LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA

DATA NUMER RODZAJ LINII TRASA UWAGI
1973.07.01. 183 linia autobusowa zwykła stała PLAC ZAWISZY – Aleje Jerozolimskie – plac Starynkiewicza – Koszykowa (powrót: Koszykowa – Raszyńska – PLAC ZAWISZY.) – Piękna – Górnośląska – Myśliwiecka – Łazienkowska – Czerniakowska – Chełmska – CHEŁMSKA. Uruchomienie linii w związku z likwidacją linii trolejbusowej 52.

[MZK Polecenie Służbowe nr 43/73;
EW 1973, nr 152, 28 VI 1973, str. 5]
1973.10.15. 183 linia autobusowa zwykła stała PLAC ZAWISZY – Aleje Jerozolimskie – plac Starynkiewicza – Lindleya – Koszykowa (powrót: Koszykowa – Raszyńska – PLAC ZAWISZY.) – Piękna – Górnośląska – Myśliwiecka – Łazienkowska – Czerniakowska – Chełmska – CHEŁMSKA. I etap objazdu zbiegu Al. Jerozolimskich, al. Jana Pawła II i ul. Chałubińskiego - zamknięcie dla ruchu zachodniej jezdni al. Jana Pawła II (na południe od Złotej) oraz ul. Chałubińskiego. Przywrócenie stałej trasy w rejonie skrzyżowania al. Niepodległości i ul. Nowowiejskiej po zakończeniu kolejnego etapu budowy kanału ciepłowniczego.

[MZK Polecenie Służbowe nr 61/73;
EW 1973, nr 233, 1 X 1973, str. 7;
EW 1973, nr 243, 12 X 1973, str. 7]
1978.10.01. 183 linia autobusowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Połączenie z linią 159 w celu skrócenia przejazdu w relacji Dolny Mokotów - Wola oraz zwiększenia ilości miejsc na najbardziej obciążonym odcinku linii 159.

[MZK Polecenie Służbowe nr 43/78;
EW 1978, nr 220, 19 IX 1978, str. 7]


.


1986.08.25. 183 linia autobusowa zwykła stała WIATRACZNA – Grochowska – Płowiecka – Marsa – PKP REMBERTÓW (kraniec na ul. Marsa). Zmiana oznaczenia linii 143bis w ramach II etapu zmiany systemu oznaczeń linii komunikacyjnych (linie przyspieszone całodzienne oraz linie typu "bis").

[MZK Polecenie Służbowe nr 35/86;
ŻW 1986, nr 181, 6 VIII 1986, str. 8]
1989.01.17. 183 linia autobusowa zwykła stała WIATRACZNA – Grochowska – Płowiecka – Marsa – Ilskiego – aleja Komandosów – NOWY REMBERTÓW (KOŚCIÓŁ). Przedłużenie trasy w celu wprowadzenia obsługi komunikacyjnej Nowego Rembertowa.
1999.07.22. 183 linia autobusowa zwykła stała WIATRACZNA – Grochowska – Płowiecka – Marsa – Ilskiego – aleja Komandosów – Grzybowa – Wesoła: Szosowa – Wspólna (powrót: Wspólna – Warszawa: Korkowa – Stepowa – Okularowa – Marsa) – WESOŁA (OSIEDLE ZIELONA). Przedłużenie trasy - odwrotny wariant trasy realizowany jako linia 137.
2000.06.27. 183 linia autobusowa zwykła stała WIATRACZNA – Grochowska – Płowiecka – Marsa – Ilskiego – aleja Komandosów – Grzybowa – Wesoła: Szosowa – Wspólna – WESOŁA (OSIEDLE ZIELONA). Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z budową kanalizacji na ul. Wspólnej w Wesołej.
2000.09.11. 183 linia autobusowa zwykła stała WIATRACZNA – Grochowska – Płowiecka – Marsa – Ilskiego – aleja Komandosów – Grzybowa – Wesoła: Szosowa – Wspólna (powrót: Wspólna – Warszawa: Korkowa – Stepowa – Okularowa – Marsa) – WESOŁA (OSIEDLE ZIELONA). Przywrócenie trasy podstawowej po zakończeniu budowy kanalizacji na ul. Wspólnej w Wesołej.
2001.07.02. 183 linia autobusowa zwykła stała WIATRACZNA – Grochowska – Płowiecka – Marsa – Ilskiego – aleja Komandosów – NOWY REMBERTÓW (KOŚCIÓŁ). Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z budową kolektorów kanalizacyjnych w Wesołej i wyłączeniem z ruchu ul. Szosowej w Wesołej i ul. Grzybowej w Rembertowie.
2001.09.11. 183 linia autobusowa zwykła stała WIATRACZNA – Grochowska – Płowiecka – Marsa – Ilskiego – aleja Komandosów – Grzybowa – Wesoła: Szosowa – Wspólna (powrót: Wspólna – Warszawa: Korkowa – Stepowa – Okularowa – Marsa) – WESOŁA (OSIEDLE ZIELONA). Przywrócenie ruchu kołowego na ul. Szosowej w Wesołej.
2004.10.01. 183 linia autobusowa zwykła stała WIATRACZNA – Grochowska – Płowiecka – Marsa – Ilskiego – aleja Komandosów – Grzybowa – Szosowa – Wspólna – OSIEDLE ZIELONA. Wycofanie z jednokierunkowego przejazdu przez Marysin w związku ze skierowaniem tamże linii 137 w ramach porządkowania komunikacji na terenie Marysina i Wesołej.
2005.04.14. 183 linia autobusowa zwykła stała WIATRACZNA – Grochowska – Płowiecka – Marsa – Ilskiego – aleja Komandosów – Grzybowa – Szosowa – Wspólna – osiedle Zielona (zawrotka) – Wspólna – Korkowa – MARYSIN. Przedłużenie trasy zgodnie z postulatami mieszkańców.
2005.06.03. 183 linia autobusowa zwykła stała WIATRACZNA – Grochowska – Płowiecka – Marsa – PKP REMBERTÓW. Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z rozpoczęciem budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Ilskiego.
2005.07.22. 183 linia autobusowa zwykła stała WIATRACZNA – Grochowska – Płowiecka – Marsa – Płatnerska – Grawerska – Żeligowskiego – Dokerów – Fizylierów – Grzybowa (powrót: Grzybowa – Działyńczyków – Ilskiego – Marsa) – Szosowa – Wspólna – osiedle Zielona (zawrotka) – Wspólna – Korkowa – MARYSIN. Korekta trasy objazdowej w związku z kolejnym etapem budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Ilskiego i al. Komandosów.
2005.10.07. 183 linia autobusowa zwykła stała WIATRACZNA – Grochowska – Płowiecka – Marsa – Ilskiego – aleja Komandosów – Grzybowa – Szosowa – Wspólna – osiedle Zielona (zawrotka) – Wspólna – Korkowa – MARYSIN. Przywrócenie stałej trasy na terenie Nowego Rembertowa.
2006.07.10. 183 linia autobusowa zwykła stała WIATRACZNA – Grochowska – Płowiecka – Marsa – Ilskiego – aleja Komandosów – Grzybowa – Szosowa – Wspólna – Korkowa – MARYSIN. Czasowe wycofanie z podjazdów do pętli w Zielonej w związku z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Wspólnej i Brata Alberta.
2006.09.01. 183 linia autobusowa zwykła stała WIATRACZNA – Grochowska – Płowiecka – Marsa – Ilskiego – aleja Komandosów – NOWY REMBERTÓW (KOŚCIÓŁ). Zastąpienie na odcinku Nowy Rembertów - Marysin przez linię 196.
2007.09.24. 183 linia autobusowa zwykła stała WIATRACZNA – Grochowska – Płowiecka – Marsa – Ilskiego – aleja Komandosów – Grzybowa – Działyńczyków – Dokerów – NOWY REMBERTÓW (powrót: NOWY REMBERTÓW – Dokerów – Fizylierów – Grzybowa). Korekta trasy na terenie Nowego Rembertowa.
2016.03.29. 183 linia autobusowa zwykła stała WIATRACZNA – Grochowska – Płowiecka – Marsa – Ilskiego (powrót: Ilskiego – Marsa – PKP Rembertów (pętla) – Marsa) – aleja Komandosów – Grzybowa – Szosowa – Wspólna – Brata Alberta – ZIELONA. Połączenie z linią 216 w celu utworzenia bezpośredniego połączenia osiedla Zielona z Pragą Południe.
2017.04.08. 183 linia autobusowa zwykła stała WIATRACZNA – Grochowska – Płowiecka – Marsa – Ilskiego – aleja Komandosów – Grzybowa – Szosowa – Wspólna – Brata Alberta (zawrotka) – Wspólna – Korkowa – Rekrucka – Marsa – Płowiecka – Grochowska – WIATRACZNA. [Linia jednokierunkowa.] Skierowanie na trasę objazdową w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu przebudowy skrzyżowania ulic Marsa/Żołnierska/Rekrucka, a tym samym jednokierunkowym zamknięciem dla ruchu kołowego ul. Marsa na odcinku od ul. Płatnerskiej do Rekruckiej.
2017.04.26. 183 linia autobusowa zwykła stała WIATRACZNA – Grochowska – Płowiecka – Marsa – Ilskiego (powrót: Ilskiego – Marsa – PKP Rembertów (pętla) – Marsa) – aleja Komandosów – Grzybowa – Szosowa – Wspólna – Brata Alberta – ZIELONA. Czasowe przywrócenie stałej trasy do czasu wprowadzenia kolejnego etapu przebudowy skrzyżowania ulic Marsa/Żołnierska/Rekrucka i zamknięcia ul. Marsa na odcinku od ul. Rekruckiej do Płatnerskiej w kierunku wschodnim.
2017.05.04. 183 linia autobusowa zwykła stała WIATRACZNA – Grochowska – Płowiecka – Marsa – Rekrucka – Korkowa – Wspólna – Brata Alberta (zawrotka) – Wspólna – Szosowa – Grzybowa – aleja Komandosów – Ilskiego – Marsa – PKP Rembertów (pętla) – Marsa – Płowiecka – Grochowska – WIATRACZNA. [Linia jednokierunkowa.] Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu przebudowy skrzyżowania ulic Marsa/Żołnierska/Rekrucka, a tym samym jednokierunkowym zamknięciem dla ruchu kołowego ul. Marsa na odcinku od ul. Rekruckiej do Płatnerskiej w kierunku wschodnim.
2017.05.20. 183 linia autobusowa zwykła stała WIATRACZNA – Grochowska – Płowiecka – Marsa – Ilskiego (powrót: Ilskiego – Marsa – PKP Rembertów (pętla) – Marsa) – aleja Komandosów – Grzybowa – Szosowa – Wspólna – Brata Alberta – ZIELONA. Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu kolejnego etapu przebudowy ul. Marsa.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:


MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
ZTM - Zarząd Transportu Miejskiego [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
GL - Głos Ludu [1945-1948]
GW - Gazeta Wyborcza [1989-]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
WW - Wieczór Warszawy [1946-1948]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]

ZOBACZ TEŻ:


LINIA AUTOBUSOWA ZASTĘPCZA

 

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH ZWYKŁYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII
KONTAKT: trasbus@o2.pl.