nr 128, 30 V 1969, str. 5]
1970.06.07. 115 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Lubelska – Zamoyskiego – Grochowska – Gocławska – Mińska (powrót: Mińska – Grochowska) – Chrzanowskiego – Siennicka – Dwernickiego (powrót: Dwernickiego – Kickiego – Chrzanowskiego) – Wiatraczna – Grochowska (powrót: Grochowska – Zakole – Wiatraczna) – Płowiecka – Czecha – Kajki – Pożaryskiego – Żegańska – BURSZTYNOWA. Skierowanie na trasę objazdową w związku z przebudową ul. Podskarbińskiej.

[MZK Polecenie Służbowe nr 27/70;
EW 1970, nr 132, 6/7 VI 1970, str. 7]
1970.08.11. 115 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Lubelska – Zamoyskiego – Grochowska – Gocławska – Mińska (powrót: Mińska – Grochowska) – Podskarbińska – Dwernickiego – Wiatraczna – Grochowska (powrót: Grochowska – Zakole – Wiatraczna) – Płowiecka – Czecha – Kajki – Pożaryskiego – Żegańska – BURSZTYNOWA. Przywrócenie przejazdu przez ul. Podskarbińską.

[MZK Polecenie Służbowe nr 37/70]
1972.09.20. 115 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Lubelska – Zamoyskiego – Grochowska – Gocławska – Mińska (powrót: Mińska – Grochowska) – Stanisławowska – Dwernickiego – Wiatraczna – Grochowska (powrót: Grochowska – Zakole – Wiatraczna) – Płowiecka – Czecha – Kajki – Pożaryskiego – Żegańska – BURSZTYNOWA. Korekta trasy na terenie Kamionka w związku z zamknięciem fragmentu ul. Mińskiej dla ruchu kołowego.

[MZK Telefonogram z 20 IX 1972]
1977.08.17. 115 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Lubelska – Zamoyskiego – Grochowska – Gocławska – Mińska (powrót: Mińska – Grochowska) – Stanisławowska – Dwernickiego – Wiatraczna – Grochowska (powrót: Grochowska – Zakole – Wiatraczna) – Płowiecka – Czecha – Kajki – Pożaryskiego – Żegańska – aleja Dzieci Polskich – MIĘDZYLESIE. Przekazanie do eksploatacji nowej pętli przy Centrum Zdrowia Dziecka.

[MZK Polecenie Służbowe nr 30/77]
1978.10.12. 115 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Mińska – Stanisławowska – Dwernickiego – Wiatraczna – Grochowska (powrót: Grochowska – Zakole – Wiatraczna) – Płowiecka – Czecha – Kajki – Pożaryskiego – Żegańska – aleja Dzieci Polskich – MIĘDZYLESIE. Korekta trasy na terenie Kamionka w celu usprawnienia komunikacji dla załogi ZWUT.

[MZK Polecenie Służbowe nr 45/78;
EW 1978, nr 228, 10 X 1978, str. 7]
1988.08.13. 115 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Mińska – Stanisławowska – Terespolska – Mińska – Podskarbińska – Dwernickiego – Wiatraczna – Grochowska (powrót: Grochowska – Zakole – Wiatraczna) – Płowiecka – Czecha – Kajki – Pożaryskiego – Żegańska – aleja Dzieci Polskich – MIĘDZYLESIE. Korekta trasy na terenie Kamionka w celu poprawy obsługi komunikacyjnej IV Oddziału ZUS przy ul. Podskarbińskiej.
1990.08.11. 115 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Mińska – Stanisławowska – Dwernickiego (powrót: Dwernickiego – Podskarbińska – Mińska – Terespolska – Stanisławowska) – Wiatraczna – Grochowska (powrót: Grochowska – Zakole – Wiatraczna) – Płowiecka – Czecha – Kajki – Pożaryskiego – Żegańska – aleja Dzieci Polskich – MIĘDZYLESIE. Korekta trasy na terenie Kamionka.
1995.09.01. 115 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Mińska – Stanisławowska – Dwernickiego (powrót: Dwernickiego – Podskarbińska – Mińska – Terespolska – Stanisławowska) – Wiatraczna – Grochowska (powrót: Grochowska – Zakole – Wiatraczna) – Płowiecka – Marsa – Okularowa – Stepowa – Korkowa – Kościuszkowców – Kajki – Pożaryskiego – Żegańska – aleja Dzieci Polskich – MIĘDZYLESIE. Korekta trasy na wniosek Urzędu Dzielnicy Wawer.
1997.03.19. 115 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Mińska – Stanisławowska – Dwernickiego (powrót: Dwernickiego – Podskarbińska – Mińska – Terespolska – Stanisławowska) – Wiatraczna – Grochowska (powrót: Grochowska – Zakole – Wiatraczna) – Płowiecka – Marsa – Okularowa – Stepowa – Korkowa – Kościuszkowców – Kajki – Pożaryskiego – Żegańska – Patriotów (wschodnia) – Walcownicza – Bystrzycka – Ochocza – Narcyzowa – Walcownicza – Petunii – Hiacyntowa – Techniczna – Zagórzańska – Złotej Jesieni – Podkowy – ALEKSANDRÓW.

(W dni świąteczne: WIATRACZNA – Grochowska – Płowiecka – ...)
Przedłużenie linii wraz z wprowadzeniem skróconej trasy w dni świąteczne.
2004.10.01. 115 linia autobusowa zwykła stała WIATRACZNA – Grochowska – Zamieniecka – Łukowska – Rodziewiczówny – Ostrobramska – Marsa – Okularowa – Stepowa – Korkowa – Kościuszkowców – Kajki – Pożaryskiego – Żegańska – Patriotów (wschodnia) – Walcownicza – Bystrzycka – Ochocza – Narcyzowa – Walcownicza – Petunii – Hiacyntowa – Techniczna – Zagórzańska – Złotej Jesieni – Podkowy – ALEKSANDRÓW. Skrócenie wszystkich kursów do pętli Wiatraczna w związku z wydłużeniem trasy linii 137 wraz z korektą trasy na terenie os. Ostrobramska.
2005.04.01. 115 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Mińska – Stanisławowska – Dwernickiego (powrót: Dwernickiego – Podskarbińska – Mińska – Terespolska – Stanisławowska) – Wiatraczna – Grochowska (powrót: Grochowska – Zakole – Wiatraczna) – Zamieniecka – Łukowska – Rodziewiczówny – Ostrobramska – Marsa – Okularowa – Stepowa – Korkowa – Kościuszkowców – Kajki – Pożaryskiego – Żegańska – Patriotów (wschodnia) – Walcownicza – Bystrzycka – Ochocza – Narcyzowa – Walcownicza – Petunii – Hiacyntowa – Techniczna – Zagórzańska – Złotej Jesieni – Podkowy – ALEKSANDRÓW.

(W dni świąteczne: WIATRACZNA – Grochowska – Zamieniecka – ...)
Przywrócenie podjazdów pod Dworzec Wschodni w dni powszednie w związku z postulatami pasażerów.
2007.07.01. 115 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Mińska – Stanisławowska – Dwernickiego (powrót: Dwernickiego – Podskarbińska – Mińska – Terespolska – Stanisławowska) – Wiatraczna – Grochowska (powrót: Grochowska – Zakole – Wiatraczna) – Zamieniecka – Łukowska – Rodziewiczówny – Ostrobramska – Marsa – Okularowa – Stepowa – Korkowa – Kościuszkowców – Kajki – Pożaryskiego – Żegańska – Patriotów (wschodnia) – Walcownicza – Bystrzycka – Ochocza – Narcyzowa – Walcownicza – Petunii – Hiacyntowa – Techniczna – Zagórzańska – Złotej Jesieni – Podkowy – ALEKSANDRÓW. Skierowanie wszystkich kursów do Dworca Wschodniego w związku z wakacyjnym zawieszeniem kursowania linii 137.
2007.10.01. 115 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Mińska – Stanisławowska – Dwernickiego (powrót: Dwernickiego – Podskarbińska – Mińska – Terespolska – Stanisławowska) – Wiatraczna – Grochowska (powrót: Grochowska – Zakole – Wiatraczna) – Zamieniecka – Łukowska – Rodziewiczówny – Ostrobramska – Marsa – Okularowa – Stepowa – Korkowa – Kościuszkowców – Kajki – Pożaryskiego – Żegańska – Patriotów (wschodnia) – Walcownicza – Bystrzycka – Ochocza – Narcyzowa – Walcownicza – Petunii – Hiacyntowa – Techniczna – Zagórzańska – Złotej Jesieni – Podkowy – ALEKSANDRÓW. Utrzymanie wydłużonej trasy jako stałej we wszystkie dni tygodnia.
2010.04.28. 115 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Mińska – Stanisławowska – Dwernickiego (powrót: Dwernickiego – Podskarbińska – Mińska – Terespolska – Stanisławowska) – Wiatraczna – Grochowska (powrót: Grochowska – Zakole – Wiatraczna) – Zamieniecka – Łukowska – Rodziewiczówny – Ostrobramska – Marsa – Okularowa – Stepowa – Korkowa – Kościuszkowców – Kajki – Pożaryskiego – Żegańska – Patriotów – Przewodowa – Patriotów (wschodnia) – Walcownicza – Bystrzycka – Ochocza – Narcyzowa – Walcownicza – Petunii – Hiacyntowa – Techniczna – Zagórzańska – Złotej Jesieni – Podkowy – ALEKSANDRÓW. Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z II etapem budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Patriotów i Izbickiej i zamknięciem przejazdu kolejowego oraz przejazdu ulicą Patriotów w rejonie skrzyżowania z ul. Izbicką.
2010.06.20. 115 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Mińska – Stanisławowska – Dwernickiego (powrót: Dwernickiego – Podskarbińska – Mińska – Terespolska – Stanisławowska) – Wiatraczna – Grochowska (powrót: Grochowska – Zakole – Wiatraczna) – Zamieniecka – Łukowska – Rodziewiczówny – Ostrobramska – Marsa – Okularowa – Stepowa – Korkowa – Kościuszkowców – Kajki – Pożaryskiego – Żegańska – Patriotów (wschodnia) – Walcownicza – Bystrzycka – Ochocza – Narcyzowa – Walcownicza – Petunii – Hiacyntowa – Techniczna – Zagórzańska – Złotej Jesieni – Podkowy – ALEKSANDRÓW. Zakończenie budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Patriotów i Izbickiej.
2012.08.25.
godz. 22.00.
115 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Mińska – Stanisławowska – Dwernickiego (powrót: Dwernickiego – Podskarbińska – Mińska – Terespolska – Stanisławowska) – Wiatraczna – Grochowska (powrót: Grochowska – Zakole – Wiatraczna) – Zamieniecka – Łukowska – Rodziewiczówny – Ostrobramska – Marsa – Rekrucka – Korkowa – Kościuszkowców – Kajki – Pożaryskiego – Żegańska – Patriotów (wschodnia) – Walcownicza – Bystrzycka – Ochocza – Narcyzowa – Walcownicza – Petunii – Hiacyntowa – Techniczna – Zagórzańska – Złotej Jesieni – Podkowy – ALEKSANDRÓW. Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z przebudową skrzyżowania ulic: Marsa, Okularowej i Chełmżyńskiej i związanym z tym zamknięciem dla ruchu ul. Okularowej.
2012.10.18.
godz. 21.00.
115 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Mińska – Stanisławowska – Dwernickiego (powrót: Dwernickiego – Podskarbińska – Mińska – Terespolska – Stanisławowska) – Wiatraczna – Grochowska (powrót: Grochowska – Zakole – Wiatraczna) – Zamieniecka – Łukowska – Rodziewiczówny – Ostrobramska – Marsa – Okularowa – Stepowa – Korkowa – Kościuszkowców – Kajki – Pożaryskiego – Żegańska – Patriotów (wschodnia) – Walcownicza – Bystrzycka – Ochocza – Narcyzowa – Walcownicza – Petunii – Hiacyntowa – Techniczna – Zagórzańska – Złotej Jesieni – Podkowy – ALEKSANDRÓW. Przywrócenie stałej trasy w rejonie skrzyżowania ulic: Marsa, Okularowej i Chełmżyńskiej.
2013.06.01. 115 linia autobusowa zwykła stała MOKRY ŁUG – aleja Sztandarów – aleja Chruściela – Cyrulików – Marsa – Ilskiego (powrót: Ilskiego – Marsa – PKP Rembertów (strona południowa) – Marsa – Cyrulików) – aleja Komandosów – Grzybowa – Szosowa – Wspólna – Brata Alberta (zawrotka) – Wspólna – Korkowa – Kościuszkowców – Kajki – Pożaryskiego – Żegańska – Patriotów (wschodnia) – Walcownicza – Bystrzycka – Ochocza – Narcyzowa – Walcownicza – Petunii – Hiacyntowa – Techniczna – Zagórzańska – Złotej Jesieni – Podkowy – ALEKSANDRÓW.

(W dni powszednie w godz. 6-20: ... – Wspólna – Korkowa – Łysakowska (zawrotka) – Korkowa – Kościuszkowców – ...)

(Kursy do godz. 6.00 oraz po godz. 21.00: ... – Wspólna – Brata Alberta – Zielona (pętla) – Brata Alberta – Wspólna – Korkowa – Kościuszkowców – ...)
Dostosowanie układu komunikacyjnego do zmniejszonego budżetu Zarządu Transportu Miejskiego. Połączenie z linią 215. W relacji Praga Południe - Marysin Wawerski linia zastąpiona przez linie 173 i 315.
2015.06.20. 115 linia autobusowa zwykła stała MOKRY ŁUG – aleja Sztandarów – aleja Chruściela – Cyrulików – Marsa – Ilskiego (powrót: Ilskiego – Marsa – PKP Rembertów (strona południowa) – Marsa – Cyrulików) – aleja Komandosów – Grzybowa – Szosowa – Wspólna – Brata Alberta (zawrotka) – Wspólna – Korkowa – Kościuszkowców – Kajki – VIII Poprzeczna – Szpotańskiego (powrót: Szpotańskiego – IX Poprzeczna – Kajki) – Patriotów (wschodnia) – Walcownicza – Bystrzycka – Ochocza – Narcyzowa – Walcownicza – Petunii – Hiacyntowa – Techniczna – Zagórzańska – Złotej Jesieni – Podkowy – ALEKSANDRÓW.

(W dni powszednie w godz. 6-20: ... – Wspólna – Korkowa – Łysakowska (zawrotka) – Korkowa – Kościuszkowców – ...)

(Kursy do godz. 6.00 oraz po godz. 21.00: ... – Wspólna – Brata Alberta – Zielona (pętla) – Brata Alberta – Wspólna – Korkowa – Kościuszkowców – ...)
Zamknięcie przejazdu przez tory kolejowej wzdłuż ul. Żegańskiej wraz z ul. Żegańską na odcinku od ul. Patriotów do ul. Pożaryskiego w związku z kolejnym etapem budowy tunelu.
2016.01.30. 115 linia autobusowa zwykła stała MOKRY ŁUG – aleja Sztandarów – aleja Chruściela – Cyrulików – Marsa – Ilskiego (powrót: Ilskiego – Marsa – PKP Rembertów (strona południowa) – Marsa – Cyrulików) – aleja Komandosów – Grzybowa – Szosowa – Wspólna – Brata Alberta (zawrotka) – Wspólna – Korkowa – Kościuszkowców – Kajki – VIII Poprzeczna – Szpotańskiego – IX Poprzeczna – Kajki (powrót: Kajki – VIII Poprzeczna – Szpotańskiego – IX Poprzeczna – Kajki) – Pożaryskiego – Żegańska – aleja Dzieci Polskich – MIĘDZYLESIE.

(W dni powszednie w godz. 6-20: ... – Wspólna – Korkowa – Łysakowska (zawrotka) – Korkowa – Kościuszkowców – ...)

(Kursy do godz. 6.00 oraz po godz. 21.00: ... – Wspólna – Brata Alberta – Zielona (pętla) – Brata Alberta – Wspólna – Korkowa – Kościuszkowców – ...)
Skrócenie trasy w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu prac związanych z budową tunelu drogowego w ciągu ulic Zwoleńska - Żegańska, a tym samym zamknięciem dla ruchu kołowego ul. Patriotów po wschodniej stronie torów kolejowych w rejonie ul. Żegańskiej. Zastąpienie na odcinku Międzylesie - Aleksandrów przez linię Z15.
2016.03.29. 115 linia autobusowa zwykła stała MOKRY ŁUG – aleja Sztandarów – aleja Chruściela – Cyrulików – Marsa – Ilskiego (powrót: Ilskiego – Marsa – PKP Rembertów (strona południowa) – Marsa – Cyrulików) – aleja Komandosów – Grzybowa – Szosowa – Wspólna – Brata Alberta (zawrotka) – Wspólna – Korkowa – Kościuszkowców – Kajki – VIII Poprzeczna – Szpotańskiego – IX Poprzeczna – Kajki (powrót: Kajki – VIII Poprzeczna – Szpotańskiego – IX Poprzeczna – Kajki) – Pożaryskiego – Żegańska – aleja Dzieci Polskich – MIĘDZYLESIE.

(W dni powszednie w godz. 6-20: ... – Wspólna – Korkowa – Łysakowska (zawrotka) – Korkowa – Kościuszkowców – ...)
Likwidacja wariantowych podjazdów do pętli ZIELONA w związku ze skierowaniem w ten rejon linii 183.
2016.06.07. 115 linia autobusowa zwykła stała MOKRY ŁUG – aleja Sztandarów – aleja Chruściela – Cyrulików – Marsa – Ilskiego (powrót: Ilskiego – Marsa – PKP Rembertów (strona południowa) – Marsa – Cyrulików) – aleja Komandosów – Grzybowa – Szosowa – Wspólna – Brata Alberta (zawrotka) – Wspólna – Korkowa – Kościuszkowców – Kajki – Pożaryskiego – Żegańska – WAWER-RATUSZ (zawrotka na rondzie przy skrzyżowaniu z ul. Dworcową).

(W dni powszednie w godz. 6-20: ... – Wspólna – Korkowa – Łysakowska (zawrotka) – Korkowa – Kościuszkowców – ...)
Zmiana trasy objazdowej w związku z z zakończeniem kolejnego etapu prac związanych z budową tunelu drogowego w ciągu ulic Zwoleńska - Żegańska, a tym samym otwarciem dla ruchu kołowego ronda Braci Skurów oraz ul. Żegańskiej na odcinku Pożaryskiego - Dworcowa.
2016.07.09. 115 linia autobusowa zwykła stała MOKRY ŁUG – aleja Sztandarów – aleja Chruściela – Cyrulików – Marsa – Ilskiego (powrót: Ilskiego – Marsa – PKP Rembertów (strona południowa) – Marsa – Cyrulików) – aleja Komandosów – Grzybowa – Szosowa – Wspólna – Brata Alberta (zawrotka) – Wspólna – Korkowa – Kościuszkowców – Kajki – Pożaryskiego – Żegańska – Patriotów (wschodnia) – Walcownicza – Bystrzycka – Ochocza – Narcyzowa – Walcownicza – Petunii – Hiacyntowa – Techniczna – Zagórzańska – Złotej Jesieni – Podkowy – ALEKSANDRÓW.

(W dni powszednie w godz. 6-20: ... – Wspólna – Korkowa – Łysakowska (zawrotka) – Korkowa – Kościuszkowców – ...)
Przywrócenie stałej trasy po otwarciu dla ruchu ul. Patriotów po wschodniej stronie torów kolejowych w rejonie ul. Żegańskiej oraz ul. Żegańskiej na odcinku Dworcowa - Patriotów.
2018.04.16. 115 linia autobusowa zwykła stała MOKRY ŁUG – aleja Sztandarów – aleja Chruściela – Cyrulików – Marsa – Ilskiego (powrót: Ilskiego – Marsa – PKP Rembertów (strona południowa) – Marsa – Cyrulików) – aleja Komandosów – Grzybowa – Szosowa – Wspólna – Brata Alberta (zawrotka) – Wspólna – Korkowa – Kościuszkowców – Kajki – Pożaryskiego – Żegańska – Patriotów (wschodnia) – Szafirowa – Patriotów – Walcownicza – Bystrzycka – Ochocza – Narcyzowa – Walcownicza – Petunii – Hiacyntowa – Techniczna – Zagórzańska – Złotej Jesieni – Podkowy – ALEKSANDRÓW.

(W dni powszednie w godz. 6-20: ... – Wspólna – Korkowa – Łysakowska (zawrotka) – Korkowa – Kościuszkowców – ...)
Skierowanie na trasę objazdową w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu budowy Południowej Obwodnicy Warszawy i zamknięciem dla ruchu wschodniej jezdni ul. Patriotów na odcinku od ul. Arniki do ul. Drozdowej. Zastąpienie na fragmencie trasy przez zastępczą linię Z15.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.

ZOBACZ TEŻ:


LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA
LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA

 

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH ZWYKŁYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.