LINIA TRAMWAJOWA NOCNADATA NUMER RODZAJ LINII TRASA UWAGI
ROZSTAW TORÓW 1435 mm.
1950.06.11. linia tramwajowa nocna zwykła stała CMENTARZ BRÓDNOWSKI – św. Wincentego – 11 Listopada – Targowa – aleja Zieleniecka – aleja i most Poniatowskiego – Aleje Jerozolimskie – PLAC STARYNKIEWICZA. Uruchomienie linii łączącej Targówek i Pragę ze Śródmieściem.

[EW 1950, nr 159, 11 VI 1950, str. 1;
KC 1950, nr 160, 11 V 1950, str. 7]
1950.07.05. linia tramwajowa nocna zwykła stała CMENTARZ BRÓDNOWSKI – św. Wincentego – 11 Listopada – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – PLAC STARYNKIEWICZA. Rozpoczęto prowadzoną nocami przebudowę torowiska na moście Poniatowskiego - w związku z tym dokonano zmian w kursowaniu linii nocnych. Remont ten stał się pierwszym z serii remontów spowodowanych zastosowaniem podczas budowy mostu niewłaściwej konstrukcji szyn, zakotwiczonych w podłożu ze zbrojonego betonu. Skierowanie linii przez most Śląsko-Dąbrowski, uruchomienie linii autobusowej zastępczej Zbis kreślone.

[EW 1950, nr 183, 5 VII 1950, str. 5;
KC 1950, nr 184, 5 VII 1950, str. 5]
1950.10.17. linia tramwajowa nocna zwykła stała CMENTARZ BRÓDNOWSKI – św. Wincentego – 11 Listopada – Targowa – aleja Zieleniecka – aleja i most Poniatowskiego – Aleje Jerozolimskie – PLAC STARYNKIEWICZA. Zakończenie przebudowy torowiska na moście Poniatowskiego.

[KC 1950, nr 287, 17 X 1950, str. 5]
1951.03.04. linia tramwajowa nocna zwykła stała CMENTARZ BRÓDNOWSKI – św. Wincentego – 11 Listopada – Targowa – aleja Zieleniecka – aleja i most Poniatowskiego – Aleje Jerozolimskie – plac Zawiszy – Grójecka – PLAC NARUTOWICZA. Przedłużenie trasy w rejon Ochoty.
1951.06.04. linia tramwajowa nocna zwykła stała CMENTARZ BRÓDNOWSKI – św. Wincentego – 11 Listopada – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – Żelazna – Aleje Jerozolimskie – plac Zawiszy – Grójecka – PLAC NARUTOWICZA. Z powodu prowadzonych głównie nocą prac nad regulacją placu Bankowego (przygotowaniami do odsłonięcia pomnika Feliksa Dzierżyńskiego) czasowo zmieniono kursy szeregu kursujących przezeń linii nocnych. Skierowanie przez Trasę W-Z w celu zastąpienia zawieszonej linii 27 kreślone. Na trasie PLAC ZAWISZY - most Poniatowskiego - AL. ZIELENIECKA kursowała zastępcza linia autobusowa W-Z kreślone.

[EW 1951, nr 153, 4 VI 1951, str. 3]
1951.08.10. linia tramwajowa nocna zwykła stała CMENTARZ BRÓDNOWSKI – św. Wincentego – 11 Listopada – Targowa – aleja Zieleniecka – aleja i most Poniatowskiego – Aleje Jerozolimskie – plac Zawiszy – Grójecka – PLAC NARUTOWICZA. Przywrócenie trasy podstawowej.

[EW 1951, nr 215, 10 VIII 1951, str. 3]
1953.02.05. linia tramwajowa nocna zwykła stała CMENTARZ BRÓDNOWSKI – św. Wincentego – 11 Listopada – Targowa – aleja Zieleniecka – aleja i most Poniatowskiego – Aleje Jerozolimskie – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – OPACZEWSKA. Przedłużenie trasy na terenie Ochoty.

[EW 1953, nr 031, 4 II 1953, str. 3]
1954.08.09. linia tramwajowa nocna zwykła stała CMENTARZ BRÓDNOWSKI – św. Wincentego – 11 Listopada – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – OPACZEWSKA. Skierowanie na trasę objazdową po rozpoczęciu remontu nawierzchni mostu Poniatowskiego i zamknięciu mostu dla ruchu w godzinach 21-4.

[EW 1954, nr 187, 7-8 VIII 1954, str. 5]
1954.10.09. linia tramwajowa nocna zwykła stała CMENTARZ BRÓDNOWSKI – św. Wincentego – 11 Listopada – Targowa – aleja Zieleniecka – aleja i most Poniatowskiego – Aleje Jerozolimskie – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – OPACZEWSKA. Zakończenie remontu nawierzchni mostu Poniatowskiego - przywrócenie stałej trasy.

[EW 1954, nr 240, 8 X 1954, str. 3]
1956.06.18. linia tramwajowa nocna zwykła stała CMENTARZ BRÓDNOWSKI – św. Wincentego – 11 Listopada – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – OPACZEWSKA. Z powodu przeprowadzanego nocami remontu torowiska na moście Poniatowskiego zawieszono kursowanie tamtędy linii nocnych, skierowanych na trasy objazdowe.

[EW 1956, nr 145, 18 VI 1956, str. 5]
1956.09.30. linia tramwajowa nocna zwykła stała CMENTARZ BRÓDNOWSKI – św. Wincentego – 11 Listopada – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI (stara pętla).

PLAC TRZECH KRZYŻY – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – OPACZEWSKA.
Z powodu przeprowadzanych nocą remontów tunelu Trasy W-Z wymagających odłączenia sieci trakcyjnej zawieszono kursowanie tamtędy linii nocnych, co w połączeniu z remontem na moście Poniatowskiego faktycznie przerwało nocną komunikację tramwajową między Warszawą a Pragą. Kursujące przez most Śląsko-Dąbrowski linie skierowano na trasy objazdowe (na odcinku "PL. BANKOWY - most Śląsko-Dąbrowski - DW. WILEŃSKI" uruchomiono zastępczą nocną linię autobusową).
1956.10.31. linia tramwajowa nocna zwykła stała CMENTARZ BRÓDNOWSKI – św. Wincentego – 11 Listopada – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – OPACZEWSKA. Po zakończeniu remontu tunelu Trasy W-Z przywrócono nocną komunikację tramwajową przez tunel i most Śląsko-Dąbrowski (trasą tą pojechały również linie objeżdżające zamknięty wciąż dla nocnego ruchu most Poniatowskiego).
1956.11.??. linia tramwajowa nocna zwykła stała CMENTARZ BRÓDNOWSKI – św. Wincentego – 11 Listopada – Targowa – aleja Zieleniecka – aleja i most Poniatowskiego – Aleje Jerozolimskie – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – OPACZEWSKA. Zakończenie remontu torowiska na moście Poniatowskiego - przywrócenie stałej trasy.
1959.09.27. linia tramwajowa nocna zwykła stała CMENTARZ BRÓDNOWSKI – św. Wincentego – 11 Listopada – Targowa – aleja Zieleniecka – aleja i most Poniatowskiego – Aleje Jerozolimskie – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA. Modernizacja ul. Grójeckiej - likwidacja starej pętli na ul. Opaczewskiej wraz z jednoczesnym otwarciem nowej na ul. Banacha przed szpitalem wraz z torem dojazdowym.
1963.12.28. linia tramwajowa nocna zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Kompleksowa reorganizacja komunikacji nocnej w Warszawie - półtora miesiąca później niż planowano, modernizacji poddano sieć nocnych linii tramwajowych w Warszawie. Ich liczbę (zgodnie z przedstawionym wcześniej planem) ograniczono do czterech, zaś ich trasy przeniesiono na przedmieścia. Jednocześnie zmieniono oznaczenia linii, "dostosowując je" do nowych oznaczeń linii autobusowych - na tablicach pojawiły się białe liczby na czarnym tle, zaś nowa numeracja rozpoczynała się od numeru 651. Relacja Cmentarz Bródnowski - Targowa realizowana przez nową linię 652, odcinek Targowa - Centrum przez linię autobusową 610.

[EW 1963, nr 307, 28/29 XII 1963, str. 5]

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:


MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
GW - Gazeta Wyborcza [1989-]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
WW - Wieczór Warszawy [1946-1948]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]

ZOBACZ TEŻ:


LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA (1908-1939)
LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA (1939-1944)
LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA
LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA (1908-1939)
LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA (1939-1944)
LINIA TRAMWAJOWA NOCNA (1908-1939)
LINIA TRAMWAJOWA CMENTARNA
LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA (1920-1925)
LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA (1920-1925)

 

POWRÓT DO SPISU LINII TRAMWAJOWYCH NOCNYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII
KONTAKT: trasbus@o2.pl.