LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA

data numer rodzaj trasa uwagi
ROZSTAW TORÓW 1525 mm.
1940.03.17. linia tramwajowa zwykła stała PLAC TRZECH KRZYŻY – Książęca – Czerniakowska – ŁAZIENKOWSKA. Uruchomienie linii w związku ze stopniowym przywracaniem ruchu na ul. Czerniakowskiej.

[DOmW 1940, nr 009, 18 III 1940, str. 5;
NKW 1940, nr 065, 18 III 1940, str. 2]
1940.03.23. linia tramwajowa zwykła stała PLAC TRZECH KRZYŻY – Książęca – Czerniakowska – WÓJTÓWKA. Przedłużenie trasy wzdłuż ul. Czerniakowskiej.

[DOmW 1940, nr 010, 29 III 1940, str. 6;
NKW 1940, nr 071, 29 III 1940, str. 2]
1940.04.04. linia tramwajowa zwykła stała PLAC TRZECH KRZYŻY – Książęca – Czerniakowska – PLAC BERNARDYŃSKI. Kolejne przedłużenie trasy na Czerniakowie.

[DOmW 1940, nr 011, 4 IV 1940, str. 4;
NKW 1940, nr 081, 6-7 IV 1940, str. 6]
1941.02.09. linia tramwajowa zwykła stała PLAC TRZECH KRZYŻY – Książęca – Czerniakowska – Powsińska – SADYBA. Kolejne przedłużenie trasy.

[DOmW 1941, nr 006, 12 II 1941, str. 4-5;
NKW 1941, nr 031, 6 II 1941, str. 3]
1941.05.18. linia tramwajowa zwykła stała PLAC TRZECH KRZYŻY – Książęca – Czerniakowska – PLAC BERNARDYŃSKI. Skrócenie trasy ze względu na niewielką frekwencję.

[DOmW 1941, nr 021, 23 V 1941, str. 4;
NKW 1941, nr 118, 20 V 1941, str. 3]
1942.06.01. linia tramwajowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Połączenie z linią 16.

[DOmW 1942, nr 018, 23 V 1942, str. 2-3;
NKW 1942, nr 117, 19 V 1942, str. 3]
1944.02.01.
POWIŚLE /
OSTRING
linia tramwajowa zwykła stała POWIŚLE – Dobra – Nowy Zjazd – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Książęca – Ludna – Solec – Dobra – POWIŚLE. Zmiana oznaczenia linii P.

[DOpZMW 1944, nr 003-004, 5 II 1944, str. 3-4;
NKW 1944, nr 025, 29/30 I 1944, str. 3]
1944.08.01.
POWIŚLE /
OSTRING
linia tramwajowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Wybuch Powstania Warszawskiego.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
DOmW - Dziennik Obwieszczeń miasta Warszawy [1940-1942]
DOpZMW - Dziennik Obwieszczeń polskiego Zarządu Miejskiego w Warszawie [1943-1944]
DUmsW - Dziennik Urzędowy m. st. Warszawy [1939]
GŻ - Gazeta Żydowska [1940-1942]
NKW - Nowy Kurier Warszawski [1939-1945]
1859DW - W. Bartoszewski, 1859 Dni Warszawy, wyd. 2, Warszawa: PWN 1984.
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.

 

POWRÓT DO SPISU LINII TRAMWAJOWYCH (LATA 1939-1944)

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.