PL. STARYNKIEWICZA

INNE NAZWY KRAŃCA:
OKRES EKSPLOATACJI:
• 15 IX 1945 - (tramwaj)
• 22 VII 1946 - 4 IX 1947 (autobus)
• 18 IX 1962 - 14 X 1963 (autobus)
RODZAJ KRAŃCA:
• pętla klasyczna --- 15 IX 1945 - (tramwaj)
• przystanki dla dwóch przeciwbieżnych linii okólnych --- 22 VII 1946 - 4 IX 1947 (autobus)
• zawrotka na skrzyżowaniu --- 18 IX 1962 - 14 X 1963 (autobus)

DATA LINIE KOŃCZĄCE TRASĘ NA KRAŃCU UWAGI
1945.09.15. Uroczyste oddanie do ruchu pierwszych dwu powojennych linii tramwajowych w lewobrzeżnej Warszawie na trasach: OKĘCIE (ZAKŁADY LOTNICZE) - OPACZEWSKA (linia nr 7) oraz OPACZEWSKA - PL. STARYNKIEWICZA (linia nr 8). Obie linie miały łączną długość 7000 m i były obsługiwane przez sześć (po trzy na linię) pociągów tramwajowych (wagon motorowy + doczepny). Do zasilania trakcji użyto podstacji EKD na Szczęśliwicach.
1945.10.12. ZAWIESZENIE FUNKCJONOWANIA KRAŃCA. Otwarcie odbudowanego torowiska w Al. Jerozolimskich i na ul. Marszałkowskiej. Likwidacja linii 8 wraz z uruchomieniem linii 9 na trasie: PL. NARUTOWICZA - Al. Jerozolimskie - Marszałkowska - PL. ZBAWICIELA.
1945.11.17. Uruchomienie linii tramwajowej 10 łączącej pl. Starynkiewicza (docelowo Wolę) z pl. Zbawiciela z wykorzystaniem odbudowanego torowiska na ul. Chałubińskiego i ul. Nowowiejskiej.
1945.11.24. ZAWIESZENIE FUNKCJONOWANIA KRAŃCA. Oficjalne dopuszczenie do ruchu odbudowanego torowiska na ul. Towarowej (od 17 XI korzystały z niego kursy wyjazdowe i zjazdowe z zajezdni Wola) i przedłużenie trasy linii 10 do krańca MŁYNARSKA.
1945.11.29. Uruchomienie linii tramwajowej 11 łączącej Wolę (pętlę na ul. Bema) ze Śródmieściem.
1946.07.21. ZAWIESZENIE FUNKCJONOWANIA KRAŃCA. Przedłużenie trasy linii 11 przez Aleje Jerozolimskie i ul. Marszałkowską do krańca na placu Zbawiciela..
1947.07.01. Skrócenie trasy linii 9 w związku z przekuwaniem torowiska z rozstawu 1525 mm na 1435 mm na północnym fragmencie ul. Grójeckiej.
1947.07.22. Uruchomienie autobusowej linii okólnej O obsługującej Śródmieście.
1947.08.22. Zawieszenie kursowania linii tramwajowej 9 oraz skrócenie trasy linii 10 do odcinka: MŁYNARSKA - PL. STARYNKIEWICZA w związku z przekuwaniem torowiska w Alejach Jerozolimskich.
1947.08.29. Połączenie tras linii 10 (dotychczas kursującej na trasie: MŁYNARSKA - PL. STARYNKIEWICZA) i 21 (CMENTARZ WOLSKI - MŁYNARSKA).
1947.09.05. Przeniesienie przystanku krańcowego linii autobusowej O na pl. Unii Lubelskiej w związku z postulatami pasażerów o usprawnienie dojazdu do Dworca Głównego (eliminację postojów na pl. Starynkiewicza).
1948.05.04. ZAWIESZENIE FUNKCJONOWANIA KRAŃCA. Rozpoczęcie przekuwania torowiska na ul. Żelaznej i pl. Starynkiewicza. Skierowanie "szerokotorowej" linii tramwajowej 21 do pętli na pl. Żelaznej Bramy.
1948.06.16. Przywrócenie liniowego funkcjonowania krańca po zakończeniu przekuwania torowiska z rozstawu 1525 mm na 1435 mm. Przedłużenie trasy linii 23 łączącej Śródmieście z ul. Targową.
1948.08.22. Wznowienie funkcjonowania linii tramwajowej 21 (na rozstawie torów 1435 mm) łączącej Wolę ze Śródmieściem przez ul. Żelazną.
1948.12.05. Przedłużenie trasy linii 23 przez ul. Żelazną do pętli przy ul. Młynarskiej.
1949.02.06. Przedłużenie do Śródmieścia trasy linii tramwajowej 12 obsługującej dotychczas Mokotów i Służewiec.
1950.02.01. Likwidacja linii tramwajowej 21 w związku z przedłużeniem do pętli przy Cmentarzu Wolskim trasy linii 10. Uruchomienie nocnych linii tramwajowych 7 kreślone, 12 kreślone i 20 kreślone na wydłużonych trasach ich dziennych odpowiedników.
1950.03.01. Wycofanie linii tramwajowej 8 z Mokotowa i skrócenie trasy do odcinka: POWĄZKI - PL. STARYNKIEWICZA celem zwiększenia częstotliwości.
1950.06.05. Wycofanie ze Śródmieścia nocnej linii tramwajowej 20 kreślone.
1950.06.11. Zakończenie przekuwania torowiska tramwajowego na Pelcowiźnie i Bródnie. Uruchomienie nocnej linii tramwajowej 2 kreślone łączącej Bródno ze Śródmieściem.
1950.10.29. Ponowne skierowanie nocnej linii tramwajowej 20 kreślone do Śródmieścia.
1951.03.04. Przedłużenie trasy linii 2 kreślone do pl. Narutowicza. Przedłużenie trasy linii 7 kreślone na Wolę (do krańca przy Zajezdni "Wola". Likwidacja linii 12 kreślone i przejęcie fragmentu jej trasy przez nową linię 19 kreślone.
1951.11.01. Likwidacja linii 12 (połączenie z linią 15bis).
1952.06.02. Skrócenie trasy linii szczytowej 24bis (dotychczas kursującej na trasie: STASZICA - GOCŁAWEK) w celu zwiększenia częstotliwości kursów w relacji: Grochów - Śródmieście.
1954.01.01. Przedłużenie trasy linii tramwajowej 8 na Pragę (przejęcie trasy likwidowanej linii 23.
1954.09.01. Likwidacja linii szczytowej 24bis w związku z uruchomieniem na nowej trasie (RAKOWIECKA - GOCŁAWEK) linii 23.
1954.10.29. Wycofanie linii tramwajowej 19 z placu Grzybowskiego i skierowanie wzdłuż Alej Jerozolimskich w celu poprawy obsługi komunikacyjnej niedawno przeniesionego w rejon al. Jana Pawła II Dworca Śródmieście.
1955.12.25. Przedłużenie trasy linii nocnej 20 kreślone do placu Narutowicza w związku z wycofaniem z Woli linii 7 kreślone.
1957.03.03. ZAWIESZENIE FUNKCJONOWANIA KRAŃCA. Połączenie tras linii 13bis i 19 i przedłużenie tej ostatniej przez ul. Towarową na Wolę.
1957.05.05. Uruchomienie na wydłużonej trasie (dotychczas linia kończyła trasę na pl. Zbawiciela) sezonowej linii tramwajowej obsługującej teren Wyścigów Konnych na Służewcu.
1957.07.20.
godz. 15.00.
Otwarcie o godzinie 15.00 linii tramwajowej do Wilanowa (8,4 km podwójnego toru, 34 przystanki), biegnącej ulicami: Goworka, Nowoparkową (obecnie: Gagarina), Czerniakowską, Powsińską i Wiertniczą do pętli przy cmentarzu wilanowskim (oprócz niej zbudowano dwie inne pętle; przy pl. Bernardyńskim i na Sadybie). Linię tę zbudowano "od nowa" budując całą infrastrukturę. Podczas budowy dokonano regulacji ulicy Nowoparkowej oraz m. in. zburzono resztki starej zajezdni przy Puławskiej. Uruchomienie linii tramwajowej 33 łączącej Wilanów ze Śródmieściem.
1957.11.03. Zawieszenie kursowania linii tramwajowej W w związku z zakończeniem sezonu wyścigowego.
1958.05.03. Uruchomienie (na trasie łączącej Śródmieście ze Służewcem) linii tramwajowej W w związku z rozpoczęciem sezonu wyścigowego.
1958.11.17. Zawieszenie kursowania linii tramwajowej W w związku z zakończeniem sezonu wyścigowego.
1959.05.02. Uruchomienie (na trasie łączącej Śródmieście ze Służewcem) linii tramwajowej W w związku z rozpoczęciem sezonu wyścigowego.
1959.06.13. Oddanie do użytku ostatniego fragmentu tzw. "Trasy P-P" - ciągu obecnej alei Jana Pawła II i ulicy ks. Popiełuszki - wiaduktu nad torami kolei obwodowej oraz ronda u zbiegu al. Jana Pawła II, Okopowej i Słomińskiego. Przedłużenie trasy linii tramwajowej 33 wzdłuż nowej trasy do pętli POTOCKA.
1959.07.21. Przedłużenie do Śródmieścia trasy szczytowej linii tramwajowej 33bis (dotychczas łaczącej Mokotów z Wilanowem).
1959.10.??. Zawieszenie kursowania linii tramwajowej W w związku z zakończeniem sezonu wyścigowego.
1960.04.30. Uruchomienie (na trasie łączącej Śródmieście ze Służewcem) linii tramwajowej W w związku z rozpoczęciem sezonu wyścigowego.
1960.10.??. Zawieszenie kursowania linii tramwajowej W w związku z zakończeniem sezonu wyścigowego.
1960.11.20. Uruchomienie linii tramwajowej 35 na trasie łączącej Żerań FSO ze Śródmieściem.
1961.04.29. Uruchomienie (na trasie łączącej Śródmieście ze Służewcem) linii tramwajowej W w związku z rozpoczęciem sezonu wyścigowego.
1961.10.??. Zawieszenie kursowania linii tramwajowej W w związku z zakończeniem sezonu wyścigowego.
1962.05.05. Uruchomienie (na trasie łączącej Śródmieście ze Służewcem) linii tramwajowej W w związku z rozpoczęciem sezonu wyścigowego.
1962.09.18. Czasowe przedłużenie do pl. Starynkiewicza nocnej linii autobusowej 109 kreślone (łaczącej Jelonki i Wolę ze Śródmieściem) w związku z przebudową placu Zawiszy. Wprowadzenie krańca autobusowego w formie zawrotki w Al. Jerozolimskich na poziomie ul. Żelaznej.
1962.11.12. Zawieszenie kursowania linii tramwajowej W w związku z zakończeniem sezonu wyścigowego.
1962.11.19. Połączenie linii tramwajowych 7 (dotychczas na trasie: OKĘCIE - PL. NARUTOWICZA) oraz 35 (dotychczas na trasie: ŻERAŃ FSO - PL. STARYNKIEWICZA).
1963.01.07. Wycofanie linii 33bis ze Śródmieścia i skierowanie do Służewca Przemysłowego.
1963.05.04. Uruchomienie (na trasie łączącej Śródmieście ze Służewcem) linii tramwajowej W w związku z rozpoczęciem sezonu wyścigowego.
1963.10.15. Przywrócenie stałej trasy nocnej linii autobusowej 109 kreślone po zakończeniu przebudowy placu Zawiszy.
1963.10.31. ZAWIESZENIE FUNKCJONOWANIA KRAŃCA. Zawieszenie kursowania linii tramwajowej W w związku z zakończeniem sezonu wyścigowego.
1997.06.21. Uruchomienie okólnej jednokierunkowej sezonowej linii tramwajowej T obsługiwanej taborem zabytkowym.
1997.09.01. ZAWIESZENIE FUNKCJONOWANIA KRAŃCA. Zawieszenie kursowania sezonowej linii tramwajowej T po zakończeniu wakacji.
1998.06.06. Uruchomienie okólnej jednokierunkowej sezonowej linii tramwajowej T obsługiwanej taborem zabytkowym.
1998.07.04. ZAWIESZENIE FUNKCJONOWANIA KRAŃCA. Zmiana trasy linii T wraz z przeniesieniem przystanku krańcowego na plac Narutowicza.
2003.07.05. Uruchomienie okólnej jednokierunkowej sezonowej linii tramwajowej T obsługiwanej taborem zabytkowym.
2003.09.01. ZAWIESZENIE FUNKCJONOWANIA KRAŃCA. Zawieszenie kursowania sezonowej linii tramwajowej T po zakończeniu wakacji. Kraniec pozostał jako techniczny, wykorzystywany okazjonalnie przy okazji doraźnie wprowadzanych tras objazdowych.

SCHEMATY:
POWRÓT DO WYKAZU KRAŃCÓW
KONTAKT: trasbus@o2.pl.