DWORZEC GŁÓWNY

INNE NAZWY KRAŃCA:
OKRES EKSPLOATACJI:
• 15 VII 1945 - 15 IX 1979
RODZAJ KRAŃCA:
• zawracanie na jezdni --- 15 VII 1945 - 15 IX 1979

DATA LINIE KOŃCZĄCE TRASĘ NA KRAŃCU UWAGI
1945.07.15. Uruchomienie kursującej tylko w niedziele pierwszej ogólnodostępnej linii autobusowej "tytułem próby" (pozostałe funkcjonowały tylko w dni powszednie w określonych godzinach i przeznaczone były wyłącznie dla pracowników miejskich).
1945.07.22. Wprowadzenie kursowania linii autobusowych przez cały dzień we wszystkie dni tygodnia (z zachowaniem w określonych godzinach wydzielonych kursów przeznaczonych tylko dla pracowników miejskich). Uruchomienie linii P łączącej Mokotów ze Śródmieściem.
1945.07.25. Zawieszenie kursów ogólnodostępnych ze względu na fatalny stan taboru i liczne wypadki spowodowane jego nadmiernym wykorzystaniem.
1945.07.29. Przywrócenie kursowania linii D i P (na skróconej trasie do krańca przy Hotelu "Polonia") w niedziele - kursy te były dostępne dla wszystkich pasażerów.
1945.08.06. Przywrócenie kursowania linii D w dni powszednie także poza godzinami szczytu (na skróconej trasie do krańca przy hotelu "Polonia") z zachowaniem wydzielonych godzin (6.30 - 9.00 oraz 15.00 - 17.00) tylko dla pracowników miejskich.
1945.08.10. Zawieszenie kursów ogólnodostępnych ze względu na brak paliwa.
1945.08.17. Przywrócenie kursowania linii D w dni powszednie także poza godzinami szczytu z zachowaniem wydzielonych godzin (6.30 - 9.00 oraz 15.00 - 17.00) tylko dla pracowników miejskich.
1945.09.07. ZAWIESZENIE FUNKCJONOWANIA KRAŃCA. Zawieszenie komunikacji autobusowej ze względu na brak paliwa.
1945.09.18. Wznowienie w dni powszednie w godzinach szczytu komunikacji autobusowej (tylko dla pracowników miejskich) po otrzymaniu przez MZK dostaw benzyny.
1945.09.28. Przywrócenie kursowania linii D w dni powszednie także poza godzinami szczytu z zachowaniem wydzielonych godzin (6.30 - 9.00 oraz 15.00 - 17.00) tylko dla pracowników miejskich.
1945.09.30. Wznowienie w przypadku linii P ogólnodostępnych kursów niedzielnych (na skróconej do krańca przy hotelu "Polonia" trasie).
1945.10.12. ZAWIESZENIE FUNKCJONOWANIA KRAŃCA. Skrócenie tras linii autobusowych D (do krańca przy hotelu "Polonia") i P (do krańca na placu Zbawiciela) w związku z przywróceniem ruchu tramwajowego w Al. Jerozolimskich.
1947.02.08. Ponowne uruchomienie linii autobusowej D na trasie łączącej Dworzec Główny z Wschodnim wzdłuż ciągu Alej Jerozolimskich i al. Zielenieckiej.
1948.11.14. Zmiana oznaczenia linii D na 101 w związku z reorganizacją systemu oznaczeń linii autobusowych.
1949.08.10. ZAWIESZENIE FUNKCJONOWANIA KRAŃCA. Skrócenie do pl. Zawiszy trasy linii 101 w związku z betonowaniem placu przed Dworcem Głównym. Trasa pozostać miała jako stała.
1949.12.18. Przywrócenie stałej trasy linii 101 wskutek postulatów pasażerów (roboty drogowe na placu przed Dworcem Głównym zakończono już w październiku, PKP docelowo planowały w tym miejscu parking dla taksówek i dorożek).
1959.12.01. ZAWIESZENIE FUNKCJONOWANIA KRAŃCA. Skrócenie trasy linii 101 na odcinku śródmiejskim i skierowanie do pętli na pl. Trzech Krzyży.
1960.09.25. Uruchomienie przez MPA tzw. linii "dworcowych". Linie te, rozpoczynające swój bieg na placu przed Dworcem Głównym miały rozwozić przyjezdnych do różnych miejsc w Warszawie (na Bielany, przez Śródmieście do Dworca Wschodniego oraz na Mokotów) zatrzymując się po drodze wyłącznie na ich żądanie i powracając na dworzec bez zabierania pasażerów.
1960.10.10. Likwidacja linii Dworcowej 3 (łaczącej Dworzec Główny z Mokotowem) w związku ze znikomą frekwencją.
1960.10.20. Fala krytyki, jak narodziła się po uruchomieniu linii "dworcowych" (głównie dotyczącej widocznego braku frekwencji na liniach oraz braku możliwości korzystania z nich przez zwykłych mieszkańców) zmusiła MPA do ich likwidacji. W zamian uruchomiono zwykłą, dostępną dla wszystkich linię pospieszną P, łączącą główne dworce kolejowe stolicy.
1960.12.08. ZAWIESZENIE FUNKCJONOWANIA KRAŃCA. Likwidacja linii pospiesznej P ze względu na brak frekwencji.
1962.12.03. Uruchomienie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe komunikacji mikrobusowej, podobnej (być może również wzorowanej) do komunikacji "marszrutnych taksi" miast Związku Radzieckiego. Osiem ośmioosobowych mikrobusów rozpoczęło kursowanie na regularnej trasie łączącej warszawskie dworce kolejowe, zabierając pasażerów z przystanków oznaczonych napisem "Mbus", wysadzając zaś w dowolnym miejscu na trasie. Kurs co 10 minut. Cena biletu w zależności od strefy od 2 do 8 zł.
1963.01.07. ZAWIESZENIE FUNKCJONOWANIA KRAŃCA. Likwidacja linii mikrobusowej międzydworcowej ze względu na brak frekwencji.
1967.12.31. Przywrócenie funkcjonowania krańca w związku z uruchomieniem linii autobusowej 130 łączącej Dworzec Główny z Mokotowem i Sielcami.
1970.12.06. Skierowanie jednokierunkowo przez kryterium uliczne: Al. Jerozolimskie - Towarowa - Srebrna - Miedziana - Chmielna - Żelazna celem zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w rejonie Dworca Głównego i wyeliminowania uciążliwego przejazdu przez ul. Towarową i rondo na pl. Zawiszy.
1973.08.01. Uruchomienie przez MPT linii mikrobusowej (na trasie łączącej Dworzec Główny z Dworcem Wschodnim wzdłuż ciągu Al. Jerozolimskich) wspomagającej komunikację taksówkową. Mikrobusy kursują w godzinach przyjazdu pociągów dalekobieżnych na Dworzec Wschodni oraz w innych na życzenie pasażerów.
1973.08.31. Likwidacja linii mikrobusowej dworcowej ze względu na brak frekwencji.
1979.04.30. Przedłużenie linii 130 do Wilanowa wraz z uruchomieniem na dotychczasowej trasie szczytowej linii pomocniczej 330.
1979.09.16. LIKWIDACJA KRAŃCA. Reorganizacja sieci linii autobusowych na Ochocie. Likwidacja krańca przy Dworcu Głównym - przedłużenie tras linii: 130 do Dworca Zachodniego i 330 do Zajezdni "Kleszczowa".

SCHEMATY:
POWRÓT DO WYKAZU KRAŃCÓW
KONTAKT: trasbus@o2.pl.