PL. ZAWISZY

INNE NAZWY KRAŃCA:
OKRES EKSPLOATACJI:
• 28 VIII 1948 - 15 IX 1948 (autobus)
• 24 X 1948 - 31 VIII 1973 (trolejbus)
• 24 X 1948 - 15 IX 1979 (autobus)
• 3 VIII 1985 - 10 I 1986 (autobus)
RODZAJ KRAŃCA:
• zawrotka na skrzyżowaniu (autobus) --- 28 VIII 1948 - 15 IX 1948
• zawrotka na skrzyżowaniu (trolejbus) --- 24 X 1948 - 30 VI 1973
• zawrotka na skrzyżowaniu (autobus) --- 24 X 1948 - 17 IX 1962
• zawrotka na rondzie (autobus) --- 15 X 1963 - 14 VIII 1973
• kryterium uliczne [przez ul. Lindleya] (autobus) --- 1 VII 1973 - 30 IX 1978
• kryterium uliczne [przez ul. Niemcewicza] (autobus) --- 20 VII 1973 - 15 IX 1979
• zawrotka na rondzie (autobus) --- 3 VIII 1985 - 10 I 1986
• kryterium uliczne [przez ul. Żelazną] (autobus) --- 9 III 2015 - 24 VI 2016

DATA LINIE KOŃCZĄCE TRASĘ NA KRAŃCU UWAGI
1947.08.28. Uruchomienie linii jako zastępczej za tramwaje w związku z przekuwaniem torów w Alejach Jerozolimskich na odcinku od pl. Starynkiewicza do ul. Marszałkowskiej. Linię uruchomiono po usilnych prośbach pasażerów i interwencji mediów.
1947.09.16. LIKWIDACJA KRAŃCA. Przywrócenie ruchu tramwajowego w Alejach Jerozolimskich.
1948.10.24. Uruchomienie linii trolejbusowej 52 na trasie łączącej plac Zawiszy z pętlą przy ul. Łazienkowskiej wzdłuż ciągu ulic: Koszykowej, Pięknej i Myśliwieckiej, jako części planowanej trolejbusowej obwodnicy Śródmieścia.
1949.02.22. Uruchomienie linii autobusowej 114 łączącej Rakowiec z centrum miasta.
1949.03.25. Uruchomienie szczytowej linii autobusowej 114bis wspomagającej linię 114 na najbardziej obciążonym odcinku trasy.
1949.04.04. Przekształcenie linii 114bis ze szczytowej w stałą (wraz z przedłużeniem trasy na południowym odcinku trasy) w związku z wycofaniem z Rakowca linii 114.
1949.08.10. Wycofanie linii 101 z pętli przed Dworcem Głównym w związku z betonowaniem nawierzchni placu. Trasa pozostała jako stała.
1949.12.18. Przywrócenie stałej trasy linii 101 wskutek postulatów pasażerów (roboty drogowe na placu przed Dworcem Głównym zakończono już w październiku, PKP docelowo planowały w tym miejscu parking dla taksówek i dorożek).
1950.02.01. Likwidacja linii 114bis wraz z przywróceniem przejazdu linii 114 przez Rakowiec i jednoczesnym wydłużeniem trasy do pętli przy Dworcu Śródmieście.
1956.04.01. Uruchomienie linii trolejbusowej nocnej 52 kreślone na trasie identycznej z trasą linii dziennej 52.
1956.04.01. Uruchomienie linii trolejbusowej nocnej 52 kreślone na trasie identycznej z trasą linii dziennej 52.
1956.05.20. Przedłużenie trasy linii autobusowej 124 w kierunku Śródmieścia w celu stworzenia lepszego połączenia osiedla Paluch z centrum miasta.
1957.02.25. Przedłużenie do ścisłego Śródmieścia nocnej linii autobusowej 109, dotychczas kursującej na trasie łączącej Jelonki i Wolę z przystankiem przesiadkowym na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Okopowej.
1959.03.08. Czasowe wycofanie pospiesznej linii autobusowej C z Ochoty w związku z remontem ul. Grójeckiej.
1959.03.08. Przywrócenie stałej trasy pospiesznej linii autobusowej C na terenie Ochoty.
1960.05.15. Ponowne skierowanie linii 124 do pętli na placu Narutowicza.
1962.09.18. Czasowe przedłużenie trasy nocnej linii autobusowej 109 kreślone do pętli na placu Starynkiewicza w związku z rozpoczęciem przebudowy placu Zawiszy.
1963.10.15. Przywrócenie stałej trasy linii autobusowej 109 kreślone po zakończeniu przebudowy placu Zawiszy. Przedłużenie w rejon Dworca Głównego trasy okólnej linii autobusowej 150 łączącej Śródmieście z Powiślem.
1963.12.28. Reorganizacja komunikacji nocnej w Warszawie. Zastąpienie dotychczasowych linii tramwajowych, trolejbusowej i autobusowych oznaczanych przekreślonymi numerami linii dziennych - siecią piętnastu linii autobusowych i czterech tramwajowych oznaczonych numerami odpowiednio: od 601 do 615 i od 651 do 654.
1964.04.12. Przedłużenie trasy linii 150 na Ochotę.
1965.08.29. Przedłużenie trasy linii 612 (dotychczas dublującej dzienną linię trolejbusową 52) przez ul. Towarową na Powązki.
1965.11.20. Przedłużenie trasy linii 613 (łączącej Jelonki i Wolę ze Śródmieściem) do pętli przy ul. Emilii Plater w celu usprawnienia dowozu do węzła przesiadkowego w rejonie Dworca Śródmieście.
1967.03.05. Uruchomienie szczytowej linii trolejbusowej 52bis dublującą trasę linii 52 na odcinku: pl. Zawiszy - Łazienkowska.
1970.08.15. Reorganizacja komunikacji nocnej w Warszawie - zastąpienie dwudziestu dwóch linii autobusowych siecią dziesięciu linii korzystających z czterech punktów przesiadkowych: przy zbiegu ul. Emilii Plater z Alejami Jerozolimskimi, na pl. Bankowym, przy skrzyżowaniu al. Solidarności i al. Jana Pawła II oraz przy pl. Wileńskim.
1972.06.11. Likwidacja linii trolejbusowej 52bis.
1973.07.01. Likwidacja ostatniej wówczas kursującej linii trolejbusowej (52). Zastąpienie jej przez nową linię autobusową 183. Wprowadzenie jednokierunkowego kryterium ulicznego: Koszykowa - Raszyńska - pl. Zawiszy - Al. Jerozolimskie - pl. Starynkiewicza - Lindleya - Koszykowa.
1973.07.20. Otwarcie dla ruchu nowego odcinka Alej Jerozolimskich (od pl. Zawiszy do ul. Spiskiej). Przedłużenie trasy linii autobusowej 173 łączącej Włochy ze Śródmieściem. Wprowadzenie jednokierunkowego kryterium ulicznego: Al. Jerozolimskie - Niemcewicza - Grójecka - pl. Zawiszy - Al. Jerozolimskie.
1978.10.01. Przejęcie trasy likwidowanej linii 183 przez linię 159 (na trasie łączącej Koło ze Śródmieściem i Czerniakowem).
1979.09.16. ZAWIESZENIE FUNKCJONOWANIA KRAŃCA. Skierowanie linii 173 do placu Narutowicza.
1985.08.03. Rozpoczęcie remontu mostu Poniatowskiego oraz tunelu kolejowej linii średnicowej. Uruchomienie linii autobusowej 196 (na trasie łączącej Centrum z Grochowem) w celu zastąpienia wycofanych z ciągu Alej Jerozolimskich linii tramwajowych.
1986.01.11. ZAWIESZENIE FUNKCJONOWANIA KRAŃCA. Przedłużenie trasy linii 196 do placu Narutowicza. Od tego czasu kraniec wykorzystywany był przy okazji doraźnie uruchamianych linii zastępczych.
2015.03.09. Uruchomienie linii autobusowej łączącej Koło ze stacją metra RONDO DASZYŃSKIEGO i zastępującej wycofaną z tego odcinka linię 159.
2016.06.25. ZAWIESZENIE FUNKCJONOWANIA KRAŃCA. Skrócenie trasy linii 155 do krańca RONDO DASZYŃSKIEGO.

SCHEMATY:


POWRÓT DO WYKAZU KRAŃCÓW
KONTAKT: trasbus@o2.pl.