LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA

data numer rodzaj trasa uwagi
1945.07.22. L linia autobusowa zwykła stała POTOCKA – Słowackiego – plac Wilsona – Krasińskiego – Burakowska – Powązkowska – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – Chmielna – CHMIELNA / BRACKA. Uruchomienie linii łączącej Żoliborz z centrum miasta.
Kursy w dni powszednie w określonych godzinach dla pracowników miejskich, w pozostałych oraz w dni świąteczne - dla wszystkich.

[KC 1945, nr 016, 23 VII 1945, str. 7;
ŻW 1945, nr 201, 23 VII 1945, str. 4]
1945.07.25. L linia autobusowa zwykła okresowa (kursuje w dni powszednie w godz. 6.20 - 8.30 i 15.00 - 17.00) POTOCKA – Słowackiego – plac Wilsona – Krasińskiego – Burakowska – Powązkowska – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – Chmielna – CHMIELNA / BRACKA. Zawieszenie kursów ogólnodostępnych ze względu na fatalny stan taboru i liczne wypadki spowodowane jego nadmiernym wykorzystaniem.

[KC 1945, nr 018, 25 VII 1945, str. 7;
ŻW 1945, nr 204, 26 VII 1945, str. 4]
1945.07.29. L linia autobusowa zwykła okresowa (kursuje w dni powszednie w godz. 6.20 - 8.30 i 15.00 - 17.00 oraz w niedziele w godz. 10.00 - 19.00) POTOCKA – Słowackiego – plac Wilsona – Krasińskiego – Burakowska – Powązkowska – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – Chmielna – CHMIELNA / BRACKA. Przywrócenie kursowania w niedziele - kursy te były dostępne dla wszystkich pasażerów.

[ŻW 1945, nr 207, 29 VII 1945, str. 4]
1945.08.06. L linia autobusowa zwykła stała POTOCKA – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Zajączka – Krajewskiego – Międzyparkowa – Bonifraterska – Muranowska – Nalewki – Bohaterów Getta – Bielańska – Tłomackie – plac Bankowy – Marszałkowska – Zgoda – BRACKA / CHMIELNA. Zmiana trasy wraz z przywróceniem kursowania w dni powszednie z zachowaniem wydzielonych godzin tylko dla pracowników miejskich.

[KC 1945, nr 030, 6 VIII 1945, str. 7;
ŻW 1945, nr 215, 6 VIII 1945, str. 4]
1945.08.10. L linia autobusowa zwykła okresowa (kursuje w dni powszednie w godz. 6.30 - 9.00 i 15.00 - 17.00) POTOCKA – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Zajączka – Krajewskiego – Międzyparkowa – Bonifraterska – Muranowska – Nalewki – Bohaterów Getta – Bielańska – Tłomackie – plac Bankowy – Marszałkowska – Zgoda – BRACKA / CHMIELNA. Zawieszenie kursów ogólnodostępnych ze względu brak paliwa.

[KC 1945, nr 035, 11 VIII 1945, str. 7;
ŻW 1945, nr 225, 16 VIII 1945, str. 4]
1945.09.07. L linia autobusowa zwykła okresowa (kursuje w dni powszednie w godz. 6.30 - 9.00 i 15.00 - 17.00) ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Zawieszenie komunikacji autobusowej ze względu na brak paliwa.

[ŻW 1945, nr 252, 12 IX 1945, str. 4]
1945.09.18. L linia autobusowa zwykła okresowa (kursuje w dni powszednie w godz. 6.30 - 9.00 i 15.00 - 17.00) POTOCKA – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Zajączka – Krajewskiego – Międzyparkowa – Bonifraterska – Muranowska – Nalewki – Bohaterów Getta – Bielańska – Tłomackie – plac Bankowy – Marszałkowska – Zgoda – BRACKA / CHMIELNA. Wznowienie komunikacji autobusowej po otrzymaniu przez MZK dostaw benzyny.

[ŻW 1945, nr 258, 18 IX 1945, str. 1]
1945.09.30. L linia autobusowa zwykła okresowa (kursuje w dni powszednie w godz. 6.30 - 9.00 i 15.00 - 17.00 oraz w niedziele w godz. 10.00 - 19.00) POTOCKA – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Zajączka – Krajewskiego – Międzyparkowa – Bonifraterska – Muranowska – Nalewki – Bohaterów Getta – Bielańska – Tłomackie – plac Bankowy – Marszałkowska – Zgoda – BRACKA / CHMIELNA. Wznowienie ogólnodostępnych kursów niedzielnych.

[ŻW 1945, nr 258, 18 IX 1945, str. 1]
1945.10.15. L linia autobusowa zwykła okresowa (kursuje w dni powszednie w godz. 6.30 - 9.00 i 15.00 - 17.00 oraz w niedziele w godz. 10.00 - 19.00) ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Wyczerpanie zapasów paliw. Po dostarczeniu benzyny wozy skierowano do akcji zaopatrywania miasta w płody rolne w związku ze zbliżającą się zimą.

[KC, nr 100, 15 X 1945, str. 7;
ŻW 1945, nr 285, 15 X 1945, str. 4;
ŻW 1945, nr 302, 1 XI 1945, str. 5]
1946.01.15. L linia autobusowa zwykła stała (kursuje w godz. 6.00 - 20.00) POTOCKA – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Zajączka – Krajewskiego – Międzyparkowa – Bonifraterska – Muranowska – Nalewki – Bohaterów Getta – Bielańska – Senatorska – Wierzbowa – plac Piłsudskiego – Królewska – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – HOTEL POLONIA. Przywrócenie kursowania we wszystkie dni tygodnia w godz. 6.00 - 20.00 dla wszystkich mieszkańców Warszawy.

[KC 1946, nr 016, 16 I 1946, str. 7;
ŻW 1946, nr 016, 16 I 1946, str. 3]
1946.03.15. L linia autobusowa zwykła stała (kursuje w godz. 6.00 - 20.00) DWORZEC GDAŃSKI (MICKIEWICZA) – Mickiewicza – Zajączka – Krajewskiego – Międzyparkowa – Bonifraterska – Muranowska – Nalewki – Bohaterów Getta – Bielańska – Senatorska – Wierzbowa – plac Piłsudskiego – Królewska – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – HOTEL POLONIA. Skrócenie trasy w związku z uruchomieniem linii tramwajowej 15.

[KC 1946, nr 073, 14 III 1946, str. 7;
ŻW 1946, nr 074, 15 III 1946, str. 1]
1946.03.19. L linia autobusowa zwykła stała (kursuje w godz. 6.00 - 20.00) PLAC WILSONA – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Zajączka – Krajewskiego – Międzyparkowa – Bonifraterska – Muranowska – Nalewki – Bohaterów Getta – Bielańska – Senatorska – Wierzbowa – plac Piłsudskiego – Królewska – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – HOTEL POLONIA. Ponowne przedłużenie trasy w związku z postulatami pasażerów.

[KC 1946, nr 078, 19 III 1946, str. 7;
ŻW 1946, nr 084, 25 III 1946, str. 1]
1946.03.26. L linia autobusowa zwykła stała (kursuje w godz. 6.00 - 20.00) DWORZEC GDAŃSKI (MICKIEWICZA) – Mickiewicza – Zajączka – Krajewskiego – Międzyparkowa – Bonifraterska – Muranowska – Nalewki – Bohaterów Getta – Bielańska – Senatorska – Wierzbowa – plac Piłsudskiego – Królewska – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – HOTEL POLONIA. Przywrócenie skróconej trasy w związku ze zwiększeniem liczby tramwajów obsługujących linię 15.

[KC 1946, nr 085, 26 III 1946, str. 7;
ŻW 1946, nr 085, 26 III 1946, str. 6]
1946.04.18. L linia autobusowa zwykła stała DWORZEC GDAŃSKI (KRAJEWSKIEGO) – Krajewskiego – Międzyparkowa – Bonifraterska – Muranowska – Nalewki – Bohaterów Getta – Bielańska – Senatorska – Wierzbowa – plac Piłsudskiego – Królewska – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – HOTEL POLONIA. Oddanie do użytku pętli autobusowej na placu przy ul. Krajewskiego.

[ŻW 1946, nr 129, 11 V 1946, str. 1]
1946.05.09. L linia autobusowa zwykła stała DWORZEC GDAŃSKI (KRAJEWSKIEGO) – Krajewskiego – Międzyparkowa – Bonifraterska – Muranowska – Nalewki – Bohaterów Getta – Bielańska – Senatorska – Wierzbowa – plac Piłsudskiego – Królewska – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – HOTEL POLONIA. Wydłużenie godzin kursowania do godz. 22.30.

[KC 1946, nr 127, 9 V 1946, str. 8; ŻW 1946, nr 127, 9 V 1946, str. 7]
1946.08.17. L linia autobusowa zwykła stała DWORZEC GDAŃSKI (KRAJEWSKIEGO) – Krajewskiego – Międzyparkowa – Bonifraterska – Muranowska – Nalewki – Bohaterów Getta – Bielańska – Senatorska – Wierzbowa – plac Piłsudskiego – Ossolińskich – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie – Bracka – Widok – Marszałkowska – HOTEL POLONIA (powrót: HOTEL POLONIA – Aleje Jerozolimskie). Zamknięcie dla ruchu kołowego skrzyżowania Alej Jerozolimskich z ul. Marszałkowską z powodu odbudowy tunelu kolei średnicowej.

[EW 1946, nr 089, 18 VIII 1946, str. 5;
ŻW 1946, nr 225, 17 VIII 1946, str. 5]
1946.12.15. L linia autobusowa zwykła stała MURANOWSKA – Muranowska – Nalewki – Bohaterów Getta – Bielańska – Senatorska – Wierzbowa – plac Piłsudskiego – Ossolińskich – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie – Bracka – Widok – Marszałkowska – HOTEL POLONIA (powrót: HOTEL POLONIA – Aleje Jerozolimskie). Skrócenie trasy do zbiegu ul. Muranowskiej i Bonifraterskiej w związku z przedłużeniem linii tramwajowej 15.

[EW 1946, nr 205, 13 XII 1946, str. 3;
KC 1946, nr 273, 14 XII 1946, str. 6;
KC 1946, nr 274, 15 XII 1946, str. 6;
ŻW 1946, nr 344, 15 XII 1946, str. 6]
1947.01.17. L linia autobusowa zwykła stała MURANOWSKA – Muranowska – Nalewki – Bohaterów Getta – Bielańska – Senatorska – Wierzbowa – plac Piłsudskiego – plac Małachowskiego – Mazowiecka – plac Powstańców Warszawy – Szpitalna – Bracka – Widok – Marszałkowska – HOTEL POLONIA (powrót: HOTEL POLONIA – Aleje Jerozolimskie – Bracka). Zmiana trasy w związku z uruchomieniem linii Ł.
1947.05.09. L linia autobusowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Likwidacja linii w związku ze zwiększeniem liczby wozów obsługujących linię tramwajową 17. Autobusy skierowano do obsługi linii Ł.

[KC 1947, nr 121, 5 V 1947, str. 3;
KC 1947, nr 125, 9 V 1947, str. 7;
ŻW 1947, nr 120, 3 V 1947, str. 5]

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.

 

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH (LATA 1945 - 1949)

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.